phosper by mohdkhai

VIEWS: 104 PAGES: 1

More Info
									Sila tanda ( / ) yang berkenaan

  PROSPER Runcit         PROSPER Siswazah

  Pemborong PROSPER       PKS


                  BORANG PENDAFTARAN SKIM KEUSAHAWANAN PUNB
                          ( Diedarkan percuma kepada Bumiputera sahaja )
       BUTIRAN PERIBADI
         Gelaran :
         Nama Penuh (seperti di kad pengenalan) :
         No. Kad Pengenalan
         Baru :                     Lama :                   Lain-lain :
         Tarikh Lahir :
         Jantina :       Lelaki        Perempuan           Agama :
         Kaum :         Melayu         Lain-lain (sila nyatakan)

         Status Perkahwinan
            Bujang       Berkahwin       Ibu/Bapa Tunggal

         Kelayakan Akademik Tertinggi
            Sekolah Rendah        SRP / LCE         SPM / MCE       STPM / HSC            Sijil
            Diploma           Sarjana Muda       Sarjana         Ph. D             Lain-lain

         Anda adalah :          Bekas Tentera / Polis       Bekas Kakitangan Kerajaan       Orang Awam
         Status Pekerjaan :       Sedang Bekerja          Sedang Berniaga            Tidak Bekerja/Berniaga

       BUTIRAN SURAT-MENYURAT
         Alamat Surat-Menyurat                          Alamat Tetap
         Poskod :                                Poskod :
         Bandar :                                Bandar :
         Daerah :                                Daerah :
         Negeri :                                Negeri :

         Nombor yang boleh dihubungi
         No. Tel. Rumah :                            No. Tel. Bimbit :
         No. Tel. Pejabat :                           E-mail :
         No. Faks :


       CADANGAN PERNIAGAAN
        Jenis Projek, sila nyatakan                       Lokasi Projek (negeri / daerah)
        (contoh : Kedai Buku, Klinik Perubatan, Kilang Beras,
              Pemborong Tekstil, dll.)
                                             Kos Projek (anggaran)
                                             RM

                                             Pengalaman Berniaga
        Kenalpasti Premis / Kedai / Tapak Perniagaan
                                                Ada        Tiada
            Sudah             Belum


        Dari mana anda ketahui tentang Skim Keusahawanan PUNB ( bulatkan )

        * Radio / Televisyen / Internet / Laman Portal PUNB / Poster / Iklan / Akhbar / Majalah / Kawan - kawan / Usahawan
         PUNB / Bank / Agensi Kerajaan / Lain - lain

       PENGAKUAN
       1. Saya akui segala keterangan yang diberi adalah benar.
       2. Saya memberi kebenaran kepada PUNB untuk mendapatkan pengesahan dari mana-mana institusi kewangan, agensi -
         agensi kerajaan atau mana-mana pihak ketiga.

       Tandatangan :                                          Tarikh :

                           PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD ( 221057-V )
              Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur
                             Tel: 03-2185 1515 Faks : 03-2780 2100
                                     www.punb.com.my

								
To top