seminarski diplomski seminarski makroekonomija by seminarski

VIEWS: 580 PAGES: 38

									      BESPLATNI RADOVI NA SAJTU:
             www.maturskiradovi.net

               www.maturski.net

            www.seminarskirad.info

            www.seminarskirad.org

               www.maturski.org

               www.essaysx.com


                POSETITE NAS.
"Autoprevozturist"A.D.,"Autobanat"A.D. i "Autoprevoz"A.D.

2. "Stanisic"

3. 2000. FOB regulativa i primeri iz domace prakse

4. 2008-oj godini i razvoj

5. 34. Evropsko prvenstvo u kosarci - Srbija Aleva puding - Novi Knezevac

6. 3D animacija u shockwave i flash tehnologiji

7. 3D SKENERI

8. 3G TEHNOLOGIJA - MAKEDONSKI

9. 7 svetskih cuda

10. 802.16 WIMAX

11. ABAKUS – RACUNANJE
12. ABELANOV PARADOKS U NASIM USLOVIMA

13. Abilenov paradoks u nasim uslovima

14. ABIOGENEZA

15. ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)

16. ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE

17. Access ActionScript

18. AD HOC MREZE

19. AD Imlek - Biti prvi ali istovremeno biti i najbolji

20. ADAPTIVNA MODULACIJA I KODIRANJE

21. Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu - diplomski

22. ADICIONE TEOREME

23. Adicione teoreme

24. Aditivi

25. Adobe Photoshop

26. Adolescencija

27. Adolf Hitler

28. ADSL

29. ADSL

30. ADVERTISING – OGLASAVANJE

31. Aeracija otpadnih voda

32. AEROTRIANGULACIJA

33. Afirmacija ekonomskog globalizma, spoljna trgovina i ekonomski razvoj EU

34. Agencija za organizaciju specijalnih dogadjaja sa aspektom medjunarodnog
35. Agleti za pretrazivanje Agrobiznis i ekologija Akcenat i ton glasa Akcije

36. Agleti za pretrazivanje Ajax

37. AGRARNA MIKROEKONOMIJA

38. AGREGATNO PLANIRANJE PROIZVODNJE

39. Agresivnost

40. AIRBORNE INTERNET

41. AJAX

42. AKADEMSKO PISANJE – STILOVI

43. AKCIJE

44. AKCIONARSKA DRUSTVA

45. AKCIONARSKA DRUSTVA – VRSTE, OSNIVANJE I UPRAVLJANJE

46. Akcionarska ekonomija i trzista kapitala Akcionarsko drustvo

47. Akcionarsko drustvo i njegov znacaj za privredu

48. Akcionarsko drustvo i privatizacija

49. Akcionarsko preduzece

50. AKCIONARSTVO I HARTIJE OD VREDNOSTI

51. Akcioni turisticki aranzmani - ture

52. Akio Morita

53. Aksioma izbora i njeni ekvivalenti

54. AKSIOMATSKO ZASNIVANJE EUKLIDKSE GEOMETRIJE

55. Aksiomatsko zasnivanje euklidske geometrije

56. AKTI

57. AKTINIJUM
58. Aktivna bezbednost vozila marke Peugeot 307

59. AKTIVNE MERE NA TRZISTU RADA

60. AKTIVNE MREZE

61. AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI

62. Aktivnosti menadzmenta

63. Aktuelna situacija na trzistu osiguranja u R. Srbiji Aktuelni procesi tranzicije i
  globalizacije Akumulacija kapitala, troskovi proizvodnje i profit Alatnica
  (rendisaljka) preduzeca Enterijer - Bujanovac

64. Akumulatori i popravka

65. AKUSTICNI RELEJ ZA SVETLO

66. AKUTNO ODBACIVANJE KALEMA

67. Alati i naprave

68. ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE

69. Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim
  bazama -diplomski-

70. Alati za razvoj Multimedija-Macromedia Flasl Algoritmi za upravljanje
  zagusenjem AMD Athlon procesor AMD Athlon procesori AMD procesor

71. ALATI ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

72. ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM (UREDSKO POSLOVANJE)

73. ALATNICA (RENDISALJKA) – INDUSTRIJSKE MASINE

74. ALDEHIDI I KETONI

75. Aleksandar Makedonski Veliki

76. ALEKSANDAR VELIKI – MESTO I ZNACAJ U ISTORIJI

77. ALFA HELIKS

78. ALFABET
79. ALGORITAM OZNACAVANJA VODENIM ZIGOM – LOW COST SPATIAL
  WATERMARKING

80. ALGORITMI OZNACAVANJA SLIKA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

81. ALGORITMI ZA IZRACUNAVANJE SAZETKA

82. Alkaloidi

83. Alkini

84. ALKOHOLI I FENOLI

85. Alkoholi, organske kiseline, nematocidi i atraktanti

86. ALKOHOLIZAM

87. Alkoholizam

88. Alkoholizam i mladi

89. Alkoholizam kao problem u porodici i drustvu

90. ALM - Upravljanj e jazom vij eka traj anj a banke

91. ALOJA

92. Alokacija resursa - slozena

93. ALOKATIVNA EFIKASNOST

94. ALPSKO SKIJANJE (PROJEKTNI RAD)

95. ALTERMICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

96. ALTERNATORI

97. Alternatori

98. Aluminijum - diplomski

99. Amazonija Amsterdam Animacija u turizmu Arilje

100.  AMBIETALNE MREZE

101.  Americki gradjanski rat
102.  AMINOKISELINE

103.  Aminokiseline

104.  Amortizacija

105. Amortizacija stalnih sredstava na primjeru >Kaprom< d.o.o. Novi Travnik
  Analaza programa proizvodnje' NIS Petrol-Jugopetrol-a' Analiza 4 faze modela
  procesa revizije Analiza bilansa Analiza bilansa uspjeha

