LIST OF TOP NGO S OF INDIA WITH CONTACT DETAILS by bibhuaryan

VIEWS: 86,511 PAGES: 584

More Info
									                  INDIA
                LIST OF STATES
    1.  Andaman Nicobar        10.   Goa
    2.  Andhra Pradesh        11.   Gujarat
    3.  Arunanchal Pradesh      12.   Haryana
    4.  Assam             13.   Himachal Pradesh
    5.  Bihar             14.   Jammu & Kashmir
    6.  Chandigarh          15.   Jharkhand
    7.  Chattisgarh          16.   Karnataka
    8.  Dadar & Nagar Haveli     17.   Kerala
    9.  Daman & Diu          18.   Lakshwdeep*List of NGOs and GOs is given with respective State details.

                                   73
   19.  Madhya Pradesh      28.     Punjab
   20.  Maharashtra       29.     Rajasthan
   21.  Manipur         30.     Sikkim
   22.  Meghalaya        31.     Tamil Nadu
   23.  Mizoram         32.     Tripura
   24.  Nagaland         33.     Uttar Pradesh
   25.  New Delhi        34.     Uttaranchal
   26.  Orissa          35.     West Bengal
   27.  Pondicherry

                  Experts

   1.   Abdesh Gangwar         38.  M.A. Haque
   2.   Ajith Kumar          39.  M.C. Mehta
   3.   Anuj Sinha           40.  M.S. Swaminathan
   4.   Arun Jindal          41.  Madhav Gadgil
   5.   Asad Rehmani          42.  Madhav Gopal Khare
   6.   Ashish Kothari         43.  Madhav Karki
   7.   Ashok Khosla          44.  Madhu Phull
   8.   B. Bandopadhyaya        45.  Mamta Pandya
   9.   B.M.S. Rathore         46.  Manoj Pattairiya
   10.  Belinda Wright         47.  Medha Patkar
   11.  Bindeshwar Pathak       48.  Meena Raghunathan
   12.  Biplab Bhushan Basu      49.  Mohan Dharia
   13.  Bittu Sahgal          50.  N.K. Sehgal
   14.   C.K. Varshney         51.  N.S. Tiwana
   15.   C.L. Trisal          52.  Nandita Krishna,
   16.  D.K. Biswas          53.  Neelam Gulati Sharma
   17.  D.K. Pandey          54.  Neelima Jerath
   18.  D.N. Pandey          55.  P.D. Grover
   19.  D.P. Singh           56.  P.K. Sen
   20.  D.R. Baluragi         57.  Pradeep Monga
   21.  Dalip M. Salwi         58.  Pradeep Shrivastava
   22.  Desh Bandhu          59.  Prakash Gole
   23.  Erach Bharucha         60.  Prithi Nambiar
   24.  Gyan Singh           61.  Puspashree Pattnaik
   25.  Harjit Singh          62.  R. A. Mashelkar
   26.  Indu Puri           63.  R. Mehta
   27.  J.C. Daniel          64.  R. Sukumar
   28.  J.S. Gill           65.  R.C. Nag
   29.  Jayant V. Narlinkar      66.  R.D. Sharma
   30.  Justice Kuldeep Singh     67.  R.K. Pachauri
   31.  K. J. Ahmed          68.  R.S. Paroda
   32.  K.C. Malhotra         69.  R.S. Siddiqi
   33.  K.P. Nayati          70.  Rajendra Singh
   34.  K.S. Bath           71.  Ram Boojh
   35.  Kartikeya Sarabhai       72.  Ramesh Pandya
   36.  Lalit Pande          73.  Ranjana Kanitkar
                         Hemant Kanitkar
   37.  Laxman Prasad         74.  Rashmi Mayur


74
75.  Ravi Chellam       93.  Samir Ghosh
76.  Ravinder Kaur Dhaliwal  94.  Sanskriti Menon
77.  Ravinder Keskar     95.  Sarjit Talwar
78.  Renee Borges       96.  Seema Bhatt
79.  Ruchi Pant        97.  Sejal Worah
80.  S. M. Pattnaik      98.  Sharadchandra Lele
81.  S. Moudgal,       99.  Shekhar Singh
82.  S. Srikant        100.  Shivani Jain
83.  S.B.S. Mishra      101.  Soumyadeep Datta
84.  S.K. Mukherjee      102.  Sudha Mehnadiratta
85.  S.K. Saxena       103.  Suman Sahai
86.  S.K. Sharma       104.  Sunder Lal Bahuguna
87.  S.M. Nair        105.  Sunita Narain
88.  S.S. Dhillon       106.  V. Vinayak
89.  S.S. Ladhar       107.  Valmik Thapar
90.  S.S. Rizvi        108.  Vandana Shiva
91.  Samar Bagchi       109.  Walter Fernandes
92.  Samir Acharya      110.  Yash Paul
                              75
76
           ANDAMAN & NICOBAR
          Non-Governmental Organizations


   Organization                      Page

1.  Society for Andaman and Nicobar Ecology        78

           Government Organizations


   Organization                      Page

1.  Andaman & Nicobar Council for Science and Technology  79
                                  77
             Non-Governmental Organizations


Name             Society for Andaman and Nicobar Ecology
Contact Person        Sh. Samir Acharya, Environmentalist
Address           ‘Tarang’, Middle Point, Port Blair 744 101,
               Andaman and Nicobar Islands, India
Tel.No.           91-3192-32929, 35002
Fax             91-3192-33072
E-mail            sane33@123india.com

Area of focus        Environment & community based education

Activities with respect to Community based Natural Resource & Biodiversity
environment education   Conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
78
               Government Organizations


Name             Andaman & Nicobar Council for Science and Technology
Contact Person        Mr.Rishikesh
Address           Dollygang, Port Blair, Andaman & Nicobar Islands, India
Tel.No.           03192-50370
Fax             01392- 51395
E mail            dkisdeekay@yahoo.com

Area of focus        Science and Technology popularization

Activities with respect to  Popularization of space science, promotion of S & T literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Solid waste management
environment education

Activities with respect to  Project on vermiculture biotechnology for income generation
livelihood education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
                                            79
80
             ANDHRA PRADESH

           Non-Governmental Organizations

   Organization                       Page

1.  Action Association for Rural and Tribal Development    84
2.  Action for Collective Tribal Improvement and Vocational  84
   Education (ACTIVE)
3.  Action for Community Service Society           84
4.  Action For Poor Relief Organisation            85
5.  Action For Rural Development               85
6.  Andhra Pardesh Rural Reconstruction Mission (APRRM)    86
7.  Andhra Pradesh Natural History Society          86
8.  Arthik Samata Mandal                   86
9.  Asian Academy for Rural Development and Population    87
   Studies
10.  Association for Social and Humanize Action ( ASHA)    87
11.  Aware                           88
12.  B.M. Birla Science Centre                 88
13.  Birdwatcher’s Society of Andhra Pardesh          89
14.  Brighter Integrated Rural Development Society (BIRDS)   89
15.  Centre for Development Studies: Anantapur         90
16.  Centre for Environment and Rural Technology (CERT)    90
17.  Centre for Environment Concerns ( CES )          90
18.  Centre for Integrated Rural Development ( CIRD )     91
19.  Centre for Rural Education and Development Society    91
   (CREDS)
20.  Chaitanya Development Society,              92
21.  Chaitanya Shravanthi                   92
22.  Citizens Against Pollution ( CAP )            92
23.  Collective Order for Rural Reconstruction Education    93
   (Core)
24.  Community Development Society, Cuddapah          93
25.  Community Development Society, Guntur           94
26.  Comprehensive Rural Operations Service Society      94
   (CROSS)
27.  Consumer Education Centre                 95
28.  Cuddapah District Rural Welfare Development Society    95
29.  Damodaram Sanjeevaiah Memorial Education Society     95
30.  Deccan Development Society                96
31.  Development Action for Rural Environment ( DARE )     96
32.  Dr. B.R. Ambedkar Society                 97
33.  Environmental Society of Tirupati ( ESOT )        97
34.  Gandhi Marg                        97
35.  Gandhian Organization for Rural Development (GORD )    98
36.  Geetha Prachara Sevasrama Society             98
37.  Girijana Seema Welfare Association (GSWA)         99
38.  Good Samaritans Rural Development Society         99
39.  Gram Pragati Society                   99                                    81
   40.  Grameena Vikas Samithi                  100
   41.  Green Pastures Rural Development Service Society     100
   42.  Ground Water Investigation and Farmers Training Society  101
      (GIFTS)
   43.  Guttur Rural Education and Development Society      101
   44.  Hyderabad Puppet Theatre                 102
   45.  Institute for Rural Development & Service ( IRDS)     102
   46.  Integrated Rural Development Society           102
   47.  International Association of Extension for Rural     103
      Development
   48.  Jagriti                          103
   49.  Jana Chetna                        103
   50.  Janavikasa Society                    104
   51.  Jyothi Youth Association                 104
   52.  Kovi Social Service Society                105
   53.  Krushi for Agricultural Development            105
   54.  Learning in Field Training (LIFT)             106
   55.  Modern Architects for Rural India ( MARI)         106
   56.  Natural Resources Development Cooperative Society     106
      Limited (NRDCS)
   57.  NATURE                          107
   58.  Nature Environment & Education Development Society    107
      (NEEDS)
   59.  Nehru Yuvajana Seva Sangham (NYSS)            108
   60.  People’s Action for Social Service ( PASS)        108
   61.  People’s Action in Development (PAD)           108
   62.  People’s and Environmental Education Centre (PEEC)    109
   63.  People’s Environment Protection Society          109
   64.  Prasanna Mahila Mandali                  110
   65.  Rajiv Institute For Technological Advancement       110
   66.  Rayalasseema Vikas Parishad                110
   67.  Research in Environment, Education and development    111
      Society (REEDS)
   68.  Rishi Valley Education Centre               111
   69.  Rural Development Organization (RDO)           112
   70.  Rural Development Organization (RUDO)           112
   71.  Rural Development Society (RDS)              113
   72.  Rural Environment Service Society             113
   73.  Rural Health Educational Awareness Development Society  114
      (RHEADS)
   74.  Rural Institute for Social Education (RISE)        114
   75.  Samaritans Rural Development Services           115
   76.  Sanghamitra Service Society                115
   77.  Sarada Valley Developm ent Samiti ( SVDS )        115
   78.  Scientific Society for Ecosphere Awareness ( SEA )    116
   79.  Social Education & Development Society ( SEEDS )     116
   80.  Society for Community Service ( SCS )           116
   81.  Society for Environment and Education (SEE)        117
   82.  Society for Human Development & Rural Prosperity     117
      (SHARP)
   83.  Society for Human Integrity and Prosperity ( SHIP)    11882
84.  Society for Information Dissemination on Environment    118
    (SIDE)
85.  Society for Integrated Development Through Environment   118
    Awakening (IDEA)
86.  Society for National Integration Through Rural       119
    Development (SNIRD)
87.  Society for Preservation of Environment & Quality of Life  119
    ( SPEQL)
88.  Society for Rural Integration (SIRI)            120
89.  Sri Triveni Yuvajana Sangham                120
90.  Swamy Babu Vajramma Charitable Trust            120
91.  The Grace Ministries                    121
92.  The Naglapuram Rural Agricultural & Health Education    121
    Development Society
93.  The Society for Nature Conservation             122
94.  The Society for Rural Development ( VENTURES)        122
95.  Vasavya Society for Rural Development (VARSOD)       122
96.  Vijaypuram Praja Seva Samithi (VPPSS)            122
97.  VIKASA                           123
98.  Warangal Consumers Council                 123
99.  Weaker Community’s Action for Development & Liberation   124
    (WCADL)
100.  World Wide Fund for Nature India              124


             Government Organizations

    Organization                        Page

1.   A.P. State Council for Science & Technology     126
2.   Environment Protection & Training Research Institute 126
    (EPTRI)
3.   Population and Environmental Education Centre (PEEC) 126
                                     83
               Non-Governmental Organizations


Name              Action Association for Rural and Tribal Development
Contact Person         M. Gurudatt Prasad, Executive Secretary
Address             30-7-1, Mummadi Vari Street, Rajahmundry – 533101,
                Andhra Pradesh , India
Tel.No.             0883-61442.
Fax               0883-68449

Area of focus          Environment education

Activities with respect to   Awareness programmes in west Godavari distt.
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Environment Education booklet for school children.


Name              Action for Collective Tribal Improvement and
                Vocational Education (ACTIVE)
Contact Person         K. Jayanand, General Secretary,
Address             4-75/B, U.P.S. Street, Kalloor, Khammam – 507209,
                Andhra Pradesh , India

Area of focus          Socio- Economic development & Environment Education
                of Tribal People

Activities with respect to   Promotion of non-conventional sources of energy.
Science & Technology
Education

Activities with respect to   Environment education, Flood & draught management.
environment education

Activities with respect to   Vocational Training for smokeless chullahs and biogas
livelihood education      plants.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Action for Community Service Society
Contact Person         G. Dasaratha Reddy, Project Coordinator
Address             2-48, School Street, V. Kola, Chittoor – 517424,
                Andhra Pradesh, India
Tel.No.             08587 – 57297


84
Fax                  08587 – 57297

Area of focus             Rural Development, Environment & Livelihood Education

Activities with respect to      Environment education and awareness for social
environment education         forestry, waste land development

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities         Integrated Rural development activities


Name                 Action For Poor Relief Organisation
Contact Person            Shri P.Sudhakar
Address                Church Street, 30 Th Ward, Tanuku, Wg
                   District, Andhra Pradesh- 534211, India
Tel.No.                08819 23000

Area of focus             Science education for upliftment of poor

Activities with respect to      Promotion of science literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to      Organizes camps, workshops, seminars, lectures &
livelihood education         trainings for technologies for livelihood education.

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Action For Rural Development
Contact Person            Shri C. Kishore
Address                Flat No. 310 A, Iii Floor, Janapriya Aravind
                   Avenue,Opp Tvcolony,Ramanathapur,
                   Hyderabad , Andhra Pradesh 500039, India
Tel.No.                040-7033247

Area of focus             Rural development through Science &
                   Technology education

Activities with respect to      Programmes for creating scientific temper in
Science & Technology         masses and popularization of new technologies
Education               for rural development

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.
                                               85
Name             Andhra Pardesh Rural Reconstruction Mission
               (APRRM)
Contact Person        Saran Kumar, Executive Director
Address           1-69, Beside KBR Mills, Cross Road, Piler, Chittoor –
               517214, Andhra Pardesh ,India

Area of focus        Environment, Health & sanitation & livelihood education

Activities with respect to  Health & Sanitation Education ,promotion of scientific
Science & Technology     temper
Education

Activities with respect to  Environment Education, Establishment of nurseries for
environment education    social forestry and orchards, soil and water conservation
               methods in agriculture & tree plantation activities

Activities with respect to  Training on establishment of nurseries, livelihood
livelihood education     education for agricultural laborers & small and marginal
               farmers

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Andhra Pradesh Natural History Society
Contact Person        K.S. R. Krishna Raju, Honorary Secretary
Address           11-2-6, Dasapalla Hills, Visakhapatnam – 530003,
               Andhra Pradesh ,India
Tel.No.           0891-563682.

Area of focus        Eco-development, Environment Education

Activities with respect to  Nature education & eco-development camps in 300 tribal
environment education    and 200 other villages. Ornithological surveys in state,
               EIA studies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publication of ‘Kingfisher’ (quarterly magazine )& audio
               – Visuals


Name             Arthik Samata Mandal
Contact Person        G. Vijayam
Address           Nasthik Kendram, Patamata, Vijaywada – 520006,
               Andhra Pradesh ,India
Tel.No.           0866-52330
86
Area of focus             Environment Education, Agriculture and Socio-cultural
                   issues.

Activities with respect to      Promotion of scientific livestock improvement &
Science & Technology         agricultural development
Education

Activities with respect to      Environment education in schools, social forestry, waste
environment education         land development

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities         Women development programmes


Name                 Asian Academy for Rural Development and
                   Population Studies
Contact Person            K.M. S. Rao
Address                2-1-339/A. Vijaya Apartments, Nalla Kunta, Hyderabad-
                   500044, Andhra Pradesh , India
Tel.No.                040-663414

Area of focus             Environment education and Rural development.

Activities with respect to      Tree plantation activity, Projects for safe drinking water
environment education         and better sanitation

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities         Integrated rural development


Name                 Association for Social and Humanize Action (ASHA)
                   S. Subhani, Secretary,
Contact Person            Mothugudem, Khammam – 507113, Andhra Pradesh,
Address                India

Area of focus             Environment education and Tribal development.

Activities with respect to      Awareness campaigns, participation in distt.
environment education         Environment brigade, tribal development through forest
                   protection and watershed development.

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.
                                                  87
Name             AWARE
Contact Person        P.V. Ramana, Director
Address           Shanthivanam, Nagarjuna Sagar Road, Hyderabad –
               500035, Andhra Pradesh India
Tel. No.           040-4031185
Fax             040-4031184
E-mail            aware@hd1vsnl.net.in website: www.awareweb.com

Area of focus        Integrated rural development with focus on social
               transformation, protection & promotion of environment,
               economic development, education

Activities with respect to  Education on modern rural technologies & improved
Science & Technology     methods of agriculture, animal husbandry, cottage
Education          industry

Activities with respect to  Environment education promotion and protection, better
environment education    hygienic methods, promotion of nurseries, sustainable
               agricultural practices, tree plantation, soil conservation &
               water harvesting, pollution control

Activities with respect to  Establishment of rural vocational training centers to
livelihood education     provide technical education to the poorest of the poor
               and various income generation activities and its cost
               benefit analysis

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.

Publications, if any     Various publications focusing on people’s problems and
               activities of AWARE

Any other activities     Education on weights and measures


Name             B.M. Birla Science Centre
Contact Person        Dr. B.G Sidharth, Director
Address           Adarsh Nagar, Hyderabad-500063 Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           040-3235081, 3241067
Fax             040-3237266
E-mail            birlasc@hd1.vsnl.net.in

Area of focus        Science & Technology Education/ Research

Activities with respect to  Projects for explaining scientific concepts to students
Science & Technology     and general public, information on new technologies,
Education          organization of camps and courses related to Science
               and Technology, consultancy and supply of Science
               Centre Exhibits and Planetarium programmes88
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1969
applicable

Publications, if any     Publications of several books & pamphlets

Any other activity      Organises scholarly international and national
               symposia in the fields of Advanced
               Mathematics, Fundamental Physics and
               Ancient Indian Astronomy


Name             Birdwatcher’s Society of Andhra Pardesh
Contact Person        Rajeev Mathew, Honorary Secretary,
Address           6-3-912/1 Kapadia Lane, Somajiguda – 500082, India
Tel.No.           040-310721

Area of focus        Environment education relating to study of Birds.

Activities with respect to  Environment awareness especially study of birds
environment education    Environment education through talks, lectures, films
               shows for habitat protection & bird census.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Brighter Integrated Rural Development Society
               (BIRDS)
Contact Person        G.P. Obalesu, Director
Address           1/182-B 32 Somnath Nagar – 515004, Andhra Pradesh ,
               India

Area of focus        Environment awareness, biodiversity

Activities with respect to  Environment education for biodiversity conservation,
environment education    social forestry.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Centre for Development Studies: Anantapur
Contact Person        S. M. Basha, President
Address           4/697, Yuvajana Colony, New Town, Anantapur –
               515004, Andhra Pradesh , India

Area of focus        Environment Education & Promotion of renewable
               sources of energy.

                                          89
                 sources of energy.

Activities with respect to    Promotion of scientific temper and encouraging
Science & Technology       renewable energy through media.
Education

Activities with respect to    To promote sustainable development through
environment education      awareness and education.

Whether GO / NGO date      NGO
of registration if applicable.

Publications, if any       Quarterly publication ‘ Darpanam’ ( Telugu )


Name               Centre for Environment and Rural Technology
                 (CERT)
Contact Person          G.A.G. Prakasa Rao, Director
Address             CERT NGO, RCM Street, Bobbili-535 558 Vizianagaram
                 District, Andhra Pradesh, India
Tel.No.             08944- 53276

Area of focus          Environment education, rural development

Activities with respect to    Environment protection workshop/ seminars,
environment education      environment education in schools, community
                 development programmes through environment and
                 biodiversity programmes, tree plantation, horticulture

Activities with respect to    Joint Forest Management, Vocational trainings for
livelihood education       tribals, Minor Forests Produce (MFP) collection,
                 marketing programmes, MFP skill trainings

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if     1987
applicable.

Any other activity        Micro credit programmes, Women Groups and Health
                 education development programmes, farmers training
                 and senior citizen welfare programmes


Name               Centre for Environment Concerns ( CES )
Contact Person          Nisha Rao
Address             Plot No. 14, Jyoti Cooperative Society, PO Trinulghery,
                 Secunderabad – 500015, Andhra Pradesh , India
Tel.No.             040-849252.

Area of focus          Science and Environment education.

Activities with respect to    Promotion of scientific temperament amongst youth.
Science & Technology

90
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education programmes in schools, training
environment education   programmes for teachers, seminars / workshop.

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Centre for Integrated Rural Development ( CIRD )
Contact Person            Sree Hari Naidu, Chairman,
Address                7-1-995 Shanker Street, Secunderabad – 500003,
                   Andhra Pradesh , India
Tel.No.                040-801084.

Area of focus             Rural development & Environment education

Activities with respect to      Promotion of biogas and smokeless chullhas
Science & Technology
Education

Activities with respect to      Environment & its conservation related activities.
environment education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities         Poverty alleviation activities


Name                 Centre for Rural Education and Development Society
                   (CREDS)
Contact Person            C.N. Venkatesa Prathap, President
Address                2-163-1 Chakala Veedi, Goranta, Anantapur – 515231
                   Andhra Pradesh,. India.

Area of focus             Environment Education and Rural development through
                   Science and technology application.

Activities with respect to      Promotion of scientific methods in agriculture &
Science & Technology         appropriate technologies.
Education

Activities with respect to Environment Education in Rural areas
environment education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                              91
Name             Chaitanya Development Society
Contact Person        K. Sivavaraprasad, Secretary
Address           Akber Pet, Bapatla, Guntur – 522 101,
               Andhra Pradesh ,India

Area of focus        Environment Education, Science & Technology     and
               Health Education.

Activities with respect to  Promotion of renewable sources of energy & Agricultural
Science & Technology     development & Health Education, promotion of scientific
Education          temper in society

Activities with respect to  Improvement of Village/ slum Environment &
environment education    afforestation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Chaitanya Shravanthi
Contact Person        V.B. Mani, Director
Address           Gudem Village, via Chintapalli, Visakhapatnam- 531133,
               Andhra Pradesh ,India.

Area of focus        Environment Education & conservation

Activities with respect to  Promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect to Tree plantation activity, natural resource conservation,
environment education   and environmental surveys.

Activities with respect to  Nursery raising training construction of check dams
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     To provide socially relevant education in tribal areas


Name             Citizens Against Pollution ( CAP )
Contact Person        Dr. K. Purushottam Reddy, President
Address           1-9-633 Vidya Nagar, Hyderabad – 500044, Andhra
               Pradesh ,India
92
Tel.No.           040-616115

Area of focus        Environment education and people’s sensitization
               against Environmental Pollution

Activities with respect to Environment education in schools, campaigns against
environment education   pollution especially anti-nuclear plant agitation in
              Nagarjunsagar

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publication of literature on Environment & Pollution


Name             Collective Order for Rural Reconstruction Education
               (Core )
Contact Person        B. G. Naidu, President & Director
Address           14-65-5, Palace Road, Kuppam, Chittoor – 517425,
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Rural development, Environment Education.

Activities with respect to  Promotion of scientific temper and popularization of
Science & Technology     smokeless chullahas & biogas
Education

Activities with respect to Awareness on forest protection, afforestation &
environment education   desiltation,


Activities with respect to Livelihood Education for Rural development.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Community Development Society, Cuddapah
Contact Person        S. Yesurathnam President
Address           Near Govt. Hospital, Pulivendula, Cuddapah – 516390,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08568-24112

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Tree plantation & soil conservation
environment education
                                          93
Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.Name                 Community Development Society, Guntur
Contact Person            P. Prasad Kumar, Director
Address                PO Jaladi, Edlapadu Mandal, Guntur – 522233, Andhra
                   Pradesh, India
Tel.No.                08646-8732

Area of focus             Environment, Science & Health education

Activities with respect to      Promotion of smokeless chullahas
Science & Technology
Education

Activities with respect to Eco-development, plantation
environment education

Activities with respect to Developing Self-employment opportunities.
livelihood education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Comprehensive Rural Operations Service Society
                   (CROSS)
Contact Person            M. Kurian, Executive Director
Address                1-69 Snehapuri, Nancharam, Hyderabad – 501507,
                   Andhra Pradesh, India.

Area of focus             Environment Education, Science & technology
                   development & Self employment

Activities with respect to      Biogas production, wind mills
Science & Technology
Education

Activities with respect to Awareness and protection of birds. Making of low cost
environment education   toilets.

Activities with respect to Development of Nurseries
livelihood education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.
94
Name             Consumer Education Centre
Contact Person        V.K. Parigi, Secretary & Managing Trustee
Address           No. 4, Sesha Vilas, 3-6-293 (FF) Hyderaguda,
               Hyderabad-500029, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education , surveys

Activities with respect to  Usage of Alternate Sources of Energy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Pesticide use regulation& Environment related surveys
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Cuddapah District Rural Welfare Development
               Society
Contact Person        C.H. Rajanna, President
Address           Kokkarayapalli Colony VPO, Chennur Mandal Cuddapah
               – 516162, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, cottage industry, health care
               Survey & research, social forestry

Activities with respect to Environment Awareness & Education, social forestry
environment education   health care

Activities with respect to Developing Cottage industry
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Damodaram Sanjeevaiah Memorial Education
               Society
Contact Person        Panny Babu Rao, President
Address           12-1-1237 Shanthi Nagar, North Lallaguda,
               Secunderabad-500017, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education & health care

Activities with respect to Environment education & plantation activities ,
environment education   environment and health activities
                                          95
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Deccan Development Society
Contact Person        P.V. Satheesh, Director
Address           A-6 Meera Apartments, Basheerbagh, Hyderabad - 500
               029, Andhra Pradesh, India
Tel. No.           040-3222867/ 6663452
Fax             040-3222867
E-mail            ddsppvr@hd2.dot.net.in

Area of focus        Science/environment education, Biodiversity
               conservation through S&T application

Activities with respect to  To assist people in planning and implementing
Science & Technology     development programmes through popularizing modern
Education          science and technology

Activities with respect to  Programmes for environment education for rural people,
environment education    soil conservation, tree plantation, biodiversity
               conservation and preparation of biodiversity registers,
               workshops, seminars etc.

Activities with respect to Promotion of traditional crops especially amongst rural
livelihood education    women

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1983
applicable.

Publications, if any     Vermi-compost, Organic compost, Traditional crops of
               Medak region, Our crops-Our cuisines, Crops of Truth,
               Fact finding committee report on Kuppam-Israel
               Technology, Sustainable Development, Poster on
               Biodiversity Registers

Any other activities     Empowering women and promotion of equitable benefit
               sharing in communities


Name             Development Action for Rural Environment ( DARE )
Contact Person        K. Sridhar, Executive Director
Address           1-1-770/5 Gandhnagar, Huderabad – 500380, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment education & conservation, Public health

Activities with respect to Environment education & surveys
environment education96
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Public health

Name             Dr. B.R. Ambedkar Society
Contact Person        V. Venkat Narsu, President
Address           15-51/1, Venkateshwara Colony, Nakrekal, Nalgonda-
               508211, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment awareness through camps audiovisual
environment education   shows and talks

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Environmental Society of Tirupati ( ESOT )
Contact Person        G. Ramaprasad, Secretary
Address           Deptt. of Civil Engineering SVU college of Engineering,
               Tirupati – 517502, Andhra Pradesh, India

Tel.No.           08574-24166 ( Extn. 338 )

Area of focus        Environment education & conservation
               Public health

Activities with respect to Environment education, eco-clubs, problem identification
environment education   and plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Public health


Name             Gandhi Marg
Contact Person        Dr. K. Chiranjeevi, Executive Director
Address           Jangareddygudem, West Godawari – 534447, Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           088212-5555

Area of focus        Environment education, health care, sanitation,

Activities with respect to Environment education, plantation, conservation &
environment education   protection of forests , sanitation and health issues

                                            97
environment education    protection of forests , sanitation and health issues


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Disaster relief work


Name             Gandhian Organization for Rural Development
               (GORD )
Contact Person        A. Prabhakara Rao, Secretary
Address           6-10-138-2&2A, Near JLB Junior College for Girls,
               Repalle, Guntur – 522265, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, eco-development, Gandhian
               philosophy

Activities with respect to  Promotion of science & technology literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, nurseries, plantation, soil
environment education   conservation, wasteland development, water
              management

Activities with respect to Promotion of village industry
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Gandhian philosophy


Name             Geetha Prachara Sevasrama Society
Contact Person        S. Gantappa, Secretary
Address           Ramaswamy Temple Street, Villae Yadiki, Anantapur –
               525408, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to Organizing camps, seminars & lectures for creating
environment education   environment awareness amongst masses & providing
              environment education to women & children

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.98
Any other activities     Environment and religious issues


Name             Girijana Seema Welfare Association (GSWA)
Contact Person        V.B. Chandrasekharan, Chief Project Administrator
Address           Chinturu, Bhadrachalam Taluk, Khammam – 507126,
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environmental Awareness ,Care for handicapped,
               destitute women & aged Rural development,

Activities with respect to Environmental Awareness & Education, plantation
environment education

Activities with respect to Rural development through promotion of appropriate
livelihood education    technologies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Care for handicapped, destitute women & aged


Name             Good Samaritans Rural Development Society
Contact Person        M. Raja Giri, Project Director
Address           12-16-2E Daya Mansion, Nidadavole, West Godavari-
               534301, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Environment education awareness & plantation,
environment education   sustainable rural development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Pragati Society
Contact Person        Surya Prakash, Secretary
Address           V.R. Nagar, Kavali, Nellore –5242002, Andhra Pradesh,
               India

Area of focus        Environment education, rural development

Activities with respect to  Use of renewable energy, promotion of scientific temper
Science & Technology
Education
                                           99
Activities with respect to Environment education, plantation
environment education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Grameena Vikas Samithi
Contact Person       L. Surya Narayana Reddy, Founder Volunteer and
              President
Address           6-8-947 NGOs Colony, Tirupati, 517507,
              Andhra Pradesh, India
Tel.No.           91-08574-30594
Fax             91-08574-30594
E-mail           grameena@yahoo.com

Area of focus        Agriculture & Allied Activities, Environment and Nature
              Conservation, Women and Child Development and
              Health & Family Welfare

Activities with respect to NADEP & Vermi composting with sugarcane trash
Science & Technology experimentation/demonstration, Participatory
Education         Technology Development (PTD) process in Integrated
              Farming Systems (IFS), bilateral project of GOI & The
              Netherlands government, Bangalore/ Madanapally

Activities with respect to Environment awareness campaigns/ demonstrations
environment education

Activities with respect to Support women groups for poverty
livelihood education    alleviation/eradication through micro credit approach

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if   1990
applicable.

Publications, if any    Booklets

Any other activity     Success story in reproductive health, Rural Women’s
              Status and Development/ women engaged in rearing
              milk animals, Serving
               the Commission on Education and Communication of
              IUCN, Switzerland, as a member, special Consultative
              status with the ECOSOC of the United Nations


Name            Green Pastures Rural Development Service Society
Contact Person       G. Emmanuel, President
Address           6-3-1216/39 Methodist Colony, Begumpet, Hyderabad-
              500016, Andhra Pradesh, India100
Tel.No.                040-310651.

Area of focus             Environment education & rural development

Activities with respect to      Use of renewable energy, promotion of science in rural
Science & Technology         areas
Education

Activities with respect to Environment education, use of renewable energy,
environment education   plantation

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Ground Water Investigation and Farmers Training
                   Society (GIFTS)
Contact Person            Suresh Anantham, Secretary
Address                1-1014 Nehru Nagar, Pamidi, Anantapur – 515775,
                   Andhra Pradesh, India

Area of focus             Environment education

Activities with respect to Eco-development environment education
environment education   Wasteland development, social forestry

Whether GO / NGO           NGO
 date of registration if
applicable.

Name                 Guttur Rural Education and Development Society
Contact Person            M. Hepzibath Margrate, President
Address                Ammavarupalli, Guttur Post, Penukonda Mandal,
                   Anantapura-515164, Andhra Pradesh, India
Tel.No.                085572-2326, 8134, 2235


Area of focus             Environment Education & rural development

Activities with respect to      Promotion of science and technology literacy in rural
Science & Technology         areas
Education

Activities with respect to Environment awareness, soil conservation, plantation,
environment education   conservation of biodiversity, check dams
Activities with respect to Rural development
livelihood education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                               101
Name             Hyderabad Puppet Theatre
Contact Person        M. Srinivasa Rao, Director
Address           # 2-2-1153/2, New Nallakunta, Hyderabad – 500044,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           040-41600

Area of focus        Awareness on science, environmental & social issues
               through puppet shows

Activities with respect to  Awareness on scientific issues through puppetry
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environmental & Social Issues Through Puppet Shows
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute for Rural Development & Service ( IRDS)
Contact Person        K. Krishna Reddy, Secretary
Address           6-1-2N, R&B Office Road, Tirupati – 517507, Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           08574-21413

Area of focus        Environment Education welfare of women, children &
               handicapped

Activities with respect to Environment awareness, eco-clubs, plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.

Any other activities     Welfare of women, children & handicapped


Name             Integrated Rural Development Society
Contact Person        P.V.V. Prasad, Executive Director
Address           7-1-34, Kothakotavari Street, Amadalavalasa,
               Srikakulam-532185, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Eco-development ,Environment education & plantation
environment education102
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             International Association of Extension for Rural
               Development
Contact Person        T.P. Sastry, Honorary Secretary
Address           18-3-61/4, Shanti Nagar, K.T. Road, Tirupati – 517502,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08574-23426

Area of focus        Environment education,& rural development

Activities with respect to  Use of renewable energy, promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, wasteland development, social
environment education   forestry

Activities with respect to Integrated Rural development through promotion of
livelihood education    appropriate technologies and skill development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Jagriti
Contact Person        G. Gopalkrishna Murthy, Secretary,
Address           Lucky Board Centre, Balaji Nagar Extension, Nellore –
               524002, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           0861-28171

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Environment education, afforestation, conservation of
environment education   costal ecosystem

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Jana Chetna
Contact Person        Majji Sankara Reddy, Secretary-cum-coordinator
                                           103
Address           Gondi Village, Seethampeta Mandal, Srikakulam –
               532443, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, hygiene & sanitation, tribal
               development

Activities with respect to  Smokeless chullahs, biogas
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education awareness surveys, wasteland
environment education   development, social forestry,

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Tribal development


Name             Janavikasa Society
Contact Person        P. Subharayudu, President
Address           Christian Colony, Pathuru PO, Khajjpet Mandal,
               Cuddapah-516203, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education and rural development

Activities with respect to  Biogas production
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education awareness, plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Rural development


Name             Jyothi Youth Association
Contact Person        A.V. Narasimha Reddy, President
Address           1-570, Reddi Street, Kettamanchi, Chittoor- 517001,
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, rural development and water
               supply

Activities with respect to  Management of Drinking water supply
Science & Technology
Education

104
Education

Activities with respect to Environment education, social forestry
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Kovi Social Service Society
Contact Person        S. Sudha, President
Address           20/21, Akula Street, Cuddapah – 516001, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment education & awareness, eco-development
               and renewable energy sources.

Activities with respect to  Promotion of science in society through popularization of
Science & Technology     Biogas & solar appliances
Education

Activities with respect to Environment education & awareness, soil conservation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Krushi for Agricultural Development
Contact Person        Devi Prasad
Address           3, Madhupala Enclave, Akbar Road, Secunderabad –
               500009, Andhra Pardesh India
Tel. No.           0091-40-7756773
Fax             0091-40-7846776
E-mail            deviprasadj@yahoo.com

Area of focus        Environment Education and Agriculture

Activities with respect to Organizing   conferences,  seminars,  workshops,
environment education   meetings and publishing reports, documents, news
              letters for mass awareness of environment.

Activities with respect to Agriculture related issues
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                          105
Name             Learning in Field Training (LIFT)
Contact Person        A.A. Srinivas, Secretary
Address           T.R.T. 174, Seethaphalmandi, Secunderabad-500361,
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, eco-developm ent
               Renewable energy

Activities with respect to Environment awareness and education, plantation,
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Modern Architects for Rural India ( MARI)
Contact Person        R. Murali, Secretary
Address           16-7-219 Dayanand Colony, Lakshmipuram, NSPT
               Road, Warangal-506013, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08712-23706

Area of focus        Environment education & promotion of sustainable
               technologies

Activities with respect to  Promotion of Smokeless chullahs, biogas production &
Science & Technology     technologies for water pollution control
Education

Activities with respect to Environment education & awareness through cultural
environment education   shows, social forestry

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Natural Resources Development Cooperative
               Society Limited (NRDCS)
Contact Person        P.V.S.L. Prasad, Secretary
Address           3-5-886/4/A, Himayatnagar, Hyderabad – 500029,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           040-235853 / 231217

Area of focus        Environment education, research & livelihood

Activities with respect to  Monitoring water quality & research on desalination of
Science & Technology     ground water
Education
106
Activities with respect to Environment education & awareness
environment education

Activities with respect to Livelihood Education and training through watershed
livelihood education    development project

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             NATURE
Contact Person        Dr. R.J. Prasad, President
Address           2-438/5-1, Teacher’s Colony, Waddepally,
               Hanamkonda-506370, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08712-73176

Area of focus        Environment education, rural technologies & tribal
               development

Activities with respect to  Epidemiological survey on health hazards due to
Science & Technology     pollution
Education

Activities with respect to Environment education & Awareness, plantation
environment education

Activities with respect to Promotion of rural technologies for livelihood generation
livelihood education


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Tribal development


Name             Nature Environment & Education Development
               Society (NEEDS)
Contact Person        A.V. Ramana, Secretary
Address           Thimmapuram, S Rayavaram Mandal, Visakhapatnam-
               531083, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, rural development

Activities with respect to  Science and technology literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, water & soil conservation, social
environment education   forestry, wasteland development

                                          107
environment education    forestry, wasteland development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Nehru Yuvajana Seva Sangham (NYSS)
Contact Person        P. Vasantha, Secretary
Address           4-105 Teachers Colony, Pichatur, Chittor District-517587
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education, rural development

Activities with respect to  Science and technology literacy amongst youth
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, tree plantation, environmental
environment education   conservation

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             People’s Action for Social Service ( PASS)
Contact Person        K. Balakrishna Moorthy, General Secretary
Address           10-12, Maruthi Nagar, Tirupathi East, Chittoor – 517502,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08574 – 24262

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to Environment education & awareness, plantation,
environment education   promotion of organic manure

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             People’s Action in Development (PAD)
Contact Person        T.M. Swami Das, Chairman
Address           Ex-military Colony, Kadiri, Anantapur – 515591, Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           2297

Area of focus        Environment education & awareness, health care & eco-
               development

Activities with respect to  Environment education & awareness, watershed
108
environment education         development, plantation, desiltation of tanks

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Name                 People’s and Environmental Education Centre
                   (PEEC)
Contact Person            Prof. R. Ratna Swami, Director
Address                Velgode, District Kurnool-518533, Andhra Pradesh, India
Tel.No.                08517-35300, 35200
Fax                  08517-35300
Email                 peec2001@rediffmail.com

Area of focus             Science/environment and livelihood education

Activities with respect to Meetings on science subjects in schools, conducting
Science & Technology simple experiments on technology education
education

Activities with respect to Environment education, social forestry, waste land
environment education   development, plant nursery raising

Activities with respect to Vocational trainings for diesel mechanism, fitters,
livelihood education    electricians, tailoring

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if        1987
applicable.

Publication, if any          Publications on EE, health, family welfare, etc.

Any other activity          Health & family welfare programme


Name                 People’s Environment Protection Society
Contact Person            Prof. T. Shivaji Rao
Address                Deptt. of Civil Engineering, Andhra University, Waltair-
                   530003, Andhra Pradesh, India

Area of focus             Environment education and awareness

Activities with respect to      Promotion of environmentally safe technologies
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education & awareness, consultancy on
environment education   legal aspects of environment

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                                 109
Name             Prasanna Mahila Mandali
Contact Person        P. Subbaravamma, President
Address           Sanjeeva Reddy Nagar, Guntur – 522001, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment education, livelihood education for women

Activities with respect to  Use of renewable energy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Education on general environmental issues to women
environment education

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             Rajiv Institute For Technological
               Advancement
Contact Person        K. Raju
Address           H.No. 5-51, 5th Ward Pentayya Quarters,
               Amadalavala, Srikakulam Distt. Andhra
               Pradesh 532185 , India
Tel.No.           08942-86756

Area of focus        Science & technology education

Activities with respect to  Science and society programmes, Development of
Science & Technology     literature, Science popularization through workshops,
Education          seminars, Promotion of new technologies etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rayalasseema Vikas Parishad
Contact Person        Prof. R. Jagadiswara Rao,
Address           63A, Vidya Nagar, Tirupati, Andhra Pardesh – 517502. ,
               India
Tel. No.           +91-8574-29433
Fax             +91-8574-27499
E-mail            rvp_org80@hotmail.com

Area of focus        Environment & Scio-Economic Development for
               socially and economically backward people of
               Rayalaseema, comprising of Distt. of Anantapur, Chittor,

110
               Rayalaseema, comprising of Distt. of Anantapur, Chittor,
               Cuddapah and Kurnoo.

Activities with respect to  Promotion of Non-conventional sources of energy.
Science & Technology
Education

Activities with respect to Management of land and water resources for optimum
environment education   exploitation on a sustainable basis, water shed
              development, , conversion of various wastes in to value
              added fertilizer through vermiculture.

Activities with respect to Rural industry for rearing and weaving of silk with a grant
livelihood education    provided by the E.Z.E of Germany.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Research in Environment, Education and
               Development Society (REEDS)
Contact Person        The Executive Director
Address           17-1-386/S/22, S.N. Reddy Nagar, P.O. Champapet
               Hyderabad – 500660, Andhra Pradesh, India
Tel. No.           040-4076701, 4078942

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to  Scientific temper in society through low cost chulhas &
Science & Technology     biogas
Education

Activities with respect to Educating youth on changing global environment and
environment education   natural resources conservation, educating farmers on
              sustainable agriculture, soil and water conservation
              programmes, ecological farming

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rishi Valley Education Centre
Contact Person        Geetha Iyer
Address           PO Rishi Valley, Chittoor – 517352, Andhra Pradesh,
               India
Tel.No.           08571-22037

Area of focus        Environment education & conservation
                                          111
Activities with respect to  Biogas production & solar appliances
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, wasteland development,
environment education   plantation, organic farming, conservation of birds &
              medicinal plants, use of innovative methods for
              environmental awareness of children and public

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Development Organization (RDO)
Contact Person        J.G. Prakasam, President
Address           6/42 Gadicherla Rama Rao Street, Cuddapah-516001,
               Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08562-3419

Area of focus        Environment education, livelihood education, eco-
               development

Activities with respect to Environment education in rural areas yhrough camps
environment education   and lectures, plantation, wasteland development

Activities with respect to Livelihood education through nursery development
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Development Organization (RUDO)
Contact Person        R. Gangi Reddy, Secretary
Address           Post Box-51, 173, P.K. Street, Tirupati-517 501, Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           08574-56594
Fax             08574-27191

Area of focus        Environment education & awareness, eco-development
               in rural areas

Activities with respect to Rural technology demonstration-cum-training center set
Science & Technology up in association with NRDC, development of directory
education         of rural technologies

Activities with respect to Environment education & awareness, organic farming,
environment education   smokeless chullahas, biogas, wasteland development,
              plantation112
Activities with respect to Trainings on animal husbandry, rabbit rearing, swine
livelihood education    cultivation, cultivation of medicinal plants, wood carving
              works & other income generation schemes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.

Any other activity      Seed banks of medicinal plants, wood carving
               handicrafts articles


Name             Rural Development Society (RDS)
Contact Person        K. Soma Sekhar, Executive Secretary
Address           Ramanagar, Ist Line, Ongole-523001,Andhra Pradesh,
               India
Tel.No.           08592-22450
E-mail            kss134@hotmail.com

Area of focus        Environment Education & awareness/rural development

Activities with respect to  Promotion of scientific temper in rural areas.
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment Impact Assessment studies of various
environment education   projects

Activities with respect to Training on entrepreneurial development programmes,
livelihood education    module preparation for rural livelihoods

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.

Publications, if any     Publications on Environment & Health

Any other activity      Girl Child education award, encouraging vedic studies


Name             Rural Environment Service Society
Contact Person        G. Sampth Rao
Address           # 2-12-5, Vidyaranyapuri, Hanamkonda, Warangal –
               506009, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08712-78873

Area of focus        Environment education & awareness & eco-development

Activities with respect to Environment education & awareness in rural areas,
environment education   conservation of medicinal plants & biodiversity,
              afforestation

                                           113
               afforestation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Health Educational Awareness Development
               Society (RHEADS)
Contact Person        B.A. Jabbar, President
Address           D. No. 26-4-881/A , Tyagaraya Nagar, Guddam,
               Hindupur– 515201, Anantapur, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08556—21391, 20827 (R)

Area of focus        Environmental education and promotion of women group
               & community health

Activities with respect to Promotion of scientific temper in rural areas and health
Science & Technology education
Education

Activities with respect to Nursery raising, afforestation
environment education

Activities with respect to Organizing trainings regarding tailoring, bantu nuking,
livelihood education    entrepreneurship development, dairying, livelihood
              opportunities through local resources

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1990
applicable.

Any other activity      Promotion of Women Group self help mechanism- Micro
               Enterprises, Youth Development


Name             Rural Institute for Social Education (RISE)
Contact Person        D. Ramakrishana, Project Coordinator
Address           North Palace Road, Kuppam, Chittoor – 517425, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment education, rural technologies

Activities with respect to  Rural sanitation and scientific literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness and education, soil
environment education   conservation, plantation,

Activities with respect to Promotion of rural technologies for socio-economic
livelihood education    development

114
livelihood education    development

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Samaritans Rural Development Services
Contact Person       K.S.T. Henry, Director
Address           C/652, allwyn Colony, PO IDPL, Hyderabad-500037,
              Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education & eco-development

Activities with respect to Environment awareness and education, plantation
environment education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Rural development


Name            Sanghamitra Service Society
Contact Person       Sivaji, Secretary
Address           1/188, Krishna Nagar, Vijaywara, Krishna – 520007,
              Andhra Pradesh, India
Tel.No.           0866-52002

Area of focus        Environment education, rural development
              Smokeless chullahas, water conservation

ActivitiesActivities with  Smokeless chullahas in rural areas
respect to Science &
Technology Education

Activities with respect to Environment awareness and education, social forestry,
environment education   water conservation through peoples participation

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Sarada Valley Development Samiti ( SVDS )
Contact Person       K.J. Naidu, Secretary
Address           Thummapala, Anakapalli Mandal, Visakhapatnam –
              531032, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           0891-2941
                                         115
Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment awareness & education, eco-development,
environment education   plantation, smokeless chullahas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Scientific Society for Ecosphere Awareness ( SEA )
Contact Person        S. Hyma Singh, Secretary
Address           Aripake Village, Sabbavaram Mandal, Visakhapatnam –
               531035, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08924-85255

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to  Promotion of scientific temper through popularization, of
Science & Technology     renewable energy sources
Education

Activities with respect to Environment awareness and education Natural resource
environment education   management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Social Education & Development Society ( SEEDS )
Contact Person        Rajan Joshua, Project Director
Address           Anandapuram, Peddamanthur PO Penukonda Taluk
               Anantapur – 515124, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Environment awareness and education, plantation,
environment education   watershed development, wasteland development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Society for Community Service ( SCS )
Contact Person        K. Ramesh Babu, Secretary
Address           10-2-15, Mamilagudem, Khammam-507001, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment education, community development116
Activities with respect to      Promotion of renewable energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education & awareness, plantation,
environment education   wasteland development

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Society for Environment and Education (SEE)
Contact Person            Dr. P. Narayan Rao
Address                B-98, Hal Colony, Balanagar, Hyderabad – 500046,
                   Andra Pardesh India
Tel. No.               91-40-3877106
E-mail                pnrao@hd1.vsnl.net.in

Area of focus             Environment Education for Children and Youth.

Activities with respect to Environmental awareness by organizing camps and
environment education   distribution of literature.

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any         A monthly   bi-lingual magazine: ‘Environment and
                   People’.


Name                 Society for Human Development & Rural Prosperity
                   (SHARP)
Contact Person            Sita Ram Singh, President
Address                B-2, Indl. Estate, Renigunta Road, Tirupati, Chittoor-
                   517506, Andhra Prades h, India
Tel.No.                5204

Area of focus             Environment education & conservation

Activities with respect to      Promotion of scientific technologies for Water
Science & Technology         harvesting, check dams,
Education

Activities with respect to Environment education, nature clubs, conservation of
environment education   biodiversity

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                             117
Name            Society for Human Integrity and Prosperity ( SHIP)
Contact Person       T. Haranath, Chairman
Address           9/81 Gandhinagar, Nuzvid, Krishna – 521201, Andhra
              Pradesh, India
Tel.No.           08658-406 (O), 08656-321 ®
Fax             040-47823

Area of focus        Environment education & rural development

ActivitiesActivities with  Promotion of scientific temper through use of alternate
respect to Science &    energy sources
Technology Education

Activities with respect to Environment education, conservation of western ghats,
environment education   biodiversity awareness

Whether GO / NGO      NGO
 date of registration if
applicable.

Any other activities    Rural development activities


Name            Society for Information Dissemination on
              Environment (SIDE)
Contact Person       D. Narsimha Reddy, Secretary
Address           605, Maheshwari Complex, Masab Tank, Hyderabad-
              500028, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           040-395534
Fax             040-47332

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment educ ation and awareness through public
environment education   camps, lectures and audio visuals

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Pamphlets on environmental issues


Name            Society for Integrated Development Through
              Environment Awakening (IDEA)
Contact Person       K.J. N Gowtham Shankar, Chairman
Address           Thatipudi, Vizianagaram – 531160, Andhra Pradesh,
              India
118
Tel.No.              08922-75246

Area of focus           Tribal development, protection of environment

Activities with respect to Environmental awareness and education, Eco-
environment education   development

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Tribal development


Name               Society for National Integration Through Rural
                 Development ( SNIRD)
Contact Person          Godfrey G.P. Jawahar, Executive Director
Address              Railpet, Ongole, Prakasam – 523001, Andhra Pradesh,
                 India
Tel.No.              08592-22008

Area of focus           Environment Education, eco-development, livelihood
                 training

Activities with respect to    Promotion of technologies for Wasteland management
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education, plantation on wasteland, water
environment education   management, conservation of marine resources

Activities with respect to Livelihood training to local population, youth
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Society for Preservation of Environment & Quality of
                 Life   ( SPEQL)
Contact Person          S.R. Vijayakar, President
Address              3-6-369/A/20, 1st Floor, Street No. 1, Himayat Nagar,
                 Hyderabad-500029, Andhra Pradesh, India
Tel.No.              040-631883

Area of focus           Environment Education & eco-development

Activities with respect to    Promotion of Vermi-composting, solar cookers and rural
Science & Technology       technologies
Education                                            119
Activities with respect to Environment awareness and education, plantation
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Society for Rural Integration ( SIRI)
Contact Person          M. Ramachandra Reddy, Project Coordinator
Address             Gurramkonda, Chittoor – 517297, Andhra Pradesh, India

Area of focus          Environment education & conservation, Renewable
                 energy sources

Activities with respect to    Promotion of scientific methods of Soil conservation,
Science & Technology       check dams construction, biogas, smokeless chullahas,
Education

Activities with respect to Environment awareness and education, social forestry
environment education

Whether GO / NGO date      NGO
of registration if applicable.


Name               Sri Triveni Yuvajana Sangham
Contact Person          Maddu Sambamurthy, President
Address             Rolugunta Village & Mandal, Visakhapatnam – 531114,
                 Andhra Pradesh, India

Area of focus          Environm ent education & tribal development

Activities with respect to Environment awareness and education, social forestry
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities       Tribal development


Name               Swamy Babu Vajramma Charitable Trust
Contact Person          Babjee
Address             Chitra Street, Narasanna Peta, Andhra Pradesh –
                 524321, India
Tel.No.             91-08942-77063
E-mail              stankala@hotmail.com
120
Area of focus        Socio-Economic development, Environment Education,
               & Energy Conservation.

Activities with respect to  Energy Conservation , promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect to Rural Environmental issues, Wildlife conservation &
environment education   animal welfare.

Activities with respect to Training on Issues related to Rural development.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             The Grace Ministries
Contact Person        Shri C.D. Raju
Address           Near G.D.M. Church,Prattipadu
               Pentapadu Mandal,
               Distt. West Godavari
               Andhra Pradesh 534146, India
Tel.No.           08818-81330

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Science and society programmes,Promotion of
Science & Technology     scientific temper , Workshops, lectures and
Education          camps

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             The Naglapuram Rural Agricultural & Health
               Education Development Society
Contact Person        A. Vajruvelu, Secretary
Address           SS Puram, H D C Colony, Via Nagalapuram, Chittoor-
               517589, Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education & rural development

Activities with respect to Environment education, plantation on wastelands
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                          121
Name            The Society for Nature Conservation
Contact Person       Brig Lokaranjan (Retd.), President
Address           593/43A, Gaganmahal Colony, Huderabad-500029,
              Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment education and awareness on conservation
environment education   and sustainable utilization of natural resources

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            The Society for Rural Development ( VENTURES)
Contact Person       B. V. Raju, Executive Director
Address           Kodur, Hindupur Taluk, anantapur – 515, Andhra
              Pradesh, India

Area of focus        Environment, health & livelihood education

Activities with respect to Environment education, plantation, conservation of
environment education   forests

Activities with respect to Popularization of appropriate technologies
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
 date of registration if
applicable.


Name            VASAVYA Society for Rural Development (VARSOD)
Contact Person       G.V.V.S.D.S. Prasad, Executive Director
Address           6-3-597/A/17/4 Banjara Avenue, Hyderabad – 500004,
              Andhra Pradesh, India
Tel.No.           0842-226486

Area of focus        Environment awareness & education, rural development

Activities with respect to Environment awareness & education, biogas, smokeless
environment education   chullahas, social forestry, water conservation

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.
Name            Vijaypuram Praja Seva Samithi (VPPSS)
Contact Person       V. Ramamoorthy, Secretary122
Address           PO Pannur, Vijayapuram Mandal, Chittoor-517, Andhra
               Pradesh, India

Area of focus        Environment and health education

Activities with respect to  Rural Drainage work through appropriate use of science
Science & Technology     & technology
Education

Activities with respect to Environment awareness and education , plantation
environment education

Activities with respect to Nursery raising for income- generation
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             VIKASA
Contact Person        P. Viswanath, Executive Director
Address           Coop. Colony, Chodavaram, Visakhapatnam – 531036,
               Andhra Pradesh, India

Area of focus        Environment education and eco-development

Activities with respect to  Scientific approach to Wasteland development, soil
Science & Technology     conservation, renewable energy
Education

Activities with respect to Environment awareness and education, discussion on
environment education   environmental issues

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Warangal Consumers Council
Contact Person        A. Sudarshan Reddy, Convener ( Environment Cell )
Address           2-6-44, Nakkalagutta, Hanamakonda, Warangal –
               506001, Andhra Pradesh, India
Tel.No.           08712-78192,78651

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment awareness and education through
environment education   participatory programs

Whether GO / NGO       NGO                                         123
date of registration if
applicable.

Any other activities     Consumer awarenessName             Weaker Community’s Action for Development &
               Liberation ( WCADL)
Contact Person        C. Francis, Director
Address           Plot No. 98, Madhuranagar, Shamshabad, R.R.Dt.
               Andhra Pradesh-501 218, India
Tel.No.           08413-23287
Fax             08413-23287

Area of focus        Environment, Social and economic upliftment of the rural
               areas

Activities with respect to  Promotion of technologies for Soil and water
Science & Technology     conservation, wasteland development, clean
Education

Activities with respect to Environment awareness, social forestry & soil
environment education   Conservation, afforestation and healthy environment

Activities with respect to Self help activities, income generating programmes for
livelihood education    weaker sections

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1976
applicable.

Publications, if any     A monthly journal “ MANA MARPUKOSAM” published
               since 15 YearsName             World Wide Fund for Nature India
Contact Person        State Director
Address           Andhra Pardesh, State office, A-22, A-Block, 6-2-1, View
               Towers, Lakdikapul, Hyderabad – 500004, Andhra
               Pradesh, India
Tel.No.           040-248194

Area of focus        Environment education, conservation & protection

Activities with respect to Environment awareness and education, Participatory
environment education   action for conservation & protection , nature clubs
124
Whether GO / NGO      NGO
 date of registration if
applicable.

Publications, if any    Several booklets & books
                           125
               Government Organizations


Name             A.P. State Council for Science & Technology
Contact Person        Prof.K.Ramamurthy Naidu
Address           12th Floor, Eastern Wing,Gaganvihar,
               Opp.Gandhi Bhavan Hyderabad Andhra Pradesh
               500001, India
Tel. No.           040-4619675

Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology
               Education

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology     masses and students, workshops, seminars &
Education          trainings on new technologies, creation of
               scientific temper

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Environment Protection & Training Research Institute
               (EPTRI)
Contact Person        Gayathri Ramachandran, Director General
Address           91/4, Gachibowli, Hyderabad-500032, Andra Pradesh,
               India
Tel.No.           040-3001707, 3000489, 3001241, 3001242
Fax             040-3000361
E-mail            gayathri@eptri.in website http://eptri.com

Area of focus        Environment education & training

Activities with respect to  Providing environment education through camps &
environment education    campaigns, environment protection, encouraging
               environment conservation, ENVIS center, short term
               trainings on technical and environmental issues,
               consultancy, technology transfer for pollution control

Whether GO / NGO       GO
 date of registration if
applicable.

Publications, if any     ENVIS Newsletter, several books & reports, catalogue
               available


Name             Population and Environmental Education Centre
               (PEEC)
Contact Person        Prof. R. Ratna Swamy, Director


126
Address           P.O. Velgode, Kurnool District, Andhra Pradesh-518 533,
               India
Tel. No.           08517-85042

Area of focus        Environment , Science & Technology Education.

Activities with respect to  Natural resource management, pollution control ,
Science & Technology     biodiversity , energy , urban issues ,protected areas
Education          Environment Legislation , agriculture & related issues.

Activities with respect to  Workshops, training programmes, seminars, symposia,
environment education    conferences, nature camps, exhibitions for environment
               education and awareness. Participation in national
               environmental awareness campaigns.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Status Report on Srisailam Nagarjunasagar Tiger
               Reserve, DeSSvelopment of Educational material
                                            127
128
           ARUNACHAL PRADESH
          Non-Government Organizations


   Organization                 Page

1.  Abotani Seva Sangh              130
2.  OJU Welfare Association            130
3.  Tanyi Jagriti Foundation           130
4.  World Wide Fund for Nature (WWF-India)    131

           Government Organizations


   Organization                 Page

1.  Arunachal Pradesh State Council For Science & 132
   Technology
                             129
             Non-Governmental Organizations


Name             Abotani Seva Sangh
Contact Person        Mr. Padi Yubbe-Member Secretary
Address           PO Ziro 791 120, District Lower Subansiri,
               Arunachal Pradesh. India
Tel.No.           037892-4464

Area of focus        Environmental education, promotion of khadi and village
               industries

Activities with respect to Afforestation, tree plantation, horticulture and agricultural
environment education   activities.

Activities with respect to Promotion of Khadi and village industry
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             OJU Welfare Association
Contact Person        Ms. Binny Yanga, Chiarperson
Address           PO Naharlagun 791 110, District Lower Subansiri,
               Arunachal Pradesh. India
Tel.No.           0360-44453, 44784, 44659
Fax             0360-44659

Area of focus        Environmental education, population education, child
               development.

Activities with respect to Livestock   development,   wasteland    development,
environment education   agricultural development, afforestation, tree plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Tanyi Jagriti Foundation
Contact Person        Mr. Tai Tagak, Chairman
Address           PO Box 237, Naharlagun 791 110,
               Arunachal Pradesh. India
Tel.No.           0360-23234

Area of focus        Training, environmental awareness, child and women
               welfare and development.

Activities with respect to Wasteland development, environmental education,
environment education   agricultural development, afforestation, tree plantation,

130
environment education    agricultural development, afforestation, tree plantation,

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Community schools, adult learning centers, population
              education, child development, Community empowerment
              through awareness generation programmes and
              strengthening of local voluntary organizations.


Name            World Wide Fund for Nature (WWF-India)
Contact Person       Dr. S.P. Singh, Senior Programme Officer
Address           PO Box 161, Bank Tinali, Itanagar 791 111,
              Arunachal Pradesh. India
Tel.No.           0360-211210
Fax             0360-211336, 212655

Area of focus        Environmental education, action programmes to conserve
              biodiversity.

