Elektronisk Borger Journal

Document Sample
Elektronisk Borger Journal Powered By Docstoc
					Elektronisk Borger Journal

   Hanne Hoff-Jessen
  Systemkonsulent, Sygeplejerske
        Helsingør Kommune

• 60 401 indbyggere,
 13,2 % =>67 år
• Ældreområdet:
 –  Døgnpleje
 –  Aktivitet og træning
 –  Kostforplejning
 –  Ca. 1200 ansatte
      Indførelse af EBJ

• CSC Scandihealth VITAE journal
• Igangsættelse:
 –  KMD underviste 16 ”superbrugere”
 –  Superbrugerne underviste lederne
 –  Døgnplejen 1999 – 2000
 –  Aktivitet og træning 2001 – 2002
 –  Privat plejehjem 2001 - 2002
 –  Hjælpemiddelkontor evt. 2002
     Formål med EBJ

• Dokumentation
 – Vurdering, Visitation, Opfølgning


• Kvalitetsudvikling
 – Problemer, mål, handleplaner,
  evaluering
    Fuldt brug af journalen

• Medarbejdere med dokumentationspligt
 – Sygeplejersker og sygeplejestuderende
 – Social- og sundhedsassistenter og elever
 – Terapeuter og terapeutstuderende
   Delvis brug af journalen

• Medarbejdere med behov for at
 kunne enkelte funktioner:
 – 2 pleje- og omsorgsmedarbejdere i hver
  gruppe
 – Enkelte aften- og nattevagter
 – Enkelte aktivitetsmedarbejdere
 – Medarbejdere med forebyggende besøg
   Orientering om journalen

• Medarbejdere med behov for at vide,
 hvad journalen indeholder:
 – Øvrige pleje- og omsorgsmedarbejdere
 – SSH-elever
 – Administrative medarbejdere
  Systemkonsulents ansvar for
 undervisning og brug af journalen
• Undervisning og demonstrationer i
 brugen af journalen
• Kvalitetsopfølgning for hele
 ældreområdet
• Hjælp og rådgivning i teknisk og
 faglig brug af journalen
• Kontaktperson til CSC Scandihealth
  Funktionslederes ansvar for
 vejledning og brug af journalen
• Sikre ensartet faglig brug af
 journalen
 – Dokumentation, vurdering, visitation


• Kvalitetsopfølgning i eget område
 – Rigtigt udfyldt
 – Ajourført
     Brugernes ansvar for
  vejledning og brug af journalen
•  Brug og ajourføring af journalen
•  Vejledning af kolleger
•  Kvalitetsopfølgning i egen gruppe
•  Pligt at melde fejl og usikkerhed om
  brugen
   Undervisningsprincipper

• Opdeling efter medarbejdernes brug
 af journalen og emne
• Gennemførelse på tværs af grupper,
 områder og faggrupper
• Foregår i specielt uddannelseslokale i
 små grupper, ca. 5 deltagere
• Foregår med rigtige data
    Uddannelsens varighed

• Eneundervisninger
 – ½ - 1 dags varighed
• Gruppeundervisninger
 – 3 timers varighed
• Demonstrationer
 – 1 times varighed
• Sidemandsoplæring på arbejdspladsen
     Undervisningsform

• Demonstration af journalen
 – Kort skriftlig vejledning
• Egen brug af journalen
 – Medbragte data
• Diskussion
 – Om dokumentation, notatpligt
Opfølgning på brugen af journalen

• Udtræk fra journalen
 – Diskussioner på leder- og gruppemøder
• Checkliste
 – Kontrol af brugen af journalen
• Stormøder:
 – Evt. rettet til forskellige funktioner
  f.eks. ledere, terapeuter
       Tilbagemeldinger

• Ved forkert eller uhensigtsmæssig
 brug af journalen:
 –  Personlig kontakt med vedkommende
 –  Orientering via mail til vedkommende
 –  Orientering via møder til områderne
 –  Orientering via mail eller stormøder til
   alle
    Nye tiltag i journalen

• Mindre forandringer:
 – Udsendelse af skriftlige materiale


• Større forandringer
 – Skriftlig information til alle
 – Stormøder for relevante grupper –
  oftest lederne
        Problemer

• Ensartet brug af journalen
 – Mange brugere skal undervises
 – Medarbejderstaben skiftes ud


• For lidt tid til dokumentationen
 – Journalerne føres ikke helt ajour
     Positive erfaringer

• Mange medarbejdere har lært at
 bruge edb
• Større synlighed i vurdering og
 visitation
• Større kvalitet i dokumentationen
• Oplysningerne om borgerne bruges på
 tværs af faggrupper – skrives kun én
 gang
Undervisning af 5 personer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:222
posted:11/16/2008
language:Danish
pages:19