Prośba o potwierdzenie salda (DOC)

Document Sample
Prośba o potwierdzenie salda (DOC) Powered By Docstoc
					            PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA


„Omar” Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 100, 02-111 Warszawa
tel. (022) 630-01-22


                                 „INKA” s.c.
                                 ul. Mokra 25
                                 22-333 Wałcz
Uzgodnienie salda na 5 stycznia 2001 r.


Szanowni Państwo,
prosimy o sprawdzenie zgodności sald figurujących w naszych księgach na 5 stycznia 2001 r. i
odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do 10 stycznia 2001 r.


                                     Z poważaniem


                                  ......................................
                                    Główny księgowy


Załączniki:
1. Wykaz faktur.
2. Pismo zwrotne do wypełnienia.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1661
posted:2/20/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Różne wzory
About