SEMINARSKI seminarski diplomski

Document Sample
SEMINARSKI seminarski diplomski Powered By Docstoc
					 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.


                 MATURSKI RADOVI

                 SEMINARSKI RADOVI

                  DIPLOMSKI RAD

                 DIPLOMSKI RADOVI

                   MATURSKI RAD

                    SEMINARSKI

                      ESEJI3D ANIMACIJA U SHOCKWAVE I FLASH TEHNOLOGIJI

3D SKENERI

3G TEHNOLOGIJA - MAKEDONSKI

802.16 WIMAX

ABAKUS – RACUNANJE

ABELANOV PARADOKS U NASIM USLOVIMA

ABIOGENEZA

ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)

ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE

ADAPTIVNA MODULACIJA I KODIRANJE
ADAPTIVNO I ROBUSNO UPRAVLJANJE

AD HOC MREZE

ADICIONE TEOREME

ADSL

ADVERTISING – OGLASAVANJE

AEROTRIANGULACIJA

AEROZAGADJIVACI

AGRARNA MIKROEKONOMIJA

AGREGATNO PLANIRANJE PROIZVODNJE

AIRBORNE INTERNET

AJAX

AKADEMSKO PISANJE – STILOVI

AKCIJE

AKCIONARSKA DRUSTVA

AKCIONARSKA DRUSTVA – VRSTE, OSNIVANJE I UPRAVLJANJE

AKCIONARSKO DRUSTVO I DOO

AKCIONARSTVO I HARTIJE OD VREDNOSTI

AKSIOMATSKO ZASNIVANJE EUKLIDKSE GEOMETRIJE

AKTI

AKTINIJUM

AKTIVNE MERE NA TRZISTU RADA

AKTIVNE MREZE

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
AKUSTICNI RELEJ ZA SVETLO

AKUTNO ODBACIVANJE KALEMA

ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE

ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE 2

ALATI ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM (UREDSKO POSLOVANJE)

ALATNICA (RENDISALJKA) – INDUSTRIJSKE MASINE

ALDEHIDI I KETONI

ALEKSANDAR VELIKI – MESTO I ZNACAJ U ISTORIJI

ALFA HELIKS

ALFABET

ALGORITAM OZNACAVANJA VODENIM ZIGOM – LOW COST SPATIAL
WATERMARKING

ALGORITMI OZNACAVANJA SLIKA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

ALGORITMI ZA IZRACUNAVANJE SAZETKA

ALKOHOLI I FENOLI

ALKOHOLIZAM

ALOJA

ALOKATIVNA EFIKASNOST

ALPSKO SKIJANJE (PROJEKTNI RAD)

ALTERMICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

ALTERNATORI

AMBIETALNE MREZE

AMINOKISELINE
ANAFILAKSIJA

ANALIZA BILANSA USPEHA U OSIGURANJU

ANALIZA CILJNOG TRZISTA

ANALIZA FINANSIJSKE SITUACIJE PRIVREDNIH DRUSTAVA

ANALIZA FINANSIJKOG IZVESTAJA PREDUZECA NN ZA PERIOD 2005-2007

ANALIZA FINANSIJSKOG REZULTATA

ANALIZA GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA, STUDIJA SLUCAJA
POLJOMEHANIZACIJA

ANALIZA KADROVA

ANALIZA MARKETING FUNKCIJE PREDUZECA

ANALIZA MARKETING KONCEPTA U PREDUZECU GRAFICAR

ANALIZA NA FAKTORITE NA OKRUZUVANJE NA PRETPRIJATEIETO

ANALIZA NAFTE

ANALIZA NEISKORISCENIH INTERNIH RESURSA U PREDUZECU

ANALIZA OSNOVNIH SREDSTAVA

ANALIZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE VOJVODINE

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 1

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 2

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA – PRAKTICAN RAD

ANALIZA PREDUZECA

ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 1

ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 2

ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE NIS PETROL JUGOPETROL

ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE AD MLEKOPRODUKTA
ANALIZA PROMETNIH TOKOVA NA RASKRIZJU (RASKRSCU)

ANALIZA TRENDOVA U SAVREMENOM BANKARSTVU

ANALIZA TRZISTA

ANALIZA TRZISTA I MARKETING

ANALIZA TRZISTA ODABRANE LOKACIJE

ANALIZA UGOVORA – FINANSIJSKI KAPITAL

ANALIZA USLOVA ZIVOTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA

ANALIZA USTAVA SRBIJE

ANALIZA UZORAKA JEDNOMOLEKULSKIH MAGNETA RENTGENSKOM
DIFRAKCIJOM

ANFINSENOVA HIPOTEZA – TERMODINAMICKA HIPOTEZA

ANALIZA PODATAKA I MERE DISPERZIJE

ANALIZA WEB PREZENTACIJA

ANALIZATOR SCAN KODOVA ZA TASTATURU

ANARHIZAM I FEMINIZAM

ANDRES BELJO

ANGIOLOGIJA

ANTICKA FILOZOFIJA

ANTICKA GEOMETRIJA

ANTICKI I SREDNJEVEKOVNI GRAD SVAC

ANTICKO DOBA NA TLU SRBIJE

ANTICKO RAZDOBLJE

ANTIEPILEPTICI

ANTIMON
APLIKATIVNI SOFTVER I INTERNET

APOLONIJEVI PROBLEMI 1

APOLONIJEVI PROBLEMI 2

APOLONIJEVI PROBLEMI 3

APOLONIJEVI PROBLEMI 4

APOLONIJEVI PROBLEMI 5

APOLONIJEV KRUG

ARABLJANSKA MATEMATIKA

ARGENTINSKI PAS

ARGON

ARGUMENTI ZA I PROTIV GLOBALIZACIJE

ARHETIP

ARHIMED 1

ARHIMED 2

ARHIMED 3

ARHIMED 4

ARHIMEDOVA KVADRATURA PARABOLE

ARHIMEDOVA TELA

ARHITEKTURA I ADMINISTRIRANJE BAZE PODATAKA

ARHITEKTURA AMD PROCESORA

ARHITINA TEORIJA MUZIKE

ARISTARH SA SAMOSA 1

ARISTARH SA SAMOSA 2
ARISTOTEL – POLIS, PRIRODNA ZAJEDNICA

ARISTOTELOVA DISKUSIJA O OBLIKU DUGE

ARITMETICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

ARITMETCKO LOGICKA JEDINICA

ARSEN

ASEMBLERSKI JEZIK

ASIMETRICNI ALGORITMI KRIPTANJA

ASPEKTI FORMALNIH KANALA KOMUNICIRANJA

ASPEKTI ODLUCIVANJA O INFORMACIJSKOJ TEHNOLOGIJI

ASTAT

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA

ATEIZAM – KANT, HJUM

ATENSKA (ATINSKA) DRZAVA I PRAVO

ATOMSKA APSORCIONA SPEKTROSKOPIJA

AUGUSTE COMTE

AUKCIJE

AUSTRALIJA OD OSNIVANJA KOLONIJE DO PRVOG SVETSKOG RATA

AUSTRALIJA RELJEF

AUSTROUGARSKA NAGODBA

AUTO SKOLA – INFORMACIONI SISTEMI

AUTOBIOGRAFIJA OSMAN-AGE TEMISVARSKOG

AUTOBUSKA STANICA – PRINCIPI PROGRAMIRANJA

AUTOMATIZACIJA POSTANSKOG POSLOVANJA
AUTOMATIZACIJA UREDA

AUTOMATSKI PODIZAC STAKLA (HARDVER)

AUTOMATSKO IZDVAJANJE SAOBRACAJNIH ZNAKOVA

AUTOMATSKO LINGVISTICKO INDEKSIRANJE SLIKA U REALNOM VREMENU

AUTOMATIZACIJA UPC TRAKASTOG KODA

AUTOMATIZACIJA (ROBOTIZACIJA)

AVANTURISTISKI (POSLOVNI) TURIZAM

AZIJA

AZOT

BABILONSKA DRZAVA I PRAVO

BACK OFFICE

BACNET PROTOKOL

BAKAR

BANAHOVA TEOREMA O NEPREKIDNOJ TACKI

BANATSKI RUCAK

BANJE SRBIJE SA ASPEKTA ZDRAVSTVA

BANKARSKI AUTOMATI ZA IZDAVANJE GOTOVINE

BANKARSTVO

BANKA – POJAM, VRSTE I FUNKCIJE

BANKARSKI POSLOVI

BANKE

BANKE I BANKARSKI SISTEM

BANKE I SAVREMENO BANKARSTVO
BANKE KAO UCESNICI NA FINANSIJSKOM TRZISTU

BANKE NA FINANSIJSKOM TRZISTU

BANKE – POJAM I VRSTE

BARIJUM

BAROK U MUZICI

BASIC

BAYER (E-POSLOVANJE)

BAYESOVA FORMULA TOTALNE VJEROVATNOCE

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA I DIJAGRAM STANJA – VEZE

BAZA PODATAKA – MUZICKA KOLEKCIJA

BAZICNE ANTROPOMOTORICKE SPOSOBNOSTI

BECKA KONVENCIJA O MEDJUNARODNOJ PRODAJI ROBE

BEGSTVO OD SLOBODE (PSIHOLOGIJA)

BEKONOVA KONCEPCIJA ZNANJA

BENCHAMRKING I LOGISTIKA

BENCHMARKING KAO METODA U PROCENJIVANJU

BENITO MUSOLINI

BERILIJUM

BERKELIJUM

BERZA

BERZA 2

BERZANSKI POSREDNICI BROKERSKO DILERSKE FIRME – BROKERI I DILERI
BERZANSKO POSLOVANJE

BERZE

BERZE 2

BESKONACNI REGRES U DEDUKTIVNIM TEORIJAMA

BESPOSLICENJE, PROSJACENJE I SKITNJA U CRNOJ GORI

BETA RAVAN

BEZBIJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU KA EVROPSKIM
INTEGRACIJAMA

BEZGOTOVINSKO I ELEKTRONSKO PLACANJE

BEZICNA TEHNOLOGIJA (STANDARDI)

BEZICNE I MOBILNE MREZE

BEZICNI INTERNET PRISTUP

BEZZICNI MREZI- MAKEDONSKI

BIH NA PUTU KA SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

BILANS KAO OSNOVNI FINANSIJSKI IZVESTAJ

BILANS STANJA I BILANS USPEHA

BILANS USPEHA KAO OSNOVNI FINANSIJSKI IZVESTAJ RACUN DOBITKA I
GUBITKA + ANEKS

BIODIZEL

BIOETANOL

BIOFEEDBACK

BIOGAS

BIOGENI (HEMIJSKI ELEMENTI)

BIOLOSKA EVOLUCIJA
BIOMETRIJA

BIOMETRIJSKI IDENTIFIKACIONI SISTEMI

BIOMOLEKULI

BIROKRATSKA ORGANIZACIJA

BITTORENT

BIZMUT

BIZNIS PLAN 1

BIZNIS PLAN 2

BIZNIS PLAN 3

BIZNIS PLAN 4

BIZNIS PLAN BANAT SEME

BIZNIS PLAN ORGANIZOVANJA I VODJENJA PROIZVODNJE NAMESTAJA

BIZNIS PLAN OSNIVANJA FARME ZA TOV JUNADI

BIZNIS PLAN (PROJEKAT) IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA

BLEZ PASKAL

BLUETOOTH

BLU-RAY

BMP MARKER PROGRAM ZA OZNACAVANJE BMP SLIKA DIGITALNIM VODENIM
ZIGOM

BODY AREA NETWORK

BOGUMILI I CRVKA BOSANSKA

BOHRIJUM

BOLESTI CRNOG LUKA I SUZBIJANJE

BOLESTI OVARIJUMA
BOOT-LOADER

BOSNA U OCIMA STRANACA U ROMANIMA NEVAKAT, POBUNE I UHODE DERVISA
SUSICA

BPR

BORBA ZA BESKONACNOST (MATEMATIKA)

BOSNA I HERCEGOVINA (SOCIOLOGIJA)

BRAK I PORODICA 1

BRAK I PORODICA 2

BRAK I PORODICA KROZ ISTORIJU

BREND (BRAND)

BRETONVUDSKI MONETARNI SISTEM

BROADBAND OVER POWERLINES

BROJ

BROJANJE I MERENJE

BROJ E

BROJEVI 1

BROJEVI 2

BROJEVI 3

BROJEVI I MATEMATIKA U EGIPTU I MESOPOTAMIJI

BROJ FI I FIBONACIJEV NIZ

BROJ PI verzija 1

BROJ PI 2

BROKERSKI MODELI

BROKERSKO DILERSKO DRUSTVO
BROM

BRONZA

BRUTO DOMACI PROIZVOF

BSD OPERATIVNI SISTEMI

BSD SISTEMI I PROJEKTI

BUDIZAM

BUDIZAM 2

BUL – NEOPEVANI HEROJ INFORMATICKE REVOLUCIJE

BUSINESS INTELLIGENCE U NAUTICKOM TURIZMU

BUSSINES INTELLIGENCE AND DATA MINING

BUDZET

BUDZET EVROPSKE UNIJE

BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA

BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA 2

BURGER KING

C JEZIK

CABLE MODEM

CAJEVI

CARINA

CARINSKA ROBA

CARINE

CARINE 2

CARINE 3
CARINSKI DELIKTI

CARINSKI POSTUPCI S ROBOM

CARINSKI SISTEMI BOSNE I HERCEGOVINE

CARINSKO UPRAVLJANJE

CASE ALATI 1

CASE ALATI 2

CD I DVD MEDIJI

CD ROM

CDMA 2000

CEK

CELIK (ZELEZO) I LEGURE

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 2

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 3

CENTRALNA BANKA

CENTRALNA BANKA 2

CENTRALNA BANKA – NEZAVISNOST I SAMOSTALNOST

CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE

CENTRALNO BANKARSTVO I MONETARNA POLITIKA

CENTRALNA EMISIONA BANKA

CERIJUM

CERTIFIKATI X-509

CETVORODIMENZIONALNA KOCKA
CEZIJUM

CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA SEE – KOMPARATINA ANALIZA

CILJEVI I INSTRUMENTI MONETARNO-KREDITNE POLITIKE

CIMBENICI SIGURNOSTI U CESTOVNOM PROMETU

CINK

CIP SETOVI

CIRKONIJUM

CIRKULARNI DIHROIZAM

CITALISTA U SRBIJI

CITANJE TRAKASTOG KODA POMOCU LASERA

CITANKA ZA TRECI RAZRED OSNOVNE SKOLE KAO IZVOR DRUSTVENO-
MORALNOG VASPITANJA UCENIKA – TEORIJA VASPITANJA

CMS – ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM

CNC GLODALICA

COCCOBALL
 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.


                 MATURSKI RADOVI

                 SEMINARSKI RADOVI

                  DIPLOMSKI RAD

                 DIPLOMSKI RADOVI

                   MATURSKI RAD

                    SEMINARSKI

                      ESEJI

                   posetite nas
CORELDRAW - TOOLBOX

CRKVA I VREME

CRVENI GRAVITACIONI POMAK (ASTROFIZIKA I GRAVITACIJA)

CSS

CUDESNI SVET MATEMATIKE

CULA, OPAZANJE, PERCEPCIJA

CULO VIDA

CYBER KRIMINAL - KRADJA IDENTITETA (IDENTIFIKACIONI SISTEMI)

CYFER BIBLIOTEKA KRIPTOGRAFSKIH FUNKCIJA

Posted under → Uncategorized
seminarski radovi www.maturskiradovi.net
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski

DALJINSKI UPRAVLJIVI AUTOMOBILI

DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKO IP PROTOKOLA

DARMSTAJNIJUM

DEDUKTIVNA METODA

DEFINISANJE MODELA – PARALELNO INZENJERSTVO

DEFLACIJA I DEFLACIONA POLITIKA

DEKARTOVE KOORDINATE I ANALITICKA GEOMETRIJA

DEKARTOV UTICAJ NA RAZVOJ MATEMATIKE

DELAVER EFEKAT

DELOVANJE HORMONA

DEMOKRATIJA

DEMOKRITOVA FILOZOFIJA

DEOBA

DEONICKO (DIONICKO) DRUSTVO

DERIVATI KARBOKSLINIH KISELINA

DETEKCIJA PLAGIJATA

DETEKCIJA PRISUTNOSTI OSOBA

DETEKCIJA VODENOG ZIGA

DETEKTOR DIMA

DETEKTOR NAIZMENICNE STRUJE
DETERMINISTICKI KAOS I POPULACIJSKOJ EKOLOGIJI

DEVIJANTNOST I ZLOCIN

DEVIZNA KONTROLA MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA – VALUTNA
KLAUZULA

DEVIZNI KURS

DEVIZNI KURS, VRSTE I KARAKTERISTIKE

DEVIZNI MENADZMENT POSLOVNIH BANAKA

DEVIZNI SISTEM I DEVIZNA POLITIKA

DEVIZNI SISTEM I PLATNI PROMET, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI KURS
MEDJUNARODNOG POSLOVNOG FINANSIRANJA

DEVIZNI SISTEM, PLATNI BILANS, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI KURS

DEZARGOVA TEOREMA

DEZARGOV STAV

DIENI

DIFFERENTIAL GPS

DIFRAKCIJA I POLARIZACIJA

DIFRAKCIJA NA PUKOTINI

DIFUZIJA INOVACIJA

DIGITAL MEDIA LIBRARY

DIGITALIZACIJA – IZAZOV DANASNJICE, POTREBA BUDUCNOSTI

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH DOKUMENATA – SKENIRANJE

DIGITALNA ARHEOLOGIJA

DIGITALNA EKONOMIJA I PROMENE U MENADZMENTU

DIGITALNA PRETPLATNICKA LINIJA VELIKE BRZINE - VDSL
DIGITALNA STAMPA

DIGITALNA VIZIT KARTICA

DIGITALNE PANORAME

DIGITALNI POTPIS

DIGITALNI VODENI ZIG

DIGITALNI VODENI ZIG 2

DIGITALNI URED-STANDARDI ILI NORME ZA DIGITALNI URED

DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ

DIGITALNO KASNJENJE ZVUKA

DIGITALNO POLUTONIRANJE

DIGITALNO UPRAVLJANJE STATORSKOM STRUJOM

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

DIJAGRAM STANJA – STATECHART DIAGRAM

DIJAMANT

DIKTIRNI UREDJAJI U UREDSKOM POSLOVANJU

DILEMA GRCKIH MATEMATICARA

DIMENZIJE ORGANIZACIONE STRUKTURE

DINAMICKO HTML PROGRAMIRANJE

DINAMIKA

DINAMIKA I ROKOVI U PROJEKTU

DINASTIJA NEMANJICA

DIOFANT

DIREKTNI MARKETING – INTERNET MARKETING
DIRIGOVANJA KAO VID NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

DISLEKSIJA

DISNI I ODBRAMBENI SUSTAV

DISNI SUSTAV

DISPOZIJUM

DISTRIBUCIJA I NACINI SPRECAVANJA E-MAIL SPAMA

DISTRIBUIRANA (DECENTRALIZIRTANA) PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE

DISTRIBUCIJA – MARKETING KANALI - MAKEDONSKI

DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA

DISTRIBUTER

DIZAJN SIGURNIH RACUNALNIH MREZA

DJANI VERSACE

DJAVOLJA VAROS (GEOGRAFIJA)

DJECA IZVAN ZAKONA

DMA – DIREKTAN PRISTUP MEMORIJI (DIRECT MEMORY ACCES)

DOBERMAN

DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE U PERIODU OD 1965 DO 1967 GODINE

DOMACI SEARCH ENGINE

DOMOVINSKI RAT

DONOSENJE JEDNOSTAVNIH I KOMPLEKSNIH ODLUKA

DOPRINOS ZA PENZIONO, SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOPRINOSI

DOPRINOSI I UTICAJ ORIJENTA U MATEMATICI
DORUCAK - KUVARSTVO

DOS NAPADI

DOSADASNJA I BUDUCA PROSIRENJA EVROPSKE UNIJE

DROGA U SKOLSKOJ KLUPI

DRUMSKA VOZILA

DRUMSKA VOZILA 2

DRUSTVENA KRIZA

DRUSTVENA MISAO ANTICKOG PERIODA

DRUSTVENA MOC

DRUSTVENA STRUKTURA

DRUSTVENE GRUPE

DRUSTVENI POLOZAJ VANBRACNE ZAJEDNICE

DRUSTVENI SUKOBI

DRUSTVENI SUKOBI 2

DRUSTVENO EKONOMSKA KRIZA I ALKOHOLIZAM

DRUSTVO I DRUSTVENE POJAVE

DRZAVA I NJENI ORGANI

DRZAVA KAO SUBJEKT MEDJUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

DRZAVNO UREDJENJE BOSNE I HERCEGOVINE

DSL I ADSL

DUAL CORE PROCESORI – AMD VS INTEL

DUBNIJUM

DUBROVNIK (POSTANAK)
DUGOROCNE HARTIJE OD VREDNOSTI

DUGOROCNO KREDITIRANJE

DUNAV

DUVAN

DVI SUCELJE

DVODIMENZIONALNI KODOVI

E-BANKING

E-BUSINESS

E-COMMERCE

EAN 13

EAP PEAP SECURITY OVER 802.11 WIRELESS

EBAY

ECMA SKRIPTE

EDGE

EDI STANDARDI ZA RAZMENU PODATAKA

EDITOR TEKSTA

EDUKACIONI SISTEM ZA RACUNARSKE MREZE ZASNOVAN NA WEB-U

EDUKACIONO OKRUZENJE ZA RACUNARSKE MREZE

EDUKACIONO OKRUZENJE ZASNOVANO NA WEBU

EDVAC – ELECTRONIC DISCRETE VARIABLE AUTOMATIC COMPUTER

EFEKTIVNA DOZA – KAP I ESD

EGIPATSKA MATEMATIKA

EIB – EUROPEAN INSTALLATION BUS
E-INK

EKOLOGIJA (UOPSTE)

