; CONTOH PIDATO PERPISAHAN JAWA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CONTOH PIDATO PERPISAHAN JAWA

VIEWS: 87,493 PAGES: 1

 • pg 1
									              TANGGAP WACANA MEMPENI PEPISAHAN

            MURID SAKING WAKIL KELAS SETUNGGAL KALIH

     Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kulo bekteni.

Raka kelas tiga ingkang kulo tresnani

     Pudya puji pudyastuti katur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun

angkluberaken rahmat sarta hidayah dhumateng kula panjenengan sami.

Raka kelas tiga ingkang satuhu kulo bakteni.

     Kulo minongko wakli keals kalih saha kelas setunggal, ngaturaken sagunging panguwun.

Dene raka kelas tiga sampun ikhlas maringi pitedah-pitedah saka bimbingan ingkang boten

naming sekedik paedahipun.

     Raka kelas tiga ingkang kulo tersnani, kulo tansah ngaturaken sewu maturnuwun kalih

panjenengan sami ingkang sekedap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan nami sekolah

puniki.

     Raka kelas tiga, mugi-mugi ingkang gadah angkah badhe nglajengaken wonten ing

pawiyatan sageda katampi lan ingkang badhe langsung nyambut damel sagedo enggal angsal

pendamelan ingkang trep kaliyan pangertosan ingkang sampun dipunangsu wonten ing

pawiyatan punika

     Kulo cekapi atur panampi pamitan punika menawi wonten kiranging atur, kulo tansah

nyuwun agunging pengaksama     Waalaikumsalam Wr. Wb.

     Nuwun

								
To top
;