Certificate de urbanism – Septembrie 2009 Primaria Cluj-Napoca by oym20829

VIEWS: 0 PAGES: 18

									            Certificate de urbanism – Septembrie 2009
                  Primaria Cluj-Napoca

Numar          Beneficiar          Adresa imobil        OBIECTUL
3231  SC ANDRA COM INTERNATIONAL SERVICE    Cluj-Napoca         informare
    SRL
3232  ORMENISAN HORTENSIA           Cluj-Napoca         Informare
3233  IRIMIE VIOREL              Cluj-Napoca         Informare
3234  STEF VALENTINA              Cluj-Napoca         Informare
3235  STEOPOAIE FLORE             Cluj-Napoca         Informare
3236  VOINA PETRU               Cpt. Grigore Ignat, nr. 9  extindere conductă gaze
                                       naturale
3237  SC TERRA HOLDINGS SRL          Cluj-Napoca         Informare
3238  E ON GAZ DISTRIBUTIE PT. VANCEA POMPEI Cluj-Napoca          informare
3239  SC AAM ADVERTISING SRL REPREZENTATA   Cluj-Napoca         Informare
    PRIN PAUL PINTILIE
3240  E ON GAZ DISTRIBUTIE PT. POPA NASTASIE  Cluj-Napoca         Informare
3241  E ON GAZ DISTRIBUTIE PT. MURESAN     Cluj-Napoca         Informare
    MARIA
3242  E ON GAZ DISTRIBUTIE PT. CAILEAN LEANA Cluj-Napoca          Informare
    VIORICA
3243  SC NEWS OUTDOOR ROMANIA SRL       Marinescu Gheorghe,     amplasare panou publicitar
                         profesor, nr. 25      pe proprietate privată .
3244  VINTELERIU VASILE            Cluj-Napoca         Informare
3245  SC CHEMI INSTAL SRL PENTRU BRUDASCA   Cluj-Napoca         Informare
    SABIN IOAN
3246  MUNCACIU ADRIAN             Cluj-Napoca         extindere conductă de
                                       canalizare pluvială
3247  VIRUCA GIURGIU         Republicii, nr. 32      amenajare parcare şi
                                   realizare acces auto nou
3248  NISTOR VASILE          Busuiocului, nr. 21      dezmembrare
3249  FĂRCAŞ DANIELA         Calea Turzii, f. nr.     informare
3250  HODREA MIRCEA          Cluj-Napoca          Informare
3251  SCURTU GABRIELA INTREPRINDERE  Calea Floresti, nr. 157-158  amplasare tonetă
    INDIVIDUALA                          demontabilă, provizorie pe
                                   platformă existentă (
3252  PETRUS ALEXANDRU        Oasului, nr. 201-203     modificare soluŃie la casă
                                   familială autorizată cu A.C.
                                   nr.2156/13.12.2005 (
3253  MURESAN AUREL          Suciu Aurel, nr. 42, ap. 3  construire balcon
3254  HANDRA PETRISOR SI MARIA    Aurel Suciu, nr. 25      elaborare PUD şi DTAC
                                   pentru extindere, etajare şi
                                   mansardare casă de locuit.