106.  ANAFILAKSIJA

107.  ANALIZA BILANSA USPEHA U OSIGURANJU

108. Analiza boniteta i kreditne sposobnosti preduzeca Analiza ekonomskog
  razvoja opstine Kragujevac

109.  ANALIZA CILJNOG TRZISTA

110.  Analiza deformiteta - diplomski

111. Analiza finansijske situacije kao pretpostavka kvalitetne revizije celokupnog
  poslovanja

112. Analiza finansijske situacije preduzeca prema metodologiji medjunarodnih
  racunovodstvenih standarda

113.  ANALIZA FINANSIJSKE SITUACIJE PRIVREDNIH DRUSTAVA

114. Analiza finansijskih izvjestaja za potrebe finansijskog menadzmenta -
  diplomski

115.  Analiza finansijskog boniteta na primeru konkretnog preduzeca

116.  Analiza finansijskog polozaja preduzeca

117.  Analiza finansijskog polozaja preduzeca

118.  ANALIZA FINANSIJSKOG REZULTATA

119.  Analiza finansijskog rezultata

120.  Analiza i merenja televizijskih video signala - diplomski

121. Analiza i poboljsanje postojeceg informacionog sistema Sektora za ekologiju
  NIS Jugopetrola
122. Analiza Internet servisa za podrsku uspesnom funkcionisanju Postnet
  racunarske mreze

123.  Analiza internog i eksternog okruzanja

124.  Analiza izvoda

125.  ANALIZA KADROVA

126.  Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka

127. Analiza likvidnosti i solventnosti u poduzecu Napredak u razdoblju od 2002
  do 2004 godine

128.  Analiza linearnih vremenski-invarijantnih (stacionarnih) diskretnih sistema

129. Analiza marketing aktivnosti manifestacije EXIT u Novom Sadu - dipkimski
  rad Analiza motivacione strukture zaposlenih Analiza neiskoriscenih internih
  resursa preduzeca

130.  ANALIZA MARKETING FUNKCIJE PREDUZECA

131.  ANALIZA MARKETING KONCEPTA U PREDUZECU GRAFICAR

132.  ANALIZA NAFTE

133. Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimalizacije
  finansijskog polozaja preduzeca

134.  ANALIZA NEISKORISCENIH INTERNIH RESURSA U PREDUZECU

135. Analiza organizaciono-tehnoloskih karakteristika A.D."Ravnica"Bajmok
  Analiza osnovnih proizvodnih faktora Analiza osnovnih sredstava

136.  ANALIZA OSNOVNIH SREDSTAVA

137.  Analiza performansi savremenog diska

138.  ANALIZA PODATAKA I MERE DISPERZIJE

139. ANALIZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
  VOJVODINE

140.  ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA – PRAKTICAN RAD

141.  ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 1
142.  ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 2

143. Analiza postojece organizacione strukture preduzeca Sloga - Trstenik i
  predlog nove organizacione strukture analiza prelomne tacke

144. Analiza potpune simulacije ATLAS detektora na LHC, pomocu mionskog
  raspada Z0 bozona

145.  ANALIZA PREDUZECA

146.  ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 1

147.  ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 2

148.  Analiza priloznosti za e-poslovanje med dvema organizacijama (slov.)

149.  analiza programa javnih rashoda

150.  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE AD MLEKOPRODUKTA

151.  Analiza programa proizvodnje AD 'Mlekoprodukt'-a

152.  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE NIS PETROL JUGOPETROL

153.  Analiza programa proizvodnje u D.P. 3. oktobar Novo Milosevo

154.  ANALIZA PROMETNIH TOKOVA NA RASKRIZJU (RASKRSCU)

155.  Analiza renesansnog dela - Geometrijska analiza Rafaelove Atinske skole

156.  Analiza sopstvene licnosti primenom ODISEY programa

157.  Analiza speditorskog preduzeca AD 'Ekspres-sped' 'Novi Sad

158.  Analiza strategijske pozicije preduzeca i odabir kljucnih faktora razvoja

159. Analiza tehnolosko-organizacionih karakteristika industrije ulja AD
  Dijamant Analiza toka gotovine Analiza traznje

160.  ANALIZA TRENDOVA U SAVREMENOM BANKARSTVU

161. Analiza troskova poslovanja u preduzecu "Metalfiks"doo Jagodina u
  periodu 20032005 godina

162.  Analiza trzista (definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogucnosti)
163.  ANALIZA TRZISTA I MARKETING

164.  Analiza trzista i marketing

165.  ANALIZA TRZISTA ODABRANE LOKACIJE

166.  Analiza trzista prodaje u upravljanju projektima

167.  ANALIZA USLOVA ZIVOTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA

168. Analiza uticaja neiskoriscenih internih resursa na finansijsku situaciju
  preduzeca Analize faktora koje determinisu odluke potrosaca pri izboru
  objekata za nabavku prehrambenih i srodnik artikala u Beogradu Anoreksija i
  bulimija

169. Analiza utroska rada po poslovnim procesima u proizvodnji svinjskog mesa
  Andska zajednica Antimikrobna terapija u hirurgiji

170. ANALIZA UZORAKA JEDNOMOLEKULSKIH MAGNETA
  RENTGENSKOM DIFRAKCIJOM

171.  ANALIZA WEB PREZENTACIJA

172.  ANALIZATOR SCAN KODOVA ZA TASTATURU

173. Analogni i digitalni signali -diplomski-Animacija toka fluida - diplomski
  Asinhroni motori Automatski mjerni sistemi Bernulijeva jednacina i primena

