Docstoc

Wat is Cocaine Anonymous

Document Sample
Wat is Cocaine Anonymous Powered By Docstoc
					Wat is Cocaine Anonymous?
Cocaïne Anonymous is een zelfhulpgroep van en voor ex-verslaafden. Ex-verslaafden kunnen nog gebruikende verslaafden, die clean willen
worden, helpen.
Zij kennen het probleem van binnenuit en kunnen hoop en inspiratie bieden door het delen van hun ervaring met verslaving en met clean
worden en leren leven zonder drugs.
In het programma van CA wordt gewerkt met de 12 stappen, die zijn overgenomen van de AA. De nadruk van het programma ligt op het nemen
van eigen verantwoordelijkheid; voor het onder ogen zien van het probleem en voor het zelf aan het werk gaan met de oplossing.

CA en CA in Nederland
Cocaïne Anonymous is opgericht in november 1982 en heeft momenteel meer dan 30.000 deelnemers. Op dit moment zijn er wereldwijd meer
dan 2000 CA-groepen. In oktober 2000 werd de eerste CA-groep in Nederland gestart. Er zijn op het moment
8 groepen in Den Haag, 1 in Gouda, 1 in Groningen, 8 in Amsterdam, 1 in Leiden en 1 in Zoetermeer.

Zelfstandig en onafhankelijk
Cocaïne Anonymous is een zelfstandige, non-profit organisatie, die niet verbonden is aan overheden, de gezondheidszorg, kerken of andere
maatschappelijke instellingen. De enige doelstelling van de groep is om met het programma verslaafden hulp te bieden. Verder houdt CA zich
niet bezig met andere zaken, zoals drugsproblematiek in het algemeen, criminaliteit of wetgeving. CA is een zelfhulpgroep - aan het programma
zijn geen therapeuten of professionele begeleiders verbonden. Deze zelfstandigheid zorgt voor een vrijheid die inspireert en maakt dat
zelfmotivatie aangewakkerd blijft; weerstanden en sabotage krijgen zo minder makkelijk een kans.


Belangrijke factoren hierin zijn:
 de afwezigheid van de druk om niet te mogen falen: de enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken:
   wie terugvalt, is en blijft steeds welkom - clean blijven wordt ‘haalbaarder’ door het maar voor één dag tegelijk te doen.
 het vrijblijvende karakter: er worden geen beloftes gevraagd, geen contracten getekend, geen afspraken vastgelegd, geen eisen gesteld.
 de laagdrempeligheid: het is gratis - de bescheiden onkosten worden betaald uit een vrijwillige bijdrage, er zijn geen wachtlijsten, er zijn geen
   regels, deelname is anoniem.

Voor wie?
 Cocaïne Anonymous bestaat uit mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën, met allerlei sociale achtergronden, afkomstig uit steden en
   van het platteland.
 Er zijn mensen die volledig in de goot waren beland en mensen die helemaal geen sociale en materiële zaken verloren hebben. Iedereen die
   hulp zoekt om te clean te worden en/of clean te blijven, is welkom.
 CA richt zich op mensen met een verslavingsprobleem, en is niet beperkt tot mensen die alleen of hoofdzakelijk cocaïne gebruikten.
 In Cocaïne Anonymous betekent clean zijn: onthouding van alle drugs en alcohol.
 Sommige deelnemers hebben een behandeling in de hulpverlening doorlopen, anderen vinden Cocaïne Anonymous op eigen gelegenheid.
 De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom.

Hoe werkt CA?
Het 12-stappenprogramma van Cocaïne Anonymous bestaat uit het bijwonen van bijeenkomsten, het lezen van literatuur, en het werken met
een persoonlijke ‘coach’.
 Op de bijeenkomsten wisselen deelnemers hun ervaringen uit met het 12-stappenprogramma, je kunt meerdere bijeenkomsten per week
   bezoeken.
 De bijeenkomsten zijn anoniem: je kunt jezelf voorstellen met niet meer dan je voornaam, je hoeft geen verklaring af te leggen waarom je er
   bent, niemand is verplicht iets te zeggen, wat gezegd wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen presentielijsten bijgehouden.
 Er zijn geen leiders, de bijeenkomsten worden gerund door deelnemers; voorzitterschap etc. rouleert regelmatig.
 Deelnemers wisselen telefoonnummers uit (op vrijwillige basis) om elkaar tussen de bijeenkomsten door te ondersteunen.
 Nieuwkomers worden ondersteund door te werken met een persoonlijke ‘coach’, om zich de 12 stappen eigen te maken.


