Docstoc

SOAL_UAS_BAHASA_JAWA_KELAS_2_SD

Document Sample
SOAL_UAS_BAHASA_JAWA_KELAS_2_SD Powered By Docstoc
					                      Nama : ………………………………….
UAS I TH 2008/2009 SD NEGERI 1 KEBUMEN   Nomor : ………………………………….          UAS I TH 2008/2009 SD NEGERI 1 KEBUMEN


               PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN              8. Pardi kirim layang ana ing ….
            DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA              a. bank
            UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMATAN KEBUMEN             b. kantor pos
               SEKOLAH DASAR NEGERI I KEBUMEN              c. kantor telpon
                   TERAKREDITASI A                9. Yen lara enggal dipriksakake dening ….
           Jalan Pemuda Nomor 94 Telp. (0287) 385591 Kebumen 54311      a. dokter
                                            b. dukun
         ULANGAN AKHIR SEMESTER I SEKOLAH DASAR                c. bidan
             TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009                 10.Supaya pinter bocah kelas loro kudu sregep ….
            Mata Pelajaran : Bahasa Jawa                   a. sinau
            Kelas     : 2 (dua)                     b. nyelengi
            Hari      : Sabtu, 6 Desember 2008             c. dolan
            Waktu     : 07.15 – 08.45                11.Yen takon karo sapa bae kudu …
                                            a. sopan
PETUNJUK UMUM :                                     b. seru
1. Tulislah nama dan nomor absenmu di sudut kanan atas pada lembar jawab !       c. lirih
2. Bacalah setiap soal dengan seksama !                       12.Pakanane wedhus yaiku ….
3. Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah !            a. suket
4. Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/Ibu guru !     b. daging
                                            c. tikus
                                           13.Papan kanggo ingon-ingon lele yaiku ….
I. Wenehana tanda (X) ing aksara a, b, utawa c sangarepe pratelan kang bener !     a. kali
                                            b. kalen
1. Bapake bakaku yaiku ….                                c. kolam
  a. pakdhe                                     14.Kewan sing duwe jalu yaiku ….
  b. paklik                                      a. pitik
  c. eyang kakung                                   b. bebek
2. Emabah putri saweg ….                                c. entok
  a. dhahar                                     15.Gula rasane legi yen uyah rasane ….
  b. mangan                                      a. anyeb
  c. maem                                       b. asin
3. Anake Semar sing wuragil arane ….                          c. gurih
  a. Bagong                                     16.Fajri ngenteni tekane supur ana ….
  b. Petruk                                      a. terminal
  c. Gareng                                      b. stasiun
4. Saben taun mesti Pak Lurah … wayang.                         c. pelabuhan
  a. nanggap                                    17.Nyekel iwak bisa migunakake ….
  b. ngundang                                     a. pacul
  c. tuku                                       b. jala
5. Papan sing paling apik kanggo nyelengi duwit yaiku ….                c. seser
  a. pasar                                     18.Pandhawa iku cacahe ana ….
  b. omah                                       a. lima
  c. bank                                       b. enem
6. Tabanas iku cekakan saka ….                             c. pitu
  a. Tabungan Pemerintah Nasional                          19.Pandhawa iku duwe watak kang ….
  b. Tabungan Pemuda Nasional                             a. luhur
  c. Tabungan Pembangunan Nasional                           b. murka
7. Adit ajar nglangi ana ing ….                             c. candela
  a. kalen
  b. kolam
  c. segara

                                         1                           2
UAS I TH 2008/2009 SD NEGERI 1 KEBUMEN                       UAS I TH 2008/2009 SD NEGERI 1 KEBUMEN


20.Putri nyilih buku ana ing ….                            4. Kepriye hawane ing wayah esuk ?
  a. apotek
                                              wangsulan : ……………………………………………………………………
  b. kantin
  c. perpustakaan                                              …………………………………………………………………...
                                                       …………………………………………………………………...
II. Isenana titik-titik ing ngisor iki kanthi bener !
                                                       …………………………………………………………………...
  1. Punakawan iku cacahe ana …._________________________
  2. Adhine Gareng yaiku …._________________________
                                           5. Tulisen nganggo aksara sambung!
  3. Toni rangking siji ing kelas loro amarga Toni …_________________sinau.
                                              a. bintang lagi ajar nglangi
  4. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …._________________________
                                              wangsulan :
  5. Anak cecek arane …._________________________
  6. Dhalange lucu mula sing nonton padha …._________________________
  7. Apotek iku panggonan kanggo dodol …._________________________
  8. Wong kang pagaweane nglakokake sepur yaiku ….______________________
  9. Pak tani nandur pari ana ing …._________________________
  10. Aku lagi mangan pelem, bapak saweg …__________________ jambu.


III. Wangsulana pitkon ing ngisor iki kanthi bener !

  1. Urutna supaya dadi ukara sing bener !
       pait – godhong – rasane – kates
    wangsulan : ……………………………………………………………………
             …………………………………………………………………...
             …………………………………………………………………...
             …………………………………………………………………...


  2. Sebutna 3 kewan sing seneng mangan suket !
    wangsulan : ……………………………………………………………………
             …………………………………………………………………...
             …………………………………………………………………...
             …………………………………………………………………...


  3. Apa gunane perpustakaan iku ?
    wangsulan : ……………………………………………………………………
             …………………………………………………………………...
             …………………………………………………………………...

                                        3                              4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3374
posted:3/4/2010
language:Indonesian
pages:2