Docstoc

bao cao ve Hoa - thuc vat co hoa

Document Sample
bao cao ve Hoa - thuc vat co hoa Powered By Docstoc
					     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

I - Nguồn gốc
Sự xuất hiện của nhiều loài thực vật hạt kín (hay còn gọi là thực vật có hoa) trên Trái đất, đặc
biệt là sự lan nhanh của chúng trong kỷ Phấn trắng (cách đây xấp xỉ 100 triệu năm) được cho
là do khả năng tự biến đổi điều kiện sống theo nhu cầu của chúng.
Cây lanh xanh. Sự xuất hiện của nhiều loài thực vật hạt kín trên Trái đất, đặc biệt là sự lan nhanh của
chúng ở kỷ Phấn trắng (cách đây xấp xỉ 100 triệu năm) được cho là do khả năng tự biến đổi điều
kiện sống theo nhu cầu của chúng. (Ảnh: Jostein Hauge)

Trước kỷ Phấn trắng, thảm thực vật trên hành tinh chúng ta chủ yếu bao gồm thực vật hạt trần và
dương xỉ. Phần lớn những loài cây này sau đó đã được thay thế bởi một nhóm hoàn toàn mới: đó là
thực vật hạt kín, hay còn gọi là thực vật có hoa. Trong suốt thời kì tiền kỉ Phấn trắng, tức cách đây
khoảng 125 triệu năm, những cây hạt kín đầu tiên xuất hiện. Rất nhanh sau đó, cây hạt trần ở vùng
nhiệt đới hầu như bị thay thế bởi cây hạt kín. Và tới cuối kỉ Phấn trắng (65 triệu năm trước), sự
thống trị của cây có hoa đã được thiết lập ở hầu hết mọi nơi trên Thế giới. Thực vật hạt trần chỉ
tiếp tục tồn tại ở mãi vùng vĩ độ cao phía bắc - như chúng ta thấy ngày nay.

Các chứng cứ đầu tiên về sự xuất hiện của thực vật hạt kín được tìm thấy trong các mẫu hóa thạch có
niên đại khoảng 140 triệu năm trước, trong thời kỳ của kỷ Jura (203-135 triệu năm trước). Dựa trên
các chứng cứ hiện tại, dường như là các tổ tiên của thực vật hạt kín và ngành Dây gắm (Gnetophyta)
đã tách ra khỏi nhau vào cuối kỷ Trias (220-202 triệu năm trước). Các thực vật hóa thạch với một số
đặc trưng có thể xác định thuộc về thực vật hạt kín xuất hiện trong kỷ Jura và đầu kỷ Phấn trắng (kỷ
Creta) (135-65 triệu năm trước), nhưng chỉ có dưới một số rất ít hình thái thô sơ. Hóa thạch sớm
nhất của thực vật hạt kín, Archaefructus liaoningensis, có niên đại khoảng 125 triệu năm trước. Phấn
hoa, được coi là liên quan trực tiếp tới sự phát triển của hoa, được tìm thấy trong hóa thạch có lẽ cổ
tới 130 triệu năm. Sự bùng nổ mạnh của thực vật hạt kín (khi có sự đa dạng lớn của thực vật hạt kín
trong các mẫu hóa thạch) đã diễn ra vào giữa kỷ Phấn trắng (khoảng 100 triệu năm trước). Tuy
nhiên, một nghiên cứu trong năm 2007 đã ước tính sự phân chia của 5 trong số 8 nhóm gần đây nhất
(chi Ceratophyllum, họ Chloranthaceae, thực vật hai lá mầm thật sự, magnoliids, thực vật một lá
mầm) đã xảy ra khoảng 140 triệu năm trước. Vào cuối kỷ Phấn trắng, thực vật hạt kín dường như đã

HAniLsion                    -1 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

trở thành nhóm thống trị trong số thực vật trên đất liền, và nhiều thực vật hóa thạch có thể nhận ra
được là thuộc về các họ ngày nay (bao gồm dẻ gai, sồi, thích, mộc lan) đã xuất hiện.

Tuy nhiên, một số tác giả lại đề xuất nguồn gốc sớm hơn của thực vật hạt kín, đôi khi là tận trong đại
Cổ sinh (251 triệu năm trước hay sớm hơn).

      ̉  ̀ ́  ́
II - Đặc điêm va Câu truc
2.1 - Giới tính của thực vật có hoa
Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Bộ phận "đực" là các nhị hoa hay bộ nhị, nó tạo ra
phấn hoa (các bào tử đực) trong các bao phấn. Bộ phận "cái" là lá noãn hay bộ nhụy, nó chứa các
giao tử cái và là nơi để sự thụ phấn diễn ra. Trong khi phần lớn các hoa là hoàn hảo hay lưỡng tính
(có cả phần đực và cái trong cùng một hoa) thì thực vật có hoa đã phát triển nhiều cơ chế hình thái
và sinh lý để ngăn chặn hay làm giảm sự tự thụ phấn. Các hoa khác hình có các lá noãn ngắn và các
nhị dài, hoặc ngược lại, vì thế các động vật thụ phấn không thể dễ dàng chuyển phấn hoa tới nhụy
hoa (phần tiếp nhận của lá noãn). Các hoa đồng hình có thể có các cơ chế hóa sinh (sinh lý) gọi là tự
không tương thích để phân biệt các hạt phấn hoa của nó hay không phải của nó. Ở các loài khác, các
bộ phận đực và cái là tách biệt về hình thái, phát triển trên các các hoa khác nhau.
    ́  ̣
2.2 - Câu tao
Hoa là bộ phận chứa cơ quan sinh sản, đặc trưng của thực vật có hoa. Về mặt cấu trúc thực vật học,
hoa là một dạng cành đặc biệt.

Cấu tạo đầy đủ lý tưởng của hoa bao gồm: cuống hoa, lá bắc, bao hoa, tràng hoa (cánh hoa), bầu
hoa, nhị hoa, nhụy hoa.

Cuống hoa
HAniLsion                    -2 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Liên kết giữa hoa và cành cây, nhằm chức năng nâng đỡ hoa và dẫn truyền chất dinh dường nuôi
dưỡng hoa. Sau khi tạo thành quả thì cuống hoa biến thành cuống quả. Có thể hiểu rộng cuống hoa
và cuống hoa tự, khi dó có thể cuống hoa tiêu biến.

