Handwashing, Bosnian

Document Sample
Handwashing, Bosnian Powered By Docstoc
					                    Pranje Ruku
                     Upute

Jedna od najvažnijih stvari koje možete uraditi da spriječite širenje bolesti vezanih za hranu jeste
da perete ruke. U stvari, Zakon o Hrani zahtijeva da svi radnici u prehrambenoj branši imaju čiste
izložene dijelove ruku i dlanove. Čestim pranjem ruku ispirete bakcile koje ste pokupili od drugih
ljudi ili sa zagađenih površina, te sprečavate širenje bolesti.

                  Kada trebate prati ruke?

Ruke trebate prati često. Vjerovatno češće nego što mislite, jer bakcile ne možete vidjeti golim
okom niti ih možete osjetiti mirisom, tako da u stvari ne znate gdje se oni zbilja nalaze. Radnici u
prehrambenoj branši bi trebali prati ruke uvijek:

  •  Nakon upotrebe toaleta;
  •  Nakon dodirivanja izloženih dijelova ljudskog tijela osim čistih dlanova i čistih, izloženih
    dijelova ruku;
  •  Nakon brige za, ili rada oko životinja ili vodenih životinja kao što su akvarijumske ribice,
    školjke ili ljuskari u izložbenim vitrinama;
  •  Nakon iskašljavanja, kihanja, upotrebe maramice ili rubaca za jednokratnu upotrebu;
    korištenja duhana, jela ili pića;
  •  Nakon rukovanja prljavom opremom ili posuđem;
  •  Tokom pripreme hrane, onoliko često koliko je neophodno da se ukloni prljavština i
    zagađivači, te da se spriječi unakrsno zagađivanje prilikom promjene radnih zadataka;
  •  Prilikom prebacivanja sa rada sa sirovom hranom na rad sa hranom pripremljenom za
    jelo; i
  •  Nakon bavljenja drugim aktivnostima koje zagađuju ruke, kao što je čišćenje stolova,
    rukovanje prljavim posuđem ili iznošenje smeća.

               Koji je ispravan način pranja ruku?

Procijenjeno je da jedna od svake tri osobe ne pere ruke redovno, čak i nakon upotrebe zahoda.
Slijedeća četiri koraka će vam pomoći da budete sigurni da su vam ruke pravilno oprane:

  1. Pokvasite ruke toplom, tekućom vodom i upotrijebite tečni, u prahu ili obični sapun.
  2. Snažno trljajte dlanove i operite sve dijelove. Očistite ispod noktiju na prstima i između
    prstiju.
  3. Nastavite trljati 20 sekundi ili koliko traje kratka pjesmica, kao što je “Happy Birthday to
    You.” Sapun kombinovan sa trljanjem je taj koji pomaže uklanjanje prljavštine i bakcila.
  4. Temeljito isperite ruke tekućom vodom, te ih osušite na odgovarajući način, npr.
    individualnim ručnicima za jednokratnu upotrebu; sistemom neprekidnog ručnika koji
    snabdijeva korisnika čistim ručnicima; ili uređajem sa toplim zrakom.


      Za dodatne informacije o radu u prehrambenoj branši,
        kontaktirajte vaše mjesno odjeljenje za zdravstvo.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:19
posted:2/12/2010
language:Croatian
pages:1
Description: RFSC, Foreign Language Fact Sheets, Proper Cooling, Proper Handwashing, Safecooking, Three Compartment Sinks, Temperatures, Thermometer, Bosnian, Chinese Simple, Chinese Traditional, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Russian, Vietnamese