Corporate Design PowerPoint-Basis-Templates - PowerPoint by alllona

VIEWS: 148 PAGES: 29

									Synco living
Proste

Piękne

Komfortowe      Page 1/32  Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
Czym jest Synco       living ?

Wszechstronność
Kompleksowe sterowanie

Duże możliwości rozbudowy
Komunikacja          bezprzewodowa i po
                magistrali TP1

Inteligencja = wygoda i energooszczędność

     Komfort, bezpieczeństwo i oszczędność

          w jednym systemie!

  Page 2/32                  Czerwiec 2008
Co może Synco       living?

Ogrzewanie
  Grzejniki i podłogówka
    12 pomieszczeń w jednym mieszkaniu
Wytwarzanie ciepła
    Sterowanie kotłem, zaworem mieszającym w zależności od
     zapotrzebowania z pomieszczeń
Ciepła woda
    Sterowanie produkcją c.w.u. dla całego domu/apartamentu
Wentylacja
    Kontrola działania urządzeń wentylacyjnych


 Page 3/32                 Czerwiec 2008
Co może Synco        living?

Detekcja dymu
    Jedna czujka w każdy z 12 pomieszczeń
Monitoring drzwi i okien
Zdalne sterowanie
    Sterowanie „z kanapy” światłem, ściemniaczami, tworzenie scen
Program czasowy
    Każde z pomieszczeń lub grup przełączanych może posiadać
     swój własny program
Aktywacja urządzeń elektrycznych
    Podlewanie ogrodu, światła w akwarium


 Page 4/32                Czerwiec 2008
 Co zyskuje użytkownik?
Komfort i wygoda
Indywidualna regulacja temperatury
Proste wywoływanie scen
Łatwe wprowadzanie zmian – ręcznie w zależności od potrzeb
Kontrola urządzeń wentylacyjnych
Centralne sterowanie ogrzewaniem, światłem, ciepłą wodą i
 bezpieczeństwem
Łatwy dostęp do wszystkich bieżących parametrów
Prognozowanie pogody
  Page 5/32                Czerwiec 2008
 Co zyskuje użytkownik?

Bezpieczeństwo i oszczędność energii
Monitoring drzwi i okien
Symulacja obecności
Sygnalizacja pojawienia się dymu
Informacja o stanie baterii
Monitoring poziomu paliwa w zbiorniku oleju
Blokada ogrzewania przy otwartym oknie
Ogrzewanie tylko używanych pomieszczeń
   Page 6/32                 Czerwiec 2008
  Co zyskuje użytkownik?

Przewagi w starych budynkach
Prosty, tani montaż i użytkowanie
Bez kucia ścian – komunikacja radiowa
Wykorzystanie istniejących przewodów do sterowania światłem i
żaluzjami
Część istniejących urządzeń może współpracować z systemem


Przewagi w nowych budynkach
Duża dowolność w wyborze miejsca montażu RF
Standardowe kable do komunikacji KNX
Oszczędność czasu i materiałów instalacyjnych
   Page 7/32                Czerwiec 2008
Jak Synco    living pomaga oszczędzać?

 Energia cieplna
 Indywidualna regulacja temperatury
   Nie przegrzewanie pomieszczeń
   Pomieszczenia nie użytkowane – niższa temperatura
   Okresy zaprogramowanych obniżeń

 Energia elektryczna
  Wyłączenie wszystkich świateł w budynku przy wyjściu z domu
  Wyłączenie wszystkich świateł o określonej godzinie
  Program czasowy otwierający żaluzje rano
  Łatwe użycie ściemniaczy
  Page 8/32               Czerwiec 2008
    Elementy składowe Synco           living

              Centrala QAX910               Zadajnik pomieszczeniowy
                                    QAW910

              Czujnik temp. zew. i ciś.          Czujnik temp.pom.
              QAC910                   QAA910
Synco 900
                                    Siłownik regulacyjny zaworu
               Powielacz radiowy             grzejnikowego SSA955
               ERF910