Activities with respect to Documentation of fauna and flora, field based partnership
environment education   projects with Government and NGOs to conserve
              biodiversity, policy support to Government to safeguard
              the biodiversity as well as the interests of the local
              communities, development of educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                            131
               Government Organizations


Name             Arunachal Pradesh State Council For Science &
               Technology
Contact Person        Dr.G.Ch.Chennaiah
Address           Vivek Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh -791
               11, India
Tel.No.            0360-212934

Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization
Science & Technology     amongst masses and students, workshops,
Education          seminars & trainings on new technologies,
               creation of scientific temper.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
132
              ASSAM
         Non-Governmental Organizations


   Organization                   Page

1.  Aaranyak Nature Club               135
2.  Academy of Science and Technology        135
3.  Adhyatmik Sarvoday Seveshram           135
4.  AID for the Disabled Somity           136
5.  Alaknanda Human Welfare Association       136
6.  Appropriate Technology Mission Assam (ATMA)   137
7.  Assam (Bhoreli) Anglers Association       137
8.  Assam Rural Development & Research Foundation  137
9.  Assam Valley Wildlife Society          138
10.  Association of Youth Voluntary Organization   138
11.  Ata Bhowkamari Society Development Association  139
12.  Assam Valley Wildlife Society          139
13.  Barkhetri Unnayanj Samity            139
14.  Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha           140
15.  Bharat Jan Vigyan Jatha             140
16.  Bokajan Sangram Samity              141
17.  Boloma Yuva Vikas Kendra             141
18.  Bor Asom Gosthi                 141
19.  Bosco Reach-Out                 142
20.  Brahmaputra Foundation              142
21.  Church’s Auxiliary for Social Action (CASA)   143
22.  Desh Bandhu Club                 143
23.  Don Bosco Communications             144
24.  Early Birds                   144
25.  Evergreen                    144
26.  Gana Bigyan Sangstha               145
27.  Ganaparishad Samannairakhi Unnayan Samiti    145
28.  Gharoa                      145
29.  Gram Lok Seva Sangh               146
30.  Gram Swaraj Parishad               146
31.  Gram Vikas Parisad                147
32.  Green Heart Nature Club             147
33.  Green Heritage                  146
34.  Green Society                  148
35.  Green Valley Social Voluntary Organization    148
36.  Harbinger                    148
37.  HELP                       149
38.  Hills Socioeconmics and Environment       149
   Development Board
39.  Hornbill Nature Club               149
40.  Human Resource Development Foundation of South  150
   Kamrup
41.  Indo-German Social Service Society        150                               133
   42.  Jaluguti Juvak Sangha               150
   43.  Kandali Janajati Sikhita Nibanua Unnayan Santha  151
   44.  Karbi Anglong Seva Kendra             151
   45.  Kasturba Bikash Sangha              152
   46.  Kasturba Gandhi National Memorial Trust      152
   47.  Katigorah Gram Unnyan Parishad, Behara      152
   48.  Kaziranga Wildlife Society            153
   49.  Khadi Aur Gramudyog Bikas Somiti         153
   50.  Khongia Mahila Somitee              153
   51.  Kinangaon Mahila Samity              154
   52.  Kokila Vikas Ashram                154
   53.  Konwargaon Pragatisil Mohila Samittee       154
   54.  Krishnanagar Social Welfare Education Centre   155
   55.  Mohammadpur Blue Star Club & Library       155
   56.  Morigaon Mahila Mohfil              156
   57.  Nabin Sarma Smritichora              156
   58.  Narayanpur Anchlik Gramdan Sangha         156
   59.  Nehru Yuva Kendra                 157
   60.  Om Shanti Shiksha Niketan             157
   61.  Pragjyotish Amateur Astronomers' Association   157
   62.  Rajgarh Anchalik Mahila Samity          158
   63.  Shankar Jyoti Sangha               158
   64.  Shanti Sadhana Ashram               158
   65.  State Organising Council             159
   66.  Takunabari Sunjyoti Mohila Somity         159
   67.  The Greens                    159
   68.  Universal Brotherhood Association (UBA)      160

              Government Organizations


      Organization                    Page

   1.  Assam Science , Technology & Environment Council  161
   2.  Centre for Environment Education          161
   3.  Tezpur University                 161
134
             Non-Governmental Organizations


Name             Aaranyak Nature Club
Contact Person        Mr. Bibhab Kumar Talukdar, Secretary General
Address           ‘EVER GREEN’, Samanwoy Path (Survey), PO
               Beltola,Basistha Road, Guwahati 781 028, Assam,India
Tel.No.           0361-566087
Fax             0361-566087

Area of focus        Environmental education, training, action programmes,
               wildlife protection.

Activities with respect to Environmental awareness, afforestation, tree plantation,
environment education   environmental   legislation,  ecological awareness,
              campaigning against environmentally destructive
              development, development of educational material,
              wildlife research, ecological survey.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Academy of Science and Technology
Contact Person        Dr. S. Bujarbarua, Working President
Address           Centre of Plasma Physics Campus,
               Sapta Swahid Path, Dispur, Guwahati 781 006, Assam
               ,India.
Tel.No.           0361-564117

Area of focus        Environmental   education,   consultancy,    rural
               development, biodiversity, gender issues, wildlife.

Activities with respect to Community organization, environmental research,
environment education   livestock development, environmental awareness,
              agricultural development, tree plantation, watershed
              management, popularization of renewable energy.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Adhyatmik Sarvoday Seveshram
Contact Person        Narayan Barman, Chairman
Address           VPO Kakaya, Nalbari – 781304, Assam, India

Area of focus        Environment & Science Education through educational &
               cultural education
                                          135
Activities with respect to Environment education & awareness in all villages of
environment education   north east India, social forestry

Activities with respect to Employment generation through developmental
livelihood education    schemes, improvement of agriculture & maintenance of
              scientific dairies and veterinary services in rural areas,
              promotion of public health

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             AID for the Disabled Somity
Contact Person        Md. Hussain Shah, General Secretary,
Address           Ward No. 3, Morigaon town,
               PO and District Morigaon 782 105, Assam ,India.
Tel.No.           036743-352

Area of focus        Training, environmental awareness

Activities with respect to Creating awareness on various issues related to
environment education   environment, agricultural development, tree plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Alaknanda Human Welfare Association
Contact Person        Atul Chandra Nath, Secretary
Address           VPO Niz Dandua, Nagaon – 782104, Assam, India

Area of focus        Environment Education in Dandua Mouza area of
               Nagaon District, Science & Livelihood Education

Activities with respect to  Promotion of scientific literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness amongst villagers, promotion of
environment education   social forestry, water conservation

Activities with respect to Creating employment opportunities for poor farmers and
livelihood education    cultivators through livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
136
Name             Appropriate Technology Mission Assam (ATMA)
Contact Person        Mr. Parimal Kumar Das, Executive Director
Address           Zuroni, M.G. Road, River side Uzanbazar,
               Guwahati 781 001, Assam ,India.

Area of focus        Environmental   awareness,   action  programmes,
               consultancy.

Activities with respect to  Appropriate technology for rural roads construction,
Science & Technology     appropriate technology for earthquake resistant low cost
Education          housing

Activities with respect to Forest  and   wildlife  conservation,   flood
environment education   management/protection, environmental research ,
              wasteland  development,   population   education,
              environmental education, watershed management,
              development of educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Assam (Bhoreli) Anglers Association
Contact Person        Mr. H.N. Agarwala, President
Address           C/o Tezpur Station Club Ltd., Tezpur 784 001,
               Assam ,India.
Tel.No.           03712-20397

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Wildlife conservation, afforestation, conservation of flora
environment education   and fauna in and around Bhorelli River, conservation
              and propagation of Golden Masheers of Bhorelli River.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Assam Rural Development & Research Foundation
Contact Person        Mr. Pankaj Kumar Pathak, General Secretary
Address           Sri Sri Vishnu Path, Village Rupnagar, PO Indrapur,
               Guwahati 781 032, Assam ,India.

Area of focus        Rural development programmes.

Activities with respect to  Social work, community organization, disaster
Science & Technology     management,   livestock development,  wildlife
Education          conservation, wasteland development, population
               education, environmental awareness, agricultural

                                          137
               education, environmental awareness, agricultural
               development, afforestation, tree plantation, watershed
               management, development of educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Assam Valley Wildlife Society
Contact Person        Chairman
Address           Pertabghur Tea Estate, PO Chariali, Sonitpur – 784176,
               Assam, India
Tel.No.           03715-2074
Fax             03715-2299

Area of focus        Conservation and environmental education

Activities with respect to Conservation of natural habitat, maintaining game
environment education   reserves in Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and
              Meghalaya, protection of useful and rare wild animals,
              birds and fish, locating and protecting white-winged
              wood duck in the Doom Dooma and Tingri Reserve
              Forests and captive breeding, conducting programmes
              on nature education for the rural population, creation of a
              60 ha “Safe Haven” for the capped langur at Mijicajan
              Tea Estate and a deer park at the Bargang Tea Estate,
              awareness campaign for protecting the Gangas dolphins
              in the river Brahmaputra and its tributaries.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Association of Youth Voluntary Organization
Contact Person        Mr. Anup Kumar Dey, Organizing Secretary
Address           C/o Youth Co-ordinator, Nehru Yuba Kendra,
               PO Ratanpur Road 788 155, District Hailakandi, Assam
               ,India.

Area of focus        Training, action programmes, consultancy

Activities with respect to  Social work, community organization, wasteland
Science & Technology     development, population education, environmental
Education          awareness, agricultural development, child development,
               afforestation, tree plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.138
Any other activities     National integration, adult literacy, youth leadership,
               vocational trainings, mobile library services


Name             Ata Bhowkamari Society Development Association
Contact Person        Mr. Lal Mamud Ahmed, General Secretary
Address           PO Sarupeta 781 352, District Barpeta, Assam ,India.
Tel.No.           0366689-22290

Area of focus        Training, social work

Activities with respect to Population education, environmental awareness, child
environment education   development, tree plantation, development of education
              and communication material


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Assam Valley Wildlife Society
Contact Person        A.M. Khan, Chairman
Address           Pertabghur Tea Estate, PO Chariali, Sonitpur – 784176,
               Assam, India

Area of focus        Science & Environment Education, Conservation of
               natural habitat

Activities with respect to  Creating scientific temper amongst youth
Science & Technology
Education

Activities with respect to Maintaining game reserves in Assam, Arunanchal
environment education   Pradesh, Nagaland & Meghalaya to protect wild
              biodiversity, locating & protecting white-winged wood-
              duck in Doom Dooma and Dangri Reserve Forest
              Nature education programmes for rural population
              Project to save the Ganges Dolphin in Brahamputra

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Barkhetri Unnayanj Samity
Contact Person        Umesh Ch. Medhi, Secretary
Address           PO Mukalmua, Nalbari – 781126, Assam, India

Area of focus        Environment & Livelihood Education, promotion of
               scientific technologies                                          139
Activities with respect to  Science education
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education & training in rural areas
environment education

Activities with respect to Promotion for employment generation, vocational
livelihood education    training


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha
Contact Person        Dr. D.N. Borthakur, President
Address           Dighalipukhuri East, Guwahati 781 001, Assam.
Tel.No.           0361-564373 (R)

Area of focus        Socio –economic    development,  training,  action
               programmes

Activities with respect to Disaster management, environment research, livestock
environment education   development,    wildlife  conservation, wasteland
              development, population education, environment,
              afforestation, tree plantation, watershed management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Social work, community organization


Name             Bharat Jan Vigyan Jatha
Contact Person        Dr. Anil K. Goswami
Address           Dighali, Pukhuri (East), Guwahati, Assam-
               781001, India

Area of focus        Science Education

Activities with respect to  Science popularization activities through
Science & Technology     workshops, camps, lectures & projects for
Education          students and masses

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.140
Name             Bokajan Sangram Samity
Contact Person        Mr. Atul Borgohain, General Secretary
Address           PO Bokajan 782 490, District Karbi-Anglong,
               Assam

Area of focus        Environmental education and awareness


Activities with respect to Environmental awareness, development of educational
environment education   material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Boloma Yuva Vikas Kendra
Contact Person        Mr. Rosheswar Chetia, President
Address           PO Boloma 785 112, Via-Teok, District Jorhat,
               Assam ,India

Area of focus        Training, wildlife,  population  education,  child
               development.

Activities with respect to Wildlife  conservation,   wasteland  development,
environment education   environmental awareness, agricultural development,
              afforestation, tree plantation, watershed management,
              development of educational material

Activities with respect to Livestock development
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Social work sports, health programmes.


Name             Bor Asom Gosthi
Contact Person        Dr. Bhaben Choudhary, Secretary
Address           Kharghuli, Guwahati 781 004, Assam ,India
Tel.No.           0361-542267

Area of focus        Tranining, action programmes, social work, environment
               education.

Activities with respect to Population education, wildlife conservation, wasteland
environment education   development, environmental awareness, agricultural
              development, a fforestation, tree plantation, development
              of educational material.

                                         141
              of educational material.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Child development


Name            Bosco Reach-Out
Contact Person       Father Paul Kuttala, Director
Address           Provisional Office, Don Bosco,
              Guwahati 781 001, Assam ,India.
Tel.No.           0361-546162, 510457
Fax             0361-522822, 510457

Area of focus        Training, action programmes, environment education,
              child development, socio-economic programmes.

Activities with respect to Wasteland development, agricultural development,
environment education   afforestation, tree plantation, environmental education,
              watershed management,

Activities with respect to Non-formal cooperatives, livestock development
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Social work, community organization


Name            Brahmaputra Foundation
Contact Person       Mr. Indrajit Narayan Dev, Chairman
Address           Little Hillock, Ranibagan, Beltola Tinali,
              Guwahati 781 028, Assam ,India.
Tel.No.           0361-561122

Area of focus        Environmental awareness, documentation of people and
              their life-styles, development of environment and eco-
              friendly modules.

Activities with respect to Environmental research, livestock development, wildlife,
environment education   agricultural   development,  child  development,
              afforestation, tree plantation,


Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.142
Publications, if any    Develop print and audio-visual media.

Any other activities    Social work, community organization


Name            Church’s Auxiliary for Social Action (CASA)
Contact Pers on       Mr. A.K. Goldsmith, Co-ordinator NEI
Address           CASA Office, Satribari, Guwahati 781 008, Assam, India
Tel.No.           0361-522152

Area of focus        Livelihood education,  training, consultancy, advocacy,
              liasoning, networking,  facilitation, non-formal education
              (environmental, drug   abuse, AIDS, gender issues,
              strategic planning    etc.) action, research and
              documentation.

Activities with respect to Community    organization,   income   generating
environment education   programmes, dissemination of information, skill
              development, capacitation, community health through
              both allopathic and herbal medicines, conservation,
              protection, watershed management, plantation, action
              base research and documentation, sponsorship in rural
              development   studies,  self  employment   and
              entrepreneurship programmes, promotion of organic
              manuring,  food   for  community   development
              programmes,    material   procurement,   disaster
              management (training, relief and rehabilitation,
              preparedness, mitigation), resource support to
              institution.

Activities with respect to Conduct training of trainers, managers, community
livelihood education    leaders, training on skill development, facilitation on
              major issues, enable forums, awareness camps on
              issues, seminars and workshops.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Desh Bandhu Club
Contact Person       Mr. Kali Kumar Saha, Secretary
Address           Village and PO Behara Bazar 788 817,
              District Cachar, Assam ,India.
Tel.No.           03845-2152

Area of focus        Training, action programmes, environment education,
              child development

Activities with respect to Agricultural development, watershed management,
environment education

                                          143
environment education    environmental awareness, development of educational
              material, afforestation

Activities with respect to Floriculture, diary development
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Health education and family welfare, free eye operation
              camps, laparoscopy camp, social work, community
              organization


Name            Don Bosco Communications
Contact Person       Mr. George Plathottam, Director
Address           Don Bosco, Guwahati 781 001, Assam ,India.
Tel.No.           0361-546162, 510456
Fax             0361-522822

Area of focus        Environmental awareness, training, consultancy.

Activities with respect to Social work, environment education, development of
environment education   educational material.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Early Birds
Contact Person       Mr. Dipak Sagar Das, President
Address           Guwahati College, Guwahati 781 021, Assam
              India.
Tel.No.           0361-550512

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Environmental education, tree plantation,
environment education   development of educational material.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Social work, community organization


Name            Evergreen
Contact Person       Mr. Bhupen Das, Chief Secretary144
Address           Galiahati No. 1, N.B. Road, Barpeta 781 301
               Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Environmental    research,   wildlife conservation,
environment education   population   education,   environmental  education,
              afforestation, tree plantation, development of educational
              material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gana Bigyan Sangstha
Contact Person        Mr. Asit Kumar Mukherjee, President
Address           C/o Modern Hardware, Rangirkhari (Opposite
               Netaji Statue) Silchar 788 005, Assam ,India.
Tel.No.           03842-21465

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Social work, environmental education, tree
environment education   plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Ganaparishad Samannairakhi Unnayan
               Samiti
Contact Person        Golok Bora, President
Address           PO Simaluguri, Sibasagar – 785686, Assam, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Creating awareness of issues like, pollution,
environment education   deforestation. Promotion of afforestation programmes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gharoa
Contact Person        Mr. Ashish Kumar Dey, Secrtary
Address           616/A, Accounts Colony, Lumding 782 447,
               District Nagaon, Assam ,India.
Tel.No.           036746-3302, 3349                                         145
Area of focus         Environment awareness

Activities with respect to Wasteland   devleopment,  environmental
environment education   education, tree plantation, development of
              educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Lok Seva Sangh
Contact Person        Dwarika Barua, General Secretary
Address            PO Dhamdhama, Nalbari – 781349, Assam, India

Area of focus         Environment, Science & Livelihood Education in Nalbari
               Distt.

Activities with respect to Environment education, tree plantation, etc.
environment education

Activities with respect to Promotion of rural development through cottage &
livelihood education    village industries, livelihood educ ation for sericulture,
              dairy farming, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Swaraj Parishad
Contact Person        Niranjan Kalita, Secretary
Address            PO Rangia, Kamrup – 781354, Assam, India
Tel.No.            314

Area of focus         Environment & Livelihood Education

Activities with respect to Creating awareness on the benefits of afforestation, soil
environment education   conservation, preservation of natural ecosystems
              Scientific promotion of social forestry & provision of
              clean drinking water

Activities with respect to Promotion of production activities by village people &
livelihood education    welfare programmes for women & children

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
Name             Gram Vikas Parisad
Contact Person        Md. Siraj Uddin Ahmed, General Secretary146
Address           Village Rangaloo, PO Jumarmur 782 427,
               District Nagaon, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Social work, wasteland development, population
environment education   education, environmental education, agricultural
              development, child development, afforestation, tree
              plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Green Heart Nature Club
Contact Person        Mr. Bablu Dey, Director
Address           Ward No. 6, At & PO Kokrajhar 783 370,
               District Kokrajhar, Assam ,India.
Tel.No.           03661-70970 (R)

Area of focus        Wildlife and forest protection especially, birds and
               wetland conservation, monitoring and study of the wild
               habitat, environmental awareness.

Activities with respect to Environmental awareness and training, environmental
environment education   education by conducting nature camps and wildlife tours,
              tree plantation, development of environmental education
              material, regular bird watching camps, study of wildlife
              habitat, exhibitions, forest and wildlife conservation and
              protection initiatives through forest villagers
              organizations, social work.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Green Heritage
Contact Person        Mr. Bikul Goswami, General Secretary
Address           Ward No. 8, North Lakhimpur 787 001, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness, preservation and restoration
               of natural heritage within north-east, scientific and
               systemic studies on the various aspects of nature and
               wildlife.

Activities with respect to Environmental research, livestock development, wildlife
environm ent education   conservation, wasteland development, agricultural
              development, afforestation, tree plantation, nature
              conservation cum-motivation camps, training
              programmes, development of educational material.

                                           147
               programmes, development of educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Green Society
Contact Person        Mr. Pradip Gogoi, Director
Address           C/o Praecocial Computer Academy, Milan Nagar,
               Dibrugarh 786 003, Assam ,India.
Tel.No.           0373-22840

Area of focus        Social work

Activities with respect to Wildlife conservation, wasteland development,
environment education   environmental awareness, afforestation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Green Valley Social Voluntary Organization
Contact Person        Mr. Deepak kumar Pegu, Chariman
Address           Village and PO Khokanguri 785 001 (Mising Gaon)
               District Jorhat, Assam ,India.
Tel.No.           0376-324730

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to Environmental awareness, action programmes
environment education   Social work, community organization, wildlife
              conservation, population education, environmental
              education, agricultural development, child development,
              afforestation, tree plantation, development of educational
              material

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Harbinger
Contact Person        Mr. Saumitra Paul, General Secretary
Address           Abahan Book Stall, Premtola,
               Silchar 788 004, Assam ,India.
Tel.No.           03842-22940

Area of focus        Environmental education and awareness
148
Activities with respect to Environmental awareness, child development
environment education   Social work, disaster management, wasteland
              development, afforestation, tree plantation, development
              of educational material, environmental education.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             HELP
Contact Person        Mr. Sujit K. Sen, Vice President
Address           C/o Presidency School, Tulsibala Road,
               Opposite B.K. Kakati Road, Ulubari,
               Guwahati 781 007, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Wildlife conservation, environmental education,
environment education   afforestation, tree plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Hills Socioeconmics and Environment Development
               Board
Contact Person        Rev Bikau Pame, Coordinator
Address           Longmang, PO Bageter, haflong, North Cachar Hills-
               788819, Assam, India

Area of focus        Environment Education & Protection

Activities with respect to Environment education, afforestation & waste land
environment education   development projects in 60 Zeme Naga villages & 200
              Dimasa Kachari villages in North Cachar Hills district.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Hornbill Nature Club
Contact Person        Mr. Anjan J. Goswami, Secretary General
Address           Katara Satra, PO Chengnoi 781 337,
               Via-Milanpur, District Nalbari, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to  Environmental awareness, trainings
Science & Technology
Education

                                           149
Education

Activities with respect to Wildlife conservation, wasteland development,
environment education   environment education, tree plantation, development of
              educational and communication material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Human Resource Development Foundation of South
               Kamrup
Contact Person        Mr. Kabindra Chandra Das, President
Address           Village and PO Mirza 781 125, District Kamrup,
               Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness, training, action programmes,
               consultancy.

Activities with respect to Developmental and educational assistance to the
environment education   backward classes, social work, community organization,
              environmental research, wildlife conservation, population
              education, environmental education, agricultural
              development, tree plantation, sports, development of
              educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Indo-German Social Service Society
Contact Person        Mr. Paul Lokho, Regional field executive
Address           M.M. Taimur’s Building, Navagiri Road,
               Chandmai, Guwahati 781 003, Assam ,India.
Tel.No.           0361-521973

Area of focus        Environmental education and awareness

Activities with respect to Development of marginalized poor people.
environment education   Funding for all types of development projects, training of
              trainers, community organization skills.
              School children, non-school going children, adult
              educators, general community, tribal community.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
Name             Jaluguti Juvak Sangha
Contact Person        Md. Abidur Rahman150
Address           PO Jaluguti, Nagaon – 782104, Assam, India

Area of focus        Science, Technology & Environment Education

Activities with respect to  Science & technology education to village youth,
Science & Technology     vocational training
Education

Activities with respect to Environment education & provision of clean drinking
environment education   water in villages

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Kandali JANAJATI Sikhita Nibanua Unnayan
Contact Person        Santha
Address           Md. Osman Ali, General Secretary
               Village Dakhin Gamariati, PO Jumarmur 782 427,
               District Nagaon, Assam ,India

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Wildlife conservation, wasteland development,
environment education   environmental education, agricultural development, tree
              plantation, watershed management, development of
              educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Karbi Anglong Seva Kendra
Contact Person        Sh. J. Pathak, Secretary
Address           PO Sarihajan, Via-Bokajan 782 480,
               District Karbi Anglong, Assam ,India.

Area of focus        Environmental education and awareness

Activities with respect to Rehabilitation of jhumias, wasteland development,
environment education   population education, agricultural development,
              afforestation.

Activities with respect to Agricultural farming, fishery, weaving training schools
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                           151
Any other activities     Medical treatment of rural poor, leprosy works,
               organizing model villages, development & establishment
               of schools and hostels for the poor students


Name             Kasturba Bikash Sangha
Contact Person        Lahar Chandra Bora, Secretary
Address           P.O. Japjup, Lakhimpur District, Assam, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Environment awareness programmes
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     To study cause & effects of floods and arranging relief
               work


Name             Kasturba Gandhi National Memorial Trust
Contact Person        Ms. Swarna Devi, Pratinidhi
Address           Ulubari, Guwahati 781 007, Assam ,India.
Tel.No.           0361-544534

Area of focus        Training, action programmes, population education, child
               development.

Activities with respect to Livestock development, environmental awareness,
environment education   agricultural development, afforestation, tree plantation,
              health and hygiene, solid waste management,
              development of educational material.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Katigorah Gram Unnyan Parishad, Behara
Contact Person        Mr. P.C. Sinha, Secretary
Address           PO Behara-IV 788 817,
               District Cachar, Assam ,India

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Disaster management, agricultural development,
environment education   afforestation, population education, environmental
              awareness.152
Activities with respect to Income generating programmes through khadi and
livelihood education    village industries, training, action programmes,
              consultancy

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Kaziranga Wildlife Society
Contact Person       Mr. P.C. Barthakur, Secretary
Address           C/o Govt. Press Road, Adventure Brahmaputra,
              Guwahati 781 021, Assam ,India.
Tel.No.           0361-551277

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Wildlife conservation, environmental education,
environment education   development of educational material

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Khadi Aur Gramudyog Bikas Somiti
Contact Person       Mr. Satram Das, President
Address           Village and PO Manipur 782 105,
              District Morigaon, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Disaster management, tree plantation, watershed
environment education   management, population education.

Activities with respect to Action programmes, livestock development, agricultural
livelihood education    development and promotion of village & handloom
              industry

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Khongia Mahila Somitee
Contact Person       Nizumoni Gogoi, Secretary
Address           PO Chepangani, Via Nazira, Sibasagar, Assam, India

Area of focus        Environment Education
                                         153
Activities with respect to Promotion of natural resource conservation and water
environment education   management through women participation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Kinangaon Mahila Samity
Contact Person        Hailes D. Sangma, Secretary
Address           C/o Limbasingh D. Sangma, Headmaster, Kinangaon
               ME School, PO Kinangaon, via Boko, Kamrup – 782311,
               Assam, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Educating tribal women on environment issues such as
environment education   water use & problems of shifting cultivation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Kokila Vikas Ashram
Contact Person        Mr. Haresh M. Bhatt, Secretary
Address           Village and PO Sonapur 784 168, Via-Gohpur,
               District Sonitpur, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness

Activities with respect to Training, tree plantation, sanitation
environment education

Activities with respect to Promoting self-employment amongst bodo tribal women,
livelihood education    livestock development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Konwargaon Pragatisil Mohila Samittee
Contact Person        Mithamai Konwar, Secretary
Address           PO Nemeguri, Sibsagar – 785674, Assam, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Awareness of general environment issues
environment education154
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Krishnanagar Social Welfare Education
Contact Person        Centre
Address           Mr. Kalidas Dev Sharma, Chairman
               Krishnanagar Road, Krishnanagar,
               Jorhat 785 001, Assam ,India.
Tel.No.           0376-323180

Area of focus        Science and Environment education, Environmental
               awareness

Activities with respect to  Science research
Science & Technology
Education

Activities with respect to To create awareness saving the Ganga, Yamuna,
environment education   Brahmaputra rivers from pollution, wildlife conservation,
              eco-development.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Mohammadpur Blue Star Club & Library
Contact Person        Mr. Abdur Rahim, General Secretary
Address           Village Mohammadpur, PO Kadong 781 314,
               District Barpeta, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness, training, action programmes,
               consultancy.

Activities with respect to Wildlife conservation, wasteland development,
environment education   population education, environment education, tree
              plantation.

Activities with respect to Livestock development
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Morigaon Mahila Mohfil
Contact Person        Wahida Rehman, Secretary                                          155
Address           PO Marigaon, Nagaon – 782105, Assam, India

Area of focus        Education, S&T Literacy

Activities with respect to  To develop agriculture and livestock by science
Science & Technology     education of farmers & cultivators, information
Education          dissemination on cleanliness & hygiene

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nabin Sarma Smritichora
Contact Person        Ms. Chayanika Sharma, General Secretary
Address           Subject Teacher, Geography,
               Gopal Boro Higher Secondary School,
               Guwahati 781 006, Assam ,India.

Area of focus        Environmental awareness
               Science education, training, child development

Activities with respect to  Training in scientific model making and decorative items
Science & Technology     from waste materials
Education

Activities with respect to Community organization & environment awareness,
environment education   agricultural development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Child welfare through music recitation, drama, art etc.


Name             Narayanpur Anchlik Gramdan Sangha
Contact Person        Niran Borah, Secretary
Address           Village Charaiddoni Madhabpur, PO Madhabpur,
               Lakhimpur – 784164, Assam, India

Area of focus        Livelihood Education

Activities with respect to Environment Education & training for social forestry &
environment education   waste land development


Activities with respect to To create employment opportunities by developing
livelihood education    cottage & village industry and livelihood & environment
              education to rural people
156
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nehru Yuva Kendra
Contact Person        Dipankar Nath, Youth Coordinator
Address           D.K. Road, North Lakhimpur – 787001, Assam, India

Area of focus        Development of Youth

Activities with respect to  Promotion of science & technology education amongst
Science & Technology     youth through workshops, seminars, rural & urban
Education          development projects

Activities with respect to Providing environment education, training for promoting
environment education   water management & soil conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Om Shanti Shiksha Niketan
Contact Person        Kumar Amrit Phiju Deuri
Address           Shanti Nagar PO Bor Deuir Gaon, Lakhimpur, Assam,
               India

Area of focus        Environment & Livelihood Education

Activities with respect to Environment awareness programmes
environment education

Activities with respect to Development of agriculture, animal husbandry, fisheries,
livelihood education    cottage industries and their scientific management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Socio-economic development work amongst tribals &
               weaker sections of society


Name             Pragjyotish Amateur Astronomers'
               Association
Contact Person        Prof Anil Kumar Goswami
Address           C/Ongc Gallery, Guwahati Planetarium
               M.G.Road, Uzanbazar, Guwahati, Assam-
               781001, India                                         157
Area of focus        Science and Technology Education

Activities with respect to  Popularization of astronomy amongst students and
Science & Technology     masses
Education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rajgarh Anchalik Mahila Samity
Contact Person        Dipti Handique, Secretary
Address           PO Rangiti Chariali, To Dhalpur, Lakhimpur – 784165,
               Assam, India

Area of focus        Environment Education & Awareness of Women

Activities with respect to Encouraging water conservation, forest development &
environment education   tree plantation through women

Whether GO / NGO       NGO
date 0of registration if
applicable.


Name             Shankar Jyoti Sangha
Contact Person        Jadav Chandra Kalita, General Secretary
Address           Kayakuchi, PO Ghograpar, Nalbari District, Assam, India

Area of focus        Environment & Livelihood Education

Activities with respect to Environment Education & Awareness about pollution,
environment education   sanitation & health, soil & water conservation
Activities with respect to Promotion of literacy & adult education programmes for
livelihood education    livelihood education, particularly for women by
              encouraging cottage industry

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Shanti Sadhana Ashram
Contact Person        Babulal Vidrum, Manager
Address           Shantivan Basistha, PO Beltala, Guwahati – 781028,
               Assam, India

Area of focus        Environment Education & Networking of NGOs
158
Activities with respect to Education & training for nursery raising & afforestation
environment education   programmes, studying ecological problems of Assam

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             State Organising Council
Contact Person        Shri Manoj K.Patowary
Address           Bharat Jan Vigyan Jatha,     Bjgvj,  Dighalipukhri(E),
               Guwahati
               Assam 781001, India
Tel.No.           0361-636695

Area of focus        Science and Environment education

Activities with respect to  Popularization of science through workshops,
Science & Technology     seminars, camps, training programmes.
Education

Activities with respect to Environment education in schools and society
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Environment and science literature


Name             Takunabari Sunjyoti Mohila Somity
Contact Person        Silzan Begum, Secretary
Address           Takunbari, PO Jaluguti, Nagaon – 782104, Assam, India

Area of focus        Environment Education & Nature Conservation, Science
               Education

Activities with respect to  Science education for management of agriculture,
Science & Technology     sericulture
Education

Activities with respect to Environment Education & Training on water issues in
environment education   urban & rural areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             The Greens
Contact Person        Sankar Chakravarty, Secretary                                           159
Address            Ekdalia Road ( College Road), PO Silchar, Cachar-
               788004, Assam, India
Tel.No.            03842-3185

Area of focus         Environment Education

Activities with respect to  Environment education for tree plantation, wildlife
environment education     protection,Member of Paryavaran Vahini Scheme of
               Govt. of India (Environment Brigade)

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publication of quarterly journal in Bengali and
               educational material on nature & wildlife for students


Name             Universal Brotherhood Association (UBA)
Contact Person        Abdul Matin, Secretary
Address            Rangaloo, PO Jumarmur, Nagaon – 782427, Assam,
               India

Area of focus         Environment, Science & Technology and Livelihood
               Education

Activities with respect to  Promotion of scientific technology in agriculture, animal
Science & Technology     husbandry, etc.
Education

Activities with respect to Environment education & training for conservation of
environment education   fruit, timber & fuel wood trees, improving drinking water
              supplies & sanitation, encouraging renewable sources of
              energy

Activities with respect to Vocational training for better livelihood
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
160
               Government Organizations


Name             Assam Science , Technology & Environment Council
Contact Person        S. Bhattacharjee
Address           Technology & Environment Council, U.N.B.
               Road, Silpukhuri, Guwahati, Assam 781003,
               India
Tel.No.           0361-662232, 664415
Fax             0361-668475
E mail            astec@rediffmail.com

Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization
Science & Technology     amongst masses and students, workshops,
Education          seminars & trainings on new technologies,
               creation of scientific temper.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Centre for Environment Education
Contact Person        Scientist-in-charge
Address           K.K. Bhatta Road, Chenikuthi,
               Guwahati 781 003, Assam, India
Tel.No.           0361-565382
Fax             0361-565914

Area of focus        Environmental education in schools,
               development of educational resource material
               and innovative environmental education
               programmes, eco-development, interpreting
               nature, media and urban programmes.

Activities with respect to  Environmental awareness, documentation and
environment education    dissemination of environmental information to
               fulfil its role as an ENVIS center, networking,
               development of locale specific educational
               resource material, training, action programmes.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Tezpur University
Contact Person        Dr.Ashok Kumar
Address           Tezpur University, Napaam, Assam 784028,
               India

                                        161
               India
Tel.No.           03712-67111

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Formal and non-formal science education to
Science & Technology     students/ youth, organizing seminars,
Education          workshops, training programmes

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
162
                BIHAR
          Non-Governmental Organizations

   Organization                   Page

1.  Abhiyan                      164
2.  Action For Social Change             164
3.  Bihar Seva Sansthan (BSS)             165
4.  Development Research Consultants         165
5.  Eco-Task Force                  166
6.  Ganga Devi Mahila Vikas Samiti          166
7.  Gram Nirman Mandal, Bihar             166
8.  Kamla Nehru Samaj Kalyan Sansthan (Harnaut)    167
9.  Koshish                      167
10.  Lohiya Jai Prakash Khadi Gramudyog        167
11.  Lok Basti Mahila Jagriti Kendra          168
12.  Lok Sewa Sanstha, Darbhanga            168
13.  Manav Samaj Kalyan Sansthan            168
14.  Manorama Mahila Seva Sansthan           169
15.  Muzaffarpur Zila Gram Vikas Sangh         169
16.  National Development and Social Welfare Council  170
17.  North Bihar Samaj Kalyan Sangathan        170
18.  Pandit Shree Ram Sharma Sewa Sansthan       170
19.  Rastiya Manav Kalyan Samitti           171
20.  Samastipur District Samagra Vikas Parishad    171
21.  Saran Zila Samagra Vikas Sewa Sansthan      171
22.  Sarvangin Vikas Seva Sangh            172
23.  Sarvodaya Gram Vikas Sansthan           172
24.  Sarvodaya Seva Sangh, Pardih           172
25.  Shaheed Bachchan Smarak Pustakalaya        173
26.  Society of Active Volunteers for Env. ( SAVE) -  173
   International
27.  Society of Hill Resource Management School    174
28.  TARU-MITRA Students’ Forum For Environment    174
29.  Vanvasi Seva Kendra                174

           Government Organizations


   Organization                   Page

1.  Bihar Council for Science And Technology     176
2.  Sanjay Gandhi Biological Garden          176
                                163
               Non-Governmental Organizations


Name              Abhiyan
Contact Person         Chandrabhushan, Secretary
Address            Ram Krishna Colony, PO Mahendru, Patna – 800006,
                Bihar, India
Tel.No.            0612- 682874
Fax              0612-669106
E-mail             abhiyan_office@sify.com

Area of focus         Environment education and awareness

Activities with respect to   Provide scientific education on bio-fertilizers, compost pit,
Science & Technology      tradle pump and construction of ponds for water
Education           conservation & irrigation of land.

Activities with respect to Imparting environment education to students & school
environment education   teachers, conducting exposure visits and essay
              competitions in schools to make children aware about the
              environment

Activities with respect to Provide education on modern agriculture and to children for
livelihood education    self employment

Whether GO / NGO        NGO
 date of registration    if 1976
applicable.

Publications, if any      Bulletin on Women rights

Any other activities      Working on agriculture development, anti-dowry
                programmes and campaigning against child labour


Name              Action For Social Change
Contact Person         Vinod Kumar Patel
Address            Kanhauli, Via-Mahua, Distt. Vaishali,
                Bihar –844122 , India.
Tel.No.            06227-83222

Area of focus         Environment education, tree plantation & providing
                vocational trainings

Activities with respect to   Promotion of Science & Technology literacy
Science & Technology      through meetings, conferences, scientific
Education           broadcast, competitions, etc.

Activities with respect to Organizing seminars, meetings, conferences,
environment education   workshops on enviornment education, tree
              plantations , Pollution control education


164
Activities with respect to Promoting vocational trainings and providing livelihood
livelihood education    education to children & women

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1997
applicable.

Any other activities       Cultural, Health and family welfare, Women and Child
                 welfare, National integration, Drug de-addiction
                 programmes


Name               Bihar Seva Sansthan (BSS)
Contact Person          Ms Saurabh Suman
Address              P.O. Bargaon, Via-Narhut, Dist- Nawada- 805122 , Bihar,
                 India.

Area of focus           Rural development through promotion of literacy,
                 environment education & health education

Activities with respect to    Education & awareness of latest Science & Technology
Science & Technology       issues and Health Education for the development of
Education             people in Rural Areas.

Activities with respect to Environment Education & awareness in Rural Areas.
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Development Research Consultants
Contact Person          The Director
Address              Shyama Niwas, East Boring, Canal Road, Patna - 800 001
                 Bihar, India.

Area of focus           Science Education

Activities with respect to    Conducting Researches on Science related issues creating
Science & Technology       awareness and consultancy.
Education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Booklets & information brochures.
                                             165
Name               Eco-Task Force
Contact Person          Sister Doris D’Souza, Secretary
Address              Patna Women College, Beli road, Patna , Bihar , India.

Area of focus           Science & environment education

Activities with respect to    Organising competitions , awareness programmes,
Science & Technology       workshops, seminars for the students on scientific issues.
Education

Activities with respect to Student awareness programmes on environment,
environment education   organizing rallies , promotion of natural resource
              conservation.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Ganga Devi Mahila Vikas Samiti
Contact Person          The Director
Address              Mahadeva, Dist. Madhuwani , Bihar, India.

Area of focus           Science & Environment education

Activities with respect to    Health Education & awareness , Promotion of Scientific
Science & Technology       temper.
Education

Activities with respect to Environment Education & awareness, tree plantation with
environment education   women participation.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Women empowerment related issues.


Name               Gram Nirman Mandal, Bihar
Contact Person          Shri Chandra Sekhar Azad
Address              Gram Nirman Mandal, Sarvoday Ashram,
                 Sokhodevra, Distt. Nawada, Bihar 805106, India.
Tel. No.             06324-22342

Area of focus           Science Education

Activities with respect to    Science popularization ,Promotion of Science &
Science & Technology       Technology literacy in villages through camps,
Education             trainings, lectures, etc.
166
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Kamla Nehru Samaj Kalyan Sansthan (Harnaut)
Contact Person         The Secretary
Address            North-East of Bhainsasur, Chauraha, Muhalla- Kagazi,
                Bihar Sharif- 803 101, Distt. Nalanda, Bihar, India.

Area of focus         Integrated rural development & environment education

Activities with respect to Environment education through workshops, camps, public
environment education   meetings for environment conservation

Activities with respect to Promotion of environment friendly technologies.
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration   if
applicable.

Any other activities      Integrated rural development


Name              Koshish
Contact Person         Mr. Rupesh , Secretary
Address            Abdin House, Fraser Road, Patna-800 001, Bihar, India.
Tel. No.            0612-226196

Area of focus         Environment education and awareness

Activities with respect to Environment Education and awareness through seminars,
environment education   workshops, etc. Promotion of sustainable development
              programmes through public participation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration   if
applicable.


Name              Lohiya Jai Prakash Khadi Gramudyog
Contact Person         The Director
Address            Manav Vikas Sansthan, AT P.O. Baghra, Dist. Samstipur,
                Bihar, India.
.
Area of focus         Environment & Livelihood Education

Activities with respect to Environmentally compatible village development,
environment education   Environment education and awareness of other issues.
                                            167
Activities with respect to Promotion of cottage industry
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Name               Lok Basti Mahila Jagriti Kendra
Contact Person          The Director
Address              Vill. Bai Jalpur Area, P.O. Arus Ghat, Madhubani – 847 222
                 Bihar, India.

Area of focus           Science & Environment education

Activities with respect to Environment and health awareness amongst women,
environment education   women camps, promotion of tree plantation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Women empowerment


Name               Lok Sewa Sanstha, Darbhanga
Contact Person          The Director
Address              Vill. Bihrauna, Darbangha , Bihar, India.

Area of focus           Environment education, Health education
                 & Rural development.

Activities with respect to    Health Education & awareness, promotion of Science &
Science & Technology       Technology in masses.
Education

Activities with respect to Environment conservation, Environment education and
environment education   awareness for Rural development.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Manav Samaj Kalyan Sansthan
Contact Person          Arun Kumar, Secratary
Address              P.O. Mahnar, Ganinath road, Dist. Vaisali – 844 506 ,
                 Bihar, India.
Tel.No.              06269-35993
E-mail              msks-v@hotmail.com

Area of focus           Rural development, Creating awareness towards
                 establishing society on the basis of equality and justice

168
                    establishing society on the basis of equality and justice

Activities with respect to       To promote science education & scientific temper for
Science & Technology          societal improvement
Education

Activities with respect to Seminars for preservation of Environment and wild life
environment education   Rural sanitation programmes

Activities with respect to Vocational training to unemployed, Knitting and sewing
livelihood education    training to women, women welfare programmes

Whether GO / NGO            NGO, 1997
date of registration if
applicable.

Any other activities          Child development programmes, Seminars on AIDS
                    awareness , problems of handicapped, consumer’s rights,
                    family planning


Name                  Manorama Mahila Seva Sansthan
Contact Person             The Director
Address                Vill. P.O. Akhitiyarpur Pateddtha, Dist. Vaisali, Bihar, India.

Area of focus             Environment Education & Women issues

Activities with respect to Environment Education & awareness through seminars ,
environment education   camps ,mahila mandals.

Whether GO / NGO            NGO
date of registration       if
applicable.

Any other activities          Education to women, Organizing meetings & camps for
                    rural women


Name                  Muzaffarpur Zila Gram Vikas Sangh
Contact Person             The Director
Address                Indra Gandhi Sevasaram, Shekhpur ((Akharatgahat)
                    Distt. Muzzaffarpur – 842 001, Bihar, India

Area of focus             Environment & rural development

Activities with respect to Sanitation, health & environment education
environment education   Water conservation, promotion of renewable resource of
              energy

Whether GO / NGO            NGO
date of registration if applicable.                                                  169
Name               National Development and Social Welfare Council
Contact Person          Dr. Mokhtarul Haque, Managing Director
Address              Beli Sharif, Station Road , Nawada - 805110 , Bihar, India.

Area of focus           Livelihood and Environment Education

Activities with respect to Environment Education & awareness for masses.
environment education

Activities with respect to Livelihood Education by providing trainings to the masses
livelihood education    for self employment.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               North Bihar Samaj Kalyan Sangathan
Contact Person          The Director
Address              Vill. &P.O. Pargambarpur, Via Silout, Distt. Muzaffarpur-
                 843 119 , Bihar, India.

Area of focus           Environment Education, Science & technology , Promotion
                 of natural resource conservation

Activities with respect to    Science & society programmes , Promotion of Science &
Science & Technology       Technology Literacy.
Education

Activities with respect to Environment education through camps, workshops,
environment education   seminars , participatory activities for natural resource
              conservation.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Pandit Shree Ram Sharma Sewa Sansthan
Contact Person          The Director
Address              Rashulpur, Hathwa, Distt. Gopalganj-841436 Bihar, India
Tel.No.              06150-31147
Fax                06150-31992

Area of focus           Environment conservation and development

Activities with respect to Environment education and awareness through camps and
environment education   Lectures.

Whether GO / NGO         NGO170
date of registration if      1991
applicable.


Name               Rastiya Manav Kalyan Samitti
Contact Person          The Director
Address              At Sinaur Gopal, P.O. Laheria Sarai,
                 Distt. Darbhanga, Bihar, India.

Area of focus           Environment

Activities with respect to Environment education and awareness for rural
environment education   development

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Samastipur District Samagra Vikas Parishad
Contact Person          The Director
Address              Netaji Subhas Marg, Dist. Samastipur- 848101,Bihar,India

Area of focus           Environment education

Activities with respect to Workshops, seminars for natural resource conservation
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Saran Zila Samagra Vikas Sewa Sansthan
Contact Person          The Director
Address              Chapura, Saran , Bihar, India.

Area of focus           Rural development

Activities with respect to    Health education and awareness for rural development,
Science & Technology       promotion of scientific temper.
Education

Activities with respect to Environment Education & awareness for rural
environment education   development

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.
                                            171
Name               Sarvangin Vikas Seva Sangh
Contact Person          The Director
Address              Vill. Basidpur, Samastipur , Bihar, India.

Area of focus           Environment education , Youth & children welfare .

Activities with respect to Sustainable rural development, Environment education &
environment education   awareness of related issues amongst children & public.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Social Welfare programmes for youth & childrenName               Sarvodaya Gram Vikas Sansthan
Contact Person          The Director
Address              Mahua Mukundpur, Vaishali , Bihar, India.

Area of focus           Rural environment improvement.

Activities with respect to    Conservation of water & soil through promotion of Science
Science & Technology       & Technology.
Education

Activities with respect to Sustainable rural development and agricultural
environment education   development through environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.Name               Sarvodaya Seva Sangh, Pardih
Contact Person          Lakshmi Narayan Roy, Chief Functionary,
Address              P.O. Chandan, Via-Jasidih, District-Banka, Bihar, India
Tel. No.             06432-22225

Area of focus           Environment awareness, education and social
                 development

Activities with respect to Environment education, wasteland development and tree
environment education   plantation

Activities with respect to The institution also provides livelihood education amongst
livelihood education    youth & women

Whether GO / NGO         NGO172
date of registration     if 1952
applicable.


Name               Shaheed Bachchan Smarak Pustakalaya
Contact Person          Shashi Bhushan Singh, General Secretary
Address              Mahadeva, P.O. & Distt. Siwan-841226, Bihar, India
Tel.No.              06154-24934
Fax                06154-24934

Area of focus           Environmental Awareness, Ecology Environment, Social
                 Science Research, Rural Development Programmes

Activities with respect to    Social Science Research, Promotion of Rural Technologies
Science & Technology
Education

Activities with respect to Undertake detailed study of water pollution, create
environment education   Environmental Awareness among children using
              exihibitions, audio-visuals, demonstrations

Activities with respect to Income generation programme: Knitting and sewing
livelihood education    centres, Art and Craft, Beekeeping, Horticulture

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1986
applicable.

Publications, if any       Number of publications-Leaflets, brochures and guides -on
                 the environment education

Any other activities       Promotion of health and development of children,
                 adolescent health and development, women’s
                 empowerment, rural development


Name               Society of Active Volunteers for Env. ( SAVE) -
                 International
Contact Person          Mr. Ajit Kumar, Executive President
Address              Post Box No. - 229, Bandar Bagicha, Behind Maurya Lok,
                 Patna - 800001 , Bihar, India.

Area of focus           Environment Education

Activities with respect to Environment Education & awareness of masses and
environment education   children

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.
                                            173
Name               Society of Hill Resource Management School
Contact Person          The Director
Address              Chakriya Vikas, Abadganj (Near Railway Crossing),
                 Daltonganj, Palamau - 822 101, Bihar, India.

Area of focus           Environment Education

Activities with respect to Natural resources conservation & management through
environment education   public participation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               TARU-MITRA Students’ Forum For Environment
Contact Person          Er, Robert Athickal, Co-ordinator
Address              Tarumitra Ashram, Digha Ghat, Patna – 800011, Bihar ,
                 India.
Tel.No.              0612-266947, 271781
Fax                0612-227903
E-mail              tarumitra@vsnl.com
                 Homepage: www.devraj.org/tarumitra

Area of focus           Promote ecological sensitivity involving schools and
                 colleges

Activities with respect to    Science awareness through programmes on air, water
Science & Technology       pollution, solar energy like solar cooker, solar dryer, solar
Education             light etc.

Activities with respect to Tree plantation, protection & conservation of trees
environment education   especially medicinal and rare species , environment
              education of students and masses , Survey on hospital
              waste, air pollution, water treatment plant, campaign on
              nail removing from trees and sand, vehicular pollution

Activities with respect to Awareness programmes for street children on income
livelihood education    generation activities.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1997
applicable.

Publications, if any       The Last Tree, Bargad (bi-monthly), Taru-Mitra times
                 (monthly)
Name               Vanvasi Seva Kendra
Contact Person          Sadanand Rai, Secretary
Address              Adhaura, District Kaimur (Bhabhua) - 821116, Bihar, India
Tel.No.              0612-670045, 06184-21725, 06189-33617, 68210, 68220,
                 68230

174
               68230

Area of focus        Agriculture and irrigation, education, health environment,
               income generation programs

Activities with respect to  Organizing trainings, seminars for promotion of nutritional
Science & Technology     garden.
Education

Activities with respect to Self Help Groups, vocational training on agriculture and
livelihood education    related subjects.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1969
applicable.

Publications, if any     Krishi Diary, Annual Report, Pumphlet, Leaflet on different
               subjects

Any other activities     Awareness generation regarding social, political,
               economical, cultural, & human right issues
                                           175
                 Government Organizations


Name               Bihar Council for Science and Technology
Contact Person          Dr. R.N. Singh
Address             B Block, 3rd Floor, Maurya Lok Complex
                 Patna, Bihar 800001, India.
Tel. No.             0612-226497, 227696
Fax               0612-226497
E-mail              bscst@rediffmail.com
Area of focus          Popularization of Science, Science & Technology
                 Education

Activities with respect to    Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology       masses and students, workshops, seminars,
Education            creation of scientific temper.

Activities with respect to Promotion and Training of new technologies for
livelihood education    income generation


Whether GO / NGO         GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any       Booklets and Pamphlets


Name               Sanjay Gandhi Biological Garden
Contact Person          Director
Address             Shashtri Nagar, Patna, Bihar , India.

Area of focus          Environment education

Activities with respect to Environment & Biodiversity Conservation, conservation of
environment education   germ plasm & Environment Education & awareness for
              children & masses use of Biological gardens for awareness
              generation.

Whether GO / NGO date      GO
of registration if applicable.
176
                CHANDIGARH

            Non-Governmental Organizations

     Organization                      Page

   1.  Centre for Research in Rural & Industrial Development  178
     CRRID
   2.  Indian Council for Env. Education            178
   3.  Morning Star Fellow Ship Society            179
   4.  The Environment Society of India            179
   5.  WWF-India, Chandigarh office              179

             Government Organizations

     Organization                      Page

1.    Central Scientific and Instrument Organization     181
2.    Central Soil and Water Conservation Research Training  181
     Institute
3.    Chandigarh Science and Technology Department      181
                                     177
               Non-Governmental Organizations


Name              Centre for Research in Rural & Industrial
                Development (CRRID)
Contact Person         President
Address             2A, New Complex, Sector 19, Chandigarh
Tel.No.             0172-725136, 725406
Fax               0172-725125
E mail             crridchd@sancharnet.in

Area of focus          Rural development

Activities with respect to Dissemination of information on environmentally friendly
environment education   rural development & ecological agriculture; organizing
              workshops & seminars for awareness

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.
                Several books & reports, catalogue available
Publications, if any


Name              Indian Council for Env. Education
Contact Person         Mr. Vikas Kohli
Address             DAV Sr. Sec. School Building, Sector, 8-C Chandigarh.
                India
Tel.No.             0172 – 780322, 9814101857
Fax               0172-544257
E mail             icee@glide.net.in

Area of focus          Environment and science education in Schools &
                Colleges

Activities with respect to   Organising seminars & awareness programmes for
Science & Technology      science & technology popularisation
Education

Activities with respect to Organizing State Level and Regional Level programmes
environment education   for providing environment education amongst children,
              nature study camps

Activities with respect to Providing demonstrations for projects like Vermiculture
livelihood education    Biotechnology, Low cost sanitation, Green house
              maintenance, nursery raising, water harvesting, etc.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1995
applicable.
178
Publications, if any     Booklet titled ‘Developing scientific attitude’


Name             Morning Star Fellow Ship Society
Contact Person        Secretary
Address            1738, Mauli Jagran Complex, Chandigarh, India

Area of focus         Science education

Activities with respect to  Organizing workshops/seminars/competitions for
Science & Technology     promotion of science education amongst school children
Education           and villagers

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             The Environment Society of India
Contact Person        Mr. S.K. Sharma
Address            Karuna Sadan, Sector 11-B, Chandigarh - 160 011, India
Tel.No.            0172-746832
Fax              0172-746832

Area of focus         Science & Environment Education

Activities with respect to  To promote eco-clubs & science clubs in schools
Science & Technology
Education

Activities with respect to Mobilization of children for nature conservation
environment education   programmes including desiltation of Sukhna Wetland
              Teacher training, workshops, seminars

Whether GO / NGO date of   NGO
registration if applicable.

Publications, if any     Publication of literature related to environment


Name             WWF-India, Chandigarh office
Contact Person        Education officer
Address            Room No. 4, Ist Floor, Karuna Sadan, Sector 11-B,
               Chandigarh-160011, India
Tel.No.            91-172-746231
E mail            wwfchd@rediffmail.com

Area of focus         Science/environment Education & Nature Conservation

Activities with respect to  Organizing competitions, seminars & lectures on science
Science & Technology     education & Publication of Literature related to science
Education

                                         179
Education

Activities with respect to Mobilizing children for nature conservation, promoting
environment education   environment education in schools and providing
              Networking with likeminded NGOs and other agencies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
180
               Government Organizations

Name             Central Scientific and Instrument Organization
Contact Person        Head,
Address           Sector 30, Chandigarh, India
Tel.No.           0172 – 657811, 651761, 656285
Fax             0172- 651745

Area of focus        Science ,Environment education & awareness

Activities with respect to  Promotion of science education and scientific temper in
Science & Technology     society
Education

Activities with respect to  Development of environment monitoring instrument
environment education    Environment education in school children

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Central Soil and Water Conservation Research
               Training Institute
Contact Person        Officer Incharge
Address           Madhya Marg, Sector 27A, Chandigarh,160019, India
Tel.No.           0172-650783, 659365

Area of focus        Watershed management, soil and water conservation

Activities with respect to  Promotion of watershed management, rain water
Science & Technology     harvesting, soil and water conservation techniques,
Education          Promotion of community participation in environment
               conservation

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Many books related to environment and water harvesting


Name             Chandigarh Science and Technology Department
Contact Person        Director,
Address           Additional Town Hall Building , Sector – 17, Chandigarh-
               160017, India
Tel.No.           0172-715053

Area of focus        Science education and awareness

Activities with respect to  Promotion of Science and technology literacy, science
Science & Technology     popularisation research projects on science

                                           181
Science & Technology   popularisation research projects on science
Education

Whether GO / NGO     GO
date of registration if
applicable.
182
             CHATTISGARH


         Non-Governmental Organizations

   Organization                      Page

1.  Lehar Samaj Sevi Sanstha ( Baloda )           184
2.  Lehar Samaj Sevi Sanstha (Champa)            184
3.  Prayog Samaj Sevi Sansthan (PRAYOG)           184
4.  Society for Action Research on appropriate Technology  185
   and innovations (SARATI)


           Government Organizations

   Organization                      Page

1.  Chattisgarh State Council for Science and Technology  186
                                  183
               Non-Governmental Organizations


Name              Lehar Samaj Sevi Sanstha ( Baloda )
Contact Person         Devendra Patil, President
Address            PO Baloda, Bilaspur Distt., Chattisgarh – 495559 , India

Area of focus         Science/Environment education & awareness

Activities with respect to   Promotion of science education through seminars,
Science & Technology      exhibitions.
Education

Activities with respect to Promotion of environmental education & awareness,
environment education   organizing seminars for promotion of environment
              conservation , conservation camps

Activities with respect to   Training on traditional arts & crafts
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Lehar Samaj Sevi Sanstha (Champa)
Contact Person         Ram Kishore Shukla,
Address            P.O. Janjgir, Bilaspur District- Chattisgarh- 495668, India
Tel. No.            07819-45618
Fax              07819-45384

Area of focus         Science/Environment education & awareness

Activities with respect to   Promotion of science education through seminars,
Science & Technology      exhibitions, public meetings.
Education

Activities with respect to Promotion of environmental education & awareness,
environment education   organizing seminars for promotion of environment
              conservation.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Prayog Samaj Sevi Sansthan (PRAYOG)
Contact Person         R.V. Rajagopal, President
Address            Village Sasaholi, P.O. Tilda Neora,
                Raipur District- Chattisgarh, 493 114, India
184
Area of focus        Science education

Activities with respect to  Encouraging interest in science and education,
Science & Technology     encouraging use of smokeless chullhas .
Education

Activities with respect to Campaigning for environment awareness, organizing
environment education   seminars for promotion of environment conservation.
              Raising environmental issues in public for building public
              opinion

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Society for Action Research on Appropriate
               Technology and Innovations (SARATI)
Contact Person        K.N. Ramachandran, Director
Address           44/1 Kota, P.O. University, Raipur
               Chattisgarh-492010, India
Tel. No.           0771-530323

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to Organizing campaigns for environment awareness,
environment education   providing environmental education and research,
              conservation of biodiversity, afforestation.

Activities with respect to Promotion of technologies in rural areas for
livelihood education    income generation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                          185
                Government Organizations

 Name              Chattisgarh State Council for Science and
                 Technology
 Contact Person         Secretary,
 Address             Pt.Ravi Shankar Shukla University Campus,
                 Raipur,Chattisgarh-492010, India

 Area of focus          Popularization of science, development of rural
                 technology

 Activities with respect to   Promotion of S&T in rural areas, Organizing
 Science & Technology      lectures and public hearings on science related
 Education            issues.

 Whether GO / NGO        GO
 date of registration if
 applicable.
186
          DADAR & NAGAR HAVELI
           Government Organizations

   Organization                  Page

1.  Dadar & Nagar Haveli Council for Science and  188
   Technology
                              187
               Government Organizations

Name               Dadar & Nagar Haveli Council for Science and
                 Technology
Contact Person          Secretary, Deptt. of Science and Technology
Address              Administration of Dadar & Nagar Haveli,
                 Cilvasa, Dadar & Nagar Haveli-396230, India

Area of focus           Popularization of science, development of rural
                 technology

Activities with respect to    Promotion of S&T in rural areas
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO         GO
 date of registration    if
applicable.
188
           DAMAN & DIU
         Government Organizations


  Organization               Page

1. Department of Science & Technology    190
                          189
                 Government Organizations


Name               Department Of Science & Technology
Contact Person          Sandeep Kumar
Address              Ut Administration Of Daman & Diu
                 Collectorate, Moti Daman,Daman & Diu
Tel. No.             02636-396220

Area of focus           Popularization of Science, promotion of formal
                 Science & Technology Education, environment
                 education

Activities with respect to    Programmes for Science Popularization
Science & Technology       amongst masses and students, workshops,
Education             seminars & trainings on new technologies,
                 creation of scientific temper,

Activities with respect to    Promotion of environment & natural resource
environment education       conservation projects, environment education &
                 awareness amongst masses, support to NGOs.

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.
190
                GOA
         Non-Governmental Organizations


   Organization                  Page

1.  All Goa Science Teachers' Association      192
2.  Goa Animal Welfare Trust, India         192
3.  Goa Research Institute for Development (GRID)  192
4.  Green Ray Foundation              193
5.  The Goa foundation               193
6.  WWF, India                   193


          Government Organizations

   Organization                  Page

1. Department of Science Technology & Environment  195
                              191
               Non-Governmental Organizations


Name               All Goa Science Teachers' Association
Contact Person          Sh.Vishvasrao S.Nagvenkar
Address              St.Elizabeth's High School, Pomburpa,
                 P.O.Carona, Bardez, Goa- 403523
Tel. No.             0832-293483

Area of focus           Science Education

Activities with respect to    Student projects for science popularization &
Science & Technology       education, promotion of science & technology
Education             literacy.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Goa Animal Welfare Trust, India
Contact Person          Grace. D. Kare, Secretary,
Address              335, Prof Kossombe Street, Comba, Margo,
                  Goa-403601
E-mail              ddkare@goa1.dot.net.in

Area of focus           Community Service and Volunteering Education,
                 Environment, Health, Wildlife and Animal Welfare.

