Docstoc

Takwim Sekolah

Document Sample
Takwim Sekolah Powered By Docstoc
					                                                                                                  SK. BANGKAU BANGKAU

                             TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                                     PETI SURAT 130,
                                                                                                     89108 PITAS,
                                                                                                  KOTA MARUDU, SABAH.

                             Januari 2010                                                                    Email :
                                                                                                 skbangkaubangkau@gmail.com
 SK. BANGKAU BANGKAU          Mon              Tue             Wed              Thu             Fri             Sat            Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                                                                 1              2              3
                                                                          Cuti Awal Tahun       Mesyuarat persediaan awal  1.Taklimat pengurusan SPBT
 KOTA MARUDU, SABAH.                                                                               tahun 2010           kpd semua guru (Mardiah)
                                                                                                       2.Pembahagian Buku Teks dan
     Email :                                                                                                Pakaian sekolah.(Mardiah)
skbangkaubangkau@gmail.com                                                                                          3. Mesyuarat Kokum (Justin)

               4               5               6               7              8              9              10
               1.Hari pertama persekolahan. 1.Mesyuarat Staff/ Pentadbiran Perjumpaan BSMM (Justin)   Mesyuarat Agong PIBG     Mengumpul dan Menganalisis
               2.Pendaftaran Masuk Kelas   2.Teransisi Tahun 1      2.Perbincangan Bersama guru SK.Bangkau Bangkau      Maklumat (Jedin)
               (Fadjilie)           Bermula(1bulan)        kelas (Jedin)        2.Mesyuarat Panitia
               3.Perancangan dan Penyediaan  3.Pembentukan AJK Pusat                  Pendidikan Agama Islam
               aktiviti & bahan Pemulihan   Sumber Sekolah.
               (Jedin)               11               12              13              14             15              16             17
               Pertandingan murid bersih   Membina Sign Board Sekolah  Perjumpaan Persatuan     Sukan Sekolah        Sukan Sekolah (Olahraga)
               (PJK) (Justin)         (Nuarji)           Matematik dan Sains      (Olahraga)         (Justin/SK.Bangkau Bangkau
               2.Mesyuarat Panatia Sains.   2.Ujian Saringan BM (Jedin)  (Justin)           Justin/SK.Bangkau Bangkau  2.Sambutan Maal Hijrah
               (Post-Mortem UPSR 09)     3.English Committee Meeting  2.Ujian Saringan MT (Jedin)  2.Mesyuarat Panatia MT   (U.Rohani)
                              (Naomi)                           (postmortem UPSR 2009)
                                                            (Mardiah)

               18               19              20              21             22              23             24
               Mesyuarat Sukan.        Perbincangan dengan      Perjumpaan Kelab Hoki     Mempamerkan Visi dan                   Mengganti 18/02/10
               Persediaan MSSM        IbuBapa Pelajar(Jedin)    (Justin)           Misi Sekolah (Nuarji)                  (TBC)
               Zon 1(Justin/SKBB)       2.Regenerate the English
               2.Mesyuarat Pelaksnaan     corner (Naomi)
               Program NILAM(Fadjilie)


               25               26              27              28             29              30             31
               Menghantar laporan ke     Ujian Bulanan Mata     Ujian Bulanan Mata       Pemeriksan Gigi murid    Pemeriksaan Gigi murid    Hari Thaipusam
               PPD (Jedin)          Pelajaran Teras (Normalati) Pelajaran Teras         Tahun 1-6          Tahun 1-6
               2.Ujian Bulanan Mata                    (Normalati)           Klinik Kesihatan Pitas   Klinik Kesihatan Pitas
               Pelajaran Teras.                                      (U.Rohani)         (U.Rohani)
               (Normalati)                                                      2.Ujian Celik Al-Quran dan
                                                                          Jawi (U.Rohani)
                                                                                                 SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                                   PETI SURAT 130,
                                 TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                                 89108 PITAS,
                                                                                                 KOTA MARUDU, SABAH.