Lá bắc

Bộ phận này có chức năng bao vệ toàn bộ bông hoa, cũng có nhiều trường hợp lá bắc đóng vai trò
thay tràng hoa (cây hoa giấy) với nhiều màu sắc sặc sỡ. Lá bắc không phổ biến ở hoa của các loài
thực vật.

Đế hoa

Bộ phận gắn với cuống hoa, nâng đỡ hoa.

Bao hoa

Cùng với lá bắc, bao hoc là bộ phận cho thấy sự liên hệ gần nhất giữa "cành đặc biệt" và cành lá.
Bao hoa gán kết trên đế hoa, là bộ phận bảo vệ tràng hoa. Bao hoa thường mang màu xanh, thường
có số cánh tương đương với số cánh của tràng hoa. Khi hình thành quả, bao hoa thường ít khi biến
mất, chúng tồn tại cùng với quả. Đối với trường hợp cây Tếch (Tectona grandis), bao hoa đã bao gần
hết hoa, trông hoa như dạng quả giả.

Tràng hoa ( cánh hoa )

Nhị hoa

Nhụy hoa
 Hoa     Các thành phần của hoa
 A. Hình dạng chung nhìn từ trên xuống; B. Hình cắt dọc
 1. Lá đài; 2. Cánh hoa; 3. Nhị; 4. Nhuỵ; 5. Cuống; 6. Đế hoa
HAniLsion                   -3 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

2.3 - Thụ phấn
                             Thụ phấn là một bước rất quan trọng
                             trong quá trình sinh sản ở thực vật có
                             hạt; là quá trình chuyển những hạt
                             phấn (còn gọi là bào tử đực) tới lá noãn,
                             cấu trúc chứa noãn (còn gọi là bào tử
                             cái). Phần tiếp nhận hạt phấn của noãn
                             gọi là núm nhụy đối với hoa của thực vật
                             hạt kín và lỗ noãn đối với thực vật hạt
                             trần. Việc nghiên cứu sự thụ phấn liên
                             quan tới nhiều bộ môn khoa học
                             như: thực vật học, làm vườn, côn trùng
                             học và sinh thái học. Sự thụ phấn là rất
                             quan trọng đối với nghề làm vườn vì hầu
                             hết các quả của cây trồng sẽ không phát
                             triển được nếu nhụy của nó không được
thụ phấn. Quá trình thụ phấn như là sự phản ứng giữa hoa và các nhân tố bên ngoài như côn
trùng, gió, con người v.v. đã được Christan Konrad Sprengel công bố vào thế kỷ 18.

2.4 - Sự đa dạng của thực vật có hoa
Người ta ước tính thực vật có hoa có khoảng 250.000-
400.000 loài trong phạm vi của khoảng 462 họ (theo APG
năm 1998). Trong APG II năm 2003 số lượng họ vẫn chưa
được giải quyết; tối đa là 457, nhưng trong đó có 55 họ tùy
chọn, vì thế số lượng họ tối thiểu trong hệ thống này là
402.

Sự đa dạng của thực vật có hoa không phân bố đồng đều.
Sự phân bố gần đúng như sau: Khoảng 75% là thực vật hai
lá mầm thật sự, khoảng 23% là thực vật một lá mầm còn
2% thuộc phức hợp Mộc lan. Tổng cộng 5 nhánh còn lại
chỉ có khoảng 250 loài, nghĩa là ít hơn 0,1% sự đa dạng của
thực vật có hoa, được phân chia trong 9 họ.

Các họ thực vật có hoa đa dạng nhất, theo trật tự số lượng
loài, là:

  1. Asteraceae hay Compositae (họ Cúc): 23.600 loài
  2. Orchidaceae (họ Lan): 21.950 loài hoặc nhiều hơn
  3. Fabaceae hay Leguminosae (họ Đậu): 19.400 loài
  4. Rubiaceae (họ Thiến thảo hay họ Cà phê): 13.183 loài
  5. Poaceae hay Gramineae (họ Hòa thảo, họ Cỏ, họ Lúa): 10.035 loài
  6. Lamiaceae hay Labiatae (họ Hoa môi): 7.173 loài
  7. Euphorbiaceae (họ Đại kích hay họ Thầu dầu): 5.735 loài
  8. Cyperaceae (họ Cói): 4.350 loài
  9. Malvaceae (họ Cẩm quỳ): 4.300 loà i
  10. Araceae (họ Chân bê, còn gọi là họ Ráy, bao gồm cả phân họ Ráy): 4.025 loàiHAniLsion                   -4 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Trong danh sách 10 họ lớn nhất kể trên, thì Orchidaceae, Poaceae, Cyperaceae và Araceae là các họ
thực vật một lá mầm; các họ còn lại là họ thực vật hai lá mầm.


III - Ứng dụng của hoa
      ̀ ̀       ̉  ̉    ̣ ̣
Đơn thuân la cơ quan sinh san cua thưc vât , song nhưng bông hoa không chỉ thu hut đông
                             ̃              ́ ̣     ̣
                                                  vât thụ
   ́
phân, mà chúng cũng cuốn hút luôn tâm trí con người . Trải qua hàng trăm triệu năm tiến hoá , hoa đa     ̃
  ̀   ̀   ̀     ̀     ̀     ̀
đông hanh cung con ngươi ngay tư nhưng ngay con ngươi con nguyên thuy nhât
                            ̀         ̉  ́        ̃ ́
                                           . Nhưng ưng dung  ̣
                   ̀   ̉
của hoa trong đời sống hiệ n nay nhiêu vô kê , ấy là con chưa tính đến những giá trị của chúng sau khi
 ̃ ̣    ́  ́ ̉ ́      ̣       ̀
đa thu phân, tât ca chung đang tao cho con ngươi nhưng san phâm dung nhiêu khi mang lai nhiêu bât
                           ̃   ̉  ̉  ̀   ̀        ̣   ̀  ́
ngơ . ̀

3.1 - Tầm quan trọng kinh tế của cây có hoa nói chung
Thực vật có hoa cung cấp một tỷ lệ lớn các nguồn thực phẩm cho con người, có thể là trực tiếp hay
gián tiếp qua thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trong số các họ thực vật có hoa thì họ Hòa thảo
(Poaceae) là quan trọng nhất, cung cấp phần lớn các loại lương thực như lúa, ngô, lúa mì, lúa mạch,
kê, yến mạch, lúa mach đen, mía, lúa miến, trong khi họ Đậu (Fabaceae) đứng hàng thứ hai. Các họ
quan trọng khác là họ Cà (Solanaceae) với khoai tây, cà chua và hạt tiêu, hay họ Bầu bí
(Cucurbitaceae) với bầu, bí, dưa hấu, dưa chuột, hay họ Cải (Brassicaceae), với mù tạc, cải bắp, và
họ Hoa tán (Apiaceae). Nhiều loại quả có từ họ Cam (Rutaceae), họ Hoa hồng (Rosaceae) như táo,
đào, mơ, mận v.v.

