7 1 PA Bab B ELAUN ELAUN DALAM PERKHIDMATAN by zarinazakaria84

VIEWS: 35,755 PAGES: 31

									       PERINTAH AM
        Bab B ,E & G
        Elaun-Elaun
             Oleh:
        Mohd Zubir bin Mawardi
          Unit Perkhidmatan
      Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

2/21/2010       @mzubirmawardi/2003/induksi  1
   ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
      ( PERINTAH AM BAB B )
KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN
KEPADA PEGAWAI DAN KAKITANGAN BERDASARKAN
KEPADA KRETIRIA-KRETIRIA BERIKUT.

KEPAKARAN
KEMAHIRAN
KEPENTINGAN SESUATU PERKHIDMATAN
TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN
KOS SARA HIDUP
RISIKO KERJA
KESUSAHAN
GALAKKAN
KEANEHAN TUGAS ATAU PERKHIDMATAN
2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi  2
IBU PEJABAT /LUAR KAWASAN
      Bermaksud jarak di antara tempat bertugas
      dengan tempat yang diarah menjalankan
      tugas berada diluar lingkungan jarak
      separti berikut:-

a) Melebihi jarak 25km jika boleh dihubungi
  oleh Jalan Raya.

b)     Melebihi jarak 16km melalui jalan tanah
      oleh kenderaan bermotor.

c)     Melebihi jarak 8km oleh jalan basikal atau
      sungai.
2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi  3
      JENIS-JENIS ELAUN
1. ELAUN HARIAN
2. ELAUN MAKAN
3. ELAUN HOTEL / LOJING
4. ELAUN PERBATUAN /PERJALANAN
5. TAMBANG GANTIAN
6. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
7. ELAUN PAKAIAN PANAS
8. ELAUN BASIKAL
9. TAMBANG PERJALANAN PENEMPATAN
 LANTIKAN PERTAMA
10.ELAUN KURSUS
11.ELAUN PERPINDAHAN / PERTUKARAN
2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi  4
        ELAUN HARIAN
    Elaun harian adalah elaun yang dibayar
    kepada seseorang pegawai yang
    menjalankan tugas rasmi di luar Ibu
    Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam
    tetapi kurang daripada 24 jam.

    Kadar tuntutan separuh (1/2) daripada
    kadar kelayakan elaun makan .
2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  5
       ELAUN MAKAN
  Dibayar kepada seseorang pegawai yang
   menjalankan tugas rasmi diluar Ibu
   Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau lebih
   bermula waktu ia bertolak.

  Tidak boleh dibayar jika bertugas melebihi
   3 bulan terus-menerus.

  Tidak boleh dituntut sekiranya kemudahan
   makanan disediakan oleh pihak Penganjur


2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  6
KADAR TUNTUTAN ELAUN MAKAN
    (DALAM NEGERI)
       KUMPULAN GAJI              KADAR TUNTUTAN
UTAMA/KHAS ‘A’ DAN KEATAS                RM 115
UTAMA/KHAS ‘B’ DAN ‘C’                  RM 100
53 DAN 54                        RM 85
45 HINGGA 52                       RM 60
41 HINGGA 44                       RM 45
17 HINGGA 40                       RM 40
 1 HINGGA 16                       RM 35

PEK.PERB. BIL.3 TAHUN 2003
 2/21/2010       @mzubirmawardi/2003/induksi        7
   ELAUN HOTEL DAN LOJING
 Dibayar kepada pegawai yang menjalankan
 tugas rasmi di luar ibu pejabatnya dan perlu
 menginap atau bermalam.
 Tuntutan ini perlulah disokong dengan resit
 tertakluk kepada had maksimumnya.
 Sekiranya resit tidak dapat disertakan kerana
 bermalam di rumah sanak saudara pegawai
 berkenaan layak menuntut kadar elaun lojing
 Tidak layak menuntut elaun hotel atau lojing
 jika kemudahan penginapan disediakan oleh
 pihak penganjur.
 2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi  8
    KADAR TUNTUTAN ELAUN HOTEL / LOJING
   (DALAM NEGERI) KECUALI SABAH & SARAWAK

      KUMPULAN GAJI            ELAUN HOTEL   ELAUN LOJING

UTAMA/KHAS ’A’ KEATAS               SEB. SUITE    RM 80
UTAMA/KHAS ‘B’ DAN ‘C’              SEB.SUPER     RM 75
53 DAN 54                    SEB. BIASA     RM 70
45 HINGGA 52                     RM 180    RM 60
41 HINGGA 44                     RM 160    RM 55
17 HINGGA 40                     RM 100    RM 35
 1 HINGGA 16                       RM 80   RM 30
PEKELILING PERB. BIL. 3
TAHUN 2003
2/21/2010          @mzubirmawardi/2003/induksi          9
   ELAUN PERBATUAN /ELAUN
    PERJALANAN KENDERAAN
Boleh dituntut oleh seseorang pegawai yang
menjalankan tugas rasmi dengan menggunakan
kenderaannya sendiri samada di dalam atau di luar
kawasan Ibu Pejabatnya tidak melebihi 240 km.
Melebihi 240 km :-
i) Dikehendaki berada dibeberapa tempat
ii) Mustahak dan perlu menggunakan
   kenderaan sendiri dan terpaksa membawa
   pegawai lain sebagai penumpang menjalankan
   tugas rasmi
iii) Mendapat kelulusan daripada Ketua Jabatan
2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  10
       KADAR ELAUN PERJALANAN
          KENDERAAN
 GAJI Tidak  Tidak  Tidak Kurang Kurang
   kurang kurang  kurang 1193.54 1193.54
(SSM)
   2020.36 1795.30 1193.54
 RM
        1400   1000      Dibawah Tidak Dibawah
C.C.     keatas  keatas       1000 Kurang 175
                         175