EKOLOGIJA I KVALITET ZIVOTA

EKOLOGIJA SVETA

EKOLOGIJA, KONCEPT ODRZIVOSTI RAZVOJA

EKOLOGIJA U SAOBRACAJU

EKOLOSKI POREMECAJI

EKOLOSKI TURIZAM

EKONOMIKA PT PROMETA

EKONOMIJA (UOPSTE)

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I EKONOMSKA GLOBALIZACIJA

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I INTERNET POSLOVANJE

EKONOMSKA MOC GLOBALNIH ORGANIZACIJA

EKONOMSKA SARADNJA SRBIJE I EU

EKONOMSKI CIMBENICI FUNKCIONIRANJA POSTANSKOG I
TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ PRIVREDE

EKONOMSKI SISTEM I NJEGOVA STRUKTURA

EKONOMSKI UTICAJI NA PONASANJE POTROSACA

EKOTURIZAM

EKSPERIMENTALNA ANALIZA POSTOJANOSTI VODENIH ZIGOVA 1

EKSPERIMENTALNA ANALIZA POSTOJANOSTI VODENIH ZIGOVA 2

EKSPERTSKI SISTEM
EKSPLOATACIJA SKRIVENIH INFORMACIJA U JAVNO DOSTUPNIM
DOKUMENTIMA I DATOTEKAMA

EKSTERNO MARKETING OKRUZENJE

E-LEARNING

ELECTRONIC TAGGING

ELECTRO SOUND

ELEKTROMOTORI

ELEKTRONICKE (ELEKTRONSKE) KOMPONENTE

ELEKTRONICKE TRANSAKCIJE

ELEKTRONICKI (ELEKTRONSKI) NOVAC

ELEKTRONICKI SUSTAVI U AUTOMOBILIMA

ELEKTRONSKA POSTA 1

ELEKTRONSKA POSTA 2

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA 2

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA (EDI) 3

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKA TRGOVINA I IZLOZI PRODAVNICA

ELEKTRONSKA TRGOVINA UPRAVLJANJE LANCEM SNABDIJEVANJA

ELEKTRONSKA TRGOVINA KAO SEGMENT E-EKONOMIJE

ELEKTRONSKA TRGOVIJA – MAKEDONSKI

ELEKTRONSKI NOVAC 1

ELEKTRONSKI NOVAC 2

ELEKTRONSKI PASOS
ELEKTRONSKI RULET

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 1

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 2

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 3

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 4

ELKTRONSKO BANKARSTVO 5

ELEKTRONSKO BANKARSTVO – PRAVCI RAZVOJA

ELEKTRONSKO KLADJENJE

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 1

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5

ELEKTRONSKO POSLOVANJE (POJAM)

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I AUTOMATIZACIJA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I MENADZMENT

ELEKTRONSKO POSLOVANJE JAVNOG PREDUZECA EPS

ELEKTRONSKO POSLOVANJE – PODRSKA SISTEMU ZAVODA ZA FARMACIJU
SRBIJE

ELEKTRONSKO POSLOVANJE POSTANSKOG SAOBRACAJA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

ELEKTRONSKO UCENJE

ELEKTRONSKO UCENJE 2

ELEMENTI MARKETING MIKSA – PROIZVOD, CENA, DISTRIBUCIJA I PROMOCIJA
ELEMENTI PROJEKTOVANJA KES MEMORIJE

E-MAIL

EMAIL MARKETING I INTERNET MARKETING FIRME SIMPO

ELEMENTI JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA

ELEMENTI PASTORALNOGZANRA NA PRIMERU PRVOG POGLAVLJA
MONTEMAJOROVE DIJANE

ELEMENTI PROJEKTOVANJA KES MEMORIJE

ELEMENTI VESTACKE INTELIGENCIJE I OBLASTI PRIMENE RACUNARA

EMBEDDED

EMBEDDED PROCESORI

EMBEDDED SISTEMI – MODELIRANJE

EMBEDDED SISTEMI – OPTIMIZACIJA

EMIL DIRKEM

EMOCIJE I PAMCENJE

EMOCIJE, MOTIVACIJA, KONFLIKTI, FRUSTRACIJE

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

EMULACIJA IIC PROTOKOLA POMOCU PORTA RS-232

ENERGETIKA

ENERGETSKI METABOLIZAM

ENGLESKA 11-15 STOLECE

ENGLESKA 16-20 STOLECE

ENIAC – ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND COMPUTER

ENIGMA (RACUNARSTVO)

ENZIMI
EQUATION EDITOR

ENZIMSKA KINETIKA

E-POSLOVANJE FIRME BAYER

E-PRODAJA – TIJEK POSLOVNOG PROCESA

EP O GILGAMESU

EPIKUREJKSTVO

ERBIJUM

EKONTOVANJE

ESEJ – PREDUZECE R

ESTETIKA U MEDIJIMA

ETICKA DILEMA U MARKETINGU

ETICKI ASPEKTI SAVREMENIH TEHNOLOGIJA

ETIKA I MORAL KOD MENADZERA U XX VEKU

ETIKA I POLITIKA DANAS

ERIKA PJERA ABELARA

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE OKOLINE

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 1

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 2

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 3

ETIMOLOGIJA I UPOTREBA RECI PRAVO

ETNOASTRONOMIJA ZAVOJSKOG JEZERA

ETRI

EU (EVROPSKA UNIJA)
EU – MALA I SREDNJA PREDUZECA

EUKARIOTSKA STANICA

EUKLIS

EUKLIDOV POSTULAT )2 VERZIJE)

EUKLIDSKA GEOMETRIJA

EUROPIJUM

EUTANAZIJA

EUTANAZIJA – RELIGIJSKA I FILOZOFSKA PERSPEKTIVA

EVOLUCIJA, RASIZAM I NACIZAM

EVOLUCIJA COVEKA

EVOLUCIJA I RELIGIJA

EVOLUCIJA OD DARVINA DO DANAS

EVOLUCIJA PROCESORA

EVOLUCIJA POSLOVNOG RAZMISLJANJA

EVOLUCIJA POSLOVNOG RAZMISLJANJA 2

EVOLUCIJA PROCESORA

EVOLUTIVNE I REVOLUCIONARNE PROMENE

EVRO I EVROPSKA CENTRALNA BANKA

EVROPOL – PERSPEKTIVE SARADNJE

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA 2


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.
                MATURSKI RADOVI

                SEMINARSKI RADOVI

                 DIPLOMSKI RAD

                DIPLOMSKI RADOVI

                 MATURSKI RAD

                  SEMINARSKI

                   ESEJI

EVROPSKA MONETARNA UNIJA

EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE

EVROPSKO ZAKONODAVSTVO UOBLASTI RODNE DISKRIMINACIJE

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA 2

EVROPSKA UNIJA I BALKAN

EVROPSKA UNIJA I ZEMLJE JUGOISTOCNE EVROPE

EVROPSKE INTEGRACIJE SAKO SANSA

EVROPSKE VREDNOSTI – MITOVI I REALNOST

Posted under → Uncategorized

seminarski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski
FABULA DE POLIFEMO Y GALATEA – SADRZINA I FORMA

FAKTORI POSLOVNE ETIKE

FARAONOVE REZIDENCIJE I GEOMETRIJA

FARMAKOPEJA

FASIZAM

FAZE STRATEGIJSKOG USMERAVANJA ORGANIZACIJE – VIZIJA, MISIJA, CILJ

FAZI EKSPERTNI SISTEMI

FAZI BROJEVI I PRINCIPI PROGRAMIRANJA

FAZI BROJEVI I PRINCIPI PROSIRENJA

FAZI LOGIKA I REALIZACIJA FAZI KONTROLERA

FAZI SKUPOVI

FAZORSKI RACUN – DERIVIRANJE, INTEGRIRANJE, ZBRAJANJE, MNOZENJE

FEMINIZAM I RAZLICITI PRISTUPI

FENOMEN MASMEDIJA U SPORTU

FENOMEN STRESA NA RADU

FERMAOVA POSLEDNJA TEOREMA

FERMIJUM

FIBONACIJEVI BROJEVI I PASKALOV TROUGAO

FIELDBUS

FILM ZIVOT JE SAMO JEDAN (UPRAVLJANJE PROJEKTIMA)

FILOZOFIJA DRUSTVENE ZNANOSTI

FINANSIJSKA ANALIZA

FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
FINANSIJSKA REVIZIJA

FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

FINANSIJSKA TRZISTA 1

FINANSIJSKA TRZISTA 2

FINANCIJSKE (FINANSIJSKE) INSTITUCIJE

FINANSIJSKE SITUACIJE

FINANSIJSKI DERIVATI

FINANSIJSKI DERIVATI 2

FINANSIJSKI IZVESTAJI I FINANSIJSKI POKAZATELJI

FINANSIJSKI MENADZMENT

FINANSJSKI MENADZMENT 2

FINANSIJSKI POTENCIJAL POSLOVNOG BANKARSTVA

FINANSIJSKI SISTEM

FINANSIJSKO IZVESTAVANJE

FINANSIJSKO PLANIRANJE

FINANSIJSKO PLANIRANJE U BUDZETSKIM USTANOVAMA

FINANSIJSKO POSLOVANJE PREDUZECA BANCA INTESA

FINANSIJSKO TRZISTE 1

FINANSIJSKO TRZISTE 2

FINANSIJSKO TRZISTE 3

FINOMEHANIKA

FIREWALL

FIREWALL 2
FIREWALLS

FISKALNA POLITIKA

FISKALNI ASPEKT DOBROVOLJNOG PENZIONOG OSIGURANJA U SRBIJI

FIZICKE OSOBINE POLJOPRIVREDNIH MATERIJALA

FIZIOLOGIJA ISHRANE

FLES MEMORIJA

FLUOR

FORMALNA GRAMATIKA

FOSFOR

FOSILI

FOTOELEKTRICNI EFEKAT

FOTOGRAFIJA

FOTOISPIS

FOTONAPONSKO PRETVARANJE ENERGIJE (SOLARNE CELIJE)

FRAME RELAY KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL

FRANACKA DRZAVA I PRAVO 5-10 STOLECE

FRANCUSJA DRZAVA I PRAVO 1789-1940

FRANCIJUM

FRANCUSKA REVOLUCIJA

FRANCUSKA – TURISTICKO GEOGRAFSKI PRIKAZ

FRANSIZING

FRANSIZING – POJAM I ZNACAJ, UGOVOR O FRANSIZINGU

FRIDA KALO
FUNKCIJE NOVCA

FUNKCIJSKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN
POMOCU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-A

FUNKCIONALIZAM KAO SOCIOLOSKA TEORIJA – MAX WEBER

FUNKCIONALNOST IPV6 PROTOKOLA

FUNKCIONISANJE ETHENET-A

FURIJEOVA ANALIZA

FURIJEOVI REDOVI ZA FNKCIJE SA PERIODOM 2 PI

GAJ JULIJE CEZAR OKTAVIJAN AVGUST

GAUS, BOLJAJ, LOBACEVSKI

GAUS I NJEGOV ZNACAJ I OTKRICU NEUKLIDKSE GEOMETRIJE

GENERATOR UPC KODA SA IZGREBANOM POVRSINOM

GENERATOR UPC KODA SA TRAKAMA I CIFRAMA

GENERATORI PSEUDO-SLUCAJNIH BROJEVA

GENERATORI SLUCAJNIH BROJEVA – PRIMER IMPLEMENTACIJE

GENERATORI SLUCAJNIH BROJEVA I NJIHOV UTICAJ NA SIGURNOST

GENERISANJE 3D STUDIO MAX MODELA U DIRECT 3D

GENETICKA USLOVLJENOST PONASANJA

GEOGRAFIJA RUSIJE

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI

GEOMETRIJA DREVNIH CIVILIZACIJA (2 VERZIJE)

GEOMETRIJA I ASTRONOMIJA STAROG VEKA

GEOMETRIJA I PRIRODA

GEOMETRIJA I UMETNOST
GEOMETRIJA LOBACEVSKOG

GEOMETRIJSKI PROBLEMI

GEOMETRIJSKI PROBLEMI ANTIKE (2 VERZIJE)

GEOMETRIJSKI ZADATAK SA TAKMICENJA

GEOPOLITIKA

GEOTERMANLNA ENERGIJA (OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE)

GERMANIJUM

GIGABITNI ETHERNET

GLAMUR

GLAVNA POLUPROVODNICKA MEMORIJA

GLOBAL AREA NETWORK 802.20

GLOBALIZACIJA 1

GLOBALIZACIJA 2

GLOBALIZACIJA 3

GLOBALIZACIJA – EKONOMSKI, POLITICKI I KULTURNI PROCES

GLOBALIZACIJA I MEDJUNARODNI    EKONOMSKI  ODNOSI  KAO  IZAZOV
SADASNJOSTI I BUDUCNOSTI

GLOBALIZACIJA KAO SVETSKI PROCES

GLOBALIZACIJA KULTURE

GLOBALIZACIJA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

GLOBALIZACIJA U POSLEHLADNORATOVSKOM PERIODU

GLOBALNE (MEDJUNARODNE) ORGANIZACIJE

GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RACUNA

GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RACUNA 2
GLOBALNA HARMONIZACIJA FINANSIJKOG IZVESTAVANJA

GLOBALNI SUSTAV POKRETNIH KOMUNIKACIJA (GSM)

GOOGLE EARTH

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUZENJE

GOVOR PREKO IP MREZE (VOICE OVER IP – VOIP)

GOVOR TELA U PROFESIONALIZMU

GOVORNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM

GPS PRACENJE (GPS TRACKING)

GRADENJE NA SILEN BREND - MAKEDONSKI

GRAFICKE KARTICE

GRAFICKE KARTICE 2

GRAFOVI

GRASAK I BOB

GRAVITACIJA

GRAVITACIONI CRVENI POMAK

GRCKA

GRCKA MATEMATIKA

GRCKI BOGOVI

GRCKO PERSIJSKI RATOVI

GRID

GRID SIGURNOSNA STRUKTURA TEMELJENA NA GLOBUS PROGRAMSKOM
ALATU

GREJANJE, KLIMATIZACIJA I SOLARNA ENERGIJA
GRUPE SIMETRIJA PRAVILNIH POLIEDARA

GSM – GLOBALNI SUSTAV ZA MOBILNE KOMUNIKACIJE

GSM END TO END ENKRIPCIJA RAZGOVORA

GSM – GLOBALNI SASTAV POKRETNIH KOMUNIKACIJA

GSM LOCATING

GSM MODEMI

GSM POSEBNE PRIMENE

GSM TRACKING

GSP LOCALIZATION

GVOZDJE

GVOZDJE - BIOGENI ELEMENT I NJEGOVA UPOTREBA U MEDICINI

HACCP STANDARD ZA ISPRAVNU HRANU

HALOGENI

HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA

HARD DISKOVI

HARDVER

HARDVER PC

HARMONIJA I MATEMATIKA U MUZICI

HARMONIJSKA SPREGNUTOST

HARMONIJSKA KONJUGOVANOST TACAKA, PRAVIH I RAVNI

HARMONIZACIJA PRIVREDNOPRAVNIH PROPISA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE

HARTIJE OD VREDNOSTI

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 2
HASIDIJUM

HDD

HD-DVD

HE RAMA CVORISTE VODOSTANA (MEHANIKA STIJENA)

HELIJUM

HELIOSEIZMOLOGIJA

HEKSADECIMALNA NOTACIJA

HEMIJA RECNIH VODA

HEMIJA UGLJENIOKOVIH EDINJENJA

HEMIJSKA KINETIKA

HEMIJSKA VEZA

HEMIJSKE VEZE

HEMOGLOBIN

HERAKLIT

HERON ALEKSANDRIJSKI

HERONOVA FORMULA

HETEROCIKLICNA JEDINJENJA

HETEROTROFNI ORGANIZMI

HEURISTICKO PRETRAZIVANJE

HI-FI ZVUCNICI FIRME MONITOR AUDIO

HIBERNANTE, PROGRAMIRANJE U JAVI

HIBRIDNI TCP-IP REFERENTNI MODEL

HIDRAULIKA
HIDROENERGETSKI POTENCIJAL CRNE GORE

HIGH LEVEL SYNTHESIS

HIGH TECK NAKIT

HIGIJENA MLEKA

HILBERTOVI PROBLEMI

HIPERTEKSTUALNOST I VIKIPEDIJA

HIPOKRAT SA HIOSA – KVADRIRANJE LUNULA

HIPOHONDRIJA

HISTOGRAMI SLIKE

HISTORIJAT (ISTORIJA) INTERNETA

HIV (SIDA) U HRVATSKOJ

HLOR

HOD BOGORODICE PO MUKAMA

HOLESTEROL

HOMERF SWAP (HOME RADIO FREQVENCY A-SHARED WIRELESS ACESS
PROTOCOL)

HOMOTETIJA

HOMOTETIJA KRUGA I SFERE

HORMON

HORMONI (HEMIJA)

HOSE ENRIKE RODO

HRISCANSTVO U RIMU

HROM

HROMATOGRAFIJA
HROMOZOMSKI INZENJERING

HSDPA – HIGH SPEED DOWNLINK PACKET

HTML PROGRAMIRANJE

HTP KORALI – RESTRUKTUIRANJE PREDUZECA

HUXLEYEVO PROROCANSTVO ILI IPAK SAMO SATIRA

HVD - HOLOGRPHIC VERSATILE DISC

I2C SABIRNICA

ICMP PROTOKOL (INTERNET CONTROL MESSAGEPROTOCOL)

IDEAL MATEMATIKE KROZ ISTORIJU FILOZOFIJE

IDENTIFIKACIJA POMOCU DNK

IDENTIFIKACIJA SKENIRANJEM OKA

IDENTIFIKACIJA TRZISNIH SEGMENATA I TARGETIRANJE

IDENTIFIKOVANJE CILJEVA I OTKRIVANJE SATISFAKCIJE POTROSACA

IEEE 802

IEEE 802.15.4

IEEE 802.16E (MOBILE WIMAX)

IEEE 802.2 LLC

IEEE 802.3AE 10 GB ETHERNET

IEEE 802.11N

IEEE 802.21

IGRA RECI (METODIKA NASTAVE MATEMATIKE)

IKEV2 I PREVODJENJE MREZNIH ADRESA

ILIRI
IMENICE, ROD, BROJ, PADEZ

IMOVINA

IMPLEMENTACIJA CAN PROTOKOLA NA POGONSKOM KONTROLERU BAZIRANOM
NA TMS320LF2407 DIGITALNOG SIGNAL PROCESORU

IMPLEMENTACIJA SPACE VECTOR MODULACIJE NA PROCESORU DSP56F801

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE 2

IMPLEMENTACIJA E-POSLOVANJA – RAZVOJ WEB SAJTA I INTRANETA U
KOMPANIJI

INDIJUM

INDUKCIJA EMOCIONALNIH STANJA

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

INFLACIJA

INFLACIJA 2

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA JAVNOG KLJUCA

INFORMACIJSKA KRIZA

INFORMACIONA TEHNOLOGIJA VO BANKARSKOTO RABOTENJE (MAKEDONSKI
JEZIK)

INFORMACIONI PODSISTEM ZA PLANIRANJE RESURSA

INFORMACIONI SISTEM

INFORMACIONI SISTEM KLADIONICE

INFORMACIONI  SISTEM   ZA  UPRAVLJANJE  RAZVOJEM  PROIZVODA  I
TEHNOLOGIJE

INFORMACIONI SISTEMI 1
INFORMACIONI SISTEMI 2

INFORMACIONI SISTEMI 3

INFORMACIONI SISTEMI I NABAVKA

INFORMACIONI SISTEMI U ROBOTICI

INFORMACIONI SISTEM – POJAM

INFORMACIONI SISTEM – STUDENTSKA SLUZBA

INFORMACIONI SISTEM AERODROMA NIKOLA TESLA

INFORMACIJSKO DRUSTVO

INOVACIJA U NASTAVI

INOVACIJE

INSTALACIJA I PODESAVANJE OPERATIVNOG SISTEMA WINDOWS SERVER 2003
UZ POMOC PROGRAMA VM WARE

INSTALACIJA WIN 2003 SERVERA I PODIZANJE DOMENA

INSTALACIJA WIN 98

INSTANT MESSAGING

INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

INSTRUCTION LEVEL PARALLELISM

INSTUMENTI MARKETING MIKSA

INSTRUMENTI PLACANJA U MEDJUNARODNOM PLATNOM PROMETU

INTEGRACIJA DNS I ADS

INTEGRACIJA TELEFONSKE I INTERNET KOMIKACIJE

INTEGRATIVNI MODELI ORGANIZACIJE

INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE
INTEGRITET I SIGURNOST PODATAKA U BAZAMA PODATAKA

INTELIGENCIJA

INTELIGENTNI INFORMACIONI SISTAMI

INTERAKTIVNA NASTAVA PRIMENOM PROBLEMSKE NASTAVE

INTERESNI KAMATNI RACUN

INTERESOVANJA (FILOZOFIJA)