174.  Anarhizam

175.  ANARHIZAM I FEMINIZAM

176.  Anatomija Anemija

177.  ANDRES BELJO

178.  ANFINSENOVA HIPOTEZA – TERMODINAMICKA HIPOTEZA

179.  Anri Matis

180.  Ante Starcevic

181.  Antibiotici

182.  ANTICKA FILOZOFIJA
183.  Anticka filozofija

184.  ANTICKA GEOMETRIJA

185.  Anticka geometrija

186.  Anticka Grcka

187.  Anticka Makedonija

188.  ANTICKI I SREDNJEVEKOVNI GRAD SVAC

189.  ANTICKO DOBA NA TLU SRBIJE

190.  ANTICKO RAZDOBLJE

191. Antigenicnost-uzrok imunske reakcije krvi Antitumorski agensi iz talofita
  Artrologija Bakterije

192.  Antiinflaciona strategija centralne banke - diplomski ASEAN

193.  ANTIMON

194.  Antiumetnost

195.  Antivirusi i virusi

196.  Antologija novije srpske lirike Bogdana Popvica

197.  Antonio Gaudi

198.  Apleti

199.  APLIKATIVNI SOFTVER I INTERNET

200.  Aplikativni softver i internet

201. Aplikativni softver za kancelarijsko poslovanje - SAP Arhitekture i razvojno
  okruzenje .NET Aspektno orijentisano programiranje

202.  APOLONIJEV KRUG

203.  APOLONIJEVI PROBLEMI 1

204.  APOLONIJEVI PROBLEMI 2
205.  APOLONIJEVI PROBLEMI 3

206.  APOLONIJEVI PROBLEMI 4

207.  APOLONIJEVI PROBLEMI 5

208.  ARABLJANSKA MATEMATIKA

209.  ARGENTINSKI PAS

210.  ARGON

211.  ARHETIP

212.  Arhimed

213.  ARHIMED 1

214.  ARHIMED 2

215.  ARHIMED 3

216.  ARHIMED 4

217. Arhimed i njegov znacaj u matematici Arhimedova kvadratura parabole
  Arhitina teorija muzike Aristarh sa Samosa

218.  ARHIMEDOVA KVADRATURA PARABOLE

219.  ARHIMEDOVA TELA

220.  ARHITEKTURA AMD PROCESORA

221.  ARHITEKTURA I ADMINISTRIRANJE BAZE PODATAKA

222.  Arhitektura od druge polovine XX stoljeca do danas

223.  ARHITINA TEORIJA MUZIKE

224.  Arhitina teorija muzike

225.  ARISTARH SA SAMOSA 1

226.  ARISTARH SA SAMOSA 2

227.  ARISTOTEL – POLIS, PRIRODNA ZAJEDNICA
228.  Aristotel o vaspitanju

229.  ARISTOTELOVA DISKUSIJA O OBLIKU DUGE

230.  ARITMETCKO LOGICKA JEDINICA

231.  ARITMETICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

232.  ARSEN

233.  ASEMBLERSKI JEZIK

234.  ASIMETRICNI ALGORITMI KRIPTANJA

235.  Askaridoza

236.  Asortiman proizvoda ATB "Sever" - Subotica Aukcije na internetu

237.  ASPEKTI FORMALNIH KANALA KOMUNICIRANJA

238.  ASPEKTI ODLUCIVANJA O INFORMACIJSKOJ TEHNOLOGIJI

239.  ASTAT

240.  ASTRONOMSKA NAVIGACIJA

241.  Astronomska navigacija

242.  ATEIZAM – KANT, HJUM

243.  ATENSKA (ATINSKA) DRZAVA I PRAVO

244.  Atila Bic Boziji

245.  ATM mreze Audio zapisi Auto Cad Baze podataka Baze podataka

246.  ATOMSKA APSORCIONA SPEKTROSKOPIJA

247.  AUGUSTE COMTE

248.  AUKCIJE

249.  Australia (engleski jezik)

250. AUSTRALIJA OD OSNIVANJA KOLONIJE DO PRVOG SVETSKOG
  RATA
251.  AUSTRALIJA RELJEF

252.  AUSTROUGARSKA NAGODBA

253.  AUTO SKOLA – INFORMACIONI SISTEMI

254.  AUTOBIOGRAFIJA OSMAN-AGE TEMISVARSKOG

255.  AUTOBUSKA STANICA – PRINCIPI PROGRAMIRANJA

256.  AUTOMATIZACIJA (ROBOTIZACIJA)

257. Automatizacija elektronskog bankarstva u funkciji poslovanja sa platnim
  karticama

258.  AUTOMATIZACIJA POSTANSKOG POSLOVANJA

259.  Automatizacija procesa

260.  AUTOMATIZACIJA UPC TRAKASTOG KODA

261.  AUTOMATIZACIJA UREDA

262.  Automatska obrada podataka

263.  AUTOMATSKI PODIZAC STAKLA (HARDVER)

264.  AUTOMATSKO IZDVAJANJE SAOBRACAJNIH ZNAKOVA

265. AUTOMATSKO LINGVISTICKO INDEKSIRANJE SLIKA U REALNOM
  VREMENU

266.  Automatsko upravljanje kod ciklicnih automata

267.  Automobilizam

268.  AVANTURISTISKI (POSLOVNI) TURIZAM

269.  Avion Konkord

270.  AZIJA

271.  Azijske zemlje na Dalekom istoku

272.  AZOT
273.  B2C (business-to-consumer) model poslovanja

274.  B2C (business-to-consumer) model poslovanja

275.  BABILONSKA DRZAVA I PRAVO

276.  BACK OFFICE

277.  BACNET PROTOKOL

278.  BAKAR

279.  Bakar

280. Bakteriozna pegavost paprike Betta splendens - sijamska riba borac
  Bioloske funkcije magnezijuma Biosinteza proteina Biotransformacije i
  ekspresije gena Bulimia - poremecaji u ishrani Celijske organele

