Nokia Standard Document Template

Document Sample
Nokia Standard Document Template Powered By Docstoc
					VALTUUSTORAPORTTI 3-2005
                               RAPORTTI                  1 (3)

Launosten Kyläyhdistys Ry
Päivi Saarinen                        04.04.2005


Valtuustoraportti 04.04.2005 (Lopen kunnanvaltuuston kokous)
Kokous alkoi kello 18:00 ja paikalla KAIKKI valtuutetut ! Yleisöä kourallinen.


46 §      Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2005-2008

        Kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti Marja-Leena Haukka-Ahon tilalle valittiin Riitta Lankinen.


47 §      Sairilan alueen asemakaavan muutos ja laajennus/Läyliäinen

        Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


48 §      Asemakaavan muutos / Läyliäinen kortteli 4

        Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, Aseman kohtalokaan ei noussut puheenvuoroiksi.


49 §      Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2005

        Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, poimintoja keskusteluista:

        Hannele Yrjö-Koskinen/Kokoomus: Suhteellisen hyvä esitys, yksityisomisteista maata kannattaa
        ehdottomasti kaavoittaa.
        Marja Ukkola/Keskusta: Samoin tyytyväinen kaavasuunnitelmaan, urheilualueen hahmoittaminen
        kuitenkin olisi otettava huomioon eli liikuntapaikkojen säilyvyys turvattava. Onko tarpeen tehdä näin
        laajoja kaavoja? keskustan linjaan sopii yksityisten maankäyttösopimukset.
        Matti Ahtiainen/Keskusta: Haja- asutusalueella rakennusten sijoittelu pitäisi olla vapaampaa.
        Seppo Kuparinen/Keskusta: Uusi sisääntulotie aiheuttaa paineita tiilitehtaan alueelle, läntiselle
        liittymälle pitäisi kaavoittaa myös teollisuustontteja.

50 §      Läyliäisten päiväkodin luonnospiirrustusten hyväksyminen

        Hyväksyttiin.

51 §      Vuosien 2005 – 2008 tilintarkastajan valinta

        Tilintarkastajaksi valittiin esityksen mukaisesti Oy Audiator Ab.

52 §      Riihimäen ammattioppilaitoksen kuntayhtymän tilintarkastajien valinta

        Oy Auditor Ab hyväksyttiin myös ammattioppilaitoksen tilintarkastajaksi.

53 §      Riihimäen seudun terveyskeskusen kuntayhtymän tilintarkastajan valinta

        Tilintarkastajaksi valittiin esityksen mukaisesti KMPG Kunta Oy.

54 §      Kuntalaisaloite Lopen kunnan valtuuston Joulukuussa 2004 tekemän opetusryhmien kokoa
        koskevan säästöpäätöksen purkamisesta

        Ei keskuteluita, selvitys hyväksyttiin mukisematta.

55 §      Valtuustoaloite mönkijäreitin teosta kunnan varoilla / Aarno Lähde

        Aarno Lähde/SDP: Mönkijäura tai –reitti ? Asiantuntijoita ei ole loppujen lopuksi kuitenkaan
        kuunneltu, onneksi aloite sentään sai kunnan kutsumaan eri instanssit mukaan keskustelamaan
VALTUUSTORAPORTTI 3-2005
                              RAPORTTI                    2 (3)

Launosten Kyläyhdistys Ry
Päivi Saarinen                       04.04.2005


      (samoojat, metsästäjät jne.). Kunnan mielestä asia kuitenkin kuuluu ainoastaan maanomistajille ja
      kunnalle, ei muille alueella toimijoille.
      Mattti Ahtiainen/Keskusta: Nyt varsinkin ilman lupaa ajelevat aiheuttavat harmeja, pitää olla
      tarjolla hallitusti käytettäviä reittejä joilla sääntöjä noudatetaan.

      Eli aloite ei vaikuta nykyiseen toimintaa, pulinat pois.

