PENGENALAN PROGRAM 5S by qjp44028

VIEWS: 0 PAGES: 59

									  PENGENALAN
PROGRAM AMALAN 5S
       OLEH
     MARIA MARCUS
  KPP PENGURUSAN KORPORAT
     JKR KELANTAN

  DI RIDEL HOTEL, KOTA BHARU
       24 JUN 2009


    BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
    OBJEKTIF
•MEMAHAMI APA ITU 5S
•MENGETAHUI BAGAIMANA
 UNTUK MELAKSANAKAN 5S
•MEMAHAMI BAGAIMANA
 UNTUK MEMELIHARA 5S
•BERKONGSI PENGALAMAN

    BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
     ATURCARA
  Jam                   Aktiviti
08.00 – 09.00  Bahagian 1
        Taklimat Pengenalan Program Amalan 5S
09.00 – 9.30  Bahagian 2
        Taklimat Pelaksanaan Program Amalan 5S di
        JKR Kelantan
 9.30 – 9.45  Rehat / Minum Pagi

9.45 – 12.30  Lawatan ke JKR Kelantan

12.30 – 13.00  Makan Tengahari / Check Out          BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
 PENGENALAN

   AMALAN 5S
PERSEKITARAN KERJA
  BERKUALITI   BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  5S DAN MS ISO 9001 : 2000

• 6.4 Persekitaran Kerja
 JKR hendaklah memastikan dan menyediakan
 persekitaran kerja yang sesuai selesa dan selamat.
 JKR hendaklah memastikan penyenggaraan dan
 pengurusan ruang kerja dilaksanakan mengikut
 arahan-arahan jabatan yang ditetapkan bagi staf
 menghasilkan produk selaras dengan Dasar dan
 Objektif Kualiti JKR

 RENUNGKAN !
 Apakah usaha-usaha yang telah JKR lakukan untuk
 memenuhi keperluan Persekitaran Kerja MS ISO 9001 : 2000?

           BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
       3 KELAS
     TEMPAT KERJA
• TEMPAT KERJA KELAS KE-3
 “ Semua orang membuang sampah merata-rata
 dan tiada siapa membersihkannya”
• TEMPAT KERJA KELAS KE-2
 “Sekumpulan orang membuang sampah
 merata-rata dan sekumpulan yang lain
 membersihkannya ”
• TEMPAT KERJA KELAS PERTAMA
 “Tiada sesiapa membuang sampah merata-rata
 tetapi kerja pembersihan tetap dilakukan ”

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  RENUNGKAN DIRI KITA!
• Adakah kita selalu mengambil masa yang
 lama untuk mencari peralatan, perkakas
 dan sebagainya?
• Pernahkah kita kehabisan stok bahan/alat
 ganti yang penting semasa hendak
 menggunakannya?
• Pernahkah kita mendapati
 mesin/peralatan rosak ketika hendak
 menggunakannya?

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  RENUNGKAN DIRI KITA!
• Pernahkah kita kehilangan
 peralatan/dokumen/fail disebabkan
 tersalah letak atau ada orang lain
 meminjam tetapi tidak dapat dikesan?
• Adakah anda pernah mengalami
 kesukaran atau mengambil masa yang
 lama untuk memindahkan barangan dari
 satu tempat ke satu tempat di dalam
 pejabat?

       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  RENUNGKAN DIRI KITA!
• Pernahkah pelanggan terpaksa menunggu
 sehingga kita balik dari kerja luar
 disebabkan beberapa fail
 tersimpan/terkunci di dalam laci kita

 “Semua kejadian di atas menunjukkan
 ketidakcekapan dan boleh menjejaskan
 kepuasan atau kepercayaan pelanggan”

       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA ITU AMALAN 5S?

• Kaedah menguruskan persekitaran
 kerja supaya lebih produktif
• Amalan biasa yang diterjemahkan
 secara sistematik
• Asas kepada semua program
 peningkatan


      BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
 KENAPA PERLU AMALAN 5S?
• MEWUJUDKAN TEMPAT KERJA YANG LEBIH
 PRODUKTIF.
• MEMASTIKAN MESIN & ALAT KELENGKAPAN
 BERSIH, BERFUNGSI & CEKAP TANPA
 MASALAH.
• MEMBINA BUDAYA KERJA YANG POSITIF
 DAN DINAMIK
• UNTUK MENGHASILKAN PENAMBAHBAIKAN
 (Amalan 5S Meliputi Pengetahuan Teknikal,
 Praktikal & Logik )

