Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego by Arnold2222

VIEWS: 979 PAGES: 1

More Info
									                                    Brzeg, 10.10.2000


                         Starosta Powiatowy
                         w Opolu


                         Wnioskodawca: Jan Nowak
                                 Brzeg
                                 Popielowice 6


        WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
            ADMINISTRACYJNEGO


    Wnoszę o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji ostatecznej z
1.11.1999 r, z powodu wydania decyzji na podstawie fałszywych dokumentów.

                   Uzasadnienie

    Decyzją z 1.11.1999 r. kierownik Urzędu Rejonowego w Brzegu wydał mi, a
właściwie osobie, która mnie udawała, posługując się moim dowodem osobistym, zgłoszenie
działalności gospodarczej.
    Wydany dokument, w dniu wydania był już nieważny ponieważ został wydany na
podstawie nieważnego dokumentu, mojego utraconego dwa miesiące wcześniej dowodu
osobistego. O utracie dowodu osobistego niezwłocznie powiadomiłem Komisariat Policji w
Brzegu oraz Urząd Gminy w Brzegu, gdzie wydano mi nowy dokument tożsamości.
W międzyczasie miałem wypadek samochodowy na skutek czego przebywałem trzy miesiące
w szpitalu w Brzegu.
    Po opuszczeniu szpitala dowiedziałem się, że ktoś dokonał zakupów na mój rachunek,
posługując się dokumentami wystawionymi na mnie. W przedmiotowej sprawie obecnie
prowadzi postępowanie policja w Brzegu i Opolu.
    Z uwagi na powyższe na podstawie art. 145 § l pkt l k.p.a. wnoszę o wznowienie
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, ponieważ w chwili obecnej nie
zamierzam prowadzić żadnej działalności gospodarczej                                Jan Nowak

								
To top