Op_inski organ uprave Op_ine Velika Kladu_a_ putem Slu_be by hcj

VIEWS: 7 PAGES: 1

									Općinski organ uprave Općine Velika Kladuša, putem Službe
prostornog uređenja, komunalnih i stambenih djelatnosti
objavljuje

           JAVNI     POZIV

Pozivaju se vlasnici objekata u naselju „Brezici I i Brezici II“ da
podnesu zahtjev za otkup zemljišta koje je parcelisano
Zaključkom o usvajanju Planu parcelacije „Brezici I i Brezici II“
(„Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 6/09).

Nakon podnošenja zahtjeva pristupiće se provođenju postupka
otkupa zemljišta i dodjeli istog.

Svi zainteresirani svoje zahtjeve mogu dostaviti u sobu broj 209 u
zgradi Općine, gdje mogu dobiti     i sve ostale potrebne
informacije.

Krajnji rok za prijavu je 31.08.2009. godine.

								
To top