Activities with respect to    To ensure the welfare of animals in Goa through public
environment education       education and motivation. Awareness for environment
                 education.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Goa Research Institute for Development (GRID)
Contact Person          Rggie Gomes, Director
Address              9, Despamont Building, Sana Inez,
                  Panjim – 403001, India
Tel. No.             0832 – 7936

Area of focus           Environment & Livelihood Education

Activities with respect to    Orientation programmes for environment, environment
Science & Technology       research, and impact of Selanlim Dam on Goa’s
Education             environment.

Activities with respect to    Information dissemination on livelihood issues like,
livelihood education       fisheries, toddy tapping, tourism, transport, etc. Research

192
livelihood education       fisheries, toddy tapping, tourism, transport, etc. Research
                 & training programmes,

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Green Ray Foundation
Contact Person          Ms. M. C. Pintoo
Address              Panaji, Goa

Area of focus           Environment Education

Activities with respect to    Environment education & awareness for children &
environment education       masses

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               The Goa Foundation
Contact Person          Claude Alvares, Executive Secretary
Address              Above Mapusa Clinic, Mapusa – 403507
Tel. No.             0832 – 263306

Area of focus           Environment Education, Environment Conservation &
                 Research, public interest litigation.

Activities with respect to    Promotion of scientific temper.
Science & Technology
Education

Activities with respect to    Preparation of Goa Environment Report
environment education       Education & training for protection of Goa beaches,
                 campaigning against industrial pollution & environment
                 degradation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               World Wide Fund for Nature – India
Contact Person          Divisional Director
Address              Goa Divisional Office, Hillside Apartments, Block B, Flat
                 No. B-2, (GF), Fountainhas Panaji – 403001, India
Tel. No.             0832 – 226020

Area of focus           Environment Education & Nature Conservation                                              193
Activities with respect to  Environment protection through research, field projects,
livelihood education     education & training , establishment of nature clubs.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration  if
applicable.
194
               Government Organizations


Name               Department Of Science Technology &
                 Environment
Contact Person          Dr. N.P.S. Varde, Director/Joint Secretary (STE)
Address              Office Of The Director, Deptt. Of Sci,Tech & Env.
                 Opp. Salgiao Seminary, Saligao Baedez,
                 Goa –403511, India
Tel. No.             278186, 278187, 278189
Fax                278186
E-mail              ste@goa.goa.nic.in & gscst2k@goatelecom.com

Area of focus           Popularization of science, Environment science &
                 technology education

Activities with respect to    Remote sensing applications for whole of the state,
Science & Technology       setting up of GPS node, mini space museum for
Education             science popularization, setting up of non- conventional
                 energy park, popularization of non-conventional and
                 renewable energy gadgets and systems

Activities with respect to Coastal & marine area management, watershed
environment education   management, implementation of National Green Corps
              in schools for environment awareness of students,
              biodiversity conservation

Activities with respect to Economic development of Goa through S&T
livelihood education    application

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Annual magazine ‘Parayavaran’, quarterly magazines
                 ‘Pursuit’ and ‘Nirmal Vishwa’, Aqua World and several
                 booklets
                                            195
196
               GUJARAT
          Non-Governmental Organizations

   Organization                      Page

1.  Aga Khan Rural Support Program [India ] (AKRSP)     199
2.  Agriculture Tools Research Centre            199
3.  Ahmedabad Study Action Group              200
4.  Anand Niketan Asharam ( ANA )              200
5.  Anumukti Sampoorna Kranti Vidyalaya           200
6.  Behavioural Science Centre (BSC)            201
7.  Bhailabhai & Bhikabhai Polytechnic           201
8.  Centre for Eco-development & Management         202
9.  Centre for Health Education, Training & Nutrition    202
   Awareness (CHETNA
10.  Consumer Education & Research Centre (CERC)       203
11.  Darbar Shri Alakachar Natural History & Environment   203
12.  Darpana Academy of Performing Arts           204
13.  DISHA                          204
14.  Environment Preservation Society ( EPS )        204
15.  Environmental Sanitation Institute ( ESI )       205
16.  Gram Swarjay Sikshan Kendra               205
17.  Gramya Vikas Trust                   205
18.  Gujarat Ecological Education & Research Foundation   206
    ( GEER FOUNDATION)
19.  Gujarat Nature Conservation Society           206
20.  Gujarat Rajya Gram Vikas Sangh ( GRGVS)         207
21.  Hingolgadh Nature Conservation Education Program    207
22.  International Society of Naturalists          207
23.  International Tree Crops Institute – India       208
24.  Jalaram Seva Sangh                   208
25.  Jivdiv Agroforestry Centre               208
26.  Lok Vidyalaya, Valukad                 209
27.  Lokshala Khadasali                   209
28.  National Tree Growers’ Cooperative Federation Limited  210
29.  Nature Education & Environment Development School    210
   (NEEDS
30.  Nehru Yuva Kendra                    210
31.  Prakruti Premi Sangh                  211
32.  Samvardhan Association for Propagation of Indigenous  211
   Genetic Resourc es ( Samvardhan APIGR )
33.  Sardar Patel Yuvak Mandal                212
34.  Sarvangeen Gram Vikas Mandal ( PRAYAS )         212
35.  Sarvodaya Parivar Trust                 212
36.  Self-Employed Women’s Association ( SEWA)        213
37.  SETU: Centre for Social Knowledge & Action       213
38.  Shree Rama Krishna Seva Mandal             213
                                   197
   39.  Shree Sarasvati Gram Vidyapeeth           214
   40.  Sundarvan – A Nature Discovery Centre        214
   41.  Utthan Mahiti                    214
   42.  Vikarm Sarabhai Centre for Development Interaction  215
      (VIKSAT)
   43.  Vikas Centre for Development             215
   44.  Vikram A Sarabhai Community Science Centre      216
      (VASCSC)
   45.  Volunteers Of Charity (Voice)            216
   46.  Wildlife Conservation Society            217
   47.  YUVA                         217

              Government Organizations


      Organization                     Page

   1.  Centre for Environment Education (CEE)        218
   2.  Centre For Adult and Continuing Education      218
   3.  Gujrat Council on Science & Technology        218
198
               Non-Governmental Organizations


Name               Aga Khan Rural Support Program [India ] (AKRSP)
Contact Person          Apoorva Oza, Chief Executive Officer
Address              Choice Premises, Swastik Cross Road, Navrangpura,
                 Ahmedabad – 380009, Gujarat, India
Tel.No.              079-6427729, 6427029, 6427205
Fax                079-6420864
E mail              akrspi@icenet.net

Area of focus           Betterment of rural communities by promoting
                 sustainable national resource use and human resource
                 development

Activities with respect    to Conceptualizing & implementing JFMs programmes,
environment education      participatory irrigation management programmes,
                 participatory integrated watershed management, roof
                 rain water harvesting, tree plantation, etc.

Activities with respect    to Development & training of village institutions in the
livelihood education       skills to plan & manage development strategies,
                 construction of bio-gas plants for individual homes,
                 demonstration of improved agronomic practices for dry
                 land farming

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1985
applicable.

Publications, if any       Publications on water resources development, drip
                 irrigation, agricultural extension programme, equity
                 issues, and contour bunding land leveling, etc.

Any other activities       Relief activities for occasional  floods,  drought
                 situations, earth quake, etc.


Name               Agriculture Tools Research Centre
Contact Person          Ram Kumar Singh
Address              Suruchi Campus, Suruchi, Bardoli, Gujarat
                 394601, Gujarat, India
Tel.No.              02622-20258

Area of focus           Science & Technology literacy

Activities with respect to    Research & Education for new Technology in
Science & Technology       agricultural sector
Education

Whether GO / NGO         NGO


                                          199
date of registration if
applicable.


Name              Ahmedabad Study Action Group
Contact Person         Rajesh Bhatt
Address             Dalal Building, Behind Hotel Kapri, Relief Road,
                Ahmedabad-380001, Gujarat, India
Tel.No.             079-22841 / 42

Area of focus          Environment Conservation & Appropriate Housing

Activities with respect to   Science awareness through construction of biogas
Science & Technology      plant, energy saving devices
Education

Activities with respect   to Environment Education for slum children
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Low cost housing for poor in rural & tribal areas


Name              Anand Niketan Asharam ( ANA )
Contact Person         Harivallabh Parikh, Chairman
Address             PO Rangpur ( Kawant),Via Bodeli, Vadodara –
                391135, Gujarat, India
Tel.No.             0265-69282-355, 333
Fax               0265-422849

Area of focus          Community Development

Activities with respect   to Environment awareness for taking actions against tree
environment education      felling, encouraging school parks by children & youth,
                tree plantation

Activities with respect to Training for brick making without kilns
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
 date of registration if
applicable.Name              Anumukti Sampoorna Kranti Vidyalaya
Contact Person         Dr. Surendra Gadekar
Address             Vedchhi, Surat – 394641, Gujarat, India200
Tel.No.           02625-2074

Area of focus        Sustainable Development, Promotion of Renewable
               Sources of Energy

Activities with respect  to Environment education & training, demonstrations
environment education    against nuclear power plants, promotion of solar
               energy & biogas, encouraging appropriate rural
               technologies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Behavioural Science Centre (BSC)
Contact Person        Prasad M. Chacko, Director
Address           St. Xavier’s College Campus, Navrangpura,
               Ahmedabad-380009, Gujarat, India
Tel.No.           079-6304928, 6303577
Fax             079-6307845
E mail            sxnfesad1@sancharnet.in website
               http://www.angelfire.com/hi/NGOBSC

Area of focus        Community Building and Renewal, Economic
               Development,  Education, Environment,  Legal
               Assistance Poverty and Hunger, Rural Issues,
               empowerment of dalit & tribal women, children &
               minority communities

Activities with respect  to Watershed management activity and training of
environment education    effective communities in the watershed area.

Activities with respect  to Community based organization of the poor and
livelihood education     deprived sections of the society through livelihood and
               environmental education.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1977
applicable.

Any other activities     Involved in earth quake rehabilitation project, building
               houses for poor and marginalized communities. It also
               offers training programmes on organizational
               development and development management in
               voluntary and not for profit organizations.


Name             Bhailabhai & Bhikabhai Polytechnic
Contact Person        R. C. Desai, Principal
Address           Vallabh Vidyanagar, Kaira – 388120, Gujarat, India                                         201
Tel.No.                 0836-7368

Area of focus              Science & Technology and Environment Education

Activities with respect to        Science & Technology awareness in society
Science & Technology
Education

Activities with respect        to Environment conservation through water resource
environment education          management.

Activities with respect        to Training of youth in technologies related to civil,
livelihood education           mechanical & electrical engineering as community
                     polytechnic for rural development, transfer of
                     technology

Whether GO / NGO             NGO
 date of registration if
applicable.


Name                   Centre for Health Education, Training & Nutrition
                     Awareness (CHETNA)
Contact Person              Indu Capoor, Director
Address                 2nd Floor, drive in Cinema Building, Thaletj Tekra,
                     Ahmedabad – 380054, Gujarat, India
Tel.No.                 079-408378, 406494

Area of focus              Environment & Health Education

Activities with respect        to Training & education at community level, training
environment education          modules development

Whether GO / NGO             NGO
date of registration if
applicable.


Name                   Centre for Eco-development & Management
                     Research
Contact Person              Gaurav Hirana, Secretary
Address                 15/167, Vidyanagar, Ahmedabad – 380015,
                     Gujarat, India

Area of focus              Environment Education & Research

Activities with respect        to Environment education & training, encouraging use of
environment education          renewable resources of energy

Whether GO / NGO             NGO
date of registration if applicable.202
Name               Consumer Education & Research Centre (CERC)
Contact Person          Prof. Manubhai Shah, Managing Trustee
Address             Suraksha Sankool, Ahmedabad – Gandhinagar
                 Highway, Thaltej, Ahmedabad – 380054, Gujarat, India
Tel.No.             079-7489945-46, 7450528, 7451097
Fax               079 – 7489947
E mail              cerc@winetonline.net website www.cercindia.org

Area of focus          Consumer, investor & environment protection

Activities with respect to    Consumer product testing laboratory ‘Testing
Science & Technology       Organization for research & chemical and health
Education            hazards’ (TORCH)

Activities with respect   to Industrial & environment research center (IERC) has
environment education      been set up to ensure environment protection with
                focus on industrial and environmental hazards and not
                all the issues of environment protection. Public
                interest litigation on water pollution, industrial pollution,
                toxic & hazardous chemical industry, legal studies on
                environment issues, education & training programmes
                for public

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if     1978
applicable.

Publications, if any       Pesticide issues in food, Testing of pesticide residues
                 in food, hazards posed by Asbestos industry,
                 Bibliography synopsis (Vol. I - VII), Consumer
                 education series (Vol. I -V)

Name               Darbar Shri Alakachar Natural History &
                 Environment Public Charitable Trust
Contact Person          D. S. Satyajit S. Khachar
Address             Darbargadh, Jasdan – 360050, Gujarat, India

Area of focus          Natural resource conservation & environment &
                 science education

Activities with respect to    Education on science & Technology
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Wildlife preservation, fostering understanding of
environment education      biodiversity, protection of flora & fauna in Jasdan taluk
                by raising public awareness
                                              203
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Darpana Academy of Performing Arts
Contact Person        Mrinalini V. Sarabhai, Founder Director, Malika
Address           Sarabhai
               Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad – 380013,
Tel.No.           Gujarat, India
Fax             079 – 7531825, 7550566
E mail            079-7556669
               darpana@icenet.net website http://www.darpana.com

Area of focus        Promote Education in Art Forms

Activities with respect  to Environment activities include environment awareness
environment education    & education through dance, drama, puppet shows, tree
               plantation & launching of ‘Jagruti’ a school project for
               environment improvement

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1952
applicable.

Publications, if any     Books on art & culture


Name             Disha
Contact Person        M. D. Mistry, Coordinator
Address           1st Floor, Sanghvi Bhawan, Station Road, Himatnagar-
               383001, Gujarat, India
Tel.No.           02772-867962

Area of focus        Rural Development through Environment Improvement

Activities with respect  to Encouraging social forestry through environment
environment education    education of tribals & rural folk

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Environment Preservation Society ( EPS )
Contact Person        Ashutosh Upapdhaya, Adviser
Address           Vidhyaniketan, 4, Station Plot, Gondal – 360311,
               Gujarat, India
Tel.No.           02825-20357, 20336

Area of focus        Environment Education & Conservation204
Activities with respect  to Camps for nature conservation & bird watching,
environment education    conducting asian water fowl census, promoting energy
               conservation through film shows, check list of birds in
               Gondal & Saurashtra region

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Environmental Sanitation Institute ( ESI )
Contact Person        Ishwarbhari Patel, Director
Address           136, Gandhi Ashram, Ahmedabad – 380027, Gujarat,
               India
Tel.No.           079-483850, 483457

Area of focus        Rural Development & Sanitation Improvement

Activities with respect  to Environment Education & training for sanitation &
environment education    health, environment surveys & research, advisory &
               consultancy services

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Swarjay Sikshan Kendra
Contact Person        Chhelbhai J. Skhula, Managing Director
Address           Gopaldham, PO Ghela Somnath, Jasdan Taluk,
               Rajkot-360050, Gujarat, India

Area of focus        Education for Environment & Rural Development,
               Livelihood Education

Activities with respect  to Environment education for water conservation,
environment education    afforestation & non-conventional energy sources

Activities with respect  to Improvement & revival of village industries, prevention
livelihood education     of migration of rural people to urban areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gramya Vikas Trust
Contact Person        Prof. D. S. Ker, Chairman
Address           C-1/20, Inderdeep Society, Jamnagar – 361008,
               Gujarat, India

                                          205
               Gujarat, India
Tel.No.            0288-60998

Area of focus         Rural development with emphasis on environment &
               ecology

Activities with respect  to Environment education, nursery raising, plantation of
environment education     fruit trees, water management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gujarat Ecological Education & Research
               Foundation ( GEER FOUNDATION)
Contact Person        R. S. Pathan, Director
Address            G1, 194/3, Sector – 30, Gandhinagar – 382030,
               Gujarat, India
Tel.No.            02712-21385, 20560

Area of focus         Nature & Wildlife Education amongst Public

Activities with respect  to Environment education, research on environment
environment education     impact & status of ecology through remote sensing,
               restoration of Hindolgarh sanctuary

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gujarat Nature Conservation Society
Contact Person        Indubhai C. Patel, Chairman
Address            C/o Sayaji Iron & Engg. Co., Chhani Road, Baroda-
               390002, Gujarat, India
Tel.No.            07531-23791 to 23796

Area of focus         Environment Education

Activities with respect  to To educate people about nature conservation,
environment education     developed nature conservation park on 30 acres of
               reclaimed ravine land, organization of Asian Game
               Congress, publication of educational material

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.
206
Name             Gujarat Rajya Gram Vikas Sangh ( GRGVS)
Contact Person        Vimal Shah, Secretary
Address            Mahakeshav Kunj, New Brahmkshatriya Society,
               Pritamrai Marg, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006,
               Gujarat, India

Area of focus         Livelihood Education & Promotion

Activities with respect  to To assist voluntary organizations working for upliftment
environment education    of marginal farmers, artisans and landless labourers,
               networking of 204 voluntary organizations, education,
               training & consultancy on environment issues in rural
               areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Hingolgadh Nature Conservation       Education
Contact Person        Program
Address            Nrupendra L. Kachar, Director
               646, Vastuniraman Society, Sector-XXVI,
               Gandhinagar-382022, Gujarat, India

Area of focus         Environment Education

Activities with respect  to Children programmes for natural res ource
environment education    conservation, organizing camps for environment
               education, promotion of Hingolgadh Education
               Sanctuary & Marine National Park & Sanctuary

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             International Society of Naturalists
Contact Person        G. M. Oza, General Secretary
Address            Oza Building, Salatwara, Vadodara – 390001, Gujarat,
               India
Tel.No.            0265-421009
Fax              0265-421009
E mail            insona@123india.com

Area of focus         Environment Conservation for human welfare

Activities with respect  to Environment Education activities, radio talks,
environment education    celebration of Environment calendar

Whether GO / NGO       NGO                                         207
date of registration if     1975
applicable.

Publications, if any       Quarterly journal ‘Environment Awareness’, to provide
                 young naturalists with opportunities for field
                 observations

Name               International Tree Crops Institute – India
Contact Person          S.A. Shah, Honorary Secretary
Address             1, Jesal Apartments, Abhishek Colony, Race Course,
                 Vadodara-390071, Gujarat, India
Tel No.             0265-322950

Area of focus          Environment Education, Research & Development

Activities with respect   to Organizing lectures in educational institutions,
environment education      promotion of environmental education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.Name               Jalaram Seva Sangh
Contact Person          M.T. Darji, Joint Secretary
Address             PO Prempur, Himatnagar Taluk, Sabarkantha –
                 383225, Gujarat, India

Area of focus          Environment Education

Activities with respect   to Educating people on importance of water & trees
livelihood education      smokeless chulahs, construction of low cost sanitary
                units in rural areas

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Jivdiv Agroforestry Centre
Contact Person          Dr. V. J. Patel, Director
Address             Surendrabag – 364061, Gujarat, India
Tel.No.             0278-5689;27177
Fax               0278 – 24641

Area of focus          Environment & Livelihood Education

Activities with respect to    To develop new technologies for fruit crops & agro
Science & Technology       forestry
Education208
Activities with respect  to Water management, environment education through
environment education    trainings & publications

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Lok Vidyalaya, Valukad
Contact Person        Nanubhai M. Shiroya, Managing Director
Address            At/PO Valukad, Via Songadh, Palitana Taluk,
               Bhavnagar-364530, Gujarat, India
Tel No.            02848-8344

Area of focus         To promote developmental activities & provide
               education to socially backward people of the area

Activities with respect  to Environment education, construction of biogas plants
environment education    & smokeless chulahs, promotion of solar & wind
               energy, tree plantation, Promotion of low cost
               sanitation in rural areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Lokshala Khadasali
Contact Person        A. Khimano, Coordinator
Address            PO Khadasali Via Vijapai, Bhavnagar – 364530,
               Gujarat, India
Tel.No.            02845-82503

Area of focus         Social & economic activities

Activities with respect  to Environment education & awareness through charts,
environment education    booklets & monthly newsletter ‘Lok Shakti’, water &
               soil conservation, afforestation, low cost sanitation

Activities with respect  to Promotion of Khadi & village industries for livelihood
livelihood education     education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                           209
Name             National Tree Growers’ Cooperative Federation
               Limited
Contact Person        V. K. Mishra, Managing Director
Address           Opposite Iram Gate, Anand – 388001, Gujarat, India
Tel.No.           02692- 27408, 21402
Fax             0269-25802, 22220

Area of focus        Environment protection, formation of village
               cooperatives to work for marginally productive &
               degraded land improvement

Activities with respect  to Environment education & sensitization for rural
environment education    masses, waste land development, installation of 5000
               improved chulahs & 700 biogas plants, documentation
               of biodiversity

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nature Education & Environment Development
               School (NEEDS)
Contact Person        Mrs. Avani Bhatt, Managing Trustee
Address           G-24, Stop-N-Shop Plaza, Offtel Tower Premises, R.C.
               Dutt Road, Vadodara-390005, Gujarat, India
Tel.No.           0265-338410
Fax             0265-342054
E mail            Needs_9@hotmail.com

Area of focus        Environment Awareness

Activities with respect  to Organizing awareness programmes air, water & noise
environment education    pollution, organizing quiz, street plays based on
               environment, wildlife, etc. Organizing environment
               education camps, nature trails, slide shows, nature
               games, bird watching trips tree plantation programmes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   No. E/5142/Vadodara
applicable.

Publications, if any     Leaflets about various sanctuaries & national parks,
               flora & fauna, etc.

Any other activities     Conducting awareness programmes for the
               rehabilitation sites of Sardar Sarovar Project


Name             Nehru Yuva Kendra
Contact Person        R. R. Joshiara, Youth Coordinator210
Address             Himatnagar, Sabarkantha – 383001, Gujarat, India

Area of focus          Integrated development of youth

Activities with respect   to Environment education through training courses,
environment education      camps, seminars, sanitation & rural development
                project

Whether GO / NGO        NGO
 date of registration if
applicable.


Name              Prakruti Premi Sangh
Contact Person         Secretary
Address             CM-23/2, Sector-29, Gandhinagar – 382029, Gujarat,
                India
Tel.No.             02712 – 2960

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect   to Organizing films & audio visual shows for children to
environment education      create awareness of natural resources, maintaining EE
                library

Whether GO / NGO        NGO
 date of registration if
applicable.


Name              Samvardhan Association for Propagation of
                Indigenous Genetic Resources ( Samvardhan
                APIGR )
Contact Person         Korah Mathen, Secretary
Address             D-1, Aurobindo Soicety, Mridul Citabed 1, Near
                Vastrapur Talavadi, Ahmedabad – 380015, Gujarat,
                India
Tel.No.             079-464774

Area of focus          Science & environment education and research

Activities with respect to   To promote scientific research
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Preservation of indigenous flora & fauna, ethno
environment education      biological studies, organizing workshops

Whether GO / NGO        NGO
 date of registration if
applicable.                                          211
Name              Sardar Patel Yuvak Mandal
Contact Person         S. N. Patel, Secretary
Address             PO Bhudasan, Bayad Taluk, Sabarkantha – 383260,
                Gujarat, India

Area of focus          Environment Awareness & Protection

Activities with respect   to Environment education & training for rural environment
environment education      improvement, waste land development and
                afforestation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Sarvangeen Gram Vikas Mandal ( PRAYAS )
Contact Person         Rajni Dave, Engineer
Address             PO Mangrol, Via Rajpipla, Bharuch – 393150, Gujarat,
                India

Area of focus          Environment improvement through environment &
                science education

Activities with respect to   Dissemination of appropriate rural technologies for
Science & Technology      organic farming & plantation, improvement in village
Education            sanitation, publication of periodicals & books in
                Gujarati for general public

Activities with respect   to Promoting environmental education in schools
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Sarvodaya Parivar Trust
Contact Person         Kanti Shah, Secretary
Address             Pindval, Tehsil Dharmpur, Valslad – 396050, Gujarat,
                India

Area of focus          Environment & livelihood education

Activities with respect   to Environment education & training or encouraging
environment education      renewable energy, environment protection by
                involvement of tribal population, encouraging small
                scale & home industry

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

212
applicable.


Name             Self-Employed Women’s Association ( SEWA)
Contact Person        Reema Nanavaty, Director
Address            SEWA Reception Centre, Opp. Lokmanya Tilak Baug,
               Ahmedabad-380001, Gujarat, India
Tel.No.            079-320477, 320444
Fax              079-320446

Area of focus         Social welfare of self-employed women

Activities with respect  to Environment education of women for afforestation, soil
environment education    & water conservation, nursery raising & tree plantation,
               eco-regeneration programmes in arid desert regions,
               employment through environmental programmes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             SETU: Centre for Social Knowledge & Action
Contact Person        Achyut Yagnik, Secretary
Address            1, Punyashlok, University Road, Navrangpura,
               Ahmedabad-380009, Gujarat, India
Tel.No.            079-406751
Fax              C/o 079-423798

Area of focus         Education & training for social development

Activities with respect  to Environment education in 60 villages of Bhiloda & Idar
environment education    Taluk, 120 villages of Junagarh district and 20 villages
               of Kodinar Taluk for forest protection, coastal area
               development.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Books on environment related issues


Name             Shree Rama Krishna Seva Mandal
Contact Person        Chandra Kant Bhai D Thakar
Address            At Post Sher, Taluk, Distt. Ahmedabad – 382130,
               Gujarat, India
Tel.No.            079-3553280

Area of focus         Environment Improvement and rural development
               through education                                          213
Activities with respect  to Environment education, tree plantation, soil
environment education    conservation


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Shree Sarasvati Gram Vidyapeeth
Contact Person        Joitabhai B Patel, Principal
Address            Samoda, Ganwada, Sidhapur Taluk, Mehsana –
               384130, Gujarat, India
Tel.No.            08389-284 (Sidhapur)

Area of focus         Environment improvement & education

Activities with respect  to Conducting 3-year courses in environment science &
environment education    rural development, plantation & nursery raising,
               research for ecologically sustainable farm practices

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Sundarvan – A Nature Discovery Centre
Contact Person        RajendraSinh Jadeja, Coordinator
Address            Jodhpur Tekra, Ahmedabad – 380015, Gujarat, India
Tel.No.            079-6923148, 6921838
Fax              079-6858010
E mail            ceeindia@vsnl.com

Area of focus         Environment education


Activities with respect  to Nature camping, maintaining & running a mini zoo,
environment education    offering unique marine camps at Sundarvan Beyt
               Dwarka from Dec. to Feb. every year.

Activities with respect  to Breeding projects of birds & reptiles.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Utthan Mahiti
Contact Person        Meeta A Kapadia214
Address             M/28/243 Vidya Nagar Flats, Near Azad Society, Near
                Himatlal Park, Ahmedabad – 380015,
                Gujarat, India

Area of focus          Environment education & awareness for village
                improvement

Activities with respect   to Afforestation through Mahila & Yuvuk Mandals,
environment education      scientific research, publications for environment
                education including ‘Field Guide for social
                afforestation’ & ‘Ecology of Bhal region’

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Vikas Centre for Development
Contact Person         Rajesh I. Shah, Executive Secretary
Address             Dala House, Panchvati Marg, Ellisbridge, Ahmedabad-
                380006, Gujarat, India
Tel.No.             079-463514

Area of focus          Identification of environmental problems & awareness
                of issues amongst urban masses

Activities with respect   to Environment surveys, environment education,
environment education      encouraging cooperative & group efforts for waste land
                development & social forestry through training

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Vikram A Sarabhai Community Science Centre
                (VASCSC)
Contact Person         Dr. Joseph M. D'Souza, Scientist
Address             Nehru Foundation for Development, Navrangpura,
                Ahmedabad 380 009, India
Tel.No.             91 79 644 2914
Fax               91 79 644 2085

Area of focus          Natural Resource Ma nagement, Pollution, Energy,
                Biodiversity, Science education

Activities with respect to   Science popularization in communities through
Science & Technology      publications, lectures, etc.
Education

Activities with respect   to Environment Education and Awareness, Monitoring
environment education      and Assessment. Centre has developed Mobile

                                          215
environment education     and Assessment. Centre has developed Mobile
               Exhibition as a part of awareness programme for
               general public

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     “Joy of Learning", "Streams of Knowledge"-Handbook
               EE-Charts, EE-exhibition(moobile).


Name             Vikarm Sarabhai Centre for Development
               Interaction (VIKSAT)
Contact Person        G. Raju, Director
Address            Nehru Foundation of Development, Thaltej Tekra,
               Ahmedabad – 380054, Gujarat, India
Tel.No.            079-6856220, 6858002-9
Fax              079-6852360, 6853873
E mail            mail@viksat.org website: www.viksat.org

Area of focus         Participatory Natural Resource Management and
               strengthening of people’s institutions for the same,
               environment education

Activities with respect  to RRA for National Environment Awareness Campaign,
environment education    developing demonstrative models in Natural Resource
               Management, promotion of community participation for
               environment improvement

Activities with respect  to Formation and capacity building of the tree growers
livelihood education     societies at the village level, generating new livelihood
               options and increasing confidence, self-image and
               status in society for the marginalized families

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books, newsletters, pamphlets, periodicals on
               forestry, wildlife, soil & water conservation and
               management


Any other activities     Providing technical guidance for rooftop rainwater
               harvesting in urban areas


Name             Volunteers Of Charity (Voice)
Contact Person        N. Wostan
               374/A, Sector-23, Gandhi Nagar – 382023, Gujarat,
               India

216
Address           India
Tel.No.           0098250-15616
E mail            voiceindia@yahoo.com

Area of focus        Environment, Rural Issues, Crime and Safety.

Activities with respect  to To educate people on environmental concern, rural
environment education    issues and traffic safety.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Wildlife Conservation Society
Contact Person        Navaneet Bhatt, vice President
Address           Bhav-vilas, Near Gaurishanker Lake, PO Bhavnagar,
               Bhavnagar – 364003, Gujarat, India
Tel.No.           02845-5125

Area of focus        Wildlife & forest conservation

Activities with respect  to Environment education of school children and city
environment education    population through nature camps, census of water
               birds, tree plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             YUVA
Contact Person        V. J. Rghuvanshi, Managing Trustee
Address           8, Bhagyalaxmi Society, Nava Vadaj, Ahmedabad –
               380013, Gujarat, India
Tel.No.           079-450615

Area of focus        Integrated rural youth development through education
               & awareness

Activities with respect  to Environment education & training on waste
environment education    management, composting, water awareness &
               harvesting, training on pesticide control

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                         217
                 Government Organizations


Name                Centre for Environment Education (CEE)
Contact Person           Kartikeya V. Sarabhai, Director
Address              Thaltej Tekra, Ahmedabad – 380054, Gujarat, India
Tel.No.              079-442642
Fax                079-420242
E mail               cee@ceeindia.org

Area of focus           Environment Education

Activities with respect   to  Environment education & training, conservation of
environment education       biodiversity, development of environment literature and
                  data bank, establishing of South & South Asian Network
                  for environment education, curriculum development,
                  training modules

Whether GO / NGO          GO
date of registration if
applicable.


Name                Centre For Adult and Continuing Education
Contact Person           Dr B.J.Dholakia, Director
Address              Saurashtra University, University Campus, Rajkot 360
                  005 (Gujarat) India
Tel.No.              0281-78501/78512
Fax                0281-77633

Area of focus           Pollution, Energy, Urban Issues

Activities with respect to     Promotion of S&T literacy
Science & Technology
Education

Activities with respect to     Environment Education and Awareness, training
environment education       Programmes, Advocacy Programmes


Whether GO / NGO          NGO
date of registration if
applicable.


Name                Gujrat Council on Science & Technology
Contact Person           Prof. J.V. Dave, Member Secretary
Address              Block-B, 7th Floor, MS Building, Nr. Pathik Ashram,
                  Sector II, Gandhi Nagar-3247269
Tel.No.              079-3247267/8, 3247242


218
Fax             079-3247269
E mail            gujcost@dd.growthnet.nit

Area of focus        Science & technology education & awareness

Activities with respect to  Promotion of science & technology, literacy, science
Science & Technology     popularization, research projects on science
Education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
                                          219
220
                 HARYANA
           Non-Governmental Organizations


     Organization                       Page

1.    Bhartiya Gram Sudhar Sabha                222
2.    Chaubisee Vikas Sangh, MEHAM               222
3.    Dehat Vikas Kendra ( DVK )                222
4.    Haryana Social Work & Research Centre ( HSWRC )     223
5.    Haryana Vigyan Manch                   223
6.    Indian Society for Nature Volunteer           224
7.    INTACH                          224
8.    Rural Initiative & Technology Impact (RITI)       224
9.    Samaj Vikas Prayatna Kendra (SVPK)            225
10.   Social Centre for Rural Initiative & Advancement     225
11.   Super Vikas Club                     226
12.   The Environment Society of Rohtak            226
13.   The Rural Development & Research Centre         227
14.   Uttaranchal Development Institute, Ambala Centre (UDI,  227
     Ambala Centre )

             Government Organizations

     Organization                       Page

   1. Haryana Environment Department              228
   2. Haryana Science & Technology Council           228
                                     221
               Non-Governmental Organizations


Name                Bhartiya Gram Sudhar Sabha
Contact Person           Mr. Devender Hooda, President
Address              228/29 Ram Gopal Colony, Sonepat Road, Rohtak,
                  Haryana, India
Tel. No.              01262-54661

Area of focus           Environment education & awareness,

Activities with respect to Environment protection and Environment education
environment education   camps for promoting use of organic manure, waste
              management, prevention of cruelty against animals, tree
              plantation

Whether GO / NGO          NGO
date of registration     if
applicable.

Name                Chaubisee Vikas Sangh, MEHAM
Contact Person           Dr. Jasphool Singh, President
Address              Near Chaubisee Ka Chabutra, Meham Tehsil, Rohtak,
                  Haryana, India
Tel. No.              01257-33286, 01262-50656

E-mail               Jasphool@del2.vsnl.net.in

Area of focus           Environment education, awareness and protection

Activities with respect to     Encouraging renewable energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education & awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO          NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any        Publication of posters, pamphlets, books, audio visual
                  aids to promote environment protection

Name                Dehat Vikas Kendra ( DVK )
Contact Person           Mahabir Prasad Bhardwaj, Director
Address              VPO Dongra Ahli, Mahendragarh – 123021, Haryana,
                  India

Tel. No.              01285-6719
222
Area of focus             Village upliftment & environment conservation

Activities with respect to      Promoting energy conservation & scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness & education of rural masses,
environm ent education   nursery raising & tree plantation

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any         Publication of pamphlets & posters


Name                 Haryana Social Work & Research Centre (HSWRC)
Contact Person            Sunder Lal, Director
Address                Khori, Rewari – 123101, Haryana, India

Area of focus             Environment education, science education

Activities with respect to      Research & studies on science issues
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education & awareness for societal
environment education   improvement, Integrated village improvement through
-             environment protection

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.


Name                 Haryana Vigyan Manch
Contact Person            Deepa
Address                74/22 Kishan Pura (Near Chopal),
                   Sonepat Road, Rohtak, Haryana, India
Tel. No.               01262-42014

Area of focus             Science & Technology literacy

Activities with respect to      Children activities and teachers training for
Science & Technology         promoting Scientific concepts and low cost
Education               technologies through Science & Technology
                   education. Promotion of school science
                   corners and school science centres.

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                             223
Name              Indian Society for Nature Volunteer
Contact Person         Sh. Suresh C. Sharma
Address            Gokal Nagar, Rohtak Road, Sonepat - 131 001,
                Haryana, India

Area of focus         Environment education & awareness for nature
                conservation & wildlife preservation, Livelihood
                education

Activities with respect to Environment awareness of villages for nature
environment education   conservation & afforestation, Formation of naturalist
              clubs in Haryana Agriculture University & Kurukshetra
              University To prepare volunteers for environment
              preservation & training on appropriate use of agricultural
              waste, afforestation, wetland conservation.

Activities with respect to Encouraging brick kiln & stone query owners
livelihood educationWhether GO / NGO        NGO
date of registration   if
applicable.

Publications, if any      Publication of ‘Nature Reporter’ monthly newsletter


Name              INTACH
Contact Person         Shri Vijay Sethi
Address            House No. 133, Sector-21/A, Faridabad, Haryana, India

Area of focus         Environment education & Heritage conservation

Activities with respect to Environment education & awareness of masses
environment education


Whether GO / NGO        NGO
date of registration   if
applicable.

Publications, if any      Action for conservation of environment & historical
                monuments


Name              Rural Initiative & Technology Impact (RITI)
Contact Person         S.M. Parija, President
Address            Rahuka, PO Indri, Gurgaon – 123104, Haryana, India


224
Tel. No.             01272-387600

Area of focus           Livelihood education & social welfare

Activities with respect to    Activities related to Soil conservation, waterproof
Science & Technology       thatching, solar energy, etc.,
Education

Activities with respect to Environment education and awareness through camps
environment education

Activities with respect to Research in applied sciences for livelihood education
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       To promote activities to attract youth for rural
                 development


Name               Samaj Vikas Prayatna Kendra (SVPK)
Contact Person          Shri Ram Avtar Sharma, Director
Address              Sohansara, Distt. Bhiwani- 123 201, Haryana, India

Area of focus           Environment education & Livelihood education

Activities with respect to    Health and sanitation works, watershed management
Science & Technology       agro forestry
Education

Activities with respect to Environment awareness and education, plantation
environment education

Activities with respect to Livelihood education through nursery raising, plantation,
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Reports on environment issues and publication of
                 pamphlets

Any other activities       To foster awareness of rural issues amongst youth &
                 university students, promote appropriate rural
                 technologies

Name               Social Centre for Rural Initiative & Advancement
Contact Person          Sunder Lal, Director                                            225
Address            Khori, Rewari-123101, Haryana, India
Tel. No.           01274-86625 , 01274-25032
Area of focus         Economic development through appropriate rural
               technologies & environment education

Activities with respect to Environment awareness amongst rural masses, training
environment education   of workers for smokeless chulahs, solar energy devices,
              plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration   if
applicable.


Name             Super Vikas Club
Contact Person        Yashwant Singh, General Secretary
Address            VPO Bhani Surjan, Meham Tehsil, Rohtak, Haryana,
               India

Area of focus         Environment protection & employment generation

Activities with respect to Environment education, Awareness & protection, tree
environment education   plantation,

Activities with respect to Employment generation activities.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration   if
applicable.

Any other activities     Promotion development of educational aids


Name             The Environment Society of Rohtak
Contact Person        Jagjeet Singh, President
Address            665/20, Prem Nagar, Rohtak – 124001, Haryana, India

Tel. No.           01262-43264
Area of focus         Environment Education, awareness & protection

Activities with respect to Environment education, plantation on waste lands,
environment education   promoting use of organic manure


Whether GO / NGO       NGO
date of registration   if
applicable.
226
Publications, if any       Publication of educational aids

Name               The Rural Development & Research Centre
Contact Person          Chiranji Lal Choudhary
Address              B-III-477, Sonepat Stand, Rohtak – 124001, Haryana,
                 India

Tel. No.             01262-32949

Area of focus           Environment education

Activities with respect to Environment Education & awareness, nursery raising &
environment education   plantation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Sustainable rural development


Name               Uttaranchal Development Institute, Ambala Centre
                 (UDI, Ambala Centre )
Contact Person          Mithilesh Devash, Coordinator
Address              1630, Jai Prakash Narain Marg, Ambala Cantt. –
                 133001, Haryana, India
Tel. No.             0171-24845

Area of focus           Environment education & vocational training

Activities with respect to    Encouraging science awareness through promotion of
Science & Technology       solar energy, biogas in villages
Education

Activities with respect to Environment education & training of youth, Study of
environment education   pollution in Tangri river, tree plantation

Activities with respect to Training in vocational skills for women & children
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.
                                            227
                Government Organizations


Name                   Haryana Environment Department
Contact Person              Director
Address                  SCO 1-3, Sector- 17 D, Chandigarh- 160017,
                     India
Tel.No.                  0172-541628
Fax                    0172-543049

Area of focus               Environment conservation

Activities with respect to        Environment education, biodiversity
environment education           conservation, tree plantation, National Green
                     Corps program, eco-clubs in schools

Whether GO / NGO             GO
date of registration if applicable.


Any other activities           State Biodiversity Strategy & Action plan,
                     Pamphlets and Reports.


Name                   Haryana Science & Technology Council
Contact Person              Member Secretary,
Address                  SCO- 24, Sector 26, Madhya Marg,
                     Chandigarh,160017, India
Tel.No.                  0172- 799390, 791464, 790808
E mail                  sthry@chd.nic.net

Area of focus               Science and Technology awareness

Activities with respect to Science &   Science popularization, NCSTC programs,
Technology Education           encouraging solar energy projects, Children
                     Science Congress.

Activities  with   respect     to Promotion of environmentally friendly
environment education          technologies in industry

Whether GO / NGO             GO
Date of registration if applicable.

Publications, if any           Several booklets and pamphlets
228
            HIMACHAL PRADESH

          Non-Governmental Organizations


   Organization                       Page

1.  Development Promoters                   230
2.  Ecology Conservation Organization             230
3.  Himachal Environment and Landscape Protection       231
   Society (HELPS)
4.  Himachal Vigyan Samiti                  231
5.  Himalayan Eco Horticulture Society            231
6.  Himalayan Nature and Environment Preservation       232
   Society
7.  Kupvi Herbarium Welfare Workers Association        232
8.  People’s Action for People in Need ( PAPN )        233
9.  Rural Centre for Human Interests (RUCHI)         233
10.  Samaj Kalyan Avam Vikas Mandal              234
11.  Samaj Kalyan Sabha , Bagari                234
12.  Serve India                        234
13.  Social Action for Rural Development of Hilly Areas    235
   (SARDHA)
14.  Society for Development and Environment Protection    235
   (DEEP)
15.  Society for Social Uplift Through Rural Action (SUTRA )  236
16.  The Shiwalak Sewa Mandal                 236
17.  Vanshish Sankhyan Environment Foundation         237

            Government Organizations

   Organization                       Page

1.  Biodiversity Centre                    238
2.  Indian Institute of Advanced Studies           238
3.  State Council for Science Technology and Environment   238
4.  Zoological Survey of India                239
                                    229
               Non-Governmental Organizations

Name               Development Promoters
Contact Person          Madan Kumar, Coordinator
Address              Dagar Niwas, Shaktighat, PO Jubber, Distt. Solan,
                 Himachal Pradesh, India
Tel. No.             01793 – 8732

Area of focus           Environment education, Integrated rural development

Activities with respect to    Technology promotion for rainwater harvesting,
Science & Technology       awareness on scientific issues.
Education

Activities with respect to     Environment education & awareness camps for water &
environment education       land conservation Nursery raising & tree plantation,
                 educational material on environment & forestry


Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Booklets on environment & forestry

Any other activities       Integrated rural development in 40 villages of Solan &
                 Kandaghat blocks


Name               Ecology Conservation Organization
Contact Person          Mr. S.P. Sharma
Address              Government College for Women, Shimla- 171 001,
                 Himachal Pradesh, India
Tel. No.             0177-2015

Area of focus           Environment education, Science & Technology
                 Education

Activities with respect to    Popularization of solar energy & biogas , awareness of
Science & Technology       scientific issues.
Education

Activities with respect to    Environment Education & awareness amongst students,
environment education       to develop a cadre of women
                 environmentalists,plantation campaigns in / around
                 Shimla, nature study trails, tree protection


Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


230
Name                  Himachal Environment and Landscape Protection Society
                    (HELPS)
Contact Person             Hony. Secretary
Address                Village & P.O. Dari Dharmshala, Kangra - 176057.
                    Himachal Pradesh, India
Tel. No.                01892-23212 (PP)

Area of focus             Environment education

Activities with respect to       To identify environment & wildlife related problems in hill
environment education         areas, tree plantation & social forestry, drives & rallies
                    against pollution, environment education & training,
                    appointing voluntary guards for forest & wildlife
                    protection in consultation with Forest Department

Whether GO / NGO            NGO
date of registration       if
applicable.


Name                  Himachal Vigyan Samiti
Contact Person             Jianand Sharma
Address                Shivalik Sadan, Sanjauli , Shimla,
                    Himachal Pradesh- 171006

Area of focus             Science & Technology literacy

Activities with respect to       Children activities and teachers training for
Science & Technology          promoting Scientific concepts and low cost
Education               technologies through Science & Technology
                    education.

Whether GO / NGO            NGO
date of registration       if
applicable.


Name                  Himalayan Eco Horticulture Society
Contact Person             Mr. Lakshman Thakur, Chairman
Address                Village & P.O.Nandpur, Tehsil Jubbal, Shimla District-
                    171, Himachal Pradesh, India


Area of focus             Ecology, Horticulture

Activities with respect to       Promotion of ecologically sustainable horticulture
environment education         Environment education of horticulturists farmers and
                    general public through camps, seminars, etc.

Whether GO / NGO            NGO
date of registration if applicable.                                                231
Name               Himalayan Nature and Environment Preservation
                 Society
Contact Person          Dr. Virender Sharma, Secretary
Address              Om Bhavan Chaura Maidan, Shimla – 171004, Himac hal
                 Pradesh, India
Tel. No.             0177-255771
Fax                0177-220998
E-mail              council@nde.vsnl.net.in

Area of focus           Environment education

Activities with respect to    To promote awareness on nature conservation
environment education       Environment education of youth through camps &
                 lectures, conducting wildlife surveys in Shimla, Kulu &
                 Sirmour Districts

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any       Publishing of ‘Ibex’ newsletter

Any other activities       Computerized database of natural history records of
                 Himachal Pradesh since 1800 A.D. onwards


Name               Kupvi Herbarium Welfare Workers Association
Contact Person          A.S. Madhalk, Director
Address              PO Kupvi, Shimla, 171217, Himachal Pradesh, India

Area of focus           Environment awareness & education, health &sanitation


Activities with respect to    Promotion of health & sanitation, Science awareness
Science & Technology
Education

Activities with respect to    Environment awareness & education, environment
environment education       protection information, generation on medicinal herbs,
                 social forestry,

Activities with respect to     Income generation programmes by promoting village &
livelihood education       agro based industry

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.
232
Name             People’s Action for People in Need ( PAPN )
Contact Person        Kuldeep Verma, Director
Address           Village Andheri, via Sangraha, Sirmaur – 173023,
               Himachal Pradesh, India
Tel. No.           01702 – 48158
Fax             01702 – 48158
E-mail            papn@nde.vsnl.net.in

Area of focus        Environment education, Science and technology
               education for integrated rural development


Activities with respect to  Promotion of Scientific temper through awareness
Science & Technology     camps.
Education

Activities with respect to  Camps for women & children, survey of local
environment education    environmental problems, public action against
               deforestation & illegal mining, village environment
               improvement through smokeless chulahs, tree plantation,
               Desilting of Renuka lake etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Centre for Human Interests (RUCHI)
Contact Person        Mr. Dharamvir Singh
Address           Technology Complex, Bandh, Bhaguri-173233, District –
               Solan, Himachal Pradesh, India
Tel. No.           01792-82454
Fax             01792-72649
E-mail            ruchin@del3.vsnl.net.in

Area of focus        Environment education and livelihood education for rural
               development

Activities with respect to  Science awareness in children.
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education of school children (formal & non-
environment education    formal), awareness and conservation, school
               environment programmes, like development of herbaria,
               biodiversity awareness.

Activities with respect to  To promote self reliance in community by encouraging
livelihood education     social forestry, nursery raising, use of biogas, smokeless
               chulahs and appropriate technologies
                                          233
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Improvement of socio economic conditions of rural area
               Networking with other NGOs


Name             Samaj Kalyan Avam Vikas Mandal
Contact Person        The Secretary
Address           Karsog- 171304, Distt- Mandi, Himachal Pradesh, India

Area of focus        Environment education and rural development

Activities with respect to  Environmental education of masses & action for
environment education    environment through public participation. & action for
               environment protection

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Integrated rural development


Name             Samaj Kalyan Sabha , Bagari
Contact Person        Aklu Ram Azad, General Secretary
Address           PO Chhalia, Tehsil Theog, Shimla - 171220, Himachal
               Pradesh, India
Tel. No.           01783-76206

Area of focus        Environment Education


Activities with respect to  Environment education programmes for women &
environment education    children to promote rural development, environment
               conservation through eco development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Serve India
Contact Person        Rajender Thakur, President / Om Parkash,
               Secretary
Address           Ramesh Niwas, Shanti Chowk, V.P.O. Rewalsar, Tehsil
               Sadar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-175023, India
Tel. No.           01905-80580
Fax             01905-80408234
Area of focus           Science Education & Biodiversity conservation

Activities with respect to    Promoting Societal development through science
Science & Technology       education
Education

Activities with respect to    Organising workshops, trainings, camps, etc. on
environment education       conservation of water resources & agricultural
                 biodiversity, sensitizing public on issues relating to
                 environment

Activities with respect to    Organizing training workshops on sericulture,
livelihood education       origami and eco-restoration of surrounding
                 areas

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if  1997
applicable.

Publications, if any       Pamphlets about biodiversity conservation


Name               Social Action for Rural Development of Hilly Areas
                 (SARDHA)
Contact Person          Mr. Madan Sharma, Director
Address              Village Kaffota, P.O. Dugana, Via Sataun, Sirmaur –
                 173029, Himachal Pradesh, India
Tel. No.             01704-8358

Area of focus           Environment education and integrated rural development
                 Awareness of Science issues.

Activities with respect to    Environment education, protection & public protest
environment education       against indiscriminate mining in Ponta area, tree
                 plantation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Any other activities       Activities pertaining to rural development


Name               Society for Development and Environment Protection
                 (DEEP)
Contact Person          Ms.Vidya Rattan Sharma, Director
Address              P.O. Kunihar, District Solan- 173207, Himachal Pradesh,
                 India
                                              235
Tel. No.             01796-60484

Area of focus           Environment Education, Women, child & youth
                 development

Activities with respect to    Research on herbal medicine and awareness of scientific
Science & Technology       issues.
Education

Activities with respect to    Promotion of sustainable development programmes
environment education       Environment education of children & masses through
                 projects, camps & seminars

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if  1990
applicable.

Any other activities       Women empowerment, rural development, old age care,
                 health programmes


Name               Society for Social Uplift Through Rural Action
                 (SUTRA )
Contact Person          Subhash Mendhapurkar, Director
Address              Jagjit Nagar via Jubbar, Solan – 173225, Himachal
                 Pradesh, India
Tel. No.             01792 – 83725, 83772
Fax                01792-83734

Area of focus           Environment Education, Science and technology
                 education

Activities with respect to    Science popularisation , watershed management,
Science & Technology       training & promotion of smokeless chulahs
Education

Activities with respect to    Environment education and awareness eco-development
environment education       camps, environment conservation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Publication of educational material


Name               The Shiwalak Sewa Mandal
Contact Person          Mr. Rattan Chand Saroach, President
Address              Village & P.O. Mubarakpur, Una District- 177 202,
                 Himachal Pradesh, India
236
Area of focus           Environment education science Education & livelihood
                 education.

Activities with respect to    Science popularization through promotion of smokeless
Science & Technology       chulahs & biogas plants,
Education

Activities with respect to    Environment education of women & society, survey of
environment education       local medicinal plants & herbs,

Activities with respect to    Vocational training of women
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Publications on environment in Hindi


Name               Vanshish Sankhyan Environment Foundation
Contact Person          Dr. Tripta Sharma, Founder President
Address              P.O. Chakmoh, District Hamirpur- 176 039, Himachal
                 Pradesh, India

Area of focus           Environment

Activities with respect to    Environment conservation & promotion of ecologically
environment education       sustainable development in hilly regions, Environment
                 education through public meetings & camps

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.
                                             237
                 Government Organizations


Name               Biodiversity Centre
Contact Person          Dr. G.L. Bansal, Associate Director
Address              College of Basic Sciences, C.S.K. HP Agricultural
                 University, Palampur-176062, Himachal Pradesh, India

Tel. No.             01894-34697 (o) 30438 ®
Fax                01894-30311, 30465
E-mail              gl_bansal@hotmail.com

Area of focus           Environment education

Activities with respect to Biodiversity, Natural Resource Conservation and
environment education   Environmental Education of youths

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.


Name               Indian Institute of Advanced Studies
Contact Person          Ms. Sudha Vasan, Fellow
Address              Rastrapati Nivas, Shimla - 171005, India.

Area of focus           Science & Technology Education, Environment Education

Activities with respect to    Organizing workshops, seminars, campaigns & student
Science & Technology       programmes on science
Education

Activities with respect to    Organizing workshops, seminars, campaigns & student
environment education       programmes on environment issues, awareness
                 programmes research in Environment related issues

Activities with respect to Promotion of appropriate technologies.
livelihood education

Whether GO / NGO         GO
date of registration if
applicable.


Name               State Council for Science      Technology   and
                 Environment.
Contact Person          R.K.Sood, Joint Member Secretry
Address              34, SDA Complex , Kasumpti , Shimla - 171009,
                 Himachal Pradhesh , India.
Tel. No.             0177-222489, 222490
Fax                0177-220998


238
E-mail              ravindersood@hotmail.com

Area of focus           Popularisation of Science , Science & Technology
                 Education , Environment Education.

Activities with respect to    Programmes for Science Popularisation amongst masses
Science & Technology       and students , workshops, seminars &, creation of
Education             scientific temper , popularisation of biofertilizers and
                 biocompost.

Activities with respect to Promotion of environment & natural resource conservation
environment education   projects, environment education & awareness amongst
              masses , National Green Crops ( Eco- Clubs)
              programmes in Schools.

Activities with respect to    Trainings on new technologies.
livelihood education

Whether GO / NGO         GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any       Newsletter 'Alternatives ' State Environment Report,
                 Environment Policy, A document on Earth Quake.

Any other activities       Awareness on Intellectual Property Rights.


Name               Zoological Survey of India
Contact Person          Officer incharge
Address              ZSI, opposite Saproon Gurudawara, Solan - 173212
Tel. No.             01792-20413
Fax                01792-21060

Area of focus           Animal research

Activities with respect to Research on wild animals, ecosystem studies biodiversity
environment education   conservation education and awareness of biodiversity
              issues.

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Several books, booklets & pamphlets, catalogue available.
                                             239
240
           JAMMU AND KASHMIR
         Non-Governmental Organizations


   Organization                      Page

1.  Indian Society for Himalayan Studies          242
2.  Ladakh Ecological Development Group (LEDeG)       242
3.  Life Club                        243
4.  Mountain Eco-conservation & Wildlife Society of India  243
5.  Sapna Gramen Udyog                   243
6.  Shiva Gramodhyog Mandal                 244
7.  Society for Rural Environment Conservation       244
8.  Womens Association for Development           245
9.  World Wild Fund for Nature-India            245

           Government Organizations


   Organization                      Page

1.  Govt. Gandhi Memorial Science College          246
2.  Jammu and Kashmir State Board of School Education    246
3.  Regional Research Laboratory (CSIR)           246
4.  State Council for Science and Technology        247
                                  241
               Non-Governmental Organizations


Name              Indian Society for Himalayan Studies
Contact Person         Mr. Prabin Singh, Secretary
Address            Rengco Campus, Hazratbal, Srinagar- 190 006, J&K,
                India
Tel. No.            0194-77280-6

Area of focus         Environment Education

Activities with respect to Preservation of Himalayan environment, developed
environment education   conservation action plan for Himalayan region

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Environment education & publication of monthly ‘ISHS’
                Bulletin


Name              Ladakh Ecological Development Group (LEDG)
Contact Person         Mr. Sonam Dawa, Executive Director
Address            LEDeG, Karzwo Leh- 194 101, J&K, India

Tel.No.            01982-53221, 51789
Fax              01982-52284
Email             Ledeg@vsnl.net

Area of focus         Ecological & sustainable development

Activities with respect to   Science & Technology awareness , promotion of hydro,
Science & Technology      ram pump, improved water mill, photo voltaic home light,
education           solar power house, passive solar building technology,
                water heating system, food & vegetable drier technology

Activities with respect to Teacher training in environment activities, seminars in
environment education   schools, villages on EE, eco-development camps in Leh &
              Kargil districts, village out reach programmes

Activities with respect to Promoting organic farming & handicrafts for income
livelihood education    generation, project implementation agency for water-shed
              programmes in villages


Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Ecological steps towards a sustainable future, songs from
                the Himalaya, farmer manual, ecology grade I & II, etc.

242
               the Himalaya, farmer manual, ecology grade I & II, etc.

Other activities       Promotion of cost effective and environment friendly
               material component and building construction.


Name             Life Club
Contact Person        Ms. Nilofar Raja, Publicity Secretary
Address           Trikanjan, Baramulla- 193 122, Jammu, J&K, India


Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment education for nature protection,
environment education   Environment awareness camps, social forestry, education
              for prevention of environmental pollution

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publication of journal & documentary films on
               Environment & related issues.


Name             Mountain Eco-conservation & Wildlife Society of India
Contact Person        Secretary
Address           (MEWS-India), Post Box-78, Jammu- 180 001, J&K, India

Tel. No.           0191-542277
Fax             0191-544895

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to  Organizing seminars, symposia for Environment
environment education    awareness, Research for eco-conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publication of reports of the researches done in the field of
               Environment, publication of ‘Indian Journal of Mountain
               Ecology & Wildlife’s


Name             Sapna Gramen Udyog
Contact Person        Mr. M. R. Puri, President
Address           H/Q New Clone Ward No 1, Bishnha, Jammu – 181132,
               J&K, India
Tel. No.           01923 – 23244                                            243
Area of focus        Rural development, Environment Education


Activities with respect to Environment protection, Environment activities & training,
environment education   tree plantation


Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Rural development related activities.


Name            Shiva Gramodhyog Mandal
Contact Person       Mr. G.D. Sharma, Secretary
Address           Shiva Gramodhyog Mandal, Kalibari, Kathua- 184 104,
              J&K, India

Tel. No.          01922-2327

Area of focus        Rural Development, Environment Education

Activities with respect to Environment preservation, Environment education for
environment education   afforestation & practical work

Activities with respect to Promotion of cottage and village industry for economic
livelihood education    improvement.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Upliftment of rural people


Name            Society for Rural Environment Conservation
Contact Person       The President
Address           73, A Parigam Chack, P.O. Yaripora, Anantnag- 192 232,
              J&K, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Environment awareness, Organizing seminars for youth,
environment education   environment education programmes for school children,
              tree plantation in waste lands & along road sides.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.244
Publications, if any       Publishing literature on environment


Name               Women’s Association for Development
Contact Person          The President
Address              Parigam, Yaripora Kulgam, Anantnag- 192 232, J&K,
                 India

Area of focus           Environment Education amongst Women

Activities with respect to    Science awareness activities amongst women.
Science & Technology
Education

Activities with respect to Women’s participation in environment activities
environment education   To promote sustainable development, environment
              education of women for encouraging use of non-
              conventional energy & tree plantation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               World Wild Fund for Nature -India
Contact Person          Centre for Environment Education & Training (CEET)
Address              Dr. C.M. Seth, Hony. Director
                 Jammu University, Jammu Tawi- 180 006, J&K, India

Tel. No.             0191-439393
Fax                0191-457335

Area of focus           Environment education, research & training

Activities with respect to Environment education & awareness
environment education   Research on Himalayan environment & Hungul,
              wetlands, joint forest management, sustainable
              development, nature clubs, EIA, monitoring & evaluation
              of projects, watershed development

Activities with respect to Capacity building, income generation activities in rural
livelihood education    areas.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Publications, if any       Publication of literature on medicinal plants, biodiversity,
                 wetland management
                                                 245
               Government Organizations


Name             Govt. Gandhi Memorial Science College
Contact Person        Mr. H.K. Kapoor
Address           Jammu, J&K, India

Area of focus        Science & Technology education

Activities with respect to  Organizing workshops & seminars for students & teachers
Science & Technology     for science popularization.
Education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Jammu and Kashmir State Board of School Education
Contact Person        Mr. Bashir Ahmad Dar, Director (Academic)
Address           Rehari Colony, Jammu Tawi- 180005, J&K, India

Area of focus        Environment & Science Education in schools

Activities with respect to  Science education activities in schools, Curriculum
Science & Technology     development
Education

Activities with respect to Environment education activities in schools, promotion of
environment education   non-formal education.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Regional Research Laboratory (CSIR)
Contact Person        Dr. G.N. Qazi, Director
Address           Canal Road, Jammu Tawi 180 001, J&K, India

Tel. No.           0191-546368, 578923 (O) 543134, 544437 ®
Fax             0191-548607, 543829, 546383

Email            qazi_gn@yahoo.com website http/www.herbalnet.org

Area of focus        Industrial development of north western region of the
               country, optimal utilization of natural resources, explore &
               expire untapped resources of the region, consultancy,
               testing & equipment
246
Activities with respect to  Post graduate programme in biotechnology, training to
Science & Technology     Indian as well as foreign students / researchers
education

Activities with respect to Training in the use of biofertilizers & biocontrol agents,
environment education   Biodiversity conservation in the form of training
              programmes on the cultivation of medicinal & aromatic
              plants with an aim to save their natural population, etc.