                              februari 2010                                                                 Email :
                                                                                                skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon                 Tue             Wed               Thu             Fri            Sat           Sun
   PETI SURAT 130,     1                  2              3                4              5             6            7
    89108 PITAS,     1.Ujian Gerak Gempur UPSR      Ujian Gerak Gempur UPSR   Ujian Gerak Gempur UPSR     Mesyuarat Panatia PSV    Mesyuarat Panatia PM    Kelas Tambahan Tahun 6
               2.Ujian Bulanan Mata Pelajaran   2.Ujian Bulanan Mata     2.Mesyuarat Panatia BI      (Justin)          (Naomi)          bermula
 KOTA MARUDU, SABAH.     Teras (Thn 1-5)           Pelajaran Teras (Thn 1-5)  (Naomi)             2.Updating English Corner               Mengganti 19/02/10
     Email :      3.Mesyuarat Panitia PAI       3.Mesyuarat Post-Mortem   3.Perjumpaan BSMM        (Naomi)                        (TBC)
               (U.Rohani)             Ujian Gerak Gempur      (Justn)
skbangkaubangkau@gmail.com
               8                  9              10                11             12             13            14
               Minggu Melabel tempat-       Mesyuarat Staff/       Perjumpaan Persatuan math    Kursus dalaman (Jika ada)  Penayangan Video Edu
               tempat Bangunan Sekolah (BI)    Kurikulum/HEM /Kokum     & Sains (Justin)         (Minor)           WebTV.Com.(Fadjilie)
               (Naomi)               (SKBB)            2.English Training for English  2.Minggu Membaca Buku    2.Menyediakan Senarai
               2.Minggu membaca Buku        2Minggu membaca Buku     Marking Schame (Naomi)      cerita Bahasa Inggeris   Teks terkini murid layak
               Cerita Bahasa Inggeris (Fadjilie)  Cerita Bahasa Inggeris    3.Minggu Membaca Buku      (Fadjilie)         SPBT.2010 dan mengemas
                                 (Fadjilie)          Cerita Bahasa Inggeris      3.Penyediaan Sudut Agama  kini Stok SPBT.(Mardiah)
                                 3.Kem Bestari Solat 1    (Fadjilie)            Islam(U.Rohani)
                                 (U.Rohani)


               15                 16              17                18             19             20            21
               Cuti Tahun Baru Cina        Cuti Tahun Baru Cina     Cuti Peristiwa          Cuti berganti (sempena  Cuti berganti (sempena
                                                                sambutan tahun baru Cina) sambutan tahun baru
                                                                Diganti pada 23/01/2010  Cina)
                                                                             Diganti pada 06/02/2010

               22                 23              24                25             26             27            28
               Taklimat Pengawal          Minggu Sains (Fadjilie)   Minggu Sains (Fadjilie)     Minggu Sains (Fadjilie)   .Cuti Maulidur Rasul
               Keselamatan             2.Bengkel Pengisian BTBT   2.Perjumpaan Kelab Hoki     2.Menyediakan Carta
               2.Anugerah 3B (Bersih,       190/BTBT170 bagi permo-   (Justin)             Organisasi Panitia PAI
               Berketrampilan ,dan Beretika)    honan buku teks(SPBT) 2011  Melukis dan mewarnah       (U.Rohani)
               (Nuarji)              (Mardiah)          bendera di dinding sekolah    .
               3.Minggu Sains (Fadjilie)                    (Nuarji)
                                                                                         SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                           PETI SURAT 130,

