Doamnele „ABBA“, premiate! Coachella by whitecheese

VIEWS: 3 PAGES: 1

									 Doamnele „ABBA“, premiate!                                           Coachella
    Zilele trecute, la Stock-  nuarie, va mai întârzia ceva vre-  această primăvară într-un turneu     Fest 09
holm, Agnetha Faltskog și Anni-   me, solista vocală a formaţiei   de promovare a albumului „Cir-       Continuăm să vă
Frid Lyngstad (în imagine), adi-   Hole și văduva lui Kurt Cobain,   cus“, de pe care primul extras     prezentăm cele mai
că jumătatea feminină a grupu-    scuzându-se. Precedentul album   single a ajuns pe primul loc în    importante evenimen-
lui suedez ABBA, a primit pre-    solo al artistei a fost „Ameri-   Billboard Top 100, albumul vân-    te muzicale ale anu-
miul Lifetime Achievement Award   ca’s Sweetheart“, apărut în 2004.  zându-se în 500 000 de exem-      lui, dezvăluindu-vă și
(pentru întreaga activitate artis-     Britney Spears, una din-   plare în primele zile de la lan-    cel mai eficace mod
tică) din tabloidul „Aftonbladet“.  tre artistele cu cel mai mare    sare. Artista a declarat recent    al organizatorilor de a
Anni-Frid a ţinut, printre altele,  succes financiar din ultimul de-  că își va scrie biografia pentru    le populariza. Coa-
să afirme: „Multe s-au scris de-   ceniu, intenţionează să plece în  suma de 14 milioane de dolari.     chella Music And Art
spre «rivalitatea» ce ar exista                         Kylie Minogue va fi gazda    Festival, ce se desfă-
între mine și Agnetha. Inven-                      actualei ediţii Brit Awards, ea    șoară între 17 și 19
ţii, câtă vreme noi am fost                       urmând să prezinte spectacole-     aprilie în locaţia Indio,
și vom rămâne prietene“. Până                      le alături de James Corden și     California, excelează
în 1982, ABBA a vândut pes-                       Mathew Horne. Printre favoriţii    în a anunţa din timp
te 370 milioane de albume.                        premiilor se află britanicii din    numita „Early Line
    Primul documentar de-                       Coldplay (patru nominalizări),    Up“, frontman-ii tim-
spre celebra formaţie britani-                       Duffy, al cărei album „Rockfer-   purii care vor participa
că Iron Maiden, „Fight 666“,                         ry“ a fost declarat cel mai    sigur la eveniment.
va fi lansat în această pri-                          bine vândut album britanic   Practica s-a dovedit
măvară. Filmul oferă pri-                             în 2008. Printre nomina-   eficientă, asigurân-
ma parte a turneului mon-                              lizaţi: AC/DC, The Kil-   du-și potenţialii au-
dial susţinut în 2008, fi-                               lers, Radiohead, Girls  dienţi de efectul „Con-
ind considerat „un por-                                 Aloud.         sequence Of Sound“,
tret revelator al band-                                     Recenta in-  certificând valoarea
ului“. Avionul cu care                                  stalare la Casa Al-  participării. În mo-
s-a deplasat aceasta                                   bă a președintelui  mentul în care spec-
în Asia, Australia, A-                                 Barack Obama a fost   tatorul află că-i va ur-
merica de Nord, Cen-                               un bun prilej de a afla    mări live pe cei din The
trală și de Sud, a fost                             care îi sunt preferinţele    Killers, Toxic Event,
pilotat de solistul Bru-                            muzicale. Revista „Rolling   The Presets, Animal
ce Dickinson.                                  Stone“ oferă câteva titluri   Collective, White Stri-
    „Nobody’s Daugh-                             din colecţia de 2 000 de    pes sau Glasvegas,
ter“, albumul lui Cour-                             viniluri: Led Zeppelin, Ra-   decizia aderării e ca
tney Love care urma                               mones, Flying Burrito Brot-   și luată.      P. U.
să fie lansat pe 1 ia-                             hers, Santana.     P. U.


     Calendarul vedetelor                          Doriţi un autograf?
  31 IANUARIE - Justin Timberlake (1981), Marin Moraru
 (1937), Răzvan Oprea (1979).                       Gary Cole, c/o American Gothic, 100 Universal City
  1 FEBRUARIE - Sherilyn Fenn (1965), Lisa Marie          Plaza, Universal City, CA 91608, USA.
 Presley (1968), Doina Levintza (1959).                  Courtney Cox, 1122 South Robinson Blvd., Suite 15
  2 FEBRUARIE - Farrah Fawcett (1947), Shakira (1977),       Los Angeles, CA 90043, USA.
 Vladimir Găitan (1947).                          Richard Dreyfuss, 2809 Nichols Canyon, Los Ange-
  3 FEBRUARIE - Morgan Fairchild (1950), Daniel Ilie        les, CA 90046, USA.
 (1968).
                                      Kirk Douglas, 141 El Camino Drive, Beverly Hills,
  4 FEBRUARIE - Alice Cooper (1948), Natalie Imbruglia
 (1975), Radu Amzulescu (1959).                   CA 90212, USA.
  5 FEBRUARIE - Barbara Hershey (1948), Jennifer Jason          Jeff Fahey, 250 North Robertson Boulevard, Suite
 Leigh (1962), Silvia Năstase (1943), Gheorghe Hagi (1965).     518, Beverly Hills, CA 90211, USA.
  6 FEBRUARIE - Mike Farrell (1939), Natalie Cole (1950),        Morgan Fairchild, 3480 Blair Drive, Los Angeles,
 Axl Rose (Guns’n’Roses, 1962), Cătălin Crișan (1968).        CA 90068, USA.

                                                                 15

								
To top