Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko

Document Sample
Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko Powered By Docstoc
					   GRATULACJE Z OKAZJI AWANSU NA WYŻSZE STANOWISKO


                                              .............., dnia ................
                                              Adresat: ........................
Szanowny Panie,

proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji awansu na stanowisko ..............................
Dobrze wiem z jakim trudem i zapałem wykonywał Pan swoje dotychczasowe obowiązki w
.................................................................. (nazwa firmy) i decyzja o awansowaniu Pana wydaje
mi się doskonałym posunięciem.
Życzę Panu wielu sukcesów na nowym miejscu pracy.                                        (podpis)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5531
posted:2/19/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory umów Grzecznościowe Wzory Umowy Przykłady
About