INTERLEAVING

INTERNET 1

INTERNET 2

INTERNET 3

INTERNET 4

INTERNET ELEKTRONSKA TRGOVINA

INTERNET I RAD NA DALJINU

INTERNET I SERVISI NA INTERNETU

INTERNET I WEB KAO INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKE TRGOVINE

INTERNET KAO INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

INTERNET KUPOVINA

INTERNET MARKETING 1

INTERNET MARKETING 2

INTERNET MARKETING 3

INTERNET MARKETING 4

INTERNET MARKETING 5

INTERNET MARKETING 6
INTERNET MARKETING 7

INTERNET PROTOKOL

INTERNET PUTEM SATELITA

INTERNET RAD NA DALJINU

INTERNET RELAY CHAT

INTERNET SERVISI

INTERNET STRATEGIJE

INTERNET U FUNKCIJI UCENJA

INTERNET VODIC

INTERNI NADZOR POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUSTAVA (REVIZIJA)

INTERPLANETARNI INTERNET

INTRANET I EKSTRANET

INVERZIJA

INVERZIJA U ODNOSU NA KRUG (2 VERZIJE)

INVESTICIJE

INVESTICIONI FONDOVI 1

INVESTICIONI FONDOVI 2

INVESTICIONI PROCESI

INVESTIRANJE INVESTICIJA

IP – AUTORSKA PRAVA

IP ADRESE

IP SECURITY

IP SPOOFING
IRIDIJUMISCSI

IRSKA KOMPANIJA COKOLADE (MENADZMENT)

ISCSI

ISDN – DIGITALNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

IS PRODAVNICA TELEFONA

ISLAM

ISLAM I NJEGOV UTICAJ NA DRUSTVO

ISLAMIZACIJA BOSNE

ISLAMSKI PRINCIPI HALALA I HARAMA

ISPITIVANJE I EVALUACIJA SIGURNOSTI - RACUNARSTVO

ISPITIVANJE TRZISTA

ISPRAVLJANJE POGRESAKA KOD MODEMA (V.42)

ISPRAVLJANJE GRESAKA – BAGOVA

ISTRAZIVANJA (FILOZOFIJA)

ISTRAZIVANJE MISLJENJA NA NIVOU POPULACIJE U VELIKOJ BRITANOJI O
OZLIJEDAMA GLAVE KOD DJECE BICIKLISTA (MEDICINA PROMETA)

ISTRAZIVANJE PONASANJA POTROSACA

ISTRAZIVANJE TRZISTA

ISTRAZIVANJE TRZISTA 2

ISTRAZIVANJE TRZISTA 3

ISTORIJA ASTRONOMIJE OD KOPERNIKA DO NJUTNA

ISTORIJA BROJA NULA

ISTORIJA FUDBALA

ISTORIJA INTERNETA
ISTORIJA LOGARITAMA

ISTORIJA MATEMATIKE

ISTORIJA MATEMATIKE U GRCKOJ

ISTORIJA MISLI – ADAM SMIT

ISTORIJA RAZVOJA SVJETSKIH BERZI

ISTORIJAT BROJA PI

ISTORIJAT RACUNARA

ISTORIJAT TRIGONOMETRIJE

ISTORIJA VIZANTIJE

ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE

ISTORIJSKI RAZVOJ PORODICE KAO DRUSTVENE INSTITUCIJE

ISTRAZIVANJE LOKALNOG MAGNETNOG POLJA UZ POVRSINU KRISTALA
JEDNOMOLEKULSKIH MAGNETA POMOCU EL.PARAMAGNETSKE REZONANCIJE

ISTRAZIVANJE TRZISNIH MOGUCNOSTI

ISTRAZIVANJE TRZISTA

ITERBIJUM

ITRIJUM

IZBORNI SISTEM JAPANA

IZBORNI SISTEM VELIKE BRITANIJE

IZGRADNJA SKLADISTA PODATAKA

IZLAZAK U PROSTOR (METODIJA NASTAVE MATEMATIKE)

IZNUDA (MAKEDONSKI JEZIK)

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE EUKLIDKSE RAVNI

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE PROSTORA
IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE RAVNI

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE U RAVNI

IZOMETRIJSKI PROBLEM

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE EUKLIDKSE RAVNI

IZOSTRAVANJE SLIKE – UNSHARP MASK

IZRADA LICNE INTERNET PREZENTACIJE

IZRADA OPERATIVNOG PLANA PROIZVODNJE ZENSKOG MANTILA U PARTIJAMA
OD 10 KOMADA


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.


                 MATURSKI RADOVI

                 SEMINARSKI RADOVI

                  DIPLOMSKI RAD

                 DIPLOMSKI RADOVI

                   MATURSKI RAD

                    SEMINARSKI

                      ESEJIIZRADA PREZENTACIJA POMOCU POWERPOINTA

IZRADA VISEREDNIH WEB APLIKACIJA
IZRADA WEB SITE-A

IZRADA WEB STRANICA POMOCU TEKST EDITORA

IZVOD 0 FUNKCIJE (MATEMATIKA)

IZVORI DISPACIJE SNAGE

IZVORI MEDJUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA - ESEJ

IZVORI PRAVA

IZVORI PRAVA U EU

IZVORI ZAGADJENJA KOJI NASTAJU PRI REDUKCIONOM TOPLJENJU OLOVNOG
ALGOMERATA

IZVOZNO ORJENTISANO PREDUZECE

Posted under → Uncategorized

seminarski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski

M-COMMERC, DEFINISANJE B2E POSLOVNOG MODELA

MAFIJSKO UPRAVLJANJE KAPITALOM

MAGBET

MAGNETNA TRAKA

MAGNETSKE KARTICE

MAGNEZIJUM

MAGNETSKI DISK

MAGNETNI DISK

MAHURABIJEV ZAKONIK

MAKEDONSKA DRZAVA
MAKROEKONOMIJA, MEZO I MIKROEKONOMIJA

MAKROEKONOMSKA SITUACIJA U BIH

MAKROEKONOMSKA TEORIJA OTVORENE PRIVREDE

MAKROEKONOMSKI RAST I RAZVOJ

MALI KONTROLERI

MANASTIR MILESEVA KAO KULTURNO NASLEDJE

MANET MOBILNE ADHOC MREZE

MANGAN

MARIJA TEREZIJA

MARKETING

MARKETING FUNKCIJE U POLJOPRIVREDI

MARKETING INFORMACIONI SISTEM – MIS 1

MARKETING INFORMACIONI SISTEM 2

MARKETING KOMUNICIRANJE

MARKETING KONCEPT USLUZNOG PREDUZECA

MARKETING LOGISTIKA

MARKETING LOGISTIKA TRANSPORTNIH SISTEMA

MARKETING MIX

MARKETING MIKS STRATEGII - MAKEDONSKI

MARKETING NA TRGOVSKITE PRETPRIJATIJA ( POLITIKA NA LOKACIJA )
MAKEDONSKI

MARKETING PLAN HOTELA KAO SREDSTVO RAZVOJA TURIZMA

MARKETINSKA ETIKA U DNEVNOJ STAMPI

MARSALOV PLAN (MEDJUNARODNA EKONOMIJA)
MASINE ZA ZASTITU BILJA I NEGU USEVA

MASINSKI ELEMENTI

MASINSKI ELEMENTI I OBRADA METALA

MASINSKI MATERIJALI

MASINSKO PREVODJENJE

MASINSKO UCENJE, INTELIGENTNI AGENTI

MASOVNA KULTURA

MASOVNI MEDIJI, POLITIKA I DEMOKRATIJA

MATEMATICKA INDUKCIJA

MATEMATICKE MOZGALICE

MATEMATICKI MODELI

MATEMATICKO UMECE STARIH EGIPCANA

MATEMATIKA I BIBLIJA

MATEMATIKA I UMETNOST

MATEMATIKA I ZABAVA

MATEMATIKA STAROG EGIPTA

MATEMATIKA STAROG VAVILONA, EGIPTA I KINE

MATEMATIKA U BILIJARU

MATEMATIKA U DOBA RENESANSE

MATEMATIKA U STAROM ISTOKU

MATEMATIKA VAVILONA I KINE

MATEMATIKA - VODIC DO SKRIVENOG BLAGA

MATERIJALISTICKE TEORIJE RACUNA & PREDUZECE U TRZISNOJ PRIVREDI (2
TEME)
MATRICNI KODOVI

MCDONALDS MARKETING

MEDICINSKA ETIKA

MEDIJUMI I UREDJAJI ZA PRENOS PODATAKA

MEDJULJUDSKI ODNOSI

MEDJUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE

MEDJUNARODNA TRGOVINA I SAVREMENI PROBLEMI EKONOMSKOG RASTA

MEDJUNARODNE MONETARNE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE – MMF, IFC, IDA …

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE KAO SUBJEKT MEDJUNARODNOG POSLOVNOG
PRAVA

MEDJUNARODNI CEK I MENICA

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

MEDJUNARODNI MARKETING

MEDJUNARODNI MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 1

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 2

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 3

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 4

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 5

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 6

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND KAO JEDNA OD GLAVNIH INSTITUCIJA
GLOBALNE EKONOMIJE

MEDJUNARODNA ROBNA RAZMENA
MEDJUNARODNO FINANSIRANJE

MEDJUNARODNO KRETANJE DUGOROCNOG KAPITALA

MEDJUNARODNO POSLOVANJE

MEDJUNARODNOPRAVNI POLOZAJ SUECKOG KANALA

MEDJUSOBNO POVEZIVANJE MAGISTRALOM (ARH.RACUNARSKIH SISTEMA)

MEHANICKE OSOBINE MATERIJALA

MEHANIKA CVRSTIH TELA

MEHANIKA STIJENA

MEMORIJA

MENADZER BUDUCNOSTI

MENADZER KAO PODUZETNIK

MENADZERSKA ETIKA

MENADZERSKE METODE I VESTINE

MENADZMENT

MENADZMENT 2

MENADZMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA

MENADZMENT MALOG BIZNISA

MEMADZMENT “ NAUKA ILI UMETNOST “ ESEJ

MEMADZMENT “ NAUKA ILI UMETNOST - RAD

MENADZMENT W.EDWARDS DEMING-A

MENADZMENT I INFORMACIONI SISTEMI

MENADZMENT INFORMACIONI SISTEMI I STRATESKO PLANIRANJE U
BANKARSTVU

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA
MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA (POTENCIJALA) 2

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA “ RUDNIK OLOVA (PRISTUPNI RAD)

MENADZMENT ODRZAVANJA OBJEKATA

MENADZMENT OPERACIJA – OPERATIVNI PRISTUP

MENADZMENT OPERACIJA I KVALITETA U PREDUZECU GRAND PROM A.D.
BEOGRAD

MENADZMENT OPERACIJA I KVALITETA U PREDUZECU TIGAR A.D

MENADZMENT PRODAJE

MENADZMENT STRESA I KAKO SE IZBORITI SA NJIM

MENADZMENT U RAZVIJENIM ZEMLJAMA I ZEMLJAMA U TRANZICIJI

MENADZMENT ZNANJA

MENADZMENT ZNANJA I INTELEKTUALNI KAPITAL

MENADZMENT ZNANJA FAKTOR SAVREMENOG E-POSLOVANJA

MENADZMENT ZNANJA ODLUCUJUCI FAKTOR SAVREMENOG E-POSLOVANJA

MENDELJEJEVIJUM

MENICA

MERE VARIJACIJE ILI DISPERZIJE

MERENJA U HIDROTEHNICI

MERENJE POVRSINA OD PAMTIVEKA DO DANAS

MERENJE POVRSINA U ANTICKO DOBA

MERE SREDNJEVEKOVNE SRBIJE

MERE VARIJABILITETA

MESTO I ULOGA POLUPROVODNIKA U INZENJERSKOJ PRAKSI

MESTO SRBIJE U REGIONALNOM RAZVOJU BALKANA I JUGOISTOCNE EVROPE
METABOLICKI SASTAV I TERMOREGULACIJA

METAN

METAPODACI U SKLADISTIMA PODATAKA

METASYS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

METOD UZORKA (POSLOVNA STATISTIKA)

METODA POTROSACKE KOSARICE (KORPE)

METODE I KORACI ODLUCIVANA, PRIMENA ODABRANIH MODELA, KORDINACIJA
U ODLUCIVANJU

METODE INFORMISANOG PRETRAZIVANJA

METODE NUMERICKOG DERIVIRANJA – RICHARDSOVA EKSTRAPOLACIJA

METODE SINTEZE I SVOJSTVA NANOCESTICA NEKIH METALNIH OKSIDA

METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKIH I DIPLOMSKIH RADOVA

METODOLOGIJA U STRUKTURI METANAUKE

MICROSOFT.NET

MICROSOFT EXCHANGE SERVER

MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007

MIGRACIJE

MIGRACIJE U EVROPI

MIKROKONTROLERSKI SAHOVSKI SAT

MIKROORGANIZMI UZROCNICI KVARA MLEKA I MLECNIH PROIZVODA

MIKROPROCESOR Y-86

MIROVANJE SEMENA

MIOGLOBIN

MIPS R4000
MIS MENADZMENT

MISICI

MISLI GLOBLANO, RADI LOKALNO - MCDONALDS

MISTERIJA FIBONACIJEVOG BROJA

MIT O SIZIFU

MITNERIJUM

MJERENJE I REGULACIJA TEMPERATURE POMOCU RACUNARA

MLADI U KOMUNIKACIJI SA MEDIJIMA

MOBILE WIMAX 802.16E

MOBILNI 3G I WAP TELEFONI U UREDSKOM POSLOVANJU

MOBILNI AGENTI

MOBILNI URED

MOBILNO BANKARSTVO 1

MOBILNO BANKARSTVO 2

MOBILNO BANKARSTVO 3

MOBILNO POSLOVANJE

MOBILNO POSLOVANJE 2

MOBING

MOC MEDIJA

MODBUS

MODEL B2B ELEKTRONSKE TRGOVINE

MODEL B2C ELEKTRONSKE TRGOVINE

MODEL I APSTRAKCIJA
MODEL VIRTUALNOG TRGOVACKOG CENTRA

MODEL ZA UTVRDJIVANJE CENE KAPITALA

MODELI IZVRSNOSTI SISTEMA MENADZMENTA KVALITETOM

MODELI KONTROLE PRISTUPA U AKTIVNIM I OBJEKTNO-ORIJENTIRANIM
BAZAMA PODATAKA

MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA

MODELOVANJE AM POMOC SIMULINK PROGRAMSKOG …

MODEMI

MOGUCNOST PRIMENE NASTAVNIH LISTICA U USLOVIMA ORGANIZACIJE
NASTAVE RAZREDNO-CASOVNOG SISTEMA

MOGUCNOSTI I OGRANICENJA PRIMENE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U MALIM
I SREDNJIM PREDUZECIMA

MOGUCNOSTI I OGRANICENJA PRIMENE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U MALIM
I SREDNJIM PREDUZECIMA 2

MOGUCNOSTI VELIKOG TRIGONA – ISPOLJAVANJE KONFIGURACIJE VELIKI
TRIGON U NATALNIM HOROSKOPIMA

MOLEKULSKA DINAMIKA

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

MONETARNE FINANSIJE

MONITORI

MOMENTI IMPULSA NUKLEONA I JEZGRE

MONETARIZAM I STABILIZACIJA

MONETARNA POLITIKA I MONETARNI MENADZMENT

MONOPOLI U USA (SAD)

MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA

MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA 2
MONTREALSKI PROTOKOL

MORAL

MORALNI APSOLUTIZAM U MEDICINI

MORALNO VASPITANJE

MORFOLOGIJA (LINGVISTIKA)

MOTIV PROLAZNOSTI U SRPSKOM PESNISTVU

MOTIVACIJA I MOTIVISANJE ZAPOSLENIH U PROCESU POSLOVANJA PREDUZECA

MOTIVI I UCINCI PROTEKCIONIZMA U PROMETU

MOTIVACIJA

MOTIVACIJA I MARKETING

MOTIVACIJA I PREDUZETNISTVO 1

MOTIVACIJA I PREDUZETNISTVO 2

MOTIVACIJA KAO DEL OD PROCESOT NA MENADZIRANJE - MAKEDONSKI

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

MOTIVACIJA ZA RAD (FILOZOFIJA)

MOTIVI I UCINCI PROTEKCIONIZMA U PROMETU

MORZEOVA AZBUKA

MS ACESS BAZE PODATAKA U UREDSKOM POSLOVANJU

MS AGENTS & CD PLAYER

MS EXCEL – SORTIRANJE I FILTRIRANJE

MS PROJECT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

MPLS USMJERAVANJE

MREZNA POHRANA PODATAKA
MREZNI PROCESORI

MREZNIPROTOKOLI ZA MULTIMEDIJSKE USLUGE

MREZNI SLOJ (NETWORK LAYER) ROUTING ALGORITMI

MREZOM POVERENJA PROTIV SPAMA

MS MAP POINT

MS PROJECT

MS PUBLISHER ZA KREIRANJE WEB STRANICE

MS WORD TABELA

MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.


                 MATURSKI RADOVI

                 SEMINARSKI RADOVI

                  DIPLOMSKI RAD

                 DIPLOMSKI RADOVI

                   MATURSKI RAD

                    SEMINARSKI

                      ESEJIMULTIMEDIJALNE BAZE PODATAKA
MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOSCU U SPORTSKOM
MENADZMENTU 1

MULTIMEDIJALNO MOBILNO KOMUNICIRANJE U POSLOVNOM UREDU

MULTINACIONALNE I TRANSNACIONALNE KOMPANIJE

MULTINACIONALNE KOMPANIJE

MUTACIJE

MUZIKA I MATEMATIKA

MUZIKA U DOBA RENESANSE

MUZIKALNOST I PRIJEMNI ISPIT

Posted under → Uncategorized

seminarski i maturski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
              www.maturskiradovi.net

                 www.maturski.net

                www.seminarskirad.info

                www.seminarskirad.org

                 www.maturski.org

                  www.essaysx.com

                  posetite nas
NABAVKA OPREME PUTEM LIZINGA (RACUNOVODSTVO)

NABAVKA SITNOG INVENTARA I TROSENJA

NACIJE I POJAM NACIJA

NACELA I OBILJEZJA PROMETNOG INZENJERSTVA U TELEKOMUNIKACIJSKOM
PROMETU

NACELA UPRAVNOG POSTUPKA STRICO SENSU

NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ

NACIONALNI TEHNOLOSKI RAZVOJ

NACIN IZVODJENJA PYTHON PROGRAMA

NACINI MOTIVISANJA U ORGANIZACIJI

NACINI SIRENJA RADIO-VALA (TALASA) OD ODASILJACA DO PRIJEMNIKA

NACIONALNE BANKE

NACIONALNI PARK BRIJUNI

NADREALIZAM

NADZOR PROCESA U DISTRIBUIRANIM REAL-TIME SISTEMIMA

NAFTA

NAFTA I ZEMNI PLIN

NAJCESCI UZROK NEPOLAGANJA ISPITA

NAJRANIJA GRCKA GEOMETRIJA

NAKNADA KAO IZVOR SREDSTAVA

NAKNADE ZBOG OZLIJEDA (POVREDA) NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI

NANOTEHNOLOGIJA

NAPADI S USKRACIVANJEM USLUGE – DOS NAPADI

NAPONSKI MJERNI TRANSFORMATOR
NARKOMANIJA

NARODNA BANKA SRBIJE (NBS)

NARASTANJE NACIONALIZMA I DRZAVNA DEZINTEGRACIJA SOCIJALISTICKIH
FEDERACIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BIVSU JUGOSLAVIJU

NARODNI PREPORODI KOD SRBA

NASLEDNO PRAVO

NASTAJANJE OTPADNIH VODA

NASTANAK EVROPSKE UNIJE

NASTANAK EVROPSKE UNIJE 2

NASTANAK I RAZVOJ EKONOMIJE

NASTANAK I RAZVOJ INTERNETA

NASTAVA GEOMETRIJE

NATO

NATRIJUM

NAUCNE KONCEPCIJE STAROG VEKA

NAUKA I RELIGIJA

NAVIKE PUSACA

NAVIKE PUSACA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SUBOTICI, ODELJENJA U
NOVOM SADU

NAVODNJAVANJE VOCNJAKA

NE LOGO NAOMI KLAJN – MASOVNA KULTURA

NEAR FIELD COMMUNICATIONS

NEAUTOMATIZOVANI INFORMACIONI SISTEMI AUTOMASTKE OBRADE
PODATAKA

NECARINSKE BARIJERE
NEGUJTE KREATIVNU VIZIJU – PREDUZETNISTVO

NEMANJICI

NEMETALI (HEMIJA)

