3.2.2. Fisa de post Patiser by proiecteecon2009

VIEWS: 880 PAGES: 2

									                              - modelul nr. 8 -
                FIŞĂ de POST
   aferentă contractului de muncă nr. ......... din data de .....................

Denumire post: Patiser sau Brutar (cod ref. P/B)
Locul desfăşurării muncii: sediul restaurantului „ .. „
Departament: Servicii
                          Aprovizionare-Investiţii
Subordonare: Bucătarului
Supervizare: -

       Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor servicii, aprovizionare.
       Scopul postului: titularul postului are rolul de a realiza produsele de patiserie/brutărie comandate.

Activităţi principale:

       prepararea produselor de patiserie în conformitate cu reţetele stabilite şi cu normele igienico-sanitare;
       verificarea calităţii şi prospeţimii ingredientelor utilizate;
       asigurarea depozitării corespunzătoare a produselor şi ingredientelor;
       îndepărtarea de la comercializare a produselor neconforme şi expirate;
       îndeplinirea altor sarcini atribuite de către superiorul ierarhic, în concordanţă cu obiectivele curente ale
       unităţii.

Sarcini şi îndatoriri specifice:
      adaptarea produselor realizate la cerinţele şi nevoile clienţilor
      raportarea tuturor cerinţelor şi reclamaţiilor clienţilor superiorului ierarhic


Responsabilităţi ale postului:
     asigurarea respectării reţetelor şi a normelor igienico-sanitare
     asigurarea ordinii şi curăţeniei în patiserie/brutărie

Autoritatea postului:

       este autorizat să realizeze produsele de patiserie/brutărie care au fost comandate

  Specificaţiile postului:
        diplomă de calificare în domeniu;
       experienţă de minim 1 an ca patiser sau brutar;
       analize medicale la zi;
       atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu clienţii şi colegii;
       bune abilităţi de comunicare;
       seriozitate, creativitate, competenţă.

  Deplasări
       Frecvenţa: -
       Condiţii asigurate: -

  Relaţiile cu alte departamente:
       descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară;
   Condiţii de muncă:
       -   obişnuite;
       -   program normal de lucru, în schimburi.

   Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adaugă sporurile negociate.

   Facilităţi: tichete de masă
   Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt
   descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).S.C. ………………………                  Am luat la cunoştinţă,
Director General
…………………………….                   ………………………………

Data:...................................

								
To top