Ringkasan kelulusan (Jati Diri) by qok10781

VIEWS: 101 PAGES: 4

									                                                        Lampiran 5
                         PERANGKAAN
               PERMOHONAN DANA OPERASI UNIVERSITI PENYELIDIKAN (OUP) 2008
                     (RINGKASAN MENGIKUT NIC PENYELIDIKAN)
            NIC PENYELIDIKAN : JATI DIRI KEBANGSAAN, KEPELBAGAIAN BUDAYA & GLOBALISASI


                                                      JUMLAH DILULUSKAN
BIL     KELOMPOK        KUMPULAN       KETUA KUMPULAN         KOD PROJEK
                                                         (RM)

   Kepelbagaian Etnik &               Prof. Madya Dr. Rashila    UKM-OUP-JKKBG-01-
1               Kajian Oksidental                                 36,300.00
   Budaya                      Ramli                1/2008

   Kepelbagaian Etnik &               Prof. Madya Dr. Ong Puay    UKM-OUP-JKKBG-01-
2               Kajian Etnik                                   25,062.30
   Budaya                      Liu                 2/2008

   Globalisasi & Proses  Globalisasi &                      UKM-OUP-JKKBG-02-
3                            Prof. Dr. Tham Siew Yean                100,000.00
   Transnasional      Transformasi Sosial                      3/2008

   Globalisasi & Proses  Kajian Pemikiran Asia                  UKM-OUP-JKKBG-02-
4                            Prof. Dr. Siti Rugayah Tibek              50,000.00
   Transnasional      Barat                             4/2008
   Keusahawanan,
               Pelaporan dan Tadbir   Prof. Dr. Takiah Mohd     UKM-OUP-JKKBG-03-
5   Pembangunan Sumber,                                           100,000.00
               Urus Korporat (CORAG)   Iskandar              5/2008
   Perbankan & Governans
   Keusahawanan,
               Ekonomi dan Kewangan   Prof. Dr. Abdul Ghafar     UKM-OUP-JKKBG-03-
6   Pembangunan Sumber,                                            50,000.00
               Islam           Ismail               6/2008
   Perbankan & Governans
   Keusahawanan,
                                            UKM-OUP-JKKBG-03-
7   Pembangunan Sumber,   Kewangan dan Perbankan Prof. Dr. Fauzias Mohd Nor                 50,000.00
                                              7/2008
   Perbankan & Governans
   Keusahawanan,      Pembangunan dan
                                            UKM-OUP-JKKBG-03-
8   Pembangunan Sumber,   Pengurusan Sumber     Prof. Dr. Rahmah Ismail                 82,500.00
                                              8/2008
   Perbankan & Governans  Manusia
   Keusahawanan,
               Ekonomi Alam Sekitar dan                 UKM-OUP-JKKBG-03-
9   Pembangunan Sumber,               Prof. Dr. Jamal Othman                  75,000.00
               Pengurusan Sumber                       9/2008
   Perbankan & Governans
  Keusahawanan,       Pertumbuhan Ekonomi
                            Prof. Madya Dr. Faridah    UKM-OUP-JKKBG-03-
10 Pembangunan Sumber,    dan Pembangunan                               47,900.00
                            Shahadan              10/2008
  Perbankan & Governans   Komuniti
  Keusahawanan,
               Keusahawanan,       Prof. Dr. Mohd Fauzi Mohd   UKM-OUP-JKKBG-03-
11 Pembangunan Sumber,                                          100,000.00
               Dayasaing dan Inovasi   Jani                11/2008
  Perbankan & Governans
  Keusahawanan,       Pemasaran dan
                            Prof. Madya Dr. Aliah Hanim  UKM-OUP-JKKBG-03-
12 Pembangunan Sumber,    Pengurusan                                 50,000.00
                            Mohd Salleh            12/2008
  Perbankan & Governans   Perkhidmatan
  Keusahawanan,
                                           UKM-OUP-JKKBG-03-
13 Pembangunan Sumber,    Perdagangan dan Industri Prof. Dr. Nor Ghani Md Nor             50,000.00
                                              13/2008
  Perbankan & Governans
   Keantarabangsaan     Perundangan, Governan                  UKM-OUP-JKKBG-04-
14                          Prof. Dr. Aishah Bidin               75,000.00
   Perundangan       Teknologi & Perdagangan                   14/2008
               Impak
   Keantarabangsaan                  Prof. Madya Dr. Rohimi    UKM-OUP-JKKBG-04-
15              Pengantarabangsaan &                            100,000.00
   Perundangan                    Shapiee              15/2008
               Pembangunan Serantau
   Keselamatan Sosial dan  Keamanan & Konflik    Prof. Madya Dr. Rozmi     UKM-OUP-JKKBG-05-
16                                                    46,500.00
   Kesejahteraaan Insan   Sosial          Ismail               16/2008

