Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Cara menulis skrip filem

VIEWS: 3,719 PAGES: 24

									JUDUL : SUNSULIT & KIDOD
PENULIS SKRIP : VECTO BIN MASIANG
GENRE/TEMA : AKSI ( FILEM PENDEK )
DURASI : 10-20 MINIT
BAHASA : RUNGUS
SOUND SYSTEM : 5:1 DIGITAL SURROUND SYSTEM


SINOPSIS


pada zaman dahulu kala terdapat seorang pemuda bernama Sunsulit dan
Kidod. Kedua-dua mereka ini adalah menjadi harapan oleh para
masyrakat di tempat mereka masing-masing. Sunsulit merupakan pemuda
yang menjadi penjaga di kawasan timur, manakala Kidod menjaga kawasan
Barat. Sunsulit sangat terkenal dengan kekuatan dan keperkasaan yang
dimilkinya begitu juga dengan Kidod yang juga terkenal dengan
kekuatan dan keperkasaan yang dimilikinya dan merupakan seorang yang
sangat kejam.

Kidod telah mendengar perihal Sunsulit dan teringin sekali untuk
bertarung dengan Sunsulit, Kidod sangat teringin untuk bertarung
dengan Sunsulit setelah mendengar khabar bahawa terdapat seseorang
yang boleh menandingi kekuatannya.

Kidod pun segera berangkat untuk mencari Sunsulit, bersama dengan
lima pengikut yang menjadi harapannya. Kidod telah pergi ke sebelah
Timur dimana Sunsulit tinggal. Kidod bertanya kepada orang-orang
yang ditemui mengenai Sunsulit dan membunuh mereka. Kidod telah
menyerang  perkampungan  Sunsulit   dan  membunuh  kesemua
pengikut-pengikut Sunsulit. Sunsulit pada ketika itu tidak berada
disitu kerana pergi ke ladangnya. Sekembalinya dia telah mendapati
kesemua pengikutnya telah dibunuh oleh Kidod.
Sunsulit pun menjejaki Kidod untuk membalas dendam di atas segala
perbuatan membunuh pengikutnya tersebut. Konflik yang di alami oleh
Kidod yang merasakan ajalnya semakin dekat serta harapannya untuk
bertarung dengan susulit telah wujud, dan juga konflik yang dialami
oleh Sunsulit yang ingin untuk membalas dendam terhadap pembuhuhan
para pengikutnya serta bagaimana untuk menjejaki mereka. Mereka
akhirnya telah bertemu di gunung Madalong, Sunsulit telah membunuh
Kidod dan pengikutnya dan dendamnya telah terbalas.


Watak:


Watak
Perwatakan


1.Sunsulit (Watak Utama)


Seorang yang mempunyai perwatakan yang kuat dan gagah serta berani.
Merupakan seorang yang menjadi penjaga di kawasan timur. Membalas
dendam di atas pembunuhan para pengikutnya.


2.Kidod (watak utama)

Seorang yang juga mempunyai perwatakan yang kuat & berani, serta
kejam. Merupakan seorang yang menjadi penjaga di kawasan barat.
Mempunyai keinginan untuk bertarung dengan Sunsulit yang dianggap
seterunya. Telah membunuh pengikut-pengikut Sunsulit.


Lokasi: Rumah panjang Rungus (kawasan perkampungan Rungus), kawasan
hutan dan latar-latar tempat yang menggambarkan suasana kawasan
dahulu kala.
SENCE/BABAK : 01
LOKASI: KAWASAN HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PAGI 7-8AM
PELAKON : KIDOD
SUDUT PANDANGAN :LONG SHOT


(Kidod sedang mengatakan sesuatu dihadapan para pengikutnya yang
sangat ramai.)


