Docstoc

Safe Cooking Temperatures, Bosnian

Document Sample
Safe Cooking Temperatures, Bosnian Powered By Docstoc
					               Sigurne temperature za kuhanje
                     Upute
Svi prehrambeni proizvodi koji sadrže sirove životinjske namirnice kao što su jaja, riba, meso, živina ili bilo koja
kombinacija ovih sastojaka, moraju biti skuhani u dovoljnoj mjeri da se unište svi potencijalno rizični bakcili.
Minimalna unutrašnja temperatura na kojoj se uništavaju patogene materije zavisi o vrsti namirnica koje se
pripremaju. Da bi osigurali da su prehrambeni proizvodi koje kuhate sigurni za ljudsku upotrebu, koristite slijedeću
tabelu da odredite gotovost.
                                     3-401.11
                                       Minimalna
                 Prehrambena jedinica
                                       temperatura
        Voće i povrće skuhano za toplo držanje            54°C (130°F)
        Goveđe i svinjeće pečenje, biftek, šnicla, janjetina i
                                       63°C (145°F)
        komercijalno uzgajana divljač
        Jaja skuhana za neposredno posluživanje           63°C (145°F)
        Riba i namirnice koje sadrže ribu              63°C (145°F)
        Svinjetina, uključujući šunku, slaninu i mesa za
                                       63°C (145°F)
        filovanje
        Jaja skuhana za naknadno posluživanje            68°C (155°F)
        Mljeveno ili rezano meso, uključujući hamburger,
        mljevenu svinjetinu, rezanu ribu, mljeveno meso       68°C (155°F)
        uzgajane divljači ili kobasice
        Živina i živinarski proizvodi, uključujući punjenja,
        punjeno meso, kaserole i jela kombinovana od sirovih i    74°C (165°F)
        kuhanih namirnica.
        Punjena riba                         74°C (165°F)

                     Kuhanje u mikrovalnoj pečnici    3-401-12

Prilikom kuhanja u mikrovalnoj pečnici, Zakon o Hrani zahtijeva da sve potencijalno rizične namirnice koje sadrže
meso, živinsko meso, ribu ili jaja, trebaju biti kuhane na minimalnoj temperaturi od 74°C (165°F). Pored toga, ove
namirnice će se pripremiti shodno slijedećim standardima:

  1.  Okretati i miješati tokom cijelog, ili od pola perioda kuhanja, radi kompenzacije nejednake raspodjele
     toplote;
  2.  Pokriti radi zadržavanja površinske vlage;
  3.  Zagrijavati do unutrašnje temperature od najmanje 74°C (165°F) u svim dijelovima hrane; i
  4.  Držati pokriveno dvije minute nakon kuhanja da se postigne temperaturna ravnoteža.

              Javna obavijest o sirovim i nedokuhanim namirnicama

Ako prehrambena organizacija namjerava prodavati sirove ili nedokuhane životinjske namirnice u formi gotovih
jela, organizacija će obavijestiti potrošača o rizicima povezanim sa konzumiranjem tih namirnica. Konferencija o
zaštiti hrane (CFP) preporučuje slijedeći paragraf kao upozorenje potrošačima:

     “Temeljito kuhanje namirnica životinjskog porijekla kao što su govedina, jaja, riba, janjetina,
     svinjetina, živina ili školjke, smanjuje rizik bolesti izazvanih hranom. Osobe sa određenim
     zdravstvenim problemima mogu biti podložne većem riziku, ako se ove namirnice konzumiraju
     sirove ili nedokuhane. Posavjetujte se sa vašim doktor ili javnom zdravstvenom ustanovom za
     dodatne informacije.”


         Za dodatne informacije o radu u prehrambenoj branši,
           kontaktirajte vaše mjesno odjeljenje za zdravstvo.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:14
posted:2/12/2010
language:Croatian
pages:1
Description: RFSC, Foreign Language Fact Sheets, Proper Cooling, Proper Handwashing, Safecooking, Three Compartment Sinks, Temperatures, Thermometer, Bosnian, Chinese Simple, Chinese Traditional, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Russian, Vietnamese