NEMETALNI MATERIJALI

NENASILNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

NEODIJUM

NEODREDJENI INTEGRAL

NEOLITIK

NEOLITSKA RELIGIJA

NEON

NEPOKRETNI DELOVI DIZEL-MOTORA LOKOMOTIVE 641-313

NEPOTPUNOST ARITMETIKE

NEPROTIVRECNOST ARITMETIKE

NEPTUNIJUM

NERVNI SISTEM

NESAVRSENA KONKURENCIJA

NEUKLIDSKA GEOMETRIJA

NEUROTICNA LJUBOMORA

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – GOVOR TELA 1

NEVERBALNA KOMINIKACIJA 2

NEVLADINE ORGANIZACIJE (NVO)

NEXT PROIZVODI (MARKETING)

NEZAPOSLENOST
NEZAPOSLENOST – KLJUCNI RAZVOJNI PROBLEM SRBIJE

NEZASICENI UGLJOVODONICI

NEZIVA PRIRODA

NFC – NEAR FIELD COMMUNICATION TEHNOLOGIJA

NFS - NETWORK FILE SYSTEM

NIKL

NIKL OSOBINE I PRIMJENE & PARILENI U SKLOPU POLIMERA

NIOBIJUM

NISSAN FEV – NOVI KONCEPT ELEKTRICNOG VOZILA

NOBELIJUM

NOTEBOOK U UREDSKOM POSLOVANJU

NOVA KULTURNA POVIJEST

NOVAC

NOVAC 2

NOVAC 3

NOVCANE KARTICE SA PAMETNIM CIPOM

NOVI OBLICI ENERGIJE – EKONOMSKI UCINCI

NOVI SAD

NOVI TRENDOVI PAKOVANJA U INDUSTRIJI PRERADE MLEKA

NOVINARSTVO I POSLOVNA ETIKA

NTP – NETWORK TIME PROTOCOL

NUKLEINSKE KISELINE

NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCA
O VAMPIRIMA, VESTICAMA I MAGIJI

OBD II PROTOKOL

OBILJEZJA POSEBNIH JEZICKIH TESKOCA U PREDSKOLSKOJ I SKOLSKOJ DOBI

OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA KONCEPCIJA KRIVICNIH DJELA

OBJEKTNA METODOLOGIJA

OBJEKTNO MODELOVANJE SOFTVERA

OBJEKTNO ORIJENTIRANE BAZE PODATAKA

OBITELJ (PORODICA)

OBLICI DRUSTVENE PREVENCIJE U SUZBIJANJU NARKOMANIJE KOD MLADIH

OBLICI MEDJUNARODNOG KRETANJA KAPITALA

OBLICI RELIGISJKE SVESTI

OBLIGACIONO PRAVO

OBLIGACIONO PRAVO, POJAM I PREDMET OBLIGACIJA, VRSTA OBLIGACIJA I
IZVORI

OBLIKOVANJE FEMTOSEKUNDNIH LASERSKIH PULSEVA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OBOJENI METALI I LEGURE

OBRACUN TROSKOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KALKULACIJU

OBRADA I REPRODUKCIJA ZVUKA U MANAGED DIRECTX-U

OBRACUN TROSKOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KALKULACIJU

OBRADA KORISNICKIH ZAHTEVA U OKRUZENJU PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA

OBRADA NEMETALA

OBRAZOVANJE I VIDEO ONFERENCIJA NA INTERNETU

OBRAZOVANJE NA DALJINU
OBRAZOVANJE – KONFLIKTNA PERSPEKTIVA

OBRTNA TELA

OBVEZNICE 1

OBVEZNICE 2

OD PITAGORE DO DEKARTA

ODABIR POTREBNIH SECURITY INTERNET APLIKACIJA

ODBOJKASKI KLUB JEDINSTVO

ODGOJNO OBRAZOVNA KOMUNIKACIJA

ODGOVORNOST ZA POVREDU OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU I MATERIJALNA
ODGOVORNOST

ODLIV MOZGOVA – SAVREMENE MIGRACIJE

ODNOS PRAVA I PRAVDE

ODNOS POSLOVANJA E-UPRAVE I POSTE

ODNOS POSLOVANJA E-UPRAVE I POSTE 2

ODNOS STRANICA I UGLOVA U TROUGLU

ODNOS ZAPREMINE KUPE I ZAPREMINE VALJKA

ODNOSI U ORGANIZACIJI

ODLIV MOZGOVA

ODLIV MOZGOVA 2

ODLUCIVANJE

ODNOS SOCIOLOGIJE I DRUGIH DRUSTVENIH NAUKA

ODNOSI SA MEDIJIMA

ODNOSI SO JAVNOSTA – PUBLIC RELATIONS - MKD

ODRASTAO COVEK U PROCESU UCENJA I OBRAZOVANJA
ODREDJENJE PREDUZETNISTVA

ODREDJIVANJE EKSCENTRICNOSTI MESECEVE PUTANJE

ODREDJIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI PODUZECA

ODRDJIVANJE MOMENTA TROMOSTI I KUTNE AKCELERACIJE

ODRZIVI SISTEMI

OFDM

OGRANICENJE POTPUNE KONKURENCIJE

OJLER TEORIJA GRAFOVA

OKO

OKRUZENJE PREDUZECA

OKRUZENJE U MENADZMENTU

OLIGOMERIJI

OLIGOPOL I MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA

OLIMPIZAM I POZITIVIZAM

OLOVO

O MATEMATICI STAROG ISTOKA

OMLADINSKA POLITIKA OPSTINE PRIJEDOR

ONLINE BANKARSTVO

OPENOFFICE

OPERACIJE U KONTEJNERSKIM TERMINALIMA I OPERACIONA ISTRAZIVANJA

OPERACIJA NA KLINICI ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

OPERACIJSKI RIZIK – RACUNOVODSTVO

OPERATIVA KRIVICNOG DELA
OPERATIVNI MENADZMENT

OPERATIVNI SISTEM MICROSFT WINDOWS XP

OPERATIVNI SISTEMI SA OSVRTOM NA WINDOWS XPPROFESIONAL

OPLEMENJIVANJE KUPINE

OPLODNJA, GRAVIDNOST, ARTUS, LAKTACIJA

OPOJNE DROGE

OPREMA UPRAVLJACNICE LOKOMOTIVE 641-225

OPREMA UPRAVLJACNICE LOKOMOTIVE 641-300

OPSTA PRAVNA NACELA I PRINCIPI MEDJUNARODNOG PRIVREDNOG PRAVA

OPSTA SEMA INFORMACIONOG SISTEMA

OPTICKI MIS

OPTICKA MEMORIJA

OPTICKE MEMORIJE I UREDJAJI

OPTICKE METODE MERENJA TEMPERETURE

OPTIKA

OPTIMIZACIJA PARAMETARA DOSTAVNIH REONA RJ PTT SAOB. KIKINDA

OPTIMALIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA BANAKA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

OPTIMALNO KORISCENJE VODE U SUMSKIM PROSTORIMA

OPTIMIZACIJA MYSQL

OPTIMIZACIJA PARAMETARA DOSTAVNIH REONA (OPTIMIZACIJA

OPTIMIZACIJA KOMPILATORA

OPTIMIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA

OPTIMIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA BANAKA U VRIJEDNOSNE PAPIRE
OPTIMIZACIJA U UPRAVLJANJU SAVREMENIM LANCIMA SNABDEVANJA

POSTANSKOG SAOBRACAJA)

OPTIMIZAM I DEMOKRATIJA

ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM

ORGANIZACIJA ELEMENATA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA RADNOG MESTA

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE MARKETINGA MERCEDES BENZA

ORGANIZACIJA I RESURSI

ORGANIZACIJA I SUBJEKTI NA TRZISTU NOVCA

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA KURUMBA NA MALDIVIMA

ORGANIZACIJA KOJA UCI

ORGANIZACIJA PROCESORA

ORGANIZACIJA REGISTARA

ORGANIZACIJSKA DINAMIKA

ORGANIZACIJSKE KULTURA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGANIZACIONA STRUKTURA, CINIOCI OBLIKOVANJA I POSLOVNA FUNKCIJA,
NIVOI, OSNOVE

ORGANIZACIJSKI MODEL FUDBALSKOG KLUBA ARSENAL

ORGANIZACIJANA I OBRABOTKA NA PODATOCI - MAKEDONSKI

ORGANIZACIONA STRUKTURA RJ PTT SAOBRACAJA

ORGANIZACIONI OBLIK PREDUZECA

ORGANIZOVANJE

ORGANIZOVANJE 2
ORGANIZOVANJE 3

ORGANIZOVANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA

ORGANIZOVANJE KAO FUNKCIJA MENADZMENTA

ORGANSKA HEMIJA (UVOD U ORG HEMIJU)

ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM

ORGANSKA KONTROLA I STANDARDI ZA ORGANSK PROIZVODNJU I PRERADU

ORGANSKI SPOJEVI (ORGASKA JEDINJENJA)

ORTOGONALNA PROJEKCIJA I UDALJENOST

OSCILOSKOP - PC KAO INSTRUMENT

OS I PROGRAMIRANJE GSM

OSI MODELI

OSIGURANJE (FINANSIJSKI MENADZMENT)

OSIGURANJE IMOVINE

OSIGURANJE IMOVINE 2

OSMANLIJE NA PROSTORU SRBIJE

OSMANLIJSKO CARSTVO

OSMIJUM

OSNIVANJE AKCIONARSKIH DRUSTAVA U EU I SRBIJI (OSNIVACI, OSNIVACKI
KAPITAL, REGISTRACIJA)

OSNIVANJE NOVOG PREDUZECA KAO POCETAK PREDUZETNICKOG PODUHVATA

OSNOVA PROIZVODNOG PLANA LINIJE ZA PUNJENJE MEDA

OSNOVA MEDJUNARODNOG MARKETINGA

OSNOVE EKONOMSKIH ISTRAZIVANJA

OSNOVE EVROPSKE MONETARNE UNIJE
OSNOVE INTERNETA

OSNOVE MARKETINGA

OSNOVE MENADZMENTA

OSNOVE MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA

OSNOVE MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA – POJAM, DEFINICJA, CILJ, ZADACI,
OSOBENOSTI

OSNOVE OBRACUNA TROSKOVA I UCINAKA

OSNOVE PRORACUNA I DELOVANJA NA KONSTRUKCIJE

OSNOVE PROJEKTNOG RADA

OSNOVE TIMSKOG RADA

OSNOVE VESTACKE INTELIGENCIJE

OSNOVI ELEKTROHEMIJE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

OSNOVI MENAZDMENT INFORMACIONOG SISTEMA (MIS)

OSNOVI OBLIGACIONOG PRAVA

OSNOVI ORGANIZACIJE

OSNOVNE ZNACAJKE UCECIH ORGANIZACIJA

OSNOVNE FUNKCIJE I VRSTE OSIGURANJA

OSNOVNE IDEJE I VRSTE OSIGURANJA

OSNOVNE IDEJE I PROBLEMI LIBERALIZMA

OSNOVNE METODE UTVRDJIVANJA FINANSIJSKOG REZULTATA

OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE

OSNOVNE TEOREME SISTEMA I UPRAVLJANJA

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI U PREDUZECU
OSNOVNI GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE KATASTRA U NJEMACKOJ U
HRVATSKOJ

OSOBINE EMOCIONALNOG PODRUCJA LICNOSTI I INTRINSICKA MOTIVACIJA

OSOBINE JUST IN TIME PROIZVODNJE

OSOBINE KRUGA

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI U PREDUZECU

OSNOVNI IDENTITETI U TRIGONOMETRIJI

OSOBINE LJUDI KOJI UTICU NA OBAVLJANJE POSLOVA

OSOBINE NARODA

OSVAJANJE PRECUTNOG ZNANJA

OTKRICE DETINJSTVA I OBRAZOVANJE

OTKRICE VODE NA EKSTRASOLARNOJ PLANETI HD 209458 B

OTPAD I ZBRINJAVANJE OTPADA

OTPORNICI – ELEMENTI MREZA

OVERE POTPISA, RUKOPISA I DOKUMENATA

OVCARSKA FARMA

OVLASCENJE ZAPOSLENIH ZA SIROKU AKCIJU

OVLASCUVANJA NA ORGANITE NA MVR VO PRETKRIVICNATA POTAPKA
(MAKEDONSKI JEZIK)

O ZAVISNOSTIMA MEDJU VELICINAMA U ZADACIMA

OZNAKE BROJEVA KROZ ISTORIJU

Posted under → Uncategorized

seminarski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski

PAKOVANJE, URUCIVANJE ROBE I ISPRACAJ KUPCA

PAKOVANJE, URUCIVANJE I ISPRACAJ POTROSACA U KLASICNOJ PRODAVNICI

PALADIJUM

PAMETNA KUCA

PAMETNE KARTICE

PAMETNE KARTICE KAO LICNE KARTE

PAMETNE KARTICE SA DIPLEJEM I TASTATUROM

PARALELIZAM NA NIVOU INSTRUKCIJA

PARALELNE PRAVE

PARALELNOST U ANTICI

PARISKA BERZA

PARSIRANJE

PAUCI

PC KAO INSTUMENT – GENERATOR FUNKCIJA

PCI ETHERNET INTERFEJS

PCI EXPRESS

PCI PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNENT

PCMCIA

PDA

PDV

PDV 2

PDV – PORESKA EVIDENCIJA U PREDUZECU
PECENJE HLEBA

PECINA VJETRENICA (MEHANIKA STIJENA)

PEDAGOGIJA KAO NAUKA

PEER 2 PEER NETWORKING (NETWORKING)

PENETRACIJSKI TEST NA BEZICNE MREZE

PENETRACIJSKO ISPITIVANJE SIGURNOSTI RACUNALNOG SUSTAVA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

PENZIONI FONDOVI

PENZIONI FONDOVI 2

PERCEPCIJA PERIFERNIH TJELESNIH PROMJENA KOD DOzIVLJAVANJA
RAZLICITIH EMOCIJA

PERKOLACIJSKI MODEL UTICAJA PROPAGANDE NA GLEDANOST FILMA

PERSONAL AREA NETWORK

PESTICIDI

PGP PRETTY GOOD PRIVACY

PHOTOSHOP CLIPPING PATHS

PHOTOSHOP CS2, FILTERI I PRAKTICNA REALIZACIJA

PHOTOSHOP FILTER

PHOTOSHOP PUTANJE CLIPPING PATHS

PHOTOSHOP SLOJEVI (LAYERS)

PHOTOSHOP TYPE TOOL

PI – ISTORIJA IZRACUNAVANJA, KONSTRUKTIVNO ODREDJIVANJE

PI KROZ VEKOVE

PIEZOELEKTRICNE KOMPONENTE
PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

PISANO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

PITAGORA 1

PITAGORA 2

PITAGORA I PITAGOREJCI 1

PITAGORA I PITAGOREJCI 2

PITAGORINA TEOREMA 1

PITAGORINA TEOREMA 2

PITAGORINA TEOREMA 3

PITAGORINA TEOREMA 4

PITAGORINA TEOREMA 5

PITAGORINI TROUGLVI

PLACANJE ELEKTRONSKIM NOVCEM

PLANIRANJE

PLANIRANJE BUDUCIH LJUDSKIH RESURSA

PLANIRANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA 1

PLANIRANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA 2

PLANIRANJE I STRATESKO PLANIRANJE

PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE RAZVOJA

PLANIRANJE KADROVA

PLANIRANJE MARKETINGA

PLANIRANJE PREDUZECA

PLANIRANJE PROFITA U TRGOVINSKIM PREDUZECIMA
PLANIRANJE ULAGANJA U INFORMACIJSKE SUSTAVE

PLANKOVA KONSTANTA

PLATINA

PLATNE KARTICE

PLATNI PROMET

PLATONOVA TELA

PLAZMA MONITORI

PLINOVI KAO ENERGENTI

PLOCASTI GREDNI MOSTOVI

PLUTONIJUM

POBOLJSANJE PERFORMANSI

POBOLJSANJE PROCESA KUPOVINE I PRODAJE KUCE

POCETAK ARITMETIKE

PODUDARNOST (METODIJA NASTAVE MATEMATIKE)

PODUDARNOST I PRIMENA PODUDARNOSTI

PODUDARNOST TROUGLOVA

POENKARE I POENKAREOV DISK MODEL

POGONSKI PRETVARACI U ELEKTOMOTORNIM POGONIMA SA ASINHRONIM
ELEKTROMOTOROM

POJACANO UCENJE

POJAM BIZNIS PLANA

POJAM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

POJAM FAZI SKUPA I FUNKCIJE PRIPADNOSTI

POJAM FINSNSIJSKOG PLANIRANJA
POJAM I DEFINICJA EKONOMSKE DIPLOMATIJE

POJAM I FAKTORI POJAVE

POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE

POJAM I KLASIFIKACIJA DRZAVE]

POJAM I OBLICI RELIGIJE

POJAM I PREDMET POSLOVNE ETIKE

POJAM I PREDMET SOCIOLOGIJE I NJEN ODNOS PREMA DRUGIM SRODNIM
NAUKAMA

POJAM I PRIRODA JAVNIH PRIHODA

POJAM I PRIRODA STRESA

POJAM I RAZVOJ EKOLOGIJE

POJAM I VRSTE DRUSTVENIH POJAVA

POJAM I VRSTE PREDUZETNICKIH STRATEGIJA

POJAM I VRSTE PREDUZETNICKIH STRATEGIJA 2

POJAM I VRSTE PROJEKATA

POJAM I ZNACAJ GLOBALIZACIJE

POJAM I ZNACAJ NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA,GLEDANJE I EKSPRESIJA LICA

POJAM I ZNACAJ PROPAGANDE

POJAM INVESTICIJA I INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI

POJAM KULTURE MASOVNOG DRUSTVA I NJENE KARAKTERISTIKE

POJAM MENADZMENTA 1

POJAM MENADZMENTA 2

POJAM, PREDMET I ZNACAJ STATISTIKE PREDUZECA

POJAM, PREDMET, METOD I CILJEVI FINANSIJSKOG PLANIRANJA
POJAM, PREDMET, METOD I CILJ FINANSIJKOG PLANIRANJA

POJAM SOCIOLOGIJE I NJEN ODNOS PREMA DRUGIM DRUSTVENIM NAUKAMA

POJAM VESTAKA

POJMOVI DRZAVE I PRAVA

POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE
EKONOMIJE

POKRETNI DELOVI DIZEL-MOTORA LOKOMOTIVE 641-324

POLIGONSKE POVRSI

POLIMARK – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA

POLITICKE PARTIJE

POLITICKE PARTIJE U SAVREMENOM DRUSTVU

POLITICKE STRANKE

POLITICKE STRANKE I DRUSTVENI POKRETI

POLITICKE STRANKE U SRBIJI I MENADZMENT

POLITICKI MARKETING 1

POLITICKI MARKETING 2

POLITIKA

POLITIKA DETANTA I NOVI SVETSKI POREDAK

POLITIKA FORMIRANJA OPTIMALNIH IZVORA

POLITIKA I DRUSTVO

POLITIKA I ZLO

POLITIKA INVESTIRANJA

POLITIKA PROIZVODA NA MEDJUNARODNOM TRZISTU NA PRIMJERU KOMPANIJE
PROCTER & GAMBLE
POLIUTERANI, PROCES, ZDRAVLJE I SIGURNOST & BRZO OBRADJIVANJE ALATA
& KERAMICKI MATERIJALI

POLNO SAZREVANJE I ESTRUSNI CIKLUS

POLONIJUM

PONASANJE KAMATNIH STOPA I RIZICNA I ROCNA STRUKTURA

PONASANJE OBJEKATA

PONUDE I NARUDZBENICE

POPEROV PROBLEM RAZGRANICAVANJA

POPPER, HEMPEL I WASON O PSIHOLOSKOJ I LOGICKOJ ASIMETRIJI VERIFIKACIJE
I FALSIFIKACIJE

POPULARNA KULTURA

POREKLO LJUDSKIH RASA

POREKLO VIDOVDANA

PORESKA UTAJA U EU

PORESKI SISTEM

POREZ NA DODATU VREDNOST

POREZ NA IMOVINU

POREZ NA IMOVINU ZA FIZICKA LICA

POREZI

POREZI 2

PORODICA

PORODICA I NJENE OSNOVNE FUNKCIJE

PORODICNO PRAVO

PORTFOLIJEVA METODA
POS APARATI

POSAO MENADZERA

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I PROTOKOL

POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ETIKA I MARKETING 1

POSLOVNA ETIKA I MARKETING 2

POSLOVNA ETIKA I VESTINA KOMUNICIRANJA

POSLOVNI I FINANSIJKI RIZIK

POSLOVNA INTELIGENCIJA (BUSINESS INTELLIGENCE)

POSLOVNA STRATEGIJA – STRATESKI MENADZMENT

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM

POSLOVNI MODLEI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNI PLAN (BIZNIS PLAN)