Ở một vài khu vực trên thế giới, một vài loài nào đó có tầm quan trọng tối cao do sự đa dạng trong
sử dụng chúng. Một ví dụ là dừa (Cocos nucifera) trên các đảo san hô vòng ở Thái Bình Dương. Một
ví dụ khác là ô liu (Olea europaea) ở khu vực Địa Trung Hải.

Thực vật có hoa cũng cung cấp các nguồn cơ bản cho nền kinh tế thế giới trong sản xuất gỗ, giấy,
sợi (bông, lanh và gai dầu v.v), dược phẩm (mao địa hoàng, long não v.v), các loại cây cảnh và nhiều
ứng dụng khác.

3.2 - Tầm quan trọng kinh tế của hoa là tạo ra nhiều sản phẩm mang giá trị
  ̉                         ́  ̉
thâm mĩ cao, làm thực phẩm , các sản phẩm chăm sóc sưc khoe, làm đẹp cho con người .

3.2.1 - Các sản phẩm từ hoa:

      ̣
Mật hoa (mât ong) được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa. Theo
quy định của Hội đồng Ong mật Quốc gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác quy
định rằng "mật ong là một sản phẩm thuần khiết không cho phép thêm bất kỳ chất gì vào...bao gồm
nhưng không giới hạn trong, nước và các chất ngọt khác". Bài này chỉ đề cập về mật ong do ong
mật (chi Apis) tạo ra; mật do các loài ong khác hay các loài côn trùng khác có các đặc tính rất khác
biệt.

Mật ong chứa nhiều Vitamin A, B, C, E, các nguyên tố vi lượng, chất khoáng, men, hormon, một số
khoáng sinh. Mật ong rất tốt cho người cao tuổi, trẻ em và đặc biệt là người mới ốm dậy. Những
người dùng mật ong thường xuyên (điển hình là các nhà nuôi ong) thường có tuổi thọ cao, Da mặt
hồng hòa. Vị Thuốc quý này chữa được nhiều bệnh như gan, thận, dạ dày, có tác dụng tốt với Đường

HAniLsion                      -5 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

tiêu hóa ( là thuốc nhuộm tràng có giá trị). Chữa bệnh gan, thận, dạ dày: mật ong 50g; chè lá tầm
xuân (15g chè + 0,5 lít nước); Nước ép Củ cải 0,5-1 cốc. Tất cả trộn lẫn uống thay trà hàng ngày

Chữa viêm gan mạn tính: mật ong 50g, Sữa ong chúa 1 thìa cà phê, dùng sau bữa trưa. Cũng có thể
dùng mật ong với Phấn hoa hoặc Sữa ong chúa với phấn hoa.

                        ́
                       Phân hoa

                      Phấn hoa còn có tên là phấn o ng, phương o ng... là hạt
                      phấn do con o ng lấy từ nhị hoa đưa về tổ, mỗi hạt phấn
                      hoa có khoảng 3-5 triệu tế bào phấn hoa. Phấn hoa có
                      chứa nhiều chất dinh dưỡng quý, có tài liệu nói phấn hoa
                      có tới 22 loại acid amin, 14 loại vitamin (B1, B2, B5, B6,
                      C, D, E, H...), 18 loại men thiên nhiên và nhiều hoạt chất
                      sinh học có lợi cho sức khỏe con người.

                          ̀
                      Tinh dâu hoa kêt hơp vơi cac loai hương thơm khac
                              ́ ̣  ́ ́   ̣        ́
                        ́  ́ ̀ ́    ̣  ̣
                      chiêt xuât tư đa , bô phân đông vât hay cac thanh phân
                                     ̣  ̣    ́  ̀   ̀
                      khác của thực vật để tạo ra nước hoa .

                      Các loại hoa như hoa violet, hoa hồng, hoa lài, hoa
                      irit...có khoảng 1000-1200 loài hoa khác nhau và được
cất ra tinh dầu; vỏ, rể, quả, nhựa và lá cây như táo, mơ, chanh, đào.........đều có thể làm được nước
hoa nhưng phổ biến nhất là cam và chanh. Ngoài ra một số thành phần khác như Cassi, Gạo
Basmati,Đàn hương, Hổ phách, Xạ hương Trưởng thành, Lá cây thường xuân, hạt hồi, violet, rễ huệ
tím, cỏ thần, đậu tonka, vani, xạ hương, Hồi, Thường xuân, Nhựa thơm, Hoa cam thảo, Đậu Tonka,
Xạ hương, Cánh kiến trắng, Vani...tạo cho mỗi loại nước hoa những mùi đặc trưng quyến rũ : nồng
nàn, nhẹ nhàng, bí ẩn, gợi cảm, lãng mạn hay sang trọng... Có khoảng 2000 nhãn hiệu nước hoa
nổitiếng trên thế giới như: Lancome, Dior, Gucci, Escada, Victoria's secret, Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, Hugo Boss, Versace, Paris Hilton,Lacoste.Chanel... Nên xịt (bôi) nước hoa vào những nơi
nhịp tim như trên cổ tay, 2 khuỷa tay, sau gáy, giữa ngực. Giữa thế kỉ 19, tinh dầu được tập trung
nghiên cứu và trở thành một phương pháp trị liệu tổng thể và phổ cập tại nhiều nước như: Trung
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc , Pháp…

Tinh dầu giúp loại bỏ tế bào chết trên da, giữ và làm cho da mượt mà, mềm mại kích họat làm tiêu
mỡ thừa dưới da, giúp da săn chắc ngăn ngừa mụn trứng cá.

