8.7 Kawalan Stok by rinariza1555

VIEWS: 1,065 PAGES: 25

									KAWALAN
STOK
       STOR

Satu tempat/kawasan dimana tersimpan
 stok/barang baru, sedang digunakan,
 sudah digunakan -simpan sementara,
     tidak mahu digunakan.
        BENTUK
•  Main/Bulk Store
•  Yard - Kawasan Lapang
•  Stor Minyak - bentuk tangki/drum
•  Kolam - Takungan air (ternakan)
•  Kandang
•  Test-tube/tabung uji - untuk benih
  atau vaksin
        STOK

• Berbentuk pepejal, cecair, gas (bahan-
 bahan mentah, separuh proses dan
 siap proses
• Jisim paling kecil (kuman/bakteria)
• Kelengkapan/Mesin/Loji
• Ternakan dan Tumbuhan
DEFINISI KAWALAN
   STOK
  Satu sistem yang
 menentukan permintaan
boleh dipenuhi pada masa
 yang singkat dan boleh
    digunakan.
 MENGAPA SIMPAN STOK
• Dapat MENYESUAIKAN BEKALAN
 DENGAN KEPERLUAN HARIAN
• meliputi tempuh membuat -
 pembuat/pembekal
• meliputi tempoh pesanan/serahan
• menjamin kadar keperluan yang tidak
 menentu
• guna peluang pembelian
• menjamin dari berlakunya kekurangan
 TUJUAN KAWALAN STOK
• Mengurangkan kos
• Memaksimakan kekesanan modal
 yang dilaburkan
• Mengatasi kehabisan stok
• Memastikan kemampuan ruang
 simpanan di stor
• Mengenalpasti item yang
 cepat/lembab bergerak
• ELAK PEMBAZIRAN
     PERANCANGAN
      PEROLEHAN
•  Membeli barang untuk diguna
•  Membeli mengikut keperluan
•  Barang mengikut kesesuaian
•  Memastikan stok sentiasa kekal
•  Simpan stok pada paras optima
•  Mendapat barang yang bermutu
•  Elak pembaziran
      PEROLEHAN

•  Pembelian yang menguntungkan
•  Kuasa pembelian diperolehi
•  Spesifikasi barang ditentukan
•  Dapatkan nasihat dari pakar
•  Peruntukan mencukupi
  PEROLEHAN MESTI
   MEMATUHI:
• Dasar-dasar kerajaan
• Peraturan jabatan
• Tatacara perolehan melalui;
 –Tender/Sebutharga
• Dapatkan sijil mutu dari pembekal
• Memeriksa barang semasa
 menerima
  KAWALAN PEROLEHAN

TPS 110 - 2 KUMPULAN BARANG

Kumpulan A - 30% nilai pembelian

Kumpulan B - 70% bakinya
  PARAS STOK PEMBELIAN
   TEMPATAN (TPS 112)
KUMPULAN A
Maksima - 4 bulan penggunaan
Menokok - 3 bulan penggunaan
Minima  - 2 bulan penggunaan
KUMPULAN B
Maksima - 6 bulan penggunaan
Menokok - 3 bulan penggunaan
Minima - 2 bulan penggunaan
 PARAS STOK- STOR
PUSAT/MANA-MANA STOR
KUMPULAN A
Maksima - 3 bulan penggunaan
Menokok - 2 bulan penggunaan
Minima - 1 bulan
KUMPULAN B
Maksima - 4 bulan penggunaan
Menokok - 2 bulan penggunaan
Minima - 1 bulan penggunaan
      KAWALAN STOK

TANDA-TANDA (FLAG)

•  Stok menokok - flag hijau
•  paras minima - flag merah
•  stok kosong - flag hitam
•  stok cacat/rosak - flag putih
     KAWALAN STOK
• Barang mahal tidak perlu distok
• Barang impot tidak melebihi 12 bulan
 (kecuali kelulusan KSP)
• Elakkan stok berlebihan
• Barang berharga/menarik - almari dan tempat
 berkunci
• Penstoran untuk barangan hawa dingin dan
 bilik kering
• Penstoran di tempat lapang
 KAWALAN PENERIMAAN

• Pastikan L/O milik kita
• Semak - dokumen dan fizikal
• Barang tidak boleh diterima tanpa
 Pesanan Serahan (D.O)
• Rekod serta merta dalam buku rekod
 PENYEMAKAN BARANG
• Semakan dengan invois/pesanan
 serahan (d.o) “ diterima dengan
 syarat ianya disahkan kemudian
 secara ditimbang dihitung dan
 diperiksa.”
• Perselisihan/kerosakan barang -
 Borang Laporan Terimaan Barang-
 barang (Kew. 300E)
• Pembelian Kontrak Pusat - Sijil
 Perakuan Mutu
 TAKRIF PENYIMPANAN

Apabila sesuatu barang telah disahkan
 penerimaannya dan telah dimasukira
 ke dalam buku stok/kad sehingglah
 barang itu dikeluartkan dari stok dan
 dihapuskan dari rekod stok samada
  dengan cara pelupusan ataupun
       hapuskira.
  TINDAKAN SEMASA
    SIMPANAN
    Pemeriksaan Stok

PASTIKAN!
• Tepat - JUMLAH SAMA
• Boleh digunakan
• TIDAK rosak/USANG/LUSUH
• PERLU TAMBAH
  PERATURAN MENYIMPAN
• Barang berat di bawah
• Bungkusan standard - di rak /laci dan
 labelkan
• Benda kering/tercerai - dalam bekas
 standard untuk kemudahan pengeluaran
• Barang-barang berharga/menarik - simpan
 berkunci
• Penjenisan barang - tempat hawa
 dingin/kering/simpan di luar
   PENYIMPANAN STOK
• Ikut sistem FIFO/MDKD
• Barang-barang TERHAD - ikut Peraturan
 Keselamatan
• Lokasi stok - rekodkan dalam kad
 kawalan dan kad petak
• Penggunaan ruang secara optimum
• Nombor pengenalan di sudut rak
• Penggunaan rak mudah dirobah DAN
 teguh
    PENYIMPANAN STOK
• Ruang stor/seksyen berbeza bagi jenis
 barangan (susunan abjad)
• Barang disimpan dalam bekas asalnya
• Ditindan baik (besi, tayar dll.)
• Barang mudah terbakar
• Susun sehingga 2-3 m tinggi maksima (IKUT
 ARAHAN PADA BUNGKUSAN)
• Pelet/berkaitan untuk ruang udara
    KAWALAN KELUAR

•  Kelulusan
•  Keluar mengikut kelulusan sahaja
•  Tandatangan penerima
•  Direkodkan
  KAWALAN KESELAMATAN
      STOR
•  Orang luar
•  Alat cegah kebakaran
•  Kedudukan/keteguhan rak
•  Kunci Stor
•  Lampu
•  Sampah sarap dan semak samun
•  Poster

								
To top