Activities with respect to Societal programmes for the upliftment of rural masses,
livelihood education    training on Quail production technology, Angora rabbit
              farming, cultivation of mushrooms, etc.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     RRL Annual report and RRL newsletter

Other activities       Development of green technologies using fermentation
               process, production of bio-inoculants


Name             State Council for Science and Technology

Contact Person        Dr. M. Farooque Hakak, Additional Director S&T
Address           Department of Science & Technology
               Panjtirthi, Opp Radio Station Jammu 180 001,Jammu &
               Kashmir, India

Tel.No.           0191-479629
Fax             0191-452269
E mail            jk@rediffmail.com

Area of focus        Popularization of science, development of rural
               technology

Activities with respect to  Promotion of S&T in rural areas
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
                                            247
248
             JHARKHAND
           Non-Governmental Organizations

   Organization                     Page

1.  Agrarian Assistance Association (AAA)         251
2.  Auranga Gramin Vikas Samiti              251
3.  Badlao Foundation                   252
4.  Bahu-Udheshya Kalyan Parishad ,Singhbhum (E)     252
5.  Bahu-Udheshya Kalyan Parishad- Singhbhum(West)    252
6.  Central Social Welfare Institute           253
7.  Chetna Vikas                     253
8.  Consortium of Human Enlargement and Technology    254
   Nature Association (CHETNA)
9.  Creative International                254
10.  Gram Sabha Sewa Sansthan               255
11.  Gram Vikas Kendra, Jamshedpur (GVKJ)         255
12.  Gram Vikas Seva Manda                 256
13.  Gramin Vikas Parishad                 256
14.  Indian National Trust for Art and Cultural Heritage  257
   (INTACH) Human Ecology Cell
15.  Jan Utthan Samiti                   257
16.  Jan Vikas Kendra                   257
17.  Lok Seva Ashram                    258
18.  Nature Conservation Society              258
19.  Nav Bharat Jagriti Kendra               259
20.  Parivartan                      259
21.  Ranchi Zila Nagrik Kalyan Samity           260
22.  Rohini Science Club                  260
23.  Samaj Seva Samity                   260
24.  Santal Paharia Seva Mandal              261
25.  Santhal Pargana Antyodaya Ashram (SPAA)        261
26.  Santhal Pargana Gramodyog Samiti           262
27.  Sarbahara Sangha                   262
28.  Sarvodaya Seva Sangh                 263
29.  Shramajivi Unnayan                  263
30.  Shramik Vidyapeeth (SVP)               264
31.  Society for Environment and Social Awareness     264
   (SESA)
32.  Society for Hill Resource Management School      265
33.  Society for Socio-eonomic Emancipation and Village  265
   Autonomy
34.  Sunrise                        265
35.  Tata Steel Rural Development Society (TSRDS)     266
36.  Vivek Vidyalaya Nature Club              266
37.  World Wide Fund for Nature-India           267
38.  Xavier Institute of Social Service (XISS)       267
                                  249
              Government Organizations


      Organization                     Page

   1.  Jharkhand State Council for Science and Technology  268
250
               Non-Governmental Organizations


Name              Agrarian Assistance Association (AAA)
Contact Person         Satyendra Kumar Singh, Secretary
Address            Near Forest Range Office, Banderjori Chowk, Dumka
                District-814 101, Jharkhand, India
Tel. No.            06424-22147
Fax              06424-22147
E-mail             aaadumka@rediffmail.com

Area of Focus         Environment education, rural development & nature
                conservation

Activities with respect to   Science education & training especially for water
Science & Technology      management, sustainable agriculture and forest
Education           protection.

Activities with respect to   Promoting eco-friendly and gender friendly sustainable
environment education     agriculture & natural resource protection campaign for
                promotion of watershed management & traditional
                seeds, forest protection, eco-development. Awarded
                “Indira Priyadarshini Vrikshmitra Award (IPVM) 1994”
                by MoEF-GOI.

Activities with respect to   Capacity building of Gram Sabha, promotion &
livelihood education      strengthen of tribal self governance and providing
                technical assistance for rural development

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if    1987
applicable.

Publications, if any      Many booklets on water, forest & land utilization.
                Video film/CDs also edited on environment related
                issues

Any other Activity       Campaign for food rights, forest rights, land rights,
                education rights, women property rights, seed rights &
                legal justice


Name              Auranga Gramin Vikas Samiti
Contact Person         Bhola Prasad, Secretary
Address            At Tumbagara P.O. Manika,
                Palamau District, Jharkhand- 822 12, India

Area of Focus         Environment education & rural development

Activities with respect to   Environment education & awareness, afforestation
environment education


                                            251
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Rural development related Activities.


Name             Badlao Foundation
Contact Person        Bajrang Singh, Secretary
Address           Mihijam, Dumka District, Jharkhand - 815 354, India
Tel. No.           06433-28592, 28411
Fax             0341-525859

Area of Focus        Environment education & rural development

Activities with respect to  Environment education & training, afforestation &
environment education    agriculture

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Rural development Activities


Name             Bahu-Udheshya Kalyan Parishad ,Singhbhum (E)
Contact Person        Bindu Jha, Secretary
Address           Sunder Nagar, East Singhbhum District,
               Jharkhand, India

Area of Focus        Environment education, Science & Technology & rural
               development

Activities with respect to  Popularization of science & technology , promoting use
Science & Technology     of renewable energy sources.
Education

Activities with respect to  Environment education & training, afforestation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Rural Development


Name             Bahu-Udheshya Kalyan Parishad-       Singhbhum
               (West)
Contact Person        Anita Pusha Minz, General Secretary252
Address           At/P.O. Manoharpur, West Singhbhum District,
               Jharkhand, India

Area of Focus        Environment education, Science & Technology & rural
               development

Activities with respect to  Popularization of science & technology, promoting use
Science & Technology     of renewable energy sources.
Education

Activities with respect to  Environment education & training, afforestation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Rural development


Name             Central Social Welfare Institute
Contact Person        Rajendra Prasad Singh, Managing Director
Address           Shastrinagar, Gumla District,
               Jharkhand- 835 207, India

Area of Focus        Environment education, Science & Technology & rural
               development

Activities with respect to  Promoting use of renewable energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & training, afforestation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Chetna Vikas
Contact Person        Shri Kumar Ranjan, Secretary
Address           Dukhi Sah Road, Jhonsagarhi,
               Deogarh Block, Jharkhand-814 112, India

Area of Focus        Environment education, Rural Development.

Activities with respect to  Promotion of technologies for water management, soil
Science & Technology     conservation, encouraging use of non-conventional
Education          energy sources
                                           253
Activities with respect to  Environment education & awareness, afforestation,
environment education    Promotion of technologies for pollution control in rural
               areas

 Whether GO / NGO      NGO
 date of registration if
 applicable.

Any other activities     Rural development Activities


Name             Consortium   of  Human   Enlargement   and
               Technology Nature Association (CHETNA)
Contact Person        Arjun Bhai, General Secretary
Address           Kajaria Colony, P.O. Jasidh-814142, Deoghar District,
               Jharkhand, India.

               Environment education & awareness, social equity,
Area of Focus        wasteland  development,  natural  resource
               management

               Promoting non-conventional energy sources, biogas,
Activities with respect to  sulabh sauchalayas, smokeless chulahs & providing
Science & Technology     training for waste, land & water management
Education
               Organizing seminars/competitions for providing
Activities with respect to  environment education, promoting soil & moisture
environment education    conservation, dry land farming, plantation & nursery
               raising, waste land development, ecological farming

               Providing trainings for land & water management,
Activities with respect to  construction of water harvesting structure, farm pond,
livelihood education     fish farming, horticulture, land leveling & bunding. Also
               providing trainings for paddy processing, vegetable
               cultivation, leaf plate making, animal husbandry,
               piggery & poultry cultivation, providing consultancy for
               skill upgradation

               NGO
Whether GO / NGO       1987
date of registration if   (FCRA No. 031220035 dt. 16.5.1994)
applicable.
               Providing services to NGOs in field of their networking
Any other activities

Name             Creative International
Contact Person        Sanjay Kumar, Executive Director
Address           H.N. B/135, Harmu Housing Colony,
               P.O. Hinoo, Ranchi, Jharkhaand-834002, India
Tel. No.           0651-307792, 206523
254
Area of Focus        Environment  education,  Science  &  Technology
               Education

Activities with respect to  Watershed management, soil conservation, solid
Science & Technology     waste management science popularization, promoting
Education          use of non-conventional energy sources

Activities with respect to  Environment education & awareness, agro-forestry
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Sabha Sewa Sansthan
Contact Person        Dinesh Prasad Mandal, Secretary
Address           Kaladumaria, Via Ghormara, Dumka District,
               Jharkhand-814 112, India

Area of Focus        Environment education & rural development

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation
environment education

Activities with respect to  Socio-economic upliftment of people through skill
livelihood education     development in rural areas.


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gram Vikas Kendra, Jamshedpur (GVKJ)
Contact Person        Pankaj Khullar, Jt. Secretary
Address           K3/57, Hans Stoehr Road, Telco Colony,
               Jamshedpur, Jharkhand-831 004
Tel. No.           0657-488511, 488611
Fax             0657-88469

Area of Focus        Environment education, Science & Technology , rural
               development

Activities with respect to  Sanitation and promoting use of non-conventional
Science & Technology     energy sources
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, forest protection
environment education
                                          255
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities


Name             Gram Vikas Seva Mandal
Contact Person        Sidheshwar Singh, Secretary
Address           Bhumihar Mohalla, Giridih, Jharkhand, India

Area of Focus        Environment education, Science & Technology & rural
               development

Activities with respect to  Promotion of scientific temper, promoting use of non-
Science & Technology     conventional energy sources
Education

Activities with respect to  Environment education, tree plantation
environment education    & biodiversity conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Promotion of Rural development activities


Name             Gramin Vikas Parishad
Contact Person        J.B. Ram, Secretary
Address           Castairs Town, Deoghar Block,
               Deoghar District, Jharkhand-814 112, India
Tel. No.           06432-22489

Area of Focus        Environment education, Science & Technology , rural
               development

Activities with respect to  Encouraging Soil conservation works, use of
Science & Technology     renewable sources of energy & promotion of scientific
Education          temper in rural areas.

Activities with respect to  Environment education & training, forest protection
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities
256
Name             Indian National Trust for Art and Cultural Heritage
               (INTACH) Human Ecology Cell
Contact Person        Bulu Imam, Regional Convenor
Address           The Grove, P.O. Hazaribagh,
               Jharkhand-825 301, India
Tel. No.           06546-24228

Area of Focus        Environment education & rural development

Activities with respect to  Environment education & awareness, environment
environment education    management in coal mining activities

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities


Name             Jan Utthan Samiti
Contact Person        S.S.Singh, Secretary
Address           Verma House (Behind Holy Cross School)
               Peace Road, Lalpur, Ranchi, Jharkhand-834 001,
               India

Area of Focus        Environment education , rural development

Activities with respect to  Environment education and awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Consultancy in rural development


Name             Jan Vikas Kendra
Contact Person        A.K.Singh, Secretary
Address           22/2, University Colony, Bariatu,
               Ranchi, Jharkhand-834 009, India
Tel. No.           0651-315777

Area of Focus        Environment  education,  Science  &   Technology
               Education

Activities with respect to  Promoting use of non-conventional energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation of
environment education    trees

                                           257
environment education    trees


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Lok Seva Ashram
Contact Person        Pankaj Kumar, Secretary
Address           At Vishnupur, Via Shambhuganj,
               Banka District, Jharkhand , India

Area of Focus        Environment education

Activities with respect to  Environment education & awareness , tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nature Conservation Society
Contact Person        Dr. D.S. Srivastava, Secretary
Address           I.T.O. Road, Redma, Daltonganj, Palamau Jharkhand-
               822101, India
Tel. No.           06562-22722
E-mail            nca@yahoo.co.in, ncs_daltonganj@rediffmail.com

Area of Focus        Science (Environment Education), biodiversity
               conservation & promotion of rural technologies

Activities with respect to  Organization of shows on science behind miracles in
Science & Technology     schools, promotion of rural technologies in
Education          conservation of water and soil, exhibitions on
               electronics, renewable resources of energy

Activities with respect to  Formation of nature clubs in schools and colleges,
environment education    organizing competitions on EE, rallies on World Earth
               Day and environment day, survey of birds, plants and
               pollution

Activities with respect to  Promotion of heat reflector chullahs, promotion of
livelihood education     breed improvement, lac & silk cultivation, candle
               making and medicinal plant nursery

Whether GO / NGO       NGO, 1979
 date of registration if
applicable
258
Name             Nav Bharat Jagriti Kendra
Contact Person        P.N. Sharma, Secretary
Address           At Bahera, P.O.Brindavan, Via Chouparan,
               Hazaribagh District, Jharkhand-825 406, India
Tel. No.           06546-63332 (o), 23143 ®
Fax             06546-63332 (o), 24228 (P&T)
E-mail            dnb_nbjkhzb@sancharnet.in, nbkjcol@rediffmail.com

Area of Focus        Resource management & development,       income
               generation,  vermi-composting,   social    action
               programmes, integrated tribal development

Activities with respect to  Development of Technology management packages
Science & Technology     for Vermicomposting & pond improvement
Education

Activities with respect to  Promoting organic fertilizers to stop pollution of
environment education    environment

Activities with respect to  Promotion of Self-help groups, carpet weaving
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1974
applicable.

Publications, if any     Quarterly newsletter


Name             Parivartan
Contact Person        Pinki Vishwakarma, Secretary
Address           Main Road, Lohardagga, Jharkhand, India

Area of Focus        Environment education, Science & Technology, rural
               development

Activities with respect to  Promoting use of non-conventional energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & Awareness, plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities
                                            259
Name             Ranchi Zila Nagrik Kalyan Samity
Contact Person        Ranjit Kumar Roy, Organizing Secretary
Address           Tara Villa, Jai Prakash Path, Shukla Colony, Hinoo,
               Ranchi District, Jharkhand-834 002, India
Tel. No.           0651-408061, 408841

Area of Focus        Environment  education,  Science  &  Technology
               Education

Activities with respect to  Wasteland development and promoting use of non-
Science & Technology     conventional energy sources
Education

Activities with respect to  Environment education & Training,      Biodiversity
environment education    conservation & tree plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rohini Science Club
Contact Person        G.V.S. Sastry
Address           Kokar Bank Colony, Ranchi District,
               Jharkhand-834 001, India

Area of Focus        Environment education, research, popularization of
               science

Activities with respect to  Research work on scientific subjects, promotion of
Science & Technology     Science & Technology literacy in students
Education

Activities with respect to  Environment education & training
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Samaj Seva Samity
Contact Person        Sudhir Chandra Jha, Secretary
Address           Village Purni, Bagiari, Via Kasmar,
               P.O. Tangtona, Bokaro, Jharkhand-829 115, India

Area of Focus        Environment education & rural development

Activities with respect to  Promoting solar energy & eco-farming
Science & Technology
Education260
Activities with respect to  Environment education & training, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities


Name             Santal Paharia Seva Mandal
Contact Person        Govind Dalmia
Address           Caster Town, Deoghar Block, Baidyanath, Jharkhand-
               814 112, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology and Livelihood
               Education

Activities with respect to  Water use & management
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness , social forestry
environment education

Activities with respect to  Promotion of Agriculture, Horticulture
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Tribal welfare


Name             Santhal Pargana Antyodaya Ashram (SPAA)
Contact Person        A.K. Mishra, Executive Director
Address           Purandaha, Deoghar Block, Jharkhand-814 112, India
Tel. No.           24797

Area of Focus        Environment, Science & Technology education

Activities with respect to  Promotion of low cost technologies      for  soil
Science & Technology     cons ervation, water management
Education

Activities with respect to  Environment   education  &  awareness,  Ecology
environment education    preservation

Activities with respect to  Training to tribals for self employment
livelihood education

                                            261
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development


Name             Santhal Pargana Gramodyog Samiti
Contact Person        Ambika Pandey, Secretary
Address           P.O. Baidynath, Deoghar, Jharkhand-814 112, India
Tel. No.           06432-22225

Area of Focus        Environment education

Activities with respect to  Environment  educ ation  &  awareness  and   tree
environment education    plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Integrated rural development


Name             Sarbahara Sangha
Contact Person        Amiyo Choudhary, Secretary
Address           P.O. Ichadih, Singhbhum District,
               Jharkhand-832 403, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology education, Rural
               development

Activities with respect to  Promotion of technologies for water management.
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
262
Name             Sarvodaya Seva Sangh
Contact Person        Chandrama Singh, Secretary
Address           P.O. Chandan, Village, Pardih,Via Jasidih, Deoghar
               District, Jharkhand-814 131, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education, social
               development

Activities with respect to  Popularization  of  technologies    for  wasteland
Science & Technology     development
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Social development activities


Name             Shramajivi Unnayan
Contact Person        Pranab Chaudhary, Secretary
Address           P.O. Gobarghusi, Via Patamda East, Singhbhum,
               Jharkhand-832 105, India
Tel. No.           0657-434630
Fax             433941, 434630

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education, Rural
               development

Activities with respect to  Encouraging use of renewable energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & training , land & water
environment education    management, research on bio-pesticides.

Activities with respect to  Promotion of Horticulture, agroforestry
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                             263
Name             Shramik Vidyapeeth (SVP)
Contact Person        Prof. N.P. Singh, Director
Address           A-II/153, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand-834 004, India
               0651-408965, 408907
Tel. No.           408907

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education

Activities with respect to  Socio-economic upliftment of people by Science &
Science & Technology     Technology education, use of renewable sources of
Education          energy, S& T literacy.

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation,
environment education    wildlife protection & management, social forestry

Activities with respect to  Training for industrial workers
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Society for Environment and Social Awareness
               (SESA)
Contact Person        Kaushik Malik, General Secretary
Address           Church Road, P.O. Daltonganj, Jharkhand-822101,
               India
Tel. No.           0652-22968
E-mail            sesa_for_mankind@usa.net

Area of Focus        Environment awareness & education

Activities with respect to  Research on land & water management, analysis of
Science & Technology     soil & water in own laboratory, information
Education          dissemination

Activities with respect to  Awareness and education to the villagers & youths for
environment education    environmental   conservation,   pollution control,
               biodiversity conservation, land & water management


Activities with respect to  Entrepreneurship development training programmes
livelihood education     for women sector

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1992
applicable.

Publications, if any     WILD – a quiz book on nature
264
Any other activities     Analysis of soil & water in own laboratory and research
               on social & environmental issues


Name             Society for Hill Resource Management
Contact Person        School
               Prof. S.P. Sinha, Member Secretary cum Executive
Address           Director
               Abadganj-Near   Railway  Crossing, Daltonganj,
               Palamau, Jharkhand-822 101, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education


Activities with respect to  Awareness for scientific management of Hill resources,
Science & Technology     S & T literacy.
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness. Hill resource,
environment education    wasteland development, soil & water conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Society for Socio-eonomic Emancipation and
               Village Autonomy
Contact Person        Rakesh Goyal, President
Address           Village & P.O. Manika, Palamau District, Jharkhand-
               822 126, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education

Activities with respect to  Promotion of technologies for water management &
Science & Technology     encouraging use of renewable energy sources
Education

Activities with respect to  Environment  education  &  training,  sustainable
environment education    development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Sunrise
Contact Person        G. Kumari, Secretary
Address           At/P.O. Chandwa, Palamau District, Jharkhand, India

Area of Focus        Environment, Science & Technology education for
               rural development

                                            265
               rural development

Activities with respect to  Prom oting scientific temper and use of alternative
Science & Technology     sources of energy
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Tata Steel Rural Development Society (TSRDS)
Contact Person        Viraf Meher Mehta, Hony. Secretary
Address           ‘E’ Road, Bistupur, Jamshedpur,
               Jharkhand-831 001
Tel. No.           0657-425999, 430306
Fax             0657-432174
E-mail            tsrds@isr.tisco.globalnet.ems.vsnl.net.in

Area of Focus        Environment education, rural development

Activities with respect to  Environment education & awareness, wasteland
environment education    development, social forestry, forest protection,
               organizing jungle bachao samitis to protect the forests
               of Chhotanagpur region.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other Activity      Promotion of Rural development activities


Name             Vivek Vidyalaya Nature Club
Contact Person        D.S. Pandey, Principal
Address           Chhotagovindpur, Jamshedpur,
               Jharkhand-832 015,India

Area of Focus        Environment education

Activities with respect to  Environment education & awareness in children.
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
266
Name             World Wide Fund for Nature -India
Contact Person        Hony. Secretary
Address           Bihar State Office, M-38, Shyamali,
               Ranchi, Jharkhand-834 002
Tel. No.           0651-506741
Fax             0651-500424

Area of Focus        Environment, Science & Technology Education

Activities with respect to  Encouraging use of non-conventional energy sources
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Biodiversity conservation, research, sustainable
environment education    development, Environment education and awareness,
               plantation, nature conservation, training & workshops
               on environmental issues

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Xavier Institute of Social Service (XISS)
Contact Person        Dr. Christopher Lakra, sj, Director
Address           Post Box 7, Purulia Road,
               Ranchi District, Jharkhand-834 001
Tel. No.           200873
Fax             0651-315381

Area of Focus        Environment education & Science & Technology
               Education for rural development

Activities with respect to  Water & land management, and promoting use of
Science & Technology     solar energy
Education

Activities with respect to  Environment education, promotion of community
environment education    forestry, forest protection

Activities with respect to  Technical training for self employment.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                           267
               Government Organizations


Name             Jharkhand State Council for Science and Technology
Contact Person        Mr. J.B. Tubid, Director
Address           Nepal House,Doranda, Ranchi, India
Tel.No.           0651-252670
Fax             0651-252670

Area of focus        Science communication, Popularization of Science,
               Science & Technology

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization amongst masses
Science & Technology     and students, workshops, seminars & trainings on new
Education          technologies, creation of scientific temper.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
268
             KARNATAKA
        Non-Governmental Organizations


   Organization                    Page

1.  Action Society for Integral Development (ASID)   271
2.  Ashoka Trust for Research in Ecology & The     271
   Environment (ATREE)
3.  Asian Institute for Rural Development ( AIRD )   271
4.  Association for Community & Rural Development for  272
   Social Action & Transformation ( ACRESAT)
5.  Brotherhood Rural Economic Associate &       272
   Development (BREAD)
6.  Centre for Action Research & Technology for Man,  273
   Animal & Nature (CARTMAN)
7.  Centre for Peace and Development          273
8.  Dharwad Environmental Association ( DEA )      274
9.  East-West Education Trust              274
10.  Education Manufacturer Association ( EDMA )     274
11.  Environment Support Group              275
12.  G G Soans Memorial Farmers’ & Rural Afforestation  275
   Training Centre
13.  Gandhi Welfare Society               276
14.  Grama Vikas                     276
15.  Harekala Landless Poor & Marginal Farmers      277
   Development Society
16.  Indian Rural Reconstruction Movement (IRRM)     277
17.  Indian Society of Soil Biology & Ecology      277
18.  Institute for Social & Economic Change (ISEC)    278
19.  Institute Of Education, S & T For People      278
20.  Karnataka Association for Advancement of Science  278
   (KAAS)
21.  Karnataka Rajya Vignana Parishat (KRVP)       279
22.  Life Environment Awareness Foundation ( LEAF )   279
23.  Merlin Nature Club                 280
24.  MIS Vidyavardhak Samsthe's             280
25.  Mysore Grahakara Parishat ( MGP )          280
26.  Nature Admire                    281
27.  Nilgiri Wildlife and Environment Association    281
28.  Parisara Sanmrakshana Kendra (PSK)         282
29.  People’s Society for Social Action         282
30.  Rural Community Science Centre Trust        282
31.  Rural Organization for Social Education (ROSE)   283
32.  Sahyadri Parisara Vardhini             283
33.  Samaj Parivartana Samudayagg            284
34.  Samvaad                       284
35.  Social Education and Development Society of     284
   Anantapur District in India                                 269
   36.  Vishvaneedam International Sarvodaya Centre      285
   37.  Wildlife Association of South India (WASI)      285
   38.  Wildlife Aware Nature Club (WANC)           285


              Government Organizations

      Organization                     Page

   1.  Centre for Ecological Sciences            287
   2.  Centre For Ecological Sciences, Indian Institute Of  287
      Science
   3.  State Council for Science and Technology       287
270
               Non-Governmental Organizations


Name              Action Society for Integral Development (ASID)
Contact Person         Mr. Zubair Ahmed Khan
Address             Kumbarpet, Bagepalli – 561207, Karnataka, India

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect to   Creating awareness about the environment, educating
environment education      people about health and sanitation, tree planting.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Ashoka Trust for Research in Ecology & The
                Environment (ATREE)
Contact Person         Director
Address             No. 659, 5th A-Main, Hebbal, Bangalore 560024,
                Karnataka, India
Tel.No.             080-3533942
Fax               080-3530070
E mail             info@atree.org
                website www.atree.org

Area of focus          Environment Education, biodiversity conservation

Activities with respect to   Promotion of sustainable development, biodiversity
environment education      conservation, protection of environment

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Booklets, pamphlets, newsletters & research papers on
                environment & biodiversity conservation


Name              Asian Institute for Rural Development ( AIRD )
Contact Person         M. V. Rajasekharan, Chairman
Address             7/1, Ratnavilasa Road, Basavangudi, Bangalore –
                560004, Karnataka, India
Tel.No.             080- 6574091, 6572662
Fax               080-6572662
E mail             asiancarebgl@vsnl.net

Area of focus          Integrated rural development & science/environment
                education
                                           271
Activities with respect to  Science education & evolving appropriate technology for
Science & Technology     rural people, scientific evaluation of plans, programmes
Education          and project undertaken by Govt. and Non-govt. agencies
               to undertake scientific research

Activities with respect to  Environment awareness to rural people
environment education

Activities with respect to  Trainings in Human Resource Development, tropical
livelihood education     Sericulture, silk cocoon reeling technology, agrarian
               reforms and rural development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1976
applicable.

Publications, if any     Monthly newsletter AIRD NEWS and several other
               publications

Any other activities     Promotes south-south & north-south cooperation in the
               field of sustainable development


Name             Association for Community & Rural Development for
               Social Action & Transformation ( ACRESAT)
Contact Person        S. M. Nagaraja Bharathi, Project Director
Address           Sujjalur Malavali Taluk, Mandya – 571 424, Karnataka,
               India

Area of focus        Environment education and training

Activities with respect to  Conducting training programmes and workshops on
environment education    ecological preservation, promoting environment
               education

Activities with respect to  Providing trainings for running cottage industries.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Brotherhood Rural Economic Associate &
               Development (BREAD)
Contact Person        Mr. Basu B. Suryawanshi, General Secretary
Address           PO Kamalnagar, Aurad Taluk, Bidar- 585417, Karnataka,
               India.

Area of focus        Environment & livelihood & awareness
272
Activities with respect to  Promoting Science & Technology education
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Conducting eco-development programmes.
environment education

Activities with respect to  Encouraging vocational studies for better livelihood
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Centre for Action Research & Technology for Man,
               Animal & Nature (CARTMAN)
Contact Person        Prof. N. S. Ramaswamy, Director
Address           870, 17E Main Road, Koramangala, VI Block, Bangalore-
               560095, Karnataka , India
Tel.No.           080-5530121, 5530304
Fax             080-5533214

Area of focus        Science & technology education

Activities with respect to  Introducing appropriate technology in non-organized
Science & Technology     sectors,
Education

Activities with respect to  Organizing camps for environment education
environment education    conservation of ecology and environment.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Centre for Peace and Development
Contact Person        Mr. M.G.S. Ramu, Director
Address           12/1, B.T. Road, A Cross, Chamarajapet, Bangalore
               Karnataka – 560018, India
Tel.No.           080-6616448

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to  Environment education, afforestation, campaigns against
environment education    commercial monoculture forestry and promotion of
               environment conservation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                          273
Name             Dharwad Environmental Association ( DEA )
Contact Person        Dr. V. K. Deshpande, Secretary
Address           Hembli Galli, Hosyellapur, Dharwad – 580001,
               Karnataka, India
Tel.No.           0836 – 43820

Area of focus        Environment awareness & conservation

Activities with respect to  Encouraging environment conservation, creating,
environment education    awareness about environmental protection, arranging
               seminar for school and college teachers on various
               aspects of environmental biology.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             East-West Education Trust
Contact Person        Sophia TenBreock
Address           1 B P Wadia Road, Bangalore – 560004, Karnataka,
               India.
Tel.No.           91-80-6672498
E mail            sophia10@hotmail.com

Area of focus        Environment

Activities with respect to  The NGO maintain a school which covers, besides
environment education    formal education, concentrating on ecology

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Culture, peace (non-violence) an character development


Name             Education Manufacturer Association ( EDMA )
Contact Person        Mr. N. S. Nagiah, Hony. Secretary
Address           138, Gangadhara Chetty Road, Bangalore, Karnataka –
               560042, India
Tel.No.           080 – 571291

Area of focus        Environment education

Activities with respect to  Conducting workshops and seminars on various subjects
Science & Technology     related to science & technology
Education
274
Activities with respect to  Conducting workshops and seminars on environmental
environment education    education and conservation ecology, bird watching and
               various subjects related to environment.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Environment Support Group
Contact Person        Bhargavi S. Rao
Address           S-3, Rajashree Apartments, 18/57, Ist Main Road, SRK
               Garden, Jaya Nagar, Bannerghatta Road, Bangalore-
               560041, Karnataka, India
Tel.No.           080-6341977 / 6531339
Fax             080-6918051
E mail            esg@bgl.vsnl.net.in
               website www.altindia.net/esg/index.htm

Area of focus        Environment, Human Rights and Civil Liberties

Activities with respect to  The society works with local communities and Govt.
environment education    Agencies on issues related to environment and social
               justice in India.   It sensitizes and educates local
               communities and civil society groups to resist socially
               and environmentally destructive development for which it
               provides support functions like research, documentation,
               training, advocacy and legal support. This has had major
               regional and national impacts in the areas of power
               sector,   mining,   environmental decision-making,
               decentralization, infrastructure etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1996
applicable.

Any other activities     Focusing on issues of law & policy relating to
               environment & conservation
               Campaign against unethical vaccination, documentary on
               ‘Fly ash over India’


Name             G G Soans Memorial Farmers’ & Rural Afforestation
               Training Centre
Contact Person        Mr. Vijyan Soans, Secretary
Address           Sira Gate, Tumkur – 572106, Karnataka, India
Tel.No.           0816 – 8748

Area of focus        Environment education & training

Activities with respect to  Environmental education and training for school children,
environment educ ation    mobilizing youth, women and farmers for environmental

                                          275
environment educ ation    mobilizing youth, women and farmers for environmental
               protection.

Activities with respect to  Training labourers, farmers in tree planting
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gandhi Welfare Society
Contact Person        V.N. Somashekara Reddy, Project Director
Address           Main Road, Bageppalli town, Kolar District Karnataka–
               561207, India
Tel.No.           0815 – 782018, 782738
Fax             0815-782738

Area of focus        Environment, agricultural and cultural issues

Activities with respect to  Providing Environment education & holding
environment education    environmental camps/seminars/workshops, cultural
               programmes on environmental related issues
               Agriculture, village foresting

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.

Publications, if any     Charts, posters, banners, journals on the above matters

Any other activities     Health & family welfare issues, social welfare issues


Name             Grama Vikas
Contact Person        M.V.N. Rao, Executive Director
Address           Honnsetthalli, Post Yalagondahalli, District Kolar –
               563127, Karnataka, India
Tel.No.           0815-535243, 535260
Fax             0815-535243
E mail            mvnrao2000@yahoo.com &
               gramavikas1@rediffmail.com

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to  Providing environmental education through seminars,
environment education    camps, discussions group, soil conservation &
               improvement, creating awareness about environment
               protection, Improvement of health & nutrition level of
               children, organizing children clubs, educating girl
               students on health & environment, promotion of peoples
               participation in Tank Water Restoration & Maintenance

276
               participation in Tank Water Restoration & Maintenance

Activities with respect to  Promotion of income generation activities for women
livelihood education     through community forestry & dairy

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1979
applicable.


Name             Harekala Landless Poor & Marginal Farmers
               Development Society (HLP & MFD SOCIETY)
Contact Person        Mr. K.P. Manai, General Secretary
Address           Kisan Nagar, PO Harekala, Mangalore Taluk, Dakshin
               Kannada – 574181, Karnataka , India
Tel.No.           0824- 742393

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to  Training school children on environmental issues.
environment education

Activities with respect to  Training unemployed youth in horticulture and social
livelihood education     forestry and waste land development, creating
               employment opportunities through vocational trainings

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Indian Rural Reconstruction Movement (IRRM)
Contact Person        Mr. G. N. Reddi, President
Address           506, 9th Main 4th Cross, HAL 2nd Stage, Indiranagar –
               560008, Karnataka, India
Tel.No.           080 – 542227

Area of focus        Environment

Activities with respect to  Education & awareness on environmental issues
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Indian Society of Soil Biology & Ecology
Contact Person        Mr. G. K. Veeresh, Senior Professor & Head
Address           Dept. of Entomology, University of Agricultural Sciences,
               Bangalore- 560065, Karnataka, India                                           277
Tel.No.           080-330153 ( Extn. 213 )
Fax             080-3330277

Area of focus        Ecology

Activities with respect to  Education on environment ecology and soil conservation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute for Social & Economic Change (ISEC)
Contact Person        Dr. M. Govinda Rao, Director
Address           PO Nagarbhavi, Bangalore – 560072, Karnataka, India
Tel.No.           080-3215468, 3215519, 3215592

Area of focus        Environment education and sustainable development

Activities with respect to  Awareness on environment, ecology and biodiversity
environment education    conservation issues

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute Of Education, S & T For People
Contact Person        Prof. M.I. Savapatti
Address           Shri Mrityunjaya College Campus,
               Opposite Durgadevi Temple, Dharwad
               Karnataka 580 00, India
Tel.No.           0836-749832

Area of focus        Science & Technology literacy

Activities with respect to  Science & society programmes, Workshops,
Science & Technology     seminars and science education , Programmes
Education          for schools, Camps and lectures on scientific
               issues for masses

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Karnataka Association for Advancement of Science
               (KAAS)
Contact Person        Dr. T. Ananda Rao, Scientist-in-charge
Address           Central College, Bangalore – 560001, Karnataka, India278
Tel.No.           080-2217658 (o) 6602079 ®
E mail            navbarat@blr.vsnl.net.in

Area of focus        EIA & EMP of hydropowers and mining

Activities with respect to  Consultancy for hydropower and mining
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Public participation in EIA, biodiversity conservation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1981
applicable.

Publications, if any     Books on coastal ecosystems, flower gardening, birds
               and several other publications


Name             Karnataka Rajya Vignana Parishat (KRVP)
Contact Person        Ms Sreemathi Hariprasad, Hony. Secretary
Address           Indian Institute of Science Campus, Bangalore – 560012,
               Karnataka ,India
Tel.No.           080 – 3340509, 3460363
Fax             3348840

Area of focus        Science and environment education

Activities with respect to  Promoting scientific temper amongst youth and
Science & Technology     organizing science fairs in schools, popular lectures,
Education          development of educational material

Activities with respect to  Organizing workshops, seminars on environment related
environment education    issues, tree plantations

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Life Environment Awareness Foundation ( LEAF )
Contact Person        Mr. K. R. Anand, Hony. Secretary
Address           26-27, 9 th Main Raj Mahal Vilas, Bangalore – 560080,
               Karnataka, India
Tel.No.           080 – 343323

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to  Organizing seminars, public hearings for making people
environment education    aware of environmental hazards and conservation of
               natural resources

                                           279
               natural resources

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Merlin Nature Club
Contact Person        Mr. J. N. Prasad, Nature Club Advisor
Address           13, 8th Cross, 30th Main Sarakki, ITI Layout, J.P. Nagar-I
               Phase Bangalore – 560078, Karnataka, India 080 –
Tel.No.           6644682, 6653350
Fax             6634591, 3316836

Area of focus        Environment education and biodiversity conservation

Activities with respect to  Creating awareness amongst general public about
environment education    biodiversity conservation, afforestation and providing
               environmental education to children

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             M.I.S. Vidyavardhak Samsthe's
Contact Person        Prof. M.I. Savadatti
Address           Insti. Of Education S&T For People, Sri
               Mrityunjaya College Campus, Dharwad,
               Karnataka –580008, India
Tel.No.           0836-747244

Area of focus        Science & Technology Education

Activities with respect to  Students projects for Science & Technology
Science & Technology     Education explaining scinetific concepts and
Education          new technologies.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Mysore Grahakara Parishat ( MGP )
Contact Person        Dr. S.A. Prasad, President
Address           6/1, Vivekanand Road, Yadavagiri, Mysore – 570020,
               Karnataka India
Tel.No.           0821 – 515150

Area of focus        Environment and livelihood education
280
Activities with respect to  Organizing workshops/campaigns/tours for generating
environment education    interest in environment

Activities with respect to  Providing trainings to women on stitching and
livelihood education     aquaculture

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nature Admire
Contact Person        S. Dev Balaji
Address           # 107, 8 th Cross, 6th Main, Malleswaram, Bangalore –
               560003, Karnataka, India
Tel.No.           080-3318818, 3469274 & 3340064
E mail            natureadmire@rediffmail.com website
               www.natureadmire.com

Area of focus        Producing electricity by renewable resources like, water,
               solar & biogas.

Activities with respect to  Waste water management through rain water harvesting,
Environment Education    paper recycling, anti-plastic campaign, adventure sports.
               Organizing workshops for bio-waste management, paper
               recycling, pollution, anti-plastic & tree plantation, Biogas,
               solar energy, rainwater harvesting. Promoting western
               ghats as major eco-tourism centre

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   2000
applicable.


Name             Nilgiri Wildlife and Environment Association
Contact Person        Honorary Scretary, C/o District Forest Office
Address           Nilgiris North Division, Mount Stewart Hill
               Otacamand, Nilgiri District – 643001, Karnataka, India

Area of focus        Environment education and Wildlife conservation

Activities with respect to  Organizing seminars, workshops, competitions, etc. for
environment education    school children to make them aware about the
               environment and conservation of wildlife especially Nilgiri
               Wildlife

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                            281
Name             Parisara Sanmrakshana Kendra (PSK),
Contact Person        Pandurang Hegde, Organiser Hulemalgi Bros,
Address           Chowkimath Sirsi 581 401 (Karnataka), India
Tel.No.           91 8384 25139
Fax             91 8384 25131

Area of focus        Natural Resource Management, Energy, Agriculture and
               Related Issues, Protected Areas

Activities with respect to  Environment Education and Awareness, Monitoring and
environment education    Assessment, Capacity Building, Workshops,
               Seminars/Symposia/Conferences, Nature Camps,
               Development of Educational Material, Use of Media
               Cultural Programmes like drama, street play etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             People’s Society for Social Action
Contact Person        Maheswar. B
Address           71/2, 31 st Cross, Corporation Layout, 4th – T-Block
Tel.No.           Bangalore-560011, Karnataka, India
Fax             91-80-6553017
E mail            mahesh.pssa@axcess.net.in

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to  These include Environment awareness, Conservation of
environment education    resources, Pollution Control,

Activities with respect to  Training to social animators, Supporting smaller groups.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Community Science Centre Trust
Contact Person        K.Venkatesh, General Secretary
Address           Post-Varadamoola, Sagar Tq, Shimoga Dt., Karnataka-
               577417,India
Tel.No.           08183-65772, 27108
E mail            vijnamrcsc@rediffmail.com

Area of focus        Science & Technology and environment education for
               rural people, vocational training

Activities with respect to  Promotion of scientific temper through information
Science & Technology     dissemination, promotion of appropriate rural

282
Science & Technology     dissemination, promotion of appropriate rural
Education          technologies, celebration of National Science Day,
               popularisation of science & technology for children,
               teachers & rural people

Activities with respect to  Celebration of World Environment Day, seminars/
environment education    workshops on EE for rural people, promotion of biogas
               and natural farming

Activities with respect to  Training on computer for women, children and rural
livelihood education     people, puppet making, tailoring

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1988
applicable.

Other activities       Distribution of free medicines, celebration of Consumer,
               Health & Literacy Day


Name             Rural Organization for Social Education (ROSE)
Contact Person        Mr. R.Glory Doss, General Secretary
Address           94, Eurosion Block, PO Marikuppam, Kolar Gold Fields, -
               563119,Karnataka, India

Area of focus        Livelihood education and social issues

Activities with respect to  Providing vocational trainings to women on nursery
livelihood education     raising and aquaculture

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Other activities       Solving social issues and upliftment of rural community


Name             Sahyadri Parisara Vardhini
Contact Person        Mr. R. S. Hegde, Secretary
Address           Yadahalli, Sirsi, Uttara Kannada – 581340,Karnataka
               India
Tel.No.           08384- 76194

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to  Providing environmental education through workshops,
environment education    meetings and jathas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                           283
Name             Samaj Parivartana Samudaya
Contact Person        Sh. S. R. Hiremath, Coordinator
Address           Ashadeep Jayanagar Cross, Saptapur, Dharwad –
               580001,Karnataka, India
Tel.No.           0836 – 41470

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to  Organizing seminars, workshops on environment related
environment education    issues and creating awareness amongst general public

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Samvaad
Contact Person        Ms Lucy Kumar, Coordinator
Address           3/21, Cross Annipura Sudham Nagar, Bangalore –
               560029, Karnataka India
Tel.No.           080 – 2234475

Area of focus        Environment awareness, afforestation and biodiversity
               preservation.

Activities with respect to  Promoting environmental understanding, afforestation on
environment education    wasteland and preservation of biodiversity.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Social Education and Development Society of
               Anantapur District in India
Contact Person        Manil Jayasena Joshua
Address           79, 5th Street bank Avenue, H.R.B.R. layout
               Bangalore-546043, Karnataka, India
Tel.No.           91-80-5452108
Fax             91-80-5452050
E mail            manil_j@hotmail.com

               Economic Development and Environment,
Area of focus
               Health, Housing & Homelessness, Rural Issues, Energy
Activities with respect to  Conservation
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Focused towards a greener tomorrow through education
               of Environment of Children & Youth, Community,
environment education

284
environment education    of Environment of Children & Youth, Community,
               promotion of community participation

Activities with respect to  Farming & Agriculture,
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Women’s Issues.


Name             Vishvaneedam International Sarvodaya Centre
               ( Vishvaneedam Foundation )
Contact Person        Mr. S.A.R. Acharya, Director
Address           13th KM, Magadi Road, PO Vishvaneedam, Bangalore –
               560091, Karnataka India
Tel.No.           080 – 3351589,3359603

Area of focus        Environment education, socio-forestry

Activities with respect to  Promoting environment education, conserving
environment education    environment and encouraging socio-foresrty.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Other activities       To promote rural sanitation and provide water for all.


Name             Wildlife Association of South India (WASI)
Contact Person        Mr. E. A. Naidu, Chief Executive
Address           17/1, Victoria Road, Bangalore – 560047, Karnataka
               India
Tel.No.           0816-78129,75430

Area of focus        Environm ent, ecology and wildlife conservation.

Activities with respect to  Organizing regular camps and courses for the urban and
environment education    rural youth in environment, ecology and wildlife
               conservation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1972
applicable.


Name             Wildlife Aware Nature Club (WANC)
Contact Person        Mr. T. V.N. Murthy, Adviser                                           285
Address           Nisarga Layout, Near Hotel Vaishali, Tumkur – 572 102,
               Karnataka India
Tel.No.           0816 – 73129
Fax             0816 – 75430

Area of focus        Environmental education and wildlife conservation

Activities with respect to  Environmental camps, wildlife and bird census, soil
environment education    conservation and afforestation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
286
               Government Organizations

Name              Centre for Ecological Sciences
Contact Person         Sh. Madhav Gadgil
Address            Indian Institute of Science,
                Bangalore 560 012, India
Tel.No.            91-80-334 0985
Fax              91-80-331 5428
E-mail             madhav@ces.iisc.ernet.in

Area of focus         Ecology and biodiversity conservation

Activities with respect to   Ecology and biodiversity conservation, education and
environment education     research

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.


Name              Centre For Ecological Sciences, Indian Institute Of
                Science
Contact Person         Director,
Address            Bangalore , Karnataka 560 012 India
Tel.No.            91-80-3092506
Fax              91-80-3341683
E mail             Web Site: http://ces.iisc.ernet.in/

Area of focus         Environment education, Behavioural ecology and
                conservation

Activities with respect to   To undertake basic and applied research in the area of
environment education     primate behaviour, ecology and conservation;
                collaborative projects and provide local support to
                investigators from India and from abroad

                GO
Whether GO / NGO
 date of registration if
applicable.


Name              State Council for Science and Technology
                Shri B S Rama Prasad, Joint Executive Secretary In-
Contact Person         Charge
Address            Indian Institute of Science Campus Bangalore 560
                012, Karnataka, India
Tel.No.            080-3341652/3348848
Fax              080-3348840
E mail             kscst@ bgl.vsnl.net.in
                                          287
Area of focus          Popularization of science, development of rural
                 technology

Activities with respect to    Promotion of S&T in rural areas, children science
Science & Technology       congress, workshops on scientific issues
Education

Whether GO / NGO     date  GO
of registration if applicable.
288
              KERALA
        Non-Governmental Organizations


   Organization                      Page

1.  Anakkara Vikasana Sangam                291
2.  Association for Welfare Action in Kerala Environment  291
   (AWAKE)
3.  Cadre Environmental Studies & Action ( CESA )      291
4.  Centre For Industrial Safety & Environmental (CISEC)  292
5.  Environmental Resources Research Centre (ERRC)     292
6.  Friends of Periyar                   292
7.  Gramin Udyog Yojana                   293
8.  International Centre for Study and Development     293
9.  Jana Kshema Sangham ( JAKS )              293
10.  Jawahar Balbhavan, Kollam                294
11.  Kerala Gandhi Smarak Nidhi               294
12.  Kerala Shastra Sahitya Parishad (KSSP)-Cochin Unit   294
13.  Kerala Shastra Sahitya Parishad- Thrissur Unit     295
14.  Kottayam Social Service Society,            295
15.  Minivet Nature Club ( Elenthikara)           296
16.  National Association for Tribal Uplife, Research &   297
   Education (Nature)
17.  National Women’s Welfare Centre             297
18.  Nature Action Group                   298
19.  One Earth One Life                   298
20.  Quilon Environmental Group               298
21.  Sacred Heart College                  299
22.  Sanketham                        299
23.  Social Action Movement of Idukki ( SAMI)        300
24.  Society for Action with the Poor ( SAP )        300
25.  Society For Environmental Education In Kerala (SEEK)  300
26.  Society for Integral Development Action (SIDA)     301
27.  Swadeshi Science Movement                301
28.  The Dale View                      302
29.  Vandanmedu Development Society ( VDS )         303
30.  Viswadarsanam – Centre For Humanity & Nature      303
31.  Women Initiative in Sustainable Development & Organic  303
   Movement (WISDOM )
32.  Zoological Club                     304
                                   289
           Government Organizations

   Organization                Page

   State Committee of Science, Technology &  305
   Environment
290
               Non-Governmental Organizations


Name              Anakkara Vikasana Sangam
Contact Person         Mr. K.M. Joseph, Secretary
Address            PO Anakkara, Idukki – 685512, Kerala , India

Area of focus         Environment education, awareness and rural development

Activities with respect to   Science popularization
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education and awareness, soil conservation,
environment education   water harvesting, wasteland development

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Association for Welfare Action in Kerala Environment
                (AWAKE)
Contact Person         Paroor Sreedharan, Director of Project
Address            Paroor, PO Thrikkariyoor, Ernakulam – 686692, Kerala ,
                India

Area of focus         Environment education, awareness and community
                development

Activities with respect to Promoting environment education, social forestry,
environment education   smokeless chulahs, biogas

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Cadre Environmental Studies & Action ( CESA )
Contact Person         C. G. Stanlety, Treasurer
Address            2nd Floor, Utility Building, Narayangadi (Nehru Bazar),
                Thrissur – 680001, Kerala , India
Tel.No.            0487 – 29179

Area of focus         Environment education, awareness and research

Activities with respect to Fostering environment education and awareness, study
environment education   on waste disposal and ecological imbalance, plantation,
              renewable energy                                             291
Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name            Centre For Industrial Safety & Environmental ( CISEC)
Contact Person       V.T. Padamanabhan, Director
Address          Kottamukku, Kollam – 691013, Kerala , India
Tel.No.          0474 – 72765
Fax            0474 - 740945

Area of focus       Environment education and awareness, research and
              conservation

Activities with respect to Environment education and awareness, research on
environment education   nuclear pollution, natural resource management,
              protection of ecological regions

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name            Environmental Resources Research Centre (ERRC)
Contact Person       The Director
Address          P.B. 1230, Peroorkada, Thiruvananthapuram – 695005,
              Kerala, India

Area of focus       Environment education and awareness and research

Activities with respect to Environment education, study and conservation of
environment education   biodiversity, environment impact assessment afforestation
              and documentation

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any    Books and papers


Name            Friends of Periyar
Contact Person       Mr. Joseph J. Kapoor, President
Address          Periyar Tiger Reserve, Thekkady PO, Idukki, Kerala –
              685535 , India
Tel.No.          04863 – 322169

Area of focus       Environment education and awareness

Activities with respect to Prom oting environment education and organizing
environment education   awareness campaigns292
Whether GO / NGO     NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any   Booklets


Name           Gramin Udyog Yojana
Contact Person      Kurian Thomas, President
Address          Vikas Works Compound, Near Petrol Pump, Erumely,
             Kottayam, Kerala – 686510 , India

Area of focus       Environment education and awareness, rural development
             and livelihood education

Activities with respect to Environment education and awareness, afforestation
environment education

Activities with respect to Employment generation programme through village
livelihood education    industries

Whether GO / NGO     NGO
date of registration if
applicable


Name           International Centre for Study and Development
Contact Person      K. C. Mathew, President
Address          Valakom, PO Kollam, Kerala – 691532 , India
Tel.No.          0474 – 472075, 472359
Fax            0474-472359

Area of focus       Environment education, awareness and conservation

Activities with respect to Environment education and awareness, afforestation,
environment education   renewable energy, conservation of biodiversity

Whether GO / NGO     NGO
date of registration if
applicable


Name           Jana Kshema Sangham ( JAKS )
Contact Person      Rt. Rev Dr Lalwrence Mar Ephraem, President
Address          Archbishoip’s House, PO Pattom, Thruvanathapuram,
             Kerala – 695004, India
Tel.No.          0471 - 77642

Area of focus       Environment education and awareness, research and
             conservation
                                         293
Activities with respect to  Promotion of Science & Technology
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment education and awareness, social forestry,
environment education   survey on pollution

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Jawahar Balbhavan, Kollam
Contact Person        M.Sivadas
Address           Sastri Junction, Kollam, Kerala 792970 , India
Tel.No.           0474-744365

Area of focus        Science & technology literacy

Activities with respect to  Science education activities for children,
Science & Technology     organizing competitions and quiz on scientific
Education          issues, promotion of Science education in
               schools

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Kerala Gandhi Smarak Nidhi
Contact Person        The Chairman
Address           Gandhi Bhawan, Post Box 419, P.O. Thycaud
               Thiruvananthapuram District – 696014, Kerala, India

Area of focus        Rural development, health and livelihood education

Activities with respect to Environment education, tree plantation, soil erosion,
environment education   sustainable agriculture

Activities with respect to Training on preparation of smokeless chulhas.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Kerala Shastra Sahitya Parishad (KSSP)-Cochin Unit
Contact Person        Prof. M. K. Prasad, EC Member
Address           Parishad Bhawan, Akg Road, Cochin 682 024 ,Kerala,
               India294
Tel.No.           91 484 532675
Fax             91 484 532675
E mail            prasad_mk@hotmail.com

Area of focus        Natural Resource Management, Pollution, Energy,
               Biodiversity, Environmental Legislation, Agriculture and
               Related Issues, Protected Areas

Activities with respect to  Popularization of science in villages through street plays,
Science & Technology     jathas, yatras, camps, seminars
Education

Activities with respect to Research, Planning and Management, Capacity Building,
environment education   Workshops, Training Programmes,
              Seminars/Symposia/Conferences, Nature Camps,
              Exhibitions, Advocacy Programmes, Development of
              Educational Material, Use of Media, Detailed study and
              research on industrial pollution.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any     Several books/booklets


Name             Kerala Shastra Sahitya Parishad- Thrissur Unit
Contact Person        Sh. K. R. Janardhan, President
Address           Parishat Bhawan, Guruvayeer Road,
               Thrissur - 680 004, Kerala , India

Area of focus        Science, environment education and awareness

Activities with respect to  Conducting seminars on science, popularizing science in
Science & Technology     masses through publication, science marches, street
Education          theatre, etc.

Activities with respect to Promoting environment education and organizing
environment education   environmental awareness campaigns

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any     Several books & booklets, newsletters

Any other activities     Campaign for protection of Silent Valley in Kerala


Name             Kottayam Social Service Society
Contact Person        F.R. Michael Vettickat, Secretary                                            295
Address           Kottayam Social Service Society, Chaithanya, Thellakom,
               PO Kottayam, Kerala- 686016, India
Tel.No.           0481-790947, 790948, 790949, 790951
Fax             0481-790263
E mail            knanaya@vsnl.com , knanaya@satyam.net.in
               www.kottayamdiocese.com/ksss

Area of focus        Women Empowerment

Activities with respect to  Promotion of alternative energy technologies, application
Science & Technology     of Ferro cement technology.
Education

Activities with respect to Community health programme, Promotion of farmers’
environment education   club, Watershed management programme, Promotion of
              eco-farming, Promotion of Kitchen gardening and herbal
              medicine, Promotion of biogas plants, Biodiversity
              conservation, Watershed based area development,
              natural resource management, Collection and
              dissemination of indigenous knowledge, Promotion of
              Seed banks and Agricultural promotion practices.

Activities with respect to Conducting trainings on job oriented courses, awareness
livelihood education    on income generations programmes and promotion of
              community    entrepreneurship   and    women
              entrepreneurship, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1964
applicable

Publications, if any     Publish a monthly newsletter called ‘Sangha Chaithanya’
               having informative articles.

Any other activities     Forming Volunteers Forum, organizes regular beneficiary
               programmes, adopt a Granny programme, conducting
               Quick relief service and disaster management
               programme. People’s Organisation, Community based
               rehabilitation programme for mentally and physically
               handicapped people


Name             Minivet Nature Club ( Elenthikara)
Contact Person        Mr. V. N. Sarasan, Secretary
Address           Elenthikara, Ernakulam, Kerala – 683512 , India

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to Environment education and awareness through study
environment education   tours, films, exhibitions and workshops
296
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             National Association for Tribal Uplife, Research &
               Education (Nature)
Contact Person        Mr. Rajagopal, Director
Address           Mully, PO Athikadavu, Via Coimbatore, Attapady, Kerala –
               641102 , India

Area of focus        Environment education and awareness, tribal
               development

Activities with respect to Environment education and awareness, soil water
environment education   conservation and afforestation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Tribal studies


Name             National Women’s Welfare Centre
Contact Person        Ms. S. Lily Genet, Secretary
Address           Vanitha Bhawan, Ariyancode, Ottasekharamangalam,
               Kerala – 695125 , India
Tel.No.           0471-255209
Fax             0471-255202

Area of focus        Women & children health, trainings in the field of
               environment & eco-development

Activities with respect to  Organizing conferences & exhibitions on science &
Science & Technology     technology related issues, health
Education

Activities with respect to Environment education and awareness, exhibitions &
environment education   conferences, afforestation, conservation of biodiversity
              and smokeless chulahs.

Activities with respect to Promoting smokeless chulhas, training women for self
livelihood education    employment

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1985
applicable

Publications, if any     53 Leaflets on environment
                                           297
Name            Nature Action Group
Contact Person       Mr. Shajan Thomas, Secretary
Address          PO Kunnackal, Muvattupuzha, Ernakulam, Kerala –
              682316 , India

Area of focus       Environment education and awareness and conservation

Activities with respect to Environment education and awareness, biogas plantation,
environment education   protection of wildlife

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name            One Earth One Life
Contact Person       Mr. K. V. Sivaprasad, President
Address          Swasraya Mozzammal PO, Kannur, Kerala – 670331 ,
              India
Tel.No.
Fax
E mail
Area of focus       Environment education and awareness, research and
              conservation

Activities with respect to Environment education and awareness, study of
environment education   threatened eco system, biogas, solar energy, organic
              farming

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name            Quilon Environmental Group
Contact Person       Secretary
Address          Jasmin nivas, Ambalatumbagon PO, Poruvazhy
              Kollam 690 520 ,Kerala, India

Area of focus       Natural Resource Management, Biodiversity,
              Environmental Legislation

Activities with respect to Environment Education and Awareness, Policy
environment education   Development, Conducting awareness programmes on
              environmental issues for local communities, Working for
              wetland and biodiversity conservation. Action against
              polluting projects

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable298
Name             Sacred Heart College
Contact Person        Dr. T.J.James, Lecturer
Address           Department Of Zoology Thevara, Kochi Kerala 682013,
               India
Tel.No.           0484-315380 (O) 307218 ®
Fax             0484-312813
E mail            shoffice@sancharnet.in / drtjjames@usanet.in

Area of focus        Nature studies, science programmes, Neurobiology of
               ageing

Activities with respect to  Conducting programmes related to science, animal
Science & Technology     science aptitude tests conducted
Education

Activities with respect to Nature studies conducted for students.
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any     Research papers and popular articles

Any other activities     Work for the care & welfare of old age persons and
               Alzheimers patients through a charitable organization


Name             Sanketham
Contact Person        Dr. John T. Eapen
Address           PO –1017, Trivandrum, Kerala – 695004 , India
Tel.No.           91-471-586110
E mail            jeapen@sctimst.ker.nic.in admn@sanketham.com

Area of focus        Education, Environment & Health

Activities with respect to  The society tries to “ help the poor help themselves” in the
Science & Technology     field of science & technology
Education

Activities with respect to Livelihood education is provided by helping people to start
livelihood education    small scale industries to support themselves. The society
              market their product including beautiful handmade cards
              made by village women. It has also designed microhydro
              generators, wind generators and solar water heaters for
              specific applications.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable
                                           299
Name             Social Action Movement of Idukki ( SAMI)
Contact Person        Mr. Babu Thomas K, President
Address           PO Puliyanmala, Kattapara South, Idukki , Kerala -
               685515 , India

Area of focus        Environment education and awareness, rural development

Activities with respect to Environment education and awareness, water harvesting,
environment education   afforestation, drip irrigation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Society for Action with the Poor ( SAP )
Contact Person        Mr. John Mangalath, Hony. Project Director
Address           # 126, Ward No. 5, Mangalath, Pannivizha, PO Adoor,
               Pathanamthitta, Kerala - 691523 , India

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to Prompting non-formal environment education by
environment education   organizing workshops

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Society For Environmental Education In Kerala
Contact Person        (SEEK)
Address           T.P. Padmanabhan, Director
               Edat. P.O. Kannur district Kannur 670 307,Kerala, India
Tel.No.           0498-502787

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to  Promote science education in children
Science & Technology
Education

Activities with respect to Workshops, Training Programmes,
environment education   Seminars/Symposia/Conferences, Nature Camps,
              Exhibitions, Development of Educational Material, Use of
              Media, Organizing Nature Education Camps for natural
              Resource Management, Pollution, Energy, Biodiversity,
              Environmental Legislation, Protected Areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if

300
date of registration if
applicable

Publications, if any     Publications: "Soochimukhi" Monthly Magazine
               (Malayalam)Videos on Mangroves and Laterite hills.

Any other activities     Exhibition Panels on different environment topics
               like Man and Nature,Butterflies. Conducted studied on
               Mangrove, Sacred Groves and its biodiversity etc.


Name             Society for Integral Development Action (SIDA)
Contact Person        Mr. George Thomas, General Director
Address            Koovapally, Kottayam, Kerala , India

Area of focus         Conservation of ecology and awareness

Activities with res pect to  Cons ervation of water resources, awareness about
environment education     monoculture, soil conservation ,providing environment
               education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Swadeshi Science Movement
Contact Person        A. Jayakumar, State Organizing Secretary
Address            Sastra Bhavanam, Link Avenue, Kaloor, Kochi,
               Kerala 682 017, India
Tel.No.            0484-539936
Fax              0484-539936

Area of focus         Science & environment education

Activities with respect to  Science promotion amongst students through
Science & Technology     students science programmes, promotion of low
Education           cost teaching aids, celebration of National
               Science Day & Technology Day

Activities with respect to  Environment awareness programmes for rural public,
environment education     ecosystem management programmes, organizing
               seminars & camps to aware people about protecting the
               environment, organizing a programme called ‘Nadee
               Vandanam’ (worship of the river) for protection of the 34
               rivers in the state.

Activities with respect to Established a Centre ‘Centre for Innovation
livelihood education    Entreprenureship & Development’ to identify
              entreprenures especially from rural areas for giving them
              training in science & technology and to help them to set
              up, improvise & run self help units to enable them to earn

                                           301
               up, improvise & run self help units to enable them to earn
               their livelihood.

