5 Pengurusan Fail Berkualiti by zarinazakaria84

VIEWS: 14,924 PAGES: 52

									 Pengurusan & Pentadbiran
  Sistem Fail Berkualiti
          oleh
      Ramly bin Mohd Ali
        Pengetua
       SMK Mengkuang


2/21/2010  Ramly M.A. - SMK Mengkuang  1
          Pengenalan
Hasil lawatan yang dijalankan oleh JPN
 mendapati tidak ada keseragaman dalam
 pengurusan sistem fail. Sekolah menyediakan
 fail mengikut sistem sendiri.
Pengurusan fail yang telah dilaksanakan oleh
 sekolah ditakrif/dikategori sebagai:-
    Baik.
    Sederhana.
    tidak  menepati matlamat sebenar sistem fail.

2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang  2
 Tidak ada keseragaman dalam format dan
  bentuk fail.
 Penggunaan sistem Fail didapati pelbagai.
 Sistem fail tidak menepati matlamat.

   Kesimpulan: Sudah sampai masanya dari
   segi pengurusan, format dan pergerakan
   fail diselaraskan supaya pihak pentadbiran
   sekolah dapat menguruskan fail dengan
   lebih baik dan berkesan.

2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang  3
         Matlamat
    Supaya pentadbiran sekolah dapat
    mengendalikan fail secara profesional
    dalam memartabatkan profesion
    keguruan/institusi pendidikan.
    Pelaksanaan Arahan Perkhidmatan
    Bab IV


2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  4
       Objektif
  Supaya semua pihak di sekolah dapat
  memahami Sistem Fail yang mantap /
  yang diguna pakai:
  1 Mengetahui definisi fail
  2 Mengetahui prinsip-prinsip memfail
  3 Mengetahui proses memfail
  4 Mengetahui cara-cara pengkelasan
  fail
2/21/2010    Ramly M.A. - SMK Mengkuang  5
        Antaranya:
      Memberi  tajuk fail
      Membuat pengkelasan fail
      Retrieval
      Penyelenggaraan fail
      Menyimpan selamat
2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  6
      Diharapkan melalui pembentangan
      kertas kerja ini semua Pembantu
      Tadbir dapat memahami:
       Tujuan sebenar kewujudan Fail
       Sistem Pengkelasan Fail
       Cara Penyelenggaan Fail
       Cara Pergerakan Fail
       Cara Menyimpan Selamat


2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  7
        Fail
   Dari bahasa Sanskrit =

          FILUM

   =Satu rangkaian yang diikat dengan tali.


2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang  8
      Definisi Sistem Fail
      “Proses menyimpan segala rekod
      dan dokumen untuk simpan
      selamat atau satu rantaian aktiviti
      yang bermula dan berakhir pada
      titik yang sama”


2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  9
 Proses mengklasifikasi, menyusun,
  menyimpan dan menyelenggara fail-
  fail bagi memudahkan pengurusannya
  apabila diperlukan
 Fail sebagai alat komunikasi yang sah
  (Dokumen Hitam Putih).
 Satu rantaian aktiviti yang bermula
  dan berakhir pada titik yang sama

2/21/2010    Ramly M.A. - SMK Mengkuang  10
       Prinsip-Prinsip
      Sistem Fail-Memfail
Tidak banyak menggunakan ruang, fail
 berkulit nipis lebih baik dari fail
 berkulit tebal.
Mudah disediakan dan disimpan.
Murah dan mudah didapati.
Cara yang mudah diperluaskan dan
 dipakai berterusan

2/21/2010    Ramly M.A. - SMK Mengkuang  11
   Rekod mudah dicari bila
    diperlukan, tanpa membuang
    masa yang banyak
   Cross reference - maklumat-
    maklumat berkaitan dimasukkan
    dalam fail berkenaan.
   Beri tanda (art guides) bila
    dikeluarkan

2/21/2010     Ramly M.A. - SMK Mengkuang  12
 Kaedah Pengkelasan Fail Umum
      Kini ada pelbagai cara
      Mengikut Siri
      Mengikut Tahun
      Mengikut Bahagian/Unit

      Kaedah Sistem Yang Tepat -
      Mengikut Pengkelasan Perkara
      (Diamalkan oleh IAB)

2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  13
 Pengkelasan Sistem Fail
Memberi Tajuk Fail:
01 - ASRAMA
02 - HAL EHWAL PELAJAR
03 - KEMUDAHAN FIZIKAL
04 - KEWANGAN DAN AKAUN
05 - KO-KURIKULUM
06 - KURIKULUM
07 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH
08 - PERHUBUNGAN MASYARAKAT
09 - PERJAWATAN & PERKHIDMATAN KAKITANGAN
10 – PENGAUDITAN
15 – PANITIA MATA PELAJARAN