                                TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                          89108 PITAS,
                                                                                         KOTA MARUDU, SABAH.
                                                                                              Email :
                              mac 2010                                                       skbangkaubangkau@gmail.com               Mon              Tue               Wed           Thu             Fri           Sat         Sun
 SK. BANGKAU BANGKAU
   PETI SURAT 130,
               1               2                3            4              5            6           7
               Ujian Bulanan Mata Pelajaran  1.Ujian Bulanan Mata     Perjumpaan BSMM
    89108 PITAS,     Teras(1-6)           Pelajaran Teras        (Justin)
               2.Mesyuarat Panitia      2.Mesyuarat Staff/ Kurikulum/
 KOTA MARUDU, SABAH.     PAI.(U.Rohani)         HEM/ Kokum
     Email :      3.Protim Pasca UPSR      (SK.BB)
               (SK.Bangkau Bangkau)
skbangkaubangkau@gmail.com
               8               9                10           11             12           13          14
               Mesyuarat PostpMortem Ujian English Committee meeting     Perjumpaan Persatuan  Kursus Dalaman (Jika ada)              Cuti Sekolah     Cuti Sekolah
               Bulanan (Normalati )    (Naomi)              Matematik dan Sains
               2.Mesyuarat PostMortem MT                   (Justin)
               (Mardiah)
               3.Senam robek murid-murid
               thp2 (Justin)

               15               16               17           18             19           20          21
               Cuti Sekolah          Cuti Sekolah          Cuti Sekolah      Cuti Sekolah        Cuti Sekolah      Cuti Sekolah     Cuti Sekolah
               22               23               24           25             26           27          28
               Minggu Keceriaan Sekolah    Ujian Celik Al-Quran dan Jawi  Perjumpaan Kelab Hoki  MSSMD Pitas         MSSMD Pitas       Mengganti 03/06/10
               2.Mesyuarat Panitia Sains   (U.Rohani)           (Justin)        (SK.Bangkau Bangkau)    (SK.Bangkau Bangkau)   (Pesta Kaamatan)
               (Fadjilie)                                                     2.Gotong Royong (Nuarji)
                                                                        3.Pemulihan Al-Quran dan
                                                                        Jawi

               29               30               31
               Ujian Bulanan Mata Pelajaran  Ujian Bulanan Mata Pelajaran Ujian Bulanan Mata
               Teras (Normalati/SKBB)     Teras (Normalati/SKBB)    Pelajaran Teras
                                             (Normalati/SKBB)
                                                                                          SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                            PETI SURAT 130,
                               TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                            89108 PITAS,
                                                                                          KOTA MARUDU, SABAH.
                                                                                               Email :
                             april 2010                                                        skbangkaubangkau@gmail.com
 SK. BANGKAU BANGKAU
               Mon               Tue             Wed             Thu            Fri            Sat         Sun
   PETI SURAT 130,                                                 1             2             3          4
    89108 PITAS,                                                 Mesyuarat Panitia     Good Friday
                                                           PAI(U.Rohani)
 KOTA MARUDU, SABAH.
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com
               5                6              7             8             9             10          11
               Ujian Gerak Gempur II Thn 6 &  1Ujian Gerak Gempur II Thn  Ujian Gerak Gempur II Thn 6 Kemas kini sudut Agama  English Camp       English Camp
               Ujian Bulanan Mata Pelajaran  6& Ujian Bulanan Mata    & ujian bulanan MP teras thn Islam(U.Rohani)     (Naomi/SKBB)       (Naomi/SKBB)
               Teras Thn1-5. dan PAI      Pelajaran Teras Thn1-5    1-5 dan PAI (Normalati)                             Mengganti 04/06/10
               (Normalati/)          (Normalati)         2.Perjumpaan BSMM.                               (Pesta Kaamatan)
               2.Mencetak Borang SPBT1 utk   2.Mesyuarat Staff/      (Justin)
               Kelayakan 2011. (Mardiah)    Kurikulum/HEM/ Kokum
                               (SK.BB)

               12               13              14             15             16            17          18
               Pelancaran Minggu membaca   Minggu membaca        Minggu membaca        1.Minggu membaca     1.Minggu membaca     LDP ICT dalam P&P
               (Fadjilie)           2.English Campaign      2.Perjumpaan Persatuan    2.MSMM B.Utara      2.MSMM B.Utara      (Fadjilie)
               2.Mesyuarat Panitia Sains    3.Mesyuarat Panatia MT    Matematik dan Sains (Justin)
               (membuat JPU Sains)(Fadjilie)  membuat JPU MT (Mardiah)


