Hierarchical patterns A way to organize (analysis) patterns by elyah

VIEWS: 18 PAGES: 1

									 Hierarchical patterns: A way to organize (analysis) patterns.
   Journal of Systematics, Cybernetics and Informatics

                   Ľubor ŠEŠERA
                  SOFTEC, spol. s r.o.
            Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, Slovensko
               lubor.sesera@softec.sk

Abstrakt. Článok sa zaoberá problematikou kategorizácie a generalizácie softvérových vzorov.
Pre tento účel navrhuje koncept hierarchických vzorov a ukazuje príklad trojúrovňovej
hierarchie analytických vzorov. Článok bol prezentovaný na 10-tom ročníku konferencie
International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, Orlando, USA, 2004.
Bol zaradený medzi 10% najlepších príspevkov na konferencii a následne publikovaný
v časopise Journal of Systematics, Cybernetics and Informatics.
http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/P217348.pdf

								
To top