HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

					HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
MỞ FILE NHẠC NỀN VÀ THU ÂM.

Mở Cool Edit, ta có giao diện sau :

click vào xem cho rõ Để chèn 1 đoạn nhạc nền, beat ... vào track nào, chỉ cần click phải vào ngay tại track

đó, chọn Insert --> Wave from File ... Ở đây ví dụ chọn track 1 để làm nhạc nền, còn

track 2 làm vocal, thì tại track 2, ta active chức năng Record bằng cách nhấn nút R

màu đỏ. Sau đó nhấn nút Record bên dƣới, là bắt đầu thu.

click vào xem cho rõ Sau khi thu xong, nếu đã vừa ý thì ko sao, còn nếu muốn tạo hiệu ứng, sửa đổi những

đoạn chƣa vừa ý, ta chuyển qua chế độ Edit View bằng cách nhấn nút màu trắng bên

góc trái trên màn hình, hoặc đơn giản là double click lên đoạn sound ta cần edit.

click vào xem cho rõ Trƣớc khi Remove Noise, bạn cần chọn 1 đoạn sound mà bạn cho là noise để làm mẫu. 1- Effect -> Noise Reduction -> Noise Reduction , ta có cửa sổ Noise Reduction. 2- Nhấn nút Get Profile from Selection. 3- Nên chỉnh độ 45% thôi, nhìu quá sẽ hƣ cả tiếng thật. Nhấn OK để nó làm thử, nếu bạn thấy đạt, ta chọn đọan sound cần remove rồi làm

lại các bƣớc trên, ngọai trừ việc lấy mẫu, bởi đã có rồi. 4- Nhấn nút để chuyển qua chế độ Multi Track.

Xong , nếu đã đạt, bạn có thể xuất ra mp3 để share cho pạn pè, hoặc bán lấy $ ^_^, Ta chọn File -> Save Mixdown As ... , chọn kiểu mp3 và OK.

SƠ LƢỢC VÀI EFFECT :
+ Amplitude --> Amplifi : có tác dụng tăng giảm âm thanh, cắt tiếng theo ý thích. + Delay Effect --> Chorus : tạo tiếng bè, rất thú vị với tiếng Robotic ... ^_^ --> Delay : tạo delay, chọn trong list các hiệu ứng, rất đơn giản. --> Echo : tạo echo, nên chọn những echo nhẹ nhàng.

+ Filters --> FFT Filter : Tạo những tần số âm thanh riêng rẽ, rất vui, có thể chọn ra

chỉ những âm trầm, hoặc chỉ những âm cao, có thể giả tiếng baby, giả tiếng telephone ... ================================================== ==========

CHÚ Ý :

Ta có thể tăng giảm âm thanh của từng track bằng cách đơn giản là right click lên chữ V và kéo thanh vol theo ý thích.

Khi sử dụng Cool, nhìu bạn thƣờng nói là ko thu đƣợc, ko nghe tiếng nào hết, thử chỉnh lại xem ...

Mở cool, chọn Option --> Windows Recording Mixer ..., ta sẽ thấy ...

click vào xem cho rõ

click vào xem cho rõ Nếu bạn dùng micro và cắm qua amply, thì select Line-in, còn nếu dùng headphone, thì select Microphone, còn vẫn ko đƣợc, thì vừa select vừa la, khi nào có tín hiệu record thì là bắt đầu ghi .

Cón nhiều phần kỹ thuật rất hay khác nhƣng các bạn nắm cơ bản vậy cũng okie roaì , còn hơn là không biết gì đúng ko nà !? Chúc các bạn thành công và vui vẻ với Phần mềm thu âm khá pro này

P/S : Cái nì cài đặt okie hơn ...may be...

http://viet-germany.de/stuff/cool_edit_pro_20.zip

* sau khi extract file nén, các bạn có những 4files gồm:2 file crack, 1 file setup, 1 file text Hƣớng dẫn cách crack.

