Program januar 2010

Document Sample
Program januar 2010 Powered By Docstoc
					                  Program januar 2010

Četrtek, 4. 2. 2010 ob 19h v MKC Slovenj Gradec/v Klub-u
Potopisno predavanje o Juţni Ameriki: Med ledeniki in tropskim gozdom (Argentina,
Bolivija)
Študenta geografije, Jasmina Pečoler in Aljoša Rijavec, nam bosta skozi potopis v drugem
delu orisala dogodivščine s svojega 5 mesečnega potovanja po Juţni Ameriki. Vabljeni!
Vstop prost!

Torek, 9.2. 2010 ob 16.00 v MKC Slovenj Gradec
Pričetek osnovnega tečaja angleščine (za čiste začetnike!)
Število mest je omejeno! Obvezne prijave na 02 88 29 585 (med tednom, popoldne!) ali na
info@nucam.info
Cena tečaja: 25 EUR

Četrtek, 15. 2. 2010 med 16h in 19h v MKC Slovenj Gradec
Začetniški tečaj računalniškega programa CorelDRAW. (Program za grafično oblikovanje
vseh vrst promocijskega materiala). Predava: Aleš Golob

Četrtek, 18. 2. 2010 ob 19h v MKC Slovenj Gradec
Potopisno predavanje o Transibirski ţeleznici.
Predava: Zoran Furman
Ţe samo ime pove veliko. Več kot 7600 km dolgo potovanje z vlakom pričnem v Moskvi,
prestolnici vsemogočne Rusije. Po ogledu Rdečega trga, Kremlja in katedrale Sv. Vasilija se
usedem na vlak in podam na 5 dni dolgo voţnjo do Mongolije….
Pod rubriko MKC-ji

SMEJALNA JOGA
Se vam zdi, da ste dovolj pozitivni, srečni in zdravi? Se znate od srca nasmejati in se veseliti
ob malenkostih? Ali veste, da ţe samo nasmešek na obrazu prepriča moţgane, da se začnejo
sproščati hormoni sreče? Veste, da je nasmejanim ljudem v ţivljenju laţje? Pridruţite se mi,
da se bomo skupaj od srca nasmejali pri skupinski vadbi smejalne joge. S seboj prinesite
blazino za leţanje in vsaj en majhen enourni nasmešek.
Obvezne prijave: GSM 031 672 604 (Katja).
3 €/obisk.
Torek, 2., 9., 16. in 23. 2., ob 19.00, v MKC Slovenj Gradec
MEDITACIJE
Namen meditacij je, da v svoje vsakdanje ţivljenje vnesemo mir, zdravje, zbranost in radost.
Mir, ki ga doţivimo ob meditaciji se začenja znotraj vsakogar izmed nas. Ko nosimo luč miru
v sebi, postanemo del večjega plamena, ki razsvetli naše strahove in ţalosti in sprosti resnico
o tem, kdo v resnici smo.
Meditacije potekajo vsak četrtek. Ne potrebujete ničesar, razen sebe in pripravljenost, da
nekaj trenutkov v tednu preţivite v dobro zase in za vaše drage.
Obvezne prijave: GSM 041 483 021 (Darja).
5 €/obisk, študenti in dijaki 3 €/obisk.
Četrtek, 4., 11., 18. in 25. 2., ob 19.00, v MKC Slovenj Gradec


PROJEKT ČLOVEK
Regijski sprejemni center Koroške – program za samopomoč, terapijo in socialno
rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.
Organizator: MKC Slovenj Gradec v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne.
Pomoč in informacije: GSM 051 637 267. Več na www.projektclovek.si.
Sreda, 3., 10., 17. in 24. 2. 2010, med 15.00 in 17.00, MKC Slovenj Gradec (1.
nadstropje)


»ŢIVA« INFO TOČKA ZA DIJAKE
Organizator: MKC Slovenj Gradec
Ob torkih in četrtkih med 9.20 in 9.45 na srednjih šolah v Slovenj Gradcu

ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini. Organizator: Šahovski klub Slovenj Gradec.
Četrtek, 4., 11., 18. in 25. 2. 2010, od 16.00 do 20.00, v MKC Slovenj Gradec/MMC
Koroške
Ponedeljek, 1., 8., 15. in 22. 2. 2010, od 16.00 do 20. 00, v MKC Slovenj Gradec/MMC
Koroške

SVETOVANJE IN INFORMIRANJE O ZAPOSLOVANJU IN IZOBRAŢEVANJU
Svetoval vam bo usposobljeni poklicni in zaposlitveni svetovalec Zavoda za zaposlovanje
Velenje. Vabljeni vsi, ki iščete zaposlitev, bi ţeleli vstopiti v izobraţevalni sistem ali pa vas
zanima izobraţevanje in zaposlovanje v tujini.
Organizator: MKC Slovenj Gradec v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Velenje.
Sreda, 10. 2. 2010, med 14.00 in 16.00, MKC Slovenj Gradec/MMC Koroške –enota
CIPS

ŠOLA SOLO PETJA
Organizator: Glasbena šola GVIDO.
www.gvido.si; GSM: 031 34 36 30; info@gvido.si;
Ponedeljek, 1., 8., 15. in 22. 2. med 16.30 in 19.00 v MKC Slovenj Gradec
ŠOLA KLAVIRJA IN ELEKTRIČNIH KLAVIATUR
Organizator: Glasbena šola Gvido.
www.gvido.si, GSM 031 34 36 30, info@gvido.si
Torek, 2., 9., 16. in 23. 2. 2010, med 16.00 in 20.00, v MKC Slovenj Gradec
ŠOLA KITARE
Organizator: Glasbena šola Gvido.
www.gvido.si, GSM 031 34 36 30, info@gvido.si
Sreda, 3., 10., 17. in 24. 2. 2010, med 15.30 in 17.00, v MKC Slovenj Gradec
ŠOLA BOBNOV IN TOLKAL
Organizator: Glasbena šola Gvido.
www.gvido.si, GSM 031 34 36 30, info@gvido.si
Četrtek, 4., 11., 18. in 25. 2. 2010, med 16.00 in 18.30, v MKC Slovenj GradecOSTALO:
- prost dostop do interneta
- kulturno-informacijski portal: www.nucam.info
- portal: www.virtualnagalerija
- javna brezţična e-točka: Wi-Fi
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, mladinske izmenjave, tabori,
 popustniki)
- prostor za izvedbo različnih mladinskih projektor, delavnic, tečajev

Vabimo mlade, da se nam pridruţijo pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev in
aktivnosti za prosti čas!