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
      APA ITU 5S?
• BERASAL DARI 5 PERKATAAN JEPUN
 SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU &
 SHITSUKE
   ENGLISH        B. MALAYSIA
    SORT          SISIH
  SET IN ORDER        SUSUN
    SHINE          SAPU
  STANDARDIZE       SERAGAM
   SUSTAIN       SENTIASA AMAL
       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
    DEFINISI SISIH
      (SEIRI)
“Mengenalpasti dan Mengasingkan
  barang-barang yang tidak
 diperlukan di tempat kerja dan
    membuangkannya”
      BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
       MATLAMAT SISIH
         (SEIRI)
 “Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan di
      tempat kerja dan membuangkannya”

• Membuang sikap suka menyimpan
 barang yang tidak perlu
• Mendapat ruang kerja yang lebih luas
• Kegagalan melaksanakan SISIH (SEIRI)
 mengakibatkan kesukaran untuk
 melaksanakan S yang seterusnya


          BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
        KATEGORI BENDA

   DIPERLUKAN               TIDAK DIPERLUKAN


• Selalu digunakan         • Tidak digunakan
• Kadang-kadang            langsung
 digunakan             • Benda yang
• Jarang digunakan          berlebihan


 * Pastikan benda yang dibuang adalah benda-benda
 yang tidak digunakan langsung

            BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
DI MANA HENDAK MENJUMPAI BENDA YANG
      TIDAK PERLU ?


•  Rak dan Almari       •  Penjuru dinding
•  Laci meja         •  Bawah tangga
•  Atas meja         •  Di atas lantai
•  Tempat laluan       •  Papan kenyataan
                •  Persekitaran
                  pejabat


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
 BAGAIMANA AKTIVITI SISIH DI
   TEMPAT KERJA?
   STRATIFIKASI     TINDAKAN
Bahan/Alat yang tiada Buang dengan segera
nilai & senang dibuang
Bahan/Alat yang ada  Cari pembeli yang
nilai & boleh dijual menawarkan harga
           yang tinggi
Bahan/Alat perlu kos Kenalpasti cara
pelupusan yang tinggi mengurangkan kos &
           selamat

         BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   AKTIVITI SISIH YANG BERKESAN

PERMULAAN
 – Lancarkan hari pembersihan secara menyeluruh
 – Pastikan kesan yang besar pada hari tersebut


KAWALAN
 – Lakukan SISIH sekurang-kurangnya setahun
  sekali secara beramai-ramai
 – SISIH secara individu seminggu sekali
 – Elakkan pemesanan berlebihan


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
    DEFINISI SUSUN
      (SEITON)
“Menyusun dan menyimpan barang-
 barang dengan teratur supaya ianya
  mudah diambil dan disimpan”
      BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
       MATLAMAT SUSUN
         (SEITON)
  “Menyusun dan menyimpan barang-barang dengan teratur
     supaya ianya mudah diambil dan disimpan”

• Mewujudkan tempat kerja yang kemas
• Menghasilkan tempat kerja yang luas
• Meningkatkan produktiviti melalui
 pengurangan masa pencarian
           BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
BAGAIMANA AKTIVITI SUSUN DI
   TEMPAT KERJA?
  STRATIFIKASI       TINDAKAN
Bahan/Alat yang selalu Mesti diletakkan
digunakan       berdekatan kawasan
            kerja utama
Bahan/Alat yang    Boleh ditempatkan
kadangkala digunakan jauh dari kawasan
            utama
Bahan/Alat tidak       Mesti disimpan dalam
digunakan tetapi perlu    stor dengan
disimpan           pengenalan yang jelas
         BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
KRITERIA TEMPOH PENGGUNAAN
• JARANG
 – Tidak digunakan lebih setahun
 – Digunakan 6-12 bulan
• SEDERHANA
 – Digunakan 2-6 bulan
 – Digunakan sekali sebulan
• SELALU
 –  Digunakan setiap minggu
 –  Digunakan setiap hari
 –  Digunakan setiap jam
           BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   CONTOH AKTIVITI SUSUN

• Semua barang disimpan di tempat yang
 ditetapkan
• Penandaan tempat dan zon
• Notis yang senang dibaca
• Penyimpanan dan pengeluaran yang
 secepat 60 saat
• Meja tersusun kemas
• Penyusunan yang lurus dan bergaris
 tepat
       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH : SUSUN
  BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH : SUSUN
  BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH : SUSUN
  BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH : SUSUN
  BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH : SUSUN
  BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
      DEFINISI SAPU
       (SEISO)
“Membersihkan tempat kerja dengan rapi
  dan berjadual supaya tiada habuk,
  kotoran di lantai, mesin & peralatan”
       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
 BAGAIMANA AKTIVITI SAPU DI
    TEMPAT KERJA?
• TENTUKAN JADUAL PEMBERSIHAN /
 PEMERIKSAAN IKUT KEPERLUAN
 – Amalan 5-10 minit setiap hari
 – Lakukan sebelum dan selepas kerja
 – Lakukan pembersihan bersama
  pemeriksaan
 – Hari pembersihan setahun/dua kali
  setahun
 – Jalankan kempen “Bersih Berkilat”
       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  JENIS-JENIS SAPU (SEISO)

