Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę by Arnold2222

VIEWS: 6,515 PAGES: 1

More Info
									          PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ


                                                          ........................, dnia .......


Szanowny Panie,


z przykrością przyjmuję Pańskie wypowiedzenie umowy o pracę i zamiar opuszczenia stanowiska
...................... w dziale .......................... .
Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności wynikającej z pracy na tym stanowisku, dlatego
wysoko cenimy Pańskie dotychczasowe zaangażowanie i wkład wnoszony w pracę na tym
stanowisku.
Życzymy dużo sukcesów w nowym miejscu pracy,


                                       Z poważaniem,

                                ............................................................
                                       (podpis)

								
To top