TSC_kulttuurivienti_ja_matkailutuotteena_TEKES_seminaari_24.9.08_1_ by shimeiyan

VIEWS: 5 PAGES: 18

									TERO SAARINEN COMPANY
KULTTUURIVIENTI- JA MATKAILUTUOTTEENA

Terhi Mikkonen| Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Tero Saarinen Company


TEKES Kulttuuri- ja matkailuyritysten verkostoitumisseminaari 24.9.2008
Agenda 24.9.2008

CASE TERO SAARINEN COMPANY:
tanssitoimija kansainvälisillä markkinoilla


TANSSISTA KULTTUURIMATKAILUTUOTTEENA

KESKUSTELUA
TAUSTA – TERHI MIKKONEN


Koulutus: KTM 2002, Helsingin kauppakorkeakoulu
• Pääaine: markkinointi
• Pro gradu -tutkielma: Pienten näyttämötanssi-organisaatioiden
  toimintaedellytysten kehittäminen verkostoitumisen ja
  suunnitelmallisemman markkinoinnin keinoin.


Työtaustaa:
• Tero Saarinen Company (2002, 2007-)
• RNO Finland (2002-2007)
• Taidemuseo Tennispalatsi (2001)
• Soma ry (2000-2002)
• Tanssiteatteri JazzPoint (1999-2004)
• Seikkailu Oy (1998-2001)


Luennointikokemus:
• Sibelius-Akatemia, Helsingin Yliopisto, KEDJA International Dance
  Encounter
CASE TERO SAARINEN COMPANY:
tanssitoimija kansainvälisillä markkinoilla
TERO SAARINEN COMPANY

Arvot
• yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, huippulaatu, yrittäjähenki

Missio
• humaanin maailmankäsityksen edistäminen tanssin
 kielellä

Visio
• tanssin nousu globaaleilla markkinoilla

Strategia
• työn jalostaminen eri formaatteihin
TERO SAARINEN - TAUSTAA

• Ura tanssijana Suomen Kansallisbaletissa 1986-1992
• Ensimmäinen koreografia 1989
• Jättäytyminen free lanceriksi ja lisäopinnot ulkomailla
 1992
• Oman ryhmän ja Toothpick Oy:n perustaminen 1996
• Kansainvälinen läpimurto koreografina 1997


• Omaperäinen liikekieli, ilmaisuvoimaiset tanssijat,
 loistokas visuaalisuus, humaanit sisällöt
TERO SAARINEN COMPANY

Organisaatio
• perustettu vuonna 1996
• verkostopohjainen toiminta: 7 kuukausipalkkaista työntekijää, työllistää
  vuosittain noin 90 henkilöä
• Into Liikkeessä ry + Toothpick Oy
• toimisto ja harjoitusstudio residenssisopimuksella Aleksanterin
  teatterissa

Rahoitus
• Kokonais”liikevaihto” yli 800 000€ v. 2007
• vuonna 2007 ry:n kokonaistuloista
  – pääsylippu- ja esitystulot kattoivat 40 %
  – muut omat tulot ja produktioavustukset 30 %
  – valtionavustus 26 % ja Helsingin kaupungin toiminta-avustus 4 %

Kansainvälisyys
• suomalaisen kulttuuriviennin kärkitoimijoita
• monikansalliset tiimit
• globaalit markkinat, vuosittain toimintaa keskimäärin 7-10 maassa
• uudet teokset kansainvälisinä yhteistuotantoina
Westward Ho! (1996)     Transfigured Night (2002)
Gaspard (1999)       Georgia (2003)
Could you take some of my  Borrowed Light (2004)
weight…? (1999)       Frail Line (2006)
Wavelengths (2000)     Mariage (2007)
Petruhska (2001)      Next of Kin (2008)
HUNT (2002)
TERO SAARINEN COMPANYN
 LIIKETOIMINTAVERKOSTO
KANSAINVÄLISILLÄ
MARKKINOILLA MENESTYMISEN
EDELLYTYKSIÄ
•  omaperäisyys, huippuosaaminen
•  kokonaisvaltainen elämyksellisyys
•  tavoitteellisuus, pitkäjännitteisyys
•  verkottuminen
•  markkinoiden tuntemus, oikea asemointi, oikeat
  välityskanavat
•  prosessien hallinta
•  brändinhallinta, aktiivinen ja pitkäjänteinen
  markkinointiviestintästrategia
•  halu ja kyky riskinottoon ja investointeihin
•  kyky johtaa
TERO SAARINEN COMPANY:
PALAUTETTA MAAILMALTA
•  Extraordinary, powerful - Best of 2006
  - The New York Times, 2006 (USA)