POSLOVNI SLUCAJ

POSMATRANJE TRANZITA MERKURA

POSMATRANJE ZVEZDA PIKERINGOVOM METODOM

POSTAVLJANJE LOKALNE MREZE

POSTIMPRESIONIZAM

POSTUPCI PREPOZNAVANJA LICA

POTESKOCE I SMETNJE U UCENJU

POTREBE DOMACIH ZIVOTINJA HRANLJIVIM MATERIJAMA

POVEZANA DRUSTVA

POVEZIVANJE RACUNARA
POVEZIVANJE RACUNALA I MIKROKONTROLERA

POVIJESNI PREGLED RAZVITKA EKONOMSKE I AFROEKONOMSKE MISLI

POVIJESNI RAZVOJ DISKETE

POVIJESNI RAZVOJ MONITORA

POVIJESNI RAZVOJ ROM-A

POVIJEST DIGITALNIH APARATA

POVIJEST EVOLUCIJE MORALA U EUROPI – POVIJEST SLUCAJA

POVIJEST KAO NAPREDAK

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I ISLAM

POVIJEST PISACA (STAMPACA, PRINTERA)

POVIJEST RACUNALNOG MISA (ISTORIJA RACUNARSKOG MISA)

POVIJEST SJEDINJENIH AMERICKIH DRZAVA

POVIJEST VREMENA – SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

POVJESNI RAZVOJ GRAFICKE KARTE

POVRSINSKI AKTIVNE MATERIJE

POWERPOINT

POZICIRANJE NA MAKSIMUM

POZNAVANJE ROBA I UPRAVLJANJE KVALITETOM

PPTP NA MREZAMA

PRAKTICNI NACINI KOMPRESIJE SLIKE, GRAFIKE I VIDEA

PRASKA BERZA

PRAVA, KRUG, TROUGAO (2 VERZIJE)

PRAVA U RAVNI I PROSTORU
PRAVILA PONASANJA NA INTERNETU

PRAVILNI POLIEDRI

PRAVILNI POLIEDRI I NJIHOVA KONSTRUKCIJA

PRAVILNI POLIGONI (2 VERZIJE)

PRAVNA POVIJEST

PRAVNI AKT

PRAVNI ODNOS

PRAVNI POLOZAJ PRIVREDNOG DRUSTVA, AKCIONARSKO DRUSTVO

PRAVNO PRAVILO ILI PRAVNA NORMA

PRAVO

PRAVO KONKURENCIJE

PRAVO PRIVREDNIH DRUSTAVA

PRAVO ZADRZAVANJA I PRAVO ZALOGA SLICNOSTI I RAZLIKE

PRAVO ZALOGE NA POKRETNIM STVARIMA

PRAVO ZALOGE NA POKRETNIM STVARIMA 2

PRAVOUGLI TROUGAO U EUKLIDSKOJ GEOMETRIJI

PRECIZNI SINUSNI OSCILATOR

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 1

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 2

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 3

PREDUZETNICKE STRATEGIJE

PREDLOSCI (TEMPLATES) U WORDU

PREDRASUDE
PREDSTAVLJANJE BROJEVA U RACUNARU

PREDUZECE

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU HLEBA (STRATEGIJSKI MENADZMENT)

PREDUZETNICKA KULTURA

PREDUZETNIK

PREDUZETNISTVA

PREDUZETNISTVO

PREDUZETNISTVO I EKOLOSKA KRIZA

PREDUZETNISTVO I EKOLOSKA KRIZA 2

PREDUZETNISTVO I INOVATIVNOST

PREDUZETNISTVO I MENADZMENT

PREDUZETNISTVO KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA

PREDVIDJANJE STRUKTURE PROTEINA

PREGLED BIOMETRIJSKIH METODA AUTENTIFIKACIJE

PREGLED CARINSKOG POSLOVANJA

PREGLED CARINSKOG POSLOVANJA 2

PREGLED POVIJESTI CRKVE AUGUSTA FRANZENA

PREGLED RACUNARSKE MEMORIJE

PREGLED TEORIJSKIH PRISTUPA MOTIVU POSTIGNUCA I NACINI NJEGOVOG
MERENJA

PREGLED RACUNARSKE MEMORIJE

PREHRANJIVANJE DIZEL MOTORA 641-325

PRELAZNI FOSILI

PRENOS MERNIH SIGNALA
PRENOSNI PLAYERI

PRENOS PODATAKA IC ZRACIMA

PRENOS PORUKA

PREPOZNAVANJE GOVORA (MULTIMEDIJALNI SISTEMI)

PREPOZNAVANJE SAKE

PRESTANAK PREDUZECA

PRETPRISTUPNI FONDOVI EU

PRETRAZIVANJE

PRETRAZIVANJE INTERNETA

PRETRAZIVANJE INFORMACIJA

PRETRAZIVANJE PO DUBINI (DFS) I PO SIRINI (BFS)

PREVENCIJA ALKOHOLIZMA U PORODICI

PREVENCIJA SAMOUBISTVA I POKUSAJA UBISTVA U ADOLESCENCIJI

PREVODILACKA MEMORIJA – TRANSLATION MEMORY

PRIBLIZNI BROJEVI

PRIJAVLJIVANJE NA WEB PRETRAZIVACE

PRIKAZ I ANALIZA MENADZMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA PODUZECA NN

PRIKAZ KNJIGE ANTONA SEMJONOVICA MAKARENKA – PORODICNO VASPITANJE

PRIKAZ MODELA PREDMETA U TRI PROJEKCIJE

PRIKAZ SADRZAJA PRIRUCNIKA – NASTAVA MUZICKE KULTURE OD 1 DO 4
RAZREDA OSNOVNE SKOLE

PRIMARNA STRUKTURA PROTEINA

PRIMARNI NOVAC I MONETARNA POLITIKA CENTRALNE BANKE

PRIMENA AUTOMATIKE U ELEKTRICNIM VOZILIMA
PRIMENA GEOMETRIJE U ZACECIMA ASTRONOMIJE

PRIMENA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

PRIMENA INTERBUS S INDUSTRIJSKE MREZE

PRIMENA INTELIGENTNIH METODA U E-BUSINESSU

PRIMENA MATEMATICKIH NIZOVA I REDOVA U ANALIZI EFIKASNOSTI PRODAJE
NA VELIKO MINERALNE VODE

PRIMENA METODA EKSHHAUSTIJE

PRIMENA METODETRENUTNIH ZAPAZANJA U PROCESU PROIZVODNJE

PRIMENA MICROSOFT SHAREPOINT TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU ZNANJEM
INFORMACIONOG CENTRA PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE

PRIMENA OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE U OBUCI NASTAVNIKA

PRIMENA PORTFOLIJEVE METODE U KOMERCIJALI

PRIMENA SWOT ANALIZE U PROIZVODNJI

PRIMENA, UVODJENJE I ALATI PRIMENEN EKSPERTNIH SISTEMA

PRIMENE DIFERENCIJALNOG RACUNA U FIZICI

PRIMENA PESTICIDA

PRIMENA VAZDUHOPLOVA U ZASTITI BILJA

PRIMER PRORACUNA TS 10-04 KV

PRIMER SEMINARSKOG RADA

PRIMJENA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

PRIMJENA TEHNIKA OBRADE SLIKE

PRIMJENA UMETNE INTELIGENCIJE U ZASTITI RACUNALNIH SUSTAVA

PRIMJER TOKA NOVCA NA KONKRETNOM PRIMJERU

PRIMORSKI TURIZAM OSTRVA HISPANJOLE
PRINCIP DIGITALIZACIJE SIGNALA

PRINCIPI BANKARSKOG POSLOVANJA

PRINCIPI KES MEMORIJE

PRINCIPI OOP – OBJEKTNO ORIJENTISANOG PROGRAMIRANJA

PRIRODNI LEKOVI U LECENJU BOLESTI STRESA

PRIRODNO ZAGADJENJE VAZDUHA

PRISTUP PROBLEMIMA MLADIH U DOKUMENTU OMLADINSKE POLITIKE

PRIVREDNA PROPAGANDA

PRIVREDNO OKRUZENJE INSTITUCIONALNI OBLICI PREDUZECA

PRIVATIZACIJA 1

PRIVATIZACIJA 2

PRIVATIZACIJA 3

PRIVATIZACIJA KAO CENTRALNO PITANJE TRANZICIJE

PRLJAVE I PODMUKLE TAKTIKE U PROCESU PREGOVARANJA

PROBLEM TRISEKCIJE UGLA KOD STARIH GRKA

PROCENA I MERENJE INTELEKTUALNOG KAPITALA

PROCENA ODGAJIVACKE (PRIPLODNE) VREDNOSTI INDIVIDUA I UPOTREBA U
SELEKCIJI DOMACIH ZIVOTINJA

PROCENA TRZISNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

PROCENA VREDNOSTI RACUNARA

PROCES CIVILIZACIJE OBICAJA

PROCES ODLUCIVANJA KRAJNJIH POTROSACA O KUPOVINI

PROCES PLANIRANJA RAZVOJA

PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 1
PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 2

PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 3

PROCES RAZVOJA SOFTVERA

PROCES REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA U ULOGA EKSTERNE REVIZIJE U
KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUZIVANJA EU

PROCES UNAPREDJIVANJA PRODAJE NOVIH PROIZVODA

PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM

PROCESOR PENTIUM

PROCESOR POWERPC

PROCESORI

PROCESS FIREWALL – PROCESNA ZASTITA STIJENA

PRODUKCIJA SPERME

PRODUTIVNOST RADA 1

PRODUTIVNOST RADA 2

PRODUTIVNOST RADA 3

PROFIBUS

PROGLASENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO

PROFIT

PROFIT I CENA PROIZVODNJE

PROGRAM RAZVOJA PROIZVODA BAZIRAN NA INOVACIJI

PROGRAM ZA PREPOZNAVANJE SUNCEVIH PEGA

PROGRAM ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA MICROSOFT OFFICE ACCESS

PROGRAMABILNI AGENTI
PROGRAMI ZA IZRADU WEB STRANICA

PROGRAMI ZA TABELARNO IZRACUNAVANJE

PROGRAMIRANA NASTAVA

PROGRAMIRANJE IGRICE ARMAGEDON

PROGRAMIRANJE NA JEZIKU C

PROGRAMSKI JEZIK C

PROGRAMSKI JEZIK PROLOG

PROIZVODNI I INFORMACIONI SISTEMI

PROIZVODNI PROCES

PROIZVODNJA I PRETVORBA ENERGIJE I POTROSNJA

PROIZVODNJA, PRERADA I DISTRIBUCIJA LESIKA (LESKE)

PROIZVODNJA SIRCETNE KISELINE

PROJECT MANAGEMENT TOOLS

PROJEKAT HOTELA

PROJEKAT SOCIJALNOG MARKETINGA

PROJEKAT UVODJENJA NOVOG ARANZMANA U PONUDU TURISTICKE AGENCIJE

PROJEKTNI IZVESTAJ – UGRADNJA NOVE PUMPE GA-1405 U CRPILISTE API
SEPARATORA

PROJEKTNI PROBLEM I PROJEKTNI CILJEVI MAGAZINA

PROJEKTNI RAD – IS BANKE (PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA)

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTOVANJE DIGITALNOG/MIKROCESORSKI UPRAVLJANOG POZICIONOG
SERVOMEHANIZMA ZA ASINHRONI MOTOR

PROJEKTOVANJE I ODABIR PERSONALA (LJUDSKI RESURSI)
PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA AGENCIJE ZA NEKRETNINE

PROJEKTOVANJE PROIZVODNIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE RACUNARSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE STRUJNOG REGULATORA ZA VEKTORSKO UPRAVLJANJE
ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM PRIMENOM IMC METODE

PROJEKTOVANJE U PARAMETARSKOM 3D SOLID MODELARU

PROMENA TEHNO-EKONOMSKOG OKVIRA SAVREMENOG POSLOVANJA

PROMENE

PROMETIJUM

PROMETNA POLITIKA VERZIJA 1

PROMETNA POLITIKA VERZIJA 2

PROMETNI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA

PROMOCIJA

PROMOCIJA I OBLICI PROMOCIJA

PROPORCIONALNOST DUZI

PRORACUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA

PROSIRENJE EVROPSKE UNIJE

PROSIRENJE MEMORIJE FPGA SKLOPOVA

PROTAKTINIJUM

PROTEINI

PROTEINI – POLIMERI AMINOKISELINA

PROTESTANTSKA ETIKA I DUH KAPITALIZMA – SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

PROTIVTUZBA
PROTOCNOST

PROTOKOLI PLACANJA ELEKTRONICKIM NOVCEM 1

PROTOKOLI PLACANJA ELEKTRONICKIM NOVCEM 2

PROTOKOLI ZA PRIJENOS PODATAKA – FTP, TFTP, RCP, SCP

PROTOKOLI ZA UDALJENI RAD NA RACUNARU – SSH, TELNET, RLOGIN

PROTOKOLI ZA USMERAVANJE

PROVJERA X.509 CERTIFIKATA U PKI SUSTAVU

PSIHOLINGVISTIKA

PTSP

PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

PRVI SVETSKI RAT 1

PRVI SVETSKI RAT 2

PRVI I DRUGI BALKANSKI RAT

PSIHICKA BOLEST I OPSEDNUTOST (VESOMUCNOST)

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOSKA ANALIZA FILMA PAKLENA POMORANDZA

PSIHOLOGIJA RADA


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
           www.maturskiradovi.net

             www.maturski.net

            www.seminarskirad.info

            www.seminarskirad.org
                 www.maturski.org

                  www.essaysx.com

                  posetite nas


PSIHOFIZICKI RAZVOJ DETETA KROZ DECIJU IGRU

PTOLOMEJEVA SINTEZA

PTOLOMEJEVA TEOREMA I NEKE NJENE PRIMENE

PUBLIC EHTERNET

PUBLIC RELATIONS – ODNOSI SA JAVNOSCU

PUNJAC AA BATERIJA

PUNJAC AKUMULATORA

PUTEVI RAZVOJA GEOMETRIJE LOBACEVSKOG

PXI SUSTAV

Posted under → Uncategorized

seminarski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
              www.maturskiradovi.net

                 www.maturski.net

                www.seminarskirad.info
            www.seminarskirad.org

             www.maturski.org

             www.essaysx.com

              posetite nas
RACUN SEKUNDARNE RASPODJELE DOHOTKA

RACUNARSKE FUNKCIJE

RACUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

RACUNARSKO MODELIRANJE U FIZICI

RACUNARSKE MASINE

RACUNARSKE MREZE

RACUNARSKE MREZE I MREZNI UREDJAJI

RACUNARI

RACUNARI U OBRAZOVANJU

RACUNARSKA LINGVISTIKA

RACUNARSKE MREZE

RACUNARSKE MREZE I MREZNI SERVISI 1

RACUNARSKE MREZE I MREZNI SERVISI 2

RACUNARSKI VIRUSI 1

RACUNARSKI VIRUSI 2

RACUNOVODSTVO

RACUNOVODSTVO BUDZETSKIH I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

RACUNOVODSTVO PREDUZECA U TRANZICIJI

RADIJUM
RADIOMETRIJSKE METODE DATIRANJA

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

RADIUS 802.1X

RADON

RAD RACUNARA

RAID REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISCS

RAID TEHNOLOGIJA

RALF DAHRENDORF – U POTRAZI ZA NOVIM PORETKOM

RAM MEMORIJA

RANA GRCKA GEOMETRIJA I TALES

RASHODI U OPSTINI DOBOJ

RASKOLJNIKOVLJEV PUT KA SAMOSPOZNAJI

RASPOREDJIVANJE (ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

RASPROSTRANJENOST LEPTIRA NA PODRUCJU POVLENA

RASTVORI

RASTVORI 2

RAVNOTEZA PONUDE I POTRAZNJE

RAZLIKE U FREKVENCIJSKOJ DOMENI NEOZNACENIH SLIKA I SLIKA OZNACENIH
DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

RAZNI ALARMI NA DODIR

RAZMNOZAVANJE, RAST I RAZVICE BILJAKA

RAZVITAK BILJAKA

RAZVITAK PSIHICKOG ZIVOTA COVEKA

RAZUMIJEVAJUCA SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA
RAZVOJ DECJEG CRTEZA (PSIHOLOGIJA PREDSKOLSKOG DETETA)

RAZVOJ ELEKTRICNIH SKUTERA ZA MASOVNU PROIZVODNJU

RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U EVROPSKOJ UNIJI

RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U PIK TAKOVO

RAZVOJ EVROPSKIH INTEGRACIJA

RAZVOJ I FUNKCIONISANJE TRGOVINE

RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA ELEKTRICNIH VOZILA

RAZVOJ INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U SOCIJALISTICKOJ FEDERATIVNOJ
REPUBLICI JUGOSLAVIJI (SFRJ)

RAZVOJ JEDINSTVENIH UREDJAJA ZA RACUNANJE

RAZVOJ MIKROPROCESORA

RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU – UTICAJ PODMLATKA
POLITICKIH PARTIJA NA TAJ PROCES

RAZVOJ OSIGURANJA

RAZVOJ PREDUZETNICKE IDEJE

RAZVOJ RACUNARA

RAZVOJ SAVREMENOG NOVCA

RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA KOD NAS (GEOGRAFIJA)

RAZVOJ TEORIJE O MENADZMENTU

RAZVOJNI SISTEM ZA NISSAN FEV

REALIZACIJA MIKROPROCESORSKOG DALJINSKI UPRAVLJANOG POZICIONERA
ANTENE

RAFINERIJA NAFTE PANCEVO – MARKETING KAO BAUK

RAZVOJ I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PROIZVODOM

RAZVOJ VIDNOG KONFIGURACIJSKOG PAMCENJA KOD DECE
RAZVOJ WEB SAJTA I INTRANETA U KOMPANIJI NN

REBRASTI GREDNI MOSTOVI

RECIKLAZA STAKLENE AMBALAZE

RECIKLIRANJE

REDOVNI I SPECIJALNI BILANSI

REFERAT BERNOULIJEVA JEDNADZBA (JEDNACINA)

REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA SRBIJE

REFORMA PENZIJSKOG OSIGURANJA U CILEU

REFORME U POLICIJI

REGIONALNA EKONOMIJA – KLASIFIKACIJA, RAST I RAZVOJ

REGIONALNE ORGANIZACIJE

REGIONALNI RAZVOJ KAO DETERMINATA EVROPSKE INTEGRACIJE NACIONALNE
EKONOMIJE

REGULACIJA BRZINE KOD LIFTOVSKIH POGONA

REGRUTACIJA KADROVA (MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA)

REGRUTACIJA PERSONALA

REGRUTOVANJE I SELEKCIJA (MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA)

REINZENJERING I UREDSKO POSLOVANJE BUDUCNOSTI

REINZENJERING I UREDSKO POSLOVANJE BUDUCNOSTI 2

REINZENJERING – PRELAZAK SA INDUSTRIJSKOG NA INFORMATICKI

REINZENJERING KAO PRELAZAK INDUSTRIJSKOG NA INFORMATICKI NACIN
PROIZVODNJE

REINZENJERING 1

REINZENJERING 2
REINZENJERING 3

REKLAMA KAO NAJZASTUPLJENIJI OBLIK PROMOCIJE U MARKETINGU

REKONSTRUKCIJA REZERVOARA ZA SKLADISTENJE BEZOLOVNOG BENZINA 1

REKONSTRUKCIJA REZERVOARA ZA SKLADISTENJE BEZOLOVNOG BENZINA 2

RELACIJSKO OBLIKOVANJE (RELACIJSKI MODEL BAZE PODATAKA)

RELE ROTACIJE

RELEJI

RELIGIJA

RELIGIJA 2

RELIGIJE

RELJEF PLANINE LOVCEN

RENATUS CARTESIUS

RENDGENSKA ASTRONOMIJA

RENDGENSKA STRUKTURNA ANALIZA

RENE DEKART

RENESANSA

RENESANSA, BAROK, ROKOKO, KLASICIZAM

RENIJUM

REORGANIZACIJA KAO MERA ZA SPRECAVANJE STECAJA

REPREZENTACIJA ZNANJA 1

REPREZENTACIJA ZNANJA 2

REPRODUKCIJA DOMACIH ZIVOTINJA

REPRODUKCIJA ZVUCNIH FAJLOVA PREKO SERIJSKOG PORTA UZ KORISCENJE A
MODULACIJE
REPRODUKCIJA KONJA

REPRODUKCIJA PASA I MACAKA

REPRODUKCIJA ZIVINE

REPUBLIKA

REPUBLIKA CILE

RESAVANJE PROBLEMA PRETRAZIVANJEM

REVIZIJA

REVIZIJA BUDZETA NA PRIMJERU INSTITUCIJA FBIH

REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

REVIZIJA, NACELA I STANDARDI REVIZIJE

REZIDBA VOCAKA

REZULTATI POSLOVANJA I RASPODELA

RFID – RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

RIHARD VAGNER

RIMSKA KULTURA

RIMSKA PORODICA

RIMSKO PRAVO

RIMSKI GRAD DOLCEA

RIZICI GLOBALIZACIJE

RIZIK DEVIZNIH KURSEVA

RIZIK I DEJSTVO LEVERIDZA

RJESAVANJE KRUZNIH TOKOVA U ZAGREBU

RJESAVANJE PROBLEMA (PSIHOLOGIJA)
RSIC CISC KONCEPT

ROBERT K.MERTON – FUNKCIJE I DISFUNKCIJE

ROBNO POSLOVANJE (BAZE PODATAKA)