3255  VLAD IOAN            Lunii, nr. 24         extindere balcoane
3256  CADAR MARIA, CADAR VASILE SI  Minerilor, nr. 44       împrejmuire, acces şi
    HADAREAN MARIA                        copertină
3257  BACIU VASILE          Zona Valea Chintăului-    construire anexă agricolă,
                    extravilan, f.nr.       împrejmuire, ministaŃie de
                                   epurare, branşamente la
                                   utilităŃi
3258  NITU MARIA           zona Someşeni., f.nr.     dezlipire teren
3259  E ON GAZ PENTRU OLTEANU DAN   Cluj-Napoca          informare
3260  CIOBAN TARCEA SIMION      extravilan -zona Colonia   construire anexă agricolă în
                    Breaza, f.nr.         regim provizoriu
3261  HRISTEA ION           Cluj-Napoca          Informare
3262  GAL-IULISKA TIBERIU       Cluj-Napoca          informare
3263  DAIANU DAN           Take Ionescu, nr. 6      desfiinşasre construcŃie
                                     existentă, construire casă
                                     de locuit D+P+E, refacere
                                     împrejmuire la stradă
3264  ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA     Cluj-Napoca          Informare
3265  ALEXA SORIN ROMEO           Borhanciului, f.n      extindere si supraetajare
                                     locuinta familiala
3266  DUMITRAŞ DANIEL pentru S.C. CORATIM  Calea MoŃilor, nr. 143-145  comasare parcele şi
    S.R.L.                               dezlipire imobil
3267  SC EURO REGAL SRL           Septimiu Albini, nr. 12   extindere şi modernizare "
                                     Casa Onix şi grădină de
                                     vară ", garaj subteran,
                                     amenajări exterioare,
                                     racorduri şi branşamente la
                                     utilităŃii
3268  GHITE DORICA             Strada Horea, nr. 48     extindere apartament
3269  BULBOACA CORNEL            Valea Fânatelor f.n.     dezlipiri
3270  TOSA MARIA RODICA           Cluj-Napoca          Informare
3271  Centrul de CERCETARE AL LIMENTAR   Cluj-Napoca          informare
    FUNCTIONALE AIVIA SRL
3272  MARTINOVIC ANA            Donath, nr. 239 - 246    dezmembrare parcelă
3273  SC NIC STAR SRL            Frunzişului, f.nr.      amenajare cimitir
3274  S.C. SOUTH EAST EUROMENTOR S.R.L.   Alexandru Vaida Voevod,   informare
                       f.nr.
3275  RADP CLUJ-NAPOCA           Bobalna, nr. 65       construire adapost animale
                                     abandonate
3276  SC CARBOCHIM SA            PŃa 1 Mai, nr. 3       reorganizare accese incintă
3277  SC CARBOCHIM SA            Cluj-Napoca         împrejmuire proprietate cu
                                     gard
3278  CALIN IOAN              Cluj-Napoca          informare
3279  SEULEAN IOAN              Cluj-Napoca         Informare
3280  HRAB MARIUS PENTRU SC FISE ELECTRICA  Cluj-Napoca         informare
    SERV SA
3281  E ON GAZ DISTRIBUTIE PENTRU MATEUT   Victor Felea        branşament şi post de
    ADRIAN                               reglare gaze naturale
3282  E ON GAZ DISTRIBUTIE PENTRU RUS     Cluj-Napoca         informare
    VASILE
3283  JEAN PELCEA REPREZENTANT SC PETROM   P-Ńa 14 Iulie        dezafectare staŃie
    SA                                 distribuŃie carburanŃi
                                      PETROM "6"
3284  DRAGANESCU VALERIU           Cluj-Napoca         informare
3285  LUPSA CLAUDIU PENTRU SC ELECTROGAZ   Cluj-Napoca         Informare
    INSTAL SRL
3286  SC ROMMEDIA EXIM SRL          Cluj-Napoca         Informare
3287  SC MEDICARE TECHNICS SA         Cluj-Napoca         Informare
3288  MUNCACIUMIRCEA             Cluj-Napoca         Informare
3289  SC EMY INVEST SRL            Cluj-Napoca         Informare
3290  DOLHAR LEONTIN             Cluj-Napoca         informare
3291  COLDEA GEORGE TUDOR           Moldovei, nr. 12      construire împrejmuire
                                      laterală
3292  CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE     Aleea Herculane, nr. 13   extindere reŃea presiune
    CRESE prin director - Neamtu Marioara                redusă, branşament gaze
                                      naturale şi post de reglare
                                      măsurare
3293  MOROCOS ANGELA             Morii, nr. 26        modificare soluŃie
                                      constructivă autorizată cu
                                      A.C. nr.717/10.06.2009
3294  MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE prin   zona Râtul bivolilor f.n.  construire 219 imobile
    MUNTEAN FLAVIUS; SC GRUP TAURUS                   P+M/ D+P+M cu destinaŃia
    DEVELOPEMENT -investitor                      locuinŃe individuale,
                                amenajarea unui imobil
                                P+2E cu destinaŃia
                                primărie de cartier şi spaŃii
                                administrative, amenajarea
                                unui imobil P cu destinaŃia
                                grădiniŃă, amenajarea a 2
                                imobile P şi P+1E cu
                                destinaŃia spaŃii comerciale,
                                imobil P/P+1E cu