281.  Balansirana lista merila (BSC)

282.  BANATSKI RUCAK

283.  Banja Koviljaca

284.  Banja Vrujci

285.  Banje jugoistocne Srbije

286.  Banka

287.  Banka - pojam, vrste i funkcije

288.  BANKA – POJAM, VRSTE I FUNKCIJE

289.  Banka Intesa Beograd - lider domaceg bankarstva

290.  Banka-pojam, vrste i funkcije

291.  Bankarska kamata

292.  Bankarske garancije

293.  Bankarske institucije

294.  Bankarski agregati
295.  BANKARSKI AUTOMATI ZA IZDAVANJE GOTOVINE

296.  Bankarski krediti - diplomski

297.  Bankarski menadzment

298.  BANKARSKI POSLOVI

299.  Bankarski poslovi

300.  Bankarski sistem i njegova struktura

301. Bankarsko poslovanje kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i
  zemalja u razvoju

302. Bankarsko poslovanje,elektronsko poslovanje i ugovori na primjreru ABS
  banke Bankarstvo

303.  BANKARSTVO

304.  Bankarstvo razvijenih zemalja

305.  Bankarstvo uvod

306.  BANKE

307.  Banke

308.  BANKE – POJAM I VRSTE

309. Banke i bankarski krediti Banke i bankovni sistem Banke, pojam i vrste
  Bazelski komitet

310.  BANKE I BANKARSKI SISTEM

311.  BANKE KAO UCESNICI NA FINANSIJSKOM TRZISTU

312.  BANKE NA FINANSIJSKOM TRZISTU

313.  BARIJUM

314.  BAROK U MUZICI

315.  Barselona

316.  Barucha de Spinoza
317.  Barucha de Spinoza

318.  BASIC

319.  Baski

320.  Baterijski sistem paljenja

321.  BAYER (E-POSLOVANJE)

322.  BAYESOVA FORMULA TOTALNE VJEROVATNOCE

323.  BAZE PODATAKA

324.  Baze podataka - Robno poslovanje

325.  BAZE PODATAKA I DIJAGRAM STANJA – VEZE

326.  Baze podataka i informacioni sistemi

327.  Baze podataka na WEB-u

328.  BAZICNE ANTROPOMOTORICKE SPOSOBNOSTI

329.  Bec

330.  BECKA KONVENCIJA O MEDJUNARODNOJ PRODAJI ROBE

331.  Becka konvencija o medjunarodnoj prodaji robe

332.  BEGSTVO OD SLOBODE (PSIHOLOGIJA)

333.  BEKONOVA KONCEPCIJA ZNANJA

334.  BENCHAMRKING I LOGISTIKA

335.  Benchmarking

336.  BENCHMARKING KAO METODA U PROCENJIVANJU

337.  Bencmarking

338.  BENITO MUSOLINI

339.  Benjamin Kallay
340.  Beograd

341. Beograd - turisticko-geografski prikaz Biogeografske oblasti na Zemlji
  Brazil

342.  Beogradska berza

343.  BERILIJUM

344.  BERKELIJUM

345.  BERZA

346.  Berza - pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi

347.  BERZA 2

348.  Berza i berzanski posrednici

349.  Berzanske operacije

350.  Berzanski poslovi i hartije od vrednosti

351.  Berzanski poslovi i nacin poslovanja berze

352.  Berzanski posrednici

353. BERZANSKI POSREDNICI BROKERSKO DILERSKE FIRME –
  BROKERI I DILERI

354.  Berzanski posrednici-dileri i brokeri

355.  Berzansko i bankarsko poslovanje

356.  BERZANSKO POSLOVANJE

357.  Berzansko poslovanje

358. Berza-pojam,vrste,karakteristike i berzanski poslovi Berza-
  pojam,vste,karakteristike,berzanski poslovi Berze

359.  BERZE

360.  Berze (pojam i vrste berzi)

361.  BERZE 2
362.  Berze i berzansko poslovanje

363.  BESKONACNI REGRES U DEDUKTIVNIM TEORIJAMA

364. Beskonacni regres u deduktivnim teorijama Binomni obrazac i primena Blez
  Paskal

365.  BESPOSLICENJE, PROSJACENJE I SKITNJA U CRNOJ GORI

366.  Besvjesna stanja-medicina

367.  BETA RAVAN

368.  Bezbednost e-poste i web-a

369.  Bezbednost i kvalitet usluga u saobracaju

370.  Bezbednost i regulisanje saobracaja

371.  Bezbednost robe pri transportu kontejnerima

372.  Bezbijednost BiH na putu ka evropskim integracijama

373. BEZBIJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU KA EVROPSKIM
  INTEGRACIJAMA

374.  Bezgotovinsko i elektronsko placanje

375.  Bezgotovinsko i elektronsko placanje

376.  BEZICNA TEHNOLOGIJA (STANDARDI)

377.  BEZICNE I MOBILNE MREZE

378.  Bezicne komunikacije

379.  Bezicne lokalne mreze zasnovane na CDMA tehnologiji

380.  Bezicne mreze

381.  BEZICNE TEHNOLOGIJE

382.  BEZICNI INTERNET PRISTUP

383.  BEZZICNI MREZI- MAKEDONSKI
384.  BiH - proces stabilizacije i pridruzivanja EU

385. BiH pod Austro-Ugarskom vlascu Bitka kod Kurska Boj na Kosovu Boj na
  Kosovu

386.  Bilan stanja i bilans uspjeha kao osnov za poslovne odluke

387.  Bilans stanja Doo'D&L TRADE'

388.  BILANS STANJA I BILANS USPEHA

389.  Bilans stanja i bilans uspleha

390. BILANS USPEHA KAO OSNOVNI FINANSIJSKI IZVESTAJ RACUN
  DOBITKA I GUBITKA + ANEKS

391.  Bilans uspeha preduzeca

392.  BIODIZEL

393.  BIOETANOL

394.  BIOFEEDBACK

395.  BIOGAS

396.  BIOGENI (HEMIJSKI ELEMENTI)

397. Bioloska aktivnost karboksilnih kiselina Biosinteza proteina
  Demineralizacija vode Derivati karboksilnih kiselina Elementi II - A - grupe
  Gvozdje

