Docstoc

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Document Sample
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Powered By Docstoc
					                                             .............................., dnia...............
..........................................................
  imię i nazwisko, stanowisko
                                                ..................................................
                                                 ..................................................
                                                 ..................................................
                                                           pracodawca
     WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze ........................................... dni
od dnia................................... do dnia ............................... za rok ................................ .
                                  .........................................................................
                                            podpis pracownika

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11543
posted:2/19/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Przy pracy
About