Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki by Arnold2222

VIEWS: 628 PAGES: 1

Wzory Umów
Przykłady
W skarbówce - wnioski

More Info
									                                           ..........................., dnia .............................


                                   Urząd Skarbowy
                                   w .............................................
                                   Wydział Podatku Dochodowego od Osób
                                   Fizycznych


                                   Wnioskodawca:
                                                 ....................................................
                                                 ...................................................
     Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku
                               dochodowegoWnoszę o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego za miesiąc
....................................................................................................................................................
                                Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie zaliczki byłoby niewspółmiernie wysokie w
stosunku do podatku należnego za rok podatkowy. Należy również przedstawić dowody
potwierdzające ową niewspółmierność.
             ..................................................................
                   (podpis wnioskodawcy)

								
To top