• MAKRO
 – Mengemas kawasan kerja secara bersama
• INDIVIDU
 – Mengemas tempat kerja individu setiap
  hari
• MIKRO
 – Menyelesaikan punca kekotoran


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
    DEFINISI SERAGAM
     (SEIKETSU)
“Sentiasa memelihara taraf penjagaan
 kebersihan dan pengelolaan tempat
        kerja”
       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
     MATLAMAT SERAGAM
       (SEIKETSU)
  “Sentiasa memelihara taraf penjagaan kebersihan dan
        pengelolaan tempat kerja”

• Pengurusan Standard untuk kekalkan 5S
• Menekankan pengurusan visual
           BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   BAGAIMANA SERAGAM DI
     TEMPAT KERJA?
 Menyediakan panduan mudah untuk dipatuhi
 oleh pekerja bagi menjamin kualiti &
 spesifikasi yang telah ditentukan.
 Antaranya :-
 –  Standard Operating Procedure (SOP)
 –  Work Instruction (WI)
 –  Guidebook
 –  Carta Aliran - Process Flow
 –  Gambar & Contoh Fizikal (dapat dilihat)
 –  Sistem Visual Yang Jelas & Terang.


“PENEKANAN TERHADAP PENGURUSAN VISUAL”
          BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  MATLAMAT PENGURUSAN
     VISUAL
• Memudahkan untuk mengambil dan
 menyimpan benda
• Mengesan masalah/kerosakan secara
 visual
• Menjimatkan masa untuk mengesan
 masalah
• Menjadikan kawasan kerja lebih kemas
• Mengurangkan masa mencari barang

       BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   KAEDAH PENGURUSAN
     VISUAL
•  Warna Pengenalan
•  Tanda Pengenalan
•  Label
•  Gambarajah
•  Penutup lutsinar
        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH :SERAGAM - SEIKETSU
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH :SERAGAM - SEIKETSU
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH :SERAGAM - SEIKETSU
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH :SERAGAM - SEIKETSU
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
CONTOH :SERAGAM - SEIKETSU
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
DEFINISI SENTIASA AMAL
   (SHITSUKE)
“Sentiasa mematuhi peraturan
  penjagaan kebersihan”
     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  MATLAMAT SENTIASA AMAL
     (SHITSUKE)
  “Sentiasa mematuhi peraturan penjagaan kebersihan”


• Disiplin & Melatih pekerja agar dapat
 menjaga kebersihan
• Menjadikan komunikasi dan maklumbalas
 sebagai agen perubahan (Pemantauan
 program 5S)          BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  BAGAIMANA SENTIASA AMAL
    DI TEMPAT KERJA?
•  PELANCARAN 5S
•  KEMPEN DAN LATIHAN KESEDARAN 5S
•  MENYEDIAKAN JADUAL PEMBERSIHAN
•  MENGAGIHKAN SEKTOR/BAHAGIAN MENGIKUT
  TANGGUNGJAWAB
•  MEMBANGUNKAN TATACARA PEMBERSIHAN
  (jika perlu)
•  REKODKAN GAMBAR SEBELUM DAN SELEPAS
•  JALANKAN SKIM CADANGAN UNTUK
  PROGRAM 5S
•  ANJURKAN PERTANDINGAN ANTARA SEKTOR

         BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
PELAKSANAAN 5S

 1. SISIH          2. SUSUN

    5. SENTIASA
      AMAL


4. SERAGAM          3. SAPU    BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
SEBELUM PELAKSANAAN 5S

      SUSAH

SELERAK                 SAKIT


 SEMAK              SAMPAH SARAP

     BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH

SEBELUM
• Tempat kerja yang bersih tiada kaitan
 dengan kualiti

SELEPAS
• Kebersihan tempat kerja adalah asas
 kepada kualiti produk/perkhidmatan.


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH

SEBELUM
• Tempat kerja yang bersih tidak penting.
 Apa yang penting adalah prestasi kerja.

SELEPAS
• Prestasi kerja yang meningkat di tempat
 kerja yang bersih dan tersusun.