KELAS      A    B            C   D  E

 2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi      11
 TAMBANG PERJALANAN BAGI
  PENEMPATAN SELEPAS
   LANTIKAN PERTAMA
   Seseorang pegawai baru pertama kali
   dilantik dalam perkhidmatan kerajaan
   yang diarah melaporkan diri layak
   menuntut tambang perjalanan bagi diri
   dan keluarganya dari rumah kediamannya
   ke tempat bertugas mengikut kelayakan.

2/21/2010     @mzubirmawardi/2003/induksi  12
        ELAUN PAKAIAN PANAS
         Pek. Perb. Bil. 3 Tahun 2003

  Dituntut oleh seseorang pegawai yang diarah
  menjalankan tugas rasmi di luar negeri beriklim yang
  terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan
  di selatan Garisan Jadi ( Tropic of Capricorn) sebanyak
  RM1,500 sekali dalam tempoh 3 tahun.

  Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi
  atau selewat-lewatnya tiga bulan selepas pegawai
  pulang dari luar negeri.

  Kelulusan hendaklah dicatat dalam Buku Perkhidmatan
  pegawai tersebut.
  2/21/2010       @mzubirmawardi/2003/induksi  13
 BAYARAN PAKAIAN RASMI/ISTIADAT
   (Pek.Perkhidmatan Bil. 5 /1997)
 Anggota yang layak pakaian istiadat
 (direkabentuk khas upacara rasmi) layak
 diberi Bayaran Pakaian Istiadat RM750.
 Anggota yang tidak layak- diberi kemudahan
 Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
 (Dark Lounge Suit) bejumlah RM300.
 Tuntutan bayaran dalam tahun semasa
 berdasarkan resit sekali dalam tempoh 3
 tahun.Dicatat dalam Buku Perkhidmatan.
2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi  14
        ELAUN BASIKAL
   Dibayar kepada pegawai yang dikehendaki oleh
   Ketua Jabatannya menjalankan tugas rasmi
   dengan menggunakan basikalnya sendiri dengan
   syarat-syarat seperti berikut:-
a)  Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi
   bulan berkenaan- RM70.00 sebulan.
b)  Menggunakan basikal kurang dari 10 hari
   dalam sebulan – RM0.20 satu km.
   Elaun basikal ini tidak layak dituntut sekiranya
   Jabatan menyediakannya.
 2/21/2010       @mzubirmawardi/2003/induksi   15
   ELAUN MENANGGUNG KERJA
1.     Menanggung kerja secara penuh jawatan
      yang lebih tinggi daripada jawatan
      hakiki.

2.     Menjalankan kerja jawatan yang lebih
      tinggi daripada hakikinya disamping
      menjalankan tugas-tugasnya sendiri.

3.     Menjalankan kerja jawatan yang sama
      dengan jawatan hakikinya disamping
      menjalankan tugas-tugasnya sendiri.
2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi  16
       Elaun Tanggung Kerja
         (sambungan)
4.     Menjalankan kerja jawatan yang lebih
      rendah daripada hakikinya disamping
      menjalankan tugas-tugasnya sendiri
      dengan syarat jawatan rendah itu tidak
      bertanggungjawab kepada jawatan
      hakikinya.

Syarat pembayaran 25% daripada permulaan gaji
 jawatan hakiki yang ditanggung.

2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi  17
      KEMUDAHAN PENGURUSAN
         JENAZAH
 Sejumlah   RM1,000 diberi kepada keluarga
   anggota bagi tujuan menguruskan
   jenazah.( Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1993 )

 Bayaran  pengangkutan jenazah mengikut
   perbelanjaan sebenar juga diberi kepada
   semua anggota yang memilih SSB/SSM
   yang meninggal dunia semasa dalam
   perkhidmatan (dalam / luar tugas rasmi).
   Disokong dengan resit pembayaran.
2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  18
      ELAUN KERAIAN
   Elaun keraian -kepada pegawai-pegawai
   DG48 dan DG54 yang berkelayakan pada
   setiap bulan sejumlah RM550.00

 Pengetua/Guru Besar layak tuntut tidak
 melebihi 5% gaji pokok setiap bulan bagi
 tujuan:
 Persidangan/ mensyuarat di peringkat
 sekolah.
 Meraikan pelawat.
 Pelancaran/pembukaan rasmi sesuatu
 projek, seminar, kursus, taklimat
2/21/2010     @mzubirmawardi/2003/induksi  19
 ELAUN INSENTIF PENDALAMAN
    ( HIDUP SUSAH )

   Dibayar kepada pegawai yang bertugas
   di kawasan pendalaman tanpa 3 kreteria
   daripada kemudahan asas seperti elektrik,
   air, perubatan dan tempat tinggal.