Whether GO / NGO NGO
date of registration if 1989
applicable

Publications, if any     Science magazines in local language as well as in English

Any other activities     Conduct major exhibitions & conferences


Name             The Dale View
Contact Person        C. Christudas, Director
Address           PO Punalal Via Poovachal, Thiruvanthapuram – 695575,
               Kerala, India
Tel.No.           0472-882163 & 882063
Fax             0472 – 882063
E mail            daleview@satyam.net.in

Area of focus        Environment education and awareness & conservation

Activities with respect to  Promotion of non-conventional energy sources, roof top
Science & Technology     rain water harvesting
Education

Activities with respect to Cultivation of medicinal plants, watershed development,
environment education   vermi-compost, poultry development, natural resource
              management, social forestry, soil conservation, protection
              of natural streams & ponds.

Activities with respect to Income generating programmes, promotion of agriculture
livelihood education    plant nursery, land development, organic farming,
              participatory technology development, group farming,
              garment designing, composing & printing, book binding,
              carpentry, promotion of low cost building material &
              construction technology, floriculture, sustainable
              agriculture practices & computer literacy

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1955
applicable

Publications, if any     Quarterly ‘Thazhvara Sabdam’

Any other activities     Literacy promotion, community based people’s college,
               women empowerment, entrepreneurship development,
               environment awareness generation
302
Name           Vandanmedu Development Society ( VDS )
Contact Person      Fr. Joy J. Chittoor, President
Address          Vandanmedu, Idukki , Kerala – 685551 , India

Area of focus       Environment education and awareness & conservation

Activities with respect to Promoting environment education and organizing
environment education   awareness workshops

Whether GO / NGO     NGO
date of registration if
applicable


Name           Viswadarsanam - Centre For Humanity & Nature
Contact Person      Umesh Babu, Director
Address          Feny Land, Nariyapuram, P.O,Pathanamthitta Dist, Kerala
             –689513, India
Tel.No.          91 473 350543
Fax            91 473 325074
E mail          viswadarsanam@yahoo.com

Area of focus       Natural Resource Management, Pollution, Biodiversity,
             Environmental Legislation, sustainable development,
             recycling & alternative lifestyle experiments

Activities with respect to Environment Education and Awareness, Organizing of
environment education   nature camps, Green Health Programmes, organic
              gardening and Environmental Work Camps.
              Quizzes and competitions.

Whether GO / NGO     NGO
date of registration if  1986
applicable

Publications, if any   A quarterly newsletter ‘Viswadarsana Vrindam’

Any other activities   Developed films and slide shows, herbaria, charts and
             pictures of local flora and fauna; organized conservation
             concerts.


Name           Women Initiative in Sustainable Development &
             Organic Movement ( WISDOM )
Contact Person      Ms. T. Rajany, President
Address          PO Agali, Palakkad , Kerala – 678581 , India

Area of focus       Environment education and awareness, traditional
             agriculture, livelihood education for women
                                           303
Activities with respect to Environment education and awareness, organic farming,
environment education   soil conservation, health care.

Activities with respect to Providing trainings to women on goat & cow rearing,
livelihood education    preservation & promotion of indigenous & high breeds.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name            Zoological Club
Contact Person       Prof. T. P. Sreedharan, President
Address          Payyanur College, PO Edat, Kannur, Kerala – 670327 ,
              India
Tel.No.          04989 – 2121

Area of focus       Environment education, awareness and conservation

Activities with respect to Promoting environment education and awareness,
environment education   plantation, biodiversity conservation and awareness

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable

Publications, if any    Pamphlets, Papers
304
               Government Organizations


Name             State Committee of Science,      Technology  &
               Environment
Contact Person        Prof. M. Jayakumar
Address           2nd Floor, Cmd Building,
               Thycaud,Thiruvananthapuram
               695014, Kerala, India
Tel.No.           0471-322047
Fax             0471-331253, 324225
E mail            sureshkumards@hotmail.com

Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology
               Education, environment education

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology     masses and students, workshops, seminars &
Education          trainings on new technologies, creation of
               scientific temper

Activities with respect to Prom otion of environment & natural resource
environment education   conservation projects, environment education &
              awareness amongst masses, support to NGOs

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable
                                         305
306
            LAKSHDWEEP
          Government Organizations

  Organization                Page

1. State Council for Science & Technology   308
                           307
               Government Organizations


Name             State Council for Science & Technology
Contact Person        Dr. M S Syed Ismail Koya, Dy. Director & Member
               Secretary
Address           Kavaratti Island, Kavaratti 682555, Lakshdweep, India
Tel.No.           048960-62005
Fax             048960-62896
E mail            ldscst@rediffmail.com

Area of focus        Popularization of science & technology

Activities with respect to  Promote popularization of science, spread scientific
Science & Technology     temper and attitude among people for appropriate
Education          technologies utilization of natural resources

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
308
            MADHYA PARDESH

          Non Governmental Organizations

   Organization                     Page

1.  Adarsh Shiksha Evam Sewa Samiti           310
2.  Eklavya Education Foundation             310
3.  Environmental Techniques India            310
4.  Gram Seva Samiti                   311
5.  Jabalpur Diocesan Social Service Society (JDSSS)   311
6.  Jan Paryavaran Manch (JPM)              312
7.  Khedut Mazdoor Chetna Sangath            312
8.  Kishore Bharati                   312
9.  Lehar Samaj Sevi Sanstha (Baloda)          313
10.  Lupin Human Welfare & Research Foundation      313
11.  Madhya Pradesh Vigyan Sabha             314
12.  Mahila Avam Bal Vikas Kendra             314
13.  Makabi Welfare Society                315
14.  Prerak                        315
15.  Science Centre (Gwalior)               315
16.  Society for Social Development            316          Government Organizations
               Organization         Page

1.  Centre for Development Support Samarthan       317
2.  M.P. Council of Science & Technology         317
3.  School of Future Studies and Planning, Devi Ahilya  318
   University
                                 309
               Non Governmental OrganizationsName              Adarsh Shiksha Evam Sewa Samiti
Contact Person         T. D. Singh
Address            No. 812/N2, Sector – B, Piplani, Bhopal – 462021,
                Madhya Pradesh, India

Area of focus         Environment education & awareness

Activities with respect to   Providing environment education & conducting
environment education     workshops, seminars for environment awareness

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Eklavya Education Foundation
Contact Person         Vinod Raina, Director
Address            Core House, C G Road, Ellisbridge,
                Ahmedabad, Madhya Pardesh – 380006,
                India
Tel.No.            079-6461629, 6560898
Fax              079- 6563681

Area of focus         Science popularization

Activities with respect to   Development of low cost toys to promote
Science & Technology      science and technology education amongst
Education           children, teacher training programs

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Pamphlets


Name              Environmental Techniques India
Contact Person         Dr. M.K. Misra, Chief Advisor,
Address            236 B, Sangam Nagar, Kila Maidan, Indore – 452006,
                India

Tel. No.            0731 – 413126, 444210, 411927

Area of focus         Environment education & conservation

Activities with respect to   Promoting programmes for environment conservation
environment education     & development, providing environmental education


310
environment education    & development, providing environmental education
               amongst children & masses

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
Name             Gram Seva Samiti
Contact Person        Banwari Lal Choudhari, Secretary
Address           PO Raisalpur, Hoshangabad - 461001, India

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to  Increasing awareness among the people regarding the
environment education    need for environmental conservation, providing
               environment education through camps, symposia and
               workshops

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Jabalpur Diocesan Social Service Society (JDSSS)
Contact Person        Fr. Antony Rocky, Director
Address           P.B. No. 6, Binjhia, Post & District Mandla, Madhya
               Pradesh-481661, India

Tel. No.           07642 – 50030, 50203

Area of focus        Women empowerment & sustainable development,
               health

Activities with respect to  Science awareness and health education,
Science & Technology     development of rural community health centers,
Education

Activities with respect to  Fostering environment education, encouraging social
environment education    forestry & watershed development, sustainable
               agriculture

Activities with respect to  Livelihood education on community health and social
livelihood education     forestry

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Promotion of tribal culture, animation, socio-economic
               programmes for women and girl child, organization of
               folk song & dance competitions
                                           311
Name               Jan Paryavaran Manch (JPM)
Contact Person          Director
Address              Kasturba Gandhi National Memorial Trust, PO
                 Kasturbagram, Indore – 452020
Tel. No.             0731 – 66193

Area of focus           Environment education & awareness, promotion of
                 rural technology

Activities with respect to    Science awareness by encouraging use of smokeless
Science & Technology       chullahs, biogas,& solar cookers.
Education

Activities with respect to    Providing environmental education to university
environment education       students, organizing demonstrations against pollution
                 & afforestation,

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

Name               Khedut Mazdoor Chetna Sangath
Contact Person          Shankar Singh Tadavla, President
Address              Alirajpur, Jhabua – 457887, India

Area of focus           Environment education

Activities with respect to    Conducting tours, workshops for educating people on
environment education       environmental issues, eco-development, afforestation
                 and participating in Narmada Bachao Andolan

Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.

Name               Kishore Bharati
Contact Person          Coordinator
Address              PO Malhanvada, Via Bahkhedi, Hoshangabad –
                 461990, Madhya Pradesh, India

Area of focus           Science & Technology education

Activities with respect to    Promoting use of appropriate technology for wells,
Science & Technology       modern scientific methods of crop selection and
Education             improving teaching methods of science in schools

Activities with respect to    Provide non-formal & vocational trainings to youth in
livelihood education       villages, promoting use of appropriate technology for
                 wells, modern scientific methods of crop selection
312
Whether GO / NGO         NGO
date of registration     if
applicable.


Name               Lehar Samaj Sevi Sanstha (Baloda)
Contact Person          Devendra Patil, President
Address              PO Baloda, Bilaspur – 455559, Madhya Pradesh, India

Area of focus           Science/Environment education & awareness

Activities with respect to    Science education & awareness in society.
Science & Technology
Education

Activities with respect to    Environment education & awareness for conservation.
environment education

Activities with respect to    Promotion of traditional arts & crafts
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Lupin Human Welfare & Research Foundation
Contact Person          S.K. Chugh
Address              # G-1, Priyadarshani Heights Gulmohar,
                 Bhopal-462039, India

E-mail              lhwrf@bom6.vsnl.net.in

Area of focus           Socio-economic and rural development, sustainable
                 development and livelihood education

Activities with respect to    Science popularisation in masses through health
Science & Technology       education. A low cost building material center is being
Education             established near Distt. Raisen to meet low cost yet
                 dependable housing and infrastructural requirement of
                 the villages.

Activities with respect to    To restore ecological balance in the village
environment education       environment (forestry, water resources, pasture land,
                 agricultural and other waste lands). It has implemented
                 watershed development projects sponsored by Rajiv
                 Gandhi Mission for watershed development in Distts.
                 Raisen and Rajgarh.

Activities with respect to    Promotion of economic development of village
livelihood education       communities (In the sectors of agriculture, animal
                 husbandry, rural industries, handicrafts, etc.)

                                              313
               husbandry, rural industries, handicrafts, etc.)
               .Technology resource center in Sarangpur block of
               Distt. Rajgarh to provide livelihood education and
               technology assistance.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Besides   promoting  educational   and  cultural
               programmes, a Distt. Poverty alleviation project has
               also been taken up with govt. of M.P. and World Bank.Name             Madhya Pradesh Vigyan Sabha
Contact Person        Dr. Ajay Kumar Khare
Address           9-A, Civil Lines, Char Bunglow Road ,
               Professor's Colony,
               Bhopal, Madhya Pradesh 462002, India
Tel. No.           0755-738681

Area of focus        Science & Technology education

Activities with respect to  Science popularization programmes for students
Science & Technology     workshops, seminars, scientific projects, identification
Education          and information dissemination on new technologies.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Mahila Avam Bal Vikas Kendra
Contact Person        Smt Alka Wasvanee
Address           Sahapur, Bhopal (M.P), Madhya Pradesh –462016,
               India

Area of focus        Women and Children literacy and Science &
               Technology education

Activities with respect to  Promotion of Science and Technolgiy literacy
Science & Technology     through information dissemination, science
Education          education projects

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
314
Name             Makabi Welfare Society
Contact Person        Programme Officer
Address           C-2, Raj Bhawan, Krishna Colony Taraganj,
               Lashkar, Gwalior, Madhya Pradrsh, India

Area of focus        Science and Technology literacy

Activities with respect to  Science and Technology education
Science & Technology     programmes for societal improvement
Education          Workshops, lectures, camps and rallies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Development of educational material,
               booklets and information brochures.Name             Prerak
Contact Person        Sh. Ram Gulam Sinha
Address           Prerak, Nawapara(Rajim), Distt: Raipu
               Madhya Pradesh 412889, India
Tel. No.           07701-33802

Area of focus        Science & Technology education

Activities with respect to  Promotion of scientific temper amongst
Science & Technology     children and masses, information
Education          dissemination through workshops, seminars,
               lectures and camps

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Science Centre (Gwalior)
Contact Person        Shri Arun Bhargava
Address           Mig-249, Gautam Nagar,
               Bhopal, Madhya Pradesh - 460023, India

Tel. No.           0755-789613

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Children programmes for science education
Science & Technology     Development of scientific literature, audio
Education          visual, games, etc.
                                      315
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several booklets and information material of
               scientific issues.


Name             Society For Social Development
Contact Person        Tapeshwar Singh
Address           20 Barua Nagar, Bhind,
               Madhya Pradesh- 477001, India
Tel. No.           07534-343427

Area of focus        Science and Technology education

Activities with respect to  Science and society programme
Science & Technology     Promotion of Scienc e and technology temper
Education          through workshops, seminars, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable
316
             Government Organizations

Ame              Centre For Development Support Samarthan
Contact Person        Amitabh Kumar Singh, Coordinator
Address            E-7/81 (Banker's Colony) Arera Colony,
                Bhopal 462 016 , Madhya Pradesh, India
Tel. No.           91 755 567625
Fax              91 755 568663
E-mail            samarth@bom6.vsnl.net.in

Area of focus         Environment Education, Rural development

Activities with respect to Main emphasis on Environmental Protection through
environment education   Panchayati Raj Programmes, EE programmes for
              the youth of rural and urban issues, Natural
              Resource Management, Protected Areas Research,
              Planning and Management.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Education and Awareness of Rural Community,
               Monitoring and Assessment, Policy Development,
               Capacity Building, Consultancy, Networking


Name             M.P. Council Of Science & Technology
               Director
Contact Person        26, Arera Hills, Jail Road, Kisan Bhawan,
Address            Bhopal,Madhya Pradesh -462004, India
Tel. No.           0755-763497,553648,553224
Fax              0755-553929,554712

Area of focus         Science & Technology Education

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology     masses and students, creating of scientific
Education           temperament, children science congress, NCSTC
               projects.

Activities with respect to Workshops, seminars & trainings on new
livelihood education    technologies

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
                                        317
Publications, if any     Several books & pamphlets


Any other activities     Awareness of Intellectual Property Rights issues.


Name             School Of Future Studies And Planning, Devi
               Ahilya University
Contact Person        Dr. V.B. Gupta, Coordinator,S&T Communication
Address           Takshashila Parisar, Khandwa, Road Indore,
               Madhya Pradesh 452017, India
Tel. No.           0731-470330 (o), 468196 ®
Fax             0731-470372
E-mail            guptavb@hotmail.com

Area of focus        Science & Technology communication, environment
               management

Activities with respect to  Science popularization programmes for children
Science & Technology     including camps, workshops, science games .
Education          Promotion of lowcost science teaching aids.

Activities with respect to Promotion of environment education ,
environment education   awareness and eco-clubs in schools

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Development of scientific literature, research papers
               on air quality management
318
             MAHARASHTRA

          Non Governmental Organizations

   Organization                        Page

1.  Academy of Development Science (ADS)            321
2.  ACIL – Navsrjan Rural Development Foundation        321
3.  Action for Agriculture Renewal in Maharashtra ( AFARM )   322
4.  Ahmhij Amachya Arogya Sathi                 322
5.  Andhashraddha Nirmulan Samiti                322
6.  Arogya Shikshan Kendra                   323
7.  Asian South Pacific Bureau Of Adult Education (ASPBAE)   323
8.  Beauty Without Cruelty (BWC)                323
9.  Bharati Vidyapeeth Deemed University            324
10.  Bombay Environmental Action Group (BEAG)          324
11.  Bombay Natural History Society (BNHS)            325
12.  Centre for Application of Science & Technology for Rural  325
   Development (CASTFORD)
13.  Centre for Management of Local Resources          326
14.  Centre of Science for Villages (CSV)            326
15.  Chetna Vikas                        327
16.  Dharamitra                         327
17.  Ecological Society (ECOSOC)                 328
18.  Ecology Society                       328
19.  ECONET                           328
20.  Environment Biotechnology Foundation            329
21.  Environmental Education Centre, Samarth Vidyalaya      329
22.  Environmental Protection Research Foundation (EPRF)     329
23.  Green Future Foundation (GFF)                330
24.  India Association for Environmental Management (AEM)    330
25.  Indian Women Scientist Association ( IWSA ) Nagpur Branch  331
26.  Institute for Integrated Rural Development (IIRD)      331
27.  International Institute for Sustainable Future (IISF)    332
28.  Inter-University Centre For Astronomy & Astrophysics    332
   (IUCAA)
29.  Jidnyasa Trust Thane                    332
30.  Jyotsna Arogya Prabhodhan                  333
31.  Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal              333
32.  Marathi Vidnyan Parishad                  334
33.  National Education & Information Films Limited       334
34.  National Environment And Ecology Defence Society      335
   (NEEDS)
35.  Nature Trails Camp                     335
36.  Nava Bharati Shikshan Mandal                336
37.  Nisarga Seva Sangh ( NSS )                 336
38.  Padmashri Youth Service Institution             336
39.  Parisar - Samrakshan Samvardhan Samstha           337
40.  PRIDE India - Planning Rural Urban Integrated Development  337
   through Education                                     319
   41.  Sahyadri Nisarg Mitra                  338
   42.  Saurashtra Education Foundation             338
   43.  Save-The Children India                 339
   44.  Society for Clean Environment, Mumbai India       339
   45.  The Puppet                       340
   46.  Trans Asian Chamber of Commerce and Industry of India  340
   47.  Urdu Sec. Schools' Mathematics & Science Centre     341
   48.  Vanarai                         341
   49.  Vasundhara: For Environmental Consciousness       342
   50.  Watershed Organization Trust              342             Government Organizations
      Organization                      Page

   1.  Indian Institute Of Education              343
   2.  National Environment Engineering Research        343
      Institute
   3.  Science & Technology Cell                344
   4.  State Council for Science and Technology        344
   5.  Tata Institute of Fundamental Research         344
320
               Non Governmental Organizations


Name              Academy of Development Science (ADS)
Contact Person         Secretary
Address             VPO Kashele, Karjat Taluk, Raigad – 410201,
                Maharashtra, India
Tel. No.            021482 – 4008-09
Fax               022 - 5561846

Area of focus          Science & Environment education

Activities with respect to   To promote scientific attitude among rural people &
Science & Technology      encouraging use of solar energy
Education

Activities with respect to Environment Education & awareness, Promoting herbal
environment education   gardens.

Activities with respect to Promotion of appropriate low cost Technologies.
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Educating rural people and developing cultural life in
                rural areas

Name              ACIL – Navsrjan Rural Development Foundation
Contact Person         A. R. Shah, Administrative Officer
Address             Baldota Bhawan, 6th Floor, 117, Maharashi Karve Marg,
                Churchgate, Bombay – 400020, Maharashtra, India
Tel. No.            022 – 292059

Area of focus          Science, Livelihood Education & Environmental
                education

Activities with respect to   Encouraging use of bio-gas, improving rural health and
Science & Technology      sanitation
Education

Activities with respect to Natural Resources Conservation, raising nurseries and
environment education   ‘gram van’.

Activities with respect to Introducing modern agricultural and animal Husbandry
livelihood education    Technologies, Creating employment opportunities

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


                                             321
Name             Action for Agriculture Renewal in Maharashtra
               (AFARM )
Contact Person        M. N. Kondhalkar, Executive Officer
Address           Raisoni Park, Building No. 2/23 A-B, Market Yard,
               Pune-411037 , Maharashtra, India
Tel. No.           0212 – 654641

Area of focus        Environment , Science & Technology Education

Activities with respect to  Promotion of Scientific attitude, Providing consultancy
Science & Technology     services for health and sanitation, wasteland utilization.
Education

Activities with respect to Environmental education and training , afforestation
environment education   Energy, Soil and water conservation and water shed
              development
Whether GO / NGO
date of registration if  NGO
applicable


Name             Ahmhij Amachya Arogya Sathi
Contact Person        Satish Gogulwan, Member
Address           At/PO Kurkheda, Gadchiroli – 441209, Maharashtra,
               India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment Education through campaigns and
environment education   workshops, use of herbs and medicines

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Andhashraddha Nirmulan Samiti
Contact Person        Dr.Narendra Dabholkar
Address           155 Sadashiv Peth, Satara,
               Maharashtra –415002, India

Area of focus        Science Education of masses

Activities with respect to  Projects for promotion of Scientific temper in
Science & Technology     society including celebration of scientifically
Education          important days, camps,
               lectures, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.322
Name            Arogya Shikshan Kendra
Contact Person       Ramesh, Project Coordinator
Address           At / PO Malshiras, Purandar Taluk, Pune – 412104,
              Maharashtra, India

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to Conduct programmes in schools for environment
environment education   education and tree plantation,

Activities with respect to Conducting Programmes for upliftment of livelihood.
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Evaluating health and development education for
              masses


Name            Asian South Pacific Bureau Of Adult Education
Contact Person       (ASPBAE)
Address           Ma Linnea Tanchuling, Regional Coordinator
              Aspbae Secretariat, C/O H. Bhargava 1st floor, Shroff
              Chambers
              259/261,Perin Nariman Street, Mumbai 400 001, India
Tel. No.          022-2665942, 2694667
Fax             022-2679154
E-mail           maria@aspbae.ilbom.ernet.in
              Web Site: http://www.aspbae.org

Area of focus        Environment Education and Awareness,

Activities with respect to Research, Planning and Management, Environment
environment education   Education and Awareness, Developing a training module
              on EE, Activism and Advocacy.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Publications: LEAVES-a newsletter


Name            Beauty Without Cruelty (BWC)
Contact Person       Diana Ratnagar, Chairperson
Address           4 Prince Of Wales'drive
              Wanowrie, Pune 411 040 Maharashtra ,India
Tel. No.          020 840 321
Fax             020 840 312                                          323
E-mail           bwcindia@giaspn01.vsnl.net.in
              Web Site: http://members.tripod.com/~bwcindia

Area of focus        Environment Education and Awareness

Activities with respect to Protecting Animal Rights and Vegetarianism,
environment education   Conducting programmes for the sustainable use of
              wildlife.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Publications: "Compasionate Friend" a Quarterly
              Journal, BWC Investment Guide.
              "What Price Beauty?", "Ivory Poachers" and "Beauty
              Without Cruelty" Video films in English/Hindi. "A
              Vegetarian Lifestyle" a CD-Rom.


Name            Bharati Vidyapeeth- Institute of Environment,
              Education & Research (BVIEER), Deemed University
Contact Person       Dr. Erach Bharucha, Director
Address           Katraj, Dhankawadi, Pune-411043, Maharashtra, India
Tel. No.          020-4375684 (O) 603588 / 632602 ®
Fax             020-4339121
E-mail           bvieer@vsnl.com

Area of focus        Environment education, conservation & awareness

Activities with respect to Environment education in schools, curriculum analysis,
environment education   curriculum development, consultancy on environment
              education activities, post graduate & diploma courses in
              environmental education, training students in EE at M.Sc
              & Ph.D level

Whether GO / NGO      NGO, Deemed University
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Hand book on Environment Education for School
              Children, several activity booklets and posters Report of
              World Bank sponsored Project on Curriculum anlysis.

 Any other activities    Successful completion of several research projects on
              eco-restoration strategies, survey of protected areas,
              identification of bio rich corridors, study of wetlands


Name            Bombay Environmental Action Group (BEAG)
Contact Person       Saad, Ali, Chairman324
Address           Nhava House, Ist Floor, C/o Zoun Business Centre, 65,
              M Karve Marg, Bombay – 400002, Maharashtra, India
Tel. No.          022 – 5122973, 259343, 255769

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Organizing campaigns, nature camps / workshops for
livelihood education    schools to promote environment conservation, to protect
              the environment through education.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Bombay Natural History Society (BNHS)
Contact Person       Chairman
Address           Hornbill House, Salim Ali Chowk, Shaheed Bhagat Singh
              Road, Mumbai 400 023, Maharashtra, India
Tel. No.          91 22 2821811/ 2821817
Fax             91 22 2837615
E-mail           bnhs@bom3.vsnl.net.in

Area of focus        Environment Education & Research

Activities with respect to Environment Education and Awareness
environment education   Workshops, Training Programmes for capacity building,
              Seminar/Symposia/Conferences, Nature camps,
              Exhibitions, Development of Capacity building
              programmes for local communities living around PAs
              through Conservation Education Project, e.g. around
              Keoladeo National Park (Rajasthan), Mudumalai Wildlife
              Sanctuary (Tamil Nadu), Sanjay Gandhi National Park
              (Mumbai). Established Conservation Education Centre
              with innovative and interactive educational programmes.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Educational Material on wildlife and educational
                videos like “ Wings of Change” “ Its Our Future Too”,
                set of slides, like “A Story of Butterfly” EE games &
                quizzes, like “Bird Migration”


Name            Centre for Application of Science & Technology for
              Rural Development (CASTFORD)
Contact Person       Dr. A. D. Karve, Director
Address           128/2, J P Naik Path, kothrud (Off Karve Road), Pune -
              411029, Maharashtra, India                                         325
Tel. No.           0212 – 331214
Fax             0212 – 335239

Area of focus        Science & Technology, Environment Education.

Activities with respect to  Disseminating Science and Technology through
Science & Technology     application of innovative technologies in agriculture,
Education

Activities with respect to Forestry promotion, conducting programmes relating to
environment education   environment education in schools.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Centre for Management of Local Resources
Contact Person        Prasad Rasal
Address           216, Narayan Peth, Pune, Maharashtra – 411030, India
E-mail            prasadrasal@yahoo.com

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Pioneer of Pani Panchyat movement in Maharashtra,
environment education   Sustainable  development   through appropriate
              management of land and water resources, organizes
              workshops, seminars, slide shows

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Books published to spread message of watershed
               development amongst the grass-root villagers.Name             Centre of Science for Villages (CSV)
Contact Person        Vibha Gupta, Director
Address           Dattapur, Wardha – 442001, Maharashtra, India
Tel.No.           07152 – 45082, 40956
Fax             01752-49542
E-mail            vibhacsv@yahoo.com

Area of focus         Rural Development & dissemination of rural
               technologies, environment education, Science Education

Activities with respect to  Workshops & field demonstration for science
Science & Technology     popularization
Education326
Activities with respect to Workshops & field demonstration
environment education

Activities with respect to Training workshops, Self Help Group training regarding
livelihood education    various rural technologies – Biogas, honey, match sticks,
              paper from agro wastes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Science for villages


Name             Chetna Vikas
Contact Person        Ashok Bang, Director
Address           PO Gopuri, Wardha – 442001, Maharashtra, India
Tel. No.           071512 – 3806

Area of focus        Environment conservation

Activities with respect to Conservation of biodiversity, Providing environment
environment education   education through workshops and creating
              consciousness amongst the village people for
              environment conservation.


Activities with respect to Propagating the use of organic / natural farming
livelihood education    techniques

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             Dharamitra
Contact Person        Dr. Tarak Kate
Address           Bank Of India Colony, Nalwadi Wardha Maharashtra-
               442001, Maharashtra , India
Tel. No.           07152-44408

Area of focus        Science & Technology Education

Activities with respect to  Education & awareness of Scientific issues,
Science & Technology     promotion of low cost technologies
Education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                         327
Name             Ecological Society (ECOSOC)
Contact Person        Prakash Gole, Executive Director
Address           1 B, Abhimanshree Society, Pashan Road, Pune –
               411008, Maharashtra, India
Tel. No.           0212 – 336408

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment education and training for the Govt.
environment education   officers, to promote environment education and public
              awareness through nature restoration programmes,
              conducting research in biodiversity.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Consultants to Irrigation Deptt., Govt. of Maharashtra


Name             Ecology Society
Contact Person        Sh. Prakash Gole
Address           1 B Abhimanshree Society Pashan Road,
               Pune 411 008, Maharashtra, India
Tel.No.           91-20-5650408
E-mail            pgole@pn2.vsnl.net.in

Area of focus        Ecology and environment

Activities with respect to  Issues related to Ecology and environment
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Name             Econet
Address           Flat No. 1 & 14,
               Survey No. 415,
               Shanti Kunj Co-op, Hsg.soc.,
               Wanowrie, Pune-411 040, Maharashtra, India
E-mail            econet@vsnl.com

Area of focus        Environment education, research & awareness

Activities with respect to  Environment education, research & awareness
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.328
Name             Environment Biotechnology Foundation
Contact Person        Ramesh Mahdav, Chairman
Address           53, Ankur Anandnagar, Santacruz (East), Bombay –
               400055, Maharashtra, India
Tel. No.           022 – 6128868

Area of focus        Science and Technology & Environment education

Activities with respect to  Dissemination of science and biotechnological
Science & Technology     techniques to conserve natural resources
Education

Activities with respect to Environmental eco development projects in rural areas.
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Environmental Education Centre, Samarth Vidyalaya
               V. B. Chaudhari, Director
Contact Person        Ekurka Road, Udgir Taluk, Latur – 413517
Address            (Udgir), Maharashtra, India
Tel. No.           02382-86878, 52681

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Programmes in schools for environment education and
environment education   eco development, established a center for training
              women and creating awareness for the need to protect
              the environment.

Whether GO / NGO
date of registration if   NGO
applicable.


Name             Environmental Protection Research Foundation
               (EPRF)
Contact Person        Dr. B. Subba Rao, President
Address           "ARUNDHATI", Near M.S.E.B,
               Vishrambag, Sangli- 416 415,
               Maharashtra ,INDIA
Tel. No.           91 233 300924/302664
Fax              91 233 301857
E-mail            eprf@pn2.vsnl.net.in

Area of focus        Environment Education, Pollution

Activities with respect to  Conducting pollution monitoring surveys, monitorin
Science & Technology     programmes and EIA studies.

                                        329
Science & Technology     programmes and EIA studies.
Education

Activities with respect to Environmental Legislation Research , Education and
environment education   Awareness of Urban and Rural Communities Conducting
              training programmes, seminars and workshops on
              environmental problems and environmental protection

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Published Laboratory Manual for Environmental Quality
               Testing.

Name             Green Future Foundation (GFF)
Contact Person        Shashi N. Thakar, Executive Secretary
Address            515/5/14, Anjali, Ekbote Colony, Pune – 411042,
               Maharashtra, India

Area of focus         Environment and ecological protection

Activities with respect to Conducting participatory camps for environment
environment education   education, energy conservation and environmental
              protection. Conducting training programmes for adults
              and youths in forest based camps.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             India Association for Environmental Management
               (IAEM)
Contact Person        P.V.R.C Panicher, Scientisit NEERI
Address            C/o NEERI, Nehru Marg, Nagpur – 440020,
               Maharashtra, India
Tel. No.           0712-226071 to 75

Area of focus         Environment education

Activities with respect to Conducting seminars, essay competitions and exhibition
environment education   or topics related to water and its pollution, to educate the
              public about environment, providing practical knowledge
              in technology and management of environmental
              systems.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
330
Name             Indian Women Scientist Association ( IWSA ) Nagpur
               Branch
Contact Person        Anuradha Gadkari, Convener
Address            PO NEERI, Nehru Marg, Nagpur – 440020,
               Maharashtra, India
Tel. No.           0712-26071, 26281

Area of focus         Environment , Science & Technology Education

`Activities with respect to  Encouraging use of solar technologies.
Science & Technology
Education

Activities with respect to Organizing seminars, exhibitions, debates and camps in
environment education   rural areas to educate women and youth in environment

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute for Integrated Rural Development (IIRD)
Contact Person        Selvam Daniel, Development Manager
Address            P.O. Box 562, Kanchan Nagar, Nakshatrawadi,
               Aurangabad 431 002 (Maharashtra), India
Tel. No.           91 240 332336/ 322828
Fax              91 240 322866
E-mail            iirdind@bom4.vsnl.net.in

Area of focus         Environment Education and Awareness, Livelihood
               Education

Activities with respect to Natural Resource Management, Pollution, Energy,
environment education   Biodivesity, environmental legislation, Agriculture and
              Related Issues Establishment of Eco-clubs in villages.
              Protected Areas, Rural Issues, Research , Planning and
              Management ,Workshops, Training Programmes,
              Seminars/Symposia/Conferences

Activities with respect to Training of rural women
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.

Publications, if any     EE training modules in local languages

Any other activities      Establishment of consumer supported ecological
               agriculture programmes through consumer education
                                         331
Name             International Institute for Sustainable Future (IISF)
Contact Person        Rashmi Mayur, Director
Address           73A, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021,
               Maharashtra , India
Tel. No.           022-2045758
Fax             022-2871250
E-mail            iisfb@giasbm01.vsnl.net.in

Area of focus        To bring education & awareness about the critical issues
               related with environment & ecology.

Activities with respect to Providing environmental education and training to
environment education   administrators, managers and general public,
              environmental conservation and improvement,
              conducting research studies in environment, ecological
              architecture, industrial safety, disaster management,
              sustainable energy and development.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1976
applicable.

Publications, if any     Several books on sustainable development including the
               best selling Indian Environment Directory


Name             Inter-University Centre For Astronomy &
               Astrophysics (IUCAA)
Contact Person        Prof. Jayant V. Narlikar, Director
Address           Post Bag No.4 Ganeshkhind, P.O. Pune
               Maharashtra- 411007, India
Tel. No.           020-5691414, 5699415
Fax             020-5690760, 5696417
E-mail            jvn@iucaa.ernet.in

Area of focus        Research & Science education

Activities with respect to  Promotion of science particularly astronomy & astro
Science & Technology     physics, experiments, quiz and competitions, school
Education          science corners

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Jidnyasa Trust Thane
Contact Person        Madhuri Kiran Pajave
Address           C/O Surendra Dighe 14 Suyash Society, M.G.
               Road, Naupada Thane Maharashtra 400602,
               India.

332
               India.
Tel. No.           022-5403857

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Science popularization ,Science education to
Science & Technology     masses and children, Workshops, Seminars,
Education          lectures and camps, Celebration of Science
               day

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Jyotsna Arogya Prabhodhan
Contact Person        S. V. Mapuskar, Director
Address           Dehu Village, Haveli Taluk, Pune – 412109,
               Maharashtra, India
Tel. No.           0212 – 721204

Area of focus        Science & Environment Education

Activities with respect to  Promotion of Science & Technology Education.
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environmental education through meetings, group
environment education    discussions, slides and films shows, classes and
               seminars, to protect and improve the rural environment.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal
Contact Person        Dr. Ramesh Awasthi, Trustee
Address           11, Acharya Apartments, 163, Solapur Road, Hadapsar,
               Pune – 411028, Maharashtra, India
Tel. No.           0212 - 675058

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Environment education and training, watershed
environment education   development, organizing lectures and competition for
              promoting healthy environment, eco-development
              programmes.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

                                         333
applicable.

Name             Marathi Vidnyan Parishad
Contact Person        A.P. Deshpande, Hon’ble Secretary
Address           Vidnyan Bhavan, V.N. Purav Marg, Sion-Chunabhatti,
               Mumbai, Maharashtra 400022, India
Tel.No.           022-5224714, 5226268
Fax             022-5226268
E-mail            mavipa@vsnl.com

Area of focus        Science popularization , environment education,
               vocational training

Activities with respect to  Science education through workshops, seminars,
Science & Technology     conferences etc.
Education          Promotion of science and technology amongst
               youths, science clubs in 350 schools

Activities with respect to Making children aware of environment through lectures,
environment education   seminars, etc.

Activities with respect to Solar cooker making workshops, training for making soft
livelihood education    toys, paper flowers & sharbats

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1966
applicable.

Publications, if any     Patrika – a monthly science magazine and 15 booklets
               based on environment, energy, horticulture, sex
               education, education aids, etc.


Name             National Education & Information Films Limited
Contact Person        G.D. Aggarwal, Director
Address           67 Maker Chambers III, Nariman Point,, Mumbai-
               400021, Maharashtra , India
Tel.No.           022-2021873, 2020793
Fax             022-2040860
E-mail            neifvdo@bom3.vsnl.net.in
               website www.neiflearning.com

Area of focus        Dissemination of information and education in different
               fields of national importance

Activities with respect to  Preparation, import and distribution of relevant films,
Science & Technology     videos, VCDs and other multimedia on S & T education.
Education

Activities with respect to Preparation, import and distribution of relevant films,
environment education   videos, VCDs and other multimedia on Environment
              education.

334
              education.

Whether GO / NGO      NGO, 1948
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Video & multimedia catalogues

Name            National Environment And Ecology Defence Society
              (NEEDS)
Contact Person       General Secretary
Address           Nhava House, 65, M. Karve Road,
               Mumbai- 400 002, Maharastra , India
Tel. No.           91 22 2052378

Area of focus        Pollution, Biodiversity, Urban Issues, Agriculture and
              related Issues

Activities with respect to Environment Education and Awareness for - students in
environment education   NCC camps and for communities, seminars/Symposia/
              Conferences, Exhibitions

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if   1993
applicable.

Publications, if any    Development of Educational Material.


Name            Nature Trails Camp
Contact Person        Leela A. Gour Broome, Camp Director
Address           J.E.Farm¸Village Marunji
              Pune, Maharashtra- 411 027, India
Tel. No.          020-2966111 (R & O)
E-mail           Natrails@vsnl.com ,
              Leelagourbroome@yahoo.com

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Nature and Environment education with special focus on
environment education   urban and rural school children. Encouraging the people
              to opt for career in environment, forest, ecology,
              biodiversity assessment as well as environmental
              journalism.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Establishment of ‘Jambe Jambe Eco Park’ in close
              proximity to Pune.                                           335
Name             Nava Bharati Shikshan Mandal
Contact Person        Saroj Pandurang Hegde, Deputy Director
Address           Opp. Sugar Factory, Sangli – 416416, Maharashtra,
               India
Tel. No.           0233-2030

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Environment Education & awareness.
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nisarga Seva Sangh ( NSS )
Contact Person        Ramesh Ladhedkar, Secretary
Address           152, Lendra ( WEST), Ramdaspeth, Nagpur – 440010 ,
               Maharashtra, India
Tel. No.           0712-523662

Area of focus        Science and Technology Education ,Environment
               Education

Activities with respect to  Providing appropriate scientific technologies to farmers
Science & Technology     for agriculture
Education

Activities with respect to Promoting experimentation and research in environment
environment education   protection, organizing workshops for environment
              education.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Padmashri Youth Service Institution
Contact Person        Veerappa Tolanvar, Secretary
Address           Gorakshan, Somnathpur, Udgir, Latur – 413517,
               Maharashtra, India

Area of focus        Nature Conservation

Activities with respect to Conducting nature study training programmes for
environment education   schools

Activities with respect to Nursery raising, conducting compost making training
livelihood education    camps.

336
livelihood education     camps.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Parisar - Samrakshan Samvardhan Samstha
Contact Person        Sujit J. Patwardhan, Hon. Secretary
Address           Yamuna, I.C.S. Colony, Ganeshkhind Road,
               Pune- 411 007, Maharashtra, India
               020-5537955
Tel. No.           020-457354
E-mail            sujit@vsnl.com

Area of focus        Environment Education & Action

Activities with respect to Organizing environment educational camps for schools
environment education   students, promoting nature conservation and nature
              education amongst children and youth.


Whether GO / NGO       NGO, 1987
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Bi-monthly “Parisar Varta”


Name             PRIDE India - Planning rural Urban Integrated
Contact Person        Development through Education
Address           Vipula Kadri, Honorary General Secretary
               4-C, Swapnalok, 47, Lady Jagmohandas Marg,
               Mumbai–400036, Maharashtra , India
Tel. No.           022 – 3630523
Fax             022-3680037
E-mail            vkadri@bol.net.in website: www.prideindia.com

Area of focus        Empowering rural poor through socio-economic
               enterprises to improve their quality of life and
               environment education

Activities with respect to  Health care and nutrition, setting up of libraries &
Science & Technology     science labs in rural areas, encouraging appropriate
Education          technologies for use of gobar-gas, biogas and
               smokeless chullahs.

Activities with respect to Conducting awareness campaigns for schools children
environment education   on environment education and nature conservation, tree
              plantation, training to school teachers and community
              workers by organizing nature clubs, street plays                                          337
Activities with respect to Bakery, nurseries, cement block making projects for
livelihood education    socio-economic upliftment of rural people

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if    1982
applicable.


Name             Sahyadri Nisarg Mitra
Contact Person        Viswas Katdare, Secretary
Address            Near Laxminarayan Temple, Chipun, Ratnagiri –
               415605, Maharashtra, India

Area of focus         Environment Education & conservation

Activities with respect to Nature & biodiversity conservation, Nature education
environment education   and trails, promoting nature conservation, environment
              education and study of medicinal plants, Encouraging
              people to save biodiversity flora and fauna.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Saurashtra Education Foundation
Contact Person        Anil Kamdar, Secretary
Address            Neelkanth Niwas, Ground Floor, 169/C, Purandare Park
               Society, Dr. Ambedkar Rd , Dadar T.T., Mumbai,
               Maharashtra 400014, India
Tel.No.            022-4125897
Fax              022-4166944
E-mail            anil@kdpaccountants.com

Area of focus         Science & Environment education

Activities with respect to  Activities such as Vigyan Safar, Vigyan Jagriti, Vigyan
Science & Technology     Darshan, Sunday Science School, etc. directed to
Education           prepare students for research in science & technology,
               library having 5000 books on S&T education in local
               language and English

Activities with respect to Eco-system regeneration of Gujarat for preventing
environment education   desertification, analysis of quality of water & soil, rain
              water harvesting, waste management, eco/natural/
              science clubs for imparting EE

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.338
Publications, if any     Electron-100, Rasoda Prayog Pothi, Gamtu Ganit in
               Gujarati


Name             Save-The Children India
Contact Person        Vipula Kadri, National Director
Address           4-C, Swapnalok, 47 Lady Jagmohandas Marg, Mumbai
               – 400 036, Maharashtra, India
Tel. No.           022–3680037
Fax             022–3680037
E-mail            vkadri@bol.net.in
               website www.savethechildrenindia.org

Area of focus        Nurturing a happy tomorrow to all children by ensuring a
               sane and equitable provision for all of them

Activities with respect to  Promotion of Science & Technology Literacy.
Education

Activities with respect to Conducting awareness for children and training them
environment education   how to conserve the environment, orientation camps
              related to environment issues organized schools.


Activities with respect to Identifying suitable income generation schemes across
livelihood education    rural India, dairy project, goatery

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1988
applicable.

Any other activities     Voluntary HIV testing, counseling and preventive
               treatment for pregnant women; rehabilitation for children,
               comprehensive school programs for tribal childrenName             Society for Clean Environment, Mumbai India
Contact Person        Dr. T.N. Mahadevan, General Secretary
Address           Garden Resort, 606 Sion-Triombay Road, Chembur
               Mumbai - 400071 , Maharashtra, India
Tel. No.           91-22-4142862
E-mail            dinabandhu_b@hotmail.com

Area of focus        Environment and Science Education

Activities with respect to  Promotion of Scientific Literacy, Encouraging the survey
Science & Technology     of air & water quality
Education
                                           339
Activities with respect to Educating people on principles of healthy living &
environment education   making them conscious of the dangers of polluted
              environment, recommending legislation necessary for
              the control & abatement of environmental pollution,
              Obtaining assistance & the cooperation of local
              authorities & agencies, Organizing public lectures, film
              shows, radio talks, providing technical guidance on
              environmental matters

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1969
applicable.

Publications, if any     Collecting & publishing & distributing relevant literature
               on the subject of environmental control & protection.


Name             The Puppet
Contact Person        Hemant Kanitkar
Address           2/25 Gopinathnagar, Near
               Gandhibhavan, Kothrud, Pune,
               Maharashtra, 411029, India
Tel. No.           022- 5380828
E-mail            puppet@pn3vsnl.net.in

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Use of puppetry for promoting for scientific
Science & Technology     literacy in society
Education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Trans Asian Chamber of Commerce and Industry of
               India
Contact Person        Sanjay Bhide, Convenor / Sercetary
Address           13, Amar Kuj, Sawarkar Marg, Shiwaji Udyan Dadar
               Choupatty, Mumbai – 400028, Maharashtra, India
Tel. No.           91-22-4452899 / 4458805
Fax             91-22-4458805 / 4452899
E-mail            tacci@bigfoot.com

Area of focus        Environment Education,Community Service, Economic
               Development

Activities with respect to  Energy Conservation, promotes eco-friendly attitudes
environment education     through training, education and awareness among
               manufactures in developing countries while promoting
               work culture among labour.

340
               work culture among labour.

Activities with respect to Farming and Agriculture, Job Training and Work Place
livelihood education    Issues

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Urdu Sec. Schools' Mathematics & Science
               Centre
Contact Person        Mr. S.Md.Sharif
Address           R.No-22, Apna Super Mkt.,
               Old Agra Road,
               Malegaon, Nasik
               Maharashtra 423203, India
Tel. No.           0253-432661

Area of focus        Science and mathematics education

Activities with respect to  Low cost teachings aids for teaching science
Science & Technology     and maths, Student awareness Trainings
Education          programmes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Vanarai
Contact Person        Dr. Vasant Gokhale, Officiating Secretary
Address           2064, Vijayanagar, Pune – 411030, Maharashtra, India
Tel. No.           0212 – 446118, 449351
Fax             0212 – 425499

Area of focus        Environmental Education
Activities with respect to
Science & Technology     Conservation through use of eco friendly technologies
Education          like smokeless chulahs and gobar-gas plants

Activities with respect to
environment education   Providing Environmental Education to school children,
              teachers and forming eco clubs, promoting nature,
              afforestation programmes.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several pamphlets, papers & books                                           341
Name             Vasundhara: For Env ironmental Consciousness
Contact Person        Elvis Thomas, Director
Address            C/o College of Social Work, Nirmala Niketan, 38 New
               Marine Line, Bombay – 400020, Maharashtra, India
Tel. No.           022 – 2067435, 2032615

Area of focus        Environmental Education

Activities with respect to Environmental Education in schools, organizing
environment education   environmental campaigns, training farmers in agro-
              forestry, promoting research on environmental issues,
              tree planting.

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             Watershed Organization Trust
Contact Person        Crispino Lobo
Address           Behind Market Yard, Near Social Centre, Ahmed Nagar
               – 414001, Maharashtra, India
Tel. No.           91-(0)-241-356188 / 343312
Fax             91-(0)-241-341134
E-mail            wotr.anagar@gems.vsnl.net.in

Area of focus        Environment and Livelihood Education.

Activities with respect to  The Trust mobilizes and motivates rural community for
Science & Technology     natural resource management.
Education

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.
342
              Government Organizations
Name            Indian Institute Of Education
Contact Person       Smt.Sumita Timne
Address          J.P.Naik Path, 128/2, Kothrud ,Pune,
              Maharashtra -411029
Tel. No.          020-333336

Area of focus       Education (including science education)

Activities with respect  Promotion of science education at formal and
to Science &        informal level, curriculum development.
Technology
Education

Whether GO / NGO      GO
date of registration if
applicable.


Name            National Environment Engineering Research Institute
Contact Person       Director
Address          Nehru Marg, Nagpur -440020, Maharastra, India.
Tel. No.          0712-26071 to 226075,223423
Fax            0712-222725
E-mail           root@csneeri.ren.nic.in

Area of focus       Environment research

Activities with respect  Promotion of low cost technologies for Environment
to Science &        improvement.
Technology
Education

Activities with respect  Environment education and awareness , EIA, public
to     environment   hearing ,environmental research projects and
education         dessemination of information , environmental policy
              issues.

Activities with respect  Development & popularisation of environmentally
to      livelihood  friendly technologies, rollution control consultancy to
education         existing Industry

Whether GO / NGO      GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Several books , reports, NEERI newsletter, 'Indian
              Journal of Environmental Health' ,' Indian Journal of
              Environmental Protection.'                                           343
Any other activities   Consultancy


Name           Science & Technology Cell
Contact Person      Dr. A.V. Sapre
Address          New Admn. Building19th Floor, Madam Cama Road
             Mumbai Maharashtra 400032
Tel. No.         022-2024177

Area of focus       Science & Technology education

Activities with respect  Promotion of Science & Technology amongst students,
to Science &       curriculum development
Technology
Education

Whether GO / NGO     GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any   Development of literature in the field of Science & Technology
             Education


Name           State Council for Science and Technology
Contact Person      Dr A.V. Sapre, Senior Scientific Officer,
Address          S&T Cell, General Administration Department,New
             Administrative Building,18th Floor, Madam Cama Road,
             Mumbai 400032, Maharashtra, India
Tel.No.          022-2024177
Fax            022-2028594, 2922875
E mail          mscst@rediffmail.com

Area of focus       Popularization of science, development of rural technology

Activities with respect  Promotion of S&T in rural areas, Organizing lectures and
to Science &       public hearings on science related issues.
Technology
Education

Whether GO / NGO     GO
date of registration if
applicable.


Name           Tata Institute of Fundamental Research
Contact Person      Director
Address          Homi Bhabha Centre for Science Education, V.N. Purav Marg,
             Mankhurd, Mumbai-400088, Maharashtra, India
Tel.No.          022-5554712, 5555242


344
Fax            022-5566803
E mail          arvindk@hbcse.tifr.res.in, info@hbcse.tifr.res.in

Area of focus       Science & mathematics awareness

Activities with respect  Science popularization & promotion in school children by
to Science &       organizing international Olympiads on physics, chemistry,
Technology        biology & mathematics, organizing training programmes
Education

Whether GO / NGO     GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any   Several books & papers.

Any other activities   National Centre of the Govt. of India for research on ‘Nuclear
             science & mathematics.’
                                            345
346
               MANIPUR

         Non Governmental Organizations

   Organization                      Page

1.  Action for Welfare and Awakening in Rural Environment  348
   (AWARE)
2.  Agriculture and Horticulture Development Agency     348
3.  All India Women’s Conference              348
4.  Bishnupur District Science Club             349
5.  Centre for Organization Research & Education      349
6.  Community Development Organization           349
7.  Duilon Joint Farming Multipurpose Cooperative Society  350
   Limited
8.  Ecology and Environment Protection Society       350
9.  Forest Replenishing Society               350
10.  Institute of Youth Technology              351
11.  Islamic Educational Development Organization (IEDO)   351
12.  Jamia Educational Society                351
13.  Kiyamgei Khoirom Leikai Women Association        352
14.  Lhangni Women Welfare Society              352
15.  Liangmai Naga Baptist Association (LNBA)        352
16.  Manipur Adult Education Association (MAEA        353
17.  Manipur Association for Science and Society (MASS)   353
18.  Manipur Eastern Hill People’s Development Society    353
   (MEHPDS)
19.  Manipur Hill Area Environment & Conservation Agency   354
20.  Manipur Peace Centre                  354
21.  Manipur Rural Institute                 355
22.  Multi-project for Rural Development ( MPRD)       355
23.  Rural and Slum Development Association (RSDA)      355
24.  Rural Development Society (RDS)             356
25.  Rural Industry Development Association (RIDA)      356
26.  Rural Reconstruction Organization            357
27.  Science & Technology Centre for community Development  357
   (STCCD)
28.  Scientific Teacher’s Forum Manipur ( STFM )       357
29.  South Eastern Rural Development Organization (SERDO)  358
30.  The Environmental Social Reform. & Sangai Protection  358
31.  The Orient Ecology and Environment Development     359
   Organization
32.  Youth Volunteers Union                 359
33.  Zeliangrong Bapist Churches Council (ZBCC)       359

           Government Organizations

   Organization                      Page

1.  Manipur S&T Council                   361                                   347
             Non-Governmental Organizations


Name              Action for Welfare and Awakening in Rural
                Environment (AWARE)
Contact Person         Mr. Katadimrei, Secretary
Address            Dimdaijang, Thangmeiband Imphal-795001, Manipur,
                India

Area of focus         Environment Education, health & hygiene, irrigation &
                drinking water

Activities with respect   to Environment education, awareness,     watershed
environment education     development, smokeless chulahs

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Agriculture and Horticulture Development Agency
                Mr. Y. Biren Singh, Secretary
Contact Person         Elangbam Leikai, Keisamthong,
Address            Imphal-795001, Manipur India

Area of focus         Environment education, rural development

Activities with respect   to Environment    awareness,   soil  conservation,
environment education     afforestation, organic farming

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              All India Women’s Conference
Contact Person         Ms. K. Binapani Devi, Presient
Address            Manipur State Branch Sagolband
                Nepra Major, Leikai, Imphal-795001, Manipur, India

Area of focus         Environment education, afforestation

Activities with respect   to Environment education, use of renewable energy,
environment education     afforestation, wildlife conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable
348
Name              Bishnupur District Science Club
Contact Person         Dr. P. Rajmani Singh-President
Address             Ningthoukhong Bazar, Ningthoukhong     795  126,
                Manipur, India

Area of focus          Environmental  awareness;   action  programmes;
                consultancy

Activities with respect to   Promoting scientific awareness
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Wildlife conservation, wasteland development, ,
environment education      afforestation, tree plantation, watershed management
                Organize street    plays, jathas, health education,
                nature camps, seminars and workshops

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable

Any other activities      Social work, population education


Name              Centre for Organization Research & Education
Contact Person         Ms. Anna Pintoeroy, Secretary
Address             Yaiskul Police Line, Imphal 795 001, Manipur, India
Tel.No.             03852-222936

Area of focus          Environment education

Activities with respect   to Wasteland development, agricultural development,
environment education      tree plantation, environmental awareness

Whether GO / NGO        NGO
Ddate of registration if
applicable

Any other activities      Social work


Name              Community Development Organisation
Contact Person         Chittaranjan Singh
Address             Bishnupur Bazar, W/No-4, Manipur 795126, India

Area of focus          Science Education

Activities with respect to   Science popularization programmes for community
Science & Technology
Education            development                                           349
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Duilon Joint Farming Multipurpose Cooperative
               Society Limited
Contact Person        Tadim, Secretary
Address           Duiluan Namthan, Wairangba-Part-II
               Tamenglong District 795014, Manipur, India

Area of focus        Environment   education,  social    forestry,  soil
               conservation, afforestation

Activities with respect  to Environment education through campaigns &
environment education    competitions, watershed development, plantations,
               social forestry, biodiversity conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Ecology and Environment Protection Society
Contact Person        Mr. A. Ibopishak Singh, Honorary Secretary
Address           R.M.C. Road, Nityananda Temple Premises, Imphal
               795 001, Manipur, India
Tel.No.           0385-310594

Area of focus        Environmental  awareness,  training,   consultancy,
               wildlife

Activities with respect  to Seminars and workshops, environmental research,
environment education    wasteland development, afforestation, tree plantation,
               watershed management, development of educational
               material, organizing nature camps,

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Social work Conduct training and health education
               programmes.


Name             Forest Replenishing Society
Contact Person        R. Luikham, President
Address           Wine Bazaar, Ukhrul 795142, Manipur, India

Area of focus        Environment   education,  raising    nursery   &
               afforestation

350
               afforestation

Activities with respect  to Environment education through workshops, seminars,
environment education    awareness on deforestation & plantations

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Institute of Youth Technology
Contact Person        N. Modhu Chandra Singh, General Secretary
Address           Khongman No. 2, West Imphal-795001, Manipur,
               India

Area of focus        Environment education, rural development, vocational
               training for employment

Activities with respect  to Environment education, social & farm forestry
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Islamic Educational Development Organization
               (IEDO)
Contact Person        Mohd. Siraj Ahmad, Secretary
Address           B.P.O. Sangaiyumpham, P.O. Wangzing, Thoubal
               District 795148, Manipur, India

Area of focus        Environment education, family welfare

Activities with respect  to Environment education through camps, eco-
environment education    development, use of renewable energy, plantations

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Jamia Educational Society
Contact Person        Abdul Hamid, Secretary
Address           Sangaiyumpham, Cherapur, P.O. Wangjing, Thoubal
               District – 705148, Manipur, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect  to Environment education, social forestry, wasteland
environment education    development, soil conservation, wildlife protection                                       351
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Promotion of child care centers


Name             Kiyamgei Khoirom Leikai Women Association
Contact Person        Ms. W.Kunjeshori Devi
Address           B.P.O Kiyamgei, Mayai, Leikai Kiyamgei, Manipur,
               India

Area of focus        Environment education & eco-development

Activities with respect  to Environment education, watershed development,
environment education    afforestation, use of non-conventional energy sources

.Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable


Name             Lhangni Women Welfare Society
Contact Person        Margret Neitham, Secretary
Address           Village & P.O. Phailien, Churachandpur District-
               795148, Manipur, India

Area of focus        Environment education, women & child welfare

Activities with respect  to Environment education, plantations
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Liangmai Naga Baptist Association (LNBA)
Contact Person        H. Newmei, Executive Secretary
Address           Mission Centre, Langmei, P.O. Tamei-795125
               Manipur, India

Area of focus        Environment education, tribal development

Activities with respect  to Environment education, water supply, relief measures
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable352
Name             Manipur Adult Education Association (MAEA)
Contact Person        Ramesh Chandra Singh, General Secretary
Address           Saga Road, Takhelleikai, Imphal – 795001,
               Manipur, India
Tel.No.           0385-21556

Area of focus        Environment education, employment generation, rural
               development

Activities with respect  to Environment education, nursery raising & plantation,
environment education    wasteland development, smokeless chulahs & biogas

Activities with respect  to Employment generation through nursery raising
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Manipur Association for Science and Society
               (MASS)
Contact Person        Dr. R.K. Ranjan Singh, General Secretary
Address           “Integration House”, Dolphin Road, Palace Compound,
               Imphal Po B.31, Manipur-795 001, India
Tel.No.           0385-223610 ® , 0385-40749

Area of focus        Environmental education, bringing communal harmony
               in the state

Activities with respect  to Training,   action programmes   for  Disaster
environment education    management, environmental research, wasteland
               development, alternatives to jhuming, agricultural
               development, land use survey and planning,
               afforestation, watershed management, , wildlife
               conservation development of educational and
               communication material, library information and
               documentation, street plays, jathas, nature camps,
               seminar and workshops

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Conducting population and health education & training
               programmes.

Name             Manipur Eastern Hill People’s Development
               Society (MEHPDS)
Contact Person        Mr. Ramthing Hungyo, Project Director                                       353
Address             PO Box No. 13, Imphal 795 001, Manipur, India
Tel.No.             0385-310865

Area of focus          Action  programmes,   training,  environmental
                 awareness, child development, power generation

Activities with respect to    Construction of small hydel projects, solar power,
Science & Technology       biogas and transport
Education

Activities with respect   to Afforestation, tree plantation, watershed management,
environment education      jhum control and rehabilitation of jhum farmers

                Livestock development,   wasteland   development,
Activities with respect   to agricultural development
livelihood education
                 NGO
Whether GO / NGO
date of registration if
applicable
                 Social work, community organization
Any other activities

Name              Manipur Hill Area Environment & Conservation
                Agency
Contact Person         T. Panmei, Chairman
Address             Environment House, Tamenglong District 795141,
                Manipur, India

Area of focus          Environment education & tribal development

Activities with respect   to Environment education, social forestry, biodiversity
environment education      conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Manipur Peace Centre
Contact Person         L. Achaw Singh, Chairman
Address             Wangakhei Lourembam     Leikai,  Imphal-795001,
                Manipur, India

Area of focus          Environment  education,  rural   development  &
                sanitation

Activities with respect   to Environment education through workshops/ camps,
environment education      low cost toilets, wasteland reclamation, smokeless
                chulahs
354
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Manipur Rural Institute
Contact Person         Ibohal Singh, Managing Director
Address             Tera Bazar, Sapam Leirak, Imphal-795001, Manipur,
                India
Tel.No.             0385-223585
Fax               0385-222936

Area of focus          Environment education, rural development, self-
                employment

Activities with respect   to Environment education through formal & non-formal
environment education      systems, afforestation, water conservation, low cost
                toilets

Activities with respect   to Promotion of self employment schemes
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Multi-project for Rural Developme nt ( MPRD )
Contact Person         Mr. M. K. Mashangam, Secretary
Address             Thangal Surang, BPO Thangal, Surung via Saikl –
                795118, Manipur, India

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect   to Environment education through seminars       &
environment education      conferences, plantation work, tribal development

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Rural and Slum Development Association (RSDA)
                Mr. Th. Ngouba Singh, President
Contact Person         Burma Sugunu Road, Langmeidong 795 103,
Address             Manipur, India

Area of focus          Environment & science education & training for rural
                development.

