Instellingen Internet Explorer by hcj

VIEWS: 603 PAGES: 6

									Raet Verzuim Manager
Instellingen Internet Explorer


Documentversie 1.11
december 2009
Algemeen
A. Inleiding

Raet Verzuim Manager maakt gebruik van technieken zoals XML, ActiveX, en JavaScript. Het is daarom van
belang dat een aantal instellingen van de webbrowser zijn ingesteld. De verschillende instellingen worden hierna
behandeld.


B. Minimale systeemeisen

De werking van Raet Verzuim Manager wordt gegarandeerd op systemen met de hieronder genoemde minimale
of aanbevolen eigenschappen. Uitgangspunt hierbij is dat de versies van MS Windows en MS Office en IE op het
moment van gebruik nog ondersteund worden door Microsoft. Momenteel zijn dat:
                 Minimaal                     Aanbevolen
 Besturingssysteem:       Windows 2000 (inclusief alle benodigde      Windows XP/Vista (inclusief alle
                 service packs en updates)            benodigde service packs en updates)
 Microsoft Office versie     Office XP (ook bekend als Office 2002)      Office 2003
 Internet Explorer versie    6.0 (inclusief alle uitgebrachte Service     7.0 (inclusief alle uitgebrachte Service
                 Packs en benodigde updates)           Packs en benodigde updates)
 Internetverbinding:       ADSL of vergelijkbaar: 512 kbps down-      ADSL of vergelijkbaar of beter: 1024
                 en 256 kbps upstream               kbps down- en 512 Kbps upstream
Noot 1: Vanzelfsprekend dient de gebruikte hardware te voldoen aan de door de software gestelde eisen.
Noot 2: Gebruikers van MS Office 2007 wie samenwerken met derden die nog een oudere versie van MS Office
gebruiken wordt geadviseerd de documenten op te slaan in het “Word 97-2003 formaat” om
incompatibiliteitsproblemen te voorkomen.


C. Antivirus en firewall

De praktijk leert ons dat er conflicten kunnen ontstaan tussen applicaties op een computer. Mocht de Raet
Verzuim Manager applicatie niet naar behoren werken, dan is het raadzaam na te gaan of er een antivirus
programma of firewall geïnstalleerd is. Deze programma‟s zijn dan meestal nog niet geconfigureerd om de
functionaliteiten die Raet Verzuim Manager biedt toe te staan. Raadpleeg de documentatie van het betreffende
programma om eventuele conflicten op te lossen.


D. Schrijfrechten/toegang tot het ‘my documents’ pad

Raet Verzuim Manager gebruikt het in Windows geregistreerde „my documents‟ pad om daar binnen een drietal
directories (tijdelijke) bestanden weg te schrijven. Dit is nodig om bijvoorbeeld een brief in MS Word op te stellen.
Indien dit pad niet beschikbaar is probeert het systeem het pad c:\temp te benaderen en daarna waar mogelijk
nog de gebruiker te vragen welk alternatief pad op dat moment gebruikt mag worden.


E. Thin Client

Indien gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde “thin client” omgeving (ook wel een “terminal” of “client-
server” systeem genoemd), dan is het van belang dat op centraal niveau de rechten en instellingen juist worden
geconfigureerd (eventueel ook nog op client niveau). Vanzelfsprekend adviseren wij vooraf uitgebreide testen op
de omgeving bij de klant uit te voeren.
Raet Verzuim Manager - Beveiligingsinstellingen Internet Explorer - documentversie 1.11            pagina 2 van 6
Benodigde instellingen
A. Inleiding

De vereiste instellingen zoals beschreven in dit document kunnen niet altijd door de gebruiker zelf worden
ingesteld, en dienen dan ook door de afdeling IT/systeembeheer te worden ingesteld. Soms kan dit centraal
ineens, soms dient dit per werkstation te gebeuren. Uw helpdesk/systeembeheerder kan u hiermee helpen.


B. Cookies

Een applicatie kan op de computer Cookies schrijven om gegevens, zoals laatste loginnaam, op te slaan. Internet
Explorer zet standaard de Cookies aan, maar het kan zijn dat deze is uitgezet om de PC zo standaard mogelijk te
houden. Indien gewenst is dat de inlognaam in RVM (geen wachtwoord!) onthouden wordt, dan moet deze
instellingen worden aangezet.


C. Tijdelijke internetbestanden en Geschiedenis

Internet Explorer buffert standaard alle pagina‟s zodat het opnieuw opvragen hiervan de volgende keer sneller is.
Bij een dynamische website als Raet Verzuim Manager is dit een ongewenste optie aangezien we steeds actuele
gegevens willen zien.