398.  BIOLOSKA EVOLUCIJA

399.  Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju

400.  Biomehanicke zakonitosti plivanja tehnikom prsno

401.  BIOMETRIJA

402.  BIOMETRIJSKI IDENTIFIKACIONI SISTEMI

403.  BIOMOLEKULI

404.  BIOS
405.  BIOS - napredno podesavanje BitTorrent

406.  Birokratija

407.  BIROKRATSKA ORGANIZACIJA

408.  Biti prvi ali istovremeno i najbolji

409.  BITTORENT

410.  BIZMUT

411.  Biznis i preduzetnistvo

412.  Biznis plan - "Zdrava hrana" - Valjevo

413.  Biznis plan - „Mosfet"

414.  Biznis plan - Bambi

415.  Biznis plan - Drvno-industrijsko preduzece

416.  Biznis plan - Fotokopirnica "Creative"

417.  Biznis plan - Preduzetnistvo

418. Biznis plan - Proizvodnja tople vode i elektricne energije iz jednog suncevog
  kolektora

419.  Biznis plan - SaroS Comp

420.  Biznis plan (preko 10 seminarskih radova)

421.  BIZNIS PLAN (PROJEKAT) IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA

422.  BIZNIS PLAN 1

423.  BIZNIS PLAN 2

424. BIZNIS PLAN ORGANIZOVANJA I VODJENJA PROIZVODNJE
  NAMESTAJA

425.  BIZNIS PLAN OSNIVANJA FARME ZA TOV JUNADI

426.  Biznis plan osnivanja farme za tov junadi Mirkovic - Prokuplje
427.  Biznis plan proizvodnja ogrevnih drvenih briketa - ELLE

428.  Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa -diplomski-

429. Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa na primeru etno
  restorana

430. Biznis plan za otvaranje Turisticke agencije u Sutomoru Biznis plan za
  proizvodnju konzumnih jaja Biznis plan'Inter Gym'

