Docstoc

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Document Sample
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu Powered By Docstoc
					             WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU                                    ......................., dnia .......................
                                     Adresat:........................................
Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. ...............................,
nr .......................... Na podstawie ................................. art. Umowy najmu okres wypowiedzenia
wynosi .......................................... miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia.
Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie.
Data: ................               Wynajmujący: ..................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7995
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W urzędzie
About