Nokia Standard Document Template - DOC

Document Sample
Nokia Standard Document Template - DOC Powered By Docstoc
					VALTUUSTORAPORTTI 8-2007
                              RAPORTTI                   1 (5)

Launosten Kyläyhdistys Ry:n puolesta
Jukka J Saarinen                      10.12.2007


Valtuustoraportti 10.12.2007
Kokous alkoi kello 17:00, paikalla yleisöä 4 + 3 (lehdistö). Avaus- sanoissaan Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Timo Heinonen kertoi muutamia numeroita uunituoreesta kuntien päätöksentekoa tarkastelevasta tutkimuksesta.
Kansalaiset ovat edelleen kiinnostuneita omaa kuntansa asioista, kuntalaiset ovat kuitenkin tietämättömiä ja
tyytymättömiä päätöselinten toimintaan ja mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Tässä on vielä
tekemistä valtuutetuilla totesi Heinonen.

Esityslista hyväksyttiin keskusteluitta.


76 §       TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

         Aluksi Kunnanjohtaja Voitto Saraneva kävi talousarvion läpi yleisellä tasolla talousjohtajan
         jatkaessa yksityiskohtaisemalla läpikäynnillä (kirjoittajan huomio: edelleen esittelyssä käytössä oli
         ”yliolanheitin” eli edelleen odotamme jännityksellä videotykin ”korkkaamista”).

         Kunnanjohtaja Voitto Saraneva:
         Toimintakulujen kehitys maltillista, kasvua 4,4%. Verotulojen kasvun odotetaan jatkuvan kovana,
         8,9%. Kunnallistekniikkaa rakennetaan Läyliäisiin, runsaat 50 tonttia. Lopen väestökasvua on
         vuonna 2007 rajoittanut tonttien puute varsinkin Launosten ja myös Läyliäisten suunnalla.
         Investoinnit katetaan velkarahalla, lainaa/asukas 2632€ suunnittelukauden lopussa. Alijäämäkierre
         jatkunut vuodesta 2004, vielä vuonna 2009 budjetti 137520€ alijäämäinen vaikka sisältää 0,5%
         kunnallisveron noston (vuonna 2008 jatketaan sinänsä jo korkealla 19,25% kunnallisverolla).

         Kustannuksista Saraneva nosti esille perusopetuksen kalleuden, pienet kyläkoulut, käyttäen
         esimerkkinä uutisia Läyliäisten sivukirjaston sulkemista ja Rengon koulujen yhdistymistä näin
         osoittaen ”meiltä ja muualta” tulevaa uutisointia.
         Yleisillä mittareilla mitattuna Lopen kunta on menestynyt erinomaisesti; onnistunut maa- ja
         kaavoituspolitiikka, asukasluvun kasvu, alhainen työttömyys prosentti sekä uusien yritysten synty ja
         muuttaminen kuntaan. Mm. maakylän alueelle syntyy hienoja uusia yritys- tiloja.

         Kunnanjohtaja Saraneva toi esille myös epäterveen talouden vaikutukset --> johtaa vääjäämättä
         kuntaliitokseen. Terve talous myöskin joko turvaa itsenäisenä säilymisen tai ”terveellisen”
         liittymisen Riihimäkeen. Terve talous sallii investoinnit, velkamäärän vähentämisen (tällähetkellä
         pelkät korot syovät nettona n. 500 000€, järkevän verotuksen kipukynnys on lähestymässä) ja
         kunnan palvelutuotannon.

         Talousjohtaja:
         Sunnitelman valmisteluperusteet ovat olleet; talouden terveydyttämisryhmä, veroprosentit, talouden
         yleinen kehittyminen, tiukan realistinen suunnittelu ja tasapainon saavuttaminen suunnittelu
         kaudella.