Hoe kan de ene verslaafde de andere helpen?
Het onder ogen zien van het feit dat je verslaafd bent, wordt in meer of mindere mate in de weg gestaan door het fenomeen ontkenning. Iemand
die verslaafd is kan zichzelf wijs maken dat dit niet zo is. Dit is één van de redenen dat hulpverlening aan verslaafden moeilijk is. Niet iedereen
met een drugsprobleem is verslaafd. In het programma van CA moet je zelf uitmaken of je verslaafd bent. Niemand die een ander
diagnosticeert.
Het verhaal van een ex-verslaafde, die de hele vicieuze cirkel van verslaving van binnenuit heeft ervaren, kan de ontkenning helpen te
doorbreken. Doordat zij serieus, buitengewoon openhartig en toch met een zekere lichtheid over hun vroegere problemen vertellen, ontstaat er
herkenning naast ontkenning - hoop naast uitzichtloosheid. Door acceptatie en begrip van anderen, groeit zelfacceptatie naast veroordeling en
zelfhaat. De cirkel van uitzichtloosheid, moedeloosheid en passiviteit kan worden doorbroken.
Door de herkenning in het verhaal van iemand met dezelfde achtergrond, ontstaat bovendien inzicht en helderheid in de symptomen van
verslaving. Je kunt verslaafd zijn en toch nog sociaal en maatschappelijk functioneren. Je hoeft je baan, je huis, je relatie niet kwijt te zijn
geraakt door drugs… en toch jezelf volkomen kwijt zijn. Je kunt jezelf wijs maken dat je niet verslaafd bent, terwijl je allang geen controle meer
hebt over wanneer je gebruikt, hoeveel je gebruikt, hoe vaak je gebruikt en de rol die drugs in je leven hebben ingenomen.


Wat heeft CA te bieden?
Verslaving is vaak meer dan een probleem met drugs… het probleem is vaak niet hoe te stoppen, maar hoe gestopt te blijven. Het is meestal
onmogelijk om de ups and downs van het leven het hoofd te bieden zonder vroeg of laat toch weer toe te geven aan de behoefte aan drugs.
Het programma van Cocaïne Anonymous is praktisch en doelgericht. Het bestaat uit het leren toepassen van nieuw gedrag in kleine en vooral
haalbare stappen. Het uitgangspunt is om door middel van zelfinzicht het terugvallen in destructieve denk- en gedragspatronen te voorkomen.
De kracht van de CA-aanpak ligt in het intensieve contact en samenwerking met lotgenoten die het probleem kennen van binnenuit én het
probleem hebben overwonnen. Op bijeenkomsten is te zien en te ervaren dat anderen een manier van leven hebben gevonden, waarin drugs
niet meer nodig zijn.
Dit geeft nieuwe moed en energie om keuzes te maken en acties te ondernemen. Voor mensen die al langer met het programma werken, zijn
juist de nieuwere deelnemers een inspiratie - een ex-verslaafde heeft de neiging de destructieve aard van zijn/haar probleem snel te vergeten.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Meer info
Er is een CA Informatie Comité om voorlichtingen te organiseren. CA bezoekt regelmatig instellingen en klinieken om aan behandelaars een
presentatie geven over het programma. Ook wordt er voorlichting gegeven aan cliënten. Er worden dan persoonlijke verhalen verteld over
verslaving en het herstellen ervan. De sprekers zijn ex-verslaafden die langdurig clean zijn van cocaïne en alle andere drugs.

Cocaine Anonymous Holland
www.ca-holland.org
hulp- en infolijn: 06 1019 2770
Info over voorlichting: 06 17848787

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:2/20/2010
language:Dutch
pages:3
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com