SCENCE/BABAK : 02
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : PAGI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit sedang berdiri berfikir sesuatu dan di belakangnya para
pengikutnya sedang lalu-lalang di belakangnya)


SCENCE : 03
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(Kidod sedang memberit taklimat kepada 5 orang pengikutnya yang
dipilhnya untuk menemaninya pergi ke kawasan Timur. Dan para
pengikutnya yang lain sedang bersorak di bahagian belakang di rumah
kediaman meraka.)
SCENCE : 04
LOKASI : LADANG
MASA : PAGI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT KAWASAN LADANG


(kelihatan Sunsulit berjalan menuju di ladangnya menuju ke Sulap)
pondok berehat di ladang)


SCENCE : 05
LOKASI : KAWASAN HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD DAN LIMA PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN :LONG SHOT


(Kidod dan 5 pengikutnya sedang berjalan di kawasan Timur)


SCENCE : 06
LOKASI : KAWASAN HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :LONG SHOT


(seorang pengikut Sunsulit sedang berjalan untuk membawa Bubu)


SCENCE : 07
LOKASI : KAWASAN HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD DAN LIMA PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod  telah  ternampak  seseorang  dan  menunjukkan  kepada  para
pengikutnya)


SCENCE : 08
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT KEPADA PENGIKUT SUSNSULIT YANG SEDANG
MEMASANGA BUBU DI SUNGAI


(pengikut Sunsulit sedang memasang Bubu dan tiba-tiba Kidod sampai
di tempat tersebut)


SCENCE : 09
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD & PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod memberi arahan kepad pengikutnya untuk menangkap pengikut
Sunsulit tersebut)


SCENCE/BABAK : 10
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD DAN PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(seseorang pengikut Kidod terjun ke sungai dan menarik pengikut
Sunsulit)
SCENCE : 10
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON :KIDOD
SUDUT PANDANGAN :MIDLE SHOT KE ARAH KIDOD, POINT OF VIEW DALAM
PERBUALAN MEREKA


(Kidod bertanya kepada pengikut Sunsulit mengenai Sunsulit


SCENCE/BABAK : 11
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP, POINT OF VIEW DALAM PERBUALAN
MEREKA


(pengikut Sunsulit itu menjawap segala pertanyaan Kidod)


SCENCE/BABAK : 12
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD,PENGIKUT KIDOD DAN PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP.


(setelah selesai bertanya Kidod pun membunuh pengikut Sunsulit
tersebut)
SCENCE/BABAK : 13
LOKASI : SUNGAI
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD & 5 PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(Kidod dan pengikutnya meneruskan perjalan mereka mencari Sunsulit)
SCENCE/BABAK : 14
LOKASI : LADANG
MASA : PAGI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit sedang berjalan dari Sulap untuk memulakan kerjanya di
ladang)


SCENCE/BABAK : 15
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : PAGI (8:00-9:00)
PELAKON : PARA PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT
(para pengikut Sunsulit sedang sibuk bantu membantu membuat kerja)
SCENCE/BABAK : 16
LOKASI : LADANG
MASA : TEGAHARI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(sunsulit sedang asyik membuang rumput yang menutupi padinya yang
sedang tumbuh)


SCENCE/BABAK : 17
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :LONG SHOT


(gambaran pengikut Sunsulit yang sedang sibuk membuat kerja mereka)


SCENCE/BABAK : 18
LOKASI : DI DALAM RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP.


(pengikut Sunsulit sedang berehat sambil berbual-bual dan tiba-tiba
Kidod dan 5 pengikutnya telah sampai)
SCENCE/BABAK : 19
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP, CLOSE UP


(seorang pengikut Sunsulit sedang tergesa-gesa berlari di kejar oleh
Kidod)


SCENCE/BABAK : 20
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHRI
PELAKON : KIDOD DAN SEORANG PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :MEDIUM CLOSE UP


(pengikut Sunsulit jatuh tergolek di kawasan tanaman pisang di
halaman rumah panjang dan Kidod menariknya berdiri dan sambil
bertanya mengenai Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 21
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN SEORANG PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN :CLOSE UP


(Kidod  membunuh  pengikut  Sunsulit  tersebut  kelihatan  parang
menembusi badan serta batang pisang)
SCENCE/BABAK : 22
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(Kidod ketawa terbahak-bahak selepas membunuh pengikut Sunsulit.)