ROBNO POSLOVANJE 2

ROBOTIKA

ROBOTIKA U OBRAZOVANJU

RODIJUM

ROMANTIZAM

ROOTKIT ALAT ZA PRIKRIVANJE NAPADACA U RACUNALNOM SUSTAVU

ROTACIONI SKENER

ROUTING U AD-HOC MREZAMA

RPC – REMOTE PROCEDURE CALL

RS 44 A

RS 449

RSVP – PROTOKOL ZA QOS

RUBIDIJUM

RUPERT MURDOCH

RURALNI RAZVOJ

RUSIJA I PRAVO

SABOR TRUBACA U GUCI

SAD I PRAVO, 18-20 STOLECE

SAFE MODE

SAJAM TASTINE – V.M.TEKERI
SAMARIJUM

SAMOPOUZDANJE

SAMOUBISTVO - SAMOUBOJSTVO

SAMOSKRIVLJENA NEURACUNLJIVOST

SANDUCASTI GREDNI MOSTOVI

SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE

SAPONIA OSIJEK (TEHNOLOGIJA CESTOVNOG PROMETA)

SATELITSKI PRENOS - MAKEDONSKI

SASL – SIMPLE AUTHENTICATION AND SECURITY LAYER

SASTAV, LEZISTA I KARAKTERISTIKE NAFTE

SASTAV OBRAZOVANJA TURISTICKIH KADROVA

SATA - SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT

SAOBRACAJNI TRANSPORTNI PUTEVI

SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE

SAVREMENA SHVATANJA O RAZVOJU NAUCNOG ZNANJA

SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE

SAVREMENI BANKARSKI POSLOVI

SBUS

SCADA – NAPREDNI KONCEPTI

SCENARIO ZA AKCIJU KROKODIL

SECURE HTTP

SEKTA I MLADI

SEKUNDARNA STRUKTURA PROTEINA
SEKURITIZACIJA

SELEN

SELO U POEZIJI SENTIMENTALIZMA I ROMANTIZMA

SEMANTICKI WEB

SEMNET

SENZORI DIGITALNIH KAMERA

SENZORSKE MREZE

SERIF (TIPOGRAFIJA)

SEOSKA KULTURA – IZMEDJU TRADICIJE I INOVACIJA

SEOSKI TURIZAM

SERIAL ATTACHED SCSI

SERVISI E-UPRAVE

SFERNA PLANIMETRIJA

SFERNA TRIGONOMETRIJA (2 VERZIJE)

SFERNA TRIGONOMETRIJA I NJENA PRIMENA

SHARE POINT PORTAL SERVER - SPPS

SIBORGIJUM

SIDA U HRVATSKOJ

SIGMUND FREUD (FROJD)

SIGURNOSNA POLITIKA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

SIGURNOSNA STIJENA

SIGURNOSNA ZASTITNA STIJENA

SIGURNOSNI PROBLEMI MICROSOFTOVIH APLIKACIJA
SIGURNOST BEZICNIH MREZA

SIGURNOST PODATAKA U ORACLE BAZI

SIGURNOST WEB APLIKACIJA

SIGURNOST WEB USLUGA

SIGURNOST WEP ALGORITAMA

SIJAMSKA RIBA BORAC (BETTA SPLENDEDS)

SILICIJUM

SILOVANJE (PSIHOPATOLOGIJA)

SIMBOLICKI JEZIK PROGRAMIRANJA

SIMETRICNI ALGORITMI KRIPTANJA

SIMETRICNI BLOK SIFRATOR ALGORITAM

SIMPTOMI HYPO BANKE

SIMULACIJA

SIMULACIJA RACUNARSKIH MREZA

SIMULACIJA SIGURNOSNIH PROTOKOLA

SIMULACIONI SOFTVER

SINTAKSA

SINTEZA GOVORA

SIR

SISTEM CARINA

SISTEM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA KOMPANIJE

SISTEM INFORMISANJA

SISTEM MENADZMENTA TOTALNOG KVALITETA TQM
SISTEM RASPOLAGANJA DEVIZAMA I DEVIZNI KURS

SISTEM SPONZORSTVA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U FUDBALU 2008.

SISTEMI ODLUCIVANJA ZASNOVANI NA VEROVATNOCI

SISTEMI ZA TESTIRANJE

SISTEMSKI I MREZNI ADMINISTRATOR

SIVA EKONOMIJA I IZBEGAVANJE PLACANJA POREZA U SVETU I KOD NAS

SIVA EKONOMIJA I IZBEGAVANJE PLACANJA POREZA U SVETU I KOD NAS 2

SKANDIJUM

SKENER BAR KODOVA

SKLADISTENJE ENERGENATA

SKRIPTNI JEZICI I JAVA

SKUPSTINA AD (AKCIONARSKOG DRUSTVA)

SLICNOST

SLICNOSTI I RAZLIKE COVEKA I COVEKOLIKIH MAJMUNA

SLOBODA ILI PRIVID

SLOBODA STAMPE

SLOBODNO VREME UCENIKA OSNOVNIH SKOLA – PROJEKAT ISTRAZIVANJA

SLOJEVI ADOBE PHOTOSHOP

SLOJEVITI REFERENTNI MODELI

SLOVO L

SLOZENI INTERESNI RACUNI

SLOZENOST ALGORITAMA

SMART ANTENNAS
SMART CARD

SMB – SERVER MESSAGE BLOCK - SAMBA

SMPP (2 VERZIJE)

SMS – SHOT MESSAGE SERVICE

SMS GATEWAY – PREGLED DOSTUPNIH SOFTVERA

SMTP – SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOKOL

SMTP AUTENTIKACIJA

SMTP PROTOKOL

SNIMANJE ZVUKA

SNMP - SIMPLE NETWORK MANAGEMENT

SNOVI

SOCIJALNA ANALIZA ZA SKADARSKO JEZERO

SOCIJALNI KAPITAL

SOCIJALNI MOTIVI

SOCIOEKOLOSKI PROBLEMI

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA

SOCIOLOGIJA I ISTORIJA, POLITICKA EKONOMIJA, SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I
POLITICKE NAUKE

SOCIOLOGIJA MAKSA VEBERA

SOCIOLOGIJA SELA CUBRA KOD NEGOTINA

SOCIOLOGIJA TURIZMA

SOCIOLOSKO ODREJENJE RELIGIJE

SOFTVER
SOFTVERSKE LICENCE

SOFTVERSKI INZENJERING

SOFTWARE RADIO

SOLARNE CELIJE

SOROSEVA EKONOMIJA POPPEROVE ZNANSTVENO-POLITICKE TEORIJE

SOVREMENI PRIODI NA LIDERTVOTO - MAKEDONSKI

SPARTA

SPECIJALIZOVANI DAVAOCI USLUGA NA INTERNETU

SPECIJALNI POSLOVI SPEDITERA

SPEDICIJA, UVOZ ADITIVA ZA NAFTNU INDUSTRIJU

SPOLJASNJI INTERFACE – FIREWIRE I INFINBAND

SPOLJASNJI UREDJAJI 9ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUZIVANJU BIH EU EU - KORISTI I TROSKOVI
ZA BIH EKONOMIJU

SPORT I KULT

SPORT I NASELJE

SPORT I RAD

SPORT I RASIZAM

SPORT I ZDRAVLJE

SPORT KAO MORALNA POJAVA

SPORTSKI OBJEKTI, SPRAVE I REKVIZITI

SPOSOBNOST TRANSPORTA

SPOZNAJA O BROJEVIMA
SPREAD SPECTRUM

SREBRO

SREDNJE VREDNOSTI (EKONOMSKA STATISTIKA)

SREDNJEVEKOVNA BOSNA

SREDSTVA OBEZBEDJENJA KREDITA

SREDSTVA TRZISNOG KOMINICIRANJA

SQL I UPITI U MICROSOFT ACCESSU

SSL

SUSTAVI ZA DETEKCIJU TSUNAMIA (CUNAMIJA)

STA JE MATEMATIKA

STABILNI I ODRZIVI SISTEMI U POLJOPRIVREDI

STABILNOST CENA

STABLA BINARNOG PRETRAZIVANJA

STABLA – SORTIRANJE I REPREZENTACIJA (ALGORITMI)

STABLA BINARNOG PRETRAZIVANJA, POJAM I PRIMERI OPERACIJA

STAMPARSTVO I IZDAVASTVO XIX VEKA (STOLECA)

STANDARDI ZA 3G MREZE

STANDARDNI MODEL PROCESA REVIZIJE

STANDARDNI MODEL PROCESA REVIZIJE 2

STANOVANJE,PREHRANA I ODIJEVANJE U NOVOVJEKOVNOJ EUROPI (1500-1800
GOD)

STAROVLASKO-RASKA OBLAST

STATEFUL INSPECTION FIREWALL

STATISTICKI INFORMACIONI SISTEMI
STATISTICKO OBUHVATANJE PROIZVODNJE

STAVOVI GRADJANA O PRODAJI PUTEM INTERNETA

STEREOIZOMERIJA

STERILNE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA

STEROIDI (HEMIJA)

STETNA EMISIJA DIESELOVIH MOTORA

STETNO DJELOVANJE CESTOVNOG PROMETA NA OKOLINU (OKOLIS)

STEVAN STOJANOVIC MOKRANJAC

STP MOTOR I PIC 16F84

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA
verzija 1

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA
verzija 2

STRATEGIC BUSSINES RISK – ENGLESKI JEZIK

STRATEGIJA EFIKASNE MONETARNE POLITIKE

STRATEGIJA MONETARNE POLITIKE ECB-A

STRATEGIJA NASTUPA NA TRZISTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

STRATEGIJA PORTFOLIJA OBVEZNICA

STRATEGIJA RASTA

STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZECA

STRATEGIJA RAZVOJA STRUCNOG OBRAZOVANJA

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE I POJAM MARKE

STRATEGIJA SOCIJALNOG BLAGOSTANJA
STRATEGIJSKI MENADZMENT

STRATEGIJSKI MENADZMENT I UPRAVLJANJE PROCESIMA

STRATEGIJSKI MENADZMENT I UPRAVLJANJE RESURSIMA

STRATEGIJSKI MENADZMENT U PROIZVODNJI 1

STRATEGIJSKI MENADZMENT U PROIZVODNJI 2

STRATEGIJSKO LIDERSTVO

STRATEGISKO PLANIRANJE

STRATESKA ANALIZA PERACIJA – TEHNOLOSKO PREDVIDJANJE, POKAZATELJI
TEHNOLOSKOG NAPRETKA, KOOPERACIJE, MREZE I ALIJANSE

STRATESKI MENADZMENT

STRATESKO PLANIRANJE

STRATESKOPLANIRANJE 2

STRATESKO PLANIRANJE 3

STRES FAKTOR U SPORTSKOM MENADZMENTU

STRES I KRIZA

STRES KAO UZROK PATNJE

STRES U SPORTU

STRONCIJUM

STRUG

STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SASTAV ELEMENATA

STRUKTURA BIZNIS PLANA

STRUKTURA I FUNKCIJA PROCESORA

STRUKTURA I FUNKCIJA RACUNARA

STRUKTURA, ZNAK I IGRA U OBRADI LJUDSKIH ZNANOSTI
STRUKTURE ZA MEDJUSOBNO POVEZIVANJE

STVARANJE I PONISTAVANJE NOVCA U BANKARSKOM SISTEMU

STVARNA PRAVA

STVARNO PRAVO I STVARI

STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SRBIJU I CRNU GORU

STUDIJA O IVI ANDRICU

STUDIJA SLUCAJA – AMERICKI ZDRAVSTVENI SISTEM (ETIKA)

STUDIJA SLUCAJA NEUROPSIOHIJATRIJSKE BOLNICE U KOVINU (UPRAVLJANJE
PROIZVODNJOM)

STUDIJA SLUCAJA RACUNARSKE MREZE PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE NOVI
SAD

STVARANJE I PONISTAVANJE NOVCA U BANKARSKOM SISTEMU

STVARNA ZABLUDA

STVARNO PRAVO I STVARI

STVARNO PRAVO I STVARI 2

STZR (SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA)

SUBJEKTI PRAVA

SUBJEKTI STVARNOG PRAVA

SUNCEVA ENERGIJA, SADASNJE STANJE I PERSPEKTIVE

SUPERVULKAN JELOUSTON

SUSTAVI ZA AZURIRANJE INACICA

SUSTINA I BITNE KOMPONENTE SAVREMENOG SISTEMA MENADZMENTA

SUSTINA PROCESA MEANDZMENTA

SVAKODNEVNO PAMCENJE (PSIHOLOGIJA)
SVEDOCI U NASLEDNOM PRAVU

SVESKAN INFORMACIONI SISTEM

SVET I EVROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VEKU

SVETLOSNA OPREMA

SVETSKA BANKA 1

SVRTSKA BANKA 2

SVETSKA BANKA 3

SVJETSKA BANKA 4

SVETSKA BANKA, ZNACAK, ORGANIZACIJA, FUNKCIONISANJE

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 2

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 3

SVJETLOVODI

SVOJINA

SWIFT

SWOT ANALIZA

SWOT ANALIZA – ESEJ IZ MENADZMENTA

SWOT ANALIZA U AD SINTELON

SWOT ANALIZA VISE POSLOVNE SKOLE

Posted under → Uncategorized

diplomski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski
 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
           www.maturskiradovi.net

             www.maturski.net

           www.seminarskirad.info

           www.seminarskirad.org

             www.maturski.org

             www.essaysx.com

              posetite nas
TAJNE GOOGLE-A

TAJNO DRUSTVO

TALESOVA TEOREMA 1

TALESOVA TEOREMA 2

TALES, PITAGORA, EUKLID, ARHIMED

TALES – PRVI MUDRAC

TALIJUM

TAMNOVANJE TEA ORMANSKOG

TANTAL

TARIFIRANJE U MREZAMA NAREDNE GENERACIJE

TCP IP SUBNETTING

TD SCDMA

TECNA HROMATOGRAFIJA

TEHNICIJUM
TEHNICKA ANALIZA GORIVA

TEHNICKI PROGRES I PERMANENTNO OBRAZOVANJE

TEHNICKO CRTANJE

TEHNICKO-TEHNOLOSKE SPECIFICNOSTI PRIJEVOZA POSTANSKIH POSILJAKA

TEHNIKE U PROCJENJIVANJU POSLOVNOG OKRUZENJA

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SEMENSKOG MATERIJALA KOD KROMPIRA

TEHNOLOSKI PROCESI

TEJLOROVA FORMULA

TEKST SKROL NA SIGNALNA KUTIJA MAKEDONSKI

TEKSTIL

TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

TELEMEHANIKA

TELURIJUM

TEHNIKE OZNACAVANJA DIGITALNOG ZVUKA VODENIM ZIGOVIMA

TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE UREZNIKA UM M20

TEMELJNA POLAZISTA REVIZIJE

TEMELJNE KATEGORIJE I POJMOVI

TEMELJNE POSTAVKE ODLUCIVANJA (UCENJE, MISLJENJE, ODLUCIVANJE)

TEORIJA IGARA

TEORIJA I ANALIZA BILANSA

TEORIJA PONUDE

TEORIJA SPOLJNE TRGOVINE

TERBIJUM
TERMINOLOGIJA KATASTRA

TEHNOHEMIJA – ENERGIJA I HEMIJA

TEORIJA ORGANIZACIJE PREDUZECA ZA GREJANJE

TERCIJARNA STRUKTURA PROTEINA

TERMICKI PISACI (STAMPACI)

TESTIRANJE KVARCNIH KRISTALA

TETIVNI I TANGENTNI CETVOROUGLI

TEZINA TELA (HEMIJA)

TGV – ISKUSTVA SA PRIMENOM VUCNIH MOTORA

TIMSKI RAD 1

TIMSKI RAD 2

TIMSKI RAD KAO MENADZERSKI METOD RADA

TIPOGRAFIJA

TIPOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

TIPOVI PODATAKA (ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

TIR KARNET I ATA KARNET (TEHNIKA SPEDICIJE)

TIR KARNET U MEDJUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

TITANIJUM

TOKOVI NOVCA I KREDITI

TOMAS ERIKSEN – TIRANIJE TRENUTKA – BRZO I SPORO VREME U
INFORMACIONOM DRUSTVU

TOMAS HOBZ LEVIJATAN – O COVEKU

TOPLINSKI PRORACUN I DIMENZIJE APARATA

TORIJUM
TORUS

TOTALITARIZAM

TOTALITARNI POLITICKI REZIMI – NASTANAK NACISTICKE NEMACKE

TOYOTA

TRADICIONALNA I NOVA ISTRAZIVACKA PARADIGMA

TRAGOVI - KRIMINALISTIKA

TRAKASTI KOD U BUDUCNOSTI I PROSLOSTI

TRANSFERNE I PROFITNE CENE

TRANSFORMACIJA, PROMENE I BUDUCNOST

TRANSFORMACIJE GEOMATRIJSKIH PODATAKA U KATASTRU

TRANSPORT ENERGENATA

TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE

TRANSPORTNI SISTEM

TRANZICIJA BIVSIH SOCIJALISTICKIH ZEMALJA

TRANZICIJA U POLJSKOJ

TRANZICIJSKI MENADZMENT

TRANZICIONA EKONOMIJA BIVSIH SOCIJALISTICKIH ZEMALJA

TRANZISTORI

TRAUMA

TRENING I EDUKACIJA GLOBALNOG MENADZERA

TRENJE I PODMAZIVANJE

TRGOVINA PREKO INTERNETA

TRIGONOMETRIJA
TRIGONOMETRIJA ARAPSKIH MATEMATICARA

TRISEKCIJA UGLA

TROMBOCITOPENIJA U TRUDNOCI

TROSKOVI NOVCA I KREDITI

TROUGAO

TRZISTE KAPITALA 1

TRZISTE KAPITALA 2

TRZISTE KAPITALA I PRIRODNIH RESURSA

TRZITE NOVCA 1

TRZISTE NOVCA 2

TRZISTE NOVCA – KRATKOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENT DUGA

TRZISTE OPCIJA

TRZITE PROIZVODA I USLUGA

TS PARAMETRI

TURBO KODOVI

TURISTICKA PROPAGANDA

TURISTICKE AGENCIJE U OBLASTI POSLOVNIH PUTOVANJA

TURIZAM BOSNE I HERCEGOVINE

TURSKA I PRAVO 14-19 STOLECE

TVORNICA (FABRIKA) ZICANIH PROIZVODA (ORGANIZACIJA PROIZVODNJE)

U SUSRET ZATVORENOM DRUSTVU (FILOZOFIJA)

U/I KANALI I PROCESORI

U/I UPRAVLJAN PREKIDIMA
UCENJE 1

UCENJE 2

UCENJE NA OSNOVU OPERVACIJA – VESTAVKA INTELIGENCIJA

UDB PROTOKOL

UGLJENI HIDRATI

UGLJENIK

UGLJOVODONICI

UGOVOR O ALOTMANU

UGOVOR O FRANSIZINGU

UGOVOR O FRANSIZINGU 2

UGOVOR O GRADJENJU

UGOVOR O OSIGURANJU

UGOVOR O SPEDICIJI

UGOVOR O TRGOVINSKOM UPRAVLJANJU

UGOVOR O ZASTUPANJU

OGOVORI O MEDJUNARODNOM POSLOVANJU

UCENJE S RACUNALOM – STANJE U HRVATSKOJ

UJEDINJENI NARODI

UKNJIZBA STANOVA

UGOVOR O MEDJUNARODNOM ZELEZNICKOM PREVOZ

UGOVOR O MEDJUNARODNOM TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

UGOVOR O MEDJUNARODNOM VAZDUSNOM PREVOZU

ULAGANJE ELEMENATA PROIZVODNJE U OBLIKU ANGAZOVANJA SREDSTAVA
ULAGANJA U IZGRADNJU POSLOVNE HALE

ULAGANJE U OTVORENE INVESTICIONE FONDOVE I ZNACAJ COST AVARAGE
EFEKTA

ULAZNO IZLAZNI SKLOPOVI

ULOGA E-UREDA U POBOLJSANJU KVALITETE POSLOVNIH PROCESA

ULOGA I FUNKCIJA TRZISTA KAPITALA

ULOGA I ZADACI MINISTARSTVA MORA I TURIZMA

ULOGA I ZNACAJ CIA U SPOLJNOJ POLITICI SAD-A

ULOGA I ZNACAJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U INTERNACIONALNIM
TRGOVINSKIM OPERACIJAMA

ULOGA I ZNACAJ EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

ULOGA I ZNACAJ MENADZMENTA U PROCESU TRANSFORMACIJE PREDUZECA

ULOGA I ZNACAJ POSLOVA OPLEMENJIVANJA ROBE U SPOLJNOTRGOVINSKOM
POSLOVANJU

ULOGA I ZNACAJ POSLOVNOG (BIZNIS) PLANA

ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE

ULOGA LIDERA U ORGANIZACIONOJ TRANSFORMACIJI

ULOGA LJUDSKIH RESURSA U UPRAVLJANJU

ULOGA MARKETINGA U PREDUZECU I TRZISTU

ULOGA MARKETINGA U TRZISNOJ EKONOMIJI

ULOGA MENADZERA U GLOBALNOJ ORGANIZACIJI

ULOGA MENADZMENT INFORMACIONIH SISTEMA U INVESTICIONOM
BANKARSTVU

ULOGA MMF-A I WB-A

ULOGA NEFORMALNIH INSTITUCIJA U TRANZICIJSKOJ EKONOMIJI
ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U PROCESU FINANSIJSKOG
IZVESTAVANJA