HƢỚNG DẪN THÊM CHO AI HƠI BỊ "MỊT MÙ SƢƠNG KHÓI
Bƣớc 1 : Sau khi cài đặt và đăng ký bản quyền bạn mở cài phần mềm này lên , khi mở ra nó sẽ có hình thù nhƣ thế này

Bƣớc 2 : Bạn Click vào chữ Files phần bên trái của cái phần mềm này

Bƣớc 3 : Chọn beat ( instrumental ) mình muốn hát cùng

Bƣớc 4 : Xong click vào đây hoặc ấn phím F12 để ra bảng các bài hát

Bƣớc 5 : Chọn track 1 , chuột phải rồi chọn Insert để đƣa beat ( instrumental ) vào track 1 này , muốn di chuyển cái beat ( instrumental ) thì hãy giữ nguyên chuột phải để di chuyển sang trái hoặc sang phải , lên hoặc xuống

Bƣớc 6 : Bắt đầu vào công việc thu âm , xuống dƣới track 2 , click nút R màu đỏ để ghi nhận là mình sẽ RECORD cái giọng mình ( nút S màu vàng là Solo có tác dụng bật nguyên 1 track đấy mà mình click vào , nút M màu xanh là Mute sẽ tắt âm thanh của đoạn track mình click vào ) . Sau đó bạn click vào nút đỏ chỗ chữ màu đỏ click here và mũi tên trên ảnh minh họa , khi thu âm bạn có thể thu track 2 tiếp theo 1 đoạn rồi đoạn track 3 bạn click nút R đỏ để thu đoạn tiếp cũng đƣợc , nhƣng nhớ là thu đoạn nào xong phải tắt nút R đỏ đi không sẽ bị thu đè lên đoạn track đấy

Bƣớc 7 : Sau khi đã thấy hoàn chỉnh rồi thì bạn click vào File góc trên cùng màn hình rồi chỿn Save Mixdown As để xuất ra tệp mp3 , wav... của bài mình đã thu ở trên , còn Save Session As để mình lƣu lại tệp của các track còn nguyên và khi mở lên nó

vẫn còn trong trạng thái có thể sửa chữa đƣợc các đoạn mình thu chƣa đƣợc nhƣ ý

Còn nếu nhƣ chƣa thực sự xem rõ đc những bức anh thì xin mọi ng property link hình ảnh rồi paste lên cửa sổ internet để xem rõ nét hơn

================================================== ===================

Về Nose Reduction. Ai có thắc mắc gì thêm, cứ post bài vào đây.

NOISE REDUCTION EFFECT
Dùng để khử tiếng ồn, tiếng nhiễu do mic gây ra, không nên áp dụng với những mic rẻ tiền dƣới 100 nghìn đồng(nhƣ mic ở cái headphone) vì nó sẽ làm lạc tiếng hát. Nếu có điều kiện thì mua mic xịn còn ko thì dùng mic karaoke cũng đƣợc.

Step 1: sau khi thu xong, giao diện Cool Edit sẽ trông giống nhƣ thế này (bây giờ đang là ở "Multitrack View")

Step 2: trƣớc hết bấm lại 1 lần vào nút "R" để chắc chắn cái track bạn thu không bị xáo trộn gì. (Lƣu ý thấy cái track mà mình record đang từ màu đỏ chuyển thành màu

xanh)

Step 3: sau đó chọn "File" --> "Save Session As" để save cái session này lại (trong trƣỿng hợp sau này có edit nhiều mà chán quá, vẫn luôn có thể load lại bản nhạc mà mình record originally) **Step này tuỳ mọi ngƣời, thích thì làm, còn nếu không cũng chả sao**

Step 4: double-click vào cái track bạn vừa mới record xong, nó sẽ quay ra "Edit View"

Step 5: highlight đoạn đầu bài hát (thƣờng 1 bài hát bao giờ cũng có nhạc dạo đầu mà mình không hát gì), rồi chọn "Apply Silence", làm tƣơng tự nhƣ vậy với những đoạn nghỉ trong bài hát

Step 6: sau đó, chọn "Noise Reduction", sẽ hiện ra 1 box khác, bạn bấm vào "Get Profile from Selection"

Step 7: gõ số 1 vào cái ô mà tớ khoanh tròn đỏ đỏ, rồi bấm OK là xong **Lƣu ý: có thể dùng cách khác. Cái thanh mà tớ *, dí chuột vào rồi move lên move xuống đƣợc để chỉnh level of noise to reduce theo ý mọi ngƣời muốn đƣợc. Cái dòng màu vàng là độ ồn (noise level) của bài hát của bạn, chỉnh làm sao để cho nó thấp hơn cái dòng màu đỏ là đƣợc **

-------------------Khi yêu bằng trái tim con ngƣời Tình yêu đó có khi làm đau ngƣời khác

Nhƣng khi yêu bằng một trái tim thiên thần Tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình...


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:173
posted:11/23/2008
language:Vietnamese
pages:12