         Tervehdyttämistoimina listattiin mm. oppilaiden tuntimäärät (yhden tunnin vähennys), Läyliäisten
         sivukirjaston lakkauttaminen (hyödynnetään kirjastoautoa), lasten päivähoidon tehtäväjärjestelyt.
         Perusturvassa jatketaan asiakkaiden kotiuttamista (silloin kun se on taloudellisesti järkevää) sekä
         pitkäaikaistyöttömien aktivointia. Energiapuolella suunnitelmissa pellettiin siirtyminen kunnan
         suuremmissa kiinteistöissä (tutkitaan myös muut kotimaiset vaihtoehdot sekä maalämpö).
         omaisuuden myynti (vuokra-asunnot, vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen, yksittäiset kiinteistöt),
         Prammin vuokraus, aktiivinen taksapolitiikka, kirkonkylän alakoulun ja kissankellon koulun
         hallinnon selvittäminen olivat myös listoilla. Uusia virkoja ei esitetä perustettavaksi ensi vuonna.
         Maa-alueiden ostoon varataan 1M €, Launosten päiväkotiin 1,9M €, Kirkonkylän B- kouluun 3,2M
         €. Sekä Launosten että Kirkonkylän investointi jakaantuvat kahdelle vuodelle.
         Kunnallistekniikkan rakentamiseen varataan 4,6M € suunnittelukaudelle, vuodella 2008 1,9M €.

         Mukana investoinneissa on myös kirkonkylän uusi urheilukenttä sekä palvelutalo mm.
         hammashoitolan tarpeisiin. Kaiken kaikkiaan suunnittelukaudelle yli 12M € investoinnit. Voimakas
VALTUUSTORAPORTTI 8-2007
                            RAPORTTI                   2 (5)

Launosten Kyläyhdistys Ry:n puolesta
Jukka J Saarinen                    10.12.2007


       lainanotto jatkuu, vuodelle 2008 uutta lainaa yli 5M €, vuonna 2009 vieläkin enemmän, yli 6M €.
       Suunnittelukauden lopussa kokonais- lainamäärä nousee lähelle 30M €.

       Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro/Eeva Sahari: Sahari totesi puheenvuorossaan
       suunnittelun edenneen hyvin ja ylimääräisiltä kustannus- esityksiltä on vältytty. Suunnitelmassa
       varaudutaan myöskin tulevaisuteen mm. Lopen, Riihimäen ja Hausjärven vanhustenhuollon
       yhdistymiseen. Asukasluvun kasvu jatkuu vaikkakin pieni notkahdus tullee hetkellisestä tontti-
       pulasta johtuen. Lainojen hoitokulut ovat merkittävät, tervehdyttäminen on tärkeää. 100 000€
       investointi lämmitysjärjestelmiin on järkevä investointi.

       Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoro/Antti Rusi: Rusi totesi nykyisen valtuuston
       suunnitelmien osittain onnistuneen, toisaalta kasvu on jatkunut sekä positiivisessa että
       negatiivisessa mielessä, uusia asukkaita tullut mutta velkataakan kasvu jatkunut. Talousarvioissa
       tervehdyttäminen on lähinnä kosmeettista, todellisia säästöjä pitää löytää. Koulukuljetusten määrä
       on ollut rajussa kasvussa ja samalla lasten koulupäivät ovat venyneet ääri- rajoihin. Antti Rusi
       (kokoomusryhmä) liputti vahvasti kyläkoulujen säilyttämisen puolesta, aikoinaan säädettyä 20
       oppilaan rajaa pitää kunnioittaa. Koulujen alas- ajolla kirkonkylän koululaajennus täytettäisiin, Eeva
       Pyhälammen aloitteella (tonttien löytämiseksi kyläkoulujen lähistöltä) uskotaan olevan piristävä
       vaikutus kylien asukasmäärään. Myöskin Loppi- lisän määrärahaa halutaan lisätä koskapa tähän
       ”huutoon” on taloudellisesti järkevää vastata. Kokoomus tulee esittämään määrärahan lisäämistä
       niin että se on vaihtoehto jokaiselle sitä haluavalle. Myöskin jätehuollon kehittäminen kuntalaisten
       ehdoilla pitäisi ottaa ohjelmaan. Päivähoidon tarjoamista yli kuntarajojen pitäisin myöskin selvittää,
       tällainen olisi mahdollista esim. Kormu/Herajoki suunnalla. Antti Rusi myöskin kiitti Lopen kunnan
       työntekijöitä hyvästä ja osaavasta työnteosta.

       SDP/Sakari Vuorinen: Puheen aluksi Vuorinen painotti kunta- yhteistyön tärkeyttä eli tarjosi
       eräänlaista vetäjän roolia Lopen kunnanjohtajalle. Muutamissa naapurikunnissa on uusia ja
       kokemattomia johtajia jotenka kokeneelle/ohjaavalle vetäjälle olisi käyttöä.