Activities with respect to    Promotion of health education programmes
Science & Technology

                                          355
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Conduct training and street plays, jathas, seminars
environment education      and workshops for environmental awareness,
                afforestation, tree plantation, watershed management

Activities with respect   to Livestock development, wasteland development, ,
livelihood education      agricultural development

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Rural Development Society (RDS)
Contact Person         Mr. L. Ramnaran Singh, Secretary
Address             R.D.S. Bhawan, Wangjing Bazar, PO Wangjing 795
                148, District Thoubal, Manipur, India

Area of focus          Environment education

Activities with respect to   Conduct training and health education programmes
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Street plays, jathas, nature camps, seminars and
environment education      workshops for environmental awareness, wasteland
                development, , agricultural development,
                afforestation, tree plantation

Activities with respect   to Income generating activities, livestock development
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable

Any other activities      Social work, community organization, promotion of
                women status for value-based development


Name              Rural Industry Development Association (RIDA)
Contact Person         Iboton Mazid, Secretary General
Address             Wangkhem PO, Thoubal – 795138, Manipur, India
Tel.No.             03848 – 22351

Area of focus          Environment education & rural development

Activities with respect   to Environment education through campaigns, social
environment education      forestry356
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Rural Reconstruction Organization
Contact Person         Th. Sarat Singh, General Secretary
Address             H.Y. Mongshangei, Imphal, West–II, Mongshangei –
                795003, Manipur, India
Tel.No.             0385 – 223978

Area of focus          Environment awareness, wasteland reclamation

Activities with respect   to Environment  education,  afforestation,  wasteland
environment education      reclamation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Science & Technology Centre for community
                Development (STCCD)
Contact Person         W. Zingkhai, Secretary
Address             Wine Bazar, Ukhrul – 795142, Manipur, India

Area of focus          Science and Environment education

Activities with respect to   Science popularization, promotion of renewable
Science & Technology      energy
Education

Activities with respect   to Environment  education,  plantation,   smokeless
environment education      chulahs

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              Scientific Teachers’s Forum Manipur ( STFM )
Contact Person         Nabakumar Singh Yumnam, General Secretary
Address             Keisampat Madhubhavan, Post Box 61, Imphal-
                795001, Manipur, India
Tel.No.             0385 – 223777

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect to   Popularizing Science in students
Science & Technology
Education

                                          357
Education

Activities with respect   to Environment education, plantation, use of renewable
environment education      energy

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable


Name              South Eastern Rural Development Organisation
                (SERDO)
Contact Person         Mohammad Amiruddin, Secretary
Address             Sangaiyumpham Pt II, Idgah Road, P.O. Wangjing,
                Thoubal District-795148, Manipur, India
Tel.No.             0385-37373
Area of focus          Environment Education

Activities with respect to   Promotion of appropriate technologies,
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Environment education, social forestry,
environment education      plantation, rural development

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicableName               The Environmental Social Reform. & Sangai
                 Protection
Contact Person          H.M. Mangangcha
Address             Keibil Lamjao National Park Keibul, Moirang P.O.
                 Bishnupur District Manipur 795133, India
Tel.No.             03879-62601

Area of focus          Science & Environment Education

Activities with respect to    Popularization of science in children and
Science & Technology       masses
Education

Activities with respect   to Environment awareness, education and training
environment education      Environment Protection and natural resource
                conservation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable358
Name              The   Orient  Ecology   and   Environment
                Development Organisation
Contact Person         S. Jayantakumar Singh, Executive Secretary
Address             Tidim Road, Lower Lamka, Post Box 106, Opp. Light
                House Cinema, P.O. Churachandpur District 795128,
                Manipur, India

Area of focus          Environment  Education  &  conservation,  tribal
                development

Activities with respect   to Environment education & awareness, water recycling,
environment education      plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicableName              Youth Volunteers Union
Contact Person         A.K. Tikendrajit Singh, Chief Organizer
Address             Indo-Burma Road, Thoubal-795138, Manipur, India

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect   to Environment education, waste land development,
environment education      social forestry, biogas

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicableName              Zeliangrong Bapist Churches Council
                (ZBCC)
Contact Person         Rev. Kaiba Riamei,General Secretary
Address             Christian Centre,Kongjaron, Tamenglong
                795141,Manipur,India

Area of focus          Encourage scientific agriculture, environment
                education and awareness

Activities with respect to   Encourages new and mordern agricultural
Science & Technology      technologies
Education

Activities with respect   to Spreading environment education
environment education                                          359
Activities with respect  to Provide trainings for impoving the standard
livelihood education     of living of Naga people by protecting forests

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable

Any other activities     Conduct health education programmes
360
               Government Organizations

Name               Manipur S&T Council
Contact Person          Dr.R.K. Shyamananda Singh
Address             Central Jail Road , Imphal, Manipur- 795001,
                 India
Tel.No.             03852-230027

Area of focus          Popularization of Science, Science &
                 Technology Education

Activities with respect to    Programmes for Science Popularization
Science & Technology       amongst masses and students, workshops,
Education            seminars & trainings on new technologies,
                 creation of scientific temper

Whether GO / NGO         GO
date of registration if
applicable.
                                        361
362
              MEGHALAYA

          Non-Governmental Organizations

   Organization                        Page

1.  Association for Protection of Environment & Endangered   364
   Species(APEES)
2.  Centre For Science Education                364
3.  Deepjyoti Socio Environmental Society           364
4.  Eco-Development Society of Meghalaya            365
5.  Meghalaya Environment Action Network ( A unit of Bethany  365
   Society)
6.  Mother Earth                        365
7.  People’s Movement For Scientific Environment        366
8.  North-East India Committee on Relief & Development     366
   (NEICORD)

             Government Organizations

   Organization                        Page

1.  Meghalaya Science Society                 367
2.  North Eastern Hill University               367
3.  State Council Of Science Technology & Environment     367
                                    363
               Non-Governmental Organizations


Name              Association for Protection of Environment &
                Endangered Species(APEES)
Contact Person         Mr.Subrata Sarkar,General Secretary
Address             PO box 18,Tura 794001, West Garo Hills ,Meghalaya,
                India
Tel.No.             03651-42289

Area of focus          Wild life, environment education

Activities with respect to Conduct nature camps, environmental awareness tours,
environment education   seminars, workshops, etc

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre For Science Education
Contact Person         Prof.(Dr) Manmohan Singh
Address             North Eastern Hill University, Bijni Complex,Bhagyakul,
                Laimukhurah, Shillong, Meghalaya-793003, India
Tel.No.             0364-227173

Area of focus          Science Education

Activities with respect to   Student Science Projects
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Deepjyoti Socio Environmental Society
Contact Person         Faizal Ahmed, Project Director
Address             Green Hill, New Kench’s Trace, Shillong 793013,
                Meghalaya ,India
Tel.No.             0364-226066,229429

Area of focus          Environment education and awareness

Activities with respect to Conduct nature camps, health education programmes,
environment education   seminars and workshops, tree plantations

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


364
Name            Eco-Development Society of Meghalaya
Contact Person       P. S. Ingty, Managing Director
Address           Nehru Ading, Hawakhana,
              PO Tura, Meghalaya, India

Area of focus        Environment awareness & conservation

Activities with respect to Environment awareness & education, conservation of
environment education   water resources plantation

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Meghalaya Environment Action Network ( A unit of
              Bethany Society)
Contact Person       Carmo Noronha, Executive Director
Address           Bethany Society, Holy Cross Villa ,
              Red Hill road, Latumkhrah, Shillong 793003,Meghalaya,
              India
Tel.No.           03651-42396
Fax             0364-227705

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Conduct nature camps, seminars and workshops, tree
environment education   plantations

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Mother Earth
Contact Person       Kriti Dev Burman, President
Address           Tripura Castle Road, Tripura Castle, Shillong –
              799003, Meghalaya, India
Tel.No.           0364 – 223345
Fax             0364 - 223345

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Environment education, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.                                        365
Name             People’s Movement For Scientific Environment.
Contact Person        Dr. B.Wankhar-Secretary
Address           1st Floor, Bareh House
               Blu’ Sky Laitumkhrah
               Shillong- 793003, Meghalaya,India.
Tel.No.           0364-227452


Area of focus        Environment and Science Education

Activities with respect to  Popularization of science and technology, workshops of
Science & Technology     Secondary School children , School Teachers
Education

Activities with respect to Street plays , camps, trainings for environmental
environment education   awareness & action programmes for Afforestation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1992
applicable.

Any other activities     Social Work


Name             North-East India Committee on Relief &
               Development (NEICORD)
Contact Person        Secretary
Address           ‘Shalom’ Nongrimbah Road, Laitumkhrah,
               Shilong – 793003, Meghalaya, India
Tel.No.           0364-227317
Fax             0364-225585

Area of focus        Environment Education & conservation

Activities with respect to Environment education through seminars, workshops,
environment education   social forestry, wasteland development, water
              management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
366
               Government Organizations

Name              Meghalaya Science Society
Contact Person         U.R.Dutta,Secretary
Address            Department of Chemistry, Tura Govt. College, Tura
                794001, Meghalaya , India
Tel.No.            03651-22379,22390®

Area of focus         Science popularization, environmental awareness.

Activities with respect to   Organise competitions to create interest in science
Science & Technology
Education

Activities with respect to   Organize talks , seminars, workshops on
environment education     environment related issues, nature camps

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.


Name              North Eastern Hill University
Contact Person         Prof. B. Pakem
Address            NEHU, Shillong, Meghalaya 793003,India
Tel.No             0364-227173

Area of focus         Science and environment education and research

Activities with respect to   Scientific research and educational programmes
Science & Technology
Education

Activities with respect to   Environment education and awareness activities
environment education     amongst students

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.


Name              State Council Of Science Technology &
Contact Person         Environment
Address            Shri R.D.West, Member Secretary
                Lower Lachumiere, Shillong-793001, Meghalaya
                793001, India
Tel.No.            0364-505511
Fax              0364-805511
E mail             westrd@dte.vsnl.net.in                                           367
Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology
               Education, environment education

Activities with respect to  Programmes for science popularization amongst
Science & Technology     masses and students, workshops, seminars &
Education          trainings on new technologies, creation of scientific
               temper, S&T library & documentation

Activities with respect to  Promotion of environment & natural resource
environment education    conservation projects, environment education &
               awareness amongst masses, support to NGOs. Rain
               water harvesting, organic composting, improved
               chullahs, sanitation

Activities with respect to  S&T entrepreneurship development
livelihood education     programme

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Promotion of low cost ovens, cold storage, water
               filter
368
               MIZORAM
         Non-Governmental Organizations

   Organization                   Page

1.  Centre for development of Rural Areas ( CEDRA)  370
2.  Mizoram Youth Science Club ( MYSC)        370
3.  Science Teachers' Association Mizoram (STAM)   371
4.  Young Mizo Association (YMA)           371
         Government Organizations
   Organization                   Page

1.  State Council for Science & Technology      372
                               369
               Non-Governmental Organizations


Name              Centre for development of Rural Areas ( CEDRA )
Contact Person         Zahmingthanga Ralte – Secretary cum Director.
Address            PO Box 121,
                Aizawl796001,Mizoram, India.
Tel.No.            0389-22869, 25360

Area of focus         Environment Education & Science & Technology
                Education.

Activities with respect to   Wasteland development, watershed management &
Science & Technology      Health Education Programmes.
Education

Activities with respect to   Training, action programmes for Environment
environment education     awareness, Tree plantation activities.

Activities with respect to Livestock development, agricultural development
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if    1989
applicable.

Name              Mizoram Youth Science Club ( MYSC)
Contact Person         General Secretary
Address            C/O STAM office
                Republic Road
                Aizawal 796001,Mizoram,India.

Area of focus         Science Education , Environment education

Activities with respect to   Popularisation of Science in children, seminars on
Science & Technology      scientific issues
Education

Activities with respect to Environmental Education & awareness through
environment education   seminars ,street plays & workshops. Development of
              educational material , waste/garbage management
              amongst secondary school children ,non school
              children, young & general community

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if    1987
applicable.

Publications, if any      Booklets on the Education.
370
Name             Science Teachers' Association Mizoram
               (STAM)
Contact Person        C. Lalrosanga
Address           Sikulpuikawn, Republic Road, Aizawl, Mizoram
               796001, India
Tel.No.           0389-322083

Area of focus        Science Education, Environment Education.

Activities with respect to  Popularization of Science amongst students,
Science & Technology     teachers & general public. Conducting
Education          Workshops, seminar, training programmes,
               street plays for Waste land development ,
               agriculture development & watershed
               management.

Activities with respect to Environmental awareness through camps &
environment education   tree plantation activities

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.


Name             Young Mizo Association (YMA    )
Contact Person        R. Tlanghmingthanga, General Secretary, Central
Address           YMA office, Vanata Hall Linuai, Aizawl-796001,
               Mizoram, India
Tel.No.           0389-769

Area of focus        Environment Education & conservation, Livelihood
               Education & Science and Technology Education.

Activities with respect to  Awareness for Disaster management, wasteland
Science & Technology     development
Education

Activities with respect to Environment education, plantation, protection of
environment education   forests. Conducting seminars, workshops for School
              Children , asdult educators. development of Education
              material

Activities with respect to Training in tailoring and handlooms.
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1935
applicable.

Any other activities     Social work, population education & child
               development.                                          371
               Government Organizations


Name              State Council for Science & Technology
Contact Person         Dr. Vanlal Zara (SSO)
Address             Planning Departmnt, Aizwal 796081, Mizoram, India
Tel.No.             0389-23159
Fax               0389-22745
E mail             mrscst@rediffmail.com

Area of focus          Promotion of S&T

Activities with respect to
Science & Technology      Promotion of S&T amongst general public by
Education            organizing regular workshops / seminars on science
                related issues
Whether GO / NGO
date of registration if     GO
applicable.           1985
372
               NAGALAND
         Non-Governmental Organizations

   Organization                         Page

1.  Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha                 374
2.  Comprehensive Rural Development Services (CRDS)       374
3.  Environmental Society Of Nagaland              374
4.  Nagaland Institute of Health, Environment & Social Welfare  375
5.  Nagaland Institute of Rural Development (NIRD)        375
6.  Nagaland Peace Centre                    376
7.  People’s Group of Nagaland                  376
8.  Seidzu (Tree & Water) Forest, Seed & Nursery Complex     377
   Society


         Government Organizations
   Organization                         Page

1.  Department of Science & Technology              378
                                     373
               Non-Governmental Organizations

Name              Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha
Contact Person         Co-ordinator
Address            Mount Carmel School Buiding
                High School Area
                Kohima 797001,Nagaland , India.

Area of focus         Environment Education, Science & Technology
                Education related Action Programmes

Activities with respect to   Science popularisation through education for health ,
Science & Technology      sanitation , nutrition, soil & water conservation ,
Education           alternative system of education.

Activities with respect to Environmental research, Environmental awareness by
environment education   conducting seminars , workshops & trainings, tree
              plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if    1991
applicable.

Publications, if any      Development of Education material.


Name              Comprehensive Rural Development Services
Contact Person         (CRDS)
Address            Silver Oak Avenue
                Darogapathar
                Post Box 49
                Dimapur 797112,Nagaland , India.
Tel.No.            03862-20218

Area of focus         Enviroment Education, Science & Technology
                Education.
                Watershed management wasteland development,
                agricultural development.

Activities with respect to Environmental awareness to the primary school
environment education   children & teachers , tree plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if    1980
applicable.Name              Environmental Society Of Nagaland
Contact Person         Secretary
Address            C/O Catholic Publication Centre


374
               Kohima 797001,Nagaland , India.
Tel.No.           0370-21905

Area of focus        Environment Education, Science & Technology
               Education

Activities with respect to  Wasteland development and promotion of scientific
Science & Technology     temper.
Education

Activities with respect to Tree plantation , Environmental awareness
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1994
applicable.Name             Nagaland Institute of Health, Environment & Social
               Welfare
Contact Person        D.V. Singh, Coordinator
Address           Kenuozou Hill, Don Bosco Road, Kohima 797001,
               Nagaland, India
Tel.No.           0370-22374

Area of focus        Environment education, alternative systems of
               medicines

Activities with respect to Environment education and awareness through action
environment education   projects.

Activities with respect to Providing trainings for preparations of alternative
livelihood education    systems of medicines

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1990
applicable.


Name             Nagaland Institute of Rural Development (NIRD)
Contact Person        Rev Dr. V.K. Nuh, Chairman
Address           T. Chikri, Pfustsero-797107 Nagaland, India

Area of focus        Environment education, Science & Technology
               Education

Activities with respect to  Promotion of science & technology issues in masses
Science & Technology     for integrated rural development.
Education
                                         375
Activities with respect to Environmental awareness, education & cons ervation
environment education   to general community, Agricultural development, tree
              plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1965
applicable.

Publications, if any     Self-development of people at the grassroot level.


Name             Nagaland Peace Centre
Contact Person        S.P.Sinha- Secretary
Address           Nagaland Peace Centre
               ‘D’ Block
               Kohima 797001,Nagaland, India.
Tel.No.           0370-21392

Area of focus        Environment Education, Science & Technology
               Education, Socio- Economic development.

Activities with respect to  Popularising the Science through workshops,
Science & Technology     seminars.
Education

Activities with respect to Environmental awareness through seminars ,
environment education   workshops & training programmes.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1965
applicable.

Publications, if any     Development of Education material.

Any other activities     Social work , peace & harmony for general uplifting of
               the society.


Name             People’s Group of Nagaland
Contact Person        K. Khekiho Shohe – Co-ordinator
Address           PO BOX 319
               Kohima-797001,Nagaland, India.

Area of focus        Environmental awareness , Science & Technology
               Education

Activities with respect to  Science awareness through wasteland development ,
Science & Technology     watershed management & health education
Education          programmes

Activities with respect to Environmental awareness , tree plantation
environment education   enviromental research , wildlife conservation &

376
environment education    enviromental research , wildlife conservation &
               organinsing nature camps.

Activities with respect to  Promotion of income generation eco-friendly
livelihood education     technologies.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1994
applicable.

Publications, if any     Development of educational & communication
               material.

Any other activities     Social work activities .


Name             Seidzu (Tree & Water) Forest,Seed & Nursery
               Complex Society
Contact Person        K.Savi – President
Address           Post Box 168
               Kohima 797001,Nagaland , India.

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Afforestation through forsest nusery , plantation & its
environment education   preservation ,conservation of natural environment &
              ecological balance.

Activities with respect to Self employment to local youth through nursery raising
livelihood education    activities.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1992
applicable.
                                           377
               Government Organizations


Name              Department of Science & Technology
Contact Person         Dr. Zavei Hiese, Scientist In-charge
Address             Near Agriculture Colony, Govt. of Nagaland, Kohima-
                797001, Nagaland, India
Tel.No.             0370-225064
Fax               0370-21917, 22908
E mail             zavei@nganet.com

Area of focus          Promotion of S&T

Activities with respect to   Promotion of S&T amongst general public by
Science & Technology      organizing regular workshops / seminars on science
Education            related issues

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.
378
               NEW DELHI
          Non-Governmental Organizations

   Organization                          Page

1.  Action for Food Production (AFPRO)               381
2.  Akhil Bhartiya Mahila Udyog Kalyan & Skiksha Samiti      381
3.  All India Women’s Conference                  382
4.  Asian Society for Entrepreneurship Education and        382
   Development (ASEED) of India
5.  Association of Organization on Nature & Environment      383
6.  Association of Scientific Workers of India           383
7.  Bal Bhawan Society                       383
8.  Biosphere Sustenance Society of India             384
9.  Centre for Development of Instructional Technology       384
   (CENDIT)
10.  Centre for Education and Communication ( CEC)         384
11.  Centre for Media Studies                    385
12.  Centre for Research, Development and Action (CRDA       385
13.  Centre for S&T And Env.Policy Studies (STEPS )         386
14.  Centre for Science and Environment               386
15.  Conservation Society Delhi ( CSD )               387
16.  Consortium on Rural Technology (CORT)             387
17.  Conversazione                         388
18.  Development Alternatives                    388
19.  Development Research and Action Group             388
20.  Disha (Society for Rural & Urban Community Development )    389
21.  Earth Foundation for Development & Environment Actions     389
22.  Energy and Environment Group                  390
23.  Energy Research Applications                  390
24.  Enviromedia                          390
25.  Gandhi Peace Foundation                    391
26.  Gene Campaign                         391
27.  Harit Dhara Sangathan                     392
28.  Himalaya Seva Sangh ( HSS )                  392
29.  Human Resource Development Foundation (HRDF)          392
30.  Indian Adult Education Association               393
31.  Indian Association for the Advancement of Science       393
32.  Indian Council for Enviro Legal Action(ICELA)         393
33.  Indian Environmental Society (IES)               394
34.  Indian National trust for Art and Cultural Heritage (INTACH)  394
35.  Indian Science Writers Association               395
36.  Indian Society for Training & Development ( ISTD )       395
37.  Indian Society of Agribusiness Professionals          396
38.  Indira Gandhi Memorial Trust                  396
39.  International Development Research Centre (IDRC)        396
40.  Kalpavriksh – Environmental Action Group ( KV )        397
41.  Kirorimal College                       397
                                      379
   42.  National Institute of Science,Technology & Development    398
      Studies
   43.  Nehru Yuva Kendra Sangthan                  398
   44.  People’s Institute for Development & Training        399
   45.  Priya Ranjan Trivedi Institute of Postgraduate Environment  399
      Education & Research
   46.  Professional Assistance for Development for Action      399
      (PRADAN)
   47.  Ranthambore Foundation                    400
   48.  Safe Blood Organisation                   400
   49.  Science Aur Kainat Society of India             400
   50.  Sharan – Society for Serving the Urban Poor         401
   51.  Society for Participatory Research in Asia (PRIA)      401
   52.  Society for Promotion of Wastelands Development (SPWD)    402
   53.  Society for Technology & Action for Rural Advancement    402
      (TARA)
   54.  Sulabh International Social Service Organization of New   402
      Delhi
   55.  Tata Energy Research Institute (TERI)            403
   56.  Theatre in Education Company                 404
   57.  Vishwa Yuvak Kendra ( VYK)                  404
   58.  Voluntary Health Association of India ( VHA)         405
   59.  WWF-India                          405


              Government Organizations

      Organization                         Page

   1.  Council for Advancement of People’s Action & Rural      407
      Technology (CAPART)
   2.  Deptt. of Science and Technology               407
   3.  Indian National Science Academy               408
   4.  Kendriya Vidyalaya Sangathan                 408
   5.  Ministry Of Environment And Forests ,Government of India,  409
      (MOEF)
   6.  National Academy of Agricultural Sciences          409
   7.  National Council for Science and Technology communication  410
   8.  National Institute of Planning and Administration      410
   9.  State Council of Educational Research & Training       411
   10.  Vigyan Prishad                        412
380
               Non-Governmental Organizations


Name               Action for Food Production (AFPRO)
Contact Person          Executive Director
Address              25/1-A, Institutional Area, D-Block Pankha Raod,
                 Janakpuri, New Delhi – 110058, India
Tel.No.              011-5492412-13

Area of focus           Science & environment, agriculture & renewable
                 energy, livelihood education

Activities with respect to    R&D technology dissemination for promotion of
Science & Technology       biogas, solar energy, wind mills
Education

Activities with respect    to Technical guidance for environment preservation, ,
environment education      forestry

Activities with respect to Promotes livelihood education on poultry, fisheries
livelihood education    rearing

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any       Booklets & information brochures


Name               Akhil Bhartiya Mahila Udyog Kalyan &
                 Skiksha Samiti
Contact Person          Dr. Vandana Singh, Chairperson
Address              B-290, New Ashok Nagar, New Delhi-110098, India
Tel.No.              011-2258812

Area of focus           Environment education & awareness and conservation

Activities with respect to    Promotion of scientific temper in women
Science & Technology
Education

Activities with respect    to Environment education & awareness, plantation,
environment education      sanitation, wind & solar energy

Activities with respect to Promotion of women based enterprise
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.
                                           381
Name              All India Women’s Conference
Contact Person         Dr. Aparna Basu, Secretary General
Address             6, Bhagwan Dass Road, New Delhi - 110 001, India

Area of focus          Environment, Science education

Activities with respect to   Promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Awareness about environment, pesticides, food
environment education      security and family health, use of renewable energy

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Women issues


Name              Asian Society for Entrepreneurship Education and
                Development (ASEED) of India
Contact Person         Dr. Nagendra P. Singh, Director and Secretary
Address             General
                B-9/6238, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Tel.No.             011-6895460 / 6030780 / 6896151 / 6130635

Area of focus          Community Building, economic development and
                livelihood issues, education, energy conservation,
                environment, farming and agriculture, health, poverty,
                rural Issues, women’s Issues

Activities with respect to   The society works for development management and
Science & Technology      micro enterprise creation through technology
Education            education. It believes that future of the developing
                countries of Asia in general, and south Asia in
                particular, lies in encouraging the spirit of innovation
                and entrepreneurship in the society.

Activities with respect   to It promotes capacity building, economic development,
environment education      research, training, publication of educational material
                on environment education special evaluation projects
                etc. and works from corporate sector organizations,
                Govt. Agencies, and inter national development
                agencies to several hundred NGOs.

Activities with respect   to It promotes Self Help Groups (SHG) at the grass-root
livelihood education      level.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

382
applicable.

Publications, if any      Books & booklet, information brochures


Name              Association of Organization on Nature &
                Environment
Contact Person         P. R. Trivedi
Address             A-1, Paryavaran Complex, Saidulajab, Saket Maidan
                Garhi Road, New Delhi – 110030, India

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect   to Distance education courses on environment education
environment education      & awareness and plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Course modules


Name              Association of Scientific Workers of India
Contact Person         Ram Prasad, President
Address             10, Rajendra Park, New Delhi – 110060, India
Tel.No.             011-2254920

Area of focus          Environment/scientific & technical education &
                awareness eco-development

Activities with respect to   Programmes for promotion of science in society
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Environment, awareness, soil conservation,
environment education      afforestation, renewable energy, resource
                management

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Bal Bhawan Society
Contact Person         The Director
Address             Kotla Road, New Delhi – 110 002, India

Area of focus          Environment education & awareness
                Science Popularization
                                          383
Activities with respect   to Promotion of environment education in schools and
environment education      organizing awareness campaigns on environment
                related issues

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Child development issues

Name              Biosphere Sustenance Society of India
Contact Person         Sanjay Singh, President
Address             110, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg,
                Delhi –110001, India
Tel.No.             011- 3315995

Area of focus          Environment education & awareness, research

Activities with respect   to Environment education & awareness, research on
environment education      pollution, legal action against environment degradation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre   for  Development  of  Instructional
                Technology (CENDIT)
Contact Person         Rajive Jain, Director
Address             D-1, Soami Nagar, New Delhi – 110017, India
Tel.No.             011-64349989

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect to   Use of media for promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Promoting environment education & creating
environment education      awareness amongst youth and children through media,
                preparation of environmental films

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Films on environment and science


Name              Centre for Education and Communication ( CEC )
Contact Person         Executive Director384
Address             F-20(GF), Jungpura Extension, New Delhi – 110014,
                India
Tel.No             011-4634206

Area of focus          Environment education and awareness

Activities with respect to   Promotion of modern communication methods
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Spreading environment education & creating
environment education      awareness for environmental pollution and finding
                ways for controlling pollution

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre for Media Studies
Contact Person         Dr. Baskara Rao, Chairman
Address             Research House, B-34, Community Centre, Saket,
                New Delhi-110017
Tel.No.             011- 6964020,6851660
Fax               011-6968282
E mail             nbracms@vsnl.in
                website: envis.cms@spectranet.com

Area of focus          Science communication and popularization

Activities with respect to   Organizing seminars, workshops for children to
Science & Technology      promote science
Education

Activities with respect   to Working as Environment Information Centre for media
environment education      studies

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre for Research, Development and Action
                (CRDA)
Contact Person         Dr. G. Modwel
Address             B-1 / 1135, Vasant Kunj, New Delhi – 110070, India
E mail             crdaindia@yahoo.com

Area of focus          Environment, Rural ,Children and Youth Issues

Activities with respect   to The NGOs works for equitable economic development
environment education      of the society through action project and programmes

                                          385
environment education      of the society through action project and programmes
                in the area of agriculture, environment, education,
                health, population and various issues relating to
                sustainable rural development.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      It carries out socio-economic studies as well as action
                and education and awareness projects at grass-root
                levels to enhance the capacity and to improve the
                quality of life of the poor


Name              Centre for S&T And Env.Policy Studies (STEPS )
Contact Person         Shri Ashok Raj
Address             C-5 Jangapura Extension, New Delhi-110014 , India
Tel.No.             011-4311193
Area of focus          Science & Technology & Environment
                Education

Activities with respect to   Organizing science popularization
Science & Technology      programmes
Education

Activities with respect   to Environment Education Programmes for
environment education      students and masses.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre for Science and Environment
Contact Person         Usha Sekhar / Sunita Narain
Address             41, Tughalakabad Institutional Area,
                New Delhi – 110062, India
Tel.No.             011- 6981110
Fax               011- 6985879
E mail             webadmin%cse@sdalt.ernet.in

Area of focus          Economic Development, Education, Energy
                Conservation, Farming and Agriculture, Health, Media,
                Rural Issues, Wildlife and Animal Welfare.

Activities with respect to   Promotes Science &Technology education
Science & Technology
Education

Activities with respect   to The NGO promotes environmentally sound and
environment education      equitable development strategies through its

386
environment education      equitable development strategies      through   its
                publications and environment literacy.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Magazines “Down to Earth’, several books and
                booklets on environmental preservation


Name              Conservation Society Delhi ( CSD )
Contact Person         Madhu Bajpai, Honorary Secretary
Address             N-7/C Saket, New Delhi – 110017, India
Tel.No.             011-668118

Area of focus          Environment education & awareness and conservation
                of historic and environmentally important sites

Activities with respect   to Environment education & awareness, action for
environment education      conservation of historic and environmentally important
                sites

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Conservation of cultural heritage


Name              Consortium on Rural Technology (CORT)
Contact Person         Y.K. Sharma, Secretary
Address             D-320, Laxmi Nagar, New Delhi- 110092, India
Tel.No.             011-2244545

Area of focus          Science & technology, eco development

Activities with respect to   Dissemination of rural technologies for rural & eco-
Science & Technology      development, solar cookers
Education

Activities with respect   to Demonstrations on social forestry, sustainable
environment education      agriculture

Whether GO / NGO
date of registration if     NGO
applicable.

Publications, if any      Information material
                                            387
Name              Conversazione
Contact Person         Sydney R. Rebeiro, President
Address             P.B. 3338, Jangpura Extensio, New Delhi – 110014,
                India
Tel.No.             011-622674

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect   to Environment education & awareness, surveys on
livelihood education      pollution

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Development Alternatives
Contact Person         John Borgoyary / Ashok Khosla
Address             B-32, Tara Crecent, Qutab Institutional Area, New
                Delhi – 110016, India
Tel.No.             011-6967938 / 6851158
Fax               011-6866031
E mail             tara@sdalt.ernet.in

Area of focus          Energy Conservation and Environment education.

Activities with respect to   Low cost technology development & dissemination
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Promotes sustainable development through design,
environment education      development and dissemination of appropriate
                technologies for masses through awareness besides
                environmental protection, natural resource
                management, soil & water conservation

Activities with respect   to Training on appropriate rural technologies
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Several books & booklets

Any other activities      Rural housing


Name              Development Research and Action Group
Contact Person         Gautam Vohra, Chairman388
Address            75, Pashchimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi –
               110057, India
Tel.No.            011-602383, 674146

Area of focus         Environment education & awareness, environmental
               policy

Activities with respect to Environment education & awareness, legal action on
environment education   environment degradation, restoration of tribal habitats

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Disha (Society for Rural & Urban Community
               Development )
Contact Person        Ravi Chopra, Secretary
Address            13/88-Block-C-4-B, Janak Puri,
               New Delhi – 110022, India
Tel.No.            011-5554530

Area of focus         Environment awareness & research

Activities with respect  to Organizing public hearings in villages, promoting
environment education    environmental studies in schools

Activities with respect  to Skill development and trainings
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Earth Foundation for Development & Environment
               Actions
Contact Person        M.M. Bhagat, Chairman
Address            Suite No. 253, Bhagat Wing, The Claridges, 12,
               Aurangaazeb Road, New Delhi 110011, India
Tel.No.            011-3010211, 3011828 Extn. 4253
Fax              011-3010546

Area of focus         Environment education & awareness

Activities with respect  to Promoting environment education & awareness, tree
environment education    plantation and action projects

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

                                         389
applicable.

Publications, if any      Booklets


Name              Energy and Environment Group
Contact Person         Dr. Sudhirendar Sharma
Address             Post Bag 4, Lajpat Nagar-4, New Delhi – 110024, India
Tel.No.             011 – 6437479
Fax               011-6420664

Area of focus          Environment education & awareness and biodiversity
                conservation

Activities with respect   to Organizing seminars/workshops on environment
environment education      related issues and creating awareness regarding
                pollution, promoting biodiversity conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Energy Research Applications
Contact Person         Sh Jagdishwer Tomar
Address             Energy Research Applications, 211-B, Pkt-C,
                Siddhartha Ext, New Delhi-110014, India
Tel.No.             011-6920553

Area of focus          Science Education

Activities with respect to   Promotion of energy conservation
Science & Technology      technologies & research
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Name              Enviromedia
Contact Person         Gurudas Bhattacharya, Director
Address             Sector-8/N202, Ramakrishna Puram,
                New Delhi- 110022, India
Tel.No.             011-673074

Area of focus          Environment education & awareness, mass media

Activities with respect   to Providing environmental education to school children
environment education      and organizing competition, debates in schools

Whether GO / NGO        NGO390
date of registration if
applicable.


Name              Gandhi Peace Foundation
Contact Person         Sh. Anupam Mishra
Address             Environment Cell, 221/223 Deen Dayal Upadhyay
                Marg, New Delhi - 110 002, India

Area of focus          Environment education & awareness and research

Activities with respect   to Environment education & awareness, research on soil
environment education      erosion, water logging, drainage and dam, plantation

Activities with respect   to Promotion of khadi & village industry
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Books & booklets


Name              Gene Campaign
Contact Person         Dr. Suman Sahai, Convener
Address             F-31, Green Park (main), New Delhi – 110016, India
Tel.No.             011-655961

Area of focus          Environment education & awareness and conservation
                of genetic resources

Activities with respect to   Information dissemination & public awareness of
Science & Technology      issues related to biotechnology & GMOs
Education

Activities with respect   to To promote environmental studies in schools and
environment education      conducting trainings for conservation of genetic
                resources

Activities with respect   to Campaign for farmers rights
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Several papers & booklets

Any other activities      IPR issues
                                           391
Name               Harit Dhara Sangathan
Contact Person          Hemant Kumar Dubey
Address             A-183, Kidwai Nagar East, New Delhi – 110023, India
Tel.No.             011-4641318
E mail              hemantdubey@rediffmail.com

Area of focus          Education, Environment, Wild life and Animal Welfare

Activities with respect   to Conservation of nature and environment and
environment education      plantation of trees. Education of masses on
                environmental pollution and prevention of pollution

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Himalaya Seva Sangh ( HSS )
Contact Person          Secretary
Address             Rajghat, New Delhi – 110002, India
Tel.No.             011 – 3319685

Area of focus          Environment education & awareness and research &
                 conservation

Activities with respect   to Environment education & awareness, social forestry,
environment education      studies on Himalayan eco-system

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Human Resource Development Foundation (HRDF)
Contact Person          B. Khan, Managing Trustee
Address             115, Pocket B, SFS Flats, Sukhdev Vihar, New Delhi –
                 110025, India
Tel.No.             011 – 6829562

Area of focus          Science, Technology & Environment education &
                 awareness

Activities with respect to    Conducting trainings on science & technology issues,
Science & Technology       organizing science fairs in schools
Education

Activities with respect   to Promoting environmental education
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.

392
applicable.

Publications, if any      Publications on Science, Technology & Environment
                education & awareness


Name              Indian Adult Education Association
Contact Person          J. L. Sachdeva, Director
Address             17 B, Indraprastha Estate, New Delhi 110 002, India
Tel.No.             011-3319282/3721336
Fax               011-3355306
E mail             aeadasso@ndf.vsnl

Area of focus          Environment education

Activities with respect   to Conducting training programmes and thematic
environment education      workshop on environmental education, Neo-literate
                Material on EE.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Training materials

Any other activities      Adult education


Name              Indian Association for the Advancement of
                Science
Contact Person         Pradeep Chaturvedi
Address             55 Kaka Nagar, New Delhi-110003, India

Area of focus          Science & Technology education

Activities with respect to   Science & Technology literacy compaigns, students
Science & Technology      Science projects.
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Indian Council for Enviro Legal Action(ICELA)
Contact Person         M.C.Mehta, President
Address             5, Anand Lok Khel Gaon Marg, New Delhi-110048
Tel.No.             011-6445214

Area of focus          Awareness of Enviro legal issues
                                           393
Activities with respect to   Awareness and education of legal issues related to
environment education      environment, public interest litigation on various
                environmental issues like protection of Taj Mahal from
                SO2 pollution, introduction of Environment Education
                in formal curriculum, shifting of polluting industry from
                within residential limits in Delhi and several other
                issues of public interest, organizing seminars and
                conferences.

Activities with respect to   Public interest litigation for removal of child labour,
livelihood education      issues concerning occupational health, etc.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Indian Environmental Society (IES)
Contact Person         Dr. Desh Bandhu, President
Address             U-112, Vidhata House, Vikas Marg, Shakarpur,
                Delhi, India
Tel.No.             011-2223311, 2450749
Fax               011-2223311
E mail             iesenro@del2.vsnl.net.in

Area of focus          Environment education

Activities with respect   to Organizing National & International workshops,
environment education      seminars & training programmes, establishment of
                environment information centre, case studies on
                environment subjects, rural environment clubs,
                networking

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      ENVIS Newsletter

Any other activities      Rural development & Panchayati Raj Issues


Name              Indian National trust for Art and Cultural Heritage
                (INTACH)
Contact Person         Director General
Address             71 Lodhi Estate, New Delhi - 110 003, India
Tel.No.             011-4641304, 4632269
Fax               011-4611290
E mail             intach@del3.vsnl.net.in

Area of focus          Restoration of ecological & historical heritage394
Activities with respect        to Environment education through workshops & seminar
environment education          for eco-restoration and eco-development, preparation
                     of digitized maps on hydrology & land use

Whether GO / NGO             NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any           Publications on several issues of environmental
                     conservation

Any other activities           Conservation of Cultural Heritage & movements


Name                   Indian Science Writers Association
Contact Person              Dr. R.D. Sharma
Address                 457, Hawa Singh Block, Khel Gaown New Delhi, India
Tel.No.                 011-6493105

Area of focus              Science education

Activities with respect to        Promotion of science writers, organizing
Science & Technology           workshops for science writers and techniques
Education                in science writing, development of educational
                     material of science

Whether GO / NGO             NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any           Material on science and environment


Name                   Indian Society for Training & Development ( ISTD )
Contact Person              J.C. Jha, Executive Director
Address                 B-41, Institutional Area, South of IIT, New Delhi –
                     110016, India
Tel.No.                 011 – 651421, 652062

Area of focus              Environment education & awareness and training

Activities with respect to        Dissemination of appropriate technologies
Science & Technology
Education

Activities with respect        to Conducting training programmes for school children on
environment education          biodiversity conservation, controlling pollution and
                     environment education

Whether GO / NGO             NGO
date of registration if applicable.                                              395
Name              Indian Society of Agribusiness
Contact Person         Professionals
Address             Executive Director,
                E-12, Greater Kailash 1, New Delhi – 110048, India

Area of focus          Environment, Farming and Agriculture, Media

Activities with respect to   The society is a network of professional from the
Science & Technology      agribusiness sector in India and the SAARC countries.
Education            Experiences on technologies ranging from Irrigation,
                Food Processing, International Trade, Research, Agri
                Inputs, Agri Extension.

Activities with respect   to Promoting small scale industries
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Indira Gandhi Memorial Trust
Contact Person         Shri Soumya Dutta
Address             1 Akbar Road, New Delhi-110011, India
Tel.No.             011-3794432

Area of focus          Science education

Activities with respect to   Promotion of Science & Technology literacy in
Science & Technology      urban and rural areas, development of
Education            educational material on science

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              International Developme nt Research Centre (IDRC)
Contact Person          Elizabeth Fajber¸Regional Programme Officer
Address             South Asia Regional Office (SARO) 11 Jor Bagh
                New Delhi- 110 003, India
Tel.No.             011-4619411
Fax               011-4622707
E mail             efajbe@idrc.ca
                Web Site: http:\\www.idrc.ca/saro

Area of focus          Natural Resource Management, Pollution, Energy,
                Biodiversity, Urban Issues
Activities with respect   to International NGO/ donor working to promote
environment education      research, Environment Education and Awareness,

396
environment education     research, Environment Education and Awareness,
               Capacity Building& Networking, funding research
               activities, organizing workshops, training programmes,
               Seminars/Symposia/Conferences, Advocacy
               Programmes, Working on the projects like Community
               Based Natural Resource Management and
               Sustainable Use of Biodiversity, worked with
               Government, NGOs and Industry to promote medicinal
               plant conservation and its traditional use.
                Facilitated consultation on New Biodiversity
               Legislation of India.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Kalpavriksh – Environmental Action Group ( KV )
Contact Person        President
Address            J-20, Second Floor, Jangpura Extension, New Delhi
               110014, India
Tel.No.            011-4316717, 4624197
E mail            nbsapna@vsnl.net
               website: http://sdnp.delhi.nic.in/nbsap

Area of focus         Environment education & awareness, research,
               biodiversity conservation

Activities with respect  to Environment education & awareness, research on
environment education    pollution, protection of natural sites. Biodiversity
               conservation and preparation of National Biodiversity
               Strategy and Action Plan

Activities with respect  to Promotion of biodiversity based livelihoods in rural &
livelihood education     tribal areas

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books & booklets

Any other activities     IPR issues, networking


Name             Kirorimal College
Contact Person        R. Ratna Chaudhary
Address            Kirorimal College University Of Delhi, Delhi 110 001,
               India
Tel.No.            011-3966861
Area of focus         Popularization of Science amongst youth                                           397
Activities with respect to   Workshops, seminars and competions for
Science & Technology      science education, celebration of important
Education            scientific days, debate of scientific issues

Whether GO / NGO        NGO
(registered/unregistered)
date of registration if
applicable.


Name              National Institute of Science,Technology &
                Development Studies
Contact Person         Dr. Gauhar Raza
Address             Pusa Gate, K.S. Krishnan Marg, New Delhi
                110012 ,India
Tel.No.             011-5764064

Area of focus          Science & technology education

Activities with respect to   Organizing science promotion programmes
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Nehru Yuva Kendra Sangthan
Contact Person         Dr.Anoop Swarup
Address             East Plasa, Indira Gandhi Indoor Stadium
                New Delhi-110002, India
Tel.No.             011-3379703

Area of focus          Youth development through science and
                environment education

Activities with respect to   Workshops, camps and youth programmes
Science & Technology      for promotion of science and technology
Education            literacy

Activities with respect   to Environment education and action projects for
environment education      students

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.
398
Name             People’s Institute for Development &
               Training
Contact Person        S. Dasgupta, Chairman
Address            C1/1414 Vasant Kunj, New Delhi – 110037, India
               011-6894407
Tel.No.
               Environment education & awareness, rural
Area of focus         development

               Environment education & awareness, natural farming,
Activities with respect  to afforestation, solar energy
environment education
               NGO
Whether GO / NGO
date of registration if
applicable.


Name             Priya Ranjan Trivedi Institute of Postgraduate
               Environment Education & Research
Contact Person        Hema Deepak, Trustee
Address            Saidulajaib, South of Saket, New Delhi – 110030, India
Tel.No.            011-657514

Area of focus         Environment education & awareness and training

Activities with respect  to Promoting environment education, social forestry,
environment education    afforestation and biodiversity conservation, PG
               Diploma in Environment & ecology

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Training modules, several books, environment
               dictionary


Name             Professional Assistance for Development for
               Action (PRADAN)
Contact Person        Ved Arya, Programme Director
Address            3, Community Shopping Centre, Neeti Bagh, New
               Delhi-110049, India
Tel.No.            011-668619

Area of focus         Livelihood education, rural development

Activities with respect  to Livelihood education for sustainable rural technologies,
environment education    wasteland development, water management, natural
               resource management
                                          399
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Rural development


Name              Ranthambore Foundation
Contact Person         Sunny Philip, Project Coordinator
Address             19, Kautilya Marg, Chanakyapuri,
                New Delhi – 110021, India
Tel.No.             011 – 3016261
Fax               011 – 3019457

Area of focus          Environment education & awareness, research &
                conservation

Activities with respect   to Environment education & awareness, biodiversity
environment education      conservation research, afforestation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Name              Safe Blood Organisation
Contact Person          Dr Vimarsh Raina
Address             E-410 Greater Kailash Part – II , New Delhi-
                110048, India
Tel.No.             9810125104

Area of focus          Science education

Activities with respect to   Science and society programmes with special
Science & Technology      emphasis on health and sanitation technologies
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Name              Science Aur Kainat Society of India
Contact Person         Shakil A. Kakvi, Secretary
Address             161/9, Joga Bai, Jamia Nagar, New Delhi – 110025,
                India
Tel.No.             011-6843151, 6847751

Area of focus          Science/Environment education & awareness

Activities with respect to   Promoting scientific temper amongst youth,
Science & Technology      popularizing astronomy
Education400
Activities with respect   to Providing environment education to school children
environment education
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.Name              Sharan – Society for Serving the Urban
Contact Person         Poor
Address             Titus Mathew, Director, Projects
                42, Gautam Nagar, New Delhi – 110049

Area of focus          Environment education & awareness, health care, self
                employment

Activities with respect   to Environment education & awareness, water
environment education      conservation

Activities with respect   to Skill development for self employment of youth
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Society for Participatory Research in Asia (PRIA)
Contact Person         Mr. Harsh Jaitli, Programme Director,
Address             42, Tughlakabad Institutional Area,
                New Delhi - 110062, India
Tel.No.             91-11-6081908, 6089559,
Fax               91-11-6080183
E mail              info@pria.org, Website: http://www.pria.org/

Area of focus          Scientific research and environment education

Activities with respect to   Promoting research in science and technology
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Providing environment education to children, tree
environment education      plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Books and booklets
                                           401
Name              Society for Promotion of Wastelands Development
                (SPWD)
Contact Person         Arvind K. Khare, Executive Director
Address             Shriram Bhartiya Kala Kendra Building, 1, Copurnicus
                Marg, New Delhi – 110001, India
Tel.No.             011-383713, 384521, 386210
Fax               011-382633

Area of focus          Awareness on land degradation, wasteland
                development and eco-development

Activities with respect to   Promotion of technologies for scientific development of
Science & Technology      wastelands
Education

Activities with respect   to Awareness, wasteland development, soil & water
environment education      conservation, afforestation

Whether GO / NGO        NGO
ddate of registration if
applicable.

Name              Society for Technology & Action for Rural
                Advancement (TARA)
Contact Person         Air Cmde D. Banerjee, Manager
Address             B-32, Tara Crescent, Qutab Institutional Area, New
                Delhi – 110016, India
Tel.No.             011-665370, 657938, 6851158
Fax               011-6866031
Area of focus          Dissemination of technologies for sustainable
                development

Activities with respect to   Technology dissemination on soil & water
Science & Technology      conservation, wasteland reclamation, renewable
Education            energy

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Booklets

Any other activities      Promotion of Integrated Rural Development

Name              Sulabh International Social Service Organization of
                New Delhi
Contact Person         Dr. Bindeshwar Pathak
Address             Sulabh Bhawan, Mahavir Enclave, Palam Dabri Road,
                New Delhi – 110045, India
Tel.No.             011-5032617 / 5032654 / 5032631402
Fax               91-11-5034014
E mail             sulabh@ndb.vsnl.net.in
Area of focus          Environment education, health management

Activities with respect to   It has developed a scavenging free two pit pour flush
Science & Technology      toilet, safe and hygienic on human waste disposal
Education            technology; a new concept of maintenance and
                construction of pay and use public toilets with bath,
                laundry and urinal facilities being used by about 10
                million people everyday and generation of bio-gas and
                bio-fertilizer produced from excreta based plants, low
                maintenance waste water treatment plants. It has set
                up English medium school for children from poor
                families especially scavenger families. At Istanbul
                Sulabh was declared globally best practice. It has also
                been granted consultative status with the Economic
                and Social Council of United Nations.

Activities with respect   to To promote environmental sanitation, health and
environment education      hygiene, non-conventional source of energy waste
                management and social reforms through education,
                training and awareness campaigns.

Activities with respect   to Development & dissemination of technologies for rural
livelihood education      improvement, pisciculture, etc.

Whether GO / NGO        NGO
(registered/unregistered)
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Several books & booklets

Any other activities      Human Rights IssuesName              Tata Energy Research Institute (TERI)
Contact Person         Sh. R. K. Pachauri, Director
Address             Darbari Seth Block, India Habitat Centre, Lodhi Raod
                New Delhi - 110 003, India
Tel.No.             011-4622246, 4601550
Fax               011-4621770
E mail             mailbox@teri.res.in

Area of focus          Awareness & research on environment & energy
                issues

Activities with respect   to Research on environment & energy issues and health
environment education      impacts, promotion of renewable energy sources
                EIA & environment audit studies, biodiversity
                conservation. Environment Education through

                                            403
                conservation. Environment Education through
                workshops, seminars & meetings


Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Publications include ‘Status of environment reports’,
                ‘TERI scope’, ‘Looking back to think ahead’ and
                several books & journals


Name              Theatre in Education Company
Contact Person         Urmila Jain, Coordinator
Address             Bhawalpur House, Bhawwandas Road, New Delhi –
                110001, India
Tel.No.             011-389402, 384288 Extn. 206
Fax               011-387137

Area of focus          Environment education and awareness

Activities with respect to Organizing street plays and dramas on environment
environment education   related issues

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Vishwa Yuvak Kendra ( VYK)
Contact Person         Indira Kaithara, Director – Programmes
Address             International Youth Centre, Circular Road,
                Chankaypuri, New Delhi – 110021, India
Tel.No.             011-3013631

Area of focus          Environment education, research and awareness

Activities with respect to   Promotion of scientific temper in youth
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Promoting environmental education amongst youth,
environment education      organizing tree plantation programmes

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.
404
Name              Voluntary Health Association of India ( VHA)
Contact Person         Alok Mukhopadhyay, Executive Director
Address             40, Institutional Area, South of IIT, New Mehrauli
                Road, New Delhi – 110016, India
Tel.No.             011-668071-72

Area of focus          Environment education and awareness

Activities with respect to   Studies and information dissemination of health issues
Science & Technology      especially specific diseases
Education

Activities with respect   to Organizing workshops/seminars to promote
environment education      environmental education in schools and colleges

Whether GO / NGO        NGO
Date of registration if
applicable.

Publications, if any      Several books & booklets on environment & healthName              WWF-India
Contact Person         The Secretary General,
Address             Pirojsha Godrej National Conservation Centre
                172-B,Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi -
                110 003, India
Tel.No.             011-4691760-62
Fax               011-4691226 / 4626837
E mail             root@wwfind.ernet.in
                wwfindia@crosswinds.net

Area of focus          Promotion of nature conservation & environment
                protection for sustainable development, environment
                education & awareness, promoting sustainable
                lifestyles

Activities with respect   to Environment education through setting up nature clubs
environment education      all over India, Biodiversity conservation, research &
                support, eco-development, wildlife trade monitoring &
                assisting CITES, research in national & international
                environmental law and diploma programme, policy
                analysis, NGO networking
                Computerized database on wildlife trade,
                environmental NGOs in India, protected areas, tiger
                reserves, etc.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.                                           405
Publications, if any  Publications include WWF India’s newsletter, nature
            news & several books & reports on environmental
            issues
            WWF directory of environmental NGOs
406
               Government Organizations


Name             Council for Advancement of People’s Action & Rural
               Technology (CAPART)
Contact Person        Dr. Arun Sud, Director
Address            Zone V, 2 nd floor, IHC, Lodhi Road, New Delhi-110003,
               India
Tel.No.            011-4642395
Fax              011-4648607

Area of focus         Science, Environment and Livelihood education

Activities with respect to  Promotion of low cost technologies in rural areas
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness in masses
environment education

Activities with res pect to  Development and training on appropriate rural
livelihood education     technologies especially for weaker section of
               society

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books & reports


Name             Deptt. of Science and Technology
Contact Person        Advisor
Address            Technology Bhawan, New Mehrauli Road, GOI, New
               Delhi, India
Tel.No.            011 – 6866675
Fax              011- 6960207

Area of focus         Science and technology promotion

Activities with respect to  Promotion of science and technology literacy and
Science & Technology     education, scientific temper in society, science
Education           communication programmes, promotion of scientific
               research and technology dissemination.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books & papers, newsletter
                                         407
Any other activities     Networking


Name             Indian National Science Academy
Contact Person        Chairman
Address           Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002, India
Tel.No.           011-3221931 upto 1950
Fax             011-3235648 & 3231095
E mail            insa@giasdl01.vsnl.net.in, insa@delnet.ren.nic.in ,
               insa1@ndf.vsnl.net.in

Area of focus        Science Education & Research

Activities with respect to  Promotion of Scientific Research, popular science
Science & Technology     programmes, recognition of eminent scientists,
Education          preparation of website & document on science education,
               organization of international & national workshops related
               to science education in collaboration with NCERT, UGC,
               teachers, scientists

Activities with respect to Promotion of environment education
environment education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books, journal

Any other activities     Funding of R & D


Name             Kendriya Vidyalaya Sangathan
Contact Person        Shri Puran Chand
Address           18, Institutional Area ,Shaheed Jeet Singh Marg,
               New Delhi 110016 , India
Tel.No.            011-6964366

Area of focus        Science Education in schools

Activities with respect to  Development of school science centers,
Science & Technology     science competitions for children
Education

Activities with respect to Environment education and projects in schools
environment education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
408
Publications, if any    Books & booklets
Any other activities    Education


Name            Ministry Of Environment And Forests ,Government of
              India, (MOEF)
Contact Person       Advisor/Director
Address          Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road New
              Delhi , 110 003, India
Tel.No.          011-4360721
Fax            011-4360678
E mail           secy@envfor.delhi.nic.in
              http://www.nic.in/envfor

Area of focus       Natural Resource Management, pollution, energy,
              biodiversity, urban Issues, Environmental Legislation,
              agriculture and related Issues, protected areas, promoting
              environment education & creating awareness on
              environment

Activities with respect to Research, Planning and Management on environment
environment education   monitoring and assessment, policy development, capacity
              building, consultancy, networking, workshops, training
              programmes, seminars/symposia/conferences, nature
              camps ,exhibitions,development of educational material.
              ministry supports NGOs and educational institutes in
              organizing activities like National Environment Awareness
              Campaign, setting up Eco-clubs in schools and
              establishing Centres of excellence on EE, introducing
              environmental issues in the school curricula

Whether GO / NGO      GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Developed and produced large number of EE resource
              materials by two Centres of Excellence on EE as well as
              NMNH, CPCB etc.

Any other activities    Launched National Environment Awareness
              Campaign (NEAC), supported over 1500 Eco-
              clubs every year, initiated National Green Corps
              Program in 100 schools in each district of India


Name            National Academy of Agricultural Sciences
Contact Person       Dr. Kirti Singh
Address          Avenue Ii, IARI Campus, New Delhi-110012,
              India
Tel.No.          011-5766285
Area of focus       Popularization of Agricultural technologies                                          409
Activities with respect to  Science & technology education to farmers
Science & Technology
Education

Activities with respect to Promotion of organic farming, Integrated Pest
environment education   Management, etc.

Activities with respect to Training on new farming techniques, animals
livelihood education    husbandry, pisciculture, poultry development,
              etc.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books & journals


Name             National Council for Science and Technology
               Communication
Contact Person        Dr. Anuj Sinha, Advisor
Address           Technology Bhawan, New Mehrauli Road, GOI,
               New Delhi, India
Tel.No.           011 – 6866675
Fax             011- 6960207

Area of focus        Science popularization

Activities with respect to  Science education and communication, promotion of
Science & Technology     scientific projects for children, organizing nation wide
Education          children science congress programme

Activities with respect to Nature awareness camps for children and teachers
environment education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Educational & training materials

Any other activities     Networking


Name             National Institute of Planning and Administration
Contact Person        Direc tor
Address           NCERT Campus, Shri Aurobindo Marg, New Delhi –
               110016, India
Tel.No.           011 – 6863562, 6962120
Fax             011 – 6853041, 6965180410
E mail            niepa@vsnl.com

Area of focus        Science and environment education.

Activities with respect to  Teacher training programmes on sceince and curriculum
Science & Technology     development.
Education

Activities with respect to Promoting environmental education through teacher
environment education   training

Activities with respect to Training on new technogies
livelihood education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Books and Papers

Any other activities     Policy issuesName             State Council of Educational Research & Training
Contact Person        Head, Detptt. of Science and Maths Education
Address           Varun Marg, Defence Colony, New Delhi – 110024, India
               011 – 5841640
Tel.No.           011 – 5841640

Area of focus        Science and Environment education.

Activities with respect to  Children programmes for science popularization
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness in schools
environment education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Vigyan Prashad
Contact Person        Secretary
Address           C-24, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016, India
Tel.No.           011-6967532
Fax             011-6965986
E mail            vigyan@hub.nic.in website http://www.vigyanprasar.com
                                          411
Area of focus        Science education & awareness

Activities with respect to  Promotion of S&T literacy amongst students & general
Science & Technology     public, development of material for science popularization
Education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Newsletter
412
                 ORISSA
          Non-Governmental Organizations

   Organization                          Page

1.  AGRAGAMME                           415
2.  Anchalika Janamangal Yuvak Sangha ( AJYS)           415
3.  Antyodaya Chetana Mandal ( ACM )                416
4.  Antyodaya Research & Action Group ( ARAG )           416
5.  Arun Institute of Rural Affairs                416
6.  ASHA (The Hope)                        417
7.  Associated Social Service Agency ( ASSA )           417
8.  Bana Bharati                          418
9.  Bharat Jan Gyan Vigyan Samity                 418
10.  Centre for Environment Research & Extension Education     418
   ( CEREE)
11.  Centre for Youth & Social Development ( CYSD )         419
12.  Chitta Binodan Kendra                     419
13.  Committee for Legal Aid to Poor ( CLAP )            420
14.  Council for Socio Economic Benevolent Action (SEBA)      420
15.  Darabar Sahitya Sansad ( DSS )                 421
16.  Daridra Narayan Seva Santha ( DNSS )              422
17.  Ecological Society of Orissa                  422
18.  Gania Unnayan Committee ( GUC )                422
19.  Gram Vikas                           423
20.  Grama Seva Mandal                       424
21.  Indira Priyadarshini Pallimangal Samittee ( IPPS)       424
22.  Institute for Rural Development & Environmental Protection   424
23.  Institute for Youth & Disaster Preparedness ( IYDP)      425
24.  Janamangal Mahila Samiti                    425
25.  Lokanayak Club                         426
26.  Manab Seva Sadan ( MASS )                   426
27.  Marr-Munning Ashram, Orissa, India               427
28.  National Institute for People’s Development Investigation &  427
   Training ( NIPDIT )
29.  Nature and Wildlife Conservation Society of Orissa       428
30.  Netaji Rural Welfare Organization               428
31.  Orissa Bigyan Academy                     428
32.  Orissa Environmental Society (OES)               429
33.  Orissa Social Service Institute                429
34.  Orissa State Volunteers Social Workers             430
   Association(OSVWA)
35.  Orrisa Bigan Prasar Parishad (OBPP)              430
36.  Orrisa Environmental Consciousness Society (OECS)       431
37.  Palli Sanskruti Kala Parishad                 431
38.  Paribesh Suraksha Samity                    431
39.  People’s Institute for Participatory Action Research (PIPAR)  432
40.  People’s Rural Education Movement (PREM)            433                                      413
   41.  Prachi Pathagar                433
   42.  Rourkela Environmental Society (RES)      434
   43.  Rural Women Development Service Centre     434
   44.  Small & Marginal Farmers Association (SAMFA)  434
   45.  Social Action for Rural Community       435
   46.  Society for Developmental Action (SODA)    435
   47.  Srujanika Jagamara               436
   48.  Tribal Education & Development Society     436


              Government Organizations

      Organization                  Page

   1.  State Council for Science & Technology     437
   2.  Pathani Samanta Planetarium          437
414
               Non-Governmental Organizations


Name              AGRAGAMME
Contact Person         Achyut Das, Director
Address             P.O. Kashipur, District Rayagada, - 765 015, Orissa,
Tel. No.            India
Fax               06856 – 55009, 23588, 0674-559923
E-mail             06856 – 55009, 0674-559923
                agragami@sancharnet.in / agragami@satyam.net.in

Area of focus          Environment / science education, food security &
                women empowerment

Activities with respect to   Organizing mobile science exhibitions & establishment
Science & Technology      of one science laboratory
Education

Activities with respect   to Environment education through nature study camps,
environment education      night schools, promotion of agro forestry, organic
                farming, biogas & smokeless chullahs

Activities with respect   to Income generation programmes like, goatery, poultry,
livelihood education      duckry, dairy, etc.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1987
applicable.