   Keselamatan Sosial dan  Persempadanan &      Prof. Madya Dr. Abdul     UKM-OUP-JKKBG-05-
17                                                    100,000.00
   Kesejahteraaan Insan   Kewilayahan        Rahim Mohd Nor           17/2008
               Bahasa Melayu dan
   Peradaban, Pemikiran                Prof. Dr. Zaharani bin    UKM-OUP-JKKBG-06-
18              kepelbagaian Dialek                             75,000.00
   dan Teknologi Melayu                Ahmad               18/2008
               Nusantara
   Peradaban, Pemikiran   Pembinaan Teori dan    Prof. Madya Dr. Supyan    UKM-OUP-JKKBG-06-
19                                                    61,000.00
   dan Teknologi Melayu   Epistemologi Melayu    Hussin               19/2008

   Peradaban, Pemikiran   Arkeologi, Budaya dan   Prof. Dato' Dr. Nik Hassan  UKM-OUP-JKKBG-06-
20                                                    75,000.00
   dan Teknologi Melayu   Seni Rupa Melayu     Shuhaimi              20/2008

   Peradaban, Pemikiran   Teknologi & Kelestarian                 UKM-OUP-JKKBG-06-
21                           En. Kamarul Afizi Kosman             50,000.00
   dan Teknologi Melayu   Peradaban Melayu                       21/2008
   Peradaban, Pemikiran                               UKM-OUP-JKKBG-06-
22              Kreativiti Minda Melayu  Prof. Dr. Noriah Mohamad              36,000.00
   dan Teknologi Melayu                                  22/2008
              Pembudayaan Sains dan
  Transformasi Pendidikan               Prof. Dr. T. Subahan Mohd   UKM-OUP-JKKBG-07-
23             Pembinaan Jati Diri                               96,500.00
  dan Identiti National                Meerah               23/2008
              Kebangsaan
              Pembentukan Identiti
  Transformasi Pendidikan               Prof. Datin Dr. Siti Rahayah  UKM-OUP-JKKBG-07-
24             Nasional dan Inovasi                              75,000.00
  dan Identiti National                Arifin               24/2008
              Pedagogi
   Transformasi Pendidikan Polisi dan Falsafah                    UKM-OUP-JKKBG-07-
25                           Prof. Datin Dr. Juriah Long            75,000.00
   dan Identiti National  Pendidikan Kebangsaan                     25/2008

   Transformasi Pendidikan Pendidikan Inklusif dan  Prof. Dato' Dr. Zalizan Mohd  UKM-OUP-JKKBG-07-
26                                                     93,000.00
   dan Identiti National  Pembinaan Jati Diri    Jelas                26/2008

   Transformasi Pendidikan Komuniti dan Pemupukan Prof. Datin Dr. Amla Mohd     UKM-OUP-JKKBG-07-
27                                                     82,500.00
   dan Identiti National  Nilai Murni      Salleh                 27/2008