                                destinaŃia cafenea, sală de
                                fitness şi vestiare ce
                                deservesc terenurile de
                                sport, teren de baschet,
                                teren de fotbal, 2 trenuri de
                                tenis, 1 loc de joacă pentru
                                copii, 47 locuri de parcare
                                ce deservesc zzona de
                                agrement de pe malul
                                lacului, reŃele interioare
                                gaz, apă, canalizare,
                                energie electrică, curenŃi
                                slabi, racorduri şi
                                branşamente apă
                                canalizare, gaz, energie
                                electrică, telefonie
3295  MINISTERUL APĂRĂRII ANAłIONALE prin  Strada Cojocnei  construire ansamblu
    MUNTEAN FLAVIUS , investitor SC GRUP           imobiliar Mărăşti-6 imobile
    TAURUS DEVELOPEMENT                   S+P+6E+ER cu destinaŃia
                                locuinŃe colective, un
                                imobil P+E cu destinaŃia
                                grădinăŃă; schimbare
                                destinaŃie regim juridic;
                                parcelare teren; (drumurile
                                vor trece în proprietatea
                                Domeniului public, iar
                                parcelele în domeniul
                                privat al MAPN),
                                amenajări exterioare,
                                sistematizare verticală şi
                                      orizontală a terenului;
                                      împrejmuirea proprietăŃiiŞ
                                      accese şi circulaŃii
                                      interioare carosabile şi
                                      pietonale; amenajarea a 3
                                      spaŃii de joacă/recreere;;
                                      execuŃie reŃele interoare
                                      gaz, apă, canalizare,
                                      energie electrică, curenŃi
                                      slabi, racorduri şi
                                      branşamente apă-
                                      canalizare, gaz, energie
                                      electrică, telefonie
3296  MOLDOVAN MARIN VIRGIL         Gheorghe Şincai nr. 13, str  desfiinŃare parŃială imobil
                       Samuil Micu nr. 8       existent
3297  FLOARE BALMUS PT. SC          Horea , nr. 35        reparaŃii capitale clădire
    ELECTROMECANICA                           existentă, schimbare
                                      învelitoare, mansardare în
                                      pod existent fără schimbare
                                      şarpantă
3298  FARCASAN ALEXANDRU           Cluj-Napoca          Informare
3299  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA PENTRU ASOC   Louis Pasteur, nr. 76     reabilitare termică bloc de
    DE PROP.STR.LOUIS PASTEUR NR.76                   locuinŃe conform O.U.G.
                                      nr.18/2009
3300  BANCEU EUGEN SI ASOCIATII       Gaudi Antonio, f.n.      împrejmuire teren
3301  LAPUSTE OVIDIU TIBERIU         Mogosoaia           obtinerea avizului prealabil
                                      de oportunitate in vederea
                                      elaborarii PUZ
3302  TURCU SORINEL IONEL SI MARIA PRIN SC  MoŃilor, nr. 62        clădire multifuncŃională
    OLIMPUS CONSTRUCT SRL                        P+2E+M prin extindere şi
                                      suprafaŃa clădire existentă
3303  HARAGUS ALIN CRISTIAN         Fagetului           intrare in legalitate lucrari
                                      executate fara A.C. si
                                      construire casa de vacanta
3304  GAZDAC PAVEL              Strada, nr. 2, ap. 4      construire balcon închis la
                                        parter.
3305  POP MARIA , CHIS ANGELA SI POP SILVIA  Calea Turzii, nr. 144      dezmembrare si comasare
    ADRIANA                                 teren
3306  SC ROTTAPRINT SRL            Zona Someseni          informare pentru banca
3307  ABRUDAN IOANA NICOLETA         Gorunului, nr. 6, ap. 21    construire balcon şi
                                        modificări interioare
3308  MARIAN MARIA              Zona Borhanci          alipire parcele
3309  TOMOIAG MIHAI EUGEN           Rahovei, nr. 12         dezmembrare teren
                                        conform PUD aprobat
3310  TALPAS JANOS              Spicului, f.n          obtinerea avizului prealabil
                                        de oportunitate in vederea
                                        elaborarii PUZ
3311  PETRESCU HORATIU ADRIAN         Cluj-Napoca           informare
3312  DOMSA LUCIA               Frunzisului, nr. 18       operatiuni notariale
3313  BANDICI VASILE PENTRU GUTA AUREL    Dropiei, nr. f.n.        construire casă
    MARCEL SI GUTA VASILICA LIDIA                      unifamilială.