               19               20              21             22             23            24          25
               Bumi Hijau (Nuarji)       Preparation for 1 Semester  Perjumpaan Kelab Hoki   Kursus dalaman(jika ada)               Mengganti 13/09/10
               2.Minggu Panitia Agama Islam  Examination-Setting question (Justin)          (Minor)                       (Aidil Fitri)
               (Rohani)            paper.(Naomi)               26               27              28             29             30
               Anugerah 3B (Bersih,    Mesyuarat Postmortem Gerak                 Mesyuarat Kurikulum    Gotong- Royong (Nuarji)
               Berketrampilan,Beretika)  Gempur MT (Mardiah)                     (persediaan Peperiksaan
               (Nuarji)                                        semester 1)
               2.Mengedar Borang SPBT1 kpd                               2.Penayangan Video
               Pelajar (Mardiah)                                    EduWebTV.COM (Fadjilie)
                                                                                        SK. BANGKAU BANGKAU
                              TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                         PETI SURAT 130,
                                                                                           89108 PITAS,
                                                                                        KOTA MARUDU, SABAH.

                              mei 2010                                                          Email :
                                                                                       skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon              Tue           Wed            Thu            Fri            Sat           Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                                                                         1            2
 KOTA MARUDU, SABAH.
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com  3               4            5             6             7             3            9
               Minggu Membaca Buku      Mesyuarat staff     Perjumpaan BSMM (Justin)  Minggu Membaca Buku    Minggu Membaca Buku    Minggu Membaca Buku
               Cerita Bahasa Inggeris     /Kurikulum/HEM/ Kokum  2.Minggu Membaca Buku   Cerita Bahasa Inggeris  Cerita Bahasa Inggeris  Cerita Bahasa Inggeris
               (Fadjilie)           2.Minggu Membaca Buku  Cerita Bahasa Inggeris   (Fadjilie)        (Fadjilie)        (Fadjilie)
               2.Mengumpul semula dan     Cerita Bahasa Inggeris  (FAdjilie)                                   2.Mengumpul semula
               menyemak borang SPBT1 dpd   (Fadjilie)                                               dan menyemak borang
               Pelajar.(Mardiah)                                                           SPBT1 dpd
                                                                                  Pelajar.(Mardiah)


               10               11            12             13            14            10            16
               Penyerahan Soalan       Penyerahan Soalan    1.Penyerahan Soalan    1.Penyimakan Soalan    Penyimakan Soalan     Penyerahan Soalan
               Peperiksaan Kepada SUP     Peperiksaan Kepada SUP  Peperiksaan Kepada SUP   Peperiksaan (Normalati)  Peperiksaan (Normalati)  Peperiksaan Kepada SUP
               (Normalati)          (Normalati)       (Normalati)                                  (Normalati)
                                           2.Perjumpaan Matematik
                                           dan sains (Justin)

               17               18            19             20            21            17            23
               Peperiksaan Semester      Peperiksaan Semester   1.Peperiksaan Semester   Peperiksaan Semester   Peperiksaan Semester   Peperiksaan Semester
               Pertama            Pertama         Pertama(SK.BB)       Pertama          Pertama          Pertama
               (SK.BB)            (SK.BB)         2.Perjumpaan Kelab Hoki  (SK.BB)          (SK.BB)          (SK.BB)
                                           (Justin)

               24               25            26             27            28            24            30
               Ujian PLBS, PAFA (Normalati)                                         Cuti Hari Wesak      Ujian PLBS, PAFA     Sambutan Pesta
                                                                                  (Normalati)       Kaamatan


               31
               Sambutan Pesta Kaamatan
                                                                                          SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                            PETI SURAT 130,
                           TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                                89108 PITAS,
                                                                                          KOTA MARUDU, SABAH.