Tinh dầu giúp trị cảm cúm, nhức đầu, các bệnh về khớp, mũi họng, trị liệu các vấn đề
về gan, thận, mất ngủ, giải độc cho cơ thể, thư giãn , giảm strees…

Tinh dầu tạo mùi thơm nhẹ nhàng, và hoàn toàn tinh khiết cho không gian.
HAniLsion                    -6 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Các dòng hương thơm:
- Hương các loài hoa: Có hai loại mùi hương: Có thể được chiết xuất từ một loại như hoa hồng, hoa
nhài, hoa bưởi,… nhưng cũng có thể là một hỗn hợp mùi hương của các loài hoa
Dòng mùi hương từ các loại nước hoa này thích hợp với sự lựa chọn của phái yếu.
- Hương gỗ, thiên nhiên: Đặc trưng là những mùi hương ấm cúng, khô và mạnh, thường được những
người cá tính mạnh mẽ và thành đạt ưa dùng.
- Hương các loại quả: Mùi ngọt quyến rũ, phù hợp với tuỏi nhỏ và những tính cách hồn nhiên, ngây
thơ.
- Hương hoa tổng hợp: Một sự hòa trộn tinh tế của các mùi hương từ các loại tinh dầu khác nhau để
tạo ra những hương thơm tổng hợp, trong sáng, thanh nhã.

HAniLsion                   -7 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Dòng hương thơm này dễ dùng, có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và có nhiều mùi
hương phù hợp với mỗi lứa tuổi.
- Phong vị phương Đông: Có các hương thơm đặc trưng như hương nhu, hắc hương,...Đây dòng
hương “kén” người nhưng khi đã phù hợp với người dùng thì mang lại sự cuốn hút ấn tượng, khó
phai mờ.

Cấp độ mùi thơm
Cấp độ mùi thơm có thể giúp bạn lựa chọn được loại nước hoa phù hợp với từng hoàn cảnh và các
thời điểm.
- Eau de cologne: <6% hương thơm nhẹ nhàng nhưng bay mùi nhanh.
- Eau de toillete: 6-10% - thời gian lưu mùi lâu hơn, khoảng 3-4 giờ
- Eau de parfum: 8-16% - hương thơm đậm và lưu mùi lâu hơn
- Extrait de parfum; 22% - là loại nước hoa bền mùi nhất và đắt nhất.
Những lưu ý khi chon nước hoa:
HAniLsion                  -8 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa


Nên:
Tiêu chí quan trọng nhất để chọn nước hoa là mùi hương. Cảm nhận được mùi hương đó có phù hợp
với bạn không.
- Nên chọn được một loại mùi hương dành riêng cho bạn, khiến bạn cảm thấy phấn chấn yêu đời.
Lúc đó bạn nên dùng hàng ngày.
- Bạn nên chọn mùi hương khi ở bên người yêu/ chồng bạn: Bạn hãy tìm hiểu người ấy của bạn mùi
hương gì. Mùi hương đó có thể giúp người ấy phấn chấn hơn, yêu đời hơn khi ở bên bạn.
- Bạn nên chọn cho mình loại hương thơm chỉ sử dụng trong những thời điểm quan trọng nào đó. Để
có thể bộc lộ được cá tính và phóng cách của mình.
- Nên chọn nước hoa theo trang phục và bối cảnh làm việc.
- Nên bảo quản nước hoa bằng cách để nước hoa ở trong hộp, không nên vứt vỏ đi.
- Nên chọn nước hoa vào buổi sáng vì lúc này tinh thần sảng khoái và khứu giác hoạt động tốt nhất.

Không nên:
- Nhìn thấy mẫu mã nước hoa ấn tượng là mua luôn không quan tâm đến chất lượng.
- Không nên thấy bạn hoặc những người xung quanh sử dụng mùi hương này quyến rũ, dễ chịu thì
theo luôn. Vì có thể phù hợp với họ nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn.
- Không nên quan niệm nước hoa là cứ phải dùng hàng hiệu, để có thể trở thành người sành điệu.
3.2.2 - Hoa
      ̀
Hoa tươi va hoa khô

Có vẻ hơi 'cũ kỹ', nhưng những bình gốm hay thủy tinh thô, mộc kết hợp với những loại hoa khô đơn
giản, lại lộ rõ nét duyên dáng và 'lạ'.
HAniLsion                   -9 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Ngày lễ sắp đến, làm đẹp ngôi nhà bằng những bình hoa khô nhiều màu sắc bắt mắt cũng là cách
trang hoàng thú vị. Bạn hãy thử trổ tài để ngôi nhà thêm sinh động, đáng yêu.
Trên nền của hoa sen, hoa lan khô, thậm chí cả cọ kết chổi, bạn có thể phun sơn màu... để tạo nên
những tác phẩm đẹp giản dị, điểm thêm chút thư giãn cho không gian sống của bạn và người thân.
HAniLsion                   - 10 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

       ̣  ̀   ̀   ̣                           ̀   ̣
Hoa tươi đươc dung nhiêu muc đí ch hơn hoa khô , có tác dụng trang trí nơi ở , nơi lam viêc . VÀ nhất
là thay lời nói con người để thể hiện tình cảm khi t ặng hoa cho nhau .
Hoa Hồng
Hoa hồng : tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự
Hoa hồng gai : tỏ lòng tốt
Hoa hồng đỏ : một tình yêu mãnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự
Hoa hồng trắng : tình yêu trong sáng và cao thượng
Hoa hồng BB : tình yêu ban đầu
Hoa hồng bạch : ngây thơ duyên dáng và dịu dàng
Hoa hồng nhung : Tình yêu say đắm và nồng nhiệt
Hoa hồng vàng : một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.

