Docstoc

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Document Sample
Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego Powered By Docstoc
					        PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO                                                     .............., dnia ........................

......................................
(osoba odpowiedzialna za udzielenie urlopu)
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w okresie
od............................... do ...................................
Co prawda myślałam, że będę mogła jeszcze pracować dwa tygodnie dłużej, ale muszę się
poddać zaleceniom lekarza.
                            ..............................................
                                   (Podpis)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1573
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W pracy - pisma różne
About