3314  CIORNEI CRISTINA            Odobesti            comasare
3315  SC ROTTAPRINT SRL            Zona Someseni          informare pentru banca
3316  SC 4 dim srl              Fabricii de Zahar, nr. 9, bl.  construire 2 balcoane,
                        G1, sc. I, et. P, ap. 1     acces secundar din casa
                                        scării, recompartimentări
                                        interioare, împărŃire în 2
                                        apartamente
3317  SUMLEA PUIU DORINEL           Campului , nr. f.n       comasare parcele
3318  PETRE CRISTINA DORIS          Margineanu Nicolae,       informare
                        profesor, nr. f.n.
3319  NAGY ILDIKO               Cluj-Napoca           informare
3320  FLORIAN MARIA              Cluj-Napoca, extravilan     Informare
3321  CHEBAC LUCIA            Cluj-Napoca  informare
3322  BALINTH ILDIKO BIANCA SI CHIRILA  Cluj-Napoca  Informare
    CONSTANTIN SORIN
3323  MIRON AUREL            Cluj-Napoca  informare
3324  SC COMPEXIT TRADING SRL      Cluj-Napoca  Informare
3325  CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA   Cluj-Napoca  Informare
3326  GALFFY ATTILA           Cluj-Napoca  informare
3327  MICLAUS BOGDAN IOAN        Cluj-Napoca  Informare
3328  FARKAS TIBERIU           Cluj-Napoca  informare
3329  PASTOR IOAN ALEXANDRU       Cluj-Napoca  Informare
3330  GABOR OVIDIU PENTRU CEC BANK    Cluj-Napoca  informare
3331  GABOR OVIDIU PENTRU CEC BANK    Cluj-Napoca  Informare
3332  COCIAN RADU SI DANA MIRELA     Cluj-Napoca  informare
3333  GRAMATOVICI PAUL          Cluj-Napoca  Informare
3334  RUSU TUDOR NICOLAE         Cluj-Napoca  informare
3335  CSAHOLZI LUDOVIC          Cluj-Napoca  Informare
3336  PAPP EVA MARIA SI NAGY FERENCZ   Cluj-Napoca  informare
3337  TURUCZ LUDOVIC           Cluj-Napoca  Informare
3338  MATHE MARIA            Cluj-Napoca  informare
3339  STAN VASILE SI MARIA        Cluj-Napoca  Informare
3340  SCHULLER ELEMER          Cluj-Napoca  Informare
3341  FUNDATIA bethania         Cluj-Napoca  Informare
3342  BORSAN VASILE IOAN         Cluj-Napoca  informare
3343  TOBIAS CSABA            Cluj-Napoca  Informare
3344  CHINTOUAN EUGEN          Cluj-Napoca  informare
3345  PETRISOR RADU PT. CONSTANTINESCU    Cluj-Napoca          informare
    SMARANDA
3346  REVNIC EMIL              Cluj-Napoca          informare
3347  FELECAN DORIN PT.PAROHIA ORTODOXA   Cluj-Napoca          informare
    SFANTULUI DUH
3348  FELECAN DORIN PT. PAROHIA ORTODOXA   Cluj-Napoca          Informare
    POGORAREA SF. DUH
3349  BLADA AURELIA PRIN CORBUREANU     Ignat Grigore, capitan, nr.  modificare proiect pentru
    FLAVIU                 31A              extindere şi mansardare
                                      locuinŃă, autorizat cu A.C.
                                      nr. 106 din 09.02.2009
3350  SERBAN MIRCEA             Cluj-Napoca          informare
3351  SC TOPO G&S SRL            Cluj-Napoca          Informare
3352  VITZ TIBOR PENTRU SC KREATIVITZ SRL  Cluj-Napoca          informare
3353  VELTHER ALEXANDER           Zona Livada SteluŃa, nr.   informare
                       f.nr.