HAniLsion                    - 11 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Tình yêu giảm sút và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hệ
Hoa hồng phớt : bắt dầu một tình yêu mơ mộng
Hoa hồng đậm : Người đẹp kiêu kỳ
Hoa hồng thẩm : tình yêu nồng cháy
Hoa hồng cam : tình yêu hòa lẫn với ghen tuông
Hoa hồng viền trắng : tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sang hy sinh cho người mình yêu
Hoa hồng phấn : sự trìu mến
Hoa hồng tỉ muội : khi được tăng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: bạn là đứa em ngoan

Hoa Cẩm Chướng
Hoa cẩm chướng : tượng trưng cho tình bè bạn, lòng quí mến, tình yêu trong trắng, thanh cao
Hoa cẩm chướng hồng : tượng trưng cho ngày của mẹ
Hoa cẩm chướng tím : tính thất thường
Hoa cẩm chướng vàng : tỏ ý khinh bỉ, coi thường, sự hất hủi, cự tuyệt
Hoa cẩm chướng có sọc : tỏ ý từ chối, không tiếp nhận
Hoa cẩm chướng đỏ : biểu hiện sự tôn kính, tỏ ý đau buồn, đau khổ


Hoa Cúc
Hoa cúc : tỏ sự cao thượng
Hoa thủy cúc : tỏ sự lo xa, nhớ lại
Hoa cúc đại đóa : tỏ sự vui mừng
Hoa cúc vàng : tỏ ý mỉm cười, vui vẻ, tỏ sự chân thực, trong trắng
Long yêu quí mến, nỗi hân hoan
Hoa cúc trắng : ngây thơ và duyên dáng
Hoa cúc tím (thạch thảo) : nỗi lưu luyến khi chia tay
Hoa cúc Ba Tư : tỏ sự trong trắng
Hoa cúc vạn thọ : tỏ sự ghen ghét
Hoa cúc mũi hài : tỏ ý bảo vệ
Hoa cúc đồng tiền : tỏ ý chúc sống lâu

Hoa Tulip


Hoa tulip : tỏ tình yêu, thắng lợi và đep đẽ, biểu tượng người yêu hoàn hảo
Hoa tulip vàng : tỏ tình yêu nhưng không hy vọng
Hoa tulip trắng : tỏ lòng yêu quý
Hoa tulip đỏ : tỏ lòng yêu chưa được đáp lại
Hoa tulip xanh : tỏ lòng chân thành

Hoa Tường Vy
Hoa tường vi : tỏ sự yêu thương
Hoa tường vi đỏ : tỏ ý muốn được yêu
Hoa tường vi trắng : tỏ tình yêu trong trắng
Hoa tường vi hồng phấn : tỏ lời hứa hẹn

Hoa Sen
Hoa sen : lòng độ lượng và từ bi bác ái
Hoa sen trắng : tỏ sự trong trắng không chút tà tâm, cung kính, tôn nghiêm
Hoa sen hồng : hân hoan, vui tươi
Hoa sen cạn : lòng yêu nước


HAniLsion                   - 12 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Hoa Bách Hợp
Hoa bách hợp : tỏ sự hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính
Hoa bách hợp trắng : tỏ sự trong trắng và thanh nhã
Hoa dã bách hợp : bày tỏ đem lại hạnh phúc.
Hoa sơn bách hợp : tỏ sự nghiêm túc đứng đắn


Hoa Thược Dược
Hoa thược dược: sự tươi thắm và tình yêu.
tỏ lời cảm ơn, đẹp đẽ nhưng không vững bền

Hoa Đinh Hương
Hoa tử đinh hương : tỏ mới yêu.
Hoa bạch đinh hương : muốn đợi chờ
Hoa đinh hương 4 lá : ý nói thuộc về tôi.
Hoa dã đinh hương : tỏ ý khiêm tốn.

Hoa Trà
Hoa trà : tỏ sự can đảm.
Hoa trà đỏ : tỏ ý tốt đẹp.
Hoa trà trắng : tỏ sự thanh khiết
Hoa sơn trà : tỏ ra có phẩm chất tốt

Các Loại Hoa Khác
Hoa huệ : Tượng trưng cho sự trong sạch, thanh cao (thể hiện sự u buồn, chia ly)
Hoa hướng dương : Niềm tin và hy vọng, tỏ sự chia ly.
tượng trưng cho tình cảm thanh cao, tỏ sự nhiệt tình.

Hoa lan
Hoa lan tiêu : tỏ lòng yêu của mẹ.
Hoa lan tía : tỏ sự trung thực, thật thà.

Hoa quỳnh : Sự thanh khiết
Hoa đồng tiền : Sự may mắn và sung túc
Hoa Layơn : Biểu hiện niềm vui và sự hẹn hò
Hoa dâm bụt đen : tỏ ý cùng sống chết có nhau
Hoa Penser : tỏ lòng mơ ước, nhớ nhung
Hoa nhung tiên : tỏ ý nhớ nhung, kỷ mệm
Hoa violet : tỏ ý đừng quên, tình yêu chân thực, biểu hiện tính khiêm tốn, giản dị,
tỏ sự thẳng thắn trung thực
Hoa đồng tiền : tỏ ra ngây thơ, sôi nổi
Hoa anh đào : tỏ sự đẹp đẽ của tâm hồn
Hoa Anh túc : biểu hiện sự sáng tạo và mơ ước
Hoa mimosa : tượng trưng cho tình yêu vừa chớm nở
Hoa súng : thể hiện sự thương yêu của vợ chồng
Hoa xuân huyên : mong bố mẹ khoẻ mạnh

Hoa mai : tỏ sự cứng rắn không chịu khuất phục

HAniLsion                    - 13 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Hoa mai, hoa đào : Tượng trưng cho sự vui tươi rực rỡ của mùa xuân
Hoa sao nhái : Sự đơn sơ, mộc mạc, ngay thẳng
Hoa Forget me not : Xin đừng quên tôi
Câv si nhỏ : tượng trưng trường thọ
Cây vạn niên thanh : tượng trưng sự sống lâu tinh bạn lâu dài
Cây trúc đùi gà : dùng để chúc thọ
Cây trúc Nhật : tỏ sự thẳng thắn thành thực
Hoa mào gà : chứng tỏ lòng yêu bền vững
Hoa mận : tỏ sự nghi ngờ lo lắng
Hoa liễu rủ : tỏ sự buồn thương
Hoa dương liễu : tỏ sự chia tay quyến luyến
Hoa bạc hà : tỏ rõ đức tính tốt
Dây thường xuân : tượng trưng cho sự sống lâu
Hoa nghệ tây (crocus) : tỏ sự vui mừng
Hoa món bơ rồng : tỏ ý muốn kết bạn
Quả chanh : tỏ sự yêu mến
Hoa thủy tiên : tỏ lòng tôn kính tự trọng
Đậu đỏ : tỏ sự nhớ nhung
Cành cây thông : tỏ ý chia tay
Bông mạch đổ : tỏ sự kết hợp hạnh phúc
Hoa mẫu đơn : chúc thành công
Cây thiết mộc : tỏ sự hi vọng
Hoa kê : tỏ sự nghiêm túc
Cây sồi : tỏ sự phồn thịnh
Cây quế : tỏ sự vinh dự
Cây quế trúc : tình bạn trong nghịch cảnh
Hoa bồ đào dại : tỏ ý thân thiện
Hoa đậu khấu : tỏ sự chia tay
Cây thạch trúc : tỏ sự vội vã và ảo tưởng
Hoa mẫu đơn : tỏ sự thận trọng và e thẹn
Quả phật thủ : tỏ lòng sốt sắn
Hoa Lys : Sự trong sáng, thanh cao
Lá tuyết tùng : Tôi dâng hiến đời mình cho thơ ca
Cây hạt dẽ : tượng trưng cho sự độc lập, bất công