2/21/2010    Ramly M.A. - SMK Mengkuang  14
           01 - Asrama
        01 – Bekalan Makanan
        02 – Kakitangan Asrama/Peraturan
        03 – Kemasukan Penghuni/Peraturan
        04 – Kewangan Asrama
        05 – Penyelenggaraan Alat/Perabot
        06 – Penyelenggaraan Bangunan
        07 – Peraturan Asrama
        08 – Penghuni Asrama
2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang  15
      02 - Hal Ehwal pelajar
    01 - Bantuan dan Biasiswa
    02 - Bimbingan dan Kaunseling
    03 - Berhenti Sekolah
    04 - Disiplin
    05 - Kemasukan Pelajar
    06 - Kesihatan
    07 - Lawatan
    08 - Pelbagai
    09 - Pertukaran Murid
    10 - Skim Pinjaman Buku Teks
2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang  16
      03 - Kemudahan Fizikal
        01 – Keselamatan
        02 – Pelbagai
        03 – Pembangunan
        04 – Penyenggaraan
        05 – Rumah kakitangan
        06 – Tapak dan Bangunan2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang  17
       04 – Kewangan dan Akaun
      01 – Anggaran Belanjawan
      02 – Bantuan dan Biasiswa (Kewangan)
      03 – Bayaran
      04 – Elaun
      05 – Gaji
      06 – Insuran
      07 – Kehilangan dan Hapuskira
      08 – Kantin2/21/2010          Ramly M.A. - SMK Mengkuang  18
      Sambungan Kewangan dan akaun
      09 – Kutipan
      10 – Audit
      11 – Panjar Wang Runcit
      12 – Bank
      13 – Pendahuluan dan Pinjaman
      14 – Pesanan dan Pembelian
      15 - Sewa


2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  19
      05 - Ko-Kurikulum
      01 – Hari Ucapan
      02 – Kelab Sukan dan Permainan
      03 – Kelas Tambahan
      04 – Koperasi Sekolah
      05 – Majalah Sekolah
      06 – Pameran dan Pertandingan
      07 – Pelbagai
      08 – Persatuan Ikhtisas
      09 – Pertubuhan Beruniform
      10 – Sukan
2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  20
      06 - Kurikulum
      01 – Laporan Lawatan
      02 – Jadual Waktu
      03 – Kursus Pengajian
      04 – Pelbagai
      05 – Peperiksaan
      06 – Sukatan/Rancangan Pelajaran
      07 – Sumber Pendidikan
      08 – Pelajaran Khas
2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  21
    07 – Pentadbiran Am Sekolah
      01 – Bilik Gerakan
      02 – Kebajikan
      03 – Lembaga Pengurus
      04 – Pelbagai
      05 – Perangkaan
      06 – Pekeliling
      07 – Penyata(Retan)
      08 – Sambutan Perayaan

2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  22
      08 – Perhubungan Masyarakat
      01 – Badan Sukarela
      02 – Badan-badan Swasta
      03 – Derma dan Bantuan
      04 – Ibu Bapa
      05 – Jabatan Kerajaan
      06 – Murid-murid Tua(Bekas Pelajar)
      07 – Pelbagai


2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  23
 09 - Perjawatan dan Perkhidmatan
  01 – Anggaran Perjawatan
  02 – Cuti (Peraturan)
  03 – Kursus
  04 – Penyata Kakitangan
  05 – Perkhidmatan dan Perjawatan
  06 – Pelbagai
  07 – Pendaftaran Guru / Permit Mengajar
  08 – Permohonan Bahasa Ibunda
2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang  24
    Sambungan Perjawatan dan
    Perkhidmatan
  09 – Tatatertib dan Kenaikan pangkat (SULIT)
  10 – Peperiksaan
  11 – Perubatan dan Kesihatan
  12 – Peribadi Guru
  13 – Pertukaran
  14 – Persaraan
  15 – Peribadi Bukan Guru


2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang  25
      10 – Pengauditan
      01 – Peraturan audit
      02 – Pertanyaan Audit
      03 – Laporan Audit
2/21/2010    Ramly M.A. - SMK Mengkuang  26
            15 - Panitia
       01  -  Bahasa Melayu
       02  -  Bahasa Inggeris
       03  -  Matematik
       04  -  Sains
       05  -  Pendidikan Islam
       06  -  Pendidikan Seni
       07  -  Pendidikan Jasmani & Kesihatan
      * (Panitia di Sekolah telah maklum nombor ini)

2/21/2010          Ramly M.A. - SMK Mengkuang   27
    Memberi Kod Kepada Fail
  Memberi tajuk Fail: cth: Hal Ehwal Pelajar
  Memberi Kod kepada Fail - tajuk fail boleh

  diberikan angka kod seperti berikut:

