konsep tamadun

Document Sample
konsep tamadun Powered By Docstoc
					KONSEP ASAS TAMADUN

MOHD ZULHILMI BIN ZAINAL @ YUSOF
MUHD KHAIRUL FAHMI BIN ZAINUDIN
     Terminalogi Tamadun
• Maddana: membangunkan/memodenkan
 sesuatu.
• Hadharah: peradaban, sekumpulan manusia yang
 tinggal kekal di sesuatu tempat (Ibnu Sina)
• Umran: kemajuan.
• Thaqafah: kebudayaan.
• Civilization: tamadun.
• Renaissence: kebangkitan.
  Takrif Tamadun Mengikut Sarjana
      Islam dan Barat
• Kamus Dewan: keadaan masyarakat manusia
 yang dicirikan atau didasarkan pada taraf
 kemajuan kebendaan serta perkembangan
 pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain-lain)
 yang peradabannya.
• Abu Bakar Hamzah: suatu yang lahir dan
 berkembang bersama kehidupan menusia
 sama ada berupa niskala-abstrak, mahupun
 berupa skala-material.
• Mahmood Taib an-Najmi: peraturan
 masyarakat yang dapat membantu manusia
 untuk menambahkan hasil pengeluaran sama
 ada dari segi pemikiran atau kebendaan.
• Ibnu Khaldun: pencapaian manusia yang
 melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga
 dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan
 penghasilan daya cipta yang lebih halus dan
 mempunyai nilai-nilai seni.
• Will Deorand:
 – satu sistem sosial yang menolong manusia bagi
  mempertinggikan kedudukan kebudayaan.
 – Sesuatu kemajuan atau ciptaan baru yang dilahirkan
  oleh sesuatu umat untuk menjadikan hidup mereka
  lebih tenteram dan lebih senang.
• Redfield:
 – satu cara hidup yang dapat diberikan kriteria tertentu.
 – Tamadun sebagai puncak pencapaian sama seperti
  puncak-puncak gunung.
• Arnold Toynbee: sejenis kebudayaan yang
 berkembang di dalam kota.
• A.S. Hornby & E.C. Parnwell: meningkatkan
 pencapaian hidup manusia daripada
 kemunduran kepada kemajuan dalam bidang
 ilmu, sains, teknologi, politik dan sebagainya.
     Prinsip Tamadun Islam
1.  Memelihara jiwa dan nyawa.
2.  Memelihara akal fikiran.
3.  Memelihara maruah dan keturunan.
4.  Memelihara harta benda.
5.  Memelihara hak dan kebebasan.
  Memelihara Jiwa dan Nyawa
• Allah menegah segala perbuatan yang boleh
 mengancam jiwa dan nyawa sendiri serta
 orang lain.
• Contohnya mengambil dadah, membunuh
 diri, pembunuhan, mencederakan orang atau
 diri sendiri.
    Memelihara Akal Fikiran
• Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu
 sebanyak mungkin kerana ilmu dapat digunakan
 untuk mencapai kesempurnaan akal kesenangan
 hidup.
• Allah mengharamkan perbuatan yang boleh
 merosakkan kesempurnaan akal fikiran seperti
 meminum arak dan mengambil dadah.
• Islam menyediakan asas agar umatnya sentiasa
 berfikir agar akal sentiasa cergas dan
 berkembang.
 Memelihara Maruah dan Keturunan
• Allah melantik manusia sebagai khalifah
 meletakkan taraf manusia lebih tinggi dan mulia
 berbanding makhluk-makhluk lain di dunia ini.
• Keistimewaan manusia kerana kejadiannya yang
 unik merangkumi roh, jasad, akal, istiqamah, dan
 segala sifat yang ada pada manusia.
• Manusia wajib menjaga maruah dan keturunan
 agar taraf manusia tidak tercemar dan ternoda.
   Memelihara Harta Benda
• Islam menggalakkan umatnya lari daripada
 kemiskinan kerana boleh menghalang
 seseorang itu melakukan perkara yang
 melanggar batasan.
• Berpada-pada mencari kekayaan agar tidak
 lupa diri apabila kaya dan berkuasa.
• Harta kekayaan dan anak-anak sebagai dugaan
 daripada Allah kepada manusia agar dapat
 menjaganya dengan penuh tanggungjawab.
 Memelihara Hak dan Kebebasan
• Dua kategori hak dan kebebasan:
 – Hak Allah.
 – Hak dan kebebasan manusia.
        Hak Allah
• Kebebasan manusia daripada sebarang bentuk
 keabadian diri selain Allah.
• Mentauhidkan diri atau beriman kepada Allah
 sahaja.
   Hak dan Kebebasan Manusia
• Kebebasan sebagai hak asasi manusia.
• Islam memberi manusia kebebasan bergerak, berusaha
 dan bertindak selagi tidak bercanggah dengan syariat.
• Manusia boleh mengeluarkan pendapat dan hasrat
 selagi tidak mencemari akidah, syarak dan akhlak.
• Islam turut membebaskan umatnya berorganisasi dan
 bersosial selagi batas-batas pergaulan dalam Islam
 terjaga.
• Kebebasan beragama diberikan kepada manusia
 dengan menggalakkan umat Islam berdakwah kepada
 orang lain supaya memeluk Islam tetapi bukan melalui
 paksaan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: konsep, tamadun
Stats:
views:5063
posted:3/3/2010
language:Malay
pages:14
Description: TITAS