Docstoc

001290

Document Sample
001290 Powered By Docstoc
					MObilita jako MOžnost
 Sociologický pojem sociální mobilita označuje přechod individua,
   sociálního objektu nebo hodnoty z jedné pozice na druhou.

  Tento pojem do sociologie uvedl Pitirim Sorokin v roce 1927.

► Sociální mobilita se dělí na horizontální a
 vertikální. Horizontální sociální mobilita je
 přechod z jedné skupiny do jiné v rámci
 jedné úrovně (např. změna občanství,
 změna bydliště, sňatek, rozvod). Vertikální
 mobilitou se míní přesun individua z jedné
 vrstvy do druhé. Ta může být jak vzestupná
 (např. zvýšení vzdělání, kariérní postup), tak
 sestupná (nezaměstnanost).
         Mobilita umělců (+/-)
►  20.+ 21. století – změna/ rozvoj  ►  ALE! Ne každý chce být mobilní
  způsobu komunikace /internet,     /příklad: B. Reynek, J. Nebeský/
  mobilní telefony/, dopravy /low
  cost air, Schengen, stipendia,
  turistika/ - vliv na mobilitu
   Formy & Motivace /selekce/
► Motivace:        ► Formy:
►- umělecká       ► - stipendium
► - geografická/poznávací ► - rezidence
► - finanční       ► - koprodukce
             ► - spolupráce
             ► - touring/festivaly
             ► - virtuální mobilita
           Příklady mobility


►  Geografické pokrytí:    ►  Spolupráce

►  IETM (International    ► + Stage in Motion
  Network for Contemporary  ► + Hanging Around
  Performing Arts) *1981   ► + Junge Hunde
                ► + Festival in Transition
►  DBM (Danse Bassin     ► * SPACE
  Mediterranéen) *1998
                ► * In Situ

►  Balkan Express *2002
              Rendez-vous
     Call EAC/09/2009 – Support for transnational mobility programmes or measures
                   in the field of culture
                  Partneři
                   ►
►  +  Lieux publics, Marseille, Francie: Small is Beautiful festival
►  +  Arge La Strada, Graz, Rakousko
►  +  Artopolis, Budapešť, Maďarsko: PLACCC festival
►  +  Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen, Francie: Vivacité festival
►  +  Čtyři dny, Praha, Česká republika: 4 + 4 days in motion festival
►  +  Københavvns Internationale Teater, Kodaň, Dánsko:
    Metropolis Laboratoř
►  +  Stichting Terschellings Oerol festival, Nizozemí: Oerol festival
►  +  UZ LTD, Glasgow, Velká Británie: Merchant city festival
  Partneři v evropské IN SITU síti spolupracují již šest let, v určitých případech
   ještě déle. Navázali a rozvinuli evropskou spolupráci týkající se uměleckých
   publikací věnovaných veřejnému prostoru a mobility evropských umělců.
►  Projekt „Rendez-vous“ se skládá ze čtyř vzájemně se doplňujících akcí,
   které mají následující kritéria:

►  široké geografické pokrytí, protože do projektu je zapojeno 27 států
   Evropské unie
►  rovnováha ve prospěch nových členských států prostřednictvím
   dobrovolníků a originálních akcí, které umožňují, aby se ekonomické
   rozdíly kompenzovaly novými vztahovými strukturami;
►  profesionální rozvoj jednotlivce – setkání a práce s jinými evropskými
   umělci z různých prostředí a různých zemí
►  setkání se širokou škálou publika prostřednictvím několika způsobů
   umělecké distribuce
►  pokračování v procesu mobility prostřednictvím referenční sítě pro celý
   obor
     Action no. 1 – “Artists talking to artists”


► „Umělci mluví s umělci“ je čtyřdenní umělecký seminář propagujícící
  uměleckou reflexi, která je zaměřena na projekty 18 umělců, kteří jsou
  vybráni 18 festivalovými dramaturgy. Dramaturgové doprovázejí
  umělce od stádia psaní uměleckého projektu až k jeho konci. Seznam
  hostů bude obsahovat jak zkušené, tak začínající umělce.
►  Pozvaní umělci si s sebou vezmou zárodky – v jakémkoli stádiu – jejich
  budoucího představení a souhlasí s tím, že nebyli pozvaní proto, aby
  své představení prodali, ale aby se podělili o pochybnosti, nejasné
  otázky a myšlenky o nedokončených projektech a aby si odnesli
  informace z příspěvků ostatních evropských umělců a organizátorů.
  Během čtyř dnů budou umělecké projekty odprezentovány a vysvětleny
  na workshopech a během diskusí.
        Action no. 2 – “Directors’ Choice”


►  Členové IN SITU sestavili katalog produkcí malého rozsahu (tzv. small
  and middle scale) nazvaný „Small is Beautiful“, který obsahuje kvalitní
  malé produkce vhodné k zájezdům po Evropě.

