Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych by Arnold2222

VIEWS: 429 PAGES: 1

More Info
									                                         ..............................., dnia .......................                                      Sąd Rejonowy
                                      w.................................................................
                                      Wydział Cywilny                                 Wierzyciel: ............................................................
                                      .............................................................
                                      ..............................................................

                                 Dłużnik: ................................................................
                                     .................................................................
                                     .................................................................Sygnatura akt .................................
                Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wnoszę o:
zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o ................................................. przeciwko
pozwanemu ..................................................................................................................................                              Uzasadnienie

Mądrze uzasadnić i uprawdopodobnić, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ponieść
kosztów sądowych.

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.........................................................
        podpis powoda

								
To top