431.  Biznis plan-koncept proizvodnje soka u preduzecu 'Fruit4all'

432.  Biznis vs globalizacija

433.  BLEZ PASKAL

434.  Blog

435.  Blogovi Bluetooth Bluetooth mreze

436.  BLUETOOTH

437.  BLU-RAY

438. BMP MARKER PROGRAM ZA OZNACAVANJE BMP SLIKA
  DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

439.  BMW (Bawariche Motor Werke)

440.  BMW Serija 5 Boje

441.  BODY AREA NETWORK

442.  BOGUMILI I CRVKA BOSANSKA

443.  BOHRIJUM

444.  Boja i ornament kao elementi date komponente'Keramika Plus'Kanjiza

445.  Bojni stres

446.  BOLESTI CRNOG LUKA I SUZBIJANJE

447.  BOLESTI OVARIJUMA

448.  BOOT-LOADER
449.  Bora Stankovic - Necista krv

450.  BORBA ZA BESKONACNOST (MATEMATIKA)

451.  Borbe za prevlast na Sredozemlju u XVI veku Bosanske velikaske obitelji

452.  Bosna i Hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba

453.  Bosna i Hercegovina u tokovima priprema za Europsku uniju

454.  Bosna u doba Tvrtka I Kotromanica

455. BOSNA U OCIMA STRANACA U ROMANIMA NEVAKAT, POBUNE I
  UHODE DERVISA SUSICA

456.  Bosna u Prvom svijetskom ratu

457.  Bosna u vrijeme Tvrtka I Kotromanica(1353-1351)

458.  Boyle-Mariotteov zakon izoterma

459.  Boyle-Mariotte-ov zakon,izoterm-a

460.  BPR

461.  BPR

462.  Brak

463.  Brak i porodica

464.  BRAK I PORODICA 1

465.  BRAK I PORODICA 2

466.  BRAK I PORODICA KROZ ISTORIJU

467.  Brak i porodicni odnosi

468. Brak, srodnicke veze i porodicni odnosi kao cinioci drustvenog polozaja
  Roma

469.  Brand

470.  BREND (BRAND)
471.  BRETONVUDSKI MONETARNI SISTEM

472.  Briga o kupcima

473.  Britansko-nemacki odnosi 1933-1939 g.

474.  BROADBAND OVER POWERLINES

475.  BROJ

476.  Broj

477.  BROJ E

478.  Broj e

479.  Broj F i Fibonacijev niz

480.  BROJ FI I FIBONACIJEV NIZ

481.  Broj Pi

482.  BROJ PI 2

483.  BROJ PI verzija 1

484.  BROJANJE I MERENJE

485.  Brojanje i merenje Brojevi

486.  BROJEVI 1

487.  BROJEVI 2

488.  BROJEVI 3

489.  BROJEVI I MATEMATIKA U EGIPTU I MESOPOTAMIJI

490.  Brojevi i matematika u Egiptu i Mesopotamiji Bulova logika

491.  BROKERSKO DILERSKO DRUSTVO

492.  Brokersko poslovanje

493.  BROM
494.  BRONZA

495.  Bruto domaci proizvod austrije

496.  BRUTO DOMACI PROIZVOF

497.  Bruto i neto premija u osiguranju zivota - diplomski

498.  Bruto premija

499.  Brzina opticaja novca

500.  BSD OPERATIVNI SISTEMI

501.  BSD SISTEMI I PROJEKTI

502.  BUDIZAM

503.  Budizam

504.  Budizam-izmedju filozofija i religije

505.  Buducnost mikroprocesora i racunara - Copy

506.  Buducnost prodaje na malo

507.  Budzet

508.  BUDZET EVROPSKE UNIJE

509.  BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA

510.  Budzet i budzetska politika

511.  BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA 2

512.  Budzet SAD-a

513.  Budzet u finansijskoj teoriji i politici Budzetska nacela

514.  Budzetska politika opstine Prijedor Budzetske procedure

515. Budzetski suficit u Rrepublici Srbiji 2006 godine Business intelligence -
  poslovna inteligencija Carine

516.  Buka
517.  Buka

518.  BUL – NEOPEVANI HEROJ INFORMATICKE REVOLUCIJE

519.  Bunjevci

520.  BURGER KING

521.  BUSINESS INTELLIGENCE U NAUTICKOM TURIZMU

522.  BUSSINES INTELLIGENCE AND DATA MINING

523.  C JEZIK

524.  C++

525.  C++ programiranje

526.  CABLE MODEM

527.  CAJEVI

528.  CARINA

529.  CARINE

530.  CARINE 2

531.  CARINE 3

532.  Carine i carinski sistem BiH

533.  Carine kao izvori javnih prihoda

534.  Carine, devizni kurs i kurs dinara - diplomski

535. Carinjene uvozne robe (organizacija i tehnologija rada) i isprave u
  carinskom postupku

536.  Carinjenje robe1

537.  CARINSKA ROBA

538.  CARINSKI DELIKTI

539.  CARINSKI POSTUPCI S ROBOM
540.  Carinski prekrsaji

541.  CARINSKI SISTEMI BOSNE I HERCEGOVINE

542.  Carinski sistemi Bosne i Hercegovine

543.  CARINSKO UPRAVLJANJE

544.  Cascading Style Sheets CSS CASE alati

545.  CASE ALATI

546.  Case Study (Poslovni slucaj - Kompanija Swisslion)

547.  CD I DVD MEDIJI

548.  CD i DVD mediji CD klub

549.  CDMA 2000

550.  CEFTA

551.  CEFTA

552.  CEK

553.  Cekovi

554.  CELIK (ZELEZO) I LEGURE

555.  Celuloza u grafickoj industriji

556.  CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

557.  Cena kao instrument marketing miksa

558.  CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 2

559.  CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 3

560.  Cena kao instrument usluznog marketing miksa

561.  Cena kapitala

562.  Cene - elemenat marketing mixa Centralna banka
563.  Centar za zdravlje i lepotu 'Derma elite'Apatin

564.  CENTRALNA BANKA

565.  CENTRALNA BANKA – NEZAVISNOST I SAMOSTALNOST

566. Centralna banka Bosne i Hercegovine Centralna banka Crne Gore
  Centralna banka i njene funkcije Centralna banka i njene funkcije Centralna
  banka i vodjenje monetarne politike Centralna banka Italija

567.  CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE

568.  CENTRALNA EMISIONA BANKA

569.  Centralna pisarnica

570.  Centralna pisarnica

571. Centralna procesorska jedinica Centralna procesorska jedinica Ciscenje
  hardvera Cisco

572.  Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti

573.  CENTRALNO BANKARSTVO I MONETARNA POLITIKA

574. Centralno bankarstvo i monetarna politika s akcentom na finansiranje
  Centralne banke Bosne i Hercegovine

575.  Centralno-evropska zona slobodne trgovine - CEFTA

576.  CERIJUM

577.  CERTIFIKATI X-509

578.  CETVORODIMENZIONALNA KOCKA

579.  Cetvorodimenzionalna kocka

580.  CEZIJUM

581. Characteristics of acquisitions in the Central and Eastern European
  economies in transition

582.  Cijanske boje

583.  Cijene i dugorocno upravljanje vodom
584.  Ciljanje deviznog kursa kao stategija makroekonomske stabilizacije

585.  Ciljevi Bolonjske deklaracije i Bolonjskog procesa

586. CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA SEE –
  KOMPARATINA ANALIZA

587.  CILJEVI I INSTRUMENTI MONETARNO-KREDITNE POLITIKE

588.  Ciljevi i zadaci nastave matematike u mladjim razredima osnovne skole

589. Ciljevi makroekonomske politike sa osvrtom na makroekonomsku politiku
  BiH

590.  Ciljevi prava konkurencije

591.  Ciljevi, postulati, koncepti i standardi revizije

592.  Ciljevi,elementi i nacela oporezivanja

593.  CIMBENICI SIGURNOSTI U CESTOVNOM PROMETU

594.  CINK

595.  CIP SETOVI

596.  CIRKONIJUM

597.  CIRKULARNI DIHROIZAM

598.  Cisco catalyst Series 2950

599. Cisticerkoza goveda i svinja i znacaj njenog otkrivanja u zastiti ljudi Crni
  luk Culo vida

600.  CITALISTA U SRBIJI

601.  CITANJE TRAKASTOG KODA POMOCU LASERA

602. CITANKA ZA TRECI RAZRED OSNOVNE SKOLE KAO IZVOR
  DRUSTVENO-MORALNOG VASPITANJA UCENIKA – TEORIJA
  VASPITANJA

603. Cjelobrojno programiranje i optimizacija proizvodnog procesa primenom
  CP modela
604.  CMS – ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM

605.  CNC GLODALICA

606.  Coca - Cola

607. Coca-Cola svetska firma i marka sa dugom tradicijom Comesa-zajednicko
  trziste Istocne i Juzne Afrike Cyber marketing i Studija slucaja „Yoyodyne
  Entertainment" D.O.O.Kabel TV