3354  MIRON EMIL               Cluj-Napoca          informare
3355  EON GAZ DISTRIBUTIE PENTRU SC ROX   Cluj-Napoca          informare
    PREIS COMERT SRL
3356  EON GAZ PENTRU POP COSMIN DAN     Zona Mănăştur sud, parcela branşament cu post de
                       85             reglare măsurare gaze
                                     naturale presiune redusă
3357  SC 4 INVEST SA PRIN DIRECTIA PENTRU  Splaiul Independentei     deviere cable electrice
    SPORT A JUD CLUJ
3358  EON GAZ DISTRIBUTIE , MOLDOVAN PETRU  Cluj-Napoca          informare
    SI POP MIRCEA PRIN 4 IINVEST SA
3359  STANCIU IOAN              Cluj-Napoca          Informare
3360  SC WENS TOUR SRL            Republicii, nr. 10      informare
3361  DAMIAN IONEL              Cluj-Napoca          informare
3362  FATOL GHEORGHE PENTRU SC RIMINI    Cometei           extindere, modernizare
    IMPEX SRL                             hotel, modificare acces
                                     auto
3363  OPREA PAVEL              Cluj-Napoca         informare
3364  BACIU VASILE             Cluj-Napoca         informare
3365  CAMPIAN ILEANA            Cluj-Napoca         Informare
3366  ALEXA FLOAREA             Cluj-Napoca         informare
3367  RUSA VICTOR              Cluj-Napoca         informare
3368  SC BARGO IMPEX SRL          Anatole France, nr. 18   desfiinŃare imobile
                                     existente şi construire două
                                     imobile de locuinŃe
                                     D+P+2E, amenajări
                                     exterioare, împrejmuire şi
                                     redimensionare
                                     branşament
3369  FUNDATIA BETHANIA PT. SC MIATUR SRL  Paris , nr. 35       amenajări interioare şi
                                     schimbare de destinaŃie din
                                     sală de gimnastică în
                                     restaurant
3370  SC IMPERIAL DEVELOPMENT SRL      Calea Floreşti, nr. f.nr.  imobil multifunctional,
                                     comerŃ, servicii, birouri,
                                     hotelşi garaj subteran
                                     2S+3D+P+25, amenajare
                                     incintă, racorduri şi
                                     branşamente
3371  FULOP CALIN STEFAN          Campului f.n        obtinerea avizului prealabil
                                     de oportunitate in vederea
                                     elaborarii PUZ
3372  SC UNITA TURISM HOLDING SA      Cluj-Napoca         informare
3373  SC ALTAROM SERVICII SRL        Fabricii de Chibrituri   construire cladire de birouri
3374  SC BUVALDVANRA IMPORT EXPORT SRL   Artarului, nr. f.n     obtinerea avizului prealabil
                                     de oportunitate in vederea
                                    elaborarii PUZ
3375  SC AX PERPETUUM IMPEX SRL     Calea Turzii, nr. 17     imobil polifuncŃional
                                    (birouri, comerŃ) şi
                                    branşamente reŃele.