               Regulator obiegu              Regulator obiegu
               grzewczego RRV912             grzewczego RRV918
               (2 on/off 3 pkt)              (8 on/off)            Detektor dymu                        Styk okienny /drzwiowy
 Gamma
            DELTA reflex                         AP 260
 wawe
      Page 9/32                  Czerwiec 2008
Maksymalna konfiguracja
Po magistrali TP1 :  126 centralek mieszkaniowych QAX910

W obrębie mieszkania 12 pomieszczeń
(jedna QAX910)    :     1 czujnik meteo QAC910
                4 siłowniki świateł ze wskazaniem stanu
                2 kontaktrony drzwiowe GAMMA wave
                3 powielacze radiowe ERF910
                64 urządzenia bezprzewodowe (łącznie)          1)
              1)  Oprócz powyższych urządzeń, można stosować nieograniczoną liczbę siłowników przełączników, świateł
                 i żaluzji bez wskazania stanu
W obrębie       1 zadajnik pomieszczeniowy QAW910
pomieszczenia:          2 pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA910
                 1 regulator obiegu grzewczego RRV91...
                                z maksymalnie 8 kanałami          2)

                 6 siłowników regulacyjnych zaworów SSA955 2)
                 6 kontaktrony okienne GAMMA wave
                 1 detektor dymu GAMMA wave
              2)  W tym samym pomieszczeniu nie można jednocześnie stosować siłowników regulacyjnych zaworów i
                 regulatorów obiegu grzewczego
  Page 10/32                     Czerwiec 2008
Czy każdy może obsługiwać system?
                      Przyciski szybkiego dostępu:
                      •Ciepła woda
                      •Nieobecność / monitoring
                      •Wybór komfortu – „timer”
                      •Tryb pracy
                      Przycisk nawigacyjny
                      •Proste, wygodne i szybkie
                      poruszanie się po menu na
                      wyświetlaczu

                      Przycisk do wywoływania grup
                      przełączanych
 Page 11/32        Czerwiec 2008
Przykłady zastosowania - ogrzewanie
    Komfort


   Prekomfort


 Ekonomiczny


         0  6   12        18  24
 Page 12/32         Czerwiec 2008
Przykłady zastosowania - ogrzewanie


                          Zawory grzejnikowe
                          z siłownikami SSA955
                          ( max 6 szt w jednym pomieszczeniu)
   Pokój dziecka      Sypialnia
                          Zadajnik    QAW910
            Pokój dzienny

                Slave        Czujnik pomieszczeniowy QAA910
        Master                (opcjonalnie)

    Pomieszczenie    Hobby
     techniczne
                          Koncepcja master / slave Page 13/32               Czerwiec 2008
Przykłady zastosowania – regulator obiegu grzewczego
    RRV912 / RRV918            RRV912
 Page 14/32         Czerwiec 2008
Przykłady zastosowania – ogrzewanie podłogowe                         Regulator RRV918
                           - 8 obiegów c.o.
Pokój dziecka          Sypialnia       - 1 wyjście przekaźnikowe
                           - 1 wejście analogowe Ni1000 /cyfrowe


                         Regulator RRV912
        Pokój dzienny
                           - 2 obiegi c.o.
                           - 2 wyjścia przekaźnikowe
                           - wyjście 0 - 10 V
                           - 1 wejście analogowe Ni1000 / cyfrowe

                         Dla każdego PRV91x należy zastosować
                 Hobby
                         minimum jeden czujnik QAA910
 Page 15/32                 Czerwiec 2008
Uśrednianie temperatury


                       Wariant 1: W proporcji po 50% z każdego (nie można
         Liczba wariantów      zmieniać).
       1     2      3
                       Wariant 2: Odpowiednio do wielkości procentowej nastawion
                       w zadajniku pomieszczeniowym.
             1      1
                       Wariant 3: Najpierw ustalana jest wartość średnia 2
                       czujników temperatury w pomieszczeniu. Następnie obliczana
       1     1      1
                       jest rzeczywista wartość średniej temperatury pomieszczenia
                       zgodnie z proporcjami procentowymi udziału zadajnika
       1           1    pomieszczeniowego i czujnika temperatury.
 Page 16/32               Czerwiec 2008
Powielacz sygnału radiowego ERF910
                    Powielacz 1
                               Powielacz 2                     Powielacz 3
W systemie mogą pracować równolegle maksymalnie 3 powielacze radiowe.