SCENCE/BABAK : 23
LOKASI : DALAM RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDODDAN BEBERAPA PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod naik di dalam rumah panjang dan menyerang dan membunuh
pengikut Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 24
LOKASI : LADANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit masih lagi sedang membuang rumput-rumput yang menutupi
padinya)
SCENCE/BABAK : 25
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD,LIMA PENGIKUTNYA SERTA PARA PENGIKUT SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP, MEDIUM CLOSE UP DAN LONG SHOT


(gamabaran  mengenai  serangan  dan  pembuhuhan  Kidod  serta  lima
pengikutnya terhadap pengikut Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 25
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(Kidod kelihatan sungguh gembira stelah dapat membunuh kesemua
pengikut Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 26
LOKASI : LADANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit sedang berjalan menuju ke sulapnya.)
SCENCE/BABAK : 27
LOKASI : SULAP (LADANG)
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT


(Sunsulit sedang berjalan untuk pulang ke rumah panjangnya)


SCENCE/BABAK : 28
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(kelihatan tompok-tompok darah terdapat di tanah-tanah di halaman
rumah panjang Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 29
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : TENGAHARI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit  berjalan  melewati  pengikut-pengikutnya  yang  mati
bergelimpangan)
SCENCE/BABAK : 30
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit  tengah  berjalan  dan  berhenti  dan  bertanya  sambil
menggoyang-goyangkan badan para pengikutnya satu persatu namun
mereka semua sudah meninggal dunia.)


SCENCE/BABAK : 31
LOKASI : RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit naik di atas rumah panajang untuk melihat keadaan di situ)


SCENCE/BABAK : 32
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit berjalan di memeriksa keadaan di persekitaran rumah
panjangnya. Dan tiba-tiba seseorang memegang bahunya dengan tangan
sedang berlumuran darah)
SCENCE/BABAK : 34
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit mendapati orang yang memegang bahunya dan rupa-rupanya
adalah pengikutnya )


SCENCE/BABAK : 35
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(Sunsulit ternamapak satu kain berwarna hitam dan mengambilnya.)


SCENCE/BABAK : 36
LOKASI : HALAMAN RUMAH PANJANG
MASA : PETANG
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(Sunsulit  berteriak  kerana  sedih  dan  marah  denzgan  kemattian
pengikutnya.)
SCENCE/BABAK : 37
LOKASI : HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD DAN LIAM PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT


(Kidod ketawa dan sambil berkata bahawa Sunsulit penakut sehinggakan
kesemua pengikut Sunsulit habis di bunuhnya tapi kelibat Sunsulit
langsung tidak kelihatan.)


SCENCE/BABAK : 38
LOKASI : HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT & CLOSE UP


(Sunsulit  sedang  duduk  termenung  mengenangkan  kematian  para
pengikutnya.)


SCENCE/BABAK : 39
LOKASI : HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit berkata sesuatu dalam hatinya bahawa dia harus membalas
ke atas segala yang menimpa pengikutnya..)
SCENCE/BABAK : 40
LOKASI : HUTAN
MASA : PAGI
PELAKON : KIDOD
SUDUT PANDANGAN : CLOSE UP


(Kidod telah meramalkan bahawa ajalnya sudah semakin dekat dan dia
kemudian berteriak.)


SCENCE/BABAK :41
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod  berjalan  menuju  kearah  pengikutnya  dan  mengatakan
ketidakpuashatiannya kepada Sunsulit yang sehingga kini tidak
memunculkan dirinya sedangakan ajalnya sudah semakin dekat.)


SCENCE/BABAK : 42
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod melepaskan geram kepada empat pengikutnya yang tengah duduk
dan menolak mereka satu persatu sampai terjatuh, tiba-tiba dia
mendapati salah satu daripada pengikutnya telah hilang dan bertanya
kepada pengikutnya tersebut)
SCENCE/BABAK : 43
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Salah seorang pengikutnya menceritakan bahawa rakan mereka yang
hilang itu sebenarnya telah terbunuh semasa mereka menyerang rumah
peanjang Sunsulit)


SCENCE/BABAK : 44
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod ketawa terbahak-bahak kegembiraan selepas mengetahui perkara
mengenai kematian rakannya, dia terfikir bahawa Sunsulit pasti akan
menjejaki  mereka)
SCENCE/BABAK : 45
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod memeberitahu pengikutnya untuk menunggu kedatangan Sunsulit
di tempat yang bernama Burul Madalong)
SCENCE/BABAK : 46
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod dan empat pengikutnya meneruskan perjalan di Burul Madalong)