•  Powerful, elemental, unforgettable
  - The Boston Globe, 2006 (USA)

•  Remarkable on a number of levels
  - Toronto Star, 2006 (Kanada)

•  Stupefying, sublime
  - Culturekiosque, 2008 (Ranska)

•  Astounding - supreme artistry
  - The Australian, 2008 (Australia)

•  Totally uncompromising, profoundly moving
  - Dominion Post, 2008 (Uusi-Seelanti)
TANSSISTA KULTTUURIMATKAILUTUOTTEENA
 CASE TERO SAARINEN COMPANY:
 tanssitoimija kansainvälisillä markkinoilla
YLEISTÄ TANSSISTA MATKAILUTUOTTEENA


•  Tanssi taidemuotona
   –  audiovisuaalinen mutta kieleen sitoutumaton  aidosti globaali
   –  ”tulevaisuuden taidemuoto”: voimakkaasti nouseva ja kasvava
   –  poikkitaiteelliset ratkaisut ja uuden teknologian hyväksikäyttö tavallista
   –  Suomessa nykytanssi yhä nouseva, kapeahkon segmentin taidemuoto, mutta suosio
     nopeassa kasvussa. Maailmalla asema jo monessa maassa toisenlainen, vrt. Ranska.


•  Tanssiyleisö
   –  muuta korkeakuluttuuria keskimääräistä nuorempaa
   –  edelläkävijöitä, ennakkoluulottomia, ajan ilmiöitä seuraavia ja varhaisia omaksujia
   –  keskimäärin korkeasti koulutettua
   –  paljon aktiivisia ja omatoimisia matkailijoita


 Valtavasti potentiaalia matkailutoimialalle, mutta
 markkinointiviestinnässä ja kokonaiskonseptissa huomioitava
 kohderyhmän erityisyys
ESIMERKKEJÄ MAAILMALTA
•  Maailmalla useita korkeaprofiilisia taidetanssitapahtumia, joilla merkittävää matkailullista
  merkitystä. Esim.

  Lyonin tanssibiennaali
   – 60 000 myytyä lippua, satojatuhansia katsojia ilmaistapahtumissa
   – paljon kansainvälistä yleisöä, satoja ammattilaisia ja median edustajia
  Movimentos
   – Volkswagenin autokaupunkiinsa Wolfsburgiin sponsoroima tanssifestivaali
   – matkailunäkökulma ollut alusta asti keskeinen, alueen matkailuteollisuus kytketty alusta
     asti mukaan
   – laaja valikoima alueelle kohdistuvia ja tapahtumaa hyödyntäviä oheispalveluja
   – noin 30 000 lipunostajaa, joista yli 50% alueen ulkopuolelta (erit. muu Saksa ja
     Euroopan saksankieliset alueet)
  Jacob’s Pillow
   – USA:n tunnetuimpia tanssifestivaaleja, perustettu v. 1933, National Historic Landmark –
     arvo v. 2003
   – kolmen kuukauden tapahtuma Massachusettsin maaseudulla, hyvien liikenneyhteyksien
     päässä
   – yli 50 000 kävijää, USA:sta ja ulkomailta
   – Esitysten ohella laaja valikoima kursseja sekä muuta oheistoimintaa ja -palveluita

