; Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

VIEWS: 7,995 PAGES: 1

Wzory Umów Przykłady W urzędzie

More Info
 • pg 1
									             WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU                                    ......................., dnia .......................
                                     Adresat:........................................
Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. ...............................,
nr .......................... Na podstawie ................................. art. Umowy najmu okres wypowiedzenia
wynosi .......................................... miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia.
Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie.
Data: ................               Wynajmujący: ..................

								
To top
;