608.  COCCOBALL

609.  COM Komponente

610.  Corel Draw

611.  CORELDRAW - TOOLBOX

612.  CORINAR baze podata o okolisu

613.  CRKVA I VREME

614. Crkveni Raskol (1054. god) Delo Cara Dusana Demokratsko uredjenje u
  Atini Despot Stefan Lazarevic Dinastija Karadjordjevic Dinastija Nemanjic
  Dinastija Obrenovic

615.  Crnofiguralni stil u slikanju vaza Crtanje

616.  Crnogorska brda i povrsi Crnogorsko primorje

617.  Crtanje u Wordu

618.  CRVENI GRAVITACIONI POMAK (ASTROFIZIKA I GRAVITACIJA)

619.  CSS

620.  CUDESNI SVET MATEMATIKE

621.  CULA, OPAZANJE, PERCEPCIJA

622.  CULO VIDA

623.  Cuprija

624.  Cvijetnjak kao estetski detalj vrta danas
625. CYBER KRIMINAL - KRADJA IDENTITETA (IDENTIFIKACIONI
  SISTEMI)

626.  CYFER BIBLIOTEKA KRIPTOGRAFSKIH FUNKCIJA

627.  D.o.o"Simex"

628.  D.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge'Marko Polo'

629.  Da li se osamostaliti?

630.  DALJINSKI UPRAVLJIVI AUTOMOBILI

631.  DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKO IP PROTOKOLA

632.  Danijel Goleman - Emocionalna inteligencija

633.  DARMSTAJNIJUM

634.  Darovita djeca

635.  Datoteke

636.  Deca kao zrtve porodicnog nasilja

637.  Decentralizacija i specijalizacija rada

638.  Decje misljenje Depresija

639.  DEDUKTIVNA METODA

640. Definicija menadzmenta, sustina, tipovi i faze procesa menadzmenta
  Definicija racunovodstva i njeni elementi Definisajne menadzmenta i
  marketinga usluga

641.  DEFINISANJE MODELA – PARALELNO INZENJERSTVO

642. Definisanje osnovnih pojmova u medjunarodnom poslovanju - odnos
  nacionalnog,

643.  Deflacija i deflaciona politika

644.  Dejtonski sporazum i reforma odbrane Bosne i Hercegovine

645.  Dekart
646.  DEKARTOV UTICAJ NA RAZVOJ MATEMATIKE

647.  DEKARTOVE KOORDINATE I ANALITICKA GEOMETRIJA

648.  Dekartove koordinate i analiticka geometrija

649.  Deliblatska pescara

650.  DELOVANJE HORMONA

651.  Delta Generali Reosiguranje A.D.Beograd

652.  Demingov koncept sistema kvaliteta

653.  Demingov koncept sistema kvaliteta

654.  Demografske determinante Bijeljinske regije

655.  DEMOKRATIJA

656.  DEMOKRITOVA FILOZOFIJA

657. Demokritova filozofija Drustveno-politicki pogledi Dzona Loka Drzava
  (Platon) Epikur

658.  DEONICKO (DIONICKO) DRUSTVO

659.  Depozitni novac-diplomski rad

660.  DERIVATI KARBOKSLINIH KISELINA

661.  Desezoniranje vremenskih serija

662.  Deskriptivna satisticka analiza

663.  DETEKCIJA PLAGIJATA

664.  DETEKCIJA PRISUTNOSTI OSOBA

665.  Detekcija upada

666.  DETEKCIJA VODENOG ZIGA

667.  DETEKTOR DIMA

668.  DETEKTOR NAIZMENICNE STRUJE
669.  Determinante i matrice

670. Determinisanje motiva koji uticu na odlucivanje potrosaca o kupovini
  Devizni kurs

671.  DETERMINISTICKI KAOS I POPULACIJSKOJ EKOLOGIJI

672.  DEVIJANTNOST I ZLOCIN

673. DEVIZNA KONTROLA MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA –
  VALUTNA KLAUZULA

674.  DEVIZNI KURS

675.  DEVIZNI KURS, VRSTE I KARAKTERISTIKE

676.  Devizni kurs-diplomski rad

677.  Devizni racun

678.  DEVIZNI SISTEM I DEVIZNA POLITIKA

679. DEVIZNI SISTEM I PLATNI PROMET, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI
  KURS MEDJUNARODNOG POSLOVNOG FINANSIRANJA

680. DEVIZNI SISTEM, PLATNI BILANS, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI
  KURS

681.  Devizno poslovanje

682.  Devizno trziste

683.  Devizno trziste i devizni kurs

684.  Devizno trziste i devizni kurs

685.  DEZARGOV STAV

686.  DEZARGOVA TEOREMA

687.  Dezorganizacija porodnicnih funkcija

688.  DHL

689.  DIENI
690.  DIFFERENTIAL GPS

691.  DIFRAKCIJA I POLARIZACIJA

692.  DIFRAKCIJA NA PUKOTINI

693.  Difuzija inovacija

694.  DIGITAL MEDIA LIBRARY

695.  DIGITAL SIGNAL PROCESSING

696.  Digitalana slika-bit, bajt, boja

697.  DIGITALIZACIJA – IZAZOV DANASNJICE, POTREBA BUDUCNOSTI

698.  DIGITALIZACIJA POSLOVNIH DOKUMENATA – SKENIRANJE

699.  DIGITALNA ARHEOLOGIJA

700.  DIGITALNA EKONOMIJA I PROMENE U MENADZMENTU

701.  Digitalna obrada fotografije

702.  Digitalna obrada govora

703.  DIGITALNA PRETPLATNICKA LINIJA VELIKE BRZINE - VDSL

704.  DIGITALNA STAMPA

705.  Digitalna televizija

706.  DIGITALNA VIZIT KARTICA

707.  DIGITALNE PANORAME

708.  Digitalni fotoaparati

709. Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320LF2407 signalnom
  procesoru Digitalni potpis