56 §    Valtuustoaloite / Kari Koukku

      Perusturvalautakunnan päätös tiedoksi valtuustolle. (Päätös luettavissa Lopen kunnan päätös-
      sivuilta)

57 §    Valtuustoaloite moottorikelkka- ja ratsastusreitistöjen aikaansaamiseksi / Timo Heinonen

      Eeva Pyhälammi/Kokoomus: Esitti ratsastusreitin suunnittelua Elina Pekkarisen johdolla; lupien
      hoitaminen, viitoitusten koordinointi jne. Ja tehtäsiin siis kunnan omana työnä. (Kirjoittajan
      huomautus: Tuntuu oudolta että Pekkariselle yritetään kaiken aikaa työntää uusia puuhapisteitä,
      ilmeiseti Pekkarisen toimen vakinaistamisen yhtenä perusteena ollut Jylhänkummun kauppapaikan
      eteenpäinvieminen on täysin unohdettu !)
      Aarno Lähde/SDP: Kokoomus siis haluaa moottorikelkareiti Lopelle ?
      Juhani Rautiainen/Kokoomus: Ratsastusreitit pienellä kustannuksella hyvä pelinavaus matkailun
      edistämiseen. Kannattaa kunnan puolelta eli Rautiainen kannatti Pyhälammin esitystä.
      Vilho Tuomi/Vas: Ei kannata kunnan tekemänä.
      Aarno Lähde/SDP: Penää edellee asiaa ….

              Päätetään pitää 5 minuutin neuvottelutauko !

      Pj Timo Heinonen/Kokoomus: Ehdottaa esitys- muutosehdoitusta muutettavaksi ponneksi.

      Hyväksyttiin ponsi, että kunnan omana työnä koordinoitaisiin ratsastusreitin rakentaminen.Juhani
      Rautiainen Kannatti esitystä.

58 §    Valtuustolle tehdyt aloitteet

      -

59 §    Ilmoitusasiat

      Ilmoituksissa mm. kolme tonttikauppaa Läyliäisiin, yksi Launosiin ja yksi Jokiniemeen. Milloinkohan
      Kyyniönrinteen tonttikaupat alkavat ?

60 §    Valtuuston jäsenten esittämät asiat

      Jos kokouksen aikana ei keskustelua hirveesti esiintynytkään niin AOB- osiossa sitten rävähti.
      Lähemmäs kymmenen aloitetta näki päivänvalon, aloitteet on luettavissa Lopen kunnan päätökset
      sivuilta. Osa aloitteista toimitettiin kirjallisena myös Launosnetille, suurin osa kuitenkin jäi saamatta.
      Kiitos sekä SDP:n hissi- aloitteesta että Keskustan Saharin ja Ukkolan kiinteistöjen käyttöaste-
      aloitteesta.

      Sinänsä mielenkiintoista ja osittain hauskaakin on että aloitteiden joukossa on näitä tuttuja asioista:
              kiinteistöjen käytön tehostaminen
              kotimaisen polttoaineen käyttömahdollisuudet
              kuntaan soitettujen puheluiden kustannukset
              palvelujen hankinta- ja tuotantostrategia
              kunnallistekniikan valmistuminen
              jne.
VALTUUSTORAPORTTI 3-2005
                               RAPORTTI                 3 (3)

Launosten Kyläyhdistys Ry
Päivi Saarinen                        04.04.2005


        Mielenkiintoista myöskin on nähdä minkämoinen vastaus saadaan kunnantalon sisäpuolen
        remontista … löytyykö rahaa samaan aikaan kun lippuja vedellään ”puolitankoon”.

61 §      Muut asiat

        Valtuuston seuraava kokous 9.5.2005

Kokous kesti runsaan tunnin päättyen n. 19:10.

Huhtikuun 2005 kokouksen valtuustotähdet:
(joka kokouksessa jaetaan 6 tähteä, ”voittajalle” 3, ”kakkoselle” 2 ja pronssisijalle 1.)

Ainoa harkinnan arvoinen kandidaatti oli Aarno Lähde ja hänetkin jätettiin ilman tähtiä kun lopputulos mönkijäurasta
oli mikä oli. Oudolta myöskin tuntuu ettei projekti- päällikkö Pekkarisen ”toimenkuvaan” kuuluvaa Jylhänkumpu
kauppapaikkana- osiota otettu mitenkään esiin kun näistä mönkijä-, moottorikelkka-, ratsastus- reitistöistä
keskusteltiin. Totuus taitaa olla että aikoinaan paikkaa vakinastettaessa käytetty Jylhänkumpu- kortti oli vain
silmälumetta ? Tiedetään että tuo projekti tulee eteen vasta kun muut projektit on hoidettu, toisaalta tuntuu oudolta
että näitä ”väliprojekteja” sitten lisäillään mielin määrin.