Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika by Arnold2222

VIEWS: 10,569 PAGES: 1

More Info
									.................................................                    ......................................................
 (imię i nazwisko pracownika, adres)                                  (miejscowość data)                                         ..................................................
                                         ..................................................
                                         .................................................
                                           (nazwa pracodawcy adres)                      Wypowiedzenie umowy o pracę
                         przez pracownika


Z dniem ......................................... wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36
Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ......................................................
                               ................................................
                                   (podpis pracownika)

								
To top