•  YHTEISTÄ:
   – tapahtuman menestys vaatinut pitkäjänteistä ja visionääristä työtä
   – taiteelliset laatukriteerit maailman huippua
   – matkailunäkökulma aidosti mukana kokonaiskonseptin kehittämisessä
TERO SAARINEN COMPANY
STRAVINSKY-ILTA, elokuu 2007
•  12 näytöstä loppuunmyydyille katsomoille 3 vkon aikana
•  Yhteensä n. 5000 katsojaa

•  Yhteistyötä ja –markkinointia:
   – Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto
   – Helsinki Expert ja useat pienet matkatoimistot
   – hotellit, museot, turistien suosimat kahvilat ja baarit jne.
   – kotimaa: kuntien kulttuuritoimet, yritykset

•  Matkailijafokus markkinoinnissa onnistui. Yleisöstä:
   – lähes 15% ulkomaalaisia
   – yli 20% pk-seudun ulkopuolelta tulleita suomalaisia
   – moni oli tutustunut ryhmäämme jo kotimaassaan / muualla
    ulkomailla
  HAASTEITA

•  Edellä esitellyn kaltaisen sesongin tuottaminen kulttuuritoimijalle itselleen hyvin raskasta
    aito yhteistyö ja riskin jakaminen matkailutoimialan edustajien kanssa keskeistä vastaavien
   – tai vielä laajempien / kunnianhimoisempien - hankkeiden toteutumiselle

•  matkailullinen tuotteistus tuloksellista vain, jos taiteellinen sisältö aidosti maailman huippua
    vaatii aitoa panostusta , suuria suunnitelmia ja pitkäjänteistä työtä

•  matkailu- ja kulttuuritoimijoiden aito ja syvä yhteistyö edellytys molemminpuoliselle
   hyötymiselle  konseptointi pitäisi tehdä yhteistyössä
  - JA MAHDOLLISUUKSIA
•  Stravinsky-ilta ja ulkomaiset esimerkit osoittavat, että tanssi ja muu kulttuuritarjonta voisi olla
   keskeinen syy matkustaa Suomeen ja/tai Helsinkiin ja tarjonnan/tapahtuman ympärille
   rakennetulla matkailullisella tuotteistuksella olisi potentiaalia

•  ”maine kunnossa”: suomalainen taidetanssi ja festivaalit (Pyhäjärven Täydenkuun tanssit, Kuopio
   tanssii ja soi, Ballet Mikkeli, Helsingin tanssitarjonta) ovat aidosti korkeatasoisia ja kansainvälisestä
   tarjonnasta erottuvia  suomalaisella tanssilla olisi mahdollisuuksia nousta Pohjois-Euroopan
   tasolla matkailulliseksi vetonaulaksi Suomelle

•  matkailun ja kulttuurin yhteisprojekteihin tarjolla uusia rahoitusmuotoja mm. OPM:n, UM:n ja Työ
   ja elinkeinoministeriön kulttuuriviennin edistämisohjelman sekä TEKES vapaa-ajan palvelut -
   ohjelman kautta

•  Esimerkkinä Helsinki
   – Helsingin matkakohteekseen valinneet matkailijat erittäin otollinen kohderyhmä nykytanssille
   – Helsingissä heinä-elokuussa ”kulttuurityhjiö” = todellinen markkinarako hyvin tuotetulle
     kansainvälisesti korkeatasoiselle kulttuuritarjonnalle
      hyvin konseptoituna, laadukkaasti toteutettuna ja oikeille kohderyhmille markkinoituna
     voisi toimia aitona matkailullisena vetovoimatekijänä.

•  Niche-segmenteissä voimaa kulttuurimatkailun näkökulmasta: marginaali-ilmiöiden perässä ollaan
   valmiita matkustamaan kunhan tapahtuman laatu on kohdallaan
   •  Vrt. nykytanssi, Tuska-festivaali, MNS Film Festival Sodankylässä, HIMin uudenvuoden keikat
      Tavastialla…
•  internet ja web2.0 luovat mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen globaaliin
   markkinointiviestintään
KIITOS!
terhi.mikkonen@terosaarinen.com

								
To top