   Bayaran sebanyak 10% daripada gaji
   pokok.
2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  20
        BAYARAN INSENTIF
      PERKHIDMATAN KRITIKAL
 Dibayar  kepada pegawai-pegawai yang
   berkelayakkan.

 Pegawai  Perkhidmatan Pendidikan DG 41
   5% daripada gaji pokok.

 Pegawai  Perkhidmatan Lepasan Diploma
   DGA 29 – 10% daripada gaji pokok.
2/21/2010     @mzubirmawardi/2003/induksi  21
      ELAUN LEBIH MASA
Pegawai yang layak menuntut elaun lebih masa ialah
kumpulan sokongan kecuali anggota perkhidmatan
tentera, polis, bomba dan penjara yang menjalankan
tugas di luar waktu tugas biasanya berasaskan seperti
berikut:-
i) Kerja kecemasan.
ii) Kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan hari
   berikutnya yang boleh memudaratkan
   perkhidmatan awam.
iii) Perlu diuruskan dalam jangkamasa yang terhad.
iv) Menjalankan tugas melebihi daripada bidang
   tugas biasanya.
2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  22
      ELAUN LEBIH MASA


   Formula bayaran elaun lebih masa.

   Kadar bayaran sejam = Gaji Tahunan
               313 x 8

2/21/2010     @mzubirmawardi/2003/induksi  23
   ELAUN PERUMAHAN WILAYAH
        Pengurusan &             Sokongan
KUMPULAN    profesional
          Gred              Gred & kategori
  SSB    1   2   3           V-VII VIII-XI
  SSM    53-54 45-52       41-44    27-40  1-26

 P.Pinang  1100  700         600    550   500

 S.Perai   900  700         500    450   400

 2/21/2010     @mzubirmawardi/2003/induksi          24
      IMBUHAN TETAP KHIDMAT
          AWAM
  Dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan
   Pendidikan DG 41 daripada RM170 kepada
   RM300.

  Mulai dari tarikh lantikan sehingga masuk tahun
   kesepuluh (10) dalam perkhidmatan.Jika
   memilih SSB - mulai TPG.

  Tidak diambil kira cuti tanpa gaji dalam tempoh
   perkhidmatan tersebut.
2/21/2010       @mzubirmawardi/2003/induksi   25
      BAYARAN INTENSIF TUGAS
         KEWANGAN
 Dibayar  RM40 kepada anggota kumpulan
   sokongan yang menjalankan tugas-tugas
   kewangan sepenuhnya.

 Dibayar  RM80 jika lulus peperiksaan khas
   kewangan2/21/2010      @mzubirmawardi/2003/induksi  26
       ELAUN PERPINDAHAN
      Pegawai layak menuntut elaun kemudahan
      dan pembiayaan perbelanjaan perpindahan
      rumah tertakluk kepada kelulusan:-

  a)    Rumah sendiri/rumah sewa/rumah kerajaan ke
       rumah kerajaan.

  b)    Rumah sewa/rumah kerajaan ke rumah yang
       dibeli dibawah Skim Pinjaman Perumahan
       Kerajaan.

2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi  27
 Tuntutan Perpindahan Rumah Dalam
        Stesyen
Gred Gaji       Bayaran         Tetap
          Bujang             Keluarga
DG54      RM612             RM1699
DG48      RM528             RM1378
DG41      RM420             RM1042
DGA29      RM337             RM826
N22, C22, W22 RM299              RM739
N17, C17, W17 RM278              RM671
N12, N1, R3, R1 RM212             RM503
2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi         28
  Tuntutan Perpindahan Rumah Luar
        Stesyen
Gred Gaji           Bayaran Tetap
           Bujang           Keluarga
DG54      RM500             RM1000
DG48      RM450             RM900
DG41      RM350             RM700
DGA29      RM250             RM500
N22, C22, W22  RM200             RM400
N17, C17, W17  RM180             RM360
N12, N1, R3, R1 RM100
2/21/2010    @mzubirmawardi/2003/induksi
                        RM200    29
 Kadar Tuntutan Perpindahan Di luar
        Stesyen
  Pegawai layak menuntut elaun hotel/lojing
   dan makan mengikut kadar gred pegawai
   termasuk keluarga.
    3  hari sebelum dan 5 hari selepas
  Pegawai layak menuntut kadar tambang
   pengangkutan barang-barang mengikut
   jarak kilometer dan kadar yang ditetapkan
   (bujang / keluarga)

2/21/2010        @mzubirmawardi/2003/induksi  30
 Sekian,

 Buah Selasih, Ubi kayu
 Terima kasih, Thank you.


2/21/2010  @mzubirmawardi/2003/induksi  31

								
To top