Hoa nhái : tượng trưng sự tử tế, vui mừng
Hoa nhái vàng : sự rụt rè, khiêm tốn

Hoa nguyệt quế : chúc mừng thành công
Hoa xô đỏ : anh luôn nghĩ về em
Hoa giọt tuyết : tượng trưng niềm an ủi và hy vọng
Cây thạch thung dung : biểu hiện sự thông cảm, sự đồng cảm

 ̣ ́   ́  ́ ̀      ̣
Môt sô nươc co nên công nghiêp hoa cưc kì phat triên , hoa không nhưng đươc trang trí , làm đẹp mà
                    ̣    ́  ̉         ̃   ̣
           ́  ́ ́   ̣     ̀
còn được sử dụn g chiêt xuât cac loai tinh dâu . Xuât khâu hoa khô va hoa tươi va nhât la tinh dâu hoa
                           ́ ̉      ̀      ̀  ́ ̀     ̀
    ̣   ̀     ́    ̀      ̣       ́  ́ ́
mang lai nguôn thu xuât siêu hang trăm triêu USD cho cac nươc ây .
HAniLsion                    - 14 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa     ́ ̉ ̣
HÀ LAN vơi ve đep hoa tulip
      ́       ̀
THÁI LAN vơi khu nuôi trông phong lan
      ̣  ̣    ̀     ́    ̀
Bungaria đươc mênh danh la Vương Quôc Hoa hông
HAniLsion                - 15 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Làm thực phẩm

Đầu tiên phải kể ngay đến hoa nhài! Với mùi thơm đặc trưng của mình, những bông hoa nhài được
rất nhiều nơi ưa chuộng. Ở Thái, vào các dịp lễ hội, đặc biệt là lễ hội té nước, người dân sử dụng hoa
nhài cho hầu hết các món ăn trong lễ hội. Đặc biệt có món gạo hoa nhài và món sữa dừa trộn với
hoa nhài, hạt điều. Còn ở Việt Nam mình, các ấy có thể dễ dàng thấy các bà, các mẹ thường ướp
hoa nhài với trà, với các loại chè… Hay ở các nước phương Tây thì người ta còn làm cả kem hoa
nhài nữa cơ!                                   Người ta còn chế biến cả kem
                                     hoa nhài nữa cơ đấy!
HAniLsion                    - 16 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
                Gạo hoa nhài rất nổi tiếng ở Thái Lan

Xếp sau “độ ưa chuộng” của hoa nhài là một loài hoa “vừa lạ lại vừa quen” – hoa gừng! Các bạn
nào ở Singapore thì chắc quen thuộc với sự xuất hiện của loài hoa này rồi, nào là món salad hải sản,
món cơm gà mềm thơm thơm, ngọt ngọt rồi còn làm cả chè nữa chứ… Không chỉ vậy, ở châu Âu,
người ta dùng hoa gừng cho cả làm bánh nữa!
      Chè hoa gừng trông có nét gì đó giống món bánh chay của Việt Nam nhỉ!!!

HAniLsion                   - 17 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
               Người ta còn làm cả bánh hoa gừng nữa…

Chắc cũng không còn xa lạ rì với nộm hoa chuối phải không? Hoa chuối xuất hiện ở khá nhiều nơi
trên thế giới, người ta có khi làm gỏi, nấu canh, có khi lại xào làm đồ chay. Người Philipin đặc biệt
“khoái” món ăn với hoa chuối này đấy!
            Hoa chuối trong món ăn ưa thích của người Philipil

Được người dân Nhật yêu mến gọi là “Hoa của bốn mùa” – hoa cúc được coi là món ăn thường
xuyên trong bữa cơm của gia đình. Cánh hoa cúc, lá hoa cúc đều được sử dụng trong các món ăn
truyền thống của người Nhật. Đặc biệt, bữa tiệc trà hoa cúc với bánh wagashi từ lâu đã trở thành


HAniLsion                    - 18 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

một nét đặc trưng văn hóa của nước Nhật rồi đó các ấy ạ! Không chỉ thế, ở Trung Quốc, người ta
còn dùng hoa cúc để nấu súp, nấu cháo, tuyệt nhất là khi được nấu chung với gà và rau hầm nhừ.
               Canh hoa cúc vừa đẹp vừa ngon đây.!!!

Không chỉ “nằm vùng” trong các món ăn, hoa còn được sử dụng trong cả công nghệ sản xuất đồ
uống nữa. Đố các ấy biết là loại hoa rì??? Chính là Cẩm chướng đấy. Bởi màu sắc và hương thơm
đặc trưng của mình, cẩm chướng đã “góp mặt” trong thành phần chính, quan trọng để tạo nên các
loại rượu Pháp nổi tiếng thế giới đấy! Ngoài ra thì cánh hoa cẩm chướng cũng được sử dụng trong
một số món ăn của người Mexico nữa.
                Cẩm chướng với rượu vang PhápHAniLsion                   - 19 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
              Xuất hiện trong cả súp của người Mexico

Được mệnh danh là “hoa của tình yêu”, hoa hồng từ lâu luôn được coi là món quà đầy ý nghĩa dành
cho con gái. Nhưng ngoài chức năng “thay lời muốn nói” đó ra thì trong thế giới ẩm thực, hoa hồng
cũng là một “bà hoàng” được rất nhiều nơi sử dụng. Ở Anh thì có sandwich hoa hồng cực kỳ nổi
tiếng, sang đến Ả Rập thì hoa hồng lại xuất hiện trong món gà hầm sữa với mật ong ưa thích, bay
sang Italia thì cánh hồng được hòa với nước đường có công dụng giải rượu. Thái Lan còn đưa hẳn
những món ăn hoa hồng vào danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo nữa cơ. Chưa kể đến, hình
ảnh và hương vị của hoa hồng còn xuất hiện trong rất, rất nhiều các món tráng miệng quen thuộc
như kem hoa hồng, trà hoa hồng, bánh macaron hoa hồng… đâu đâu cũng có luôn.
               Hoa hồng khoe sắc trong bánh Macaron

HAniLsion                   - 20 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
              Sandwich hoa hồng rất nổi tiếng ở Anh!!!