       Tulopuolella pitää myöskin huomioida metsä- puolen tulot. Numeroista Vuorinen nosti esille mm.
       korkomenojen rajun nousun sekä laitoshoidon kustannusten nousun. Vaikka kunnan talous ei
       hääviltä näytä niin lopuksi Sakari Vuorinen toivotti sekä valtuutetuille että kunnan työntekijöille
       hyvää Joulua.

       Vasemmistoliitto/Vilho Tuomi: Totesi muun muassa että lehdistölle ja kuntalaisille on annettu
       ymmärtää että Lopen kunnan talous on hyvässä jamassa, täällä (valtuustossa) ei kuitenkaan enää
       uskalleta valehdella. Lehdistö myöskin kertoo että kunnanhallitus on päättänyt … päätökset tekee
       kuitenkin valtuusto.

       Tuomi myöskin toivoi lisärahaa omaishoitoon.

       Hallituksen pj/Marja Ukkola: Virkamiesten kunnahallitukselle tekemän esityksen loppusumma oli
       200k € plussalla, nyt ehdoitus on 600k € miinuksella. Tavoite on tasapainottaa budjetti 2010
       mennessä. Lämmitysmuodon vaihdolla (öljystä pellettiin) saadaan säästöjä. Kunnan väkiluku
       myöskin kasvaa vauhdilla joka tuo lisätuloja. Kuntaliitos- selvitys ei tuonut mitään lisätietoa,
       kuntaliitos esitetyssä muodossa tarkoittaisi 19,75% veroäyriä. Lopuksi Marja Ukkola kiitteli
       kunnanhallituksen puolesta virkamiehiä

       Aarno Lähde/SDP: Summat ovat niin suuria että niitä on vaikea käsittää. On myöskin jäänyt
       käsittelemättä milloinka lainanoton tarve taittuu ja takaisinmaksu alkaa. Miten talouden
       tervehtyminen konkreettisesti tapahtuu, sitä ei esityksestä löydy.

       Matti Ahtiainen/Kesk: Sekä Lopen että Hausjärven kunnat ovat lähes suoritus- tilassa.
       Ryhmäpuheenvuoroissa kokoomus esitti että tervehdyttäminen tapahtuu menojen lisäämisellä,
       tähän ei Ahtiainen kuitenkaan itse uskonut.

       Talousarvion yksityiskohtainen käsittely kohta kohdalta:
VALTUUSTORAPORTTI 8-2007
                            RAPORTTI                  3 (5)

Launosten Kyläyhdistys Ry:n puolesta
Jukka J Saarinen                    10.12.2007


       1. Lopen kunnan strategia: Ei puheenvuoroja
       2. Toimintaympäristön muutokset: Ei puheenvuoroja
       3. Kunnan talouden tervehdyttäminen ei myöskään aiheuttanut keskutelua
       4. Henkilöstösuunnitelma
       Kari Koukku/Kok: Kiinnitti huomiota nimikkeiden muuttamiseen, vastauksen antoi Karoliina
       Viitanen
       5. Talousarvion rakenne ja sitovuus, ei puheenvuoroja
       6. Tuloslaskelma,
       Seppo Kuparinen/Kesk: Halusi kiinnittää huomiota lainan valtavaan määrään
       7. Käyttötalous
           a. Keskusvaalilautakunta, ei puheenvuoroja
           b. Tarkastuslautakunta, ei puheenvuoroja
           c. Kunnanhallitus, ei puheenvuoroja
           d. Rakennusvalvonta, ei puheenvuoroja
           e. Elinkeinolautakunta, ei puheenvuoroja
           f. Ympäristölautakunta
           Marja Ukkola/Kesk: Ympäristötarkastaja irtisanoutunut tehtävästään 1.1.2008 alkaen.
           Ehdotti pontta että selvitetään viran tarve ennen kuin paikka laitetaan auki.
           Seppo Kuparinen/Kesk: Kannatti Ukkolan esitystä. Toi myös esille että samalla hoidetaan
           kuntoon Molokki- ongelma ja esitti Molokki- järjestelmän korvaamista uudella järjestelmällä.
           Uusi järjestelmä tulisi olla käytössä 2009 mennessä.
           Aimo Alho/Kesk: Kannatti Kuparisen esitystä.
           Aarno Lähde/SDP: Kyseli mitä käytännössä tarkoitetaan ?
           Juhani Rautiainen/Kok: Aika vahva kanta otetaan jos päätetään että Molokki järjestelmä
           puretaan tietämättä mitä tulee tilalle. Aarno Lähde kannatti Rautiaista.