                              Jun 2010                                                             Email :
                                                                                         skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon              Tue              Wed             Thu            Fri           Sat           Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                    1              2              3             4             5            6
                              Cuti Pesta Menuai (Kaamatan) Cuti Peritiwa        Cuti Berganti (sempena   Cuti berganti (sempenah  1.Hari Keputeraan Yg
 KOTA MARUDU, SABAH.                                                Pesta Kaamatan) diganti  Pesta Kaamatan) diganti  DiPertuan Agong
     Email :                                                  pada 27/03/2010      pada 10/04/2010      2.Cuti Pertengahan
                                                                                     semester
skbangkaubangkau@gmail.com
               7               8              9              10             11            12           13
               CUTI Sekolah         Cuti Sekolah         Cuti Sekolah        Cuti Sekolah        Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      Cuti Sekolah
               14              15              16             17             18            19           20
               Cuti Sekolah         Cuti Sekolah         Cuti Sekolah        Cuti Sekolah        Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      Cuti Sekolah
               21              22              23             24             25            26           27
               Pertandingan menghafaz sifir Mesyuarat Post-Mortem     Perjumpaan Persatuan     Penayangan Video     Gotong-royong (Nuarji)  Pertandingan mencipta
               thp 1(Mardiah)        Peperiksaan Semester 1    Matematik dan Sains (Justin) EduWebTV.Com (Fadjilie)               tabung
               2.UpdatingEnglish Corner                                2.Mesyuarat AJK kelayakan
               (Naomi)                                         SPBT Pelajar utk
                                                           menentukan kelayakan
                                                           SPBT pelajar pd 2011
                                                           (Mardiah)

               28              29              30
               Anugerah 3B                        Perjumpaan Kelab Hoki
               (Bersih,Berketrampilan, dan                (Justin)
               Beretika)(Nuarji)
                                                                                       SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                         PETI SURAT 130,
                               TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                         89108 PITAS,
                                                                                       KOTA MARUDU, SABAH.

                              Julai 2010                                                         Email :
                                                                                      skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon              Tue              Wed              Thu            Fri       Sat          Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                                                   1             2        3           4
                                                                                  Kem Motivasi UPSR
 KOTA MARUDU, SABAH.                                                                        SK.Bangkau- Bangkau
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com
               5               6               7               8             9        10          11
                              PSKPPS (SM.Kanibongan)    1.PSKPPS (SM. Kanibongan) PSKPPS (SM.Kanibongan)
                              2.Mesyuarat Staff/      2.Perjumpaan BSMM (Justin)
                              Kurikulum/HEM/ Kokum
                              (SK.BB)

               12               13              14               15            16       17          18
               UJian Gerak Gempur III Thn 6  Ujian Gerak Gempur III UPSR  Ujian Gerak Gempur III UPSR  Kursus dalaman jika ada
               2.Ujian Bulanan Mata      & Ujian Bulanan Mata     & Ujian Bulanan Mata      (Minor)
               Pelajaran Teras Thn 1-5    Pelajaran Teras.Thn 1-5    Pelajaran Teras.Thn 1-5    2.A day with English
               (Normalati)          (Normalati)          (Normalati           (Naomi)
                                             2.Perjumpaan Persatuan
                                             Matematik dan Sains (Justin)

               19               20              21               22            23       24          25
               Mesyuarat Post-Mortem     Memaklumkan kpd        Perjumpaan Kelab Hoki
               Ujian Gerak Gempur III &    ibubapa/penjaga status    (Justin)
               Ujian Bulanan Mata Pelajaran  kelayakan SPBT Pelajar 2011
               Teras.             (Mardiah)


               26               27              28               29            30       31….
                                                             Audit/Penyelenggaraan   Gotong-royong  Menerima bekalan dp
                                                             Peralatan Media/ICT            Penerbit/Pengedar
                                                             (Fadjilie)
                                                                                            SK. BANGKAU BANGKAU

                              TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                              PETI SURAT 130,
                                                                                               89108 PITAS,
                                                                                            KOTA MARUDU, SABAH.