1. Ga naar het menu [Extra] en selecteer [Internet Opties], tabblad [Algemeen]
2. Klik bij [Browsegeschiedenis] op [Verwijderen …] om de huidige files te verwijderen en klik daarna op
[Instellingen].
3. Selecteer [Elke keer als ik de webpagina bezoek]
4. Minimaliseer de [Te gebruiken schijfruimte]
5. Klik op [OK] om te sluiten
Raet Verzuim Manager - Beveiligingsinstellingen Internet Explorer - documentversie 1.11       pagina 3 van 6
D. Vertrouwde websites


U dient de volgende domeinnamen toe te voegen aan de lijst van zogenaamde Vertrouwde websites:
*.raetonline.nl


Deze lijst vindt u in het menu [Extra] en dan [Internet Opties]. Hier kiest u het tabblad [Beveiliging] waarna u
kiest voor [Vertrouwde websites]
Noot voor gebruikers van VerzuimCorner die nog niet zijn gemigreerd:
U dient tevens de hieronder genoemde domeinnaam toe voegen aan de lijst van “Vertrouwde websites”:


*.verzuimcorner.nl


Tevens adviseren wij ook alvast bovengenoemde domeinnamen op te nemen i.v.m. een toekomstige migratie.
Raet Verzuim Manager - Beveiligingsinstellingen Internet Explorer - documentversie 1.11       pagina 4 van 6
E. Beveiligingsinstellingen

Vervolgens dienen voor deze vertrouwde websites nog een aantal specifieke instellingen te worden geactiveerd,
op te roepen via de button [Aangepast niveau]:
NOOT 1: de aanpassingen/afwijkingen zijn gebaseerd op niveau normaal (standaard). Mocht u een fout hebben
gemaakt bij het invoeren dan kunt u middels de knop [Opnieuw instellen] terugzetten naar dit standaard niveau.
Raet Verzuim Manager - Beveiligingsinstellingen Internet Explorer - documentversie 1.11      pagina 5 van 6
NL: Nederlandse versie
(niet elke optie is in elke versie van IE beschikbaar, daarom per versie een vinkje of deze optie van toepassing is)
 IE6  IE7  IE8   ActiveX besturingselementen en –invoegtoepassingen                            Eigenschap
 √   √   √    ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts  Ingeschakeld
 √   √   √    ActiveX besturingselementen met handtekening downloaden                         Ingeschakeld
 √   √   √    ActiveX besturingselementen zonder handtekening downloaden                        Ingeschakeld
 √   √       Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen                   Uitgeschakeld
 √   √   √    Gedrag van binaire bestanden en scripts                                 Ingeschakeld
    √   √    Scriptlets toestaan                                           Ingeschakeld


 IE6  IE7  IE8   Diversen                                                 Eigenschap
 √   √   √    Niet vragen om een client certificaat te selecteren als er geen of slechts één certificaat bestaat    Ingeschakeld
 √   √       Subframes door verschillende domeinen laten navigeren                          Ingeschakeld
 √   √   √    Toegang tot gegevensbronnen tussen domeinen                               Ingeschakeld
    √   √    Websites mogen vensters zonder adres- of statusbalk openen                        Ingeschakeld


 IE6  IE7  IE8   Gedownloade elementen                                          Eigenschap
 √   √   √    Automatisch vragen bij het downloaden van bestanden                           Ingeschakeld


 IE6  IE7  IE8   Uitvoeren van scripts                                          Eigenschap
 √   √   √    Actief uitvoeren van scripts                                       Ingeschakeld
    √   √    Statusbalk updates via scripts toestaan                                 Ingeschakeld


ENG: Engelse versie
(niet elke optie is in elke versie van IE beschikbaar, daarom per versie een vinkje of deze van toepassing is)
 IE6  IE7  IE8   ActiveX controls and plug-ins                                      Eigenschap
    √   √    Allow Scriptlets                                             Enabled
 √   √       Automatic prompting for ActiveX controls                                 Disabled
 √   √   √    Binary and script behaviors                                       Enabled
 √   √   √    Download signed ActiveX controls                                     Enabled
 √   √   √    Download unsigned ActiveX controls                                    Enabled
 √   √   √    Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting                 Enabled


 IE6  IE7  IE8   Downloads                                                Eigenschap
 √   √   √    Automatic prompting for file downloads                                  Enabled


 IE6  IE7  IE8   Miscellaneous                                              Eigenschap
 √   √   √    Access data sources across domains                                    Enabled
    √   √    Allow websites to open windows without address or status bars                      Enabled
 √   √   √    Don‟t prompt for client certificate selection when no certificates or only one certificate exists    Enabled
 √   √       Navigate sub-frames across different domains                               Enabled


 IE6  IE7  IE8   Scripting                                                Eigenschap
 √   √   √    Active scripting                                             Enabled
    √   √    Allow status bar updates via script                                   Enabled
         Raet Verzuim Manager - Beveiligingsinstellingen Internet Explorer - documentversie 1.11          pagina 6 van 6

								
To top