           1. Äänestys: Kunnanhallituksen eistyksen kannalla JAA, Kuparisen esitys EI. JAA äänet
           voittivat 16 – 10, Kari Koukun äänestäessä tyhjää.

           g. Perusturvalautakunta
           Antti Rusi/Kok: Vastasi Ahtiaiselle että Kokoomus ei esitä lisäkustannuksia vaan säästöjä
           eli lisä rahan saaminen Loppi lisälle tuo säästöjä päivähoidon puolella. Tarkoitus tällä on
           nimenomaan leikata huippuja. Rusi myöskin kertoi omista kokemuksistaan aiheen tiimoilta
           Esitti määrärahan nostamista 30 000€:sta 100 000€.
           Vilho Tuomi/Vas: Esitti perusturvasta kysymyksen perusturvajohtajalle, kysymys ei
           kuitenkaan valitettavasti kuulunut takapenkkiin.
           Marja Ukkola/Kesk: Lupauksensa mukaisesti vastustaa kaikkia menonlisäyksiä. Ivallisella
           äänensävyllä totesi että ”rahaa olisi kivaa jakaa kaikille” ja kertoi myöskin omista
           kokemuksistaan todeten lastenhoidon olleen ihanaa aikaa. Eli Ukkola edelleen kannattaa
           määrärahasidonnaisuutta ja määrärahan maksimiksi 30 000€.
           Riitta Nylund/SDP: Oli löytänyt myöskin määrärahan pienenemistä henkilöstökuluissa.
           Perusturvajohtaja totesi pienenemisen johtuvan toimeentulotukien muuttumisesta.
           Sakari Vuorinen/SDP: Loppi lisästä on jo aikoinaan Juhani Rautiainen tehnyt aloitteen,
           sitä vatkattiin muutama vuosi sitten edes takaisin. Silloin silloisen perusturvajohtajan
           laskelmilla saatiin osoitettua sen olevan kannattamatonta. Kukaan ei ole pystynyt
           osoittamaan kuinka paljon Loppi lisä vapauttaa resursseja päivähoidosta. Eli Vuorinen on
           kunnanhallituksen esityksen takana. (Kirjoittajan huomio: Outoa sinänsä että SDP
           puolueena ei kannata tasa- arvoisuutta. Päivähoitoon pääsee kuka tahansa, erillaisilla
           maksuillahan EI kateta päivähoidosta aiheutuneita kustannuksia. Miksi sitten tukea, joka
           vähentää päivähoidon menoja ja toisaalta on tasapuolinen kylien ja haja-asutusalueen
           välillä, ei nähdä perheiden tasa- asvoisena kohteluna? )
           Juhani Rautiainen/Kok: Kun asia päätettiin niin kukaan ei pystynyt sanomaan paljonko
           rahaa menee. Nyt on tullut ensimmäiset tilastot eli kannatti määrärahan nostamista ja
           sovitun kolmen vuoden kokeilun jatkamista. Kannattaa Rusin ehdoitusta.
           Aarno Lähde/SDP: Lähteen maalaisjärki ei voi hyväksyä että toinen saa ja toinen ei eli
           kannatti määrärahaan sitomisen poistamista. Eli tukea joko annetaan tai sitten ei.
           Vilho Tuomi/Vas: Kyseli omaishodon tuen kehittämisestä ja mitenkä tuen kriteereitä on
           tarkistettu.
VALTUUSTORAPORTTI 8-2007
                            RAPORTTI                   4 (5)

Launosten Kyläyhdistys Ry:n puolesta
Jukka J Saarinen                    10.12.2007


          Seppo Kuparinen/Kesk: Olisi hyvä myöskin tietää mitenkä moni perhe (äiti tai isä) olisi
          päätynyt koti- hoitoon vaikka tukea ei olisikkaan tullut (Kirjoittajan huomio: Miksi ihmeessä
          jälleen eriarvoistetaan perheitä, miksi tätä ei nähdä vaihtoehtona vaan kustannuksena?)
          Matti Ahtiainen/Kesk: Kysyi edelleen Antti Rusilta: Säästyykö tässä rahaa ?
          Antti Rusi/Kok: Totesi että aikoinaan kun hänen perheensä teki päätöksen säästöä tuli
          koskapa lisää ei ollut eikä toisaalta täytetty päivähoitopaikkoja. Edelleen kotihoito on
          taloudellisesti hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto päivähoidolle.

