20080429141751-sylvie-da-rocha-cicae-cz

Document Sample
20080429141751-sylvie-da-rocha-cicae-cz Powered By Docstoc
					     MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN
MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
     MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN

 • První organizace zasvěcená kvalitní kinematografii
  – zaloţená v roce 1955
  – 2.000 členů

 • Poslání:
    – propagovat kvalitní kinematografii
    – podporovat vytváření sítí artových kin
    – školit mladé manaţery kin atd.

 • Také uděluje ceny Art Cinema asi na deseti významných
  festivalech.

 • Uznávaná Radou Evropy
 • Je členem výboru Mezinárodní rady pro film, televizi a
  audiovizuální komunikaci (IFTC – Unesco) a MEDIA Salles
 • Člen Koalice za kulturní rozmanitost

MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
            PROVOZOVATELÉ ARTOVÝCH KIN

• Nezávislí
• Malí (1-5 promítacích sálů)
• Levnější (o 1 EUR, s výjimkou VB)
• Ţádný popcorn / ţádné reklamy (ve většině zemí)
• Debaty, výstavy, cykly
• Městské (rozšířenější ve Francii)
• Loajálnější diváci
• Alternativní programová nabídka nehollywoodské
 produkce pro děti
• Financované státem / městem a nezaměřené jen na zisk

          RIZIKO 
 potřeba JEDNOTY – PODPORY – SCHOPNOSTÍ
MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
            PROVOZOVATELÉ ARTOVÝCH KIN• Jednota         • jednota kin = významná podpora
               od vlád a místních institucí

• Podpora         • dlouhodobá podpora =
               – lepší šíření kvalitní kinematografie
               – větší podíl domácích filmů


• Schopnosti
              • k propagaci „nízkoodbytových“
               filmů musí kina podnikat
               adekvátní kroky

MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT

»» Pobytová školení budoucích manažerů /
 programových pracovníků artových kin
 pořádaná CICAE, v Evropě i jinde:

    Školení MEDIA 2004 (Paříţ - Berlín):        20 účastníků x 15 dnů
    Školení AFRICA CINEMAS 2004 (Dakar):        25 účastníků x 10 dnů
    Školení MEDIA 2005 (Benátky):           60 účastníků x 10 dnů
    Školení MEDIA 2006 (Benátky):           50 účastníků x 10 dnů
    Školení EUROMED 2006 (Benátky):          15 účastníků x 10 dnů
    Školení EUROMED 2006 (Kartágo):          33 účastníků x 10 dnů
    Školení MEDIA 2007 (Benátky):           50 účastníků x 10 dnů

    > proškoleno více než 250 profesionálů
    > 75 dní kurzůMEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT


CÍLE

• Rozšířit znalosti účastníků v oblasti
 kinematografie a praktické zkušenosti s efektivním
 řízením kina zasvěceného uměleckým filmům.
• Poskytnout specifické know-how k programování,
 oţivení a řízení artového kina
• Rozšířit okruh působnosti artového kina v
 oblastech, kde je málo rozvinuté nebo kde
 vymizelo
• Propojit klubová kina (arthouse)


MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT

       10denní pobytový seminář
založený na vícejazyčnosti a mezinárodním sdružování
Kdy           24. srpna aţ 3. září
Kde           Benátky, ostrov San Servolo
Kdo           90 účastníků z více neţ 20 zemí
            •40 školitelů
            •50 posluchačů
Obsah          Teoretické   Případové   Workshopy
            přednášky    studie
Jazyky         Tlumočeny do Jazykové      AJ
            AJ, FJ, NJ, IJ skupiny
                     (AJ, FJ, NJ, IJ)


MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT


VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

• jeden rok činnosti v kině
• výborná znalost jednoho z vyučovacích
 jazyků
• občan nebo rezident země účastnící se
 programu MEDIA
• místa pro účastníky z jiných regionů

MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT


  CENA            • 1750 € pro země EU // 3000 € pro
               země mimo EU
               •10 dní s polopenzí
               •ubytování v jednolůţkovém pokoji
               (společná loţnice - 250 €)

               • akreditace na filmové festivaly Mostra
               a Circuito Off
  STIPENDIA         - 500 €
               - 1000 €
               - 1400 €
  PŘÍSPĚVKY NA        Max. 200 €
  DOPRAVU


MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT


KLÍČOVÉ TERMÍNY

• Přihláška (pouze online: www.cicae.org)
 od 15.3.2008 do 1.6.2008
• Výběr v červnu
• Školení od 24.8. do 3.9.2008
MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
         ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
„Těch 10 dní mě posílilo a vrátil jsem se zpět         Seminář pořádaný CICAE byl velmi
do práce s čerstvým pohledem. Bylo opravdu       příjemným místem, na kterém jsme si mohli
fascinující nahlédnout na mezinárodní         poslechnout filmové profesionály hovořit o
filmový průmysl z širší perspektivy a         různých otázkách, se kterými se setkáváme
dozvědět se o tlacích, které existují v jiných       každý den, a byl příležitostí diskutovat o
zemích a také ze strany jiných subjektů, např.       svých problémech s dalšími účastníky a
distributorů.“                                 pokusit se je vyřešit.
Sally Griffith                            Velmi dobře odvedená práce!
Metro Cinema                                       Petrit Hoxha
Derby - Velká Británie                                    Kino Art,
                                       Brno - Česká republika
„Ještě jednou děkuji za                              Chci ještě jednou
všechno, bylo to naprosto                           poděkovat CICAE za
pozitivní školení. Opravdu si                           všechno, za celou
toho moc cením! … Jsem si                           organizaci a dobrou
jist, že toto školení bude mít                                náladu.
na mou práci obrovský                              Je báječné, že něco
dopad.“                                 takového vůbec existuje,
Jan-Oliver Lange                              je to opravdu potřebné!
Zeise Kinos                                    Joelle Galiauskas
Hamburk - Německo                                     „Garsas“
                                       Panevezys - Lotyšsko

MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
            PODĚKOVÁNÍ NAŠIM PARTNERŮM

                        • Program MEDIA

                        • Kancelář UNESCO v Benátkách

                        • Národní filmové agentury v
                         Německu, Francii a Itálii

                        • Město, provincie a region Benátky

                        • Filmový festival Circuito Off, l’Agence du court
                         métrage de Paris, Kurtz Film Hamburg a
                         Mostra, filmový festival v Benátkách

                        • Alliance Française de Venise, Cinemeccanica

                        • Università Ca’ Foscari, Mezinárodní univerzita
                         v Benátkách, MEDIA Salles, Europa Cinemas,
                         Circuito Cinema, Britská filmová rada, CST

                        • IFS, Fundacion Autor, CICT
MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008
Kontakt: CICAE
Sylvie da Rocha
12 rue Vauvenargues, F-75018 Paris
Tel.: +33 (0) 156 33 13 29 – Fax: +33 (0) 143 80 41 14

cicae@art-et-essai.org
sylvie@art-et-essai.org
                             www.cicae.org
MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE ARTOVÝCH KIN >> ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT
Praha, 23. dubna 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:2/12/2010
language:Czech
pages:13