                              ogos 2010                                                              Email :
                                                                                           skbangkaubangkau@gmail.com


 SK. BANGKAU BANGKAU
               Mon              Tue              Wed             Thu             Fri            Sat         Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                                                                                        1
 KOTA MARUDU, SABAH.
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com  2               3               4              5               6             7          8
               Ujian PLBS,KAFA(Normalati)  Ujian Gerak Gempur IV thn 6  Ujian Gerak Gempur IV &   UJian Gerak Gempur IV &                 Mengganti 04/11/10
                              & Ujian Mata Pelajaran Teras  Ujian Bulanan Mata     Ujian Bulanan Mata                   (Deepavali)
                              thn 1-5 (Normalati)      Pelajaran Teras (Normalati) Pelajaran Teras.(Normalati)
                              2.Mesyuarat Staff/       2.Perjumpaan BSMM (Justin)
                              Kurikulum/HEM/Kokum
                              (SK.BB)

               9               10               11             12              13            14          15
               Coral Speaking in Conjunction Mesyuara Post-Mortem Ujian Perjumpaan Matematik dan
               with Independence Day     Gerak Gempur & Ujian    Sains (Justin)
               (Naomi)            Bulanan (SK.BB)               16              17               18             19              20            21          22
               Peperiksaan Percubaan UPSR Peperiksaan Percubaan UPSR    Peperiksaan Percubaan    Peperiksaan Percubaan
               dan Ujian Bulanan mata                    UPSR            UPSR
               Pelajaran Teras


               23              24               25             26              27            28          29
               English Paper 1 and 2                    Perjumpaan Kelab Hoki    Kursus dalaman Jika ada    Gotong –royong (Nuarji)
               answering technique (Naomi)                 (Justin)          (Minor)            2.Penyangan Video
                                                                          EduWebTV.Com (Fadjilie)

               30              31
                              Hari Kemerdekaan
                                                                                    SK. BANGKAU BANGKAU

                             TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                       PETI SURAT 130,
                                                                                       89108 PITAS,
                                                                                    KOTA MARUDU, SABAH.
                            september 2010                                                      Email :
                                                                                    skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon             Tue             Wed         Thu           Fri           Sat         Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,                                  1           2            3            4          5
                                                                               Cuti Sekolah    Cuti Sekolah
 KOTA MARUDU, SABAH.
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com
               6              7              8           9            10            11         12
               Cuti Sekolah        Cuti Sekolah         Cuti Sekolah     Cuti Sekolah       1.Cuti Sekolah      1.Cuti Sekolah
                                                                   2.Hari Raya Puasa    2.Hari Raya Puasa
               13             14              15          16            17            18         19
               Cuti berganti (sempenah Hari Sambutan Hari Malaysia              Hari Keputeraan
               raya Aidil Fitri)diganti pada Peringkat Sekolah                YDP.Negeri Sabah.dan
               24/04/2010                                   Sambutan Hari Malaysia               20             21              22          23            24            25         26
                             UPSR             UPSR         UPSR           Gotong Royong (Nuarji)
               27             28              29          30
               Ujian Bulanan Mata Pelajaran Ujian Bulanan Mata Pelajaran Ujian Bulanan Mata
               Teras (Normalati/SKBB)    Teras (Normalati/SKBB)    Pelajaran Teras
                                            (Normalati/SKBB)
                                                                                     SK. BANGKAU BANGKAU

                             TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                        PETI SURAT 130,
                                                                                        89108 PITAS,
                                                                                     KOTA MARUDU, SABAH.
                             oktober 2010                                                       Email :
                                                                                     skbangkaubangkau@gmail.com
 SK. BANGKAU BANGKAU     Mon             Tue            Wed            Thu            Fri            Sat           Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,
                                                                    1             2            3
                                                                                 Pertandingan mencipta
 KOTA MARUDU, SABAH.                                                                       alatan dapur dari
                                                                                 tempurung kelapa KH
     Email :                                                                        (Minor)
skbangkaubangkau@gmail.com
               4              5             6             7             8             9            10
               Kem serumpun PPD      Mesyuarat Staff/                  Mesyuarat
                             Kurikulum/HEM/ Kokum                Kurikulum(persediaan
                             (SKBB)                       Peperiksaan semester II
                                                       (Minor)