ULOGA SKOLSKOG PEDAGOGA U UNAPREDJENJE NASTAVE PUTEM KORISCEJA
NASTAVNE TEHNOLOGIJE

ULTRA WIDEBAND TEHNOLOGIJA

UMIJECE KONUMICIRANJA U IZRAVNOM MARKETINGU

UMIJECE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

UML

UNAPREDJENJE KVALITETA USLUGA

UNAPREDJENJE POMOCU UPRAVLJACKIH INFORMACIONIH SISTEMA PREDUZECA
NN

UNAPREDJENJE POSLOVANJA PRIMENOM UIS-A

UNAPREDJENJE PRODAJE

UNIX SISTEMI

UNIX 2

UPOREDNA ANALIZA LINEARNOG SINHRONOG I ASINHRONOG MOTORA

UPOREDNI PRIKAZ TRCANJA VEZNIH IGRACA U OSNOVNOM PERIODU
TAKMICARSKE FAZE

UPOTREBA RFID KARTICA U INTELLIGENT BUILDIN SYSTEMU

UPRAVLJACKO RACUNOVODSTVO

UPRAVLJANJE AUTOMOBILOM POMOCU MOBILNOG TELEFONA

UPRAVLJANJE DEVIZNIM KURSOM

UPRAVLJANJE DRUSTVIMA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU U EU I U SRBIJI

UPRAVLJANJE I LJUDSKI RESURSI U TURISTICKOJ AGENCIJI
UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

UPRAVLJANJE KVALITETOM PDCA CIKLUS

UPRAVLJANJE KVALITETOM U RESTORANSKOM POSLOVANJU (MENADZMENTU)

UPRAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOM BASTINOM U TURIZMU

UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDIJEVANJA

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE MARKETINGOM – PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE, KONTROLA

UPRAVLJANJE MEMORIJOM KOD PROCESORA PENTIJUM 2 I POWER PC

UPRAVLJANJE MEMORIJOM RACUNARA

UPRAVLJANJE PROCESOM PROIZVODNJE

UPRAVLJANJE PROCESOROM

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA UZ POMOC KOMPJUTERA

UPRAVLJANJE RIZIKOM

UPRAVLJANJE RIZIKOM – MICROSOFT I REDHAT

UPRAVLJANJE RIZICIMA

UPRAVLJANJE RIZICIMA 2

UPRAVLJANJE RIZIKOM I OSIGURANJE

UPRAVLJANJE ZEMLJISTEM I ODRZIVI RAZVOJ – BATHURTSKA DEKLARACIJA

UPRAVLJANJE ZNANJEM

UPRAVNI POSTUPAK

UMTS SECURITY

UNIVERZUM – NASTANAK I RAZVOJ
UNIX OPERATIVNI SISTEM

UNUTRASNJA MEMORIJA

UPC BAR KOD KREATOR

UPRAVLJACKA EKONOMIJA

UPRAVLJANJE GRIJACIMA I SENZORI TEMPERATURE

UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDEVANJA

UPRAVLJAJE PROMETOM I SIGNALIZACIJA U ATM MREZAMA

UPRAVLJANJE RIZIKOM U SOFTVERSKIM PROJEKTIMA ELEKTRONSKOG
POSLOVANJA

UPRAVLJANJE PISACEM (STAMPACEM) I POVEZIVANJE SA RACUNAROM

UPOREDNA ANALIZA LINEARNOG SINHRONOG I ASINHRONOG MOTORA

UPOTREBA DINAMICKOG HTML-A PRI IZRADI WEB SUCELJA (SAJTA)

UPOTREBA RFID KARTICA

UPOTREBA XML-A U JAVI

UPRAVLJANJE JEDNOSMERNIM I JEDNOFAZNIM VUCNIM MOTORIMA

URANIJUM

UPRAVLJANJE MEMORIJOM KOD PROCESORA PENTIJUM II I POWERPC

UPRAVLJANJE MEMORIJOM RACUNARA

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI U HR

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

UPRAVLJANJE ZNANJEM U OBRAZOVANJU

UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZASTITI ZIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

URBANA PLEMENA
USB (2 VERZIJE)

USB STANDARD

USLUZNA MARKETING STRATEGIJA

USLUZNE DJELATNOSTI U SVIJETU

USMERIVAC

USPESAN VODJA

USTAV EVROPSKE UNIJE

USTAV REPUBLIKE SRBIJA 2006

USTAV SAD-A

USTAVNO PRAVO

UTICAJ BAZICNIH I SPECIFICNIH MOTORICKIH SPOSOBNOSTI NA REZULTAT U
PLIVANJU TEHNIKOM PRSNO 100 METARA

UTICAJ GEOMETRIJE NA POCETNIK RAZVOJ ASTRONOMIJE

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA SIROMASTVO

UTICAJ INFORMACIONIH I TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA PROCES
REVIZIJE

UTICAJ ISTORIJSKE OKOLNOSTI NA RAZLIKE U RACUNOVODTVENIM RESENJIM

UTICAJ IT NA ORGANIZACIJU, POJEDINCE I DRUSTVENU ZAJEDNICU

UTICAJ MOTIVACIJA NA RADNI UCINAK ORGANIZACIJE

UTICAJ NASILJA SA TELEVIZIJE NA OMLADINU

UTICAJ OKRUZENJA NA EFIKASNOST PREDUZECA

UTICAJ PARAMETARA SINHRONOG GENERATORA

UTICAJ RASIPNIH INDUKTIVNOSTI SINHRONOG MOTORA SA PERMANENTNIM
MAGNETIMA NA EKSPLOATACIONU KARAKTERISTIKU POGONA

UTICAJ RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA NA EKOLOGIJU
UTICAJ SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MENADZMENT
INTERNECIONALNE TRGOVINE

UTICAJ UCESNIKA NA FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE

UTROSCI PREDMETA RADA

UVOD U FINANSIJKO POSLOVANJE

UVOD U IPSEC STANDARD IKEV2 PROTOKOL

UVOD U MENADZERSKO RACUNOVODSTVO

UVOD U PSIHOLOGIJU

UVOD U RACUNARSKE MREZE

UVOD U TEORIJU INFORMACIJA

UVOD U TURIZAM

UVOD U UML

UVOD U VESTACKU INTELIGENCIJU

UWB – ULTRA WIDEBAND TEHNOLOGIJA

UZGOJ BADEMA (BAJAMA)

UZGOJ DAGANJA

UZGOJ KAMENICA

UZGOJ MASLINA

UZGOJ SMOKAVA

VAKCINACIJA ZIVOTINJA

VALJAK I KUPA

VANADIJUM

VARSAVA (GEOGRAFIJA)

VAZNOST LOGISTIKE U PREDUZECU NN
VEKOVNA SPONA GEOMETRIJE I ARHITEKTURE

VELETRGOVINA

VELIKA PARNICA

VELIKA SEOBA NARODA

VELIKI BROJEVI (OSNOVI RACUNARSKE TEHNIKE)

VELIKI IZBORNI UTORAK – DVIJE POBEDE GEORGEA W.BUSHA

VERA

VERDI

VEROVATNOST I STATISTIKA

VERTIKALNA PODELA NADLEZNOSTI PREMA PREDLOGU USTAVA ZA EVROPU

VERSION CONTROL SYSTEMS

VERSKE SEKTE

VESTACENJE

VESTACKA INTELIGENCIJA

VESTACKA INTELIGENCIJA NA PRIMERU IGRE DAME

VESTINA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA I POSLOVNI RAZGOVOR

VESTINA RUKOVODJENJA

VIDEO KARTICE

VIDEO KLUB (PRINCIPI PROGRAMIRANJA)

VIDEOKONFERENCIJE

VIDOVI FINANSISKI PAZARI - MAKEDONSKI

VIJETOVE VEZE I NJIHOVA PRIMENA

VILIJEM SEKSPIR – ROMEO I JULIJA
VIRTUALNA MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA

VIRTUELNI URED

VIRUSI

VIRUSI I ZASTITA

VISEATRIBUTIVNO ODLUCIVANJE

VISEDRETVENOST U JAVA PROGRAMIRANJU

VISEKRATNICI I DJELITELJI

VISEPOJAVNOST U RELACIJSKIM BAZAMA PODATAKA VISERAZINSKOM
ZASTITOM

VITAMINI

VITSTONOV MERNI MOST

VIZIJA I MISIJA POSLOVNO PROIZVODNOG SISTEMA

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI

VLADAVINA I POLITIKA

VLADAVINA PRAVA

VLAKOVI VELIKIH BRZINA U TURIZMU

VLASI – ZIVOT, OBICAJI I MAGIJA

VLASTITI POSAO – SAN ILI REALNA MOGUCNOST PODUZETNIKA POCETNIKA

VODJA (VIZIONAR)

VODJENJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA

VODJENJE I VODJA U POLITICKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE 1

VODJENJE I VODJA U POLITICKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE 2

VODJENJE KAO FUNKCIJA MENADZMENTA U POLITICKIM ORGANIZACIJAMA U
SCG
VODJENJE KAO FUNKCIJA MENADZMENT, OVLASCENJA I ODGOVORNOSTI,
STILOVI I TEORIJE VODJENJA

VODJENJE POSLOVANJA I MOTIVIRANJE (KRATAK RAD)

VODJENJE PROJEKTA

VODJENJE VIRTUELNOG PREDUZECA

VODJSTVO

VODIC KROZ EVROPSKU UNIJU DANAS

VODONIK

VOIP

VOJVODJANSKA BANKA (USLUZNI MENADZMENT)

VOLFRAM

VOLUMETRIJSKA KVANTITATIVNA ANALIZA

VOVED VO ORGANIZACIJA NA KOMPJUTERIJE - MAKEDONSKI

VPN – VIRTUAL PRIVATE NETWORK

VREDNOSNE PARADIGME SOCIJALNE POLITIKE

VREDNOST BROJA PI I NACIN NJEGOVOG RACUNANJA KROZ ISTORIJU

VRSTE INTERNET KUPOVINE

VRSTE NAUKA O MORALU

VRSTE ODGOVORNOSTI ZA STETU

VRSTE OPERANADA (ARH.RACUNARSKIH SISTEMA)

VRSTE OPERACIJA KOD PENTIJUM I POWERPC

VRSTE ORGANIZACIONIH STRUKTURA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U SRBIJI

VRSTE ORGANIZACIONIH STRUKTURA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U SRBIJI
VRSTE ORGANIZACIONIH STRUKTURA U PROIZVODNIH ORGANIZACIJAMA
SRBIJE

VRSTE PISACA (STAMPACA)

VRSTE POREZA

VRSTE RFID

VRSTE VIRUSA

VXIBUS

W.EDWARDS DEMING

WALT WITHMAN

WALTER SCOTT - IVANHOE

WAP 2.0

WAP SIGURNOST WEARABLE COMPUTING

WAP SIGURNOST 2

WCDMA, CDMA 2000 – STANDARDI ZA 3G MREZE

WEARABLE COMPUTING

WEB EDITORI

WEB DIZAJN

WEB KOMUNIKACIJA

WEB PORTAL ZA PODRSKU POSLOVANJA PREDUZECA

WEB USLUGE – PROGRAMIRANJE U JAVI

WI-FI

WIBRO WIRELESS BROADBAND

WINDOWS VISTA – APLIKATIVNI SOFTVER ZA KANCELARISJKO POSLOVANJE

WIRELESS APLICATION PROTOCOL - WAP
WLAN

WMWARE WORKSTATION

WMWARE WORKSTATION 2

WWW I FTP

X-10

XML BAZE PODATAKA

XML – EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

XML U UREDSKOM POSLOVANJU

Posted under → Uncategorized

maturalni radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski


 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
              www.maturskiradovi.net

                 www.maturski.net

                www.seminarskirad.info

                www.seminarskirad.org

                 www.maturski.org

                  www.essaysx.com

                  posetite nas
AKTIVNOST INDUKOVANA U FOTONEKLEARNIM REAKCIJAMA
AKUTNA TROVANJA U DECJEM DOBU

ANALIZA ALGORITAMA DIGITALNIH VODENIH ZIGOVA

ANALIZA CELJUSTI GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) IZ ZELUDACA DOBRIH
DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) IZ JADRANSKOG MORA

ANALIZA I ORGANIZACIJA BANKARSKIH POSLOVA SA STANOVNISTVOM

ANALIZA I SIMULACIJA SSH PROTOKOLA

ANALIZA KREDITNIH RIZIKA BANAKA NA PRIMJERU U RAIFFEISEN BANK DD BIH

ANALIZA REPROCELINA DRVETA

ANASTASIJE STOJKOVIC – ZIVOT I DELO

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SEKSUALNOSTI

ANTROPOGENE TURISTICKE VREDNOSTI JERUSALIMA

ANTROPOGENO-TURISTICKE VREDNOSTI ROMANTICNOG PUTA

APSORCIJA I LASEROM INDUCIRANA EMISIJA

ARHITEKTURA MREZNOG UPRAVLJANJA

ASIMETRICNA SEMA ZA KONVEKTIVNI POGRANICNI SLOJ

ASP U WIMAX MREZI SA PRAKTICNOM PRIMENOM M-PARKING

ASPEKTI POLOZAJA OPTUZENOG I NJEGOVOG BRANITELJA I NOVI PROCESNI
INSTITUTI U KRIVICNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU

ASTMA DECIJE DOBI (KOD DECE)

ATM MREZE

AUTENTIFIKACIJA U LINUX OKRUZENJU

AUTOMATIZOVANO ODREDJIVANJE VRSTE WEB APLIKACIJE

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE NA INTERNETU

BAZE PODATAKA U SUVREMENIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
BENCHAMARKING KAO ALAT STRATEGIJSKOG MENADZMENTA

BERZA

BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE

BEZBEDNOST U RACUNARSKIM MREZAMA

BEZICNE RACUNARSKE MREZE

BIZNIS PLAN PLANTAZE KUPINE

BLEFIRANJE U POSLOVNOM SVETU

BRENDING KAO ZNACAJNA FUNKCIJA SAVREMENOG MARKETINGA I VEZA SA
PONASANJEM POTROSACA I KUPACA

BROKERSKO-DILERSKO DRUSTVO

BRUTO I NETO PREMIJA

BRUTO I NETO PREMIJA OSIGURANJA ZIVOTA

BUDZET EU

CARINE

CARINSKI PREFERENCIJALI, CARINSKI KONTIGENTI I CARINSKI DUG KAO DEO
CARINSKOG SISTEMA I POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM
SAOBRACAJU VERZIJA 1

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM
SAOBRACAJU VERZIJA 2

CARINSKI POSTUPAK I CARINSKI NADZOR NAD POSADOM, PUTNICIMA I
PRTLJAGOM U MEDJUNARODNOM VAZDUSNOM SAOBRACAJU

CELJUSTI JADRANSKIH GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) U ODREDJIVANJU
NJIHOVE VRSTE I VELICINE

CENTRALNA BANKA I NJENA ULOGA U MONETARNOJ POLITICI

CODE GENERATOR FOR CONTROL OF INDSTRIAL PROCESSES
COVEK I ORGANIZACIJA

CRM

DAVID RIKARDO – ZIVOT I DELO

DEMONSTRACIONI OGLEDI IZ ELEKTRICITETA

DEMONSTRACIONI OGLEDI U OBRADI TEME NJUTNOVI ZAKONI

DEPRESIVNOST I SUOCAVANJE SA STRESOM KOD DJECE IZ PODRUCJA RAZLICITO
POGODENIH RATOM

DETEKCIJA UPADA U SUSTAV (RACUNARSTVO)

DEVIZNI I DINARSKI KURS

DIGITALNA KNJIZNICA U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

DIGITALNI POGONSKI KONTROLER ZASNOVAN NA TMS320LF2407 SIGNALNOM
PROCESORU

DIGITALNI VODENI ZIG

DIJAGNOSTIKA VODONICNO ARGONSKE PLAZME

DIJAGRAM

DISKRETNE MATEMATICKE STRUKTURE

DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U MINERALNOJ GUSTOCI NADLAKTICNE KOSTI I
PODLAKTICNIH KOSTIJU DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) I
PLAVOBIJELOG DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

DONOSENJE PRORACUNA I KONTROLA INTERNIH REZULTATA U OPSTINI (OPCINI)

DSM MATRICA

EKONOMSKA ANALIZA SJEVEROZAPADNOG REGIONA RS-BIH I MOGUCNOSTI
PRIVREDNOG RAZVOJA REGIJE

EKONOMSKA KRIZA U ARGENTINI

EKONOMSKE AKTIVNOSTI MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA

EKONOMSKI ASPEKT OSIGURANJA PRAVNIH I FIZICKIH LICA I ZASTUPNISTVO
EKONOMSKI POKAZATELJI RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE U PROCESU TRANZICIJE

ELEKTRICNE OSOBINE UNAPREDJENOG SISTEMA ZA PRAZNJENJE U T-CEVI

ELEKTRICNE OSOBINE ZNFE2O4 DOPIRANOG ITRIJUMOM

ELEKTRICNI MOTOR SA BEZSENZORSKI KONTROLISANIM SINHRONIM MOTOROM
SA PERMANENTNIM MAGNETIMA

ELEKTRICNO OPTICKE CELIJE SA TECNIM KRISTALIMA

ELEKTRICNO PLOVNO VOZILO OD LAGANE LEGURE

ELEKTRICNO TRODELNO VOZILO ZA ISPITIVANJE MARSA

ELEKTRICNO VOZILO DREAM MINI

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I INTERNET U MEDJUNARODNIM FINANSIJAMA

ELEKTRONSKO TRZISTE, MARKETING NA INTERNETU, STRATEGIJA ZA
PRIVLACENJE I ZADRZAVANJE KUPACA NA SAJTU, AMAZON

ELEMENTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

EMIS

EMOCIJE NA RADNOM MESTU

ESTIMACIJA BRZINE ASINHRONOG MOTORA BEZ SENZORA NA OSOVINI

ETICKE DILEME U CYBERSPACE-U

ETIOLOGIJA PRIVREDNOG KRIMINALITETA

ETNOGRAFSKI MUZEJ U FUNKCIJI TURIZMA GRADA BEOGRADA

EVROPSKE INTEGRACIJE – ZAPADNI BALKAN

EXIT U NOVOM SADU

FILOGENETSKA ANALIZA KITOVA (CETACEA) IZ JADRANSKOG MORA
USPOREDBOM KONTROLNIH REGIJA MITOHONDRIJSKE DNA

FILOZOFIJA MEDIJA, ONTOLOGIJA, ESTETIKA, KRITIKA

FINANSIJSKI POLOZAJ PREDUZECA NN
FINANSIJKO PLANIRANJE

FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU
VREDNOST NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIKA I HEMIJA

FIZIKALNA MEDICINA NAKON PRELOMA RADIJUSA NA TIPICNOM MESTU

FIZIOTERAPIJA LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU
VREDNSOT NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIOTERAPIJA MULTIPLE SKLEROZE

FORENZICKA ANALIZA RACUNALNOG SUSTAVA

FORENZICKI SADRZAJ MATERIJALNIH I PERSONALNIH DOKAZA

FOTONAPONSKO PRETVARANJE ENERGIJE – SOLARNE CELIJE

FPGA REALIZACIJA KONTROLE TROFAZNOG PWM INVERTORA METODOM SPACE
VECTOR IMPULSNO SIRINSKE MODULACIJE

FRANSIZING KAO OBLIK RAZVOJA POSTOJECEG PREDUZETNICKOG BIZNISA

FUNDAMENTALNA ANALIZA

FUNKCIJA RACUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI PREDUZECA

FUNKCIONALNE I PROMETNE ZNACAJKE POKRETNIH SIROKOPOJASNIH SUSTAVA

GAMA SPEKTROMETRI

GENETICKA RAZNOLIKOST POPULACIJE DOBROG DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS
S OSVRTOM NA DRUGE VRSTE KITOVA (CETACEA) JADRANSKOG MORA

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GLOBALIZACIJA KULTURE

GLOBALNA HARMONIZACIJA RACUNOVODSTVENE I REVIZORSKE PRAKSE

GPS

GSM KONTROLER ZASNOVAN NA ATMEGA 16 PROCESORU
HARDVER POGONA ZASNOVANOG NA TROFAZNOM ASINHRONOM MOTORU

HARTIJE OD VREDNOSTI I BERZANSKO POSLOVANJE

HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE U DIJAGNOSTICI ENERGETSKIH I MERNIH
TRANSFORMATORA

HISTOLOSKE I HISTOKEMIJSKE OSOBITOSTI NEKIH ORGANA PLAVOBIJELOG
DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

IDENTIFIKACIJA ALGORITMA SPACE VECTOR

IMPLEMENTACIJA ALGORITMA ZA REGULARNU IMPULSNO SIRINSKU
MODULAZIJU U SPREZI SA DIGITALNO UPRAVLJANIM POGONOM ASINHRONOG
MOTORA

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA VALIDACIJU MOBILNIH ULAZNICA

INFORMACIONI SISTEM INSTITUCIJE LOKALNE UPRAVE U OPSTINI STARI GRAD
SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI JP BIH POSTE SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI U KMUP-U BIHAC

INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U REFORMI JAVNE UPRAVE

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU

INFORMATICKA RESENJA U SKOLSKOJ PEDAGOSKOJ ADMINISTRACIJI

INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA I POJAM, VRSTE I KLASIFIKACIJA CARINSKE
ROBE U CARINSKOJ TARIFI

INTELEKTUALNA SVOJINA

INTERNA REVIZIJA

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA I E-BUSINESS

INTERNET I POLITICKI ZIVOT

INTERVJU (INTERVIEW)

INVESTICIJE I FINANSIJSKA FUNKCIJA
IP ROUTUNG (IP ROUTIRANJE)

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA O DUPINIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ISPITIVANJE RANJIVOSTI RACUNALNOG SUSTAVA

ISPRAVE U CARINSKOM SISTEMU

ISTORIJA NASTAVE FIZIKE U SKOLAMA U RUSKOM KRSTURU

ISTRAGA – ISTRAZNI POSTUPAK

ISTRAZIVANJE MARKETINGA U FUNKCIJI DONOSENJA POSLOVNIH ODLUKA U
TURIZMU

IZRADA HARDVERA I SOFTVERA LABORATORIJSKOG RADNOG MESTA

IZRADA RACUNALNOG PROGRAMA ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU, POHRANU I
GRAFICKI PRIKAZ BIOLOSKIH PODATAKA

IZRADA SAMOSTALNOG KRIPTOGRAFSKOG MODULA

JAVA PAMETNE KARTICE U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

JEDNO RESENJE ALATA ZA ISPITIVANJE I RAZVOJ PROGRAMSKE PODRSKE
UNIVERZALNIH DIGITALNIH DEMODULATORA

KAKO POSTATI EFIKASAN MENADZER

KAKO POZICIONIRATI BREND HARMONY U PERCEPCIJI POTROSACA

KANALI PRODAJE U OSIGURANJU

KARAKTERISTIKE I EFIKASNOST TUZILACKE ISTRAGE U OTKRIVANJU I
RAZJASNJAVANJU KRIVICNIH DELA I UCINILACA

KARAKTERISTIKE MIKROFLORE BELOG SIRA

KARAKTERISTIKE SRPSKOG FINANSIJSKOG TRZISTA

KERAMIKA

KINETOSTATIKA

KINEZITERAPIJA AKUTNE FAZE HEMIPLEGIJE
KINEZITERAPIJA KOD DEFORMITETA KICMENOG STUBA

KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RACUNOVODSTVENE EKSPERTE IFAC-A

KOHERENTNA SPEKTROSKOPIJA FEMTOSEKUNDNIM FREKVENTNIM CESLJEM

KOMBINOVANI METOD ZA ESTIMACIJU BRZINE

KOMPARATIVNE OSOBITOSTI DISNOG SUSTAVA KOPNENIH I MORSKIH
SISAVACA

KOMPJUTERSKA GRAFIKA - WINDOWS VISUAL C++ I OPEN GL

KOMUNIKACIJA NA UNIVERZITETU U SVETLU BOLONJSKE DEKLARACIJE

KONCEPT MENADZMENTA KLJUCNIH KLIJENATA FAM KRUSEVAC

KONFLIKTI U ORGANIZACIJAMA

KONTINUITET EVROPSKIH INTEGRACIJA – SAVET EVROPE – EVROPSKA UNIJA

KONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU

KORISCENJE IPSEC VPN TEHNOLOGIJE ZA POVEZIVANJE NACIONALNIH
METEOROLOSKIH CENTARA SA GLOBALNOM TELEKOMUNIKACIONOM MREZOM
SVETSKE METEOROLOSKE ORGANIZACIJE

KORISCENJE VB2005 I SQL SERVER2005 TEHNOLOGIJA ZA IZRADU APLIKACIJA

KROMPIROVA ZLATICA

KORISCENJE INTERNETA U MARKETINGU I EKONOMSKOJ PROPAGANDI

KROZ PRIZMU ZIVOTNIH CIKLUSA PROIZVODA

KRADJE U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 1

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 2

KREIRANJE MENADZMENT TIMA

KREIRANJE WEB PORTALA

KRIPTOANALIZA
KRIVICNI POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

KRIVICNO DJELO UBISTVA

KONCEPCIJA MARKETING AKTIVNOSTI HOTELA

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KULTIRA VISOKOOBRAZOVNIH ORGANIZACIJA KOJE IZUCAVAJU MENADZMENT

KULTURNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEDJE REPUBLIKE SRBIJE

KVALITET

KVALITET I MERKETING U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U
POSLOVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM

KVALITETA PLODOVA JABUKE GRANNY SMITH NAKON TOPLINSKOG TRETMANA

KVANTITATIVNA ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJA U
FUNKCIJI POSLOVNOG ODLUCIVANJA

LASESKA FOTOASOCIJACIJA I DISOCIJACIJA

LDAP IMENICKI SERVIS

LICNE VJESTINE ZDRAVSTVENIH RADNIKA MENADZERA U RJESAVANJU
KONFLIKATA

LICNOST MENADZERA I INDIVID U ORGANIZACIONOM PONASANJU

LJUDSKA GRESKA U POSLOVNOM ODLUCIVANJU

LOKALNA SAMOUPRAVA

LRIT

Posted under → Uncategorized

seminarski i diplomski radovi
2010 January 12
Leave a Comment
Posted by maturski_seminarski
 SEMINARSKI RADOVI NA SAJTOVIMA
            www.maturskiradovi.net

             www.maturski.net

            www.seminarskirad.info

            www.seminarskirad.org

             www.maturski.org

             www.essaysx.com

              posetite nas
MALOLETNICI KAO IZVRSIOCI I ZRTVE KRIVICNIH DELA

MALOPRODAJNA MIKS STRATEGIJA PREMA RAVNOJ I EKONOMSKOJ
SAMOSTALNOSTI INSTITUCIJA MALOPRODAJE

MANIPULACIJA ZMIJE ZELENE JAMICARKE (TRIMERESURUS ALBOLABRIS, GRAY
1842) PLIJENOM

MARKETING ETIKA

MARKETING I RAZVOJ PROIZVODA

MARKETING U POLITICI

MARKETING U SPORTU NA PRIMERU KOSARKE

MEDJUNARODNA FINANSIJSKA TRZISTA

MEDJUNARODNE FINANSIJE

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET

MEDJUNARODNO ORIJENTISANE KOMAPNIJE I IZBOR KADROVA ZA
MEDJUNARODNO POSLOVANJE

MEDJUZAVISNOST PRANJA NOVXA I DRUGIH OBLIKA NOVCANIH DESTRUKCIJA
MENADZMENT BANKARSKE INDUSTRIJE I FINANSIJSKI INZENJERING

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 1

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 2

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U MLEKARI

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM)

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM I STUDIJE SLUCAJA

MENTOR KAO MODEL ULOGE KOD NOVOPRIMLJENIH SESTARA (ZDRAVSTVENIH
RADNIKA)

MERENJE BRZINE KOMBINOVANOM METODOM POMOCU INKREMENTALNOG
OPTICKOG ENKODERA

MESTO ALGORITMA ZA RUTIRANJE U SAVREMENIM RACUNARSKIM MREZAMA

MESTO I ULOGA INTERNETA I AGENCIJA ZA PROMOCIJU U INTEGRALNOM
MARKETINSKOM KOMUNICIRANJU

METAFIZIKA LJUBAVI ARTURA SOPENHAUERA

METOD JAVNIH NABAVKI

METODOLOGIJA IZRADE BIZNIS PLANA

MIGRACIJA I ADAPTACIJA HRVATA IZ BOSANSKE U SLAVONSKU POSAVINU

MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI FAKTORI USPESNOSTI BANAKA

MIKROGENERACIJSKO POSTROJENJE S DIESELOVIM MOTOROM

MITO I KORUPCIJA

MLEKO

MOBILNI AGENTI NA INTERNETU

MOBING

MODALITETI FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA
MODEL PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA BOSNE I HERCEGOVINE

MOGUCI PRAVCI RAZVOJA TURIZMA U MOSTARU

MOGUCCI PRISTUPA INTERNETU KAO INFRASTRUKTURI ELEKTRONSKOG
POSLOVANJA

MOGUCNOST PRIMJENE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE KVALITETA
JABUKE

MOGUCNOST RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

MOGUCNOSTI FIZIO I BALNEOTERAPIJE KOD BOLESNIKA SA LUMBALNIM
BOLNIM SINDROMOM LIJECENIH U BANJI SLATINA

MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE (EU)

MONITORING VODE ZA PICE GRADA PRIJEDORA IZ BUINARSKOG NACINA
VODOSNABDIJEVANJA

MORFOLOSKE I MORFOMETRIJSKE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE
KVALITETA JABUKE

MORFOLOSKE I MERFOMETRIJSKE OSOBITOSTI EKTOPARAZITA PENNELLA
BALAENOPTERAE (COPPEPODA PENNELIDAE) S KITOVA (CETACEA) IZ
JADRANSKOG MORA

MOTIVACIJA I MODIFIKOVANO PONASANJE ZDRAVSTRVENIH RADNIKA

MOTORICKI RAZVOJ I PERIODI SENZIBILITETA MOTORICKIH SPOSOBNOSTI KAO
FAKTORI USMERAVANJA DECE KA SPORTSKIM GRANAMA

MREZNI RAD U LINUX OKRUZENJU

MREZNI SLOJ

MSSQL SERVER 2005 ANALITICKI SERVISI

MULTILATERALNI TRGOVINSKI SISTEM USPOSTAVLJEN OSNIVANJEM SVETSKE
TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

MULTINACIONALNE KORPORACIJE U PROCESU GLOBALIZACIJE

NALAZ FOSILNIH KOSTIJU DUPINA U POVRSINSKOM KOPU KVARCNOG PIJESKA
VRANIC
NAPREDNI SIMETRICNI KRIPTOSUSTAV

NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PROSTATE

NUPCIJALITET U KLEKU

OBLICI FINANSIRANJA U PREDUZECU SA OSVRTOM NA KREDITNO FINANSIRANJE

OBLIKOVANJE FEMTOSEKUNDNIH LASERSKIH PULSEVA

OBRADA PDV-E PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

OBUKA I RAZVOJ KARIJERE ZAPOSLENIH

OBUKA I USAVRSAVANJE SUTA NA GOL U FUDBALU PRIMENOM RAZLICITIH
METODA

OCENA KVALITETA POSLOVNIH SISTEMA

OCENA STANJA ZIVOTNE SREDINE NA PRIMERU EVROPSKE UNIJE

ODMJERAVANJE KAZNE

ODNOSI S JAVNOSCU KAO SREDSTVO UNAPREDJENJA PRODAJE

ODREDJIVANJE KARAKTERISTIKA I NACINA UPRAVLJANJA FREKVENCIJSKIM
PRETVARACEM U PRIMENI ASINHRONOG ZALETANJA SINHRONE MASINE

ODREDJIVANJE PARAMETARA PLAZME PROIZVEDENE U T-CEVI SA
MODIFIKOVANIM SISTEMOM ZA PRAZNJENJE

ODREDJIVANJE SLIJEDA KONTROLNE REGIJE MITOHONDRIJSKE DNA DOBROG
DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS

ORDEJIVANJE SPOLA NEKIH VRSTA KITOVA UMNAZENJEM DIJELA GANE SRY

ODREDJIVANJE SPOLA U NEKIH VRSTA KITOVA (CETACEA) LANCANOM
REAKCIJOM POLIMERAZOM

ODREDJIVANJE ZASTITNOG FAKTORA PREPARATA ZA ZASTITU OD SUNCA
SPEKTROSKOPSKOM METODOM

OO-SQL PRISTUP UCENJU NA DALJINU NA PRIMERU INFORMACIONOG SISTEMA
SKOLE

OPEN PGP
OPERATORSKO RESAVANJA DIFERENCNIH JEDNACINA I FONONI U KRISTALNIM
NANOSTRUKTURAMA

OPTIMALNI PARAMETRI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE BAGERSKOG ZUBA KASIKE
ZA MASINU GLODAF G9

ORGANIZACIJA FLEKSIBILNIH PROIZVODNIH SISTEMA

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA TURISTICKOG NASELJA KARATAS

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE ORGANA UPRAVE OPCINE BIHAC

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA

ORGANIZACIJA PREDUZECA POSTA SRPSKE

ORGANIZACIJA PROIZVODNJE U FIRMI

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I VODJENJE PREDUZECA

ORGANIZACIONA STRUKTURA JKP PARKING SERVIS

OSNOVE MARKETING KONCEPTA

OSOBINE ELEKTRICNOG POLJA

OSTVARIVANJE KERBEROS PROTOKOLA U RAZLICITIM PROGRAMSKIM
OKRUZENJIMA

OSTVARIVANJE EVROPSKE KONVENCIJE O ZASTITI LJUDSKIH PRAVA

OTKRIVSANJE SOPSTVENE HOMOSEKSUALNOSTI DRUGIMA I MENTALNO
ZDRAVLJE HOMOSEKSUALACA

PARAMETRIZACIJA SNEGA U POVRSINSKIM SEMAMA PRI MODELIRANJU
ZIVOTNE SREDINE

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

PERMITIVNOST MOLEKULSKIH NANOFILMOVA

PHISHING

PLANIRANJA LJUDSKIH POTENCIJALA SA OSVRTOM NA POSTE SRPSKE
REPUBLIKE SRPSKE
PLANIRANJE KAO OSNOVA MENADZMENTA KVALITETA

PLANIRANJE PROIZVODNJE U SZR

PLATONOVO POIMANJE OPSTEG (OPCEG) DOBRA

PODSTICANJE INOSTRANIH INVESTICIJA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA
REPUBLIKE SRBIJE

POREDJENJE GRADJE O PUPINU I EDISONU NA INTERNETU

POSLOVNA POLITIKA NN BANKE

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNO OBRAZOVANJE

PRACENJE SAOBRACAJA U RACUNARSKOJ MREZI FON-A

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRIMENA DELTA MODULACIJE U UPRAVLJANJU ELEKTROMOTORNOG POGONA
VELIKE BRZINE OBRTANJA

POJAM BOZIJEG OTKRIVENJA KOD SVETOG VASILIJA VELIKOG

POJAM I ULOGA MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA U PRIVREDNOM RASTU
DRZAVE

POJAM I ZNACAJ SPOLJNE TRGOVINE

POJAM MENADZMENTA

POJAM NOVCA I INFLACIJA

POKRETANJE E-BUSINESS-A IZGRADNJOM WEB SITE-A

PONASANJE POTROSACA I ODLUCIVANJE O KUPNJI USLUGA ZRAKOPLOVNIH
KOMPANIJA NA HRVATSKOM TRZISTU

PORESKI PODSTICAJ SA OSVRTOM NA PORESKI OSVRTAJ U SRBIJI

POS SISTEMI U MALOPRODAJI

POSLOVANJE TURISTICKE AGENCIJE KAO POSREDNIKA I ORGANIZATORA
PUTOVANJA

POSLOVNA ETIKA U ISLAMU SA OSVRTOM NA ISLAMSKO BANKARSTVO

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNI OBICAJI U EVROPSKOM OKRUZENJU

POSLOVNI OBICAJI U SVETU (POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE)

POSTAVKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA U MESNOJ INDUSTRIJI

POSTUPAK STAVLJANJA POD OPTUZBU U KRIVICNOM POSTUPKU BOSNE I
HERCEGOVINE

POTENCIJALNO IZGUBLJENE GODINE ZIVOTA KAO INDIKATOR ZDRAVSTVENOG
STANJA STANOVNISTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

POVECANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA UVODJENJEM KLASTER TEHNIKE

PRANJE NOVCA

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRAVNA REGULATIVA PRIVATNE BEZBEDNOSTI

PRAVNI LEKOVI U KRIVICNOM POSTUPKU

PREDNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U ODNOSU NA KLASICNI BIZNIS

PRESING U FUDBALU U SISTEMU 4-4-2

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

PRILAGODBA PROGRAMA SIGURNOSNOM SUSTAVU KERBEROS

PRIMENA GEOMETRIJE U PRIRODI I VASIONI

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA POSTE SRPSKE

PRIMENA LDAP PROTOKOLA

PRIMENA LDAP PROTOKOLA U DISTRIBUIRANIM RACUNARSKIM SISTEMIMA

PRIMENA MODERNE PORTFOLIO TEORIJE NA TRZISTIMA HARTIJA OD VREDNOSTI
PRIMENA NOVIH UV SVETLECIH DIODA U ATOMSKOJ SPEKTROSKOPIJ

PRIMENA REKONFIGURABILNIH MIKROKONTROLERA U UPRAVLJANJU
INDUKCIONIM MOTOROM

PRIMENA SERUMA I IMUNOGLOBULINA U INFEKTIVNIM BOLESTIMA

PRIMENA SPECIFICNIH VEZBI U METODICI OBUCAVANJA DECE U ODBOJCI

PRIMJENA RASPOREDA VJEROVATNOCA PRI OCJENI RIZIKA INVESTICIJA

PRIMJENA DEXA OSTEODENZITOMETRIJSKE METODE ZA MELA ZIVOTINJE U
MJERENJU MINERALNE GUSTOCE NADLAKTICNE KOSTI DOBROG DUPINA
(TURSIOPS TRUNCATUS)

PRIMJENE FOTOREALISTICNIH 3D MODELA U DOKUMENTIRANJU ARHEOLOSKIH
ISTRAZIVANJA

PRIPREMA JEDINICA (BOLNICKIH ODELENJA) ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE
NEGE

PRITISAK I HIDROSTATICKI PRITISAK

PRITVOR KAO MERA OBEZBEDJENJA PRISUSTVA OSUMNJICENOG ODNOSNO
OPTUZENOG ZA USPESNO VODJENJE KRIVICNOG POSTUPKA U BIH

PRIVATIZACIJA KAO CENTRALNI PROBLEM TRANZICIJE

PRIVREDNA DRUSTVA

PROCENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCESS FIREWALL – PROCESNA ZASTITA STIJENA

PROCJENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCJENA RANJIVOSTI MREZNIH SUSTAVA

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA – PRILOG EVALUACIJI

PROGRAMI KOLEKTIVNE GIMNASTIKE ZA DECU

PROGRAMSKI SUSTAV ZA ZASTITU SLIKA ZASNOVAN NA OTPORNIM
DIGITALNIM VODENIM ZIGOVIMA

PROJEKAT MINIDRIVE
PROJEKTOVANJE I RAELIZACIJA NOTCH FILTERA NA TMS32010 ZA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA U PREDUZECU

POTREBE MIKROPROCESORSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM
POGONIMA

PROJEKTOVANJE KONVERTORA I UPRAVLJACKIH SKLOPOVA POGONA SA
ASINHRONIM MOTOROM

PROJEKTOVAJE MIKRORACUNARSKOG SISTEMA ZA RAZVOJ ALGORITAMA
UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA I ENERGETSKIM PRETVARACIMA

PROJEKTOVANJE SPECIFICNOG TIPA VARIJABLE SA POKRETNIM ZAREZOM I
POMOCNIH PROGRAMA ZA OBAVLJANJE ELEMENTARNIH MATEMATICKIH
OPERACIJA

PROMOCIJA PROIZVODA

PROMOCIJA VETERINARSKIH USLUGA U KLINICI ZA MALE ZIVOTINJE

PROPULZIVNE I REZISTIVNE SILE PLIVACKE TEHNIKE DELFIN

PROSIRIVI AUTENTIFIKACIJSKI PROTOKOL U IKEV2 OKRUZENJU

PROTOKOL ZA UPRAVLJANJE RACUNARSKOM MREZOM

PSIHOLOSKI CINIOCI RAZVOJA MLADIH SPORTISTA

RACIONALIZACIJA TROSKOVA U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA

RACUNARSKE MREZE

RADIKALNE PROMENE U PRIVREDI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

RADNO OKRUZENJE ZA KLASICNE KRIPTOGRAFSKE ALGORITME

RASPROSTRANJENOST MIKROORGANIZAMA

RAZVOJ I REALIZACIJA E-DNEVNIKA PODRZANOG BAZOM PODATAKA I WEB
STRANICOM

RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA ZASTITE LOKALNE RACUNARSKE MREZE
JEDNOG PREDUZECA I PRIMENA VPN-A

RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA U FUNKCIJI PREDUZETNICKE EKONOMIJE
RAZVOJ POSLOVNOG SEKTORA INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH
TEHNOLOGIJA U JP INFORMATIKA

REALIZACIJA UPRAVLJACKOG SOFTVERA POGONA ZASNOVANOG NA
TROFAZNOM AINHRONOM MOTORU

REALIZACIJE STRATEGIJE PROJEKTNIM PRISTUPOM

REHABILITACIJA PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM – SPASTICNA
FORMA

RELAKSACIJA KAO POMOCNOG METODA PERIPATOLOSKOG PROGRAMA

RESPIRATORNI SISTEM

REVITALIZACIJA PRUGE SEGEDIN-KIKINDA-TEMISVAR I NJEN ZNACAJ ZA
RAZVOJ TURIZMA

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJESTAJA SA OSVRTOM NA BIH TELEKOM

RIBARSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

RUKOVODJENJE TIMOM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15758
posted:2/28/2010
language:Serbian
pages:143