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH

SEBELUM
• Kita dibayar gaji untuk bekerja, bukan
 untuk menyusun dan mengemas tempat
 kerja

SELEPAS
• Kita dibayar gaji untuk kerja dan
 memelihara kebersihan di tempat kerja

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH

SEBELUM
• Tempat kerja tidak perlu bersih, hanya
 rumah yang memerlukannya

SELEPAS
• Tempat kerja harus dijaga seperti rumah
 kerana kita menghabiskan lebih masa di
 tempat kerja berbanding di rumah

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH

SEBELUM
• Tempat kerja yang bersih adalah
 tanggungjawab tukang bersih, bukan
 pekerja

SELEPAS
• Tempat kerja yang bersih adalah
 tanggungjawab semua pekerja

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  APA YANG PERLU DIUBAH
SEBELUM
• Pekerja yang bagus adalah pekerja yang
 mahir. Hanya pekerja yang kurang mahir
 yang layak untuk mengemas tempat kerja

SELEPAS
• Pekerja yang bagus adalah mereka yang
 mahir dan mempunyai sikap yang baik
 terhadap kebersihan

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  PEMELIHARAAN 5S
• Aktiti 5S akan merosot tanpa program
 yang berkesan dan berterusan
• Jawatankuasa 5S perlu ditubuhkan untuk
 memantau pelaksanaan program 5S
• Audit 5S perlu dilaksanakan secara
 berterusan
• Pertandingan 5S perlu diperkenalkan
 kepada pekerja untuk menggalakkan
 kesinambungan 5S

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
      AUDIT 5S
• Mengenalpasti keperluan dan standard 5S
• Membangunkan senarai semak audit 5S
• Mengenalpasti kekerapan audit
• Melaksanakan audit dan tindakan
 pembetulan
• Memberi pengiktirafan kepada bahagian
 yang menjalankan 5S


        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
  12 PERKARA-PERKARA YANG
     PERLU DIAUDIT
1. Adakah Ketua Organisasi & Pengurusan
  Menyokong Program 5’S?
2. Adakah Warga Organisasi Bangga Dengan
  Tempat Kerja Mereka?
3. Adakah Tempat Kerja Bersih & Teratur?
4. Adakah Tempat Kerja Selamat Untuk
  Pekerja Menjalankan Tugas?
5. Adakah Mesin & Perkakasan Bersih &
  Sentiasa dijaga Baik?
6. Adakah Bahan Mudah Dikeluarkan/Diambil?

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
 12 PERKARA-PERKARA YANG PERLU
   DIPERIKSA OLEH JURUAUDIT

7. Adakah Mesin & Peralatan Terletak Pada Tempat
  Yang Mudah Diambil?
8. Adakah Inventori Disimpan Mengikut Kaedah FIFO?
9. Adakah Barangan Bebas Dari Kotoran/Habuk?
10. Adakah Pekerja Menjalankan Kerja Membersih
  Setiap Hari Tanpa Menunggu Keadaan Keperluan
  Sahaja?
11. Adakah Pakaian Pekerja Bersih & Kemas?
12. Adakah Imej Yang Baik Organisasi Mencerminkan
  Budaya Pekerjanya?         BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   LANGKAH-LANGKAH KE ARAH
    PERSIJILAN AMALAN 5S
1.  KURSUS KEFAHAMAN DAN KESEDARAN UNTUK SEMUA
   KAKITANGAN
2.  TUBUHKAN JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S
3.  LAWATAN KE PEJABAT YANG TELAH DIPERSIJILKAN
4.  PELANCARAN PROGRAM AMALAN 5S
5.  GOTONG ROYONG
6.  MENYEDIAKAN POLISI 5S, OBJEKTIF, LOGO 5S, FAIL
   INDUK, JK PROMOSI, JK LATIHAN, JK AUDIT, JDL
   PELAKSANAAN
7.  MENGADAKAN SUDUT 5S
8.  PASTIKAN ADA GAMBAR AKTIVITI DAN GAMBAR
   SEBELUM DAN SELEPAS
9.  JALANKAN AUDIT DALAMAN 5S SECARA BERJADUAL
10.  JALANKAN AUDIT PRA PERSIJILAN DAN AUDIT
   PERSIJILAN


           BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
   FAEDAH-FAEDAH 5S
• Tempat atau persekitaran kerja lebih baik,
 sesuai dan selamat
• Pekerja lebih bermotivasi, gembira,
 seronok, harmoni dan bangga
• Kerosakan dan masa kerosakan dapat
 dikurangkan
• Proses kerja lebih mudah
• Kualiti kerja meningkat

        BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT

								
To top