Docstoc

7.1 PA Bab B ELAUN

Document Sample
7.1 PA Bab B ELAUN Powered By Docstoc
					      Tajuk :

 ELAUN DAN KEMUDAHAN
 BAGI PEGAWAI KERAJAAN


    Anjuran Bersama

  Institut Aminuddin Baki,
Bahagian Pembangunan Organisasi
    Dan Perkhidmatan
Kementerian Pendidikan Malaysia
  Elaun-elaun dalam perkhidmatan merupakan
satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan
 kepada pegawai dan kakitangan berdasarkan
     kriteria-kriteria berikut :
** Kepakaran       ** Kemahiran

** Kepentingan sesuatu  ** Bayaran balik
  perkhidmatan       perbelanjaan

** Tanggungjawab     ** Kos sara hidup
  tambahan

** Risiko kerja     ** Kesusahan

** Galakan        ** Keanehan tugas
              atau perkhidmatan
      rinsip Pemberian Elaun


     Empat prinsip pemberian elaun

##  Tidak sejagat  -
    bayaran elaun kepada perkhidmatan
    yang diujudkan sahaja

##  Tidak kekal  -  Di bayar mengikut
situasi
      rinsip Pemberian Elaun


     Empat prinsip pemberian elaun

Empat prinsip pemberian elaun

##  Tidak biasa  -  mengikut kesesuaian

##  Kesaksamaan -
    Dibayar kepada pegawai mengikut
    kelayakan secara adil
ELAUN TERBAHAGI KEPADA TIGA JENIS


   Imbuhan Tetap


   Bayaran Insentif

  Elaun-elaun Bayaran
  Balik Perbelanjaan dan
  Tanggungjawab Tambahan
  KRITERIA
  PEMBERIAN
 KEMUDAHAN

 KEBAJIKAN ANGGOTA
 PENINGKATAN KEPADA
 PERKHIDMATAN
 STATUS ANGGOTA
   Prinsip Pemberian Kemudahan

 Satu keistimewaan yang
 boleh ditarik balik pada
 bila-bila masa


 Diberi dengan saksama
 kepada anggota yang layak
Definasi

‘Dalam Negeri’

Diimplemintasikan di

Malaysia, Kalimantan

dan Selatan Thailand

(Phuket ke Selatan)
-  Tempat biasa   -  16 km jalan
seorang          tanah
  pegawai
melaporkan      -  8 km jalan
  diri dalam
lingkungan      basikal/sungai
  jarak pentadbiran

-  25 km jalanraya
-  Lingkungan kawasan
    33 km dari tempat
     bertugas
  Tugas yang berkaitan tugas pejabat
  selain daripada menghadiri
  kursus-kursus yang dibenarkan
  menghadiri peperiksaan jabatan
  dan temuduga kenaikan pangkat
  Hadir di mahkamah sebagai
  saksi kerajaan
  Hadir istiadat pengurniaan pingat
  Pegawai jatuh sakit sedang
  bertugas diluar ibu pejabat (7 hari)
Elaun Semasa Bertugas Rasmi

 Elaun Makan :-


   Bertugas di luar ibu
   pejabat bagi tempoh
   24 jam atau lebih mulai
   masa bertolak hingga
   waktu balik
Elaun Semasa Bertugas Rasmi

 Elaun Makan :-


   Tugas melebihi 3
   bulan terus-menerus
   tidak layak dibayar

   Tidak layak jika
   kemudahan disediakan
Elaun Semasa Bertugas Rasmi

 Elaun Makan :-


   20% sarapan

   40% makan tengahari
   40% makan malam
     Elaun Harian

Bertugas rasmi di luar Ibu Pejabat
 melebihi 8 jam kurang daripada
       24 jam
  Bayaran Sewa Hotel

   Bermalam di hotel/
   rumah tumpangan.
Tuntutan disokong dengan resit
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

 Guna kenderaan sendiri

  Lebih 240 km sehala
  kelulusan Ketua Jabatan
  dilampirkan   bersama baucer.
  Jika tiada kelulusan dibayar
  tambang gantian
  kadar mengikut kelayakan
  Tambang pengangkutan
  awam

Telefon

     Dobi (tidak kurang
     3 malam)

  Bayaran excess
  baggage
    Parking, tol,
    feri dengan resit

Ganti rugi perlukan
wang asing - 3 %
Pindah Rumah

  Pindah dari rumah sendiri/rumah kerajaan
  ke rumah kerajaan atau rumah yang
  sewanya dibayar oleh kerajaan dan
  sebaliknya atas arahan pihak berkuasa
  tertentu Atau
Elaun Lojing

  Bermalam

  Tuntutan tanpa resit
Pindah Rumah

  Pindah dari rumah sendiri/rumah
  sewa/rumah kerajaan ke rumah
  yang dibeli di bawah
  Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan
Pindah Rumah

  Kadar tuntutan elaun perpindahan
  rumah mengikut kelayakan yang
  ditetapkan.
  Mendiami rumah tersebut

  Tuntutan dikemukakan kepada Ketua
  Jabatan tidak lewat daripada 3 bulan
  daripada tarikh pindah

  Menggunakan borang pada
  Lampiran B-2

  Rujukan Pekeliling Perbendaharaan
  4/1995
   LINGKUNGAN : 33 KM Pejabat Baru ke Pejabat Lama

  Syarat-syarat :

  Bertukar ke luar stesyen

  Berpindah rumah

  Mendiami rumah berkenaan
    Layak menuntut 

  Pemberian perpindahan
  Elaun gantian makan
  (3 hari sebelum dan 5 hari
  selepas bertukar)
  Penginapan


  3 hari sebelum dan
  5 hari selepas

  Tuntutan lojing hanya
  pegawai sahaja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:938
posted:2/22/2010
language:Malay
pages:29