Công nghệ-Thiết bị Xử lý nước thải khu đô thị_Tel:v 04 .62968157- 0988882949ng Quoc Viet, Ha noi by moitruongvietnam

VIEWS: 405 PAGES: 2

									Công nghệ-Thiết bị Xử lý nước thải khu đô thị
Liên hệ: 04. 629 68 157 - 09 88 88 29 49

Trung tâm Tư vấn môi trường gần đây đã tư vấn và xử lý nước thải cho các khu đô thị
của Việt nam. Có thể nói, nước thải đô thị giờ đây không phải là nước thải thông
thường nữa mà là loại nước thải cần phải xử lý. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý, các
chủ đầu tư phải chú ý xem xét bởi nếu không chú ý sẽ gây ra ô nhiễm.

1. Đặt vấn đề:

Nước thải đô thị có các đặc trưng:

- Có chứa nhiều thành phần hữu cơ: COD, BOD5, TSS, dầu mỡ... cao

- Có chứa nhiều các thành phần các chất hoạt động bề mặt như chất tẩy rửa, xà phòng,
nước rẳ bát...

Để xử lý cácthành phần này cần phải tách dòng để giảm chi phí xử lý, tăng hiệu quả xử
lý.

2. Phương pháp xử lý:

- Tách dòng xử lý:

Cần tách dòng thành các dòng riêng biệt: nước rửa sàn, bề mặt ... như :

Nước rửa toilets, nước rửa sàn, nước tắm giặt... có chứa chất tẩy rửa, xà phòng...

Nước nấu ăn có chứa nhiều dầu mỡ và chất hữu cơ...

Nước đi vệ sinh có chứa nhiều thành phần hữu cơ.

Việc tách ra các dòng riêng biệt tạo cho xử lý đạt hiệu quả , giảm chi phí vì nếu để chung
thì nước nấu ăn, rửa bát đĩa... có chứa nhiều dầu mỡ thực động vật gây tắc cống, nhất là
vào mùa đông ở phía Bắc (Thường khi bị tắc, người ta dùng thiết bị phá mỡ bằng tia
nước thông qua máy bơm cao áp (tích áp) như hệ thồng máy bơm của Đức...); nước rửa
sàn, nước rửa bề mặt có chứa nhiều xà phòng, chất tẩy rửa... khó xử lý vi sinh; nướcvệ
sinh toilets thì có chứa nhiều thành phần hữu cơ.

3. Phương pháp xử lý:

- Nước có chứa nhiều dầu mỡ về nguyên tắc thì xử lý bằng bẫy mỡ. Trường hợp nhiều
dầu mỡ (Như các bếp CN, nhà hàng...) phải xử lý bằng tuyển nổi. Sau đó dẫn chúng vào
hệ thồng xử lý yếm khí và hiếu khí bằng vi sinh.

- Nước rửa có chứa chất xà phòng, chất tẩy rửa ... phải xử lý bằng trung hoà (Nếu pH
không đạt), tuyển nổi để xử lý chất bề mặt, sau đó được đưa vào xử lý vi sinh (Bể yếm
khí vá hiếu khí).

- Nước toilets xử lý bằng vi sinh (Yếm-hiếu khí - bể biogas).

4. Việc quản lý các dòng thải (Tách dòng là hoàn toàn có thể làm được trong 1 toà nhà.
Ba hệ thống ồng được chảy vào 3 khu vực xử lý sơ bộ trước khi được xử lý chung như
mô hình thông thường.

Cần chú ý vận động, giải thích cho các hộ dân tránh đổ xà phòng, nước rửa bát đĩa, chất
tẩy rửa vào toilets vì sẽ gây hiện tượng giảm hiệu quả xử lý bằng vi sinh.

Chúng tôi nghĩ rằng, nếu làm được theo phương án trên sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm
đô thị trong tương lai và tiết kiệm chi phí xử lý (Chi phí vận hành) của các khu đô thị.

								
To top