          02/01/001
   02 Hal Ehwal Pelajar      - Tajuk Besar
   01 Level dua (01 hingga 99)   - Perkara
   001 Level tiga (001 hingga 999) - Aktiviti


2/21/2010       Ramly M.A. - SMK Mengkuang   28
    Level Satu (Tajuk Besar Fail)

    Semua fail Hal Ehwal Pelajar/Murid
    akan menggunakan tajuk besar
    yang sama iaitu:


       02/___/____

2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  29
          Level Dua - Perkara
  Bagi perkara kod angka seperti berikut:
           02/_?_ / __
  01   -  Bantuan dan Biasiswa
  02   -  Bimbingan dan Kaunseling
  03   -  Berhenti Sekolah
  04   -  Disiplin
  05   -  Kemasukan Pelajar
2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  30
          Sambungan:
  06   -  Kesihatan
  07   -  Lawatan
  08   -  Pelbagai
  09   -  Pertukaran Murid
  10   -  Skim Pinjaman Buku Teks2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  31
        Level Tiga (Aktiviti)
    Contoh: 02/01/__?_
    001 – Bantuan Murid Miskin
    002 – Biasiswa Kecil Persekutuan
    003 – Biasiswa Kecil Negeri
    004 – Biasiswa RISDA
    005 – Biasiswa-biasiswa Lain


2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  32
          Pendaftaran Fail
        Satu cara merekod segala fail-fail yang
        telah dibuka dengan sistematik
        a) Sistem Doket
        b) Sistem Kad (digunakan di sekolah)
        c) Sistem Buku
        d) sistem Komputer2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang   33
   Kertas Minit
      Setiap fail perlu disediakan kertas
       minit
      Menggunakan Borang AM 6
      - Merekodkan Minit Perhubungan
      - (Arahan rasmi dari seorang
       pegawai kepada pegawai lain)2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  34
1.Tiap-tiap fail perlu disediakan kertas minit
   Contoh bentuk Kertas Minit (Borang Am 6)


    Kertas Minit   No:           Helaian No:
  Bilangan  Tarikh       Perkara/Catatan
2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang      35
      Cara Merekod Pada Kertas Minit
  Kertas Minit dibahagikan kepada 3 kolum:

    Bilangan - merujuk kepada bilangan
    kandungan surat dalam fail berkenaan.
    Tarikh - tarikh surat dikandungkan/direkod
    Perkara/ Catatan - tajuk surat yang
    dikandungkan dalam fail berkenaan
    - untuk tindakan /perhatian.2/21/2010        Ramly M.A. - SMK Mengkuang  36
2. Salinan surat keluar dan surat masuk diberi
nombor dalam bulatan pada penjuru kanan surat
berkenaan.
 Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
                                                               1
 10900 Pulau Pinang     Tel: 04-2625339
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________


  Pengetua                          Ruj. Tuan:
  Semua Sek. Men.                       Ruj. Kami:
  Negeri Pulau Pinang                     Tarikh  : 12 Januari 2001

 Tuan,

 Majlis Taklimat Pengurusan BKP (Thn2001)

2/21/2010                        Ramly M.A. - SMK Mengkuang                            37
3. Surat-surat yang dimasukkan ke dalam fail
hendaklah direkod pada kertas minit.

 Bil.    Tarikh         Perkara/Catatan
      15/1/01  Surat panggilan Majlis Taklimat
  1           Pengurusan BKP(2001).
           TP: Untuk makluman tuan.       PT 15/1
           PK 1 –
           (i) Sila maklum kpd Guru Biasiswa
           (ii) Pastikan beliau hadir dlm. taklimat ini
           dan sedia jadual Guru ganti kelas beliau.
                            TP 15/1

2/21/2010           Ramly M.A. - SMK Mengkuang       38
  4. Kertas minit disematkan di sebelah kiri fail bagi
  tujuan merekod keluar masuk surat.