          2. äänestys: Kunnanhallituksen esitys; JAA, Rusin esitys EI. Kunnanhallituksen esitys voitti
          17 – 9, määrärahaa ei nosteta !

          h. Sivistyslautakunta
          Harri Nurmo/Kesk: Esitti Läyliäisten sivukirjaston säästämistä. Nurmo kertasi
          seikkaperäisesti sivukirjaston viimeaikaisen ”historian” todeten mm. että vuonna 2006
          vuosittaista kirjastopäätöstä tehtäessä päätettiin kirjastoa kehittää. Nyt kehittäminen sitten
          tarkoittaa lopettamista. Läyliäinen on kasvava kylä, nyt kuitenkin pienten säästöjen nimissä
          tehdään ikäviä päätöksiä jotka vaikkapa kylän markkinoinnin kannalta on huonoja.
          Hannele Yrjö-Koskinen/Kok: Oli laittanut ilolla merkille musiikki- opiston oppilaspaikkojen
          määrän nostamisen takaisin 35 paikkaan. Kyseli lukion oppilasmäärän putoamisesta.
          Sivistystoimenjohtaja Leena Yli- Halla totesi että pohjautuu saatuihin lukuihin.
          Saija Grönholm/Kok: Kannatti Harri Nurmon esitystä Läyliäisten sivukirjaston
          säilyttämiseksi.
          Aimo Alho/Kesk: Kouluverkkoon on tehtävä muutoksia, esitti Länsilopen Koulun
          sisällyttämistä suunnitelmaan eli Vojakkalan ja Topenon yhdistämistä.
          Juhani Rautiainen/Kok: Ihmetteli miksi esille tuotiin pankin ja vahinkopalvelun
          lopettamiset kirjaston lakkauttamisen yhteydessä. Rautiaisen mielestä kirjastoa ei olla
          lopettamassa vaan kirjasto- auton käytöllä vahvistetaan kirjasto- palvelua Läyliäisissä.
          Pirjo Lehtoranta/Kesk: Kannatti sekä Nurmon että Alhon ehdotuksia.
          Aarno Lähde/SDP: Pankkikiinteistö olisi syytä säilyttää ja ottaa kirjaston käyttöön. Vaikka
          asia onkin tunne- pohjaista niin kannatti Läyliäisten kirjaston säilyttämistä.
          Matti Ahtiainen/Kesk ja Liisa Salmela/kesk kannattivat molemmat Aimo Alhon
          ehdoitusta, Ahtiainen myöskin kehoitti tutustumaan Jokiniemen koulun tilanteeseen
          (kouluunhan liitettiin muutamia vuosia sitten Sajaniemen ala- aste).
          Vilho Tuomi/Vas: Kannatti myöskin Läyliäisten sivukirjaston säilyttämistä.
          Lea Piho/SDP: Ihmetteli Kormun koulun opettajamäärän vähentämistä kolmesta kahteen.
          Totesi myöskin Launosten palveluiden toimivan (Kirjottajan huomio: Mitkä palvelut ?)
          Leena Yli-Halla totesi että opettajamäärät perustuvat saatuihin oppilas- määriin.
          Hannele Yrjö-Koskinen/Kok: Halusi lisätä mukaan lukion markkinointia ja nostaa
          oppilasmäärä- varaukset 90.
          Seppo Kuparinen/Kesk: Ymmärtää sekä läyliäisläisten että Harri Nurmon tuskan, uskoo
          kuitenkin että myös kirjasto- auto toimii. Sivla on tehnyt esityksen yksimielisesti. Kormun
          koulun osalta haluaa esitysponnen jossa varmistetaan että kolmas opettaja palaa mikäli 40
          oppilasmäärä taas ylittyy.
          Sakari Vuorinen/SDP: Peräänkuulutti Lopen ja Riihimäen yhteistyötä Kormun koulun
          osalta.
          Eeva Sahari/Kesk: Haluaisi myöskin tarkentaa lukion oppilasmäärää.
          Lea Piho/SDP: Tukea Kormun koululle.
          Petri Kerava/Kesk: Lisää tietoa Länsi Lopen koulun osalta eli mikä kohtalo Topenon ja
          Vojakkalan kouluilla on, kumpi jatkaa jos yhdistyminen toteutuu ?
          Marja Ukkola/Kesk: Kormun osalta on haluttu jatkaa järjestelmällistä toimintaa eli
          seurataan tehtyjä päätöksiä joita on noudatettu myös muissa kouluissa. Tämän hetkisen
          tiedon mukaan kolmas opettaja Kormusta lähtee.

