Nodige instellingen van Internet Explorer om te kunnen werken met by hcj

VIEWS: 38 PAGES: 3

									1.  Internet Explorer
2.  Avant browser
3.  Firefox browser
4.  Werkt alles nu?
5.  De-installeren van de Java PlugIn.

1. Nodige instellingen van Internet Explorer om te kunnen werken met het
  De Natuurwinkel Natuurlijk Bestelsysteem.
Een probleem is dat IE ontstellend veel instelmogelijkheden bevat die ook nog eens per versie
verschillen kunnen. Het is bijna ondoenlijk voor mij, en demotiverend voor de gebruiker, ze
allemaal op te sommen. Toch kunnen de onderstaande niet ontbreken.
In ieder geval moet een Java-versie geïnstalleerd zijn, bv, die van Microsoft zelf (is bij mijn
weten niet meer aanwezig op nieuwere versies van Windows XP) of die van Sun (de
originele; hiernaar wordt op de startpagina verwezen. http://www.java.com/en/index.jsp). We
komen dit vanzelf tegen bij de onderstaande stappen:

Open Internet Explorer
Kies menu
  Extra
    Invoegtoepassingen beheren...
      Kies (bovenste uitklaplijst): Invoegtoepassingen die door Internet Explorer
      worden gebruikt.
      Staat Java Plug-in in de lijst hieronder vermeld dan is kennelijk de Sun Java-
      versie geïnstalleerd. Als hij er staat: zorg dat de status (3e kolom) is:
      Ingeschakeld.
      Eventueel (niet nodig voor een juiste werking; wel als we naar Java-meldingen
      willen kijken) ook Sun Java Console inschakelen.

Kies menu
  Extra
    Internet-opties...
       tabblad Beveiliging
         Selecteer de zone (...) kies 'Het Internet' (een wereldbol)
         klik Aangepast niveau...
           hoofdje 'ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen'
              'ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor
              uitvoeren van scripts': 'Inschakelen' of 'Vragen'*)
              'ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren':
              'Inschakelen' of 'Vragen'*)
           hoofdje 'Java VM'
              vink aan 'Normale beveiliging'
           hoofdje 'Uitvoeren van scripts'
              Actief uitvoeren van scripts 'Inschakelen', of: 'Vragen'*).
       tabblad Geavanceerd
         als Sun-Java geïnstalleerd is dan staat er een hoofdje: Java (Sun)
           Use JRE (versienummer) for <applet> aanvinken
           en Microsoft VM (indien aanwezig) alle items uitvinken
         Is dat hoofdje er dan het volgende overslaan.
         als Sun-Java niet is geïnstalleerd dan ontbreekt dat hoofdje maar dan moet
         er wel een hoofdje 'Microsoft VM' zijn. Alle items, maar in ieder geval 'Java
         JIT-compiler ingeschakeld' aanvinken. Ontbreken dit hoofdje en het
         voorgaande dan moet zeker Java Plugin geïnstalleerd worden (via
         http://www.denatuurwinkelnatuurlijk.nl/bestel)

*) 'Vragen' is het veiligst maar op den duur erg irritant als je steeds een vraag in de trant van
'Mag dit?' krijgt.


2. Nodige instellingen voor de Avant-browser om te kunnen werken met
  het De natuurwinkel Natuurlijk Bestelsysteem.
De Avant-browser is geen zelfstandige browser maar een jasje om Internet Explorer. Start u
deze browser dan wordt ook Internet Explorer gestart.
Dat betekent dat u behalve de hieronder genoemde instelling ook de instellingen van
Internet Explorer (zie hierboven) moet zetten.
Extra instelling voor de Avant-browser:

Kies Menu
  Instellingen
     Avant Browser-opties
       Kies uit de lijst 'Onderwerp' de 'Surf-opties' en verwijder in ieder geval het
       vinkje bij de opties 'Java Applets niet openen' en 'Scripts uitschakelen'.
       Misschien is het ook nodig om 'ActiveX uitschakelen' uit te zetten.


3. Firefox browser.
Sinds kort is er een nieuwe, gratis browser te downloaden. Erg de moeite waard, gratis te
downloaden in het Engels en het Nederlands. Zie http://www.mozilla.org/products/firefox/
voor een Engelstalige versie of http://mozillanl.mozdev.org/ voor Firefox in het Nederlands
(ik heb met de Ned. versie geen ervaring). Gezegd wordt dat de browser veel minder gevoelig
is voor veiligheidslekken dan Internet Explorer. Ik zelf kan er aan toevoegen dat de browser
veel makkelijker in te stellen is dan IE (de browser gebruikt geen IE) en ik heb er zulke goede
ervaringen mee dat ik hem eigenlijk alleen nog maar gebruik.

Instellen van Engelse versie:
Start de FireFox browser. Als dat nog niet gebeurd is: installeer de Java PlugIn via
http://www.denatuurwinkelnatuurlijk.nl/bestel. Daarna:

Ga naar menu Tools
  klik op Options... Er verschijnt een scherm.
     klik in de linker kolom op Web Features
        vink 'Enable Java' en 'Enable Java Script' aan.
Dat is alles


4. Werkt alles nu?
Ik houd mijn van harte aanbevolen voor uw op- en aanmerkingen:
 Werkt alles nu naar behoren?
 Wat hebt u aangepast?
 Welke browser gebruikt u (Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox (werkt bij mij
  perfect!), Opera etc.)?
 Welk besturingssysteem gebruikt u (Windows 95, 98, 2000, XP, Apple Macintosh, Linux
  etc.)
 Staan er onjuistheden of onvolledigheden in deze tekst? (Bedenk overigens wel dat in deze
  tekst beslist niet alle instellingen van alle (IE)-versies vermeld kunnen zijn)
 etc.

5. De-installeren van de Java PlugIn
Mocht u de Java PlugIn geïnstalleerd hebben en om wat voor reden dan ook besluiten de
PlugIn weer van uw computer te verwijderen dan kan dat als volgt.

Mochten er verschillende gebruikers op uw computer werken met elk een eigen wachtwoord:
niet iedereen heeft de mogelijkheid om de plugin te verwijderen, maar degene die hem
geïnstalleerd heeft in ieder geval wel.

Open Configuratiescherm.
Dit kan via de Start-knop. In Windows XP is na klikken hierop meestal meteen het menu-item
'Configuratiescherm' te zien, en anders moet u even zoeken in alle menu's.
Er verschijnt een vrij lange lijst met onderwerpen, in regels of als pictogrammen. Zoek het
onderwerp 'Software' en klik daar twee maal snel achter elkaar op.
Er wordt een scherm geopend met daarin een lijst van alle geïnstalleerde software.
In die lijst staat de plugin omschreven als:
   J2SE Runtime Environment 5.0, of
   Java 2 Runtime Environment, SE v. 1.4.1 of iets in dien aard, of
   Java Plug-in 1.4.1, of
   Java Plug-in 1.5.0
of een kleine variatie op één van bovenstaande mogelijkheden. Selecteer de regel en klik op
de knop 'Verwijderen'.

								
To top