   Transformasi Pendidikan Kelestarian Pendidikan   Prof. Puan Sri Dr. Faridah   UKM-OUP-JKKBG-07-
28                                                     100,000.00
   dan Identiti National  dan Globalisasi      Karim                28/2008
  Pembangunan Sosial &
               Pembinaan Negara     Prof. Madya Dr. Junaenah    UKM-OUP-JKKBG-08-
29 Pembinaan Negara                                            96,500.00
               Bangsa          Sulehan               29/2008
  Bangsa
  Pembangunan Sosial &
                            Prof. Madya Dr. Latiffah    UKM-OUP-JKKBG-08-
30 Pembinaan Negara      Impak Sosial Komunikasi                           50,000.00
                            Pawanteh              30/2008
  Bangsa
  Pembangunan Sosial &
                            Prof. Madya Dr. Bahiyah    UKM-OUP-JKKBG-08-
31 Pembinaan Negara      Kajian Gender                                75,000.00
                            Dato' Hj. Abdul Hamid        31/2008
  Bangsa
  Pembangunan Sosial &
               Bahasa Moden &      Prof. Madya Dr. Imran Ho    UKM-OUP-JKKBG-08-
32 Pembinaan Negara                                            75,000.00
               Kepelbagaian Identiti   Abdullah              32/2008
  Bangsa
                                            UKM-OUP-JKKBG-09-
33 ICT & Komuniti       Perisian Multimedia    Dr. Azizah Jaafar                 50,000.00
                                              33/2008
                         Prof. Datin Dr. Halimah    UKM-OUP-JKKBG-09-
34 ICT & Komuniti     Realiti Maya                                95,450.00
                         Badioze Zaman            34/2008

                         Prof. Dr. Mohamed Amin     UKM-OUP-JKKBG-09-
35 ICT & Komuniti     ICT dalam Pendidikan                            56,100.00
                         Embi                35/2008

                         Prof. Madya Datin Dr.     UKM-OUP-JKKBG-09-
36 ICT & Komuniti     E-Komuniti                                 50,000.00
                         Norizan Ab Razak          36/2008

                         Prof. Madya Dr. Hazita     UKM-OUP-JKKBG-09-
37 ICT & Komuniti     ICT & Bahasa                                44,400.00
                         Azman                37/2008

   Pembangunan Insan dan Keagamaan dan     Prof. Madya Dr. Jaffary    UKM-OUP-JKKBG-10-
38                                                  71,500.00
   Tamadun Islam     Pemikiran Islam    Awang                38/2008

   Pembangunan Insan dan Ilmu Wahyu & Turath  Prof. Madya Dr. Jawiah     UKM-OUP-JKKBG-10-
39                                                  75,000.00
   Tamadun Islam     Islam         Dakir                39/2008

   Pembangunan Insan dan Dakwah Kerohanian &  Prof. Madya Dr. Zainab     UKM-OUP-JKKBG-10-
40                                                  68,000.00
   Tamadun Islam     Pembangunan Islam   Ismail               40/2008

   Pembangunan Insan dan Kebudayaan Arab dan                  UKM-OUP-JKKBG-10-
41                        Dr. Wan Kamal Mujani                68,000.00
   Tamadun Islam     Tamadun Islam                       41/2008

   Pembangunan Insan dan Perundangan Islam &  Prof. Madya Datin Dr. Siti   UKM-OUP-JKKBG-10-
42                                                  75,000.00
   Tamadun Islam     Muamalat        Zalikhah Md. Nor          42/2008
             Pembangunan Sahsiah,
  Pembangunan Insan dan                             UKM-OUP-JKKBG-10-
43            Peradaban dan      Prof. Dr. Abd. Latiff Samian            100,000.00
  Tamadun Islam                                   43/2008
             Kewarganegaraan
   Pembangunan Insan dan Islam dan Masyarakat  Prof. Dr. Mohd Yusof Haji   UKM-OUP-JKKBG-10-
44                                                  100,000.00
   Tamadun Islam     Semasa         Othman               44/2008

                  JUMLAH KESELURUHAN (RM)                      3,107,212.30

								
To top