          Kuparinen esitti pontta jolla varmistetaan kolmas opettaja Kormuun kun oppilasmäärä
          nousee yli 40. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

          Aimo Alhon esitys Länsi- Lopen koulun sisällyttämisestä suunnitelmiin meni äänestykseen.
          Koulu aloittaisi syksystä 2008 (eli yhdistettäisiin Topenon ja Vojakkalan koulut). Leena Yli-
VALTUUSTORAPORTTI 8-2007
                            RAPORTTI                  5 (5)

Launosten Kyläyhdistys Ry:n puolesta
Jukka J Saarinen                    10.12.2007


           Hallan mukaan säästöjä saataisiin n. 80 000 – 100 000 € vuositasolla. Sakari
           Vuorinen/SDP ehdotti neuvottelutaukoa joka sovittiin pidettäväksi (10 min).
           Äänestys 3: Kunnanhallitus JAA, Aimo Alhon esitys EI. Kunnanhallituksen esitys
           hyväksyttiin äänin 15 – 12 eli Länsi Lopen koulua ei ehdottomana suunnitelmaan lisätty.
           Hannele Yrjö- Koskisen muutos- korjaus lukion oppilasmäärän nostamisesta 90:een
           hyväksyttiin yksimielisesti.

           Äänestys 4: Läyliäisten sivukirjaston säilyttämin. Kunnanhallitus JAA, Nurmo EI. Kirjasto
           päätettiin sulkea äänin 19 – 7 yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää.
           Saija Grönholm/Kok: Esitti että kirjasto- autolla turvataan myös ilta- käyttö. Ponsi
           hyväksyttiin yksimielisesti.
           Aarno Lähde/SDP: Ehdottoma ponsi pankin käyttämisestä kirjastona hylättiin
           kannattamattomana.

           i. Vapaa- aika lautakunta, ei puheenvuoroja.
           j. Tekninen lautakunta
           Hannele Yrjö-Koskinen/Kok: Miksi Launosten töiden ylläpito on niin kallista muihin
           verrattuna. Tekninen Päällikkö totesi syyn olevan kilpailun puuttumisen.

       8. Konsernitavoitteet, ei puheenvuoroja
       9. Investoinnit, ei puheenvuoroja. Investointi- ohjelma hyväksyttiin.


77 §     ILMOITUSASIAT

       Yksi tonttikauppa sekä Kirkonkylässä (Kyyniönrinne), Läyliäisissä (Rekola) että Jokiniemessä.


78 §    Valtuuston jäsenten esittämät asiat

      Valtuustoaloite: Sakari Vuorinen/SDP: Läyliäisten kylällä tarvitaan ruoppausta.

79 §    Muut asiat

      Seuraava kokous 21.01 2008 klo 18 alkaen.

      Kokouksen päätteeksi Valtuuston Puheenjohtaja kiitti valtuustoa vuodesta joka on ravistellut
      kuntakenttää. Erityiskiitokset menivät kunnanhallituksen puheenjohtajalle Marja Ukkolalle. Myöskin
      Sakari Vuorisen sai kiitoksia toiminnastaan luottamustoimissa.

      Timo Heinonen kiitti myöskin osaavaa kunnan henkilöstöä, ilman sitä kuntamme ei menestyisi. Kiitos
      kuuluu jokaiselle kunnan työntekijälle, erityiskiitokset myös Kunnanjohtajalle. Kiitoksia herui myös
      kuntalaisille.

      Myöskin Valtuuston Puheenjohtaja, Kansanedustaja Timo Heinonen sai yhteiset kiitokset
      valtuutetuilta.

      Kokous päättyi 19.45. kestäen n. 2 tuntia 45 minuuttia.