3376  SC BUVALDVANRA IMPORT EXPORT SRL  Cluj-Napoca          obtinerea avizului prealabil
                                    de oportunitate in vederea
                                    elaborarii PUZ
3377  SC BUVALDVANRA IMPORT EXPORT SRL  Cluj-Napoca          obtinerea avizului prealabil
                                    de oportunitate in vederea
                                    elaborarii PUZ
3378  SC ALFAPLAST SRL          Marton Aron, episcop, nr.   construire 2 locuinŃe
                     f.n.             familiale D+P+E ,
                                    împrejmuire, racorduri şi
                                    branşamente utilităŃi
3379  SC GAMLA ROSE SRL         Cluj-Napoca          Informare
3380  SC BUVALDVANRA IMPORT EXPORT SRL  Cluj-Napoca          obtinerea avizului prealabil
                                    de oportunitate in vederea
                                    elaborarii PUZ
3381  SC DECORINT SRL          Corneliu Coposu , nr. 167   elaborare PUZ, PUD si
                                    DTAC reconversie
                                    functionala a platformei
                                    industriale SC FIMARO
                                    SA si realizare ansamblu
                                    cu functiuni mixte -
                                    locuinte, servicii, birou,
                                    comert , gardinita
3382  PASCA IOSIF            Mircea Eliade         construire şase locuinŃe
                                    înşiruite Sp+P+2E, o
                                    locuinŃă unifamilială
                                    S+P+E+M, împrejmuire
                                    teren, operaŃiuni notariale
3383  SC IL CAFFE SERVEXIM SRL      Brâncusi Constantin, nr. 84  amenajări interioare şi
                                    terasă sezonieră
3384  HUJA ANCUTA               Titulescu Nicolae, nr. 28,  construire scară exterioară
                        ap. 32            şi acces din exterior ,
                                      schimbare destinaŃie din
                                      locuinŃă în spaŃiu de
                                      birouri
3385  TOTH ALEXANDRU             Porumbeilor, nr. 28A     informare
3386  DOGHI NANI SI DOGHI OLIMPIA       Cluj-Napoca          Informare
3387  MAGDA GAVRIL              Sesului, nr. 2        informare.
3388  SC TREND COMUNICATION SRL        Cluj-Napoca          Informare
3389  SZASZ ALPAR FRANCISC          Barbusse Henri, nr. 85    mansardare locuinŃă.
3390  PUSCAS AUGUSTIN             Cluj-Napoca          informare
3391  SC A.D.C.SRL              Cluj-Napoca          informare
3392  DARGAU TUDOR ALEXANDRU         Cluj-Napoca          informare
3393  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA prin CLUBUL   Mihail Kogălniceanu, nr.   sistem de iluminat
    ROTARY                 f.nr.            arhitectural al grupului
                                      statuar "Şcoala
                                      Ardeleană".
3394  MANDRUSCA STEFAN SI COROIU MARCEL    Ion Negoitescu, nr. f. nr  construire 3 locuinte
                                      unifamiliale insiruite
3395  S.C. OMEGA CONSTRUCT S.R.L. prin S.C.  Trifoiului, nr. f.n.     alimentarea cu energie
    POWER DESIGN S.R.L.                         electrică a ansamblului de
                                      locuinŃe în regim cuplat şi
                                      independent de pe str.
                                      Trifoiului f.n.
3396  SC BUVALDVANRA IMPORT EXPORT SRL    Cluj-Napoca         obtinerea avizului prealabil
                                      de oportunitate in vederea
                                      elaborarii PUZ
3397  SELES MIHAEL VASILE           Trifoiului , nr. 25a     elaborare PUD si DTAC
                                      imobil locuinte,
                                      imprejmuire, racorduri si
                                      bransamente la utlitati
3398  DOCEA IULIAN             Cluj-Napoca           schimbare destinaŃie garaj
                                       în alimentaŃie publică şi
                                       amenajari interioare
3399  FESNIC ANUTA             MoŃilor, nr. 63         schimbare destinaŃiedin
                                       locuinŃă în spaŃiu
                                       comercial, realizare acces
                                       din stradă
3400  MARAN VICTORIA            Colonia Becas, f.n.       casă familială,
                                       împrejmuire, racorduri şi
                                       branşamente.
3401  SC MOTORLAND SRL PRIN POGACEAN IOAN  Beiuşului, nr. 72        elaborare PUD şi DTAC -
                                       modificare soluŃie
                                       autorizată cu A.C.
                                       nr.791/2004 (D+P+E+M în
                                       loc de D+P+M)
3402  SC RDCONS INVEST SRL         Edgar Quinet, nr. 55      amenajare (construire )
                                       parcări
3403  MIHU VASILE SI PARASCHIVA       Primăverii, nr. 2, sc. 9, ap.  Deschidere acces direct
                       329               pentru sediu firmă şi
                                       locuinŃă, schimbare
                                       destinaŃie din locuinŃă în
                                       birou, construire balcon
                                       închis
3404  NICODIM ELISAVETA ADMINISTRATOR AL  Cluj-Napoca           informare
    SC SOGUN SRL
3405  VIDREAN ILIE MIRCEA PENTRU SC STADI  Cluj-Napoca           pensiune turistică
    IMPEX SRL                               S+P+2E+M demolare
                                       construcŃie existentă S+P
3406  MUNCEANU IULIU            Muresului, nr. 53        informare şi elaborare
                                       P.U.Z. numai în baza unui
                                       aviz prealabil de
                                       oportunitate aprobat de
                                       Consiliul local, conform
                                       O.G. nr. 27/2008.