Hoa chuối

Đây là cách gọi của người miền Bắc, người miền Nam thường gọi là bắp chuối. Hoa chuối thường
có màu tím.
Hoa chuối hay được dùng để chế biến các món gỏi, nấu canh chua, hoặc dùng làm rau ăn kèm bún
bò cũng rất ngon. Nhiều người còn rán hoa chuối lên để dùng như một món chay. Trong hoa chuối
chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và lợi tiểu.

Hoa sen

Hoa sen không dùng để nấu ăn như các loại hoa khác nhưng tách ra từng phần và mỗi phần như
nhụy sen, tim sen, ngó sen… đều có công dụng riêng.


HAniLsion                  - 21 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Nhụy sen giúp thông thận, cầm máu, tim sen giúp an thần, trị chứng cao huyết áp. Khi ăn hạt sen bạn
nên giữ lại lớp lụa bọc bên ngoài vì chúng có tính mát, trị tiêu chảy. Hạt sen giúp bổ tì, bổ thận.

Hoa thiên lý

Hoa thiên lý còn gọi là dạ ly hương, không chỉ là nguyên liệu để chế biến món ăn dinh dưỡng mà
còn được xem là một bài thuốc.
Theo các bài thuốc dân gian, hoa thiên lý rất mát và bổ, trừ được giun kim, giải nhiệt, an thần. Trong
thành phần của hoa thiên lý có chất xơ, đạm, các loại vitamin C, B1 và nhiều khoáng chất nên rất tốt
cho sức khỏe.

Bạn có thể chế biến nhiều món ăn từ hoa thiên lý. Vị ngọt của hoa thiên lý rất hợp để nấu các món
canh đơn giản với thịt lợn, xương hay hầm với giò lợn rất ngon. Hoa thiên lý nấu cua cũng là một
món ăn khá lạ miệng. Ngoài ra, hoa thiên lý xào thịt bò hay dùng chung với các món lẩu cũng rất
đặc sắc.

Hoa kim châmHAniLsion                    - 22 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Loại hoa này không chỉ ăn tươi mà còn có thể phơi khô và bảo quản được trong một thời gian dài.
Nếu ăn tươi, hoa hơi giòn, xào với tôm sú, thịt bò… khá ngon. Để khô, hoa dai hơn, thích hợp để
hầm thuốc Bắc chung với nấm, thịt gà… Theo dân gian, hoa kim châm có vị ngọt, là một vị thuốc
giúp lợi tiểu.

Hoa hẹ

Thông thường được gọi là bông hẹ. Loại hoa này thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày bởi
vì thơm thanh nhẹ, màu sắc tươi, nhìn món ăn đẹp và dễ chế biến.
Hoa hẹ màu trắng, nấu canh với đậu phụ non ăn để giải nhiệt.

Hoa a-ti-sô
HAniLsion                   - 23 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Khi nhắc đến a-ti-sô, mọi người thường nghĩ ngay đến đấy là một vị thuốc, một loại trà thanh nhiệt,
giải độc.

Thành phần dinh dưỡng của a-ti-sô giàu vitamin và khoáng chất. A-ti-sô tốt cho hệ tiêu hóa, chúng
còn giúp giảm cholesterol và giảm lượng đường trong máu…

Hoa a-ti-sô khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, kích thích tiêu hóa, làm ngon
miệng, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu, chống độc, tăng tiết sữa cho sản phụ (khi hầm với chân giò).
Ngoài ra, a-ti-sô cũng có khả năng lọc sạch các độc tố trong gan, làm mát gan, giải nhiệt… Nhờ
công dụng này, a-ti-sô làm cho da mịn màng và trở nên tươi sáng hơn. Một số người còn dùng a-ti-
sô như một loại nước tắm chăm sóc da.

Với nhiều công dụng như trên, các loại hoa đã được con người sử dụng làm món ăn. Tuy nhiên, để
tránh ngộ độc và đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Chúng ta chỉ nên ăn các loại hoa quen thuộc. Các loại
hoa mà bạn không chắc có thể ăn được, xin đừng thử!
                                 Salad làm từ các loại hoa.

                            Nếu không quen với những món ăn có
                            nguyên liệu từ hoa, hãy dùng chúng một
                            cách từ từ và vừa phải bởi có thể chúng sẽ
                            gây ra cho bạn một số vấn đề về tiêu hoá.
                            Có thể kể tên một số loại như: mật hoa quế
                            dại, cây thuỵ hương, cây lan dạ hương, cây
                            cà chua, cây khoai tây, hoa tu líp… Những
                            người bị dị ứng với hoa hay phấn hoa cũng
                            phải rất thận trọng khi dùng những món ăn
                            được chế biến từ các loại hoa này.HAniLsion                   - 24 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
                     Nộm hoa chuối.

Khi đến các cửa hàng hoa hay chợ để chọn mua hoa làm nguyên liệu cho bữa ăn, bạn nên hỏi kĩ
người bán hàng để đảm bảo chắc chắn rằng chúng là hoa sạch, tức là không bị phun các loại thuốc
trừ sâu hay một vài hoá chất khác. Bạn nên chọn những loại hoa mới nở, còn tươi và nguyên vẹn,
không bị côn trùng ăn hay có các nốt mầm bệnh.