      Kertas Minit         Salinan surat masuk
      1.                dan surat keluar
      2
2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang      39
 5. Kandungan masuk - dakwat merah


 6. Kandungan keluar - dakwat biru / hitam
2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  40
      Contoh Merekod Kertas Minit:
 Bil.    Tarikh         Perkara/Catatan
      15/1/01  Surat panggilan Majlis Taklimat
  1
             Pengurusan BKP(2001).
           TP: Untuk makluman tuan.       PT 15/1
           PK HEM –
           (i) Sila maklum kpd Guru Biasiswa
           (ii) Pastikan beliau hadir dlm. taklimat ini
           dan maklum jadual Guru ganti kelas
           beliau.
                            TP 15/1

2/21/2010           Ramly M.A. - SMK Mengkuang       41
 Pergerakan Fail (Komunikasi Fail)
 1. Fail seharusnya berfungsi sebagai alat
   komunikasi (ARAHAN BERTULIS) dari
   seorang pegawai kepada pegawai lain.
 2. Fail sebagai alat perhubungan semestinya
   melalui semua tahap yang diperlukan
 3. Surat-surat yang difailkan perlu diedar dan
   tindakan perlu diambil hingga selesai.2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang   42
Cadangan Pergerakan fail seperti berikut:

 i.  Semua surat mestilah dimasukkan ke dalam
   fail yang betul dan dinomborkan.
 ii. Semua fail mesti terlebih dahulu
   dikemukakan kepada Pengetua.
 iii. Pengetua mestilah mengambil tindakan dan
   mengarahkan orang bawahannya untuk
   mengambil tindakan kepada surat ini melalui
   catatan dalam kertas minit.

2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  43
  iv. Sipenerima fail mestilah juga
    membuat catatan kepada tindakan
    yang telah diambil
  v. Fail yang selesai diambil tindakan
    mestilah diberi tanda “S” -
    “Simpan/Selesai”
2/21/2010     Ramly M.A. - SMK Mengkuang  44
 Bil.    Tarikh         Perkara/Catatan

 1     15/1/01  Surat panggilan Majlis Taklimat Pengurusan
             BKP(2001).
           TP: Untuk makluman tuan.        PT 15/1
           PK HEM –
           (i) Sila maklum kpd Guru Biasiswa
           (ii) Pastikan beliau hadir dlm. taklimat ini dan
           sedia jadual Guru ganti kelas beliau. TP 15/1
           SU Biasiswa /RMA –
           (i) Sila hadir taklimat ini.    PK HEM 1 16/1

           S
2/21/2010           Ramly M.A. - SMK Mengkuang         45
 2   2/2/01 Menyemak Senarai Nama Pemegang Baru BKP.
           TP: Disampaikan untuk makluman dan arahan.
                             PT 3/2
        PK HEM–(i) Saya telah maklum. Sila pastikan
        semua tindakan dibuat seperti Perkara 2 a ,b dan c
        arahan dalam surat berkenaan .
        (ii) Pastikan juga senarai nama cetakan komputer
        bersama-sama dengan borang-borang.
        (iii) Minta Guru Biasiswa ambil perhatian tentang
        tarikh penyerahan ke JPN.(14/2/2001)     TP 3/2
        SU Biasiswa- (i) sila patuh arahan TP spt. di atas.
                              PK1 4/2
        Arahan dipatuhi dan Simpan       SU   5/2

         S
2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang        46
 3   9/2/01 Senarai Nama Pemegang Biasiswa 2001
         TP: Pinta tuan tandatangan untuk dihantar ke JPN
                        SU Biasiswa 9/2

        PAR – Sila pos dengan segera      TP  9/2         S                    PAR 10/2
2/21/2010         Ramly M.A. - SMK Mengkuang        47
    Kulit Fail
                              02/01/002

              Perkara

             Biasiswa Kecil
             Persekutuan
 Bil    Kod  Trk
   1   TP  15/1
      PKHEM 15/1
      SU  16/1

       s   16/1


2/21/2010           Ramly M.A. - SMK Mengkuang        48
           Penutupan fail
      Hendaklah ditutup apabila mengandungi 100
      kandungan atau bila difikirkan terlalu tebal.
      Setelah fail itu penuh catatkan Jilit I pada
      nombor rujukannya, buka fail lain dengan
      menggunakan jilid II(Bilangan kandungan
      dimulakan dengan nombor baru (01)
      Fail yang perlukan tindakan segera, tanda
      bercetak “Tindakan Serta merta” (Am 99)
      atau “Segera” (Am 99B) disematkan pada
      kulit fail.

2/21/2010          Ramly M.A. - SMK Mengkuang   49
   Peringkat Keselamatan Fail

1.  Rahsia Besar (Kuning & X Merah) - Keselamatan
                       Negara
2.  Rahsia (Merah)     -  seperti Tender
3.  Sulit (Hijau)     -  Nilaian Prestasi
4.  Terhad (Putih)     -  Fail Peribadi
5.  Biasa (Putih)     -  Terbuka harian


 2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang  50
      “SEBAIK-BAIK PEKERJA IALAH
      ORANG YANG KUAT DAN
      JUJUR”
                   :AL-QISAS:26
2/21/2010      Ramly M.A. - SMK Mengkuang   51
      Sekian , Terima kasih


2/21/2010     Ramly M.A. - SMK Mengkuang  52

								
To top