Tariff 2008_ H_ring Pbl-A by malj

VIEWS: 41 PAGES: 1

									Tariff 2008
Høring Pbl-A
Forhandlingene i Pbl-A foregår bare sentralt, dette er bra!

   1. Høyere lønn
   2. Kompetanselønn
   3. Pensjon

Det vil også være viktig at en holder på den ubundne tiden til førskolelærerne. Det er viktig at
den enkelte får tid til å planlegge og evaluere de pedagogiske gjøremålene.

Ved neste års tariff skal Pbl-A’s hovedavtale reforhandles. Det vil bli viktig at denne fortsatt
blir like god og i hvert fall ikke svekkes. Den kan godt bli ennå ”sterkere” når det gjelder den
tillitsvalgtes rettigheter på arbeidsplassen.

Mange styrere har valgt å melde seg ut av Utdanningsforbundet og inn i Lederne, dette ser vi
på som uheldig. Hva kan Utdanningsforbundet gjøre for å forhindre dette?

Det blir også viktig for disse medlemmene å få opprettholdt en god pensjonsavtale. Nå har de
en ytelsesbasert ordning, denne må videreføres samtidig med at de også fortsatt ønsker en god
AFP.

Fram mot tariff har vi tro på at en god ting å gjøre er å fokusere på kvalitet og på innholdet i
barnehagen. Hvordan får vi det og hva trenger vi da? Dyktige pedagoger! Private aktører er
ikke tilhengere av trusselen om streik, bedre å mobilisere på andre måter, samtidig med at en
er flink til å gi ut informasjon til alle medlemmene.

								
To top