How to make a Slideshow using Multimedia Science School - DOC by hermanos

VIEWS: 141 PAGES: 1

									Slaidiprogrammi koostamine
Slaidiprogramm koostatakse kahes järgus. Esiteks on vajalik defineerida slaidid. Selleks märgitakse
vajalik koht õppevahendis järjega (bookmark) ning paigutatakse see järg faili liitega .bmk . On soovitav,
et juba järje märkimisel jälgitakse slaidiprogrammi järjestust.
Teises etapis koostatakse järjega märgitud slaididest programm. Selles programmis saab õpilane avada
slaide etteantud järjekorras. Igale slaidile saab lisada kommentaari või küsimuse. Slaidiprogrammi saab
kasutada ainult koos õppevahenditega. Selle leiab liite .ssm järgi.
Salvestatud järgedest (bookmark file) slaidiprogrammi koostamiseks kasutatakse programmi Slideshow
Maker (ssm.exe).

  Järje lisamine järgede faili
  Ava õppevahend, millest on kavas koostada
  slaidiprogramm.
  Vali esimene slaid, mida soovid näidata.
  Kliki nupule Lisa järg (ekraani allosas vasemal).      Järgede lisamise lõpetuseks:
  Avaneb aken, kus kliki Uus järjefail.
  Ilmub uus aken (vasakul ülanurgas), kus märgi väljal File   Vali aknas “Lisa järg” järjefaili
  name slaidiprogrammi nimi ja kliki Open. Uuesti ilmub     asukoht, kuhu salvestad uue
  aken Lisa järg.                        järgede faili. Soovitame järjefaili
  Selles aknas trüki järje nimi (tekstiväli akna ülaosas).    salvestada floppile (A:\faili
  Kliki nupule OK või Lisa järg.                 nimi.bmk).
  Järgede aken kaob ja on võimalik valida järgmine slaid.    Kliki nupule OK
  Kui see on valitud, korda eelmist tegevust ja
  salvesta uus järjefail.
                                Slaidiprogrammi koostamine
                                Ava programm “Slideshow Maker”, mille leiad CD
   Programm Slideshow Maker avab               kaustast Slaidiprogrammide tegija.
   kaks akent: Source ja Slideshow.              Kliki aknas “Source” nupule “Open” ja ava järgede fail.
   Esimeses aknas (Source) saab                Kui see on kettal A:, on seda lihtne leida.
   avada kas järjefaili või                  Kliki nupule “Copy All”. Järgede faili sisu ilmub
   olemasoleva slaidiprogrammi.                aknasse “Slideshow”.
   Sellest aknast saab mõlemaid                Kliki igale järjele (slaidi nimetusele) ja lisa märkmed
   kanda üle aknasse Slideshow,                aknas “Notes”. Need märkmed ilmuvad
   kust saab slaidiprogrammi muuta,              slaidiprogrammi kasutamisel õppevahendi
   tekstiga varustada ja salvestada              tekstiaknasse all paremal nurgas.
   (Save või Save as).                    Kliki nupule “Save as” ja anna tekkivas aknas
                                slaidiprogrammile nimetus (File name).
                                Salvesta slaidiprogramm. Selleks vali salvestamise
                                kaust (koht) koht ja kliki Save.
                                Slaidiprogrammi avamiseks kliki õppevahendis
                                “Ava slaidiprogramm”, leia slaidiprogrammi fail
                                (nimi.ssm), märgi see ja ava nupu “Open” abil.

  Mida saab programmiga “Slaidshow Maker” veel teha
  Muuta slaidide järjekorda, kasutades selleks verikaalnooli parempoolses aknas Slideshow.
  Lisada uusi või muuta olemasolevaid märkmeid väljal “Notes”.
  Muuta slaidi nimetust, kui kahekordselt klikkida slaidi nimele parempoolses aknas.
  Sulgeda õpilase jaoks õppevahendi teised võimalused, mis tagab töö kulgemise vastavalt
  slaidiprogrammile. Selleks tuleb märkida nupp akna parempoolses alaosas.

								
To top