710.  DIGITALNI POTPIS

711.  DIGITALNI URED-STANDARDI ILI NORME ZA DIGITALNI URED

712.  DIGITALNI VODENI ZIG
713.  DIGITALNI VODENI ZIG 2

714.  DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ

715.  Digitalno bankarstvo u Poljskoj

716.  DIGITALNO KASNJENJE ZVUKA

717.  DIGITALNO POLUTONIRANJE

718.  DIGITALNO UPRAVLJANJE STATORSKOM STRUJOM

719.  DIJAGRAM STANJA – STATECHART DIAGRAM

720.  Dijaliza - umjetni bubreg Ekologija i savremenost Ekologija vinove loze

721.  DIJAMANT

722.  DIKTIRNI UREDJAJI U UREDSKOM POSLOVANJU

723.  DILEMA GRCKIH MATEMATICARA

724.  DIMENZIJE ORGANIZACIONE STRUKTURE

725.  Dimenzije organizacione strukture

726.  Dinamicka analiza preduzeca 'X'

727.  Dinamicke karakteristike jedinica regulacijskog kruga

728.  Dinamicke strukture: liste, stek Dinamicko programiranje

729.  DINAMICKO HTML PROGRAMIRANJE

730.  DINAMIKA

731.  DINAMIKA I ROKOVI U PROJEKTU

732. Dinamika licnosti u Jungovoj analitickoj teoriji, Marijevoj personologiji i
  Frojdovoj psihoanalizi.

733.  DINASTIJA NEMANJICA

734.  DIOFANT

735.  Diofant
736.  Dionice

737.  Dionicko drustvo

738.  Diplomatija

739. Diplomatija nevladinih organizacija Direktne strane investicije
  Diskriminacije na trzistu rada Dokazni testovi iz revizije

740.  Diplomatska borba u Prvom svetskom ratu

741.  Diplomatski zastupnici

742.  diplomski

743.  Dirkemov koncept vaspitanja

744. Diskretne matematicke strukture Diskretne matematicke strukture
  Eksponencijalna funkcija, jednacine i nejednacine Eksponencijalne jednacine

745.  DISLEKSIJA

746.  DISNI I ODBRAMBENI SUSTAV

747.  DISNI SUSTAV

748.  DISPOZIJUM

749.  DISTRIBUCIJA – MARKETING KANALI - MAKEDONSKI

750.  DISTRIBUCIJA I NACINI SPRECAVANJA E-MAIL SPAMA

751. DISTRIBUIRANA (DECENTRALIZIRTANA) PROIZVODNJA
  ELEKTRICNE ENERGIJE

752.  DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA

753.  DISTRIBUTER

754.  Distributivni tv pojacavac - diplomski

755.  Distributivni TV pojacavaci -diplomski-

756.  Distributivni TV pojazavazi -diplomski-

757.  DIZAJN SIGURNIH RACUNALNIH MREZA
758.  DJANI VERSACE

759.  DJAVOLJA VAROS (GEOGRAFIJA)

760.  DJECA IZVAN ZAKONA

761.  Djeca izvan zakona

762.  Djerdap

763.  Djuzepe Verdi

764.  DMA – DIREKTAN PRISTUP MEMORIJI (DIRECT MEMORY ACCES)

765.  DNS Domain name server

766.  DOBERMAN

767.  Dobrica Cosic; Koreni

768. Dogadjaji iz kulture i umetnosti na Petrovaradinskoj tvrdjavi Dokaz
  jednakosti koeficijenata medusobne indukcije

769.  Dokumenti Evropske Unije u periodu od 1965 do 1967 god.

770. DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE U PERIODU OD 1965 DO 1967
  GODINE

771.  DOMACI SEARCH ENGINE

772.  DOMOVINSKI RAT

773.  DONOSENJE JEDNOSTAVNIH I KOMPLEKSNIH ODLUKA

774. Donosenje kvalitetnih i kreativnih odluka - pomoc menadzerima Donosenje
  odluka - Operativni i strategisjki menadzment Dostava robe

775.  Doping u sportu Doping u sportu

776.  Doplerov efekat u akustici i probijanje zvucnog zida

777.  Doprinos istrazivanju pojavnosti nasilja medju djecom u skoli Emocije

778.  DOPRINOSI

779.  DOPRINOSI I UTICAJ ORIJENTA U MATEMATICI
780.  DORUCAK - KUVARSTVO

781.  DOS i Windows DVD Rom

782.  DOS NAPADI

783.  DOSADASNJA I BUDUCA PROSIRENJA EVROPSKE UNIJE

784.  Drevni Egipat

785.  Drevni Egipat,mit i istorija

786.  DROGA U SKOLSKOJ KLUPI

787.  Droga u skolskoj klupi

788.  DRUMSKA VOZILA

789.  DRUMSKA VOZILA 2

790.  Drustva za osiguranje i reosiguranje

791.  Drustvena funkcija magijskih obreda i rituala

792. Drustvena i jezicko-stvaralacka misao Vuka Karadzica u pogledima Petra
  Kocica Egziperijev Mali princ

793.  DRUSTVENA MISAO ANTICKOG PERIODA

794.  DRUSTVENA MOC

795.  Drustvena odgovornost i poslovna etika

796.  Drustvena odgovornost privrednih subjekata

797.  Drustvena pokretljivost

798.  DRUSTVENA STRUKTURA

799.  Drustvene djelatnosti kao organizacioni system
BESPLATNI RADOVI NA SAJTU:
   www.maturskiradovi.net

    www.maturski.net

   www.seminarskirad.info

   www.seminarskirad.org

    www.maturski.org

    www.essaysx.com


     POSETITE NAS.

								
To top