3407  VARGA ISTVAN SI GABRIELA NATASA      Cluj-Napoca         informare
3408  EON GAZ PENTRU POP SILVIU ANTONIU     Alexandru Vaida Voevod,  bransament gaz cu post de
                         nr. f. nr         reglare masurare presiune
                                       redusa
3409  VISCAN MARIA                Becaşului (fosta Colonia  informare
                         Becaş), nr. 45
3410  E ON GAZ DISTRIBUTIE PT. PENTEK PAL    Cluj-Napoca         informare
3411  IACOB AURICA FELICIA            Cluj-Napoca         informare
3412  TOTHEZAN IOAN               Rarău, nr. 14A       branşament subteran de
                                       energie electrică
3413  SC CLAR IMPORT EXPORT SRL         Mihali Teodor       elaborare PUZ, PUD si
                                       DTAC construire imobil cu
                                       functiunea mixta
3414  SC BROKART CONSTRUCT SRL          Margaului, nr. 5-7     elaborare PUD si DTAC
                                       modificare solutie
                                       constructiva autorizata cu
                                       AC nr.2200/17.12.2007
3415  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA           B-dul 21 Decembrie 1989,  elaborare DTAD demolare
                         nr. 106          construcŃiii existente pe
                                       amplasament
3416  GALATEAN IOANA LAURA            Cluj-Napoca         informare
3417  STEFAN -CAZACU ALIN            Horea, nr. 96-106     elaborare PUD şi DTAC
                                       pentru amenajare parcare
                                       auto cu dale ecologice
3418  PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA prin Ghi DIMA - L. PASTEUR, deviere reŃele electrice în
    SC ELECTROPLUS SRL           nr. f.         vederea construirii parking
                                   suprateran 230 locuri
3419  LESPUC DOROTHEA PENTRU SC ANLI SRL     Cluj-Napoca         informare
3420  BCU LUCIAN BLAGA CLUJ           Clinicilor, nr. 2     mansardare clădire centrală
                                       a BCU "Lucian Blaga"
3421  DUMITRAS DANIEL              Cluj-Napoca         informare
3422  URS IOAN         Napoca          amenajări interioare şi
                             schimbare de destinaŃie din
                             locuinŃă în spaŃiu pentru
                             alimentaŃie publică (BAR)
3423  SC MARTECH EUROLINE   13 Septembrie, nr. 12   elaborare PUD şi DTAC
                             extindere şŃi mansardare
                             corp existent şi amenajare
                             imobil de birouri
                             S+P+2E+M
3424  SC DIRK IMPEX SRL    Calea Motilor, nr. 92   reamenajare spaŃiu existent
                             în restaurant, amenajare
                             terasă şi împrejmuiri.
3425  SC TOTAL EUROPA SRL   Cluj-Napoca        Informare
3426  SC TOTAL EUROPA SRL   Cluj-Napoca        informare
3427  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA  Bulevard 21 Decembrie   elaborare PUD şi elaborare
                1989, nr. 106       DTAC construire Centrul
                             Cultural transilvania şi
                             clădire pentru Filarmonica
                             de Stat, alei de acces ,
                             reŃele şi branşamente la
                             utilităŃi
3428  DRAGOS MIRCEA      Alexandru Sahia , nr. 3  elaborare PUD şi DTAD
                             construcŃie parter şi garaj ,
                             împrejmuire proprietate
3429  HORVATH VIORICA     Cluj-Napoca        Informare
3430  AVRAM ADRIAN       Romul Ladea        extindere conducta si 2
                             bransamente gaze naturale
3431  DUMITRAS DANIEL     Creanga Ion, nr. 2    elaborare DTAC extindere
                             , etajare, recompartimentări
                             interioare şi amenajare
                             curte
3432  ONIGA FLORICA      D.D. Roşca, nr. 8     construire garaj auto cu
                             apartament pentru oaspeŃi
                                      la etaj şi amenajare incintă
3433  SZABO ATTILA            Colonia Borhanci, nr. f.nr.   construire casă familială,
                                      gard la stradă şi
                                      împrejmuire, amenajări
                                      exterioare, racorduri şi
                                      branşamente la utilităŃi
3434  IANCULESCU MARIA          Freziei (HCL nr.         construire casa
                      348/07.07.2009), f.n.