Publications, if any      Bimonthly magazines Agrodoota & Arohana, quarterly
                magazine Nuapatha Nuabata and several other
                publications & learning materials on EE & S&T


Name              Anchalika Janamangal Yuvak Sangha ( AJYS )
Contact Person         Mr. Mayadhar Nayak, General Secretary
Address             At Kantakola PO Nuabaga Via Rasola, Dhenkanat –
                759021, Orissa, India

Area of focus          Environment education, rural development

Activities with respect to   Environment education & awareness in youth through
environment education      camps & seminar

Activities with respect to   Development of nurseries for income generation
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


                                           415
Name              Antyodaya Chetana Mandal ( ACM )
Contact Person         Mr. Aditya Patnaik, Secretary
Address             Village Rangamatia PO Patagadia, via
                Rashagovindpur, Mayurbhani – 757016, Orissa, India

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect to   Promotion of scientific temper and use of renewable
Science & Technology      energy
Education

Activities with respect to   Environment education, afforestation, awareness on
environment education      use of organic manure

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Antyodaya Research & Action Group ( ARAG )
Contact Person         Mr. Rabi Mohanty, Secretary
Address             Gamhapur, PO Radhua, Via Nalibar, Jagatsinghpur –
                754104, Orissa, India
Tel. No.            06724 – 2216 / 2226

Area of focus          Environment education & research, tribal
                development, biodiversity conservation

Activities with respect   to Environment education & research, plantation,
environment education      biodiversity conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Tribal development


Name              Arun Institute of Rural Affairs
Contact Person         Arun Kumar Panda, Director
Address             At – Aswakhola, PO Karamul, Via Mahimagdi,
                Dhenkanal – 759014, Orissa, India

Area of focus          Environment & health education, eco-development

Activities with respect to   Technologies for Wasteland development, promotion
Science & Technology      of smokeless chulhas,
Education

Activities with respect   to Environment & health education, social forestry
environment education

416
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              ASHA (The Hope)
Contact Person         Raghunath, Member Secretary
Address             At/PO Kamakhiyanagar, District Dhenkanal, 759018,
                Orissa, India
Tel. No.            06769 – 70670, 23618
Fax               06769-70206
E-mail             ashango2002@hotmail.com

Area of focus          Environment education, women & child care,
                empowerment & capacity building, natural resource
                management, food security & livelihood

Activities with respect to   Promoting indigenous Science & Technology and
Science & Technology      information dissemination, development of scientific
Education            temper

Activities with respect to Holding seminars, workshops for disseminating
environment education   environment education amongst villagers, forest &
              natural resource management, promoting village &
              community level forest protection

Activities with respect   to Training women, poor farmers & below poverty line
livelihood education      people for food security & livelihood
                Promotion of farmer groups, micro-irrigation, crop
                production, milk & meat producing domestic animals &
                bird keeping , organic farming in villages, micro
                enterprise promotion

Whether GO / NGO        NGO (Also registered under FCRA)
date of registration if     1988
applicable.

Any other activities      Promoting sustainable development


Name              Associated Social Service Agency ( ASSA )
Contact Person         Mr. Babun Mohanty, Dierctor
Address             Sailongchhak, Anandpur, Keonjhar – 758015, Orissa,
                India
Tel. No.            06731 – 20193

Area of focus          Environment education & rural development

Activities with respect to   Promotion of indigenous science & technology, Biogas
Science & Technology      production, composting

                                            417
Science & Technology      production, composting
Education

Activities with respect   to Environment education, plantation, etc.
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Bana Bharati
Contact Person         Nimai Bhai, Secretary
Address             At – PO Koraput, Koraput – 764020, Orissa, India

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect to   Use of renewable energy sources and spreading
Science & Technology      scientific temper
Education

Activities with respect to Environment education, protection of forests,
environment education   plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Bharat Jan Gyan Vigyan Samity
Contact Person         R.N. Ray
Address             N-3/309, Irc Village, Bhubaneshwar, Orissa- 751015,
                India
Tel. No.            0674-454875

Area of focus          Science Education

Activities with respect to   Science popularization activities through workshops,
Science & Technology      camps, lectures & projects for students and masses.
Education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre for Environment Research & Extension
                Education    ( CEREE)
Contact Person         K. Milan Kumar Patro, Director
Address             10 Bapuji Nagar, Near Medical College, Berhampur,
                Ganjam-760004, Orissa, India418
Area of focus          Environment education, sanitation & non-conventional
                energy sources

Activities with respect to   Promotion of scientific temper through use of non-
Science & Technology      conventional energy sources
Education

Activities with respect   to Environment education, action programmes for
environment education      garbage disposal, sanitation improvement


Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Centre for Youth & Social Development ( CYSD )
Contact Person         P.K. Sahoo, Chairman
Address             A/70, Saheed Nagar, Bhubaneswar – 751007, Orissa,
                India
Tel. No.            0674-54974, 57963

Area of focus          Environment education & awareness, rural
                development

Activities with respect   to Environment education through workshops, seminars,
environment education      tree plantation, survey on environment degradation,
                smokeless chullahas , environment and youth
                programmes

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Integrated rural development


Name              Chitta Binodan Kendra
Contact Person         Mr. Kalyan Jenasamanta, Hony. Secretary
Address             At – PO Mirzapur, via Dharmsala, Jajpur-755008,
                 Orissa, India
Tel. No.            06725 – 8871

Area of focus          Environment education, health care, eco-development

Activities with respect to   Promotion of Biogas production, smokeless chullahas
Science & Technology      and solar energy devices, awareness on health care
Education
Activities with respect   to Environment education, development of nurseries,
environment education      plantations, wasteland development                                           419
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Committee for Legal Aid to Poor ( CLAP )
Contact Person         Bikash Das, Executive Vice-President
Address             Post Box 94, Cuttack-753001, Orissa, India
Tel. No.            0671-363980, 365680
Fax               0671 – 363980
E-mail             ctk_committee@sancharnet.in

Area of focus          Legal aspects of environment protection, legal advise
                to poor, etc.

Activities with respect to   Developing tools for integration of science in human
Science & Technology      rights programme
Education

Activities with respect   to Environment education, surveys, training for
environment education      education in environmental law, counseling and filing
                PILs on environmental legal aspects, social forestry,
                water conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1982
applicable.

Publications, if any      Publishes books like, Environment Law Kit, Legal
                aspect of social forestry, A road to earth summit, etc.

Any other activities      Undertake court proceedings, organizes public
                hearings for promotion of legal network amongst
                NGOs for environmental cause.


Name              Council for Socio Economic Benevolent Action
Contact Person         (SEBA)
Address             Ms. Sandhyarani Dash, Secretary
                At/Walliganj, Po-Bhanjpur, Baripada, Distt.
                Mayurbhanj, Orissa 757002, India
Tel. No.            06792-55533
Fax               06792-53766
E-mail             seba_bpd@yahoo.com

Area of focus          Socio-economic development through science
                education,

Activities with respect to   Popularization of science & technology, addressing
Science & Technology      socio-economic & livelihood issues through science
Education            education & development scientific attitude amongst

420
Education            education & development scientific attitude amongst
                masses, Organizing workshops, seminars & training
                programmes for promoting science & technology

Activities with respect   to Conducting nature camps, awareness workshops,
environment education      seminars, etc. on issues related to environment
                education

Activities with respect   to Promoting watershed projects, promotion of
livelihood education      appropriate rural technologies

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1997
applicable.


Name              Darabar Sahitya Sansad ( DSS )
Contact Pers on         Kedar Choudhary, Secretary
Address             Sodhua, PO Dalakasoti, Via Balipatna, Distt. Khurda –
                752102, Orissa, India
Tel. No.            0674 – 468529, 9861022440
Fax               0674-519237, 509237
E-mail             darabar@hotmail.com
                Environment education, child & women development,
Area of focus
                disaster preparedness & management, vocational
                training

Activities with respect to   Promotion of biogas, organic farming & other useful
Science & Technology      technologies and promotion of scientific temper
Education

Activities with respect   to Organizing    National  Environment Awareness
environment education      Campaign programmes, environment education,
                social forestry, wasteland development

Activities with respect   to Providing vocational training to women self-help
livelihood education      groups and skill training in animal husbandry (goatary,
                diary) and promoting cottage & food processing
                industries

Whether GO / NGO date of    NGO
registration if applicable.   1985

Publications, if any      Published booklets and leaflets on environment
                related issues

Any other activities      Forming village committees, block level committees
                and networking with other NGOs/GOs for disaster
                management & other activities
                                          421
Name               Daridra Narayan Seva Santha ( DNSS )
Contact Person          G. C. Mallick, Managing Director
Address              At – PO Bahanga, Balasore – 756042, Orissa, India
Tel. No.             06788 – 4654, 4652, 4647

Area of focus           Environment education, health care


Activities with respect to    Use of renewable energy, smokeless chullahas,
Science & Technology       biogas plants for promotion of scientific temper in rural
Education             areas

Activities with respect   to Environmental awareness and education,
environment education      afforestation,

Activities with respect   to Preparation of indigenous medicines
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date  of registration   if
applicable.


Name               Ecological Society of Orissa
Contact Person          Ajoy Kumar Patra
Address              PG Department of Zoology, Utkal University, Vanivihar
                 – 751004, Orissa, India

Area of focus           Science & environment education & research

Activities with respect to    Science education & awareness
Science & Technology
Education

Activities with respect to Environment awareness and education, survey of
environment education   pollution , awareness for ecosystem conservation

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if
applicable.


Name               Gania Unnayan Committee ( GUC )
Contact Person          Sj. Parikshita Pattanayak, President
Address              At/PO Belapadapatna, Distt. Nayagarh – 752085,
                 Orissa, India
Tel. No.             06757 – 26022

Area of focus           Food security, environment & health education
422
Activities with respect to   Occasionally organizing workshops, seminars &
Science & Technology      exhibitions for popularization of science with an aim to
Education            bring the laboratory to the land, also advocate using
                renewable energy

Activities with respect   to Regularly organizing workshops, seminars, rallies, etc.
environment education      to promote environment education especially for forest
                protection , propagation of clean & green environment,
                tree plantation

Activities with respect   to Organization of village development communities and
livelihood education      self help groups for food security, promotion of
                capacity building and providing trainings for skill
                development and different income generated
                activities.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1981
applicable.           (FCRA registration, 1985)


Name              Gram Vikas
Contact Person         U.S. Misra, Executive Assistant
Address             Mohuda Village, District Ganjam, Berhampur 760 002
                Orissa, India
Tel. No.            0680 222756 to 59, 221760, 222761, 223762, 221763
Fax               0680-209754
E-mail              info@gramvikas.org website: www.gramvikas.org

Area of focus          Natural resource management, energy, agriculture
                and related issues

Activities with respect to    Use of renewable energy like biogas plants,
Science & Technology      wasteland development, Development of scientific
Education            temper


Activities with respect   to Planning and management, workshops/training
environment education      programmes, advocacy programmes on environment
                education and awareness and forest protection.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1979
applicable.

Publications, if any      Monthly newsletter in local language

Any other activities      Rural health & environment programmes executed in
                67 villages in 14 districts
                                           423
Name              Grama Seva Mandal
Contact Person         Devendranath Acharya, Director / Brajasundar Das,
                Adviser
Address             At/Hakimpada, Angul – 759143, Orissa, India
Tel. No.            06764-36466

Area of focus          Environment education, economic development,
                agriculture

Activities with respect to   Wasteland development through use of appropriate
Science & Technology      science and technology
Education

Activities with respect   to Environment awareness and education, plantation,
environment education

Activities with respect   to Render services to people on labour intensive income
livelihood education      generation activities through formation of self help
                groups and lay stress on self sufficiency in food in
                every village

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1977-78
applicable.           (FCRA-1976)

Any other activities      Maintain old age homes, promote tree plantation


Name              Indira Priyadarshini Pallimangal Samittee ( IPPS )
Contact Person         Mr. G. S. Jagdev, Secretary
Address             At – PO Thanapally, via Kalapathar, Khurda – 754009,
                Orissa, India

Area of focus          Environment education & literacy, eco-development

Activities with respect   to Environment education, plantation, low cost toilets
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Literacy campaigns


Name              Institute for Rural Development & Environmental
                Protection
Contact Person         Mr. Shrikanta Kumar Panda, General Secretary
Address             Goradapal, PO Karamul, via Mahimagadi, Dhenkanal
                – 759014, Orissa, India
424
Area of focus          Environment education & conservation, health &
                sanitation

Activities with respect to   Promotion of scientific temper , smokeless chullahas
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Environment education through campaigns,
environment education      plantations

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Institute for Youth & Disaster Preparedness
                 ( IYDP )
Contact Person         Mr. Rabi Narayan Panda, Convener
Address             Village Sananayapally, PO jthanpally, via Kalapathar –
                754009, Orissa, India
Tel. No.            0674 – 443260
Fax               0674 – 440929 / 440909

Area of focus          Environment education, tribal development,
                rehabilitation during disaster

Activities with respect to   Promotion of scientific temper in society by
Science & Technology      popularizing use of biogas, solar cookers, soak pits
Education

Activities with respect   to Environment education & awareness, plantation
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Disaster management


Name              Janamangal Mahila Samiti
Contact Person         Swarnalata Devi, Secretary
Address             PO Dimirisena, Via Vasudevpur – 752013, Orissa,
                India

Area of focus          Environment education, agriculture, health &
                sanitation

Activities with respect to   Promotion of water harvesting technologies, use of
Science & Technology      biogas & smokeless chulahas amongst women
Education                                            425
Activities with respect   to Environment education, wasteland development,
environment education      social forestry,

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Lokanayak Club
Contact Person         G. Swarn, Secretary
Address             At-Po Patapur, via banki, Cuttack, 754008, Orissa,
                India

Area of focus          Environment education & conservation, health care

Activities with respect to   Promoting science, water conservation, sanitation &
Science & Technology      use of renewable energy
Education

Activities with respect   to Environment education for women & children, social
environment education      forestry,

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Manab Seva Sadan ( MASS )
Contact Person         P. C. Samantray, General Secretary
Address             At – PO Sarang, Via IGIT, Sarang, Dhenkanal –
                759146, Orissa, India
Tel. No.            06760 – 40140

Area of focus          Environment education, awareness, conservation &
                research

Activities with respect to   Use of smokeless chulahs & biogas, promotion of
Science & Technology      scientific temper
Education

Activities with respect   to Environment awareness and education, survey of
environment education      pollution, tree plantation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.
426
Name              Marr-Munning Ashram, Orissa, India
Contact Person         Secretary
Address             Aurobind Nagar, Jeypore, District Koraput,
                 Orissa – 764001, India
Tel. No.            06854-32761
E-mail             mmahram@hotmail.com

Area of focus          Environment education, farming / agriculture, health

Activities with respect   to Environment education for the tribals of Orissa
environment education

Activities with respect   to To make the tribals of Orissa educationally and
livelihood education      financially self-sustainable through  livelihood
                education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1974
applicable.

Any other activities      Educational complex, hostel & orphanage for ST girls
                in low literacy pockets


Name              National Institute for People’s Development
                Investigation & Training ( NIPDIT )
Contact Person         R. C. Dash, Member Secretary
Address             College Road, P.O. Phulbani, District Khandamal-
                762001, Orissa, India
Tel. No.            06842 – 53579
Fax               06842 – 53403
E-mail             nipdit@sancharnet.in

Area of focus          Forest, environment, community health, gender issues
                & agriculture

Activities with respect to   Promotion of science through promoting check dams,
Science & Technology      soak pits, composting, smokeless chullahas , village
Education            sanitation

Activities with respect   to Environment education, plantation, survey on
environment education      environment degradation, joint forest management,
                sustainable agriculture,

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1983
applicable.

Publications, if any      Various types of leaflets, charts, posters, training
                materials are produced, quarterly magazine
                “Pratibimba” in local language                                            427
Name              Nature and Wildlife Conservation Society of Orissa
Contact Person         S.K. Patnaik, Hony. Secretary
Address             Mayur Bhawan Janpath, Saheed Nagar, Bhubaneswar
                – 751007, Orissa, India

Area of focus          Environment education, wildlife conservation

Activities with respect to    Promotion of water conservation technologies
Science & Technology
Education

Activities with respect   to Environment education and conservation of wildlife
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Netaji Rural Welfare Organization
Contact Person         Braja Mohan Nayak, Secretary
Address             At/ P.O. Brahmanpal Via Dhusuri,
                Bhadrak District-756 119 India.

Area of focus          Environment Education & conservation

Activities with respect to   Evironment education through camps &
environment education      workshops, Social forestry

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Orissa Bigyan Academy
Contact Person         Prof. A.P. Dash
Address             Type 4r/25, Unit - Ix(F) Bhubaneshwar,
                Orissa 751007, India

Area of focus          Science and Technology education

Activities with respect to   Science popularization activities for students
Science & Technology      and masses, Science and society
Education            programmes

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Development of literature .428
Name             Orissa Environmental Society (OES)
Contact Person        Sundara Narayana Patro, Secretary
Address           ND-4, VIP Area, IRC Village, Bhubaneswar-751 003,
               Orissa, India
Tel. No.           0674-557423, 564793, 582097
E-mail            snpatro1@rediffmail.com, oes@hotmail.com

Area of focus        Environment Education & Awareness, eco-
               development, popularization of S&T

Activities with respect to  Celebration of National Science Day & Orissa Vigyan
Science & Technology     Congress every year
Education

Activities with respect to  Organizing NEAC programmes, celebration of World
environment education    Environment Day, workshops, symposiums,
               competitions & training programmes on environment
               education & sustainable development , organizing
               snake shows & exhibition on medicinal plants

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1982
applicable.

Publications, if any     Several publications on environment & biodiversity
               conservation, sustainable development, pollution, solid
               waste management


Name             Orissa Social Service Institute
Contact Person        Dr. Dilip Chandra Samantaray, General Secretary
Address           Post Box 1, P.O. Baramba, Cuttack-754 031, Orissa,
Tel. No.           India
               06721-43276, 27120

Area of focus        Environment education & awareness and vocational
               training

Activities with respect to  Promotion of smokeless chulahs, non-conventional
Science & Technology     energy resources
Education

Activities with respect to  Environment education awareness, eco-clubs in 48
environment education    high schools, study tours for students, plantation, &
               conservation of medicinal plants

Activities with respect to  Vocational training on typewriting, stenography,
livelihood education     computer education, students involvement in
               agriculture
                                           429
Whether GO / NGO)         NGO
date of registration if      1986
applicable.

Publications, if any       Several pamphlets, booklets, brochures & reports


Name               Orissa State Volunteers Social Workers
                 Association (OSVWA)
Contact Person          P.K. Pattanaik, Director
Address              N-1/324, I.R.C. Village, Bhubaneswar-751 015,
Tel. No.             Orissa, India
Fax                0674-451459
                 0674-530599, 459902

Area of focus           Environment education, awareness &
                 conservation

Activities with respect to    Rural sanitation, energy conservation, science
Science & Technology       awareness
Education


Activities with respect   to Environment education & awareness, watershed
environment education      development

Whether GO / NGO         NGO
Date of registration if
applicable.


Name               Orrisa Bigan Prasar Parishad (OBPP)
Contact Person          Satyanarayan Dash, General Secretary,
Address              R.C. Das Lane Kamapally, P.O. Berhampur,
                 Ganjam District-760 004 India
Tel. No.             06812-70187

Area of focus           Science & Environment Education

Activities with respect to    Use of renewable energy and promotion of Science
Science & Technology       education and awareness
Education

Activities with respect   to Environment education and awareness, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO         NGO
date  of registration   if
applicable.
430
Name              Orrisa Environmental Consciousness
                Society (OECS)
Contact Person         B.K. Senapati, Secretary
Address             School of Life Sciences,
                Sambalpur University, Jyoti Vihar-768 019,
                India

Area of focus          Environment education, research & eco-
                development

Activities with respect to   Science awareness through organic farm ing,
Science & Technology      vermi-composting, biogas production
Education

Activities with respect   to Environment education, research on waste
environment education      management & pollution

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Palli Sanskruti Kala Parishad
Contact Person         Aparti Mahapatra, Secretary
Address             At/P.O. Tipasi, Via Kanas, Puri District-752 017,
                Orissa India

Area of focus          Environment education & conservation

Activities with respect to   Science & Technology awareness through wasteland
Science & Technology      development, renewable energy
Education

Activities with respect   to Environment education and awareness, afforestation
environment education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Paribesh Suraksha Samity
Contact Person         Pushpa Mitra Swain, Secretary
Address             Sribihar, Tulasipur, Cuttack-753 008, Orissa,
                India
Tel. No.            0671-25458, 30126

Area of focus          Environment education & surveys

Activities with respect   to Environment education and awareness
environment education      amongst masses & surveys on
                environmental issues

                                          431
                environmental issues

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              People’s Institute for Participatory Action Research
                (PIPAR)
Contact Person         Sankarsana Hota, Director
Address             Prakruti Niwas, Bhagirathi Sagar East
                Gudianali, Dhenkanal- 759001, Orissa, India
Tel. No.            06762-24928, 26887
Fax               06762-24450
E-mail             pipardkl@sancharnet.in

Area of focus          Environment education, forest management,
                sustainable tribal development, natural resource
                management, community health

Activities with respect to   Promoting use of biogas chullahs, herbal medicines &
Science & Technology      use of bio-fertilizers.
Education

Activities with respect   to Creating awareness and action for protection,
environment education      preservation & promotion of natural forests; formation
                of 75 regional committees of villagers for forest
                protection and organizing training programmes for
                forest management. Publishing of forest policies,
                circulars in local language.

Activities with respect   to Community empowerment, information dissemination
livelihood education      on government schemes, plantation at private &
                community lands, promoting use of herbal medicines
                and advocating activities to ensure rights over natural
                resources, their processing & getting appropriate
                price.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1981-82
applicable.

Publications, if any      Bi-monthly bulletin titled ‘Kasturi’ on women’s rights
                issues and ‘Ama Gaon’ on sustainable livelihood
                issues, also publish materials on forest, NTFP & local
                issues.

Any other activities      Have a special cell name Women Resource Centre
                working on women related issues, also running a
                training centre on pisciculture
432
Name               People’s Rural Education Movement (PREM)
Contact Person          Jacob Thundyil, President
Address             At-Mandiapalli, P.O. Rangailunda, Via-Bhanja
                 Bihar, Berhampur (GM), Orissa-760007, India
Tel. No.             0680-242266, 243217, 203448
Fax               0680-242401, 200111
E-mail              premoffice_1@sify.com

Area of focus          Environment Education, health and livelihood
                 education for Rural women & children with special
                 focus to tribal, dalits & fisher folks

Activities with respect to    Promoting modern technology for fishing & storage,
Science & Technology       scientific farming, agro-forestry & value addition with
Education            scientific know-how

Activities with respect   to Environment education, awareness, eco-clubs,
environment education      plantation, smokeless chulhas, medicinal plants,
                preparation of compost and garbage pits.

Activities with respect   to Providing trainings for value addition to minor forest
livelihood education      produce, sustainable livelihood & promoting Grain
                bank and Seed banks.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if     1984
applicable.Name               Prachi Pathagar
Contact Person          Sampad Mohapatra, Science & Education Coordinator
Address             PO: Sakhigopal, Puri, Orissa 752014, India
Tel. No.             06752-72158
E-mail              prachidevt@rediffmail.com

Area of focus          Science/environment education & promotion of
                 agriculture

Activities with respect to    State level mathematics and origami workshops,
Science & Technology       trainings on primary & mathematics teaching ,
Education            workshops/camps on science behind eclipses,
                 miracles for school children

Activities with respect   to NEAC programmes, awareness on coir pith hazards
environment education      and its management, solid waste management,
                promotion of vetiver to check soil erosion

Activities with respect   to Promotion of quality seeds, inter-cropping & small
livelihood education      household coconut orchards                                              433
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1980
applicable.

Any other activities      Promotion of HAM radio as a tool for disaster
                management


Name              Rourkela Environmental Society (RES)
Contact Person         Subhendu Rath, Secretary
Address             AL-34, Basanti Colony, Rourkela-769012,
                Orissa, India

Area of focus          Environment education & awareness

Activities with respect to Environment awareness campaigns/workshops in
environment education   schools & colleges, tree plantation, awareness of air
              pollution

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Rural Women Development Service Centre
Contact Person         Laxman Kumar Pal, Director
Address             At/PO Khalari, Angul District-759122, Orissa,
                India
Tel. No.            06764-30104
Fax               06764-32539

Area of focus          Health & environment education for women

Activities with respect   to Environmental awareness & training camps for women
environment education      in rural areas, social forestry, pollution prevention

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Small & Marginal Farmers Association
                (SAMFA)
Contact Person         Arvind Mohanty, Director
Address             Laxmipur, Koraput-765013, Orissa, India
Tel. No.            06852-52348

Area of focus          Environment awareness

Activities with respect to   Promotion of new technologies for farmers and
Science & Technology      awareness on scientific issues

434
Science & Technology      awareness on scientific issues
Education

Activities with respect   to Environment education & awareness for soil
environment education      conservation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Social Action for Rural Community
Contact Person         Kailash Chandra, Secretary
Address             AT/PO Tipuri, Via-Kanas, Distt. Puri-752017,
                Orissa, India

Area of focus          Environment Education & Awareness

Activities with respect to   Conducting exhibitions on science & technology
Science & Technology      related issues in schools
Education

Activities with respect   to Environment Awareness, distribution of posters &
environment education      pamphlets regarding environmental problems amongst
                school children

Activities with respect   to Formation of groups and collection of funds for growth
livelihood education      of economic conditions

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1999
applicable.

Publications, if any      Pamphlets


Name              Society for Developmental Action (SODA)
Contact Person         Biswa Ranjan Behera, Secretary
Address             Vill. Indapahi, Post Laxmiposi, Via Baripada,
                Mayurbhanj-757107, Orissa, India
Tel. No.            06792-52841, 78179

Area of focus          Environment awareness

Activities with respect   to Non-formal environmental education & training
environment education

Activities with respect   to Organizing workshops & seminars, providing industrial
livelihood education      & vocational training for development of weaker
                sections of the society
                                          435
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Srujanika Jagamara
Contact Person        N.M. Pattnaik
Address           Khandagiri P.O.
               Bhubaneshwar
               Orissa 751030, India

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Promotion of scientific temper amongst
Science & Technology     masses
Education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Tribal Education & Development Society
Contact Person        Brunda Ban Patra, Secretary
Address           At/PO, Patihinja Via Kuliana, Orissa, India

Area of focus        Environment protection & conservation

Activities with respect to Environment awareness & education for natural
environment education   resource conservation
Activities with respect to
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Education for tribal development
436
               Government Organizations


Name             State Council for Science & Technology
Contact Person        Er.A A Jawaid
Address           Science & Technology Department
               Orissa Secretariat
               Bhubaneswar, Orissa 751001, India
Tel. No.           0674-406460

Area of focus        Popularization of Science, Science & Technology
               Education, environment education

Activities with respect to  Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology     masses and students, workshops, seminars &
Education          trainings on new technologies, creation of
               scientific temper, Children science congress,
               promotion of Govt. of India Projects

Activities with respect to Promotion of environment & natural resource
environment education   conservation projects, environment education &
              awareness amongst masses, support to NGOs
              for environment action projects

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.


Name             Pathani Samanta Planetarium
Contact Person        Director
Address           Planetarium Square, Bhubaneshwar, Orissa
               751013, India

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Popularizing astronomy in children and public
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.
                                        437
438
             PONDICHERRY

         Non-Governmental Organizations

   Organization                   Page

1.  Pondicherry Science Forum             440


          Government Organizations

   Organization                   Page

1.  Department of Science, Technology & Environment  441
                               439
               Non-Governmental Organizations


Name              Pondicherry Science Forum
Contact Person         Shri T.P.Raghunath
Address            No.46,Ii Cross, P.R.Gardens,
                Reddiarpalayam,Pondicherry-605010,India
Tel.No.            0413-225733

Area of focus         Science education

Activities with respect to   Science popularization through camps,
Science & Technology      workshops, seminars, Science and society
Education           projects, Development and dissemination of
                literature

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Literature on science
440
               Government Organization

Name             Department     of  Science,  Technology   &
               Environment
Contact Person        Dr. U. Sridaran, Director
Address           IIIrd floor, Housing Board Complex, Anna Nagar,
               Pondicherry 605005
Tel.No.           0413-334056
Fax             334494
E mail            pcscst@rediffmail.com

Area of focus        Promotion and application of S&T

Activities with respect to  Conduct seminars / conferences / symposiums for
Science & Technology     promotion of science, technology , impart knowledge in
Education          astronomy

      ith
Activities w respect to   Environment awareness in children and public
environment education

Whether GO / NGO       GO
date of registration if   1998
applicable.

Publications, if any     Pamphlets, etc.
                                           441
442
               PUNJAB
         Non-Governmental Organizations

   Organization                       Page

1.  Aakrita-Krit Cooperative Society             445
2.  Adarsh Sewa Samiti.                    445
3.  Advancement of Rural People & Natural Resources (ARPAN)  445
4.  All India Jeev Raksha Bishnoi Sabha            446
5.  All India Women’s Conference,               446
6.  Amritsar Vikas Manch                   447
7.  Association for Social Rural Advancement (ASRA)      447
8.  Avantika                         448
9.  Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha               448
10.  Centre for Action Research & Development (CAR       449
11.  Community Polytechnic                   449
12.  Ghoman Charitable Trust                  450
13.  Green Express                       450
14.  Institute of Ecology and Environment           450
15.  Jaiprakash Shodh Sansthan,                451
16.  Ludhiana Citizen’s Health Council             451
17.  Manav Kalyan Shiksha Kender                452
18.  Manjhi                          452
19.  Mukerian Educational, Environmental & Social Welfare   453
   Society
20.  National Theatre Arts Society (NTAS)           453
21.  PAHAL                           454
22.  Phagwara Environment Association             454
23.  Public Action Group For Rural Development         455
24.  Punjab Sahitya Kala Manch                 455
25.  Rural Association for Human Interest (RAHI),       455
26.  Rural Human Development (RHDC) India           456
27.  Sadhu Basant Trust,                    456
28.  Shanti Devi Arya Mahila College Dinanagar         457
29.  Shivalik College of Pharmacy               457
30.  Social Work And Rural Development Centre,         458
31.  Society for Education, Environment and Protection of   458
   Animals
32.  The Environment Society of Gardhiwala           459
33.  The Environment Society of Kapurthala           459
34.  The Punjab Environment Society              460
35.  The Rationalist Society, Punjab              460
36.  Umeed Khanna Foundation                  461
37.  Voluntary Health Association of Punjab          461
38.  Young Citizen’s Council                  462
39.  Youth Services Club                    462
                                    443
              Government Organization

      Organization                  Page

   1.  Govt. High School                463
   2.  N.S.S. Unit, Department of Laws         463
   3.  Punjab State Council For Science & Technology  464
   4.  State Institute of Science Education      464
444
               Non-Governmental Organizations


Name              Aakrita-Krit Cooperative Society
Contact Person         Secretary
Address             3729/22-D, Chandigarh, India

Area of focus          Science and environment education for women

Activities with respect to   Organizing camps and competion for women
Science & Technology      and children for promotion of scientific literacy.
Education

Activities with respect to   Providing environment education amongst
environment education      school children, youth and public


Activities with respect to   Training of women for self-employment
livelihood education

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Adarsh Sewa Samiti.
Contact Person         Secretary
Address             Mohalla Bari Sarkar, Anandpur Sahib, Distt. Ropar,
                Punjab, India

Area of focus          Women development

Activities with respect to   Science and environment education in villages,
Science & Technology      especially women
Education

Activities with respect to   Promoting appropriate technologies for income
livelihood education      generation

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Advancement of Rural People & Natural Resources
                (ARPAN)
Contact Person         Kuldip Chand, Director
Address             Village & P.O. Dobhetta-140124, Distt, Ropar, Punjab,
                India
Tel.No.             01887-24741
E mail             arpansociety@yahoo.co.in


                                           445
Area of focus        Rural development and natural resources management

Activities with respect to  Promotion of low cost technologies etc.
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment awareness campaign, tree plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1995
applicable.

Any other activities     Rural development


Name             All India Jeev Raksha Bishnoi Sabha
Contact Person        Mr. Sant Kumar Bishnoi, President
Address           Street No. 13, Abohar, Distt. Ferozpur- 152 116, Punjab,
               India

Area of focus        Conservation of black bucks and Prosopis trees.

Activities with respect to  Environment Education to School children and masses
environment education    through camps, competitions and publication of literature.
               Active involvement in conservation of Abohar Wildlife
               sanctuary for black buck conservation, tree protection
               especially Prosopis tree.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Magazines and newsletters on Wildlife conservation.

Any other activities     Integrated rural development, religion and environment


Name             All India Women’s Conference,
Contact Person        Ranjit Chatha, President
Address           Chowk Sharifpura, G.T. Road, Amritsar-143001,
               Punjab, India
Tel.No.           0183-555565
Fax             0183-501441
E mail            falcon@jla.vsnl.net.in

Area of focus        Environment Education and women development
               programmes

Activities with respect to  Promotion of appropriate agricultural technologies &
Science & Technology     scientific temper

446
Science & Technology     scientific temper
Education

Activities with respect to  Organization of programmes related to environment
environment education    awareness and development

Activities with respect to  Promotion of kitchen gardens, floriculture & horticulture,
livelihood education     tailoring, spice production

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Information brochures

Any other activities     Women issues


Name             Amritsar Vikas Manch
Contact Person        Dr. Charanjit Singh Gumtala, President
Address           253, Ajit Nagar, Amritsar-143006, Punjab, India
Tel.No.           0183-582323
Fax             0183-394993, 585823
E mail            avmanch@hotmail.com

Area of focus        Environment education

Activities with respect to  Organsing seminars, competitions for school & college
Science & Technology     students relating to Scientificl issues. Organizing
Education          awareness programs on Public interest issues like
               sanitation/traffic/pollution

Activities with respect to  Creating awareness for effective utilization of resources,
environment education    preventing environment pollution & redressal thereof,
               identifying issues of environment

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.

Publications, if any     Environment related souveniers & pamphlets and hand
               bills on pollution & sanitation


Name             Association for Social Rural Advancement (ASRA)
Contact Person        Secretary
Address           Vill. P. O. Dher, Distt Ropar, , Punjab, India

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to  Science education to masses, promotion of low cost
Science & Technology     technologies,

                                           447
Science & Technology     technologies,
Education

Activities with respect to  Public hearings on biodiversity issues
environment education

Activities with respect to  Addressing rural livelihood issues based on natural
livelihood education     resources

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Avantika
Contact Person        Secretary
Address           169, Basti Naw, Nizatam Nagar, Jalandhar, Punjab, India

Area of focus        Environment education, awareness and science
               popularisation

Activities with respect to  Organizing workshops, seminars for promoting scientific
Science & Technology     temper amongst youth
Education

Activities with respect to  Providing environment education to school children
environment education
Activities with respect to
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Bharat Jan Gyan Vigyan Jatha
Contact Person        Dr. Arun Mitra, General Secretary
Address           139 E, Kitchlu Nagar, Ludhiana- 141 001, Punjab, India
               0161- 446906

Area of focus        Science and environment education

Activities with respect to  Promotion of scientific temper in society.
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education camps in schools and general
environment education    public, projects for environment conservation and slum
               development, development of audio visual aids.

Whether GO / NGO date    NGO
of registration if

448
of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets and pamphlets


Name             Centre for Action Research & Development (CARD)
               Dr. Rakesh Sehgal, Executive Director
Contact Person        Street No.20, G.S.Road, Abohar-152116 Distt. Ferozpur,
Address           Punjab, India
Tel.No.           01634-24603

Area of focus        Integrated Rural development, social awareness, health
               & environment awareness

Activities with respect to  Organize exhibitions, workshops & seminars on science
Science & Technology     & technology related issues
Education

Activities with respect to  Environment education in school and masses for
environment education    improvement of sanitation, tree plantation and rural
               development, established eco-clubs in schools,
               participation in National Environment Awareness
               Campaign

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1992
applicable.


Name             Community Polytechnic
Contact Person        Secretary
Address           Palahi, Phagwara, Punjab, India

Area of focus        Science, technology and environment education

Activities with respect to  Promotion of science education
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Promotion of environment education & awareness in
environment education    youth

Activities with respect to  Vocational courses, providing trainings for development
livelihood education     of appropriate technology for low cost sanitation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Magazines and newsletter                                          449
Name             Ghoman Charitable Trust,
Contact Person        Narinder Singh, Secretary
Address           Ghoman, Distt. Gurdaspur-143514, Punjab, India

Area of focus        Environment & science education

Activities with respect to  Organizing seminars and exhibitions to promote science
Science & Technology     for students & teachers, creating interest amongst rural
Education          school children for study of science

Activities with respect to  Imparting environment education through seminars,
environment education    competitions, debates, cleanliness campaigns,
               plantations, organising environment awareness tours for
               school & college students. Participated in National
               Environment Awareness Campaign

Activities with respect to  Conducting demonstrations, exhibitions, etc. for better
livelihood education     livelihood.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.

Any other activities     Creating awareness for prevention of deadly diseases
               like AIDS, malaria, dengue & T.B.


Name             Green Express
Contact Person        Vikrant Gupta, Secretary
Address           Chowk Gaushala Bazar, Hoshiarpur-146001, Punjab,
               India
Tel.No.           01882-234156

Area of focus        Environment education


Activities with respect to  Creating awareness by conducting seminars, workshops,
environment education    etc., about environment related issues amongst students,
               teachers & youth

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1997-98
applicable.


Name             Institute of Ecology and Environment
Contact Person        Dr. Sudhir K. Mahotra, Director,
Address           Opp. SBI, Ram Lila Ground, Pathankot- 145 001, Punjab,
               India
Tel.No.           0186-30269, 28494 (PP)
450
Area of focus        Biodiversity conservation, environment education &
               awareness

Activities with respect to  Organizing science popularization competitions &
Science & Technology     awareness workshops for developing scientific temper
Education          amongst masses

Activities with respect to  Organizing workshops, seminars, training programmes &
environment education    competitions on environment related issues, providing
               environment education amongst school children, public,
               youth & army officers, also holding short term certificate
               courses on environment & providing training programme
               in environment for beginners

Activities with respect to  Providing training to farmers & youth for planting trees &
livelihood education     medicinal plants for self-sufficiency.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.

Publications, if any     An annual souvenir ‘Towards better environment’. Also a
               booklet in Punjabi regarding environment awareness

Any other activities     Conducting biodiversity studies in Shivalik areas with
               special reference to medicinal plants, conducting public
               hearings on biodiversity issues

Name             Jaiprakash Shodh Sansthan
Contact Person        Secretary
Address           E-25, Focal Point, Ludhiana, Punjab, India

Area of focus        Science and environment education

Activities with respect to  Organising competitions and seminars in schools on
Science & Technology     science education
Education

Activities with respect to  Promoting environment education amongst school
environment education    children

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Ludhiana Citizen’s Health Council
Contact Person        Secretary
Address           Deptt.of Health Education & Family Welfare College,
               Ludhiana, Punjab, India                                           451
Area of focus        Health and environment education

Activities with respect to  Organising workshops for sanitation and health
Science & Technology     improvement and making aware of better sanitation
Education          technologies

Activities with respect to  Organizing seminars on environment education.
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Manav Kalyan Shiksha Kender
Contact Person        Secretary
Address           678,Phase-10, S.A.S. Nagar,Distt. Ropar , Punjab, India

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to  Promoting science education to masses
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Providing environment education to school children
environment education

Activities with respect to  Promotion of low cost technologies, addressing rural
livelihood education     livelihood issues based on natural resources, resource
               conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Manjhi
Contact Person        Secretary
Address           V.P.O. Mubarikpur, Opp. Punjab National Bank,
               Sub.Division Derabassi, Distt. Patiala, Punjab, India

Area of focus        Environment education and awareness for conservation
               of natural resources

Activities with respect to  Promoting environment education, biodiversity
environment education    conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.452
Name             Mukerian Educational, Environmental & Social
               Welfare Society
Contact Person        D.V. Sharma, President
Address           Star Public High School, 17, Vasant Vihar, Mukerian-
               144211, Punjab, India
Tel.No.           01883-44551/44363

Area of focus        Environment education, social welfare

Activities with respect to  Promoting use of renewable & non-conventional sources
Science & Technology     of energy and providing scientific education
Education

Activities with respect to  Imparting environment education to school children
environment education

Activities with respect to  Awareness creation amongst rural population about
livelihood education     livelihood earning projects & schemes

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.


Name             National Theatre Arts Society (NTAS )
Contact Person        Pran Sabarwal, Director
Address           212-A-I, Harbans Theatre Lane, Patiala-147001, Punjab,
               India
Tel.No.           0175-213272, 98140-11821

Area of focus        Creating awareness regarding environment, science
               education and against redundant customs and evils of
               society, promotion of literacy through theatre

Activities with respect to  Workshops, seminars, group discussion on science
Science & Technology     education
Education

Activities with respect to  Environment education through songs, dance drama,
environment education    workshops, etc.

Activities with respect to  Theoretical & practical training in theatre arts for earning
livelihood education     livelihood

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1985
applicable.

Publications, if any     Occasional publications of souvenirs, annual reports and
               travelogues, etc.

                                            453
               travelogues, etc.

Any other activities     Organising projects for the cause of humanity & nation
               building, celebration of National Days


Name             PAHAL
Contact Person        Lakhbir Singh, President
Address           36, New Viveka Nand Marg Maqsudan, Jalandhar-
               144008, Punjab, India
Tel.No.           0181-200784
Fax             0181-270464
E mail            pahal@vsnl.net, website: pahal_ngo.org

Area of focus        Environment education and rural development

Activities with respect to  Environment conservation, conducting awareness
environment education    seminars on environment, tree plantation & weed
               eradication, wetland management

Activities with respect to  Conducting career orientation workshops & seminars for
livelihood education     creating awareness about better earning facilities

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1996
applicable.

Publications, if any     Posters on environment related subjects

Any other activities     Mobilization of youth for sustainable rural development


Name             Phagwara Environment Association
Contact Person        Dr. Amarjit Chousar, President
Address           Public Eye Hospital, Railway Road,
               Phagwara- 144 401, Punjab, India
Tel.No.           91-1824 –60205
Fax             91-1824-63394

Area of focus        Tree plantation and environment education
               Science Education in schools

Activities with respect to  Promotion of environment education, nursery raising and
environment education    tree plantation, mass awareness programmes.

Activities with respect to  Skill development for nursery raising
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.454
Publications, if any     Several booklets


Name             Public Action Group For Rural Development
Contact Person        Jagjit Singh Palahi
Address           218-m, Guru Hargobind Nagar, Phagwara, Punjab, India

Area of focus        Science, technology and environment education

Activities with respect to  Promotion of scientific temper
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment awareness in youth and public
environment education

Activities with respect to  Promotion and development of appropriate technology
livelihood education     for low cost sanitation, drinking water cleaning, village
               improvement.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets


Name             Punjab Sahitya Kala Manch
Contact Person        The General Secretary
Address           230-C, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana- 141 001,
               Punjab, India

Area of focus        Environment Education and promotion of culture

Activities with respect to  Environment Education of youth and children through art
environment education    forms like, drama, dance, street theatres, folk songs etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Promotion of literacy in poor population


Name             Rural Association for Human Interest (RAHI)
Contact Person        Secretary
Address           VPO Nurpur Bedi, Ropar, Punjab, India

Area of focus        Environment and livelihood education
                                             455
Activities with respect to  Environment education in masses
environment education

Activities with respect to  Addressing rural livelihood issues based on natural
livelihood education     resources

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Human Development (RHDC) India
Contact Person        Amar Singh Saini, Director
Address           Village Saini Majra,P.O.Nurpur Bedi-140117 Dis tt,
               Ropar, Punjab, India
Tel.No.           01887-40302

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to  Organising National Environment Awareness
environment education    Campaigns, camps, seminars, etc for promoting
               environmental awareness.

Activities with respect to  Organizing vocational training courses, emphasizing
livelihood education     traditional health practices (Vaid/Gunis)

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1990
applicable.

Any other activities     Para-veterinary, cattle care programmes and formed
               Mahila Mandals in 50 villages


Name             Sadhu Basant Trust
Contact Person        Secretary
Address           Vill: Sular , Distt. Patiala, , Punjab, India

Area of focus        Environment education, tree plantation and biodiversity
               conservation

Activities with respect to  Organizing seminars, public hearings for promoting
environment education    environment education and biodiversity conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
456
Name             Shanti Devi Arya Mahila College Dinanagar
Contact Person        Principal
Address           S.D.A.M. College, Dina Nagar, Gurdaspur, Punjab, India
Tel.No.           01875-20344, 21382
Fax             01875-21382
E mail            shanti@jla.vsnl.in

Area of focus        Environment education, Science & Computer Literacy

Activities with respect to  Organising seminars, exhibitions to promote scientific
Science & Technology     aptitude in school children
Education

Activities with respect to  Organize chetna rallies, seminars /competitions,
environment education    workshops on environment related issues

Activities with respect to  Conduct diplomas in home management, Dress
livelihood education     designing, computer application & Information
               technology, etc for better earning.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     College Magazine (NIKASI)

Any other activities     Providing Education to women


Name             Shivalik College of Pharmacy
Contact Person        R.C. Roy, Principal
Address           Nangal-140126, Distt. Ropar, Punjab, India
Tel.No.           01887-21276, 22998 (o) 25408, 25626 ®
Fax             01887-21276
E mail            shivalikcollegeofpharmacy@rediffmail.com,
               rcroy@id.eth.net

Area of focus        Conservation of natural resources especially medicinal
               plants

Activities with respect to  Teaching & research in the field of pharmaceutical
Science & Technology     sciences & medicine
Education

Activities with respect to  Assessing & monitoring of environmental health hazards
environment education    and creating awareness among the local people

Activities with respect to  Educating youth for judicious utilization of natural
livelihood education     resources for earning livelihood

Whether GO / NGO       NGO                                           457
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Development of data base on local medicinal plants and
               their traditional uses


Name             Social Work And Rural Development Centre,
Contact Person        Jagtar Singh
Address           V.P.O. Nurpur Bedi, Distt, Ropar-140117, Punjab, India
Tel.No.           01887-40238 (o) 33449 ®

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to  Expansion of new technologies in the villages like,
Science & Technology     construction of biogas, vermiculture, traditional system of
Education          medicine, etc.

Activities with respect to  Providing training to the youth regarding environment
environment education    related problems, education for protection of migratory
               birds, tree plantation, expansion of organic farming and
               increasing awareness about conservation of wetlands.

Activities with respect to  Organizing vocational training courses for adult girls,
livelihood education     handloom production centre

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1988
applicable.

Publications, if any     Occasional leaflets

Any other activities     Promoting fuel-efficient crematoria, Mahila Mandals,
               consumer awareness programmes, etc.


Name             Society for Education, Environment and Protection of
               Animals
Contact Person        Mr. Virinder Sharma, Secretary
Address           131, Opp. Main Gurudwara, Pratap Nagar, Amritsar,
               Punjab, India

Area of focus        Environment and science education, animal protection.

Activities with respect to  Organizing seminar/campaigns in schools to promote
Science & Technology     science education
Education

Activities with respect to  Organizing programmes for public and children in
environment education    schools, studies on biodiversity, biodiversity conservation
458
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Pamphlets

Any other activities     Animal Protection activities


Name             The Environment Society of Gardhiwala
Contact Person        Dharam Singh Sahota, Principal Secretary
Address           Gardhiwala, Distt.Hoshiarpur-144207, Punjab, India
Tel.No.           01886 -60033 (o) 60185 ®

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to  Organizing declamation contests, seminars & debates to
Science & Technology     inculcate interest in Science &Technology
Education

Activities with respect to  Environmental awareness, promotion of pollution free
environment education    environment, sustainable development

Activities with respect to  Training for dairy and agriculture to rural people, higher
livelihood education     education & computer training for poor girls

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1993
applicable.

Publications, if any     Publications to educate local people


Name             The Environment Society of Kapurthala,
Contact Person        Principal Waryam Singh, P.E.S. (I) Retd., Vijay Mahna,
Address           Lecturer, D.I.E.T.
               Sunbird’s Nest, 1. Aman Nagar, Kapurthala-144601,
               Punjab, India
Tel.No.           01822-33123 / 35735

Area of focus        Environment education in schools, study of biodiversity in
               wetland areas, Public mobilization against
               environmentally unsound projects, afforestation in
               schools & public places

Activities with respect to  Organizing exhibitions, science fairs & excursions to
Science & Technology     places of scientific importance
Education

Activities with respect to  Organizing seminars, competitions, exhibitions, tours,
environment education    camps, campaigns, plantations, printing & distribution of
               resource material relating to environment in schools,

                                             459
               resource material relating to environment in schools,
               participation in National Environment
               Awareness Campaign, conducting awareness
               programmes, motivating society & building
               consciousness about the local environment problems
               amongst public.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987-88
applicable.

Publications, if any     Resource material relating to environment, magazines,
               hand bills, calendars & posters on environment


               The Punjab Environment Society
Name             Mr. Swarn Singh, General Secretary
Contact Person        SCO No. 47 (I Floor) Sector 20-C, Dakshin Marg,
Address           Chandigarh – 160020,
               India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to  Organizing lectures, public seminars and camps
environment education    School based programmes on environment

Whether GO / NGO)      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Newsletter


Name             The Rationalist Society, Punjab
Contact Person        Mr. Sarjit Talwar
Address           Rationalist Society Punjab, B-Xi-413, Ram Bag Road,
               Barnala-148101, Punjab, India
Tel.No.           01679-34679pp

Area of focus        Science and environment education

Activities with respect to  The society conducts seminars, workshops in
Science & Technology     schools on science related issues
Education

Activities with respect to  Promotion of environment education amongst
environment education    public

Activities with respect to  IT Training
livelihood education
460
Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities         Action for explaining miracles and breaking
                   religious myths in society


Name                 Umeed Khanna Foundation
Contact Person            Secretary
Address                Gaushala Road, Opp. Grain Market, Sangrur, Punjab,
                   India
Tel.No.                01672-36733, 36744, 32148
Fax                  01672-36733
E mail                umeed@nda.vsnl.net.in

Area of focus             Social upliftment

Activities with respect to      Science popularization in general public through
Science & Technology         seminars, lectures, camps, etc.
Education

Activities with respect to      Environment improvement programmes with public
environment education         participation, environment and natural resource
                   conservation & education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any         Newsletter

Any other activities         Awareness on social issues in society

Name                 Voluntary Health Association of Punjab
Contact Person            Manmohan Sharma, Secretary
Address                S.C.F.18/1 Sec.10-D, Chandigarh , India

Area of focus             Environmental education, awareness and health
                   education

Activities with respect to      Popularising health awareness
Science & Technology
Education

Activities with respect to      Organizing public hearings and schools based
environment education         programmes, workshops, competitions on environmental
                   related issues biodiversity conservation and awareness

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable.                                              461
Any other activities     Health education, programmes with nurses and sanitary
               workers


Name             Young Citizen’s Council
Contact Person        Dr. Sudhir Raj,
Address           Pt. Jai Dayal Street, Muktsar, Punjab, India
Tel.No.           01633-60004, 62904 ®
E mail            drsudhirraj@glidenet.in

Area of focus        Environment and science education

Activities with respect to  Organising seminars & debates in schools and colleges
Science & Technology     relating to science & technology
Education

Activities with respect to  Organising poster competitions for environment
environment education    education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1989
applicable.

Publications, if any     Booklet entitled ‘Green Post’

Any other activities     Promotion of story telling


Name             Youth Services Club
Contact Person        Joginder Pall, Secretary
Address           Lata Kunj, New Naloyian Colony, Naloyian, Distt.
               Hoshiarpur-146001, Punjab, India
Tel.No.           01882-230223

Area of focus        Science and environment education

Activities with respect to  Conducting awareness workshops to develop scientific
Science & Technology     temper amongst youth
Education

Activities with respect to  Providing environment education in schools, organizing
environment education    competitions on environment related issues

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1997-98
applicable.

Publications, if any     Articles, pamphlets, posters & literature relating to
               environment
462
               Government Organization


Name             Govt. High School
Contact Person        Surinder Kumar Jindal, Science Teacher
Address           Kartarpur Momian-147105, Distt, Patiala,
               Punjab, India
Tel.No.           01764-21531

Area of focus        Environment & Popularisation of Science & Technology

Activities with respect to  Organising exhibition, science fairs, workshops for
Science & Technology     science popularisation
Education

Activities with respect to  Sensitising the students about current environmental
environment education    problems and sensitising the rural particularly farmers for
               conserving environment & natural resources.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     A report on sustainable development based on survey of
               local villages


Name             N.S.S. Unit, Department of Laws
Contact Person        Dr. Jaspal Singh, Programme Officer
Address           Department of Laws, Guru Nank Dev University,
               Amritsar, Punjab, India
Tel.No.           0183-258802 – 09, Ext. 3282 / 3288
Fax             0183-258819, 258820
E mail            js_01@rediffmail.com

Area of focus        Protection of environment, social work

Activities with respect to  Sustainable development and environment education,
environment education    public awareness and action for sanitation improvement,
               rural development, tree plantation.

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Published many books on environmental
               protection & related subjects
                                           463
Name             Punjab State Council For Science & Technology
Contact Person        Executive Director
Address           MGSIPA Complex, Sector 26 , Chandigarh 160019
               India
Tel.No.           0172-793300, 793600
Fax             0172-793143
E mail            nstiwana@hotmail.com , neelimakj@yahoo.co.uk

               Science & technology education; environment education
Area of focus        & awareness

Activities with respect to  Programmes for Science popularization amongst masses
Science & Technology     and students; introduction of pollution free technologies
Education          for brick kilns, rolling mills, rice shellers, waste
               minimization & cleaner technologies, workshops,
               seminars & trainings on new technologies, creation of
               scientific temper, promotion of science city

Activities with respect to Nodal Agency for National Environment Awareness
environment education   Campaign, National Green Corps, Environment
              education; development of literature for formal and non-
              formal education; promotion of eco-clubs in schools;
              development and dissemination of new technologies;
              training of individuals, workers, youth, NGOs, etc;
              development of website on water resource management;
              assessment & conservation of biodiversity of the state of
              Punjab , cons ultancy to industry for pollution control.
              Working in South Asian region for promotion of
              environment education with UNESCO

Activities with respect to  Training on Vermicomposting, mushrooms, duckweed
livelihood education     units in rural areas for self employment OF WOMEN

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books, booklets, pamphlets, posters, kits,
               brochures on above mentioned activities , newsletters
               and science magazine

Any other activities     Setting up of Patent Information Centre

Name             State Institute of Science Education
Contact Person        Director
Address           SCO- 66-67, Sector-17-A, Chandigarh- 160 017,
               Punjab,India
Tel.No.           0172-702536
464
Area of focus        Science education

Activities with respect to  Organizing science exhibitions & seminars, celebrating
Science & Technology     National Science Day & other International Days,
Education          monitoring of science clubs in schools


Activities with respect to  Environment education in schools, signed a MoU with
environment education    Ministry of Environment & Forests to implement
               environment education in 100 schools of 8 districts,
               adding environment education in curriculum of middle
               classes, monitoring of eco-clubs

Whether GO / NGO       GO
date of registration if   1967-68
applicable.

Publications, if any     Quarterly Newsletter on environment education

Any other activities     Teacher training, awareness about AIDS, status of
               women, adolescence education
                                          465
466
              RAJASTHAN
         Non-Governmental Organizations

   Organization                       Page

1.  Action for Food Production – AFPRO            468
2.  Adult Education Institute                 468
3.  Bharat Children Siksha Samiti               468
4.  Bhawani Sansthan                     469
5.  Gramin Vikas Sansthan                   469
6.  Gramin Vikas Vigiyan Samiti (GVVS)            469
7.  Gramodaya Samajik Sansthan                470
8.  Green Earth Foundation                  470
9.  Institute of Development Studies             470
10.  Institute Of Development, Environment and Scientific   471
   Research (ISDESR)
11.  International Society of Environmental Sciences      472
12.  Jagran Jan Vikas Samiti                  472
13.  Jan Siksha Evam Vikas Sangathan ( PEDO )         472
14.  Janadhar Sewa Samiti                   473
15.  Navjivan Education & Management Society          473
16.  Nirman Sansthan, Khandel                 474
17.  Paryavaran Parishad                    474
18.  Paryavaran Prachar Samiti, Kota (PPS, Kota)        475
19.  Prabandh Samiti Swami Vivekanand Vidhyalaya        475
20.  Prayas                          476
21.  Rajasthan Environment Preservation Society        476
22.  Rajasthan Seva Sangh                   477
23.  Rajasthan Vigyan Shiksha Parishad (RAVISHIP)       477
24.  Rajasthan Vigyan Society                 477
25.  Samagra Vikas Sansthan                  478
26.  Sarojini Naidu Mahila Vikas Kalyan Sansthan        478
27.  Shikshit Rojgar Kendra Prabhandak Samiti         479
28.  Society for Total & Harmonious Advancement of Rajasthan  479
   (THAR )
29.  Tarun Bharat Sangh                    480
30.  Udaipur Environmental Group                480
31.  Vishnoi Sangoshti                     481
32.  Wildlife Conservation Society of India ( WCSI )      481

           Government Organizations

   Organization                       Page

1.  Central Arid Zone Research Institute (ICAR)        482
2.  Department of Science & Technology (Rajasthan)      482
3.  Department of Science & Technology            483
                                    467
               Non-Governmental Organizations


Name                Action for Food Production – AFPRO
Contact Person           K.N. Dewangan
Address              1185, Sector-11, Opp, Community Centre, Udaipur-
                  313002, Rajasthan, India
Tel. No.              91-294-583506
Fax                91-294-486475
E-mail               afproudr@ad1.vsnl.net.in

Area of focus           Environment protection, Science Education

Activities with respect to     Implementation  of  food  production  and  related
Science & Technology        techniques.
Education

Activities with respect to The society educates voluntary agencies for the
environment education   implementation of environmental projects.

Whether GO / NGO          NGO
date of registration     if
applicable.


Name                Adult Education Institute
Contact Person           Bhawani Shankar Garg, Director
Address              Rajasthan Vidyapeeth, Pratapnagar, Udaipur – 313001,
                  Rajasthan, India

Area of focus           Environmental Education

Activities with respect to     Promotion of environmental education & awareness,
environment education       organizing seminars for promotion of environment
                  conservation.

Whether GO / NGO          NGO
date of registration if
applicable.


Name                Bharat Children Siksha Samiti
Contact Person           Sirajuddin Khan, Secretary
Address              4048, Ninder Rao Ji Ka Rasta, 3rd Crossing, Chandpole
                  Bazar, Jaipur – 302001, Rajasthan, India
Tel. No.              0141-43973

Area of focus           Environm ental Education

Activities with respect to     Promotion of environmental protection, soil conservation
environment education       and creating awareness about the environment,
                  organizing camps, tree planting.

468
               organizing camps, tree planting.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Bhawani Sansthan
Contact Person        Bhawar Paneri, Chief Executive
Address           VPO Iswal, Udaipur – 313011, Rajasthan, India

Area of focus        Environmental Conservation

Activities with respect to  Promoting water conservation and agro-forestry among
Science & Technology     rural people, encouraging smoke less chulhas.
Education

Activities with respect to  Providing environment awareness and training,
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gramin Vikas Sansthan
Contact Person        Lalit Bhatt, Director
Address           Nalwa, Punjpur, Dungarpur – 314038, Rajasthan, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to  Environment education & training or the tribals, forest
environment education    development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gramin Vikas Vigyan Samiti (GVVS)
Contact Person        Shashi Tyagi, Secretary
Address           458, Milk Men Colony, Lane No. 3, Pal Road, Jodhpur-
               342008, Rajasthan, India
Tel. No.           0291 – 41317

Area of focus        Science & livelihood education

Activities with respect to  Organizing various activities related to agriculture,
Science & Technology     forestry, animal husbandry,
Education
                                            469
Activities with respect to  Promotion of environment education & training
environment education

Activities with respect to  Promotion of cottage industry and appropriate
livelihood education     technologies

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gramodaya Samajik Sansthan
Contact Person        K. P. Shrimal, Director
Address           VPO Thali, Via Chaksu, Chaksu – 303901, Rajasthan,
               India

Area of focus        Environment education & development for women

Activities with respect to  Environment education & training, tree plantation, social
environment education    development, soil conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Gender Issues


Name             Green Earth Foundation
Contact Person        Dr. K. P. Sharma, Chairman
Address           C-141 A, Mahavir Marg, Malviya Nagar, Jaipur –
               302018, Rajasthan, India

Area of focus        Biodiversity conservation

Activities with respect to  Biodiversity conservation & protection of sanctuaries of
environment education    Rajasthan, environmental education & training,
               environmental surveys, monitoring & research for
               conservation of biodiversity

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute of Development Studies
Contact Person        Dr. S.S. Acharya, Director
Address           8-B, Jhalana Institutional Area, Jaipur – 302004,
               Rajasthan, India
Tel. No.           0141-515348, 519825
Fax             0141-515348470
E-mail                ssacharya@idsj.org
Area of focus            Nature resource management, training/research on
                   environment, literacy, gender issues, social work,
                   economic policies, woman & child health, etc.

Activities with respect to      Organizing workshops & seminars on science &
Science & Technology         technology issues for NGOs & women
Education

Activities with respect to      Conducting workshops & campaigns for environment
environment education        education, water management studies, biodiversity
                   conservation, using remote sensing techniques for
                   finding out the availability of natural resources

Activities with respect to      Organizing training workshops for NGOs & children for
livelihood education         providing mechanisms for using natural resources in
                   livelihood generation, capacity building of Panchayati
                   Raj institutions

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if       1981
applicable.