SCENCE/BABAK : 47
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT


(Sunsulit sedang berjalan berusaha untuk menjejaki)


SCENCE/BABAK : 48
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod dan empat pengikutnya masih dalam perjalan di Burul Madalong)


SCENCE/BABAK : 49
LOKASI : HUTAN
MASA : TENGAHARI
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT


(Sunsulit sudah semakin menghampiri Kidod dan pengikutnyatelah
memasuki hutan yang telah dilalui oleh Kidod dan pengikutnya)
SCENCE/BABAK : 50
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod dan pengikutnya telah sampai di Burul Madalong da mereka pun
berhenti di situ. Kidod dapat merasakan Sunsulit sudah berada
berhampiran dengan mereka)


SCENCE/BABAK : 51
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod dan empat pengikutnya meneruskan perjalan di Burul Madalong)


SCENCE/BABAK : 52
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit sedang berjalan tiba-tiba dia terdengar sesuatu seperti
orang bercakap, dia pun berhenti untuk mendengar suara tersebut)
SCENCE/BABAK : 53
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit mendekati suara yang di dengarnya dan ternyata dia melihat
beberapa orang iaitu Kidod dan pengikutnya yang tengah berbual-bual
smabil menungu kedatangnya)


SCENCE/BABAK : 54
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(melalui penampilan mereka dia terus mendapat tahu bahawa merekalah
yang telah membunuh pengikutnya melalui kain hitam yang dipakai
mereka, dia teringat kain kain hitam yang dipegang oleh salah soerang
pengikutnya dahulu.)


SCENCE/BABAK : 55
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit telah mendapat satu helah untuk mengumpan Kidod dan
pengikutnya dengan cara mematahkan rantingkayu yang berhampiran
dengannya)
SCENCE/BABAK : 55
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : KIDOD DAN EMPAT PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod tersentak dan menyuruh pengikutnya untuk diam seketika kerana
dia telah mendengar sesuatu. Dia menyuruh salah seorang pengikutnya
untuk memeriksa)


SCENCE/BABAK : 56
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit segera berjalan untuk keluar)


SCENCE/BABAK : 57
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SEORANG PENGIKUT KIDOD
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(seorang pengikut Kidod sedang berjalan untuk memastikan punca bunyi
tersebut dengan cara yang bersahaja dan tenang)
SCENCE/BABAK : 58
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SEORANG PENGIKUT KIDOD DAN SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(pengikut Kidod sedang berjalan dan tiba-tiba Sunsulit muncul dari
arah depannya. Sunsulit segera memegangnya dan mematahkan leher
pengikut Kidod tersebut)


SCENCE/BABAK : 59
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : KIDOD DAN TIGA PENGIKUTNYA
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Kidod kehairanan kerana pengkutnya yang diarahkannya tadi belum
muncul-muncul lagi, dia kemudiannya menyuruh tiga pengikutnya untuk
pergi memastikan keadaan sebenarnya)


SCENCE/BABAK : 60
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : TIGA PENGIKUT KIDOD
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(mereka sedang berjalan)
SCENCE/BABAK : 60
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT


(Sunsulit sedang berlari dengan parang yang dipegangnya)


SCENCE/BABAK : TERAKHIR
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT & KIDOD
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit membunuh ketiga-tiga pengikut Kidod dengan parangnya)


SCENCE/BABAK : 62
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT & KIDOD
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(selepas membunuh pengikut Kidod, Sunsulit pun dating kea rah Kidod
yang sedang duduk)
SCENCE/BABAK : 63
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT & KIDOD
SUDUT PANDANGAN : LONG SHOT, CLOSE UP, DAN MEDIUM CLOSE UP


(Kidodlantas berdiri dan mereka pun memulakan pertarungan mereka,
setiap kali pedang mereka bertembung)
SCENCE/BABAK : AKHIR
LOKASI : HUTAN
MASA : PETANG (3:00PM-4:00PM)
PELAKON : SUNSULIT & KIDOD
SUDUT PANDANGAN : MEDIUM CLOSE UP


(Sunsulit akhir Berjaya membunuh Kidod, kelihatan kepala Kidod
terpisah dari badannya akibat tetakkan Sunsulit)
**TAMAT**

								
To top