3.2.2. Fisa de post Medic

Document Sample
3.2.2. Fisa de post Medic Powered By Docstoc
					Fisa Postului                          Capitol-Nr. 3/3/2  – Pag. 1
Managementul resurselor umane                               - -                     - modelul nr. 6 -
                  FIŞĂ de POST
     aferentă contractului de muncă nr. ......... din data de .....................

Denumire post: Medic specialist (cod ref. MS)
Locul desfăşurării muncii: secţia ”Chirurgie”
Departament: Servicii medicale de urgenţă
Subordonare: Şefului secţiei “Chirurgie”
Supervizare: Supervizează activitatea         medicilor   rezidenţi,  asistenţilor  şi
infirmierilor cu care colaborează

         Relaţii funcţionale: cu personalul medical al secţiei de terapie
         intensivă (ATI) şi cu cel al farmaciei.
         Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura servicii
         optime de diagnosticare şi tratament pentru bolnavi.

Activităţi principale:
     Consultaţii de specialitate şi diagnosticare a pacienţilor;
     Prescrierea tratamentelor, întocmirea reţetelor şi identificarea
       necesităţii de spitalizare;
     Întocmirea formularelor de internare pentru pacienţii care necesită
       măsuri speciale de îngrijire;
     Monitorizarea permanentă a pacienţilor, supervizarea administrării
       tratamentelor prescrise;
     Completarea şi actualizarea permanentă a fişei de observaţie privind
       starea de sănătate a pacienţilor;
     Informarea pacienţilor despre modul de utilizare al medicamentelor şi
       despre potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
     Informarea continuă privind cele mai noi şi eficiente metode de
       diagnostic şi tratament din domeniu.

    Sarcini şi îndatoriri specifice:
       Participarea la rapoartele de gardă, la şedinţe, consfătuiri sau congrese
         de specialitate.

    Responsabilităţi ale postului:

Stand
Capitol-Nr. 3/3/2  – Pag. 2                     Fisa Postului
                              Managementul resurselor umane


       Răspunde pentru corectitudinea diagnosticului şi pentru calitatea
       tratamentului prescris;
       Este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite
       pacienţilor.

  Autoritatea postului:
     Supervizează activitatea medicilor stagiari, rezidenţi, a asistenţilor şi
      infirmierilor cu care colaborează;
     Întocmeşte fişele de observaţie privind starea de sănătate a pacienţilor
      pe care-i tratează.

  Specificaţiile postului:
       Studii superioare de medicină, cu specializare în domeniul
       chirurgie;
       Experienţă de minim 3 ani ca medic specialist;
       Atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu pacienţii şi colegii;
       Excelente abilităţi de relaţionare interpersonală, orientare către
       pacient.

  Deplasări
     Frecvenţa: -
     Condiţii asigurate: -

  Relaţiile cu alte departamente:
       descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul
       de ordine interioară.

  Condiţii de muncă:
     -  excelente, dotare modernă cu aparatură de specialitate;
     -  program normal de lucru, în ture.

  Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adaugă
  sporurile negociate.

  Facilităţi: telefon mobil
  Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform

                                             Stand
Fisa Postului                      Capitol-Nr. 3/3/2  – Pag. 3
Managementul resurselor umane                           - -    rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul
    intern (ROI).


S.C. ………………………                 Am luat la cunoştinţă,
Director General
…………………………….                  ………………………………

Data:...................................
Stand

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:440
posted:2/15/2010
language:Romanian
pages:3