Trong các bộ phận của hoa, thường chỉ có cánh hoa là có thể ăn được. Nhưng đầu nhuỵ của hoa rum
hay hoa nghệ tây cũng là những thực phẩm rất tuyệt, tất nhiên đây chỉ là số ít những trường hợp
ngoại lệ. Phần màu trắng cuối cánh hoa, gần sát với cuống hoa thường hay có vị đắng, do đó hãy cắt
bớt chúng đi để không làm hỏng mùi vị thơm ngon trong các món ăn.
                    Thạch chè hoa nhài.

HAniLsion                   - 25 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Trước khi chế biến, hoa phải được rửa thật sạch bằng nước muối. Để giữ cho hoa tươi, bạn nên ngâm
chúng trong nước lạnh khoảng từ 30 giây đến 1 phút rồi để khô trên giấy ăn, sau đó mới nhẹ nhàng
tách rời cánh hoa hoặc những phần có thể ăn được. Đối với các loại hoa, nên chế biến chúng trong
vòng vài giờ sau khi ngâm rửa. Nhưng nếu không thể chế biến ngay, tốt nhất bạn nên giữ cả bông và
ngâm chúng trong nước hoặc quấn trong khăn ướt rồi bảo quản ở tủ lạnh cho đến khi dùng tới chúng.
Nhưng nhớ cũng đừng để quá lâu, vì hương vị và màu sắc của hoa chắc chắn cũng sẽ bị phai nhạt
dần.

Làm thuốc
Hoa là món quà người ta thường tặng nhau những lúc vui. Nhưng có biết hoa còn là loại dược
liệu quý? Dưới đây là một số loài hoa quen thuộc, có tác dụng chữa trị một số bệnh thường
gặp.
Đỗ quyên: Có vị chua ngọt, tính ấm, sắc nước ấm, sắc nước uống có tác dụng trị nôn ra máu, chảy
máu mũi. Hoa đỗ quyên trắng hầm với móng giò lợn, chữa chứng ra khí hư. Nếu sao hoa với chút
rượu, sắc lấy nước uống sẽ chữa được rong kinh.
HAniLsion                   - 26 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Bèo tây: Còn gọi là bèo Nhật Bản, sống nổi trên mặt nước, cánh không đều, màu xanh nhạt. Có thể
giã nát hoa bèo tây, thêm vào chút muối trắng, đắp lên mụn nhọt hoặc nơi sưng tấy.
Mào gà: Mọc khắp nơi, nở bốn mùa, màu đỏ tươi hay vàng. Hoa mào gà có thân đứng, cụm hoa nở
xoè hình quạt. Theo đông y, hoa mào gà đỏ có vị ngọt, tính mát, sắc nước uống để chữa chảy máu
cam, hành kinh kéo dài ngày.

HAniLsion                   - 27 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Cúc: Hoa cúc trắng vị ngọt, đắng, tính hơi hàn. Cúc hoa vàng có vị đắng, cay, tính ôn. Hiện nay,
người ta vẫn dùng hoa cúc làm thuốc chữa các chứng đau đầu, đau mắt, cao huyết áp, sốt, dùng dưới
dạng thuốc sắc.
Lẻ bạn: Thuộc họ Thài lài, cụm hoa có nhiều hoa nhỏ màu trắng ở kẽ lá, trông hao hao dáng con sò,
màu tím rất đẹp. Hoa lẻ bạn có tác dụng cầm máu.
HAniLsion                   - 28 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Hồng: Được tôn làm sứ giả của tình yêu nhờ vẻ đẹp thanh tú của nó. Hoa hồng có nhiều cánh, nhiều
màu sắc, hương thơm dịu và kín đáo. Hoa có tác dụng hoạt huyết, điều hoà kinh nguyệt. Dùng cánh
hoa hồng giã đắt lên mụn nhọt có thể làm tiêu sưng tấy, giảm đau. Dân gian còn dùng cánh hoa hồng
bách trộn với đường phèn, hấp cơm để chữa ho cho trẻ nhỏ.
Cúc bách nhật: Thân hình trụ, mọc thẳng đứng, lá mọc đối, hình bầu dục. Hoa có lông mềm nhỏ,
màu tím, úp vào nhau thành khối hình cầu. Hoa cúc bách nhật là vị thuốc chữa đau đầu, tăng huyết
áp, chữa hen suyễn và viêm phế quản, dùng sắc nước uống.
HAniLsion                   - 29 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Hiên: Còn gọi là hoa kim châm, có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, thông sữa, sáng mắt. Dùng
hoa hiên kết hợp với ích mẫu, ngải cứu, rễ củ gai, sắc nước uống chữa trị kinh nguyệt không đều.
Hoa hiên phối hợp với bồ công anh, sắc lấy nước uống có thể chữa chứng tắc tia sữa.
Đào: Trong đông y, từ xưa hoa đào đã được dùng làm thuốc. Hoa đào có vị đắng, tính bình, sắc
nước uống có tác dụng thông tiểu tiện và chữa chứng hoạt huyết.
HAniLsion                   - 30 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa
Kim ngân: Hoa mọc từng đôi ở kẽ lá, có hương thơm dịu. Hoa mới nở có màu trắng, sau ngả sang
màu vàng trang nhã. Hoa kim ngân là vị thuốc chữa mụn nhọt, mẩn ngứa do dị ứng, viêm mũi do dị
ứng, đau thấp...
HAniLsion                  - 31 -
     ̣ ̣ ́
Hoa – Thưc Vât co hoa

Nhài: Cây thân gỗ, hoa trắng, mọc thành từng cụm ở nách lá hay ngọn cây. Dùng hoa nhài kết hợp
với vỏ ổi giộp, thảo quả hoặc vỏ quả lựu, cam thảo đất, sắc nước uống có thể chữa tiêu chảy rất hay.
Dâm bụt: Có vị ngọt, tính bình, không độc. Hoa dâm bụt phơi khô, hãm uống như trà có thể chữa
bệnh mất ngủ, hồi hộp, nước tiểu đỏ. Giã hoa dâm bụt, lá trầu không, lá thồm lồm, đắp lên chỗ mụn
nhọt.
Ngâu: Thuộc họ xoan, màu vàng, thơm ngát, chữa hen suyễn, sốt rất hiệu quả.
                  -THE END-

HAniLsion                   - 32 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:501
posted:2/25/2010
language:Vietnamese
pages:32