Insitute of Computer Graphics an by shimeiyan

VIEWS: 19 PAGES: 16

									EEG TABANLI BEYİN BİLGİSAYAR
    ARAYÜZLERİ


      Önder Aydemir


   Karadeniz Teknik Üniversitesi
      Fen Bilimleri Enstitüsü
  Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD
         AB2009
  Giriş
  Beynin Fizyolojik Yapısı
  Elektroensefalogram (EEG)
  EEG İşaretlerinin Özellikleri
  Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA)
  Öznitelik çıkarma
  Sınıflandırma
  Öneriler
  Sorular
Önder Aydemir      1
  Beynin Fizyolojik Yapısı
        Şekil1. Nöronun Yapısı
Önder Aydemir           2
  Electroensefalogram (EEG)             Şekil 2. Hans Berger tarafından kaydedilen ilk EEG
                  işareti (1929).
Hans Berger / 1873-1941
Önder Aydemir             3
  EEG İşaretlerinin Özellikleri

 Genlik tepeden tepeye 1-400 μV
 Frekans Bandı 0.5-100 Hz
        Delta: 0.5-4 Hz, 20-400 μV
        Teta: 4-8 Hz, 5-100 V
        Alfa: 8-13 Hz, 2-10 V
        Beta: >13 Hz, 1-5 V
                       Şekil 3. EEG dalgaları
Önder Aydemir                4
  Elektrotların Bağlanması
        Şekil 4. Elektrotların bağlanma biçimleri
Önder Aydemir            5
  BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ (BBA)


             Kas sistemine gereksinim yoktur
             EEG, SCR,fMRI, LFP, NIRS, ECoG,
              MEG tabanlı olabilir
             Daha çok felçli ve ALS hastalarına
              yöneliktir
             Popüler bir konudur
Önder Aydemir    6
  BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ (BBA)
 EEG ile BBA arasındaki ilişki
 EEG; pratik, uygulanması kolay,
 hızlı erişilebilir
                  Şekil 5. BBA çalışmasına örnek
Önder Aydemir             7
  BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ
   Şekil 6. BBA sistemi

Önder Aydemir        8
Önder Aydemir  9
  BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ
  BBA’daki Zorluklar
   Sürekli Değişim Göstermeleri
   Çok düşük genlikli olmaları
   Kişiden kişiye işaretlerin değişir olması
   İşaretlerin kişinin ruhi durumundan ve fiziksel hareketlerinden etkilenmesi
   Artifaktlar
   Analiz için doğru elektrotun seçimi
Önder Aydemir               10
  Literatürdeki Çalışmalar
  Öznitelik Çıkarma Yöntemleri
  Ham EEG
  Frekans bandları
  Aksiyon potansiyelleri
  Genlik değerleri
  PCA, ICA, dalgacık dönüşümü, filtreleme yöntemleri
  İstatistiki yöntemler
  Sınıflandırma Yöntemleri
  DVM
  KNN
  YSA
  Bulanık mantık
  LDA
Önder Aydemir              11
  Yapılan Çalışmalar ve Bulgular
            a                    b
     Şekil 7. (a) eğitim verileri,(b) test verileri
Önder Aydemir                       12
  Yapılan Çalışmalar ve Bulgular
   Tablo 1. AP ve SP’ye dayalı sınıflandırma doğrulukları


             AP             SP
           % Doğruluk         % Doğruluk
   Sınıflandırma    Öznitelik: a+TN      Öznitelik: a+TN


     DVM          90,78            89,42


     KNN         90,44            92,15
Önder Aydemir                         13
  Öneriler
  Uygun elektrot seçimi
  Ağırlıklandırma usulü öznitelik belirleme
  Farklı sınıflandırma yöntemleri kullanma
  Farklı matematiksel yöntemler kullanma
Önder Aydemir        14
  Teşekkürler
Önder Aydemir   15

								
To top