Publications, if any         Publishing monographs, newsletters & research reports

Any other activities         Organizing training workshops on child rights & gender
                   issues and prevention & eradication of malnutrition


Name                 Institute Of Development, Environment And
                   Scientific Research (ISDESR)
Contact Person            Dr. M.M. Shiekh, President
Address               Behind Girls College,Churu 331 001 (Rajasthan),India
Tel. No.               01562 41219/50029
Fax                 01562 51245/50678

Area of focus            Natural Resource Management , Environment Education

Activities with respect to      Popularising of technologies for Natural Resource
Science & Technology         Management, Pollution, Energy,
Education              Biodiversity, Urban Issues, Research, Planning and
                   Management,

Activities with respect to      Environment Education and Awareness by Conducting
environment education        EE programmes for school children.
                   Capacity Building, Workshops, Nature Camps,
                   Exhibitions, Development of Educational Material, Use of
                   Media

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable                                              471
Name             International Society of Environmental Sciences
Contact Person        S.K. Aggarwal, Chairman
Address           594-A, Talwandi, Kota – 324005, Rajasthan, India

Area of focus        Environmental education

Activities with respect to  Promotion of environment & natural resource
environment education    conservation, organizing excursion, symposia &
               seminars for environment awareness

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Published environment related journal ‘Paryavaran’ in
               Hindi


Name             Jagran Jan Vikas Samiti
Contact Person        Bhawar Dhabai, Secretary, Ganesh Purohit, Director
Address           Bedia, Udaipur – 313011, Rajasthan, India
Tel. No.           0294 – 441322
Fax             0294-451377
E-mail            jagranjan@datainfosys.net

Area of focus        Environment awareness, integrated rural development,
               promotion of traditional health care system with
               involvement of traditional health practitioners (Gunis)

Activities with respect to  Providing non-formal education to children on
Science & Technology     sustainable agriculture & water resource management,
Education          documenting knowledge of traditional health care
               system, cultivation of medicinal plants

Activities with respect to  Promotion of ex-situ conservation and ethno medical
environment education    uses of local flora, environment awareness

Activities with respect to  Formulation of self-help groups, providing technologies
livelihood education     for formulation of herbal products and helping people to
               promote traditional treatments for better livelihood

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.

Publications, if any     Booklets on medicinal plants & traditional health care
               systems


Name             Jan Siksha Evam Vikas Sangathan ( PEDO )
Contact Person        Devi Lal Vyas, Director
               VPO Mada, Dungarpur – 314001, Rajasthan, India

472
Address           VPO Mada, Dungarpur – 314001, Rajasthan, India
Tel. No.           02964 – 61128, 61129
Fax             02964 – 61129

Area of focus        Agriculture, environment education & eco-development

Activities with respect to  Organizing training programmes on check-dam
Science & Technology     construction, land leveling for soil conservation &
Education          nursery raising and encouraging use of bio-gas

Activities with respect to  Camps on forestry/uses of local trees and orientation on
environment education    soil & water conservation, encouraging use of compost
               pits

Activities with respect to  Training on vegetable cultivation & goat/sheep rearing
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1986
applicable.


Name             Janadhar Sewa Samiti
Contact Person        Sunita Sharma
Address           PO Sardulpura, Via Phulera, Jaipur – 303338,
               Rajasthan, India

Area of focus        Environment education & awareness & conservation

Activities with respect to  Rain Water harvesting
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation,
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Navjivan Education & Management Society
Contact Person        Sushil Kumar Singh
Address           Station Road, Gangapur, Sawai Madhopur – 322001,
               Rajasthan, India
Tel. No.           07463 – 20395, 21293

Area of focus        Environment education & awareness, rural development
               Use of renewable energy

Activities with respect to  Environment education & awareness, tree plantation
environment education

                                           473
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Nirman Sansthan, Khandel
Contact Person        Rameshwar Lal Verma, Director
Address           Via Sambhar Lake, Jaipur – 303604, Rajasthan, India
Tel. No.           014252 – 44341 ®
E-mail            nskhandel@indya.com

Area of focus        Science,technology & environment education &
               awareness, plantation

Activities with respect to  Organizing workshops, training programmes, night
Science & Technology     schools, competitions to spread science & technology
Education          awareness amongst community people

Activities with respect to  Environment education, awareness programmes, tours
environment education    & literacy campaigns on environment related issues,
               afforestation & renovation of existing water sources, land
               development, nursery raising

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1986
applicable.

Publications, if any     Poetry booklet on environment ‘Paryavaran Kavya
               Manjri (Hindi)

Any other activities     Organizing health camps for eyes, nose, throat & ears,
               drinking water maintenance and animal health camps


Name             Paryavaran Parishad
Contact Person        C.K. Dadhich, Secretary
Address           2 KA 2 Vigyan Nagar, Kota – 324005, Rajasthan, India
Tel. No.           0744 – 426449
Fax             0744-421108
E-mail            itech_kota@yahoo.com

Area of focus        Science/environment education & awareness,
               conservation and disaster mitigation

Activities with respect to  Smokeless chulahs, biogas, motivation to students for
Science & Technology     science education through small projects & science
Education          models

Activities with respect to  Environment education & awareness especially to
environment education    students under the scheme ‘Pick them young’ for

474
environment education    students under the scheme ‘Pick them young’ for
               inculcating habit of environment protection &
               conservation, plantation, pollution monitoring

Activities with respect to  Conservation of natural resources, waste minimization,
livelihood education     implementation of programme ‘Earn while you learn’

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1990
applicable.

Publications, if any     Paryavaran Kavya Manjri (Hindi), Environmental
               degradation strategies for control (English), Astitva
               (English), Prakriti Paryavaran Aur Manav (Hindi),
               Environmental Communication (English),Paryavaran
               Kuchh Tathhya (Hindi) and Marketing, trading &
               distribution of Hadoti’s Medicinal Plants (Hindi)

Any other activities     The NGO has been awarded by the Forest Deptt., Govt.
               of Rajasthan & many other agencies for its contribution
               towards environment protection and conservation


Name             Paryavaran Prachar Samiti, Kota (PPS, Kota)
Contact Person        K.K. Sharma, Chairman
Address           33-C, Instrumentation Township, Kota – 324005,
               Rajasthan, India

Area of focus        Environment education & awareness and rural
               development

Activities with respect to  Environment education & awareness, biogas, smokeless
Science & Technology     chulahs, solar cookers
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, environment
environment education    protection & conservation, plantation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Prabandh Samiti Swami Vivekanand Vidhyalaya
Contact Person        Prasasve Sansthan
Address           Geeta Devi Sharma, Secretary,
               ‘Geeta Bhawan’, Vivekanand Colony, Dausa – 303303,
               Rajasthan, India
Tel. No.           01427 – 20661

Area of focus        Science and environment education, plantation, soil
               conservation, water conservation, forest developing,

                                           475
               conservation, water conservation, forest developing,
               formal education, non-formal education, health, rural
               development, social welfare, vocational training for
               women & youths.

Activities with respect to  Organizing science clubs in schools
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education for students, organizing
environment education    environment awareness activities such as rallies,
               competitions, etc.

Activities with respect to  Organizing vocational trainings for youth & women,
livelihood education     giving trainings for shorthand computer education,
               sewing, weaving & tailoring

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1980
applicable.

Any other activities     Organizing family welfare programmes


Name             Prayas
Contact Person        Sudhir K. Katiyar, Director
Address           Village Deogarh Deolia, Via Partapgarh, Chittorgarh –
               312621, Rajasthan, India
Tel. No.           01478 – 22900

Area of focus        Environment education & awareness and tribal
               development

Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation, forest
environment education    protection

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rajasthan Environment Preservation Society
Contact Person        Sudha Raina, President
Address           Vasundhar, Tonk Road, Jaipur – 302015, Rajasthan,
               India

Area of focus        Environment education & awareness and conservation

Activities with respect to  Consultancy, Promotion of renewable energy
Science & Technology
Education476
Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation,
environment education    cleaning water bodies,

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rajasthan Seva Sangh
Contact Person        Director
Address           Gandhi Ashram, Dungarpur – 314001, Rajasthan, India

Area of focus        Environment Improvement

Activities with respect to  Environment Education for masses through workshops,
environment education    camps etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Rural and urban development


Name             Rajasthan Vigyan Shiksha Parishad (RAVISHIP)
Contact Person        Mahavir Prasad Gupta, Secretary
Address           32 Shaktinagar, Kota – 324009, Rajasthan, India
Tel. No.           0744-23952, 26449

Area of focus        Environment education & awareness & eco-development

Activities with respect to  Promotion of biogas, solar cooker, smokeless chulahs
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation
environment education

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.


Name             Rajasthan Vigyan Society
Contact Person        Shri Satish Gupta
Address           108, Jai Jawan Colony(Iind) Tonk Road, Jaipur,
               Rajasthan, India
Tel. No.           0141-551610

Area of focus        Science & technology education
                                          477
Activities with respect to  Science and society programmes, Development of
Science & Technology     literature, Science popularization through workshops,
Education          seminars, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable


Name             Samagra Vikas Sansthan
Contact Person        Niranjan Singh, Executive Secretary
Address           10/170, MIG-B, New Housing Board, New Police Line,
               Jhunjhunu Distt Rajasthan 333703, India
Tel. No.           0159-7230035
E-mail            samagravikas_jjn@yahoo.co.in

Area of focus        Science popularization in society, environment education
               & awareness

Activities with respect to  Organising camps and seminars for science &
Science & Technology     technology popularisation, providing awareness
Education          regarding science & technology based techniques for
               improving agriculture, promotion of appropraite rural
               technologies for development

Activities with respect to  Motivating rural communities for natural resource
environment education    management, maintenance of vegetative cover for
               environment protection in rural areas, promoting
               plantations & providing enviornment education to create
               awareness amongst rural communities

Activities with respect to  Organising income generating programmes for self-help
livelihood education     groups, promoting cottage & home industries in rural
               areas based on natural resources, motivating marginal
               farmers regarding horticulture, cash crops, medicinal
               plants to upgrade their livelihood,

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1996
applicable.

Any other activities     Upliftment of child labour, awareness on drought
               management


Name             Sarojini Naidu Mahila Vikas Kalyan Sansthan
Contact Person        Secretary
Address           13A/13B, Opp. Laxmi Mandir Cinema, Tonk Road,
               Jaipur-302015, Rajasthan, India
Tel. No.           0141-743689
478
Area of focus        Pollution control, environment education, awareness &
               conservation

Activities with respect to  Promoting pollution free technologies for cement & brick
Science & Technology     kilns
Education

Activities with respect to  Environment education & awareness, social forestry,
environment education    pollution control awareness

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1990
applicable.


Name             Shikshit Rojgar Kendra Prabhandak Samiti
Contact Person        Shri Rajan Choudhry
Address           1/129 Housing Board, Jhunjhunu,Rajasthan 333001,
               India
Tel. No.           0159-7234664
Fax             0159-7234664
E-mail            srkpsamiti@yahoo.co.in

Area of focus        Science and Livelihood education, Health education &
               Panchayati Raj.

Activities with respect to  Science education & integrated rural development
Science & Technology
Education

Activities with respect to  Drought management & advocacy
environment education

Activities with respect to  Promotion of technologies to address livelihood issues
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1988
applicable.


Name             Society for Total & Harmonious Advancement of
               Rajasthan (THAR )
Contact Person        Shubhu Patwa,
Address           Bhinasar, Bikaner – 334403, Rajasthan, India
               61205

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to  Environment education & awareness, plantation,
environment education    providing training to school teachers about local
               environment

                                           479
                   environment

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable


Name                 Tarun Bharat Sangh
Contact Person            Rajendra Singh, General Secretary
Address               Bheekampura, PO Kishore, Thanagai Tehsil, Alwar –
                   301022, Rajasthan, India
Tel. No.               014562 – 4443

Area of focus            Water Resource Management,Environment education &
                   awareness and community development

Activities with respect to      Water harvesting techniques
Science & Technology
Education

Activities with respect to      Environment education & awareness, wildlife
environment education        conservation, plantation, wasteland development, biogas
                   solar system

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any         Booklets and papers

Any other activities         The general Secretary of the society has won the
                   Magsaysay Award


Name                 Udaipur Environmental Group
Contact Person            L. L. Sharma, President
Address               P.N. 206, Road 13, Ashok Nagar, Udaipur – 313001,
                   Rajasthan, India

Area of focus            Environment education & awareness and conservation
                   Promotion of low cost technologies for environmental
                   improvement

Activities with respect to      Environment education & awareness, plantation,
environment education        conservation of biodiversity, cleaning water bodies

Activities with respect to      Training for skill development for low cost technologies
livelihood education

Whether GO / NGO           NGO
date of registration if applicable480
Name             Vishnoi Sangoshti
Contact Person        H. S. Bishnoi, President
Address           C-158 A Dayanand Marg, Tilak Nagar, Jaipur – 302004,
               Rajasthan, India
Tel. No.           0141-63699

Area of focus        Environment education & awareness and conservation

Activities with respect to  Environment education & awareness, biodiversity
environment education    conservation, plantation, wildlife protection

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets and pamphlets for public awareness

Any other activities     Integrated rural development


Name             Wildlife Conservation Society of India ( WCSI )
Contact Person
               S. P. Bhatnagar, Chairman
Address
               Vishwa Vihar, K/68, Krishna Gangh, Anasagar Link
               Road, Ajmer – 305001, Rajasthan, India
Tel. No.
               0145-30516
Area of focus
               Environment education & awareness and conservation
Activities with respect to
               Environment education & awareness, renewable energy
environment education
               NGO
Whether GO / NGO
date of registration if
applicable
                                        481
                 Government Organizations


Name               Central Arid Zone Research Institute (ICAR)
Contact Person          Dr. L.N. Harsh, Principal Scientist (Forestry)
Address              ICAR, Jodhpur–342003, Rajasthan,India
Tel. No.             0291-740789 (o) 649491®
Fax                0291-740706
E-mail              Lnharsh@cazri.raj.nic.in

Area of focus           Science & technology education, agro-forestry, arid zone
                 forestry & pasture development

Activities with respect to    Research & development of technologies for
Science & Technology       poverty elevation of rural folks.
Education

Activities with respect to Educating school children, farmers about improvement of
environment education   environment by plantations, organising environment
              related workshops

Activities with respect to Demonstrating and training of developed techniques like,
livelihood education    gum exudation techniques, grafting with improved plants
              and development of kisan nurseries

Whether GO / NGO         GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any       Published articles, research papers, video films & radio
                 talks, etc. on environment related issues


Name               Department Of Science & Technology (Rajasthan)
Contact Person          Shri R.P.Jain
Address              Department Of Science & Technology, 506, Mini
                 Secretariat, Banipark, Jaipur,
                 Rajasthan-302016,India
Tel. No.             0141-200007

Area of focus           Popularization of Science, Science & Technology
                 Education

Activities with respect to    Programmes for Science Popularization amongst masses
Science & Technology       and students, workshops, seminars & trainings on new
Education             technologies, creation of scientific temper

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.
482
Name               Department Of Science & Technology
Contact Person          Shri R.S. Vyas
Address              Regional Branch, A-341, Shastri Nagar,
                 Jodhpur,Rajasthan 342003,India
Tel. No.             0291-433369

Area of focus           Popularization of Science, Science & Technology
                 Education

Activities with respect to    Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology       masses and students, workshops, seminars &
Education             trainings on new technologies, creation of
                 scientific temper

Whether GO / NGO         GO
date of registration     if
applicable.
                                          483
484
                SIKKIM
         Non-Governmental Organizations

   Organization                       Page

1.  Citizens for Democracy                  486
2.  Dukha Niwarak Sanga                    486
3.  Matri Kalyan Samiti                    486
4.  Paryavaran Samrakshan Samiti               487
5.  World Wide Fund For Nature-India (Sikkim Field officer)  487


           Government Organizations

   Organization                       Page

1. Department of Science & Technology             488
2. State Council of Science & Technology            488
                                   485
               Non-Governmental Organizations


Name               Citizens for Democracy
Contact Person          Ghanashyam Sharma – Member.
Address             C/O Radhika Dhakal
                 Power Department , Topkhani
                 Singtam,District East Sikkim
                 Sikkim , India.

Area of focus          Environmental awareness

Activities with respect to Education on issues, Environmental Legislation,
environment education   research, wildlife conservation, afforestation ,
              organising nature camps

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if     1987
applicable.

Any other activities       Child development


Name               Dukha Niwarak Sanga
Contact Person          R.K.Awasthe-Senior Programme officer
Address             Near Forest Secteriate , Deorali
                 Gangtok 737102, Sikkim ,India.
Tel.No.             03592-22427

Area of focus          Environmental awareness, Science & Technology
                 development.

Activities with respect to    Promotion of Science & Technology literacy and
Science & Technology       science awareness in society through camps and
Education            workshops.

Activities with respect to Environmental awareness by organizing seminars,
environment education   workshops & other action programmes.

Activities with respect to Livestock development, wasteland development,
livelihood education    agricultural development.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if     1993
applicable.


Name               Matri Kalyan Samiti
Contact Person          Beena Sharma, President
Address             Tarpin Basti, PO Rhenock, East Sikkim District –
                 737133,India


486
Area of focus        Environment education, women welfare & related
              issues.

Activities with respect to Environment education & awareness of women
environment education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if   1989
applicable.

Any other activities    Conducting action programmes for women welfare,
              child development, and population education.


Name            Paryavaran Samrakshan Samiti
Contact Person       Bhawani Paudyal, Secretary
Address           Dalapchand Busty, PO Dalapchand, Via Rongli
              Bazar, East Sikkim – 737131,India
Tel.No.           03592-23751

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Environment education and awareness , people's
environment education   participation in natural resource conservation.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Name            World Wide Fund For Nature -India (Sikkim Field
              officer)
Contact Person       Dr.R.K.Avasthe
Address           Sikkim Field Office
              Near Forest Sectt. Deorali
              Gangtok, Sikkim 737102 , India
Tel.No.           03592-22427

Area of focus        Environment education and conservation,
              science education

Activities with respect to Studies and research for environment conservation,
environment education   promotion of public participation in development
              projects, setting up of nature clubs

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Development of literature and environment
              education                                        487
               Government Organizations


Name              Department of Science & Technology
Contact Person         Sh. K.S. Tobgay, Joint Secretary
Address             Deorali (Near Forest Secretariat), Gangtok-
                737102, Sikkim
Tel.No.             81070, 80273
Fax               25070
E mail             dcst@dte.vsnl.net.in

Area of focus          Science education

Activities with respect to   Promotion of science & technology, encourage
Science & Technology      scientific attitude amongst public
Education

Whether GO / NGO        GO
date of registration if     1996
applicable.


Name              State Council of Science & Technology
Contact Person         D.T. Bhutia
Address             Near Forest Secretariat
                P.O. Deorali, Gangtok-737 102, Sikkim, India
Tel.No.             03592-26277

Area of focus          Popularization of science, science & technology
                education, environment education


Activities with respect to   Programmes for science popularization amongst
Science & Technology      masses and students, workshops, seminars &
Education            trainings on new technologies, creation of
                scientific temper

Activities with respect to   Promotion of environment & natural resource
environment education      conservation projects, environment education &
                awareness amongst masses, support to NGOs

Activities with respect to   Promotion of environment & natural resource
livelihood education      conservation projects, environment education &
                awareness amongst masses, support to NGOs

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.

Any other activities      Awareness on Intellectual Property Rights
488
              TAMIL NADU
         Non-Governmental Organizations

   Organization                       Page

1.  All India Catholic University Federation (AICUF)     491
2.  Annai Indra Sathya Samuga Nala Mahalir Mandram      491
   (AISSNMM)
3.  Annamalai Reforestation Society (ARS)           491
4.  Arivoli Iyakkam ( Total Literacy Campaign , TLC )     492
5.  Bhagwati Environment & Development Institute       493
6.  Centre for Appropriate Technology (CAT)          493
7.  Centre for Rural Employment & Education for Development  493
   (CREED)
8.  Centre for Peace & Rural Development           494
9.  Community Action for Development ( CAD )         494
10.  Dr. Ambedkar Centenary Memorial Environmental       495
   Educational Centre
11.  Educational & Development Services, India ( EDSI )    495
12.  Environmental Toxicology Information Centre        495
13.  Environmental Youth Federation              496
14.  Gramodaya                         496
15.  Greenways                         497
16.  Inba Seva Sangam                     497
17.  Indian Women Scientists Association, Kalpakkam Branch   498
   (IWSA)
18.  Institute for Social Sciences & Researches ( ISSR )    498
19.  Institute of Environment Education            498
20.  Integrated Rural Community Development Society      499
   (IRCDS)
21.  Irula Tribal Women’s Welfare Society           499
22.  JSS College Of Pharmacy                  499
23.  Legal Resources for Social Action (LRSA)         500
24.  Madras Naturalists Society ( MNS )            500
25.  Makkal Sakthi Iyakkam                   501
26.  Maris College                       501
27.  Multipurpose Community Development Society        501
28.  National Rural Development Organization          502
29.  Nature Conservation & Education Council ( NCEC )     502
30.  New Education for Equal Development Society (NEEDS)    503
31.  Nilgiri Wildlife & Environment Association        503
32.  Patriotic & People Oriented Science & Technology     503
33.  People’s Education for Action & Community Emancipation  504
   Trust (PEACE)
34.  People’s Reconstruction Movement ( PRM Project )     504
35.  Peoples Solidarity Association (PSA)           504
36.  Rural Development Federation ( RDF )           505
37.  Rural Development Movement (RDM)             506
                                    489
   38.  Rural Development Project Society              506
   39.  Rural Development Society (RDS)               506
   40.  Rural Education for Action & Development           507
   41.  Rural Uplift Centre                     507
   42.  S.V.L Educational & Medical Foundation (SWELL Foundation)  508
   43.  Save Niligiri Campaign (SNC)                 508
   44.  Smart Environmental Science Cell               508
   45.  Society for Community Organization & Peoples Education    509
      (SCOPE)
   46.  Society for Education & Voluntary Action           509
   47.  Society for Peoples Action & Development Education      509
      (SPADE)
   48.  Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education    510
   49.  St. Xavier’s Higher Secondary School             510
   50.  Sustainable Agriculture & Environmental Voluntary Action   511
      (SEVA)
   51.  Tamil Nadu Ariviyal Iyakkam ( Tamil Nadu Science Forum,   511
      TNSF)
   52.  Tamil Nadu Science Forum                   512
   53.  The Anglade Institute of Natural History           512
   54.  The Chatnath Educational Trust                512
   55.  The GRD Trust                        513
   56.  Theerthamalai Environmental Awareness Movement        513
   57.  Valampuri Sangam                       514
   58.  Village Education & Development Society ( VEDS )       515
   59.  Village Education for Action & Development Trust  (VEAD)  515
   60.  Vivekananda Kendra – NARDEP                 516
   61.  Zoo Outreach Organization                  516              Government Organizations

      Organization                         Page

   1.  CPR Environmental Education Centre (CPREEC)         517
   2.  Tamil Nadu State Council For Science & Technology      517
490
              Non-Governmental Organizations


Name             All India Catholic University Federation (AICUF)
Contact Person        Manuel Alphonse, National Director
Address            National Secretariat, AICUF House, 125 Sterling Road,
               Madras - 600034, India
Tel.No.            044 - 8272283

Area of focus         Environment Education and Awareness

Activities with respect to Organizing campaigns, exhibitions, seminars and foot
environment education   marchers on environmental issues, organizing
              afforestation camps

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Annai Indra Sathya Samuga Nala Mahalir Mandram
               (AISSNMM)
Contact Person        R. Mahalakshmi, Secretary
Address            37, Velayutha Samy Koil Street, Sivaganga-630561
               Tamilnadu, India
Tel.No.            04575 – 41792
Fax              04575-41612
E mail            aissnmm@rediff.com

Area of focus         Environment education and eco-development

Activities with respect to Environment education through street theatre, rallies etc.
environment education   promoting eco-clubs, encouraging people to participate
              in forestry programmes, wasteland development
              Income generation, small savings and thrift programmes,
              training on computer skills & cottage industries

Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if   1986
applicable.

Any other activities     De addiction programmes, home for the aged Aids
               awareness, adult literacy, health and socio-economic
               programmes. Empowerment of weaker and neglected
               sections


Name             Annamalai Reforestation Society (ARS)
Contact Person        S.V. Kannikeswaran, Honorary Secretary
Address            P.O. Box-5, No. 60-B/1, R.O.A. Colony, Tiruvannamalai
               606 603 (Tamil Nadu) India


                                           491
Tel.No.           4175 23645
Fax             4175 23645
E mail            Website:http://www.rtanet.com/ramana,www.come.to/an
               namalai

Area of focus        Natural Resource Management, Pollution, Energy,
               Biodiversity, Urban Issues,

Activities with respect to Research, Planning and Management, Environment
environment education   Education and Awareness, Monitoring and Assessment,
              Organizing the National Environment Awareness
              Campaign, Clean up the World Campaign etc.

Activities with respect to Capacity Building on Agriculture and Related Issues
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Published: Reports on several topics such as "Greening
               of Arunanchala", "Permaculture-Integrated Farmingm
               System" etc.Films on Greening of Arunanchala and
               puppet show on water scarcity. Handouts on various
               topics like pollution control, vermi-composts etc.


Any other activities     Conduct programmes like wasteland
               development, rain-water harvesting,
               sustainable agri-culture demonstration farm and
               raised plant nursery etc.


Name             Arivoli Iyakkam ( Total Literacy Campaign , TLC )
Contact Person        Director
Address           7, ARK Colony, Ist Floor, Eldams Road, Alwarpet,
               Chennai-600018, India

Area of focus        Science Education

Activities with respect to  Promoting research on Science issues
Science & Technology
Education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Adult Education, classes conducted through out Tamil
               Nadu by a State vide volunteer network. The
               organization is affiliated with Bharat Gyan Vigyan Samiti492
Name             Bhagwati Environment & Development Institute
Contact Person        J. Paul Baskar, Chairman
Address           Police Housing Colony, Trichy Road, Dindigui – 624009,
               India
Tel.No.           0451 – 32021
Area of focus        Environmental awareness and eco-development

Activities with respec t to Environment education and training for students, youths
environment education    and other NGOs, creating environmental awareness
              amongst public, protesting against industrial pollution,
              conserving birds and animal species.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Centre for Appropriate Technology (CAT)
Contact Person        Dr. A.M. Selva Raj, President
Address           5, Chithabaranathan Street, Vellalar Colony,
               Ramavarmpuram, Nagercoil-1, Taminadu, India
Tel.No.            0436-232927
Fax             04652-32700

Area of focus        Science, technology and environment education

Activities with respect to  Introduction and expansion of improved low cost
Science & Technology     technology, construction of Ferro cement rain water
Education          harvesting tanks, manufacture of improved type of
               potters wheel, solar cooker, improved smokeless
               chullahas, biogas plants

Activities with respect to Environmental education
environment education

Activities with respect to Promotion of appropriate technologies for rural
livelihood education    community, mangrove plantations, promoting use of low
              cost technologies for elevating the technical skills of the
              weaker sections of the society especially fishermen
              potters & farmers

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.


Name             Centre for Rural Employment & Education for
               Development    (CREED)
Contact Person        Prof. R. Rajadhas, Secretary
Address           Azhagiamandapam, PO Mugagumoodu,
               Kanyakumari- 629167, Taminadu ,India                                          493
Tel.No.           04653-375 ( Thucklay )

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to Environment education and environment awareness,
environment education   eco-development

Activities with respect to Encouraging and undertaking research in potential
livelihood education    areas of employment, fostering self-development and
              self-reliance amongst under privileged.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Centre for Peace & Rural Development
Contact Person       Nagarathinam, Executive Secretary
Address           PO Avilipatty, Via, Sanarpatty, Anna – 624304,
              Taminadu, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Educating and providing awareness to the people,
environment education   organizing conferences to educate people about
              increasing population and health education.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities    Rural development issues


Name            Community Action for Development ( CAD )
Contact Person       Sounderarajan, General Secretary
Address           25, M.C. Road, Sanarkuppam, Ambur – 635814,
              Taminadu ,India
Tel.No.           04176-2498 ( Ambur )

Area of focus        Environment education and awareness

Activities with respect to Conducting training programmes on environmental
environment education   education, organizing village groups in combating water
              pollution, promoting environmental education in school,
              introducing farmers to the concept of ecological farming
              and agro-forestry.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


494
Name             Dr. Ambedkar Centenary Memorial Environmental
               Education Centre
Contact Person        M. Thangaraj, Chairman
Address           91, Thambuj Chetty Street, 1st Floor, Taminadu ,
               Chennai – 600001, India
Tel.No.           044 – 512062
Fax             044-519578

Area of focus        Environment education

Activities with respect to  Taking science to masses by providing better health and
Science & Technology     sanitation for the poor
Education

Activities with respect to Promoting education in environment related issues,
environment education   forming eco-clubs in rural schools, tree plantation.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Educational & Development Services, India ( EDSI )
Contact Person        Prof. D. Yesudhas, Director
Address           93, Pantheon road, Egmore, Chennai – 600008,
               Taminadu , India
Tel.No.           044 – 8269143
Fax             044 – 8279084

Area of focus        Dissemination of science education

Activities with respect to  Providing modern science to the common man through
Science & Technology     intermediate technology disseminating knowledge and
Education          know how for the benefit of the public

Activities with respect to Environment education & training
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
Name             Environmental Toxicology Information Centre
Contact Person        P, Muthu, General Secretary
Address           Deptt. of Pharmacology & Environment Toxicology, Dr.
               ALM P G Institute of Basic Medical Sciences,                                         495
               University of Madras, Taramani, Chennai – 600113,
               Taminadu , India
Tel.No.           044 - 413761, 412997, 413317

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to Organizing campaigns on environmental issues,
environment education   conducting seminars, lectures, exhibitions and group
              discussion to promote environmental education,
              organizing eco-camps, educating factory workers on
              occupational hazards and toxicological effects of
              environment pollutants.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Papers on environment


Name             Environmental Youth Federation
Contact Person        Manonmani Keeran, Secretary
Address           Plot No. 876, Dr. Ramaswamy Road, K.K. Nagar,
               Chennai – 422 065, Taminadu ,India

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to Conducting seminars on environmental pollution,
environment education   organizing exhibition for environment education,
              dissemination of information on causes and affects of
              water and air pollution.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Gramodaya
Contact Person        Dr. M.L.E. Manohara, Secretary
Address           Post Box 6, PO Manaparai, Tiruchirapali – 621306,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           04332 – 255
Fax             04332 – 221

Area of focus        Environment education & training

Activities with respect to  Encouraging use of non-conventional sources of energy
Science & Technology
Education
496
Activities with respect to Providing Environment education & training, conducting
environment education   environmental surveys

Activities with respect to Promotion of modern farming practices
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Providing drinking water to drought stricken


Name             Greenways
Contact Person        P. V. Ravichandran, General Secretary
Address            Bharath Nivas, Chettiar Street, Embal, Pudukkottai –
               622204,Tamil Nadu, India

Area of focus         Environment education

Activities with respect to Environment education, afforestation, biodiversity
environment education   conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Inba Seva Sangam
Contact Person        Dr S John Britto S.J.,FLS,Director and Reader
Address            Deptt. of Botany, St Joseph's College, Trichirapalli,
               Tamil Nadu 620002, India
Tel.No.            0431-721443 / 721442
E mail             britto@sjctni.edu

Area of focus         Science, environment education, resource conservation,
               Training in eco-development & bio-dynamic agriculture

Activities with respect to Providing environmental education through eco-clubs to
environment education   teachers & students, promotion of village nurseries

Activities with respect to Promoting indigenous technologies in herbal &
livelihood education    veterinary practices, providing training in eco-friendly
              use of natural resources

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if    1971
applicable.
                                           497
Name             Indian Women Scientists Association, Kalpakkam
               Branch (IWSA)
Contact Person        Sunila Mathur, Convener
Address           19, 1st Street, Pudupattinam Colony, Kalpakkam –
               603102,Tamil Nadu, India
Tel.No.           04117-285

Area of focus        Science Education

Activities with respect to  Developing scientific temper in society by disseminating
Science & Technology     scientific knowledge through lectures, discussions,
Education          exhibition etc.

Activities with respect to Conducting environmental awareness programmes for
environment education   children and adults especially women

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Institute for Social Sciences & Researches ( ISSR )
Contact Person        S. C. Mathivaanan, Director
Address           Greenwoods, Jabberpet, Vellore – 632006,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0416-24645, 25808

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Promoting environment education and training,
environment education   conducting a one-year programme on environmental
              education, organizing training programme on
              environmental studies for rural people.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Institute of Environment Education
Contact Person        S. V. Bhaskara Sethupathy, Hony. Director
Address           M-329, Row Type, Ellis Nagar, Madurai – 625016,
               Tamil Nadu , India

Area of focus        Environment Education & training

Activities with respect to Conducting training and action programmes on
environment education   environment related issues, undertaking education and
              eco-development camps.
498
Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Integrated Rural Community Development Society
               (IRCDS)
Contact Person        P. Titus, Executive Secretary
Address            Post Box 9, 44/11, Thanthai Periyar Road, Rajajipuram,
               Tiruvallur, Chengalpattu – 602001,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.            04116 – 60084

Area of focus         Environment awareness and eco-development

Activities with respect to Promoting environment education in rural areas through
environment education   camps, seminars

Activities with respect to Providing vocational training to small farmers and rural
livelihood education    people, fostering cottage and small-scale industries for
              better livelihood.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Irula Tribal Women’s Welfare Society
Contact Person        K. Krishnan, Director & Mrs. Zai Whitaker, President
Address            ITWWS, Thandarai (Thirukalukundram Road) Post Box
               No. 23, PO Chinglepet – 603001, Tamil Nadu, India
Tel.No.            04114 - 447234,448038,9842337234

Area of focus         Environment Education & women’s empowerment

Activities with respect to Environment education for school children, conservation
environment education   and propagation of medicinal plants used by Irulas to
              treat various ailments, watershed management

Activities with respect to Alternate livelihood opportunities to rural Irula tribe to
livelihood education    promote biodiversity conservation (esp. w.r.t. snakes)

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             J.S.S. College Of Pharmacy
Contact Person        Dr Pulok Kumar Mukherjee
Address            Rocklands, Post Box No.20 Ootacamund,
               Tamil Nadu 643001, India                                            499
Tel.No.           0423-43393/43847

Area of focus        Science & Technology education, biodiversity

Activities with respect to  Dissemination of information on science
Science & Technology
Education

Activities with respect to Conservation of natural resources especially medicinal
environment education   plants

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Legal Resources for Social Action (LRSA)
Contact Person        D. Gnanapragasam, Director
Address           Post Box No 20, 191-A, Nehru Nagar, PO Vallam,
               Chengalpattu – 603002,Tamil Nadu, India
Tel.No.           04114 – 26186
Fax             04114 – 26179

Area of focus        Environment Education & awareness

Activities with respect to Organizing workshop on environmental protection,
environment education   promoting social forestry, watershed management,
              promotion of PILs

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Legal awareness


Name             Madras Naturalists Society ( MNS )
Contact Person        V.J. Rajan, Hony. Secretary
Address           36, 4th Main Road, Raja Annamalaipuram,
               Chennai – 600028,Tamil Nadu, India
Tel.No.           044-450813

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Providing environment education to students and
environment education   teachers, conducting surveys and symposia on water
              pollution, forest destruction and tree planting in schools,
              bio diversity conservation

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

500
applicable.

Publications, if any     Books and Papers


Name             Makkal Sakthi Iyakkam
Contact Person        Director
Address           50 Kannadhasan Road, T. Nagar,
               Chennai – 600017 Tamil Nadu, India
Tel.No.           044-441549

Area of focus        Livelihood education

Activities with respect to Livelihood issues and involvement of people in the
environment education   development of the society they live in.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Publishes a monthly magazine “Nambu Thambi Nammal
               Mudiyum”


Name             Maris College
Contact Person        Dr. Geetha Swaminathan
Address           17, Cathedral Road, Chennai, Tamil Nadu 600086, India
Tel.No.           044-8111987

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Science promotion amongst students through
Science & Technology     students science programmes, promotion of
Education          low cost teaching aids


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Literature on environment and science


Name             Multipurpose Community Development Society
Contact Person        Dr. D. Juliana, Secretary
Address           VPO Pavitiram, Tiruvannamalai Taluk, Tiruvannamalai
               Sambuvarayan – 606806,Tamil Nadu, India
Area of focus        Environment awareness and eco-development

Activities with respect to  Promotion of scientific temper in society
Science & Technology
Education

                                          501
Education

Activities with respect to Organizing eco-development camps and symposia on
environment education   environment related issues, environmental issues, and
              setting up nature clubs, social forestry and protection of
              sacred groves.


Activities with respect to Promotion of appropriate technologies for community
livelihood education    development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             National Rural Development Organization
Contact Person        Mr. S.P. Muniyandi, Project Director
Address           P.O. Box 4, Valparai 642 127, Coimbatore ,
               Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment Education

Activities with respect to Pollution, Energy, Environmental Legislation, Agriculture
environment education   and Related Issues, Environment Education and
              Awareness through Workshops & Seminars.

Activities with respect to Providing service training to adolescent girls such as
livelihood education    tailoring, etc.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1987
applicable.


Name             Nature Conservation & Education Council ( NCEC )
Contact Person        P. Gnanaselvam, President
Address           Nature Home, 47A, Main Road, PO Pudukudi,
               Thanjavur - 613402,Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education & nature conservation

Activities with respect to Environment education for children, soil conservation,
environment education   educating public about environment and conservation of
              nature and natural resources.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
502
Name             New Education for Equal Development Society
               (NEEDS)
Contact Person        C. Francis, President
Address           No. 19, Vijaya Nagar, Kolathur, Chennai ,
               Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education

Activities with respect to Providing environmental education with special
environment education   emphasis on conservation of natural resources through
              training programmes, promoting environmental
              protection.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     BookletsName             Nilgiri Wildlife & Environment Association
Contact Person        Hony. Secretary
Address           C/o District forest Office, nilgiris North Division, Mount
               Stewart Hill, Octacamundm Nilgiri – 643001,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0423-3968

Area of focus        Environment education & wildlife conservation

Activities with respect to Providing environm ental education, protecting wild goat
environment education   and other endangered species from extinction, runs
              birds watching clubs in Nilgiri.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets and brochures


Name             Patriotic & People Oriented Science & Technology
               Foundation
Contact Person        L. Kannan, Secretary
Address           Post Box 2085, Adayar, Chennai – 600020,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           044 – 2351126, 2351723 ( Extn. 3113 )

Area of focus        Science and technology education

Activities with respect to  Conducting research on indigenous science and
Science & Technology     technology and disseminating it amongst the public.

                                             503
Science & Technology    technology and disseminating it amongst the public.
Education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Papers on science & technology.


Name            People’s Education for Action & Community
              Emancipation Trust (PEACE)
Contact Person       J. Paul Baskar, Chairman
Address           Police Colony, Tiruchirapalli Road, Dhindigul -
              624009,Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education and training

Activities with respect to Providing environmental training for better environment
environment education   to students, rural youth and professional.

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any    Brochures


Name            People’s Reconstruction Movement ( PRM Project )
Contact Person       V. R. S. Mani, Project Director
Address           33, New Housing Colony, Ph-II, Krishnagiri –
              635001,Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education and biodiversity conservation

Activities with respect to Forming eco-clubs in schools, providing training in
environment education   conservation of biodiversity, and encouraging social
              forestry.

Activities with respect to Promotion and training for low cost technologies
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Peoples Solidarity Association (PSA)
Contact Person       A. John Peter, Executive Secretary
Address           12, J.P. Nagar, Karumandabam, Trichy – 620101,
              Tamil Nadu, India504
Tel.No.           0431 – 88844
Fax             0431 – 41840

Area of focus        Environment education & awareness in rural schools,
               ecological agriculture promotion, education assistance to
               the disabled children

Activities with respect to  Creating awareness about Vermicomposting
Science & Technology     biotechnology, pot drip irrigation, mulching practice for
Education          moisture retention, and formation of science clubs in
               rural schools.

Activities with respect to Organizing friends of trees forum in schools, involving
environment education   children in seed bank activities and tree growing


Activities with respect to Providing training to farmers for integrated pest
livelihood education    management, Formation of self help groups amongst
              women & farmers

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1980
applicable.

Publications, if any     Published magazines on topics related to environment &
               sustainable livelihood.

Any other activities     Educational scholarship for disabled children, providing
               social security to women, giving educational loans for
               girls and training to NGO’s on micro credit for micro
               enterprise, providing training regarding child care to
               mothers


Name             Rural D evelopment Federation ( RDF )
Contact Person        U. Singaravelan, Chairman
Address           South Street, Thirunageshwaram, Thanjavur –
               612204,Tamil Nadu, India
Tel.No.           0435-21652

Area of focus        Environment education and environment conservation

Activities with respect to Conserving flora and other natural resources, providing
environment education   environment education

Activities with respect to Development of cottage and village industries, fostering
livelihood education    appropriate technologies such as nature cures.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                             505
Name             Rural Development Movement (RDM)
Contact Person        Varghese, S. Coordinator
Address           Parakhan Vilai, PO Keezhkulam, Kanyakumari –
               629193, Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education & eco-development

Activities with respect to Providing environmental education & training to local
environment education   people, organizing eco-development camps

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Integrated rural development


Name             Rural Development Project Society
Contact Person        R. Rathinavel Pandhiyan, Secretary
Address           South Street, Silukkuvarpatty, D.Q.M. District – 642215,
               Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education and eco-development

Activities with respect to Environment education & training for students organizing
environment education   environment awareness camps in schools

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Integrated rural development


Name             Rural Development Society (RDS)
Contact Person        D. Gnanapragasam, Director
Address           Post Box 19, 191-A, Nehru Nagar, Vallam,
               Chengalpattu – 603002, Tamil Nadu, India
Tel.No.           04114 – 26188
Fax             04114 – 26179

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Providing environmental education & training through
environment education   camps, eco-development work in several villages, saving
              biodiversity through street theatre & camps/workshops

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.506
Any other activities     Integrated rural development


Name             Rural Education for Action & Development
Contact Person        A. Rajasimman, Secretary
Address           Mettupatti, Siluvathur, Anna Dindigul – 624306,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0451 – 53210
Fax             0451 – 53210

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to  Scientific temper in society
Science & Technology
Education

Activities with respect to Promoting environmental awareness amongst rural
environment education   people, providing environmental education & training to
              students, soil conservation and watershed management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Rural Uplift Centre
Contact Person        A. Maria James, Secretary
Address           Nagercoli road, Nanguneri, Tirunelveli – 627108,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           04635 – 21111

Area of focus        Environment education & awareness

Activities with respect to  Promotion of new technologies
Science & Technology
Education

Activities with respect to Providing Environment education & training to school
environment education   teachers in collaboration with Madhurai Kamaraj
              University & the State Department for Education,

Activities with respect to Training to farmers on eco-farming
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.
                                         507
Name             S.V.L Educational & Medical Foundation (SWELL
               Foundation)
Contact Person        L. Rajamani, President
Address           144, Kutchery Road, Gobichettypalayam – 638452,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           04285 - 2087

Area of focus        Environment education and eco-development


Activities with respect to Providing Environment education & forming eco-clubs in
environment education   schools, organizing eco-development camps to create
              awareness on environment & prevent pollution

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Save Niligiri Campaign (SNC)
Contact Person        B.J. Krishnan, President
Address           Nahar Buildings, Charing Cross, Ootacamund,
               Nilgiri – 643001, Tamil Nadu, India
Tel.No.           0432-3082

Area of focus        Environment awareness

Activities with respect to Conducting seminars, workshops and eco-camps for
environment education   students on environment related issues and providing
              environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Smart Environmental Science Cell
Contact Person        B. Char Murugan, Director
Address           Ambai Road, Araikulam, Munnirpallam, Tirunelveli
               Kattabomman – 627356, Tamil Nadu, India

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Providing science education through camps, seminars,
Science & Technology     lectures to children, conducting energy conservation
Education          programmes

Activities with respect to Promotion of waste management through awareness
environment education

Activities with respect to Promotion of Vermiculture technologies
livelihood education

508
livelihood education

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Society for Community Organization & Peoples
              Education    (SCOPE)
Contact Person       M. Subburaman, Managing Trustee
Address           P/15, 3rd Main Road, Ramalinganagar, Tiruchirapalli –
              620003, Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education & training

Activities with respect to Promoting environment education & training amongst
environment education   rural people, soil conservation, water management

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if
applicable.


Name            Society for Education & Voluntary Action
Contact Person       Dr. S. Sudershan, Director
Address           1 Appadurai Street, Chennai – 400023,
              Tamil Nadu, India
Tel.No.           044 – 617725

Area of focus        Environment awarenes s

Activities with respect to Promoting environment education & conducting training
environment education   programmes related to environment issues

Whether GO / NGO      NGO
 date of registration if
applicable.


Name            Society for Peoples Action & Development
              Education (SPADE)
Contact Person       V. Jeyaraju, Director
Address           Kottayar Thottam, Pettavaithalai, Tiruchirapalli – 639122,
              Tamil Nadu, India
Tel.No.           0431-17 ( Pettavaithalai )

Area of focus        Environment & livelihood education

Activities with respect to Providing environment education through camps, mass
environment education   meetings, cultural programmes, exhibitions, video
              presentations and training people for better livelihood                                          509
Whether GO / NGO       NGO
 date of registration if
applicable.

Publications, if any     Information leaflets


Name             Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College Of
               Education
Contact Person        Dr M.N.G. Mani
Address           Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore,
               Tamil Nadu- 641020, India
Tel.No.           0422-692441
Fax             0422-695066
E mail            srkvcoe@md3.vsnl.net.in

Area of focus        Science / environment education, promotion of scientific
               temper amongst masses, vocational training

Activities with respect to  Organising workshops, seminars, refresher courses,
Science & Technology     science exhibitions and conducting diploma courses
Education

Activities with respect to Conducting environment education classes for adults,
environment education   involving the students and doing community work,
              organising essay and oratorical competitions

Activities with respect to Conducting vocational training camps, teaching arts &
livelihood education    crafts to students, computer, library science courses

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1909
applicable.

Publications, if any     Quarterly magazine ‘Journal of Educational Research
               and Extension’


Name             St. Xavier’s Higher Secondary School
Contact Person        S.M. John Kennedy, Asstt. Head Master
Address           St. Xavier’s High School, Palayamkottai 627002,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0462-576616 /580413
E mail            kennedy-john@mailcity.com

Area of focus        Environmental awareness and scienc e education among
               students

Activities with respect to  Science exhibitions
Science & Technology
Education510
Activities with respect to Eco-clubs – conservation activities camps cleanliness,
environment education   public awareness campaign

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Published books in Tamil on environmental awareness


Name             Sustainable Agriculture & Environmental Voluntary
               Action (SEVA)
Contact Person        P. Vivekanandan, Executive Director
Address           43- T P M Nagar, Virattipathu, Madurai – 625010, Tamil
               Nadu, India
Tel.No.           0452-604082

Area of focus        Environment education & biodiversity conservation

Activities with respect to Environment education, preserving sacred grooves and
environment education   undertaking community biodiversity conservation,

Activities with respect to  Documenting indigenous agricultural technologies
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.Name             Tamil Nadu Ariviyal Iyakkam ( Tamil Nadu Science
               Forum, TNSF)
Contact Person        Director,
Address           7, ARK Colony, Ist Floor, Eldams Road, Alwarpet,
               Chennai-600018, India
Tel.No.           044-45-7623

Area of focus        Science popularization & environment education

Activities with respect to                   I
               The society is affiliated with All ndia People’s Science
Science & Technology     Network ,promote science in rural areas
Education

Activities with respect to Organizing nature camps for children
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                         511
Publications, if any     Tamil Monthly Science Magazine, “Thulir and Siragu” for
               the young and an English Science bimonthly “Jantar
               Mantar”. Publishes books on aspects of science and
               technology issues that are closely related to local needs


Name             Tamil Nadu Science Forum
Contact Person        Shri B.Srikumar
Address           E-57 A,7th West Street Kamaraj Nagar, Thiruvanmiyur,
               Chennai, Tamil Nadu –600041, India
Tel.No.           044 - 4480448

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Science popularization through camps, workshops,
Science & Technology     seminars, Science and society projec ts Development
Education          and dissemination of literature

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets on scientific issues


Name             The Anglade Institute of Natural History
Contact Person        Fr K.M. Mathew, S. J., Director
Address           Sacred Heart College, Shembaganur, Kodaikanal-
               624104 Tamil Nadu, India
Tel.No.           04542-41101, 41201
E mail            kmmathew@yahoo.com

Area of focus        Environment education & conservation

Activities with respect to Promoting environmental conservation & research,
environment education   implementing programmes on health, environment
              education for senior students through camps & tours,
              publishing books on the flora of the Peninsula.

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several Publications on Flora of Peninsular India &
               environmental education


Name             The Chatnath Educational Trust
Contact Person        Valli Alagappan, Trustee
Address           118, Anna Salai, Chennai – 600002, Tamil Nadu, India512
Tel.No.           044 – 830303 Extn 122; 2355622
Fax             044 – 833190

Area of focus        Environment education

Activities with respect to  Setting up a demonstration solar parks & wind mills
Science & Technology
Education

Activities with respect to Conducting environmental education workshops, training
environment education   workshops for school students, staging dramas on
              environmental related issues, preparation of course
              material & booklets for school children on environment

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Booklets on environment


Name             The GRD Trust
Contact Person        Dr.D.Padmanaban
Address           Kalaikathir Buildings,670, Avanashi Road
               Coimbatore,Tamil Nadu 641037, India
Tel.No.           0422-215454

Area of focus        Science education

Activities with respect to  Science and society programmes,Promotion of
Science & Technology     scientific temper,Workshops, lectures and
Education          camps

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.


Name             Theerthamalai Environmental Awareness Movement
Contact Person        S. Pradapan, Project Coordinator
Address           46, Anna Nagar, Dharmpuri – 636703,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           04342-280573
E mail            pradapan_team@yahoo.co.uk

Area of focus        Environment and Health

Activities with respect to  Vermi-compost technologies, soil & water conservation
Science & Technology     techniques for farmers and rural masses
Education
                                          513
Activities with respect to Environment awareness & education and promotion of
environment education   biogas sources; conduct weekly environmental
              education classes; organizing community biodiversity
              conservation camps, environmental education for school
              students with special reference to medicinal plants
              conservation through establishing a medicinal plants
              garden in schools. Awareness generation on
              environment and sustainable health care through Indian
              system of medicine (Siddha)

Activities with respect to Providing training on ecological agricultural practices.
livelihood education    Organizing training for women and farmers groups on
              income generation activities. Providing training on
              medicinal plants propagation techniques

Whether GO / NGO      NGO
date of registration if   1992
applicable.

Publications, if any    ‘Biogas Plants and Methods of its Construction’ (in
              Tamil)
              ‘108 Medicinal Plants and its uses’ (in Tamil)
              ‘Environmental Status of Tamil Nadu – A bird eyeview’
              (in Tamil)
              Publishing various resource material like, rain water
              harvesting, various compost technology including vermi-
              composting, bio-pesticide preparation, importance of
              biodiversity conservation, animal welfare

Any other activities    Traditional medicare system among NGO field
              functionaries and providing training on PRA exercises.
              Establish a network of NGOs for save the eastern Ghats
              in Tamil Nadu.


Name            Valampuri Sangam
Contact Person       V. Amalan Stanley
Address           Valampuri Sangam, Triveni Apartments, I B , Block-3,
              Kuppam Beach road, Thiruvanmiyur, Chennai – 600018,
              Tamil Nadu ,India
Tel.No.           044-411523

Area of focus        Environment and livelihood education

Activities with respect to The organization is a private charitable trust, which
environment education   develops resources for supporting grass-roots projects in
              the areas of environmental improvement.     It also
              executes environmental awareness and improvement
              projects and workshops and organizes community self
              improvement projects
514
Activities with respect to Livelihood issues by helping build better communities by
livelihood education    people working together on locally focused grass-roots
              projects at the village level and at the ward level in towns
              and cities.


Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Supports education organizations such as TNSF by
               subscribing to their magazine for schools in
               Nagapattinam District.


Name             Village Education & Development Society ( VEDS )
Contact Person        G. Sundaram, Secretary
Address           7 B, Pillayar Kovil Street, Sankaranpalayam, Vellore,
               North Arcot Ambedkar District – 632001,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0416 – 27102

Area of focus        Environment education & training

Activities with respect to Providing Environment education & training to rural
environment education   people, creating awareness on environment,
              afforestation & water management

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Any other activities     Promotion of literacy


Name             Village Education for Action & Development Trust
               (VEAD)
Contact Person        K. Manohar, Director
Address           21, PO Nagaram, Via Nainarkoli, Paramakudi Taluk,
               Ramanathapuram – 623705, Tamil Nadu, India

Area of focus        Environment education & eco-development

Activities with respect to Providing environmental education through camps &
environment education   campaigns involving people in environmental activities
              and promoting ecological awareness for eco-
              development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.                                          515
Name             Vivekananda Kendra - NARDEP
Contact Person        G. Vasudeo, Secretary & Swami Krishnananda, Office
               In-charge
Address           3, Singarachari Street, Triplicane, Block Chingleput
               Chennai-629702, Tamil Nadu, India
Tel.No.           04652- 346296, 370755
Fax             04652-347177
E mail            ngc_vknardep@sancharnet.in

Area of focus        Education of weaker section, rural development, natural
               resource development, yoga therapy

Activities with respect to  Setting up of research centers on agriculture, promotion
Science & Technology     of herbal medicines, biogas technology & renewable
Education          energy resources

Activities with respect to Environmental awareness, water resource management,
environment education   eco-clubs, water resources management, organic
              farming, medicinal plants, biogas technology, renewable
              energy resources

Activities with respect to Promotion of agro based industry
livelihood education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1963
applicable.

Publications, if any     Books on Energy for Future, Biogas Plant Construction
               guidelines, The Biogas - a Boon, Echoes of Eco &
               several other publications & pamphlets

Any other activities     Promoting yoga therapy
Name             Zoo Outreach Organization
Contact Person        Secretary
Address           29-1, Bharati Colony, Peelamedu, Coimbatore - 641 004,
               Tamil Nadu, India
Tel.No.           0422-561087, 563159
Fax             044-563269
E mail            zooreach@vsnl.com website zooreach.org

Area of focus        Wildlife conservation

Activities with respect to  Outreach programmes for children on wildlife and zoo
environment education    development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books and pamphlets516
               Government Organizations

Name              CPR Environmental Education Centre (CPREEC)
Contact Person         Nandita Krishna, P. Sudhakar
Address            1 Eldams Road, Alwerpet, Chennai 600 018,
                Tamil Nadu, India
Tel.No.            044- 4346526/4337023/4341778
Fax              044 4320756
E mail             cpreec@giasmd01.vsnl.net.in,
                Web Site: http://www.cpreec.org

Area of focus         Natural Resource Management, Pollution, Biodiversity,
                Environmental Legislation. Environment Education

Activities with respect to   Education and Awareness, Centre of Excellence of
environment education     Ministry of Environment.&  Forests (GOI),Trainers'
                Training Programme on Environmental Education,-
                Awareness raising programme through nature camps and
                screening of environment related films in villages
                Biodiversity Conservation Education Programme e.g.
                Nilgiri Biosphere Reserve Conservation Project. Eco
                development programme and research and surveys.

Activities with respect to   Dissemination of issues related to biodiversity,
livelihood education      environmental protection and livelihoods

Whether GO / NGO        GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Publications: "Eco News" Quaterly newsletter (English)
                Publications and   posters on environmental issues in
                5 languages. Website on EE , several books , booklets


Name              Tamil Nadu State Council For Science & Technology
Contact Person         Dr. K. Subramanian
Address            Directorate Of Technical Education
                Chennai, Tamil Nadu- 600025,India
Tel.No.            044-2301428
E mail             tnscst@md2.vsnl.net.in

Area of focus         Popularization of Science, Science & Technology
                Education, environment education

Activities with respect to   Programmes for Science Popularization amongst
Science & Technology      masses and students, workshops, seminars &
Education           trainings on new technologies, creation of
                scientific temper                                            517
Activities with respect to  Promotion of environment & natural resource
environment education    conservation projects

Whether GO / NGO       GO
date of registration if
applicable.

Publications, if any     Several books and papers, newsletters
518
               TRIPURA
          Non-Governmental Organizations

   Organization                   Page

1.  Acharjya Jagadish Chandra Bose          520
2.  ARK                       520
3.  Bodhan Social Welfare Organisation        521
4.  Holy Association                 521
5.  Kalyan Samity                  521
6.  Literature Unemployed Youth Association (LUYA)  522
7.  Prakiti -O- Parivesh Sangstha          522
8.  Tripura Adibashi Mahila Samity          523
9.  Tripura Science Forum              523
10.  Young Development Club              524


           Government Organizations

   Organization                   Page

1.  State Council for Science & Technology      525
                               519
               Non-Governmental Organizations


Name               Acharjya Jagadish Chandra Bose Briksha Mitra
                 Sangha
Contact Person          Subhod Ranjan Sur – Secretary
Address              Vilage & PO Rudijala (Melaghar)
                 District West Tripura 799115
                 Tripura , India.
Tel.No.              0381-4964

Area of focus           Environment, Science & Technology Education.

Activities with respect to    Science  popularization  through      wasteland
Science & Technology       development, watershed management.
Education

Activities with respect    to Environment education & awareness, tree plantation,
environment education      wildlife conservation

Activities with respect    to Livestock development, vocational trainings
livelihood education

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1987
applicable.

Any other activities       Development of sports


Name               ARK
Contact Person          Sanjoy Charaborty – President
Address              Jogendranagar
                 Agartala 799010 , Tripura , India.

Area of focus           Environmental awareness

Activities with respect to    Science awareness in     society  by  development
Science & Technology       wastelands development.
Education

Activities with respect    to Environmental research, Environmental awareness,
environment education      tree plantation.

Activities with respect    to Livestock development, agricultural development for
livelihood education       income generation.

Whether GO / NGO         NGO
date of registration if      1989
applicable.
520
Publications, if any     Development of Educational material.Name             Bodhan Social Welfare Organisation
Contact Person        Benudhar Acharya – Secretary
               Chitta Ranjan Dev – Honorary Secretary
Address           Cinema Hall Road
               PO Khowal
               District West, Tripura , India.
Tel.No.           0381-2237

Area of focus        Environmental Education, Social welfare Programmes.

Activities with respect  to Environmental awareness, Tree planting .
environment education

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1985
applicable.

Any other activities     Population Education, Awareness for AIDS, mother &
               child programmes, anti drug campaign


Name             Holy Association
Contact Person        Bidhya Kumar Jamatia, Secretary
Address           Village Pitra Kami, Pabitra Rambari, PO Pitra Bazar,
               District Udaipur – 799120, Tripura, India

Area of focus        Environment education and eco-development

Activities with respect  to Providing Environment education to rural youth, tree
environment education    planting & conducting workshops for eco-development

Whether GO / NGO       NGO
date of registration if   1989
applicable.

Publications, if any     Development of Educational material


Name             Kalyan Samity
Contact Person        Amarendra Chakraborty – President
Address           Gangli Road , Melarnath
               Agartala, Tripura, India.
Tel.No.           0381 – 223305

Area of focus        Environment Education, Rural Development

Activities with respect  to Environmental education, Conduct training programs,
environment education    street plays, nature camps, seminars & workshops.

                                          521
environment education      street plays, nature camps, seminars & workshops.

Activities with respect   to Khadi and village industries activities of the weaker &
livelihood education      backward sections of the society

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1965
applicable.


Name              Literature Unemployed Youth Association (LUYA)
Contact Person         Simul Majumdar Belonia
Address             Village West Muhuripur
                PO Muhuripur 799142
                District South Tripura,
                Tripura, India.

Area of focus          Environment, Science & Technology Education, Social
                work.

Activities with respect to   Science  popularization   through   wasteland
Science & Technology      development, Popularization of smokeless ovens.
Education

Activities with respect   to Environment awareness, tree plantation, awareness
environment education      on use of pesticides

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if     1970
applicable.

Any other activities      Social work , child development ;training & action
                programmes ;population education


Name              Prakiti -O- Parivesh Sangstha
Contact Person         Shyamal Roy
Address             Matri Palli ,PO Badharghat
                West Tripura
                Tripura , India

Area of focus          Environment   Education,  Science  &  Technology
                Education

Activities with respect to   Awareness of scientific issues through agricultural
Science & Technology      development, wasteland development.
Education

Activities with respect   to Environment Education & awareness of masses
environment education      through camps & lectures.
522
Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.


Name              Tripura Adibashi Mahila Samity
Contact Person         Anu Mukherji, President
Address             'Salkama'
                9/4 Krishna Nagar Road,
                Agartala 799 001, Tripura, India
Tel.No.             0381-224218

Area of focus          Education, socio-economic programmes, rural
                development concerning women

Activities with respect   to Socio-economic programmes like handloom
livelihood education      training-cum -production, weaving, smokless
                chulhas, rubber plantation, integrated rural
                development programme for mushroom
                cultivation, sericulture and vegetable
                cultiviation, leaf plate making, tailoring.

Whether GO / NGO        NGO
date of registration if
applicable.

Publications, if any      Awarness generation camps, adult literacy,
                educational programmes like balwadis,
                nursery course, coaching for school drop-out
                girls; creche, etc.


Name              Tripura Science Forum
Contact Person         Jyoti P.R.Choudhury / Dr. R.Debnath
Address