               11             12            13            14            15            16           17
               Majlis Anugerah Cemerlang
               PPG Utara
               18             19            20            21            22            23           24
                                                                    Penyerahan Soalan
                                                                    Peperiksaan Kepada SUP
               25             26            27            28            29            30           31
               Peperiksaan Akhir Tahun   Peperiksaan Akhir Tahun  Peperiksaan Akhir Tahun  Peperiksaan Akhir Tahun  Peperiksaan akhir tahun
               2.Anugerah 3B (Bersih,
               Berketrampilan, Beretika)
               (Nuarji)
                                                                                   SK. BANGKAU BANGKAU
                                                                                     PETI SURAT 130,
                            TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                                        89108 PITAS,
                                                                                   KOTA MARUDU, SABAH.

                           november 2010                                                      Email :
                                                                                   skbangkaubangkau@gmail.com
 SK. BANGKAU BANGKAU     Mon             Tue              Wed        Thu            Fri           Sat            Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,
               1             2               3         4             5             6             7
               Mengumpul semula buku teks MesyuaratStaff/Kurikulum/                          Perayaan Deepavali    Program Perkhemahan
 KOTA MARUDU, SABAH.     dp pelajar (Mardiah)    HEM/Kokum                                  Program Perkhemahan    BSMM Sekolah
                            a..Laporan aktiviti sekolah                         BSMM Sekolah       (Justin/SKBB)
     Email :                    setiap Staff                                (Justin/SKBB)
                            b.Pembahagian Mata
skbangkaubangkau@gmail.com
                            Pelajaran dan Tugas
                            c.Persediaan awal Tahun 2011
                            d.SKT.

               8             9               10         11            12            13             14
               Kuiz MT thp 2                                Hari Anugerah Cemerlang               1.Pendidikan Luar
               (Mardiah)                                  Pelajar                       2.Lawatan sambil Belajar


               15             16               17         18            19            20             21
               Hari Kokurikulum      Hari Kokurikulum        Hari Raya Qurban  Kursus dalaman Jika ada  Gotong –Royong (Nuarji)  Cuti Sekolah        Cuti Sekolah
               (Permainan)        (Olahraga)                    (Minor)
                                                     2.Mesyuarat Panitia Sains
                                                     Post-Mortem Pep.Semester
                                                     2 (Fadjilie)

               22             23               24         25            26            27             28
               Cuti Sekolah        Cuti Sekolah          Cuti Sekolah    Cuti Sekolah       Cuti Sekolah       Cuti Sekolah        Cuti Sekolah
               29             30
               Cuti Sekolah        Cuti Sekolah
                                                                   SK. BANGKAU BANGKAU
                       TAKWIM SK. BANGKAU BANGKAU TAHUN 2010                            PETI SURAT 130,
                                                                      89108 PITAS,
                                                                   KOTA MARUDU, SABAH.
                       disember 2010                                          Email :
                                                                   skbangkaubangkau@gmail.com SK. BANGKAU BANGKAU     Mon        Tue      Wed           Thu           Fri       Sat       Sun
   PETI SURAT 130,
    89108 PITAS,
                       1       2            3            4        4        5
                       Cuti Sekolah  Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      Cuti Sekolah
 KOTA MARUDU, SABAH.                     Mengemaskini buku stok
                               SPBT. (Mardiah)
     Email :
skbangkaubangkau@gmail.com
               7        8       9            10           11        11        12
               Cuti Sekolah   Cuti Sekolah  Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      Cuti Sekolah
               2.Awal Muharam
               14        15       16            17           18        18        19
               Cuti Sekolah   Cuti Sekolah  Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      1.Cuti Sekolah
               21        22       23            24           25        25        26
               Cuti Sekolah   Cuti Sekolah  Cuti Sekolah       Cuti Sekolah      1.Cuti Sekolah
                                                       2.Perayaan
                                                        Hari Krismas


               28        29       30            31
               Cuti Sekolah   Cuti Sekolah  Cuti Sekolah       Cuti Sekolah
                                           Menyemak dan menutup
                                           kira-kira (Buku stok)
                                           (Mardiah)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3914
posted:2/27/2010
language:Malay
pages:13