3435  EGRI SANDOR             Beiusului, bl. 2, ap. 15-20-   Balcon la ap. 15 si geam la
                      21                ap. 20-21
3436  BOCHIS SERGIU ALIN         Slatina, nr. 1, bl. V6, sc. IV  informare
3437  FRENTIU CIPRIAN OVIDIU       Borhanciului , nr. f.n      obtinerea avizului de
                                      oportunitate in vederea
                                      elaborarii PUZ
3438  QUICK LEASING IFN SA        Calea Turzii , nr. 158      intocmire PUD si DTAC
                                      hotel
3439  SC RAMONA &OANA IMPORT EXPORT SRL  Progresului, nr. 24       demolare constructii
                                      existente si construire
                                      imobil pentru comert si
                                      birouri
3440  SC RAMONA&OANA IMPORT EXPORT SRL  Plopilor nr.85          elaborare PUD si DTAC
                                      policlinica
3441  SC SUPERMED SRL           21 Decembrie 1989, nr. 57    schimbare de destinatie din
                                      locuinta in cabinet medical
                                      si birouri cu realizare acces
                                      direct din exterior
3442  VALEANU BOGDAN           Mihai Românu           imobil cu patru
                                      apartamente
3443  KALLO STEFAN ANDREI         Cluj-Napoca            informare
3444  DAMIAN LAURA OTILIA         Petru Maior, nr. 6, ap. 4    Deschidere gol acces din
                                      exterior, amenajare cabinet
                                      de reumatologie, amplasare
                                    firmă luminoasă
3445  COLEGIUL REFORMAT DIN DEBRECEN PRIN  Napoca, nr. 2-4      reparaŃii capitale imobil
    SC COLEGIUM SRL SI MIKO IUDITA                  corp 2
3446  FLOREA DANIEL             Bobâlnei, nr. 44      demolare construcŃie
                                    existentă până la nivelul
                                    fundaŃiei, consolidare
                                    fundaŃie, construire sediu
                                    firmă şi locuinŃă P+E
3447  DANIEL MORAR PENTRU SC AUTO TRAIL   Cluj-Napoca         informare
    SRL
3448  JuLA AUGUSTIN SI CAMELIA       Cluj-Napoca         informare
3449  HAS DORIN               Cluj-Napoca         Informare
3450  DOMNITA MARIUS NICOLAE        Nicolae Mărgineanu f.n.  extindere conductă şi
                                    branşament gaze naturale
3451  E ON GAZ DISTRIBUTIE PENTRU HARSA   Ulului, nr. 8A       branşament şi post de
    DANIELA MARIANA                         reglare măsurare gaze
                                    naturale de presiune redusă
3452  PATRUT ILEANA             Valea Chintăului, nr. 42  extindere şi mansardare
                                    casă familială - modificare
                                    soluŃie constructivă
                                    autorizată cu A.C nr.
                                    864/07.06.2006 - mărirea
                                    ariei construcŃiei în zona
                                    frontală şi lizolarea termică
                                    a construcŃiei
3453  MARGINEAN VIRGIL           Scarilor, Alee - Parc   Informare
                       Cetatuie, f.n.
3454  POP NICULAE              Bradutului, nr. 1     refaŃadizare, modificare
                                    acoperiş, creare acces
                                    suplimentar în clădire,
                                    modificări interioare,
                                    construire garaj subteran,
                                    refacere împrejmuire.
3455  RANGA MIRCEA          Valea Chintaului, nr. 45  extindere şi mansardare
                                 casă de locuit.
3456  GABOR IOAN DANIEL       Cluj-Napoca         Informare
3457  BOLOGH ROZICA         Soporului, nr. 32     desfiintare partiala si
                                 reconstruire locuinta
                                 familiala , imprejmuire ,
                                 statie de microepurare ,
                                 bransamente si racorduri
                                 utilitati
3458  MAXIN IOAN           Cluj-Napoca         Informare
3459  MITRE VIOREL REPREZENTANT SC  Cluj-Napoca         Informare
    AGROINDUSTRIALA SA
3460  MITRE VIOREL REPREZENTANT SC  Cluj-Napoca        elaborare PUZ in baza unui
    AGROINDUSTRIALA SA                    aviz de oportunitate
                                 conform prevederilor
                                 Ordonantei nr.27/2008,
                                 amenajare plantatii
                                 pomicole, lucrari de
                                 sistematizare verticala,
                                 reabilitare drumuri incinta
                                 si rigole existente, realizare
                                 bazin de acumulare, ape
                                 meteorice si bazin pentru
                                 stocare ape meteorice,
                                 rigole noi, podete pentru
                                 circulatia auto si pietonale,
                                 sistem de structuri metalice
                                 usoare pentru sustinerea
                                 plasa antigrindina,
                                 imprejmuire completa cu
                                 accese auto si pietonale pe
                                 toate laturile.

								
To top