 Page 17/32                  Czerwiec 2008
Czujnik pogodowy
    Sypialnia      Pokój dziecka
                          Czujnik pogodowy
          Pokój dzienny                   B9  M
      KNX                                 Połączenia nie
                                         są zamienne
                                    B  M

                          Nadajnik radiowy
                  Hobby    Instalacje
    techniczne


 Page 18/32                 Czerwiec 2008
Sterowanie c.w.u.

 •   Tygodniowy program czasowy
 •   Tryb pracy / wartości zadane c.w.u.
 •   Elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy
 •   Funkcja legionella
 •   Ręczne ładowanie wymuszone
 •   Priorytet c.w.u.
 •   Podwyższenie ładowania c.w.u. (0..50 K)
 •   Maksymalny czas ładowania     (5…250 minut)
 •   Histereza przełączania c.w.u.     (1…20K)
 • Czas wybiegu pompy ładującej / zaworu rozdzielającego c.w.u.
 •   Nadzorowanie temperatury c.w.u. Page 19/32                   Czerwiec 2008
Sterowanie c.w.u.


 Control of heat generation Home Automation         B
                           E
                                           Sterowanie pompą ładującą
   T                                        zasobnik
                  Q1


              Q1: DHW – charging pump  Q2
              Q2: Apartment pump                                                  B
                                               E  Sterowanie pompą zaworem przełączającym            Q1      Q1
  i podgrzewaczem elektrycznym

                              Q1: Diverting valve or DHW pump
 Page 20/32                      Czerwiec 2008
Funkcje bezpieczeństwa – czujka dymu, czujka okienna                       Detektor dymu
                       •Po jednym w każdym z
                       pomieszczeń
                       •Alarm                       Styk okienny
                       •6 okien w pomieszczeniu
                       •2 drzwi w apartamencie
                       •Funkcja wietrzenia
                       •Monitoring
                       •Alarm w czasie nieobecności


 Page 21/32         Czerwiec 2008
Sterowanie oświetleniem i żaluzjami
               Przycisk


            Siłownik
 Page 22/32            Czerwiec 2008
Sterowanie oświetleniem i żaluzjami

        włączenie


      wyłączenie
              0  6  12       18  24


     nieobecność
Światła w pok.dziennym                     Cały czas włączone

   Światła w biurze                     Losowe włączanie
                                  I wyłączanie
Światła w syp.rodziców

              18  20  22       24  02
 Page 23/32             Czerwiec 2008
 Sterowanie oświetleniem i żaluzjami


                            Grupa przełączana C


Grupa przełączana A                                       KNX TP1


            Grupa przełączana B

                           Grupa przełączana CGrupa przełączana A                                       KNX TP1

           Grupa przełączana B
  Page 24/32             Czerwiec 2008
Sceny               Scena A – „wieczór filmowy”
               Światła w pokoju przyciemnione 40%, rolety
               opuszczone.


               Scena B – „wtargnięcie”
               Sygnał z kontaktronu okiennego.
               Podniesione rolety, włączone światła,
               włączona syrena.
 Page 25/32  Czerwiec 2008
Adapter radiowy
 Page 26/32    Czerwiec 2008
Komunikacja


       Radiowa

                    Przez magistralę
 Page 27/32       Czerwiec 2008
  Jak często komunikują się urządzenia?
Maksymalna transmisja wyjść typowych urządzeń znajdujących się w domu
                                     przez
                                     36s
     Max 25 mW                           w ciągu
                                      1h   Page 28/32               Czerwiec 2008
Jak głośne są siłowniki?
 Page 29/32        Czerwiec 2008

								
To top