►  Příliš často je umělecký program kulturní akce považován za jedinou
  výsadu jednoho „vševědoucího“ uměleckého ředitele a není téměř
  možné podělit se o tento úkol s někým jiným. Práce v evropském
  měřítku nás nutí opustit tuto filozofii, protože nikdo nemůže tvrdit, že
  zná veškeré umělecké produkce v daném sektoru ve všech 27
  členských zemích Evropské unie, obzvláště pokud jsou z různých oborů
  a mají různá estetická pojetí, jako je tomu v případě umění ve
  veřejném prostoru.
   Action no. 3 – “Nomadic European residences”►  Koncept uměleckých rezidencí pokrývá odlišné reality v zemích
  Evropské unie. Partneři projektu zorganizují osm rezidencí pro
  evropské umělce, kteří se zaměří na různý obsah, aby otestovali a
  definovali jasné postupy pro pět témat: setkání s ostatními umělci;
  aktivní účast místních amatérů; interakce s místními obyvateli;
  přizpůsobení jazyku a kontextu; předání díla jinému evropskému
  souboru.
     Action no. 4 – “Go & see (trust & recce)”

►  Pět systematických průzkumných misí se uskuteční v nových členských
  státech a cílových zemích, které nejsou v současné době zastoupeny
  v IN SITU s cílem najít odpovídající profesionály a umělce v konkrétním
  oboru.
►  Mise se budou provádět v 5 oblastech, kde je nyní obtížné vybrat
  umělce a profesionály. Tyto země budou relevantní pro rozvoj lokalit
  v síti IN SITU.

►  -  South-east Europe: Bulgaria and Romania
►  -  Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania
►  -  Scandinavian countries: Sweden and Finland
►  -  Eastern Mediterranean: Greece, Malta, Cyprus
►  -  Central Europe: Slovenia and Slovakia¨

                  www.in-situ.info
Závěr – paradoxy mobility - „Efekt monopoly“►  umělci, kteří jsou známí cestují „automaticky“
►  umělci z chudších a nepodporovaných regionů nemají
  příležitosti /vůbec nebo tolik/ cestovat: Chorvatsko, Srbsko,
  Makedonie, Turecko, Moldavsko, Ukrajina, Bosna a
  Hercegovina
  SPACE   - Supporting Performing Arts Circulation in Europe
   Projekt podporovaný Evropskou komisí v rámci pilotního
          projektu pro mobilitu umělců

►  Během následujících tří let 2009-2011 bude projekt realizován na třech
  úrovních v úzké spolupráci s ostatními sítěmi a partnery:

►  TRAVELOGUE – VÝMĚNA DAT A VÝZKUM: Vytvoření online nástroje
  Travelogue, sloužícího ke sběru a porovnávání dat v oblasti mobility umělců a k
  vytvoření analýzy nesrovnalostí, které se v této oblasti vyskytují.

►  BUDOVÁNÍ NOVÝCH INSTITUCÍ: Důraz na budování institucionální kapacity
  v národních organizacích v Evropě.

►  ŠKOLÍCÍ PROGRAMY V OBLASTI MOBILITY: Tréninkové programy jsou
  určeny pro: a) umělecké manažery v oblasti performing arts, b) dramaturgy a
  umělecké ředitele festivalů a divadel c) divadelní kritiky a teoretiky.
  Arts Managers on the move
  30 professionals have been chosen from the 385 applications received, a huge and
unexpected number, that already gives a clear indication of the wide need of new opportunities
     to enlarge knowledge and improve and diversify networking across Europe.
   The analysis of the applications data, already gives some interesting information:
          the applications came from 35 European Countries,
Black/North SEAS will bring artists and new productions from eleven countries along
  the coasts of the Black and North Seas to Denmark, Sweden, Norway and England.
Performance, theatre, video, installations, dance and music will be presented in new urban
                   places and venues.
►  Theatre/Performance             ►  Visual Arts/Film/Installations
►  Relief - Hotel Pro Forma (DK)        ►  Suitcase - Plovdiv Drama Theatre (BG)
  League of Time - BADco. (UA)          Borderline - Siri hermansen (NO)
  Night Scene - Metro-Boulot-Dodo (UK)      Fantomat - Dritero Kasapi (SE) & Venelin
  Beer Tourist - Wunderbaum (NL)         Shurelov (BG)
  Glorious Death - Dritero Kasapi (SE)      The Kiss an
  Sweet Dreams - Dmytro Bogomazov (UA)
  Waiting for Europe - Tiyatro Oyunevi (TR)
  Monday in the Sun - garajistanbul (TR)
  The Black Sea Oracle - Signa (DK)
